Page 1

S c out Ab out

Gruppeblad for KFUM-Spejderne Aabybro Gruppe

”Min veninde Jessica tog mig med, og nu kan jeg slet ikke undvære det.” - Malou Lykke Nielsen Læs mere på side 6

Deltag i konkurrencerne og vind gavekort til 55Nord.dk Læs mere på side 18-19

Maj 2011 ScoutAbout 1 udg.indd 1

18/05/11 10.15


S c out Ab out ScoutAbout

er et medlemsblad for KFUM-Spejderne i Aabybro Gruppe.

Redaktion

Julie Valsby-Koch 26157455 Daniel Valsby-Koch 60196444 Mail: ScoutAbout@­ SpejderneAabybro.dk

Indhold

Hvem, hvad, hvornår og hvorfor? 3 Tillykke til os alle 4 Grupperådets arbejde 5 Bævere der slet ikke kan undvære spejder 6 Middelalderlig sommerafslutning 7 Ulvene på eventyr 8 Uhmm KAGE! - siger juniorspejderne 10 Klan Nutcrackers 11 Påske med Roland 2, ULK og UK:DK 12 Samarbejde og madlavning ved troppen 14 Menneskeligt bordfoldboldspil 16 Konkurrence for alle 18 Logokonkurrence til ScoutAbout 19 Adresseliste20

Tryk

Oplag

100 eksemplarer

Næste deadline

Indlæg til næste ScoutAbout skal være redaktionen i hænde senest d. 20. september. Næste ScoutAbout vil blive udgivet i starten af oktober.

2 ScoutAbout 1 udg.indd 2

18/05/11 10.15


S c out Ab out Hvem, hvad, hvornår og hvorfor? ScoutAbout er Spejderne Aabybros nye gruppeblad. Enkelte personer husker måske Ryålen, der er gruppens gamle blad, men her kommer et helt nyopstartet blad. ScoutAbout henvender sig til gruppens medlemmer, deres forældre, samt andre interesserede og nysgerrige personer. Bladet vil blive udgivet tre gange om året, i starten af maj, oktober og januar måned.

klip op. Men foruden disse medier synes vi det kunne være spændende at have et trykt gruppeblad for at kunne fortælle hvad der rører sig. ScoutAbout vil være et blad for, og af, spejderne i Aabybro. Du vil kunne læse omkring hvordan det står til i de forskellige enheder, se et par billeder, blive opdateret om kommende events samt deltage i forskellige konkurrencer. Men hvorfor et trykt blad? Økonomisk financieres ScoutAbout Et spørgsmål mange nok kunne fristes hovedsageligt af lokale virksomheder, til at spørge i dette papirløse sam- mange tak til dem. Deres logoer kan fund. Der har skam også været masser ses i bladet. af overvejelser inden opstarten af Hvis du har noget du synes kunne ScoutAbout. I forvejen bruger grup- være spændende at have med i næste pen internettet (www.SpejderneAaby- gruppeblad, så kontakt Daniel eller bro.dk) til formidling af billeder, Julie. Kontaktoplysninger finder du oplevelser, mødeprogram o.lign. Des- på side 2. uden har vi vores egen YouTube kanal Vi håber du finder gruppebladet in(www.YouTube.com/SpejderneAaby- teressant, god sommerferie fra redakbro) hvor der løbende bliver lagt film- tionen.

Spejderhilsner ScoutAbout redaktionen 3 ScoutAbout 1 udg.indd 3

18/05/11 10.15


S c out Ab out Tillykke til os alle Information er vigtigt. For at vi som ledere kan lave noget godt og spændende spejderarbejde, er det vigtig at der er en god dialog mellem lederne, spejdere og deres forældre. Det forsøger vi, at leve op til ved afholde forældremøder, udsende nyhedsbreve, opdatere hjemmeside, gruppeblad, SMS m.m. Et vigtig redskab her er e-mail og SMS. Med disse to værktøjer kan vi let og hurtigt sende informationer til alle spejderne og sikre os at alle får informationerne. Det er også vigtigt for os ledere, at få informationer tilbage fra spejdere og forældre. I kan være med til at gøre spejderarbejdet bedre for den enkelte spejder og hele gruppen, ved at komme med positiv kritik, ideer og andre input. Hjælp os med at gøre Aabybro gruppe til et godt sted at være, sådan at fællesskabet må blomstre.

Vores gruppeblad er genopstået, denne gang med et nyt navn, og det giver os en stor mulighed for at informere spejdere, forældre og andre interesserede om hvad der forgår hos KFUM-Spej­ derne, Aabybro gruppe. Det gamle gruppeblad Ryålen har været udgivet først i 70’erne og først i 80’erne. Disse blade kan læses via links fra vores hjemmeside spejdernea­ a­ bybro.d­­­­­­­­­­k (kig under arkiv i øverste højre hjørne) eller ved at gå ind på i­ssuu.com og søg på ”ryålen”. Har du ikke allerede besøgt gruppens hjemmeside, så er det der du skal hen næste gang, du er på nettet. Her kan alle se billeder og artikler fra de ugent­ lige møder, ture, og lejre. Se program for enhederne, bestille billeder, læse om gruppens historie m.m. og du kan også tilmelde dig gruppens nyhedsbrev. Ovenstående tiltag skyldes ikke mindst at gruppen har mange unge og aktive ledere, som sprudler af energi og ideer - det skylder vi dem en stor tak for.

Med stor spejderhilsen Peer Nielsen/Gruppeleder 4 ScoutAbout 1 udg.indd 4

18/05/11 10.15


S c out Ab out Grupperådets arbejde Grupperådet er den forældrevalgte bestyrelse for vores lokale gruppe i Aabybro. Vi er 6 forældre og en leder fra hver enhed i Grupperådet. Vores primære opgaver er at sørge for at skaffe ledere til spejderarbejdet, sørge for at økonomien hænger ordentlig sammen og være behjælpelig med at få ordnet de praktiske ting vedrørende hytten og området i øvrigt. Med hensyn til ledersituationen føler vi os som i Baronens seng. Vi har nogle dygtige og særdeles engagerede ledere, som - skal vi huske – bruger en stor del af deres fritid på at tage sig af vores børn. Derfor vi jeg bede jer som forældre om at bakke dem op – både i det ugentlige spejderarbejde, men også ved at give en hjælpende hånd med kørsel og praktiske ting, når det er nødvendigt. Vedrørende økonomien kører det kun rundt, hvis vi i løbet at året skaffer nogle indtægter. Det drejer sig om salg af lodsedler, uddeling af reklamer i byen og andre ”jobs”, som vi tilby-

der at udføre. Her er det også nødvendigt med jeres hjælp og opbakning. Desuden søger vi også om tilskud fra organisationer og fonde til forskellige konkrete opgaver. Vi skal gøre alt for at passe godt på vores dejlige hytte og grund. Vi skal selv stå for vedligeholdelse, og ”vi” i denne forbindelse er os forældre. I grupperådet har vi lavet en fordeling, så alle skiftes til at hjælpe med almindelig rengøring – tak for hjælpen med det. Hvis I er i tvivl om, hvornår det er jeres tur, så gå ind på vores fantastisk flotte hjemmeside: www.spejderneaabybro.dk – under rengøringsliste øverste højre hjørne – så finder I rengøringslisten der. Selvom der står en dato, har I hele weekenden og mandagen med, hvis det er nødvendigt. Har I ideer til grupperådets arbejde eller arbejdsområder vil vi meget gerne høre om dem.

På grupperådets vegne Henrik Hviid/Grupperådsformand 5 ScoutAbout 1 udg.indd 5

18/05/11 10.15


S c out Ab out Bævere der slet ikke kan undvære spejder Vi kæmpede os gennem den tætte skov, for at finde frem til vores mål. Hverken blændende sol eller store vandpytter kunne holde os tilbage. Vi blev ledt frem af larm og sprudlende latter, og da vi finder det vi søgte, befinder vi os ved det prægtige skib ved søen. Her bliver vi mødt af 12 glade bævere, som hellere end gerne vil snakke med os. Vi falder i snak med 3 af dem, som begejstret deler deres oplevelser som spejder med os. Det er Malou Lykke Nielsen 7 år, Rasmus Andersen 7 år og Jonas Jensen 6 år. Da vi spørger Malou hvorfor hun går til spejder, fortæller hun entusiastisk: ”Min veninde Jessica tog mig med, og nu kan jeg slet ikke undvære det. Det er rigtig sjovt og jeg glæder mig altid.” Rasmus fortæller glædeligt om det han bedst kan lide ved spejder: ”Det er aller sjovest at sidde ved bålet, og så har jeg også fået nye venner.” Jonas tilføjer: ”Det er også rigtig sjovt

at tage mærker og lave snobrød.” Til deres bævermøder er Rasmus slet ikke i tvivl om hvad de laver: ”Vi går på opdagelse!” Selvom Rasmus ikke helt ved om han altid vil være spejder er Malou og Jonas sikre på at deres fremtid står i spejdernes tegn. De glæder sig alle sammen rigtig meget til at tage lige så mange seje mærker som Lærke fra seniorerne har på sin uniform. Skrevet af: Aafolket, seniorpatrulje

6 ScoutAbout 1 udg.indd 6

18/05/11 10.15


S c out Ab out Middelalderlig sommerafslutning For at få så festlig en stemning som muligt vil vi opfordre jer alle, både spejdere og forældre/bedsteforældre/ søskende til at møde op i middelalderlig udklædning, hvis det er noget I har. Det kan være en kutte, en lærredssæk eller andet. I kan eventuelt søge på Google efter “middelaldertøj” og man får hurtigt noget inspiration.

Sommerferien nærmer sig og traditionen tro slutter spejderåret af med en fælles sommerafslutning for alle enheder. Sommerafslutningen vil finde sted onsdag d. 15. juni fra 19:00 til 20:30. Der vil komme en særskilt invitation, hvis den da ikke allerede er kommet ud. Som de seneste år vil der igen blive uddelt årsstjerner til denne afslutning.

Sværd, lanse eller lignende For at gøre denne sommerafslutning Middelalder marked I år vil afslutningen være inspireret så gennemført som muligt, vil vi gerne af sammenfaldet med Valdemarsdag. høre fra Jer hvis I har noget der kunne Myten siger at det var på denne dag i gøre middelaldertemaet så godt som året 1219 at Dannebrog faldt ned fra muligt. Hvadenten det måtte være en himmelen i Estland hvor den danske gabestok, en lanse, en rustning eller konge Valdemar Sejr kæmpede mod måske en blide, så kontakt Daniel på daniel.koch89@gmail.com eller pr. esterne i slaget ved Lyndanisse. Med udgangspunkt i denne myte vil telefon 60196444. spejdergrunden blive forvandlet til et stort middelalder marked. Her vil der Vi håber at se så mange spejdere og være mulighed for at prøve skydetelt, deres familier som muligt til årets deltage i ringridning og måske endda sommerafslutning. ende i gabestokken.

På vegne af Spejderne Aabybros ledere Daniel Valsby-Koch 7 ScoutAbout 1 udg.indd 7

18/05/11 10.15


S c out Ab out Ulvene på eventyr Selvom sommeren er begyndt at komme over os, og sommerferien kommer nærmere og nærmere, er det ikke ensbetydende med at vi nede hos ulvene tager det med ro – tværtimod! Vi har i løbet af foråret bl.a. været i gang med at tage forskellige mærker, fx eventyr mærket. I forbindelse med dette mærke har vi arbejdet med forskellige eventyr af både brødrene Grimm og H.C. Andersen. Ulvene har selv opført to eventyr overfor hinanden – med kæmpe succes! Ulvene har også været i gang med at pionere – dvs. at bygge med reb og rafter. På en enkelt aften fik hver patrulje bygget deres egen platform, hvor det var muligt at stå og holde udkig med resten af ulveflokken. Men ikke nok med det har ulvene også været ude og undersøge skovbunden ude omkring spejderhytten, hvor der bl.a. blev fund­et biller og en død måge. Desuden blev der denne aften også med stor interesse undersøgt et dødt pindsvin. Udenfor kan man også finde og lave spor, så til et møde var det de internationale sportegn der var på

banen, hvor patruljerne også selv fik lejlighed til at lave spor til hinanden, som jo både skulle findes og forstås. Siden marts er ulvene altid ude når de er til spejder. På denne måde er der bedre plads til de mere aktive ulve, og så er det for resten altid hyggeligt lige at have et bål at varme sig omkring og hygge sig ved. Vi fortsætter med at være ude resten af spejderåret, og så husk at ulvene skal have tøj på til at være ude i – for der findes jo intet dårligt vejr, kun dårlig påklædning. Hit med sangen Her efter påske har det været sang og musik, der har været på programmet, så derfor er blevet sunget en masse spejdersange i en spejderversion af ”Hit med sangen” - så kom ikke og sig’

8 ScoutAbout 1 udg.indd 8

18/05/11 10.15


S c out Ab out derne forsøge at redde spejderånden fra den onde opfinder Dofenschmier­z, som vil bruge den til at tilintetgøre alle havenisser i hele verden på en gang. Dette års turnering bygger på tegneserien Phineas og Ferb. Mandag d. 26. maj forbereder ulvene sig til turneringen, og forældre er meget velkomne til at komme og se hvad vi laver fra kl. 19:30. I den næste tid skal ulvene bl.a. ud og Desuden drager vi på MUS-lejr oppe besøge en anden ulveflok i en anden på Thorup Hede spejdercenter fra d. by (mere info kommer senere), og så 17.-19. juni. Vi glæder os rigtig meget har vi en ulveturnering og en MUS- til at komme af sted, og vi håber selvfølgelig at vi får en super god lejr lejr på programmet. som vi plejer. Phineas og Ferb Årets ulveturnering foregår ved Flam- Her til sidst er der vist kun tilbage at sted-centeret d. 2. juni. Her skal spej- sige god sommerferie og tak for i år! :) at vi ikke hygger os nede ved ulvene! :) Udover de sædvanlige spejdermøder har nogle af ulvene været med ude og gå 20 km. Vi havde en rigtig god tur, og alle der var mødt op gennemførte turen – sejt! Efter sommerferien l­aver vi en ny gåtur, hvor vi håber på at endnu flere ulve er friske på at komme ud at gå.

Spejderhilsen ulvelederne Else, Cecilie og Peter 9 ScoutAbout 1 udg.indd 9

18/05/11 10.15


S c out Ab out Uhmm KAGE! - siger juniorspejderne Da vi sætter os til rette på de bløde stole i det røde rum er det tre meget kageglade drenge der møder os. Det er Jonas Bjerg Madsen, Matias Gregersen Glumsøe og Kristian Rank Nørgaard. De er alle tre 10 år gamle og juniorer i Aabybro Gruppe. Kristian fortæller: ”Det bedste ved spej-der er at vi har det godt sammen,” og Jonas supplerer:

skattejagt i dag med kort og kompas, så vi er jo rigtig gode til det,” siger M­atias stolt og fortsætter: ”Og så vi er ret sikre på at præmien er kage!”. De var alle tre med på gruppe-weekenden i efteråret og vil helt sikkert med igen næste gang. De elsker spejder og har ikke et øjeblik fortrudt at de har valgt at blive en del af det fællesskab vi har,

”Det er også rigtig sjovt at lave mad på bål.” Matias har været spejder i ét år og startede fordi Jonas var det. J­onas og Kristian startede sammen for 4 år siden, og da vi spørger alle tre om spejde­r er ligeså sjovt som de håbede det ville være udbryder de alle sammen: ”Det er meget sjovere!” ”Knob er det jeg er bedst til ved spejder,” fortæller Kristian mens både Jonas og Matias ikke er i tvivl om hvad de er bedst til: kort og kompas. ”Vi vandt i

og de håber alle sammen at de altid vil være spejdere. Jonas fortæller begejstret: ”Hvis vi fik kage HVER gang til spejder ville det være det fedeste i hele verden at være spejder. Og så ville hele min klasse også være det.” Vi spørger om de har en sidste kommentar, og den kommer hurtigt fra Kristian: ”B­arcelona stinker!” Med denne kommentar bryder vi grinende op. Skrevet af: Aafolket, seniorpatrulje

10 ScoutAbout 1 udg.indd 10

18/05/11 10.15


S c out Ab out Klan Nutcrackers I Aabybro Gruppe er der opstartet en klan ved navn Nutcrackers. Vores primære mål er at være spejdere igen, da medlemmerne i klanen er overvejende ledere i det daglige, og savner selv at deltage i møder. Vi udfordrer os selv med mere krævende og fantasifulde møder og laver lidt spas i den af og til grå hverdag. Vi mødes én gang hver tredje uge, skiftevis tirsdag og søndag, og deles om planlægning af møderne. Vi er i fuld sving med at gøre os selv mere synlige i form af klantøj og særpræg. I den forbindelse har vi bestilt tøj med klanens logo på, er ved at sy vores orange/sorte tørklæder og været i gang med at dekorere vores klanrum nede i hytten. På de seneste møder har vi lavet mad, hvor der, selvom der ikke var så stort fremmøde, blev konkureret indenfor kogekunst over bål. Begge hold fik gode bedømmelser og kokkereret spiseligt mad – hvilket

held! Derudover har vi geocachet i Aaby Skoven hvilket var en farlig fornøjelse, hvor et medlem endte på skadestuen. Før uheldet fandt begge hold mange caches og blev helt ferme med GPS’erne. I en klan afholder man klanting to gange om året hvilket vi også har gjort i februar måned. Her diskuterede vi forskellige ting: opstillede vedtægter og lavede mødeplan, og spiste derefter en lækker aftensmad. Som Klan Nutcrackers samler vi på nøddeknækkere til dekoration i vores klanrum. Vi har fremskaffet to sjældne og dekorative nøddeknækkere indtil videre, men tager gerne imod hvis folk har gamle til at ligge, som alligevel bare ender på lossepladsen en dag. Fremtiden fører kajaksejlads, forhindringsbaneløb og en sensommertur engang efter sommerferien med sig. Vi glæder os meget til at skulle have flere sjove aftener i det gode klanselskab.

11 ScoutAbout 1 udg.indd 11

18/05/11 10.15


S c out Ab out Påske med Roland 2, ULK og UK:DK I påskeferien sendte Aabybro Gruppe en håndfuld spejdere på forskellige ungdomskursusuddannelser rundt i hele Danmark. Her har de lært nye færdigheder, genvundet engagementet inden for spejderarbej­ de og ikke mindst fået en masse nye venner og oplevelser med sig hjem. Ungdoms­kurserne betales af gruppen, så alle har mulighed for at komme af sted og lære noget nyt. Til sommer skal der forhåbentlig nogle spejdere af sted på Roland 1 (13-15 år).

tilbage i patruljen sammen med engagement og vilje til at få udført nog­ et. Matias V-K fortæller at han var meget skeptisk i starten, grundet lidt dårlige indtryk fra Roland 1, men ændrede hurtigt mening og fik et positivt syn på kurset. De lærte meget om patruljers struktur, de forskellige rol­ ler og hvad de tager sig af. For Matias V-K blev alle forventninger opfyldt, hvor en stor del af æren tildeles stab­ en, men selvfølgelig også de andre kursister som gjorde det til en oplevelse ud over alle forventninger. Del­ Roland 2 tagerne har også fået færdigheder som Matias V-K, Frederik, Matias CB og de kan have gavn af andre steder end Aksel fra seniorerne, samt Matilde ved spejderarbejde, som f.eks. skole fra spejderne deltog på Roland 2 på og andre fritidsaktiviteter. M­atias V-K Flamsted-centeret, hvor også deres vil glædeligt anbefale kurset og kurledere Daniel og Thorbjørn repræsen- susstedet til alle andre, og han giver terede Aabybro Gruppe, i form af et godt råd med på vejen: deltag med stabsmedlemmer. Her lærte de fem positiv indstilling fra starten af, så kan det kun blive godt. Mark deltog på Roland 2 på Port Arthur.

spejdere at planlægge og udføre idéer, og at lave oplæg som de kan tage med

ULK Cecilie, som er leder for ulvene og en del af klanen, tog i påsken på kurset ULK som er et Ungdoms-Leder-Kur-

12 ScoutAbout 1 udg.indd 12

18/05/11 10.15


S c out Ab out sus. Kurset ruster unge ledere til at blive bedre til at undervise og fungere som leder og igennem et intenst program har hun således erhvervet sig redskaber og metoder som sætter én i stand til at fungere som leder i en enhed. Disse kompetencer kan hun nu drage nytte af i spejderarbejdet og være med til at opretholde den fantastiske lederstab Aabybro Gruppe har. UK:DK Martin og Julie (undertegnede) fra seniorerne drog også af sted på kursus, vi rejste dog lidt længere end de andre, for at deltage på UK:DK (ungdomskursus:diamantkursus) på Rømeregård spejdercenter på Bornholm. Kurset er en blanding af et fysisk og psykisk kursus, hvor vi fik udviklet kompetencer indenfor konfliktløsning og kontrol. Samtidig blev vi også udfordret fysisk i form af næsten in-

gen søvn og konstant arbejde. Selvom det var et hårdt kursus som krævede viljestyrke at gennemføre, var det klart en oplevelse ud over det sædvanlige. Venskaber blev knyt­tet meget tæt, og der blev lært at værdsætte patruljemedlemmer og udnytte hinandens stærke sider. Selvom det nogen gange var så udmattende at man havde lyst til at give op blev man bakket op fra alle sider for at fuldføre et kursus som vi på ingen måder fortryder nu, efter kursets afslutning. Når man ved, at man altid har sin patrulje at kunne læne sig op ad, når det hele bliver lidt svært, og man kan hjælpe hinanden så præcist fordi man kender hinandens styrker og s v a g h e d e r, så ved man at man har dannet en perfekt patrulje – og det er denne viden vi fører med hjem i en, i forvejen, rigtig god patrulje som vi kan være meget stolte af!

Spejderhilsen Julie Valsby-Koch 13 ScoutAbout 1 udg.indd 13

18/05/11 10.15


S c out Ab out Samarbejde og madlavning ved troppen Spejderne har på det seneste haft fokus på samarbejde, både i patruljen men også på tværs af grupper. Sammen med tropspejderne fra Knuden (Hasseris Gruppe) har de planlagt to møder, ét hvor vores spejdere besøger deres gruppe, og ét hvor Knudenspejderne kom her. Det første møde gik over al forventning og forhåbentligt er der knyttet venskab på tværs af grupperne nu. Tropspej­ derne i Knuden og Aabybro gruppe vil fortsat have et samarbejde i fremtiden for at holde disse venskaber ved lige.

ket mad som også kunne spises, og havde uden tvivl en stressende, men også hyggelig aften. Lederne arrangerede et moderne byløb for spejderne, så de også kunne få rørt sig lidt. Dette foregik rundt omkring i Aabybro, hvor det moderne bunder i at det hele foregik over mobiltelefon. På de forskellige poster skulle de sende svarene i en SMS til lederne, som herudfra kunne samle point. Posterne bestod eksempelvis af en ”tip en 14’er om dine ledere” med 14 underlige udsagn, som skulle placeres på lederne. På en anden post skulle de lave ”tegn og gæt” hvor de skulle Mad over bål ringe til lederne, som Derudover har så beskrev en ting, elspej­ derne været i ler person for dem, som det kreative hjørne, spejderne samtidig med de skulle nemlig skulle tegne, og herudforberede en midfra gætte hvad/hvem dag bestående af dette var. to retter; de skulle selv planlægge I april måned blev det foreslået at det hele, vælge opskrifter og skrive spej­dermøderne skulle forlænges med indkøbs­ lister. Onsdagen efter skulle en halv time og foregår dermed nu fra dette måltid kreeres og begge patruljer 19:00-21:00. Spejderne har alle taget fik sammensat noget ganske udmær- godt i mod denne ekstra time, som

14 ScoutAbout 1 udg.indd 14

18/05/11 10.15


S c out Ab out også vi ledere er glade for at tilbringe ekstra med de unge. Disse nye møde­ tider er med til at gøre det muligt at udforme nogle bedre og længereva­

oplevelser. I den nærmeste fremtid kommer spej­ derne til at besøge genbrugsstationen og yde noget førstehjælp. De vil også

rende aktiviteter for spejderne, som der ses meget frem til.

være med til at planlægge årets sommerafslutning som finder sted i juni måned. Den 25-26. juni ser vi frem til Sommerlejr 2011 at skulle deltage i DUKA-Zoo, hvor Sommerlejren for spejderne kommer der vil være masser af tid til at deltage i år til at foregå på Trevæld spejder- i aktiviteter på stedet, men også til at center i uge 29. De deltagende ledere få studeret en masse dyr. glæder sig meget til at tilbringe en uge Alt i alt er der kun masser af spænd­ med de tilmeldte spejdere og junior- ende ting at kunne se frem til, inden er, hvor alle uden tvivl nok skal få en der holdes en velfortjent sommerferie uge spækket med fede aktiviteter og :)

Spejderhilsen Anders, Anja, Anna, Daniel og Thorbjørn 15 ScoutAbout 1 udg.indd 15

18/05/11 10.15


S c out Ab out Menneskeligt bordfoldboldspil Seniorerne har på det seneste været meget fokuseret på planlægning, idéfremstilling og udførelse af disse. Vi har planlagt Skovens Dag som fandt sted d. 8 maj i Rold Skov. Her skulle vi sørge for pandekage- og snobrødsbagning samt læderarmbåndslavning. Der deltog seks seniorer og tre ledere i arrangementet som var en succes. Vi fik lavet utallige pandekager og snobrød og var uden tvivl børnenes venner på denne varme dag ved et endnu varmere bål. Derudover har vi haft videre planlægning af de patruljemøder som Roland 2 deltagerne skulle lave på kurset. Disse møder afholder vi to onsdage i maj.

Distrikt. Flere mandage i løbet af foråret mødtes de deltagende seniorer det sted hvor seniormødet bliver afholdt den pågældende gang. Det var vores seniorgruppe der lagde ud og afholdte et popcorn-møde som var meget succesfuldt. På disse aftener bliver seniorerne fra Aalborg Distrikt rystet sammen, hvilket vi har været utroligt glade for, og for hvert møde kan vi mærke hvordan båndene bliver knyttet tættere og tættere. 24 timer i det uvisse Lørdag d. 15/1 ved solnedgang mødte ti spændte seniorer op i spejderhytten i Aabybro, til 24 timer i det uvisse. Vi

Menneskeligt bordfodbold I April byggede vi et menneskeligt bordfodboldbord som vi onsdagen efter afprøvede. Dette var både anderledes, sjovt og en smule farligt, for vi spillede selvfølgelig med rigtige bordfodboldregler: bolden måtte kun skydes til med samlede ben og der var ingen bevægelse med hænderne. I det nye år har vi påbegyndt en ny skulle på seniortur i det kolde som vi tradition med seniorer fra Aalborg havde set meget op til. Vi fik taget al

16 ScoutAbout 1 udg.indd 16

18/05/11 10.15


S c out Ab out vores elektroniske udstyr så vi ingen tidsfornemmelse havde. Vi startede lidt uden for Vodskov hvor vi skulle gå fra, med forskellige poster på vejen. Vi overnattede i en kostald i Langholt hvor vi kunne sove, og morgenen efter

finder på, til næste gang – for der skal noget kun til at overgå dette ;-)

var meget oplevelsesrig: vi overværede en tvillingekælvning, malkede køer og slagtede høns til tilberedning og spisning. Denne weekend var en oplevelse ud over det sædvanlige, og i en utro­ ligt tæt knyttet flok af unge mennesker blev flere bånd knyttet endnu tættere. Nu venter vi bare på hvad vores ledere

Vi drager af sted til Norge hvor vi skal vandre og nyde den smukke natur der er i området. Vi er fem seniorer der deltager og fire ledere. Vi glæder os rigtig meget til at afprøve kræfter med naturen, nyde livet og sammen få en kanon god oplevelse som vi forhåbent­ligt sent vil glemme.

Sommerlejr i Norge Seniorerne skal til sommer på en ander­ledes sommerlejr end vi plejer.

Spejderhilsen fra en glad senior Julie Valsby-Koch 17 ScoutAbout 1 udg.indd 17

18/05/11 10.15


S c out Ab out Konkurrence for alle ScoutAbout vil hver gang udbyde en konkurrence. Sværhedsgraden vil svinge så det er forskelligt hvilke enheder konkurrencen passer til, men alle spejdere er velkommen til at deltage. Deltag i konkurrencen og vind et gavekort på 100 kr til 55Nord.dk (spejderbutikken). Indsend svaret til ScoutAbout@SpejderneAabybro.dk senest 1. juli. Vinderen offentliggøres i næste ScoutAbout. Husk navn og enhed på spejderen. Du skal parre nedenstående knob med de rigtige navne. Et svar kan fx lyde C3.

A

B

D

C

F

E 1: Stopknob

3: Ottetalsknob

5: Flagknob

2: Tømmerstik

4: Slyngstik

6: Pælestik

18 ScoutAbout 1 udg.indd 18

18/05/11 10.15


S c out Ab out Logokonkurrence til ScoutAbout Som nyoprettet blad leder ScoutAbout efter en masse kreative sjæle derude. Vi står nemlig og mangler et originalt logo til vores fremtidige blade: og det kan DU hjælpe os med nu. Har du en kreativ side, en masse idéer eller kan du bare godt lide at tegne har du nu muligheden for at kreere et forslag til S­coutAbouts logo og dermed vinde konkurrencen. Det er helt op til dig hvordan du synes dette logo skal se ud, kun fantasien sætter grænser. Alle kan deltage også forældre. Når din tegning er færdig afleveres den til en leder eller sendes via mail til ScoutAbout@SpejderneAabybro.dk, hvorefter vi vil finde vinderen af konkurrencen. Vinderen af konkurrencen vil, udover æren over at se logoet trykt i bladet, samtidig vinde et gavekort på 200 kr til 55Nord.dk (spejderbutikken). Logoforslaget skal afleveres til din leder senest onsdag d. 15. juni. Samtidig med indlevering af logoforslaget overdrages rettighederne til logoet til ScoutAbout redaktionen. Så er der vist ikke andet tilbage at sige end: Klar, Parat, TEGN!

19 ScoutAbout 1 udg.indd 19

18/05/11 10.15


Adresseliste Gruppen: GL Peer Nielsen GA Daniel Valsby-Koch GF Henrik Hviid GK Frank Nørgaard Bæverne 0. - 1. klasse: BL Inger Jensen Lillemor Eriksen BA Anette Lerbjerg BA Ulvene 2. - 3. klasse: UL Else Birkbak Pedersen UA Cecilie Nielsen UA Peter H. Gregersen

Løvsangervej 28 Hadsundvej 117 2.TH, 9000 Aalborg Bakkevej 10 Multebærvej 14

27 10 51 96 60 19 64 44 61 26 37 67 51 86 14 46

Bakkevej 5

98 24 21 45

Toftegårdsvej 189

51 23 48 24

Juniorspejderne 4. - 5. klasse: Løvsangervej 28 Susanne Nielsen JSL JSA Helle Kongsgaard JSA Kim Valsby-Koch Mette Nielsen JSA Tropspejderne 6. - 7. klasse: TSL Daniel Valsby-Koch TSA Anna Hviid TSA Anja Valsby-Koch Seniorerne 8. klasse - 17 år: SL Thorbjørn Johansen SA Anders Jensen

Hadsundvej 117 2.TH, 9000 Aalborg

27 10 43 96

60 19 64 44

Sigrid Undsetsvej 242B, 9220 Aalb. Ø 61 40 15 44

Roverne 17 år og op (Klan Nutcrackers): KL Thorbjørn Johansen Sigrid Undsetsvej 242B, 9220 Aalb. Ø 61 40 15 44 KA Cecilie Nielsen

20 ScoutAbout 1 udg.indd 20

18/05/11 10.15

ScoutAbout 1. udg. maj 2011  
ScoutAbout 1. udg. maj 2011  

ScoutAbout er et gruppeblad for medlemmer af KFUM-Spejderne Aabybro Gruppe.

Advertisement