Page 1

Udgivet af Jydske Dragonregiment

7. årgang • Nr. 6 December 2011


Redaktion Ansvarshavende redaktør: Major Kim K. Madsen Redaktør: Korporal Tommy Bruhn Layout Korporal Tommy Bruhn Tryk & adressering Johansen Grafisk Udgiver Jydske Dragonregiment Dragonkasernen 7500 Holstebro Telefon: 97 42 31 77, lokal 230 Direkte: 96 13 02 30 Fax: 97 41 24 39 E-mail: dragon@mil.dk

3

Leder

4

Idrætsdag i Bridzar

6

Nyt mindeanlæg - del 2

8

ULU II med 1. kompagni

10

Nyt om personel

14

Danmark under anden verdenskrig

19

Prinsens Livregiments Soldaterforening

27

Dragonforeningerne

Oplag 2900/Seks gange årligt Produktion Redaktionen bestræber sig på at belyse aktiviteter med relationer til Jydske Dragonregiment. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indsendte artikler. Stof til bladet, forslag etc. indsendes til redaktionen, der træffer beslutning om optagelse. Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Adressering Adresseændringer meddeles de respektive soldaterforeninger. Forside • Layout:

KP Tommy Bruhn. Vinterstemning.

OGSÅ MEDLEMSBLAD FOR PRINSENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING

Husk næste deadline for indlæg 6. januar 2012


LEDER

Af regimentschef, oberst Lars Dencker.

Jydske Dragonregiment er blevet 332 år, hvilket blev fejret med den traditionelle parade efterfulgt af chokolade og boller i cafeteriet og messerne. I messerne har der også været nogle gode fødselsdagsmiddage, hvor personellet får lejlighed til at mødes i festligt lag med god mad, musik og dans. Det er øjeblikke på året, hvor man kan reflektere lidt over, hvad det vil sige at være dragon og styrke den korpsånd, der er på Dragonkasernen. Det er min opfattelse, at der generelt bruges for få kræfter i forsvaret på at styrke ”ånden” i forsvaret. I sidste ende er det nemlig klassiske militære dyder og korpsånd, der bærer vores dragoner igennem de svære opgaver og vilkår. Derfor vil vi i regimentet se på, hvilke muligheder vi har for nogle konkrete tiltag, som kan

underbygge vores gode traditioner og korpsånd – uden at der skal opstilles ambitioner om at livet i messerne skal nå samme niveau som i 70érne. Den ånd, der i flere hundrede år prægede rytteriet – hurtighed i tanke og handling, initiativ, handlekraft og dygtighed – er stadigt Jydske Dragonregiments varemærke. Vi er et regiment, der sætter en ære i at gøre tingene ikke bare ”godt nok”, men så godt som vi formår. Det stod helt klart for mig under besøget ved ISAF i oktober 2011, at vore udsendte dragoner lever op til vores varemærke og gør en stor indsats. De løser opgaverne under vanskelige og farlige vilkår - og vi kan med rette være stolte af dem. Ved et vellykket midtvejs-

arrangement lørdag den 12. november 2011 for de pårørende, var det godt at opleve den store opbakning, som vore udsendte dragoner får fra familie, kærester og venner. Deres støtte er helt afgørende for, at dragonerne kan arbejde under de vilkår de bydes. Opbakning og støtte til vore udsendte er også en kerneopgave for Dragonregimentet og de udsendte kan forvente, at vi fra regimentets side vil bakke dem 100 % op. Det er det mindste, vi kan gøre. Fra regimentets side skal der lyde en tak til vore udsendte for deres indsats, der understøtter Afghanistans udvikling og at ufred har vanskeligere ved at nå Danmark. Fortes Fortuna Juvat
Idrætsdag i Bridzar Midtvejs i missionen blev det til to dage med afveksling og benhård konkurrence for dragonerne i Afghanistan.

Af Morten Hausborg, presseofficer, Den Danske Kampgruppe, hold 12.

”Ned med røven”, ”forestil dig, at det er en genstridig kvie, du skal have i stalden”, ” hold ud, hold ud. Nyd smerten”. Gode råd fra omgivelserne til både dommere og deltagere var ikke en mangelvare, da 4/I (Charlie Coy) i slutningen af oktober fik en smule afveksling i hverdagen i form af Bridzar Games. Kompagniet blev delt i to på tværs af delinger, og mens den ene halvdel i en 24 timers periode påtog sig alle tjenstlige forpligtelser, kunne den anden halvdel kaste sig ud i ædel kappestrid. Dagen efter blev rollerne byttet om, så alle i kompagniet fik sig en ”Idrætsdag”. - Nu er vi midt i missionsforløbet. Kompagniet er ved at være slidt efter mange dage med hårdt arbejde, så jeg synes, det er vigtig at få skabt et afbræk i de daglige rutiner. Bridzar Games er også tænkt som en måde til at få styrket kollektivet i kompagniet, siger kompagnichef Anders Dupont Svendsen. Programmet for idrætsdagen bød på noget for enhver smag: Der var konkurrencer i mere stillesiddende aktiviteter som poker og skak. Lidt mere mobilitet var krævet i bordfodbold og bordtennis. Samspillet blev testet i volleyball, og endelig fik kompagniets stærkeste og mest veltrænede medlemmer mulighed for at teste deres formåen iTurneringen i volleyball var præget af stor entusiasme – og en del mundhuggeri.


en femkamp af rustikke, fysiske udfordringer: Planken (deltagerne skal med tåspidserne i jorden og hvilende på albuerne holde kroppen vandret i så lang tid som mulig), kropshævninger, armbøjninger, hænge så lang tid som mulig i en arm, og endelig den mest maskuline af alle styrke prøver - ”lægge arm”. Desuden blev til både frokost og aften budt på frisklavet mad, der var tilberedt af den kok, som efter lang ventetid (og mange feltrationer) nu er ankommet til Bridzar. Sjældent er sandwich, pizza og grill-bøffer blevet fortæret med så stor begejstring. De to dage var også en oplagt mulighed for A.D. Svendsen til se tilbage på den første halvdel af dragonernes ophold i Afghanistan. - Jeg synes, de første tre måneder er forløbet rigtig godt. Træningen, vi gennemførte i løbet af foråret, har båret frugt. Kompagniet var klar til at løse opgaven fra dag et. Vi har haft talrige sammenstød med oprørere, og det har desværre kostet sårede soldater fra kompagniet. Desuden er en af vores lokale tolke blevet dræbt ved IED-eksplosion, og flere

List giver alt på vej mod sejren i den fysiske konkurrence på førstedagen. Coggan snuppede sejren dagen efter. af de britiske soldater, som har været underlagt kompagniet, er ligeledes blevet såret i kamp.

De analytiske evner blev testet i pokerturneringen.

Det understreger, at vi aldrig kan tillade os at tage let på opgaven, siger A.D. Svendsen. Nu venter så de sidste tre måneder af udsendelsen. Her vil kompagniet blive stillet overfor en række nye udfordring og arbejdsopgaver. - Vi er begyndt at sende soldater hjem på orlov. Det vil fortsætte kontinuerligt helt frem til årsskiftet. Samtidig har vi fået forpligtelser med at køre sikring og eskorte. Det begrænser mulighederne for patruljeaktiviteter. Når vi kommer ind i januar, og kompagniet igen er ved fuld styrke, vil der komme mere og mere fokus på at få pakket ned og gjort klar til hjemrejsen. Men det er langt ude i fremtiden, slutter A.D. Svendsen.
Nyt mindeanlæg – del 2 Det nye flotte mindeanlæg blev taget i brug 1. november i forbindelse med regimentets fødselsdag, men bliver ikke officielt indviet, før mindestenen er på plads. Regimentet har fået en mere nutidig, og harmonisk mindeplads.

Af kontaktofficer, kaptajn B.S. Villsen.

Den 1. november var en speciel dag. Dels var det regimentets 332 års fødselsdag – men det var også dagen, hvor regimentes nye mindeanlæg blev taget i brug. Ideen omkring nyt mindeanlægget tog for alvor fart for over et år siden, hvor de første skitser blev lavet, og hvor økonomien kom på plads. Det var således en fantastisk oplevelse, at se det færdige resultat efter utallige møder, og stillingtagen til hundredvis af detaljer, som altid følger med i sådan et projekt. Resultatet kan vi være stolte af. Regimentet har fået en mindeplads der er mere moderne, og som har løftet hele paradepladsen. Pladsen er blevet hævet til et højere niveau, og virker meget værdigt. Bænkene giver mulighed for at sidde stille og roligt at reflektere. En mulighed flere allerede har benyttet sig af. Pårørende til faldne soldater var inviteret på dagen. Der kom fire familier som for første gang så anlægget. De var alle imponeret, og regimentet fik kun positive tilbagemeldinger. Bedre godkendelse kunne anlægget ikke få. Pladsen mangler stadig en vigtig detalje. MindestenenMindeanlæggets projektansvarlige: Kaptajn B.S. Villsen, Henrik Bjørn (FBE), Jørn Vejgaard (til højre) fra Jens Jensen murer og entreprenør A/S i Holstebro.

som også kommer til at være i sort granit, nåede ikke at blive klar. Stenen skal stå bag flagstangen, som i forbindelse med arbejdet, er blevet flyttet frem, og som nu står forrest. Intentionen er, at det nye mindeanlæg bliver officielt indviet når mindestenen er på plads. Regimentet håber indvielsen kan finde sted februar næste år enten i forbindelse med ISAF

12 kontingentarrangement den 24. februar eller den 28. februar – på årsdagen hvor vi mindes regimentets helt og forbillede – Niels Kjeldsen. De mindesten der tidligere stod på pladsen har regimentet besluttet at låne ud. Efter ønske fra Prinsens Livregiments Soldaterforening kommer to af stenene til Viborg. De skal


Jydske Dragonregiment har fået nyt mindeanlæg. stå på den tidligere Viborg kaserne, hvor Viborg kommune får ansvaret for vedligeholdelsen. Det er besluttet at indvielsen af disse sten finder sted 30. november i år. Den sidste sten, som før var dragonernes officielle mindesten, bliver placeret i Danske Soldaters Mindelund ved Rindsholm kro. Mindestenen for 3´ Dragonregiment har fået sit eget anlæg, og står nu tæt ved hovedvagten, i samme område som mindestenen for faldne i modstandskampen under 2. verdenskrig.

Mindestenen for 3´Dragonregiments har også fået nyt anlæg.

Mindeanlægget er absolut et besøg værd, for de der har adgang til kasernen, og for øvrige til regimentets åbne hus arrangement.

Jydske Dragonregiments mindeanlæg by night.
ULU II med 1. kompagni Bykamp og rensning af løbegange var hoved emnerne på 1 kompagnis ULU II og Brikby var vores mål.

Af konstabel N.R Stub.

Det er mandag morgen på Dragonkasernen og som altid når vi skal i felten, er der fart på, både våben, funktionsudrustning, lastbilerne samt IKK’erne skulle pakkes og klargøres til vores anden øvelse i kompagniet.

af en delings handlebane, hvor vi havde delings angreb på et lille udsnit af Brikby. Resten af mandagen gik med at vi fik øvet delingens reaktion overfor beskydning, angreb på løbegange og fik indlogeret os i et af husene.

Turen gik til Oksbøl øvelsesterræn, noget nærmere Brikby, som til alles glæde betød at vi kom til at have tag over hovedet natten derpå, og med den forsikring om at vi ville komme til at sove tørt, startede vi ud med dagens første opgave, som var et par timer med gruppevis repetition af bykamp, efterfulgt

Vi blev vækket næste dag kl. 0600 af vores gode kollegaer fra 2 deling, som havde været så venlige at tage første nattevagt. Der var en time til at få klargjort til dagens uddannelse, så det var hurtigt ud af posen, få spist nogle snacks fra vores feltration, få fyldt nye batterier i vores PRR(personel role radio),pakket vores sove udstyr væk så der var pænt og ryddeligt i vores sove gemakker. Efter vi fik styr på os selv og vores udstyr, sad vi op på vores lastbil og rullede ud til 65. Der skulle renses løbegange, noget man brugte i ”gamle dage ” men som er blevet relevant igen, da noget af Afghanistans natur kan minde om en skyttegrav. Der blev nået en del den dag og vi fik gode erfaringer med rensning af løbegange. Der blev også arbejdet med det om natten, hvilket gjorde det meget sværere, men vi fik løst opgaven og renset, området for


CV 9035. Med sine 750hp holdt op mod en vægt på ca. 32 tons besidder køretøjet et kraftoverskud som kan sammenlignes med Leopard 2A5. De syv vejhjul sammenholdt med en bæltebredde på 533 mm. giver køretøjet mulighed for, at bevæge sig i meget bløde terrænområder. Denne undervogn danner ligeledes grundlaget for en stabil skydeplatform som er af afgørende nødvendighed for et moderne ildledersystem. Køretøjet besidder et automatisk bæltestramningssystem, der betjenes af køreren. CV9035 er udrustet med en 35 mm. Bushmaster MKIII kanon med en skudkadence op til 200 skud/min.

fjender. 1. deling stod op onsdag til en dag hvor vi fik øvet sammen med IKK’erne. Vi koordinerede støtte og sikring igen med rensning af løbegange og det skulle vise sig at være noget af en bedrift at få det hele til at spille sammen, men til sidst lykkes det os at få ram på fjenden og vi fik indtaget løbegangen. Vi sad op for at køre ind til Brikby for at modtage undervisning i hvilke våben oprørene bruger i Afghanistan, Vi skulle ikke køre ret længe før vi havnede i et baghold, men vi fik ram på fjenden lynhurtigt eksakt fire minutter og 15, Humøret steg en del efter en så vel overstået opgave. Inden vi kunne komme i posen skulle vi lige ned i Østbirk, og øve med natkampsudstyr i by og finde ud af hvor svært det

kan være at bevæge sig når man er begrænset i sit synsfelt. Efter vores indøvelse i byen, var det i posen og samle kræfter til næste dags uddannelse. Torsdag blev en god dag ikke mindst fordi der var høj sol det meste af dagen, men også fordi vi skulle lave et delings angreb på Østbirk og Brikby med vores IKK’er og infanteri. Der var knald på og det blev til en ret god oplevelse, fordi der blev eksperimenteret med brugen af vores køretøjer og vi fik rettet mange af de fejl der havde været, så det kom til at blive et relativt godt arbejde. Det hele blev da også bedre af at vi fik ros fra tilbagemelderne. Da mørket satte ind skulle vi så gennemføre det angreb engang til, men uden vores vogne da

de skulle gøres klar til at blive transporteret hjem fredag morgen. Der blev skudt og kæmpet og vi fik indtaget vores mål, så vi kunne gå glade i posen, dog efter lidt oprydning i Brikby. Fredag blev dagen hvor vi skulle hjem, så turen gik til Oksbøllejren for at vente på bussen, der skulle kører os hjem til Holstebro. Der var tid til en sandwich eller hotdog på kuffen, og turen hjem i bussen foregik mest bag lukkede øjne. ULU II har budt på en masse god uddannelse og erfaring, vi fik prøvet at få sårede, faldt i baghold, renset løbegange, kæmpet i by, og brugt vores natkampsudstyr. Helt igennem en rigtig god øvelse og der ses frem til næsten gang 1 Kompagni tager på øvelse.
Udnævnt til korporal Michael Mortensen, ved 1. PNINFKMP/II/JDR, er udnævnt til korporal den 7. oktober 2011.

Major benådet med Ridderkorset Den 4. oktober benåede Hendes Majestæt Dronningen major Kim Krogshede Madsen med Ridderkorset af Danneborgsordenen. Ridderkorset blev på vegne af Hendes Majestæt overrakt majoren af regimentets chef, oberst Lars Dencker ved en sammenkomst i officersmessen.

10

Hæderstegn Hendes Majestæt Dronningen har 26. september 2011 tildelt overkonstabel af 1. grad Niels Peter Filtenborg Mortensen (Chuck), korporal Per Pinnerup og seniorsergent Torben Nørskov Madsen, Hæderstegnet for 25 års god tjeneste ved hæren.


Årets Dragon ”Korporal Per Pinnerup, eller bedre kendt som ”PIN”, er uddannelsesbataljonens supermand. Korporal Pinnerup er altid rede til at give en hjælpende hånd med, også selvom opgaven umiddelbart ikke ligger indenfor korporalens normale arbejdsområde. Korporal Pinnerup er logistikhjælper i uddannelsesbataljon, en funktion som han løser særdeles tilfredsstillende. Korporalen er meget dedikeret i sit arbejde, hvilket også bevidnes, når uddannelsesbataljonen gennemfører den afsluttende feltøvelse, for de værnepligtige, to gange årligt. I forbindelse med Feltøvelse III anvendes der materiel svarende til seks - otte stk. 20 fods containere, som han har styr på helt ned til mindste detalje. Korporal Pinnerup er meget vellidt af alle og han får ofte besøg af personer, der ikke gør tjeneste i uddannelsesbataljonen, men som har behov for hans støtte, hvilket han leverer uden tøven. Korporal Pinnerup er en meget professionel dragon, der kan sit håndværk som soldat. Han er i god fysisk form og kan fortsat løbe fra de fleste i uddannelsesbataljonen. Korporal Pinnerup har været udsendt flere gange og han er klar til at tage sin tørn igen, såfremt hans kompetencer efterspørges. Korporal Pinnerup er et forbillede for sine kollegaer, ja faktisk for alle dragoner; Professionel, dygtig, engageret, initiativrig, meget vellidt og en god kammerat”. Korporal Pinnerup lever, om nogen, op til regimentets motto ”Fortes Fortuna Juvat” Korporalen modtog udover diplom og vandrepokal et ur skænket af Danske Dragonforeningers Sammenslutning.

ent

egim gonr

Dra e k s Jyd rede Mød ebook e opdate krive c på fa an du læs imentet, s Her k er fra reg og dele d e nyhe mmenter dre. n r du og ko er med a pen så e erne! p d nyhe ld dig gru lle nyhed a Tilme på at få r sikke

11


12


13


Danmark under anden verdenskrig

Danske soldater i kamp ved Hokkerup syd for Søgaard den 9. april 1940. Med letvægtskanon affyres salve med lysspor mod de fremrykkende tyske panservogne. Tyskerne blev mødt med samme modstand i Åbenrå og Haderslev.

- Skæbneåret for frihedskampen

Uroen i Danmark bliver større...

AF ERIK BROCH HANSEN. Krigshelvedet kom tættere og tættere på Danmark, hvor mord og ødelæggelser var dagens orden. De særdeles kolde vintre med frostgrader ned til minus 30 grader, havde næsten taget pippet fra danskerne, brændsel var der ikke meget af, og der var blevet vareknaphed. For at svække tyskerne, satte danske sabotører en omfattende jernbanesabotage i gang. Forsyningerne med jernbane til fronterne mod syd af materiel og mandskab var særdeles vigtige for tyskerne, og sabotage kunne afkorte krigsforløbet. Men det var med livet som indsats sabotørerne arbejdede under. Jernbanesabotagen tager til Jeg boede i mine barndomsår i Risskov, hvor vi havde en sabotør på vor vej der hed Carlo A. som jeg var ret så gode venner med. En dag som 12-årig traf jeg ham foran sit hus, og han

14

Sabotage. Under den tyske besættelse af Danmark anvendtes jernbanesabotage fortrinsvis i Jylland. Her ses et afsporet tog på banelinjen mellem Randers og Tirstrup 1944.

råbte til mig, ”Du har ikke set mig”. Jeg blev noget forbavset, og da jeg svarede ham pegede han på sine ører. Jeg fattede situationen lynhurtigt, begge hans trommehinder var sprængt efter en natlig ”operation” på jernbanen. Hurtigt var han væk, tyskerne var efter ham. Jeg vidste, at han

gemte sprængstoffet i en brønd i haven. Jeg spekulerede de næste dage over hans heltemodige indsats. Tyskerne havde gravet en dyb panserspærring rundt om den nordlige del af Aarhus ved Vestre Strandallé og gennem sportspladserne ved Belle Vue i Risskov, som vi passerede på vej til skole.


Sabotage mod panserspærring Da volden til spærringen bestod af lodrette granstammer med afskårne grene imellem, fik jeg idéen til, at her kunne jeg måske yde en lille indsats. Jeg havde tit set tyske soldater øve sig på sportspladsen, og valgte en tidlig lørdag morgen, at dette var stedet, hældte noget brændbart væske på granstammer m.v. og satte ild til, væk var jeg i en fart. Et par timer senere vendte jeg tilbage, og kunne på afstand se en korporal og nogle menige, der kæmpede med ilden der havde ”nedlagt” en snes meter af volden. Jeg kunne i min vildeste fantasi ikke forestille mig, at de kunne mene at jeg var årsag til branden, og gik derfor helt hen til brandstedet. Da jeg var et par meter fra tyskerne, skete der noget uforudset, korporalen trak sin pistol og rettede den direkte mod mig. Sveden sprang på panden, men lynhurtigt vendte jeg om og løb i siksak ned mod stranden, uden at han løsnede et skud. Det siger sig selv, at jeg havde det ikke godt de næste dage, og siden har jeg holdt mig fra ildspåsættelser. Da vor familie søndag aften lyttede til BBC’s udsendelser fra London til Danmark, fik jeg nærmest et chok, speakeren havde forskellige meddelelser og pludselig kom denne: ”Det kan meddeles, at der i går morges er sket sabotage mod panserspærringen i Risskov, hvor der er sket store skader”. Jeg må indrømme, at jeg resten af besættelsestiden valgte ikke at foretage flere ”sabotagehandlinger”. Sabotage og Schalburgtage tager til overalt i Danmark Resten af besættelsestiden skete der større eller mindre sabotager mod industrivirksomheder, leverandører og tyskerhåndlangere. Tyskerne havde foruden Atlantvolden store byggerier i gang, bl.a. Tirstrup lufthavn m.v.

Sabotage. de danske frihedskæmpere arbejdede målbevidst på at sabotere industrivirksomheder, der arbejdede med tyske ordrer. Her ses resultatet af sabotage-branden på Frederikssund Jernstøberi natten til 9. maj 1943.

Schalburgtage. Tidligt om morgenen 25. juni 1944 blev Tivoli i København sprængt i luften af bomber, der var anbragt forskellige steder i etablissementet, formentlig som hævn for en række sabotager.

der blev bygget af danske håndlangere, men det var et vanskeligt sted at foretage sabotage. Man valgte industrivirksomheder, som f.eks. Frederikssund Jernstøberi der fremstillede dele til tyskerne og blev saboteret 9. maj 1943. Schalburgtagen bestod i, at mange kendte etablissementer i Danmark blev ved hævnaktioner sprængt i luften. Tivoli i

København måtte lide samme skæbne tidligt om morgenen den 25. juni 1944, hvor der var anbragt sprængstof forskellige steder. Tyskernes hævn over jernbanesabotagen oplevede Aarhus i krigens sidste år, hvor motortoget var på vej fra Kystvejen i Aarhus mod Risskov. Da toget passerede ”Sjette Frederiks kro” i Risskov og den permanente badean-

15


stalt, blev den første vogn i motortoget blev sprængt i stumper og stykker. En yngre kvinde fra Rolighedsvej i Risskov døde på stedet, mens 15 andre ud af 30 passagerer fik mere eller mindre alvorlige kvæstelser. ”Stikkere” fik tårnhøje dusører For modstandsbevægelsen var et af de største problemer, hvem kunne man stole på. Der var enorme pengebeløb at indkassere på afsløring af en sabotør/modstandsmand. Svage sjæle også indenfor egne rækker, kunne let blive fristet af kr.10.000,- som betaling fra Gestapo. Beløbet svarer til omtrent flere årsindtægter for en arbejder, og derfor var alle opmærksom på netop dette livstruende problem. En modstandsmand skulle have absolut gode nerver, og forstå at leve under særdeles vanskelige forhold. Være lynhurtig i reaktionsevne, og opmærksom på en tang række ting man normalt ikke er udsat for i dagliglivet. De fleste forstod dette, men også mange gik til. For afsløring af en ”stikker”, var der kort proces - likvidering hurtigst muligt efter ordre fra højere sted. Afhøringer og tortur blev ofte benyttet som tvangsmiddel for at skaffe tilståelse eller oplysninger, og kendes fra næsten alle lande og tider. Før i tiden også udført som afstraffelse ved lov. I Danmark blev tortur stærkt indskrænket allerede ved Danske lov 1683 og helt afskaffet i 1837. I krigstider var tortur dog almindelig brugt, og blev under Anden Verdenskrig genindført i uhyggelig omfang af Nazi Tyskland. Efter krigen blev tortur forbudt ved Europakonventionen om menneskerettigheder i 1950. Trods dette og officielle benægtelser, bruges tortur stadigt mange steder, dog så raffineret, at det ikke efterlader ydre tegn eller spor.

16

Schalburgtage - tyskernes hævn over jernbanesabotagen. Motortoget blev sprængt i stumper og stykker nedenfor Risskov ved ”Sjette Frederiks Kro” og den Permanente badeanstalt tæt ved Aarhus.

Grethe Bartram - stikker

Grethe Bartram. Foto: Lokalhistorisk arkiv, Aarhus.

Grethe Bartram født ca. 1920-22 i Aarhus, blev en af tyskerne mest aktive stikkere i Jylland. Hendes far var tidligere tysk marinesoldat fra Første Verdenskrig og bosat i Sønderborgs udkant. Det var måske hans dramatiske oplevelser fra den gang, der kom til at præge datteren. Hun meldte sig allerede ind i nazipartiet i 1938, og kom straks efter besættelsen på god fod med tyskerne, hvor hun blev en af Gestapos mest aktive -hemmelige agenter under dæknavnet ”Thora”. I Aarhus kom hun ind i kommunistiske kredse, der for det meste beskæftigede sig med jernbanesabotage. Flere af disse blev angivet til tyskerne, og endte deres dage ved henrettelser, - heraf flere familiemedlemmer. Tilknytningen til Gestapo på Staldgården i Kolding, hvor hun fik en 7.65 mm pistol med ammunition, gjorde hende meget aktiv syd for Aarhus. Modstandsbevægelsen jagtede hende hele tiden, for at stoppe hendes forræderiske virke, og under en ildkamp blev hun lettere såret og undslap. Ved krigsafslutningen den 5. maj 1945 opholdt hun sig i Esbjerg, hvorfra hun over et par dage cyklede til Kolding, for at undgå en arrestation. I Kolding håbede hun på, at hun kunne blive klædt om til Røde Kors søster, og undslippe til Tyskland. På


Staldgården i Kolding var Gestapo allerede forsvundet. Hun blev senere anholdt om morgenen den 9. maj 1945 af lokale modstandsfolk, og sat under arrest i Fredericia. Gestapo topagenten Thora, der havde giftet sig til det fulde navn, Maren Margrethe Thomsen, blev senere dødsdømt. Dommen blev dog ændret ved benådning til livsvarigt fængsel, der ikke skete fyldest, - idet Grethe Bartram blev løsladt allerede i 1956. Under sit fængsel ophold, - havde hun en vane at smide tøjet i cellen, for at i nøgen figur at tilbyde sig, når nattevagten foretog første runde, for derved at opnå en bedre forplejning. Hun havde sikkert samlet sig en vel anbragt formue, og har siden under nyt navn, stort set levet ubemærket i Sverige, - og fortrængt sit stikkeragentarbejde for Gestapo i Danmark. Hendes stikker-ofre, fik en kort tilværelse i Danmark, men da hendes alder i 65 året for krigens afslutning i 2010, må være på omkring de 90 år, har storstikkeren Grethe Bartram faet et særdeles langt liv. Dagen kan dog næppe have været nogen festdag for hende...

Besættelsesårenes tyske hovedkvarterer, fængsler og torturkamre! Shellhuset. Forretningsejendom på hjørnet af Vester Farimagsgade og Kampmannsgade, der blev bygget af Royal-Dutch Shell i 1934. Blev under Danmarks besættelse 1940-45 beslaglagt af Gestapo, som her havde sit danske hovedkvarter. I Shellhuset fandt forhør og grusom tortur af danske modstandsfolk sted. Tagetagen var indrettet til fængselsceller for særlig betydningsfulde modstandsfolk. Shellhuset blev 21. marts 1945 udsat for britisk et bombeangreb hvorved ca. 200 Gestapo folk samt enkelte af tagetagens fanger blev dræbt, og adskillige undslap. Selv om aktionen var et meget fornemt præcisionsarbejde, var et nedstyrtet fly var årsag til, at Jeanne d’Arcskolen og nogle boligblokke blev ramt, hvilket kostede 112 livet - heraf 88 børn. Shellhuset blev genopført i 1946-50.

Vestre fængsel. Dette fængsel var vel nok det mest frygtede. Efter tortur og domfældelse af mange modstandsfolk, blev de ligesom Hvidsten gruppen, indsat på dødsgangen i Vestre fængsel inden henrettelsen fandt sted. For Hvidsten gruppens otte medlemmer, - tidligt om morgenen den 29. juni 1944.

17


Politigården. Hovedsæde for Københavns Politi opført 1918-24. Her blev de vigtigste efterretningsopgaver under krigen udført af Gestapo og Hipokorpset, hvor afhøringer under tortur fandt sted af særlig vigtige modstandsfolk.

Staldgården ved Koldinghus. Gestapo havde en mindre underafdeling for Sydjylland på Staldgården, hvor afhøring og tortur fandt sted. En fængselscelle er stadigt bevaret under tilsyn af Frihedsmuseet i staldgårdens sydøstlige hjørne, - til erindring om danske modstandsfolks lidelser og død.

Dagmarhus kendt 6-etages forretningsejendom ved Rådhuspladsen bygget på Dagmarteatrets grund i slutningen af l930erne, og som var besættelseshovedkvarter for den tyske administration i Danmark under krigen 1940-45. Dagmarhus blev ved befrielsen overtaget af allierede organer (SHAEF & Military Mission) og derefter igen som forretningsejendom.

18


Landsformand: Jens Christian Lund Sct. Mogens Gade 31 A, 2., 8800 Viborg. Tlf. 86 61 50 40 Mobil: 33 37 40 60 E-mail: jens.c.lund@gmail.com

Landssekretær: Preben I. Troelsen (MR), Niels Bohrs Vej 32 A, 7400 Herning. Tlf. 97 12 11 98 E-mail: pit@email.dk

Vicelandsformand: Peder Korshøj Hvedevej 5, 8840 Rødkærsbro. Tlf. 86 65 90 43 Mobil: 23 32 43 66 E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Redaktør: Preben I. Troelsen (MR), Niels Bohrs Vej 32 A, 7400 Herning. Tlf. 97 12 11 98 E-mail: pit@email.dk

Landskasserer: Poul Erik Timm Århusvej 111, 8900 Randers. Tlf. 86 42 02 11 E-mail: timm@timm.dk

Fødselsdagslistefører: Poul Erik Rasmussen (MR), Rosenvang 31, 8543 Hornslet. Tlf. 86 99 60 35 E-mail: rosenvang31@kabelmail.dk

”FORENINGEN FOR ALLE, DER BRÆNDER FOR ÅNDEN VED PRINSENS LIVREGIMENT”

Husk at følge med på vores hjemmeside

Webmaster: Jens. A. Jensen, tlf. 86 61 59 14 mobil: 29 24 89 14. E-mail: post@plrs.dk

19


Formand: Peder Korshøj (MR) Hvedevej 5, 8840 Rødkærsbro Tlf. 86 65 90 43 Mobil 23 32 43 66 E-mail: pkorshoej@youmail.dk Kasserer: Jens Erik Pedersen (MR) Krogen 4 A, Rødding, 8830 Tjele. Tlf. 86 65 12 83 E-mail: maja.jens@privat.dk Velkommen til nye medlemmer, indmeldt i tiden 1. september – 31. oktober Bent Andreas Ibsen, Stjernen 32, 8800 Viborg. Indkaldt 1. oktober 1973 til FLR Per Vejby Petersen, Hesteengen 12, 8800 Viborg. Mødt 1. august 1979 ved STKMP/2JBDE Helle Hansen, Toftevej 5, 8832 Skals. Mødt April 1983 ved KSGRU/PLR Nikolaj L. Fjølner, Søndenvinden 12, 8800 Viborg. Indkaldt februar 1997 til STKMP/I/PLR Flemming Olesen, Energivej 38,I, 8920 Randers NV.Indkaldt 1967 til 4KMP/PLR Brian Thomsen Holmedal 43, 8660 Skanderborg. Lars Jochumsen, Biskop Eskildsvej 7, 8800 Viborg. Indkaldt 1. marts 1978 til STKMP/I/PLR I alt 7, total i 2011: 89 Fuglekonge vandt igen Viborg afdeling, har afviklet den årlige fugleskydning på banerne ved Danerlyng den 3. september med 15 deltagere.

Fuglekongen med kæden, Leif Sørensen, lykønskes af formand Peder Korshøj. Julefrokost Du kan stadig nå at tilmelde dig til årets julefrokost søndag den 11. december kl. 1200 i ”Oasen” på Viborg Kaserne. Tilmelding til formanden, tlf. 23 32 43 66, senest den 7. december kl. 1200. Aktiviteter Kammeratskabsaftener den 2. og 4. tirsdag kl. 1900 i ”Paradiset” på Viborg Kaserne. Indendørsskydning på banerne ved Kirkebækvej i Viborg den 1. og 3. torsdag. Kontakt Bent Nielsen, tlf. 27 62 14 49. 11. december: Julefrokost. 6. marts 2012: Generalforsamling Alle medlemmer og pårørende ønskes en glædelig jul og et godt nytår. Tak for deltagelse i vore arrangementer og tak til de mange medlemmer, der har skaffet nye medlemmer i årets løb. P. Korshøj

Efter flaghejsning og fælles morgenbord gik man i gang med skydningen. Det blev sidste års fuglekonge, Leif Sørensen, Viborg, der under præmieoverrækkelsen igen kunne modtage kæden som et værdigt bevis på, at han blev fuglekonge i 2011. De øvrige resultater var: Kronen og højre vinge: Egon Rønning, Tange, hals: Jens Erik Pedersen, Rødding, venstre vinge: Bjørn Jensen, Viborg, æblet og sværdet: Denis Scharf Nielsen, Viborg, halen: Peder Korshøj, Rødkærsbro. Dagen sluttede med frokost og præmieoverrækkelse.

20

Formand: Arne Simonsen (MR) Ørnevej 59, 9230 Svenstrup. Tlf. 98 38 08 69 E-mail: arnesimonsen@hotmail.com Kasserer: Aakjær Skov (MR), Sæby Landevej 2, 9830 Tårs. Tlf. 98 96 17 59 Fra Cimbrernes og Vendelboernes Domæne


Vinterskydning Så er sommeren overstået, og det betyder, at vi igen skal til at skyde vores vinterskydning, vi lagde stærkt ud onsdag d.12, oktober, derefter er det anden og fjerde onsdag i vintermånederne mød talstærkt op til disse gode aftener. Vi er kommet godt fra start, første aften var vi 16 skytter, så kom bare ud af hiet, du er ikke alene. Generalforsamling Der afholdes generalforsamling tirsdag d. 6. marts 2012. Vi gentager generalforsamlingen som sidste år med en overdådig buffet, og med damerne som gæster, reserver dagen allerede nu, men der kommer mere i næste nummer af Dragonen. Veteranhjem Aalborg Veteranhjemmet i Aalborg, Skydebanevej 12a, 9000 Aalborg. Tlf. 28 55 01 22. aalborg@veteranhjem.dk åbner d. 29-11 2010 Kl.1000. Er der nogle af vore læsere af Dragonen som har tid til overs og eller lyst til at give en hånd med er der mulighed for at høre mere og evt. melde sig til. Formand Jørgen Mathorne Rasmussen Birkelsevej 16, 9440 Åbybro Tlf. 98 77 13 00 – 40 78 98 16 jrjoeras@gmail.com Jule & Nytårshilsen Aalborg afdeling ønsker hermed forretningsudvalget, lokalafdelingerne, samt afdelingens medlemmer med familie, en glædelig jul, samt et godt nytår. Tak for et godt samarbejde og fremmøde til vores forskellige aktiviteter. På afdelingens vegne Arne Simonsen formand

Formand: Søren Sørensen (MR), Borgergade 5 E, 7441 Bording. Tlf. 86 86 18 42 Kasserer: Preben I. Troelsen (MR), Niels Bohrs Vej 32 A, 7400 Herning. Tlf. 97 12 11 98 E-mail: pit@email.dk

Udflugt til Flymuseet i Gedhus og til de tyske gravlunde i Gedhus og Grove Den 17. september deltog Forsvarsbrødre samt medlemmer af Prinsens Livregiments Soldaterforening og Garderforeningen fra Herning i en udflugt arrangeret af forsvarsbrødrene fra Herning i en udflugt til Flymuseet i Gedhus. Museet ligger i den gamle vagtbygning ved Gedhusvagten, der er opført af værnemagten i forbindelse med etableringen Fliegerhorst Grove (i dag Flyvestation Karup) under besættelsen. Museet daglige leder pensioneret kaptajn E.V.H. Jensen viste rundt og fortalte meget engageret om museets samling af fly, der gennem tiderne har betjent det danske flyvevåben, samt om alle de øvrige materielgenstande, som museet derudover har sin varetægt. Museet er så absolut et besøg værd, og kan anbefales til alle. Efter besøget i museet gik turen videre til den tyske gravlund i Gedhus, her ligger 1185 tyske flygtninge og 148 tyske soldater begavet. Et sted der maner til eftertanke om en krigs vanvid og manglende respekt for menneskeliv. Der sås gravsten over meget gamle mennesker, som ikke kunne klare flugten fra det østlige Tyskland foran den fremrykkende sovjetiske Røde Hær, men der var også gravsten over spædbørn, som kun blev ganske få dage gamle. Efter besøget i Gravlunden var det kaffetid, denne blev indtaget i Hotel Karup. Mens der blev drukket kaffe, åbnede himlens sluser sig, dette betød, at de ikke havde lyst til at fortsætte turen til Gravlunden i Grove, kunne vælge at tage hjem, hvilket også nogle gjorde. Efter kaffen med hjemmebagt kringle og hjemmelavet lagkage var indtaget, fortsatte turen til Gravlunden i Grove, denne ligger i umiddelbar op til Grove kirke og kirkegård, men er ikke en del af kirkegården. I denne gravlund ligger 1119 tyske flygtninge og 175 tyske soldater begravet. Begge gravlunde vedligeholdes af Volksbund Deutsche Kriegsgräber-fürsorge. Det betyder, at der ikke påføres det danske samfund udgifter i denne forbindelse. Her sluttede turen, der af flere blev betegnet som oplysende og interessant, der var sågar nogle, som fortalte, at de ikke vidste, at der var disse gravlunde her i det midtjyske. I alt fandt 2627 personer deres sidste hvilested her i Gedhus og Grove. Der deltog i alt 38 personer i udflugten. Referent Per Ankerstjerne

21


Generalforsamling i PLS Herning 2012 Der indkaldes til den ordinære generalforsamling i PLS Herning. Mandag d. 13. februar 2012, kl. 18.00 i Biblioteket på CF Kasernen – H. P. Hansensvej 100 – Herning. Vi starter med spisning efterfulgt af generalforsamling. Efter generalforsamlingen vil der være kaffe. Din bedre halvdel er meget velkommen til at deltage. Dagsorden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Valg af dirigent. Formandens beretning Aflæggelse af regnskab Indkomne forslag, herunder fastsættelse af næste års kontingent. Valg af bestyrelsesmedlemmer – Preben Troelsen - Jens H. Jensen Valg af suppleanter til bestyrelsen – Magne Fonnesbæk – Knud Erik Olsen Valg af revisor – Kristian Handberg Valg af revisor suppleanter - Kurt Nygaard Pedersen – Bent Albrechtsen Valg af medlemmer til repræsentantskabet Søren Sørensen – Magne Fonnesbæk Valg af fanebærer – Kresten Knygbjerg Jensen Eventuelt.

Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Prisen for spisning og kaffe Kr. 60,00 pr. person. Udnyt din stemmeret – Kom til generalforsamlingen. Venlig hilsen Søren Sørensen Formand Husk Tilmelding! Magne Fonnesbæk tlf. 97 12 98 77 – Preben Troelsen tlf. 97 12 11 98. Tilmelding senest d. 7. februar 2012.

Den Store Bowlingmatch Så er tiden igen kommen til at der skal dystes i bowling – PLS og Forsvarsbrødrene har igen kæmpet om æren – hvem er bedst til at støde kuglerne i mål. Det var en livlig kamp og der blev kæmpet – men PLS måtte se sig slået idet Forsvarsbrødrene væltede 1145 kegler mod PLS 1058 kegler. Vi fra PLS er selvfølgelig enig om at det kun kan skyldes at de var en mere på holdet. Næste gang der slår vi dem! MVH Jens Henry Jensen Sekretær

Formand: Jan Vinther Magnussen (MR) Drosselvej 8, 8544 Mørke. Tlf. 86 37 70 60, Mobil 40 17 70 60 E-mail: jan@moerkes.net Kasserer: Asbjørn Tofthøj Olsen Kystvejen 49, 8000 Århus C. Tlf. 22 37 54 84 E-mail: asbjoerntofthoej@tdcadsl.dk Den ordinære generalforsamling 2012 vil blive afholdt med følgende dagsorden: 1 2 3 4 5 a. b. c. d. e. f. 6

Valg af dirigent Formandens beretning Regnskab Indkomne forslag Valg Kasserer på valg Asbjørn Tofthøj Olsen Bestyrelsesmedlemmer på valg Ove Grøn og Jens Ulsted Sørensen Bestyrelsessuppleant på valg John Larsen Revisorer på valg Poul Erik Adamsen og Hans Peter Krupsdahl Revisorsuppleant på valg John Larsen Fanebærer på valg Niels Durr Eventuelt.

Tid og sted vil blive meddelt senere,

22


Formand: Søren Sørensen (MR) Borgergade 5 E, 7441 Bording. Tlf. 86 86 18 42 Kasserer: Jens Erik Pedersen (MR) Krogen 4 A, Rødding, 8830 Tjele. Tlf. 86 65 12 83 E-mail: maja.jens@privat.dk Sekretær: Arne Simonsen Ørnevej 59, 9230 Svenstrup. Tlf. 98 38 08 69

Formand: Erik Jensen, tlf. 86 61 11 63 E-mail: erik-jensen@mail.dk Jens A. Jensen, tlf. 86 62 54 70 Niels E. Hvid, tlf. 86 62 94 42 Peder Korshøj, tlf. 86 65 90 43 Bent Nielsen, tlf. 86 62 59 48 Lokalerne, der er et besøg værd, er beliggende i kælderen under Viborg Kasernes hovedbygning. Der ikke faste åbningstider men aftale om forevisning kan ske ved henvendelse til ovennævnte. Der er gratis entré.

Formand: Poul Erik Timm (MR), Århusvej 111, 8900 Randers. Tlf.86 42 02 11 E-mail: timm@timm.dk Kasserer: Henning Kristensen (MR), Toftefaldet 1, 8240 Risskov. Tlf. 86 21 25 17 E-mail: toftefald@kristensen.mail.dk Sekretær: Poul Erik Rasmussen (MR) Rosenvang 31, 8543 Hornslet Tlf. 86 99 60 35 E-mail: rosenvang31@kabelmail.dk Fødselsdagsfondens formål er at sende lykønskningstelegrammer til medlemmer på mærkedage (bl.a. runde fødselsdage) ligesom fonden administrerer donationer til værdige formål. Yderligere oplysninger finder du på vores hjemmeside i vedtægterne for Prinsens Livregiments Soldaterforening § 28. Svend Aage Svendsen, Vodskov Karl Egon Ebbesen, Stoholm Hans S.Ernst, Viborg Steen Henriksen, Viborg

Kr. -

100 100 100 300

Peter Neerholt Sørensen, Viborg Svens Dahl Hansen, Gistrup Hartvig Holm, Mariager Svend Erik Pedersen, Ringe Kurt Nygaard Pedersen, Videbæk Frits Kjær, Viborg Jørgen Erik Holst, København S Knud Villadsen, Hornslet Bent Lodberg Møller Henning Kristensen, Risskov Ejgil Ottesen, Hurup Thy Alf Sig Kristensen, Vemb Aage Jensen, Hobro Uffe Bro, Løgstør Uden navn Knud Sørensen, Silkeborg Frank Mikkelsen, Viborg Jakob Bering, Silkeborg Hans Werner Klausen, Viborg Børge Pedersen, Ringkøbing Arne Simonsen, Svenstrup Kurt Rasmussen, Frederikshavn Roland Overgaard Kjær Jeppesen

-

200 100 100 100 100 100 200 80 50 100 100 100 100 150 100 50 200 75 100 100 100 100 50

16. december 1954 I/6 235255 STKMP Jens Peter Albrechtsen, Vibevej 34, 7160 Tjørring. 78 år 2000 SFOR-9 Thomas Foulum Mosegaard, Truevej 26, 9550 Mariager. 34 år 1958 373593 Aage Overby, Vesterheden 81, 8800 Viborg. 74 år 1967 2/I Flemming Udengaard, Græsvangen 10, 8400 Ebeltoft. 66 år 17. december 1974 STKMP Niels Kristian V. Jørgensen, Randersvej 195, Haurum 8450 Hammel. 62 år 1973 PLR Karsten Sørensen, Vorregod Østerbyvej 20, 6933 Kibæk. 60 år 18. december 719966 1. KMP Henning Andersen, Thorupvej 18, 7451 Sunds. 65 år 1946 3/20 Svend Åge Gapsø, Skrænten 102, 6700 Esbjerg. 86 år 2000 S-FOR 9 Renè Jürgensen Jacob, Kær Bygade 38, 6400 Sønderborg. 34 år 1974 RKKMP/SLFR K. Mosgaard, Flintevej 42, Mønsted 8800 Viborg. 57 år 19. december 1984 Aksel Århus, Rogagervej 220, 6760 Ribe. 49 år 1971 KSSK/SJLR Flemming Nielsen, Lundbyes Gade 29, 6400 Sønderborg. 58 år

23


1966 719811 2/I Willy Risom Foldager, Nordringen 50, 7451 Sunds. 67 år

1974 1KMP Kai Jørgensen, Hedeskrænten 5, 8800 Viborg. 60 år

20. december 1947 83 2/6 BATL Vilhelm Larsen, Tjørnevej 21, 9700 Brønderslev. 86 år

1. januar 1976 CAF/PLR Inger Bay, Nørregade 13, Vammen 8830 Tjele. 73 år 1961 DRAGON Hans Jørgen Hein Jensen, Hjælmevej 3, 8920 Randers NV. 71 år 1952 155324 1/3 Søren Nielsen, Egholm 34, 9000 Aalborg. 80 år

23. december 1972 FLR Bjørn Jensen, Enghaverne 28, 8800 Viborg. 61 år 1956 2 KMP/2BAT/3REG Per.B. Møller, Tulipanvej 6, 8800 Viborg. 74 år 1961 512986 STKMP/I Svend Børge Poulsen, Rullegårdsvej 7, Byrum 9940 Læsø. 70 år 1956 300194 STKMP Jørgen Anton Pedersen, Sødring Bygade 33, 8970 Havndal. 75 år 25. december 2/I Kaj Henry Janner, Himmerlandsgade 24, 9600 Års. 64 år 1968 2/I Chr. P. V. Kristensen, Musvitten 3, 6920 Videbæk. 66 år 26. december 1964 633732 1/I Egon N. Bertelsen, Bøllingvej 1, 6900 Skjern. 67 år 1973 125 2/! Steen Henriksen, Engvej 4, Daugbjerg 8800 Viborg. 58 år 1967 2/I Olav Mouritsen, Violvej 1, 6920 Videbæk. 65 år 1952 155192 5/3 REG Poul Erik Olesen, Rolighedsvej 8, 7700 Thisted. 80 år 27. december 1958 373215 3 KMP Ove Grøn Christensen, Sønder Allè 14, 1. tv. 8000 Århus C. 75 år 28. december 1976 RSKT/PLR Gerner Amor, Sejrsmosevej 1, 8831Løgstrup. 56 år 1966 719982 1/I Kristian Nielsen, Gødstrup Søvej 7, Gødstrup 7400 Herning. 66 år 29. december 1959 1KMP/3REG Bent Larsen, Peter Bangs Vej 64, 7600 Struer. 72 år 1965 673708 Asbjørn Tofthøj Olsen, Kystvejen 49, st. tv. 8000 Århus C. 69 år 1956 300353 STKMP/II/3 Preben Thomsen, Jernbanegade 68, 8881 Thorsø. 75 år 30. december 1961 512688 3/I Holger Bonnerup Møller, Erantisvej 3, 4520 Svinninge. 71 år 1966 719827 2/I Poul Erik Lassen, Grønnegade 15, 9640 Farsø. 65 år 31. december 1959 3KMP/3REG Egon Fruergaard, Stensigvej 9, 8831 Løgstrup. 72 år

24

2. januar 1963 1 KMP/PLR Bjørn Graae, Lilleåvej 65, 7500 Holstebro. 67 år 1952 160296 2/I Erik Hansen, Gefionsvej 15, 9800 Hjørring. 81 år 1958 373223 STKMP/I Preben Mikkelsen, Sigsgårdsvej 4, 7430 Ikast. 73 år 1961 512861 I/2 Karl Binderup Jensen, Kratbjergvej 13, 3450 Allerød. 71 år 1962 3/KMP Jens Erik Mikkelsen, Højgårdsparken 88, 7560 Hjerm. 69 år 1963 STKMP/1 Preben W. Mikkelsen,Markurvej 2, 8800 Viborg.68 år 1952 162240 3 REG Marius B. Basballe Pedersen, Demstruppvej 34, 8620 Kjellerup.80 år 3. januar 1969 SPRKKMP/DRLR Aksel Kolding, Tyttebærstien 3, Birgittelyst 8800 Viborg. 63 år 4. januar 1970 1 KMP 1 DEL Johannes Gjelstrup, Holstebrovej 77, 7600 Struer. 62 år 1947 334 3/6 Knud Ulnits, Fortunavej 6, 9990 Skagen. 86 år 5. januar 1965 673858 TKMP/I Poul Holm, Saralystvej 19, 8270 Højbjerg. 67 år 7. januar 1964 Svend Erik Dons, Dalvej 3, 5462 Morud. 67 år 1970 STKMP/I Verner V. Nielsen, Fabriksvej 15, 8544 Mørke. 63 år 8. januar 1970 2 RKS/PLR Torben Hedelund Henriksen, Duevej 7, 7400 Herning. 63 år 1987 2/1 PLR Niels Kisbye, Girafvej 11, 8600 Ebeltoft.45 år 1995 VSELM/PLR S. L. Sørensen, Blichersvej 15, th. 8620 Kjellerup. 38 år 9. januar 1948 966/48 4/20 Martin Jørgensen, Hedevej 39, 8240 Risskov. 86 år 1958 2/III Mads Ejgil Mikkelsen, Pr. Schades Allè 56, 7900 Nykøbing M. 73 år


10. januar 1966 719487 TKMP/I Carsten Kristensen, Kærvej 40, Stilling 8660 Skanderborg. 66 år 1970 JDR Knud Jørn Skov, Fyrrevænget 12, 8832 Skals. 61 år 11. januar 1963 591997 2/I Karl Anthonius Buksti, Ribisvej 11, 8800 Viborg. 67 år 12. januar 1957 348837 STKMP/I Jens Erik Jensen, Islandsvej 4, 9670 Løgstør. 76 år 1975 STKMP/PLR Bjarne Thomsen, Søndergade 41, 8840 Rødkjærsbro. 57 år 13. januar Ingemann Pedersen, Reberbanen 6, st. tv. 8800 Viborg. 84 år 1952 1/3-3 Arne J. Vang, Østre Allè 25, 7760 Hurup. 80 år 14. januar 1954 232556 MTKMP Henning Jensen, Struervej 82, 9220 Aalborg Ø. 78 år 1967 752209 2 KMP Evan Jørgensen, Præsteparken 3, B. 8960 Randers SØ. 65 år 16. januar 1967 752177 STKMP/I Jørgen Bæk, Rødgranvej 7, 9800 Hjørring. 65 år 1963 5917?? STKMP Gert Haugaard, Dystrup Tværvej 13, 8586 Ørum Djurs. 68 år 1964 633665 Carlo Pedersen, Aalborgvej 31, 9670 Løgstør. 69 år 1973 2/I Jens Arne K. Poulsen, Grønnegade 6, st. 7430 Ikast. 61 år 18. januar 1962 3 RKS/PLR Hardy Kirkegaard, Møllebakken 51, Lading 8471 Sabro. 70 år 1956 3002267 STKMP/I Aage Nielsen, Vestergade 15, 6971 Spjald. 76 år 1964 1 KMP/PLR Leif Sørensen, Brombærvej 4, 8800 Viborg. 68 år 19. januar Dennis Schals Nielsen, Kornmarken 71, 8800 Viborg. 32 år 1960 465304 1/I Peder Skjødt Pedersen, Bachsvej 150, 7500 Holstebro. 72 år 20. januar 1965 673709 Leif Nielsen, Haldvej 14, Hald 8983 Gjerlev J. 68 år 21. januar 1992 1 PNIF/KMP Kristian Lund Hansen, Færøvej 5, 8800 Viborg. 39 år 1950 92 5/6 Ejnar Cæsar Nielsen, Dalvangen 33, 9620 Ålestrup. 83 år

1963 591992 2/I Kristen Otte Østergaard, Nældevej 57, Restrup Enge 9000 Aalborg. 68 år 22. januar 1966 719653 STKMP/I Ove Sørensen, Bjarkesvej 19, 8960 Randers SØ. 68 år 1975 KSE/SLFR Margon A. Sørensen, Østervang 29, Sparkær 8800 Viborg. 53 år 23. januar 1973 2KMP/1BAT Palle Nielsen, Præstebanken 1, 4681 Herfølge. 58 år 1946 16 1/20 Peer Pedersen, Gravensgade 5, 9000 Aalborg. 87 år 24. januar 1966 719439 TKMP Bent Hansen, Fjordvej 2, B. 9640 Farsø. 66 år 1961 512661 Niels Jensen Byriel, Langelinie 35, Borum 8471 Sabro. 70 år 1975 1,2,4,3, ESK Henrik Lunde, Bakkevej 2, 8800 Viborg.57 år 1964 2/1PLR Vagn Thorsen, Sdr. Rindvej 65, 8800 Viborg. 67 år 25. januar 1970 1347 2/I Anders B. Andersen, Overlundvej 8, Vils, Ørum Sdl. 8830 Tjele. 62 år 1961 1/II Erik Boysen, Birkehaven 18, 2730 Herlev. 71 år 26. januar 1968 797198 1/I Frank Andersen, Bævervej 2, 9230 Svendstrup J. 64 år 27. januar 1939 628 4/6 Arnold Dam, Baldersvej 41, 7500 Holstebro. 93 år 1966 719847 STKMP/I Poul Erik Jensen Frandsen, Thorsagervej 20, 8550 Ryomgård. 66 år 1960-465374- 1/1 3-REG Oskar Kjær Nielsen, Præstemarksvej 11, 7000 Fredericia. 71 år 1954 232501 MTKMP Peter A. Petersen, Skovfennen 7, Rejsby 6780 Skærbæk. 77 år 28. januar 1956 300776 2/I Vagn B. Jespersen, Grønnegade 7, B. 1.L.1. 7400 Herning. 76 år 1961 STKMP/I Bent Madsen, Gertrud Raskvej 153, 9210 Aalborg SØ. 70 år 1992 STKMP/I Henrik Skov, Almtoftvej 36, 8620 Kjellerup. 40 år Æresmedlem Johannes Stensgaaed, Svt. Mogensgade 31, B. 8800 Viborg. 65 år 29. januar 1996 Kosovo 2002 Hold 7, Lars Henrik Hejlesen, Stuhrs Brygge 19, 1. tv. 9000 Aalborg. 38 år 1959 409731 1/I Frits Middelboe Markussen, Banevænget 11, 2, th. 3460 Birkerød. 73 år

25


1979 PLR Anker Fuglsang Nielsen, Kvædeparken 48, 9500 Hobro. 53 år 1971 1589 STKMP/I Jørgen Olsen, Skovbrynet 4, Salten 8653 Them. 61 år 30. januar 1966 719639 STKMP/I Holger Christensen, Sommervej 23, 7900 Nykøbing M. 66 år 1961 513719 2/1 Iver Iversen Klit, Husby Klitvej 17, 6990 Ulfborg. 70 år 31. januar 1962 1/1PLR Svend Hansen, Kabbelvej 63, 7620 Lemvig.63 år 1960 465355 1/I Hans Heidmann, Rønholtvej 2, 9881 Bindslev. 71 år 1968 2KMP/PLR P.B. Nielsen, Krarupvej 3, 6840 Oksbøl. 64 år 1. februar 1966 719594 2/I Henning Fauerby Nielsen, Vester Alle 12, 6933 Kibæk. 66 år 1981 UDDKMP/I Henning Sølund Rathje, Vestergrave 37, A, 2 8900 Randers C. 50 år 1956 Erik Scherdetzki, Marstrup Kirkevej 79, 6100 Haderslev. 75 år

Infirmeriet/PLR Karen Møller, Elsborgvej 90, 8840 Rødkærsbro. 68 år 8. februar 1967 752214 2 KMP Jens Hellum, Gazellevej 4, 8960 Randers SØ. 64 år 9. februar 1956 300349 STKMP/2 Ernst Bæk, Dueholmsvej 6, 7800 Skive. 76 år 1966 STKMP Viggo Lillelund, Solsortevej 10, 7480 Vildbjerg. 70 år 10. februar 1961 512364 PLR Ernst Hundrup, Li. Sct. Mikkelsgade 2, C. 5. 3. 8800 Viborg. 70 år 1987 infirmeri/PLR Betina Hald Nielsen, Tjørnevej 6, 8800 Viborg. 50 år 2000 KFOR-2 Jørn Jacob Termansen, Garnvej 4, Frederiks 7470 Karup J. 58 år

2. februar 1964 1/I Jens J. O. Bak, Tønningvej 7, 8740 Brædstrup. 67 år 1965 673676 3/KMP Henning Leo Rømer, Ågårdsvej 129, 7480 Vildbjerg. 68 år

11. februar 1982 UDDKMP Niels Otto Abrahamsen, Havgårdsvej 44, 8830 Tjele. 51 år 1990 1/I Mogens M. Hedegaard, Bredgade 37, 9670 Løgstør. 43 år 1961 2/I Erling S. Laugesen, Aulumvej 23, Ørre 7400 Herning. 70 år 1960 465379 1/I Knud Erik Olesen, Sønderbyvej 4, Holmsland 6950 Ringkøbing. 71 år 1963 591974 2/I Niels Vestergård, Brorsonsvej 15, 9490 Pandrup. 68 år

3. februar 1964 634100 RKS/3 Knud Aborg, Vibeengen 9, Studstrup 8541 Skødstrup. 67 år 1964 SPKMP Henrik Hvidegaard, Røglevænget 18, 3450 Allerød. 67 år 1981 030261 UDDKMP/I Bent Elkjær Jensen, Hougårdsvej 1, 9632 Møldrup. 51 år 1966 719509 2/I Poul E. Mortensen, Humlevej 19, 8722 Hedensted. 66 år

12. februar 1962 3 KMP/PLR Svend-Erik Krag Olsen, Nørrestrand 48, A. 9370 Hals. 69 år 1961 512848 1/I Aage Pedersen, Harehøjen 17, 8800 Viborg. 71 år 1985 FSELM/ST/PLR Anni Pedersen, Kastanievej 5, Klejtrup 9500 Hobro. 47 år 1962 538821 STKMP Helge Uhrskov Skruppeltang Lendumvej 33, Åsted 9900 Frederikshavn. 70 år

4. februar 1993 1/1/PLR Frank C. Lassen, K. L. Knudsens Vej 51, 8550 Ryomgård. 53 år 1979 STKMP Kim Søndergaard Larsen, Skejbygårdsvej 22, 8240 Risskov. 54 år

13.februar 1962 540363 PLR Finn Rønde, Ellekærparken 23, 8543 Hornslet. 72 år

6. februar 2003STKMP/I Christian Hou, Nørregade 61, D. 7430 Ikast. 28 år 1981 060262 UDDKMP/I Ole Jensen, Nørdamvej 29, Nørdam 9632 Møldrup. 50 år 1958 STKMP/I Jørgen Lund Nielsen, Kildevældet 6, J. 8850 Bjerringbro. 73 år 7. februar 1963 2/I Jørgen Ørsøe Juul, Kraghøjen 9, 8800 Viborg. 67 år

26

14. februar Gunnar L. Christiansen, Vestermøllevej 21, 8800 Viborg. 80 år 1986 1/1/PLR Jesper Jensen, Volden 36, 7470 Karup J. 46 år 15. februar 1968 797042 Poul Christian Hjøllund, Lyngborghave 40, 2. tv. 3460 Birkerød. 64 år 1955 261351 PVKMP Pauli Johansen, Svinglen 40, 8800 Viborg. 77 år 1946 903 3/9 Frede Poulsen, Birkevænget 18, 8990 Fårup. 88 år


Danske Dragonforeningers Sammenslutning Meddelelser til foreningerne

Vi fra præsidiet vil gerne give et referat, af hvad der er sket med vores gamle kasserer. Han har begået underslæb i vores forening, for ca. 214.000 kr. Det er sket over en periode på et år, vi bliver opmærksomme på at der er noget galt, da der er flere rykkere, på manglende betaling af regninger i 2010. Sagen bliver varetaget af advokat H. Lyngsbo. Århus Dragonforening. Vores kasserer vedgår underslæbet, hvorefter sagen bliver overdraget til politiet som en tilståelsessag. Inden sagen kommer for retten, sker der desværre det tragiske, at vores daværende kasserer afgår ved døden. Det er efterfølgende opgjort, at værdierne i afdødes bo er så små, at vi ikke kan påregne at få dækket vores tab. Jeg vil på repræsentantskabsmødet i marts 2012 gøre rede for disse forhold under tilbageblikket på det år der gik. Jeg vil ikke gå nærmere ind på sagen her på skrift med baggrund i de rent menneskelige aspekter i sagen. På trods af disse alvorlige udmeldinger vil jeg på præsidiets og egne vegne ønske alle medlemmer samt deres familier og pårørende en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Flemming Christensen præsident

Ny hjemmeside

Den hidtidige hjemmeside www.dragonforening.dk som blev varetaget af vores daværende kasserer var opdateret indtil den 31. marts 2011. Vi fandt imidlertid ud af, at den ikke kunne videreføres som hidtil med baggrund i manglende koder og forældet opsætning. Det er imidlertid lykkedes præsidiet at få en ny webmaster til dette krævende og ikke mindst; tidskrævende arbejde, nemlig tidligere seniorsergent Villy Ager. Efter Villy Agers farvel til mange års tjeneste ved JDR og Hærens Kampskole samt til slut en udsendelse til ExJugoslavien i 1993-94, har kan virket som annoncekonsulent med ansættelse ved flere aviser. Nu driver Villy Ager selvstændig edb-virksomhed. Villy Ager har allerede nu etableret den nye hjemmeside på samme adresse. Gå ind på den og forstå, at det nu i stor udstrækning bliver DDS ` værktøj. Men skal siden virke, som det, den er tænkt som, er det utrolig vigtigt, at der er medlemmer af bestyrelserne i foreningerne, som dagligt følger med i det det bliver slået op på siden. – Og ikke mindst vigtigt er det, at foreningerne nu i stor udstrækning sender billeder, stof, historier, referater, anekdoter osv. til webmaster@dragonforening.dk så siden bliver et levende informationsforum for os alle. -tb

Stof til DRAGONEN

sendes fortsat til Teddy Børgesen, Engdraget 9, 7490 Aulum pr. brev eller pr. mail til borgesen@post11.tele. dk

DRAGONEN Februar 2012 – stof afleveres / tilsendes senest den 27. december 2011.

27


En meddelelse fra den nu nedlagte Midtjysk Rytteri og Dragonforening Viborg Bestyrelsen i den nu nedlagte dragonforening vil hermed sige en stor tak til alle medlemmer der trofast har støttet foreningen gennem alle de mange år, vi ønsker jer god vind fremover og husk at finde en dragonforening I kan overflyttes til efter 31. december 2011. Held og lykke. Med venlig hilsen Bestyrelsen.

Formand: Emil Rasmussen, Lindekildevej 14, 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 24 11 67

Formand: Leif Christensen, Rævebakken 8, 9500 Hobro Tlf.: 98 52 48 91 Tlf.: 23 23 10 75

Formand: Finn Hansen, Skjernvej 55, 7400 Herning Tlf.: 97 14 91 30 toudahl@dlgtele.dk

Formand: K.C. Olsen, Kimsvej 13, 7500 Holstebro Tlf.: 97 42 94 02 Isl40347@os.dk

28


Foreningen, JDR og DDS ønsker tillykke til følgende medlemmer Mogens Jensen, Mejdalparken 23, 7500 Holstebro, fylder 75 år den 3. december 2011. Henrik Kenneth Pedersen, Vestermarksvej 2, Frederiks, 7470 Karup, fylder 60 år den 20. december 2011. Bent Poulsen, Sirvej 37, 7500 Holstebro, fylder 60 år den 16. december 2011. Jimmi Anchersen, Sølystvej 66, 8600 Silkeborg, fylder 50 år den 24. december 2011. Svend Erik Buchreitz, Skoleparken 20, 7500 Holstebro, fylder 70 år den 20. januar 2012. Johannes Mortensen, Thorsvej 12, 2.tv., 7500 Holstebro, fylder 70 år den 22. januar 2012. Knud Jensen, Bygmarken 7, 7600 Struer, fylder 70 år den 25. januar 2012. Aninuz Thomsen, Nørresøbakken 111, 8800 Viborg, fylder 80 år den 28. januar 2012. Niels Martinsen, Heboltoft 125, Velling, 6950 Ringkøbing, fylder 75 år den 4. februar 2012.

Foreningen byder velkommen til Jens Peder Møller, Chr. Winthersvej 30, 7500 Holstebro. Indkaldt til 4 RKESK – 3 KVGESK/II/ JDR i januar 1961 som dragon LINDHOLM. Magnus Harritz, Glattrupvej 24, 7800 Holstebro. Indkaldt til 1 KVGESK i 1960 som dragon GRØNHØJ. (Overført fra Midtjysk, Viborg). Jørgen Møller Kristensen, Dannevang 21, 8800 Viborg. Indkaldt til FSD/JDR i juli 1963 som dragon HARBOØRE. (Overført fra Midtjysk, Viborg). Torben Nørskov Madsen, Skjernvej 88 C, 7500 Holstebro. Indkaldt i august 1979 til 1 MOTINFKMP/UDDBTN/JDR som dragon THY. Holger B. Jespersen, Østergade 48, 7850 Stoholm. Indkaldt i maj 1954 til 1. LETTE ESK som dragon HALD. (Overført fra Midtjysk, Viborg). Eigild Andersen, Hedemøllevej 38, Mammen, 8850 Bjerringbro. Indkaldt i 1964 til 2 OPKESK/JDR som dragon NAUTRUP. (Overført fra Midtjysk, Viborg). Christian Carlsen, Jelshøjvej 5, 8831 Løgstrup. Indkaldt i februar 1963 til 3 KVGESK/II/JDR som dragon STOHOLM. (Overført fra Midtjysk, Viborg).

Niels Gert Jacobsen, Valmuevej 14, Breum, 7870 Roslev. Indkaldt i 1965 til STESK/JDR som dragon ODDER. (Overført fra Midtjysk, Viborg). Egon Lindt Carstens, Rismarken 4, 8800 Viborg. Indkaldt ca. 1955 til 2 KVGESK/JDR som dragon FERSLEV. (Overført fra Midtjysk, Viborg). Bent Carøe, Stidalsvej 7, 8600 Silkeborg. Indkaldt i september 1962 til 2 OPKESK som dragon OVERLADET. (Overført fra Midtjysk, Viborg). Erik Gammel Hald, Viborgvej 9, Vejrumbro, 8830 Tjele. Indkaldt i 1974 som dragon HESSELHOLDT. (Overført fra Midtjysk, Viborg). Kristian Bang, Toftegården 26 st., 8800 Viborg. Indkaldt i marts 1959 til 1 KVGESK/JDR som dragon IDOM. (Overført fra Midtjysk, Viborg). Ole Bent Jensen, Brårupvej 164, 7800 Skive. Indkaldt i november 1953 til OPKESK/JDR som dragon SKØRPING. (Overført fra Midtjysk, Viborg). Johan Jørgensen, Egevænget 16, 7850 Stoholm. Indkaldt i maj 1948 til 4 ESK/JDR som dragon RAVNDRUP. (Overført fra Midtjysk, Viborg). Erling Thorup, Grillebakken 11, Løvel, 8830 Tjele. Indkaldt i maj 1958 til PSKESK som dragon TJELE. (Overført fra Midtjysk, Viborg). Palle Skou Sørensen, Sønderport 56, 9670 Løgstør. Indkaldt i marts 1957 til STESK/JDR som dragon LØGSTØR. (Overført fra Midtjysk, Viborg). Børge Christiansen, Gl. Skolevej 2, Lånum, 7850 Stoholm. Indkaldt i september 1960 til PSKESK som dragon HULAGER. (Overført fra Midtjysk, Viborg). Villy Glud, Fælledvej 20, Vejrumbro, 8830 Tjele. Indkaldt i maj 1956 til 3 OPKESK (Itzehoe) som dragon VEJRUM. (Overført fra Midtjysk, Viborg).

Æret være vort medlem, dragon Knud Thing, som afgik ved døden den 22. oktober 2011. Knud Thing fik dragonnavnet HVIDBJERG, da han blev indkaldt til 1 OPKESK/JDR i juni 1961. Siden sidst Dragonfesten i 2011 blev traditionen tro igen i år afholdt i begyndelsen af oktober, denne gang, lørdag den 8. oktober. 37 feststemte dragoner og dragonesser mødte op kl. 1900 til fest i Sergentmessen på Dragonkasernen. Efter velkomstdrink og formanden, dragon K.C. Olsens

29


velkomst og praktiske bemærkninger i Rød stue, fortsatte deltagerne ind i sergentmessen til smukt pyntede borde i regimentets farver med levende lys. Maden var i år Rejecocktail med flutes, svinekam u/svær, Vildt: Hvide kartofler, waldorfsalat, bønner, flødeskysauce, m/surt og sødt. Herudover var der til dessert Luxus islagkage. Til maden var der øl, vand, røde- og hvide vine efter behag. Efter formandens meget interessante tale var der amerikansk lotteri med gode præmier. Kaffen blev indtaget med småkager samt bailey og cognac efter behov. Musikken, som faldt i god smag blev leveret af formanden. Der blev efterfølgende danset, hygget og småsnakket til langt efter midnat, hvor deltagerne sivede hjem efter en rigtig god aften. -tb

Foreningen, JDR og DDS ønsker tillykke til følgende medlemmer Svend Fischer Carlsen, Vinkelvej 8, 2670 Greve, årgang 62, bynavn KOLIND, fylder 70 år den 21. januar 2012. Foreningen byder velkommen til Knud Arne Hodal, Bredbovej 29, 2800 Lyngby, årgang 47, bynavn ROSKILDE. Otto Svenning Rokkedahl, Havetoften 26, 2630 Tåstrup, årgang 61, bynavn STRANDBY. Siden sidst Som bekendt blev DGI- byen ramt af det voldsomme skybrud i juli måned det det resultat at al skydning har været indstillet siden. Der påregnes genoptagelse af skydningen onsdag den 11. januar 2012. Som plaster på såret blev der torsdag den 27.oktober arrangeret en tur til arbejdermuseet og de ny torvehaller på Israels plads. Turen blev afsluttet med spisning på City kroen. Det beklages at det ikke var muligt at bekendtgøre turen her i bladet. Formanden Chr. Mortensen vil underrette medlemmerne når den endelig dato for genoptagelsen af aktiviterne foreligger.

Fremtidige aktiviteter Tirsdag, den 24. januar 2012. Generalforsamling. Mødested og –tid: Sergentmessen på Dragonkasernen kl. 1800. Generalforsamlingen gennemføres jf. foreningens love, § 6, stk.1 og 2. Indkaldelsen jf. § 6, stk.4. Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest den 9 JAN 2012. På valg to bestyrelsesmedlemmer (N.O. Kristensen og Leif Thomsen) og revisor (Hans Ejner Juulsen). Bestyrelsen er vært for måltidet efter generalforsamlingen. Aktivitetsoversigten for foreningens arrangementer er som foreløbig aktivitetsoversigt indsat på www.dragonforening.dk under ”Lokalforeninger” – ”Holstebro”. Her vil oversigten blive ajourført året igennem.

D.K.S.Ø. s medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår, tak for året der snart er gået, og på gensyn i 2012. Bent Jørgensen

Formand: Holger L. Drechsler, Gisselbækvej 45, 7752 Snedsted Tlf.: 97 93 44 55 Foreningen, JDR og DDS ønsker tillykke til følgende medlemmer Dragon Skagen. Kurt Norst kan den 12. januar 2012 fejre 70 års fødselsdag.

Formand: Christian Mortensen, Skovbovej 21, 4652 Haarlev Tlf.: 56 28 66 82 Mobil.: 20 14 66 82

30

Siden sidst Den 3. september var der jubilardag på Dragonkasernen i Holstebro. Bestyrelsen havde indstillet Kaj Gregersen til Æressablen. Det var en stor dag for Kaj og Gerda Gregersen, det kom som


en stor overraskelse da Kaj blev kaldt frem under paraden. Hvor han fik sablen overrakt af Flemming Christensen. Det var et stolt par der forlod pladsen med sabel. Foreningen ønsker Kaj tillykke med æressablen.

Peter blev indkaldt 11. november 1955 som nr. 268452 og fik bynavn ELMELUND og gjorde tjeneste i 1. KVGESK. Efter hjemsendelsen blev medlem af Odense Dragonforening i 1959. Peter blev valgt til bestyrelsessuppleant i 1961, reservefanebærer i 1962, indtrådte i bestyrelsen i1964, sekretær i 1965, formand fra 1970 til 2006, og stadig i bestyrelsen for Odense Dragonforening. Peter blev allerede den 28. april1972 valgt ind i Danske Dragonforeningers Sammenslutning (DDS) som Vicepræsident for Fyn, og sad i præsidiet til ca. 2002. Siden sidst

Fremtidige aktiviteter Skydning Du kan stadig nå at være med til skydning. Foreningen vil hermed ønske alle en rigtig Glædelig jul og godt nytår. Velmødt i 2012. Hilsen bestyrelsen

Fugleskydning Soldaterforeningernes Fællesrepræsentation Fyn afholdt fugleskydning på Dannevirke Sdr. Boulevard Odense. Man startede med morgenkaffe kl. 9000 derefter var der salg af lodder til skydningen samt amerikansk lotteri. Derefter startede skydningen som varede til kl. 1200 da var æblerne og næbet, brystet, halen og den ene vinge skudt ned, og Dragonerne havde taget alle præmierne i det amerikanske lotteri, plus Niels-Henning havde skudt et æble ned. 1215 var der middag. Det var forloren skildpadde, det smagte rigtigt herligt. Efter middagen fortsatte skydningen til Prins, Kr. Prins og Konge var fundet. Prins: Ole Strunge Madsen – Fynske Livregiment Kronprins: Kjeld Frimuth – Fynske Livregiment Fuglekonge: Jørgen E. Larsen – De Blå Baretter Fyn Det var en dejlig dag, vi håber der er flere dragoner der har lyst til at deltage i 2012, da er fugleskydningen den 8. september. Hilsen Søren og Niels-Henning. Glædelig jul & godt nytår Odense Dragonforening ønsker alle ved JDR både i Holstebro og ude i tjeneste, DDS præsidium samt dragoner og dragonesser i alle landets Dragonforeninger en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår. På Odense Dragonforenings vegne Niels-Henning Høvsgaard Næstformand

Formand: Søren P. Rostrøm, Hessum Bygade 46, 5450 Otterup Tlf.: 21 68 84 28 sp-z@hotmail.com Foreningen, JDR og DDS ønsker tillykke til følgende medlemmer Odense Dragonforening ønsker vores tidligere og mangeårige formand dragon Peter B. Rasmussen Elmelundsvej 120, 5200 Odense SV, hjertelig tillykke med 75 års fødselsdagen 7. december 2011.

Formand: John Ørsted Nielsen, Kildegaarden 10 st. 8000 Århus C Tlf.: 86 19 37 44 lj.oersted@webspeed.dk

31


Foreningen, JDR og DDS ønsker tillykke til følgende medlemmer Aage Ørting, indkaldt den 2.juli 1963, bynavn SKØDSTRUP. Fylder 70 år den 29. december 2011. Knud Børge Frederiksen, indkaldt den 12. maj 1952, bynavn FRÆER. Fylder 80 år den 24. december 2011. Siden sidst Efterårsudflugt Søndag den 11.september var vi 38 dragonesser og dragoner, der tog på den årlige efterårsudflugt. Målet var Holstebro, hvor vi skulle se Holstebro Museum hvor Dragonmuseet har til huse. Vi kørte fra Aarhus kl. 8.00 om morgenen og samlede syv medlemmer op fra Hammel på vejen til Viborg. Ved Tange Sø gjorde vi ophold og fik morgenkaffe med rundstykker og en lille en til at vågne op på. Derefter fortsatte vi til Holstebro Museum, hvor vi besøgte Dragonmuseet, samt så museet. Vi fortsatte ud til kasernen, hvor vi tog en lille rundtur og sluttede af med at spise medbragte sandwicher i kantinen, som vi lånte. Derefter kørte vi til Hjerl Hede, hvor Ejlif havde sørget for gratis adgang til os alle. (frivillig hjælper). Vi fik eftermiddagskaffe med lækre kransekagestykker, som Ejlif havde bagt til os – godt med en gammel bagermester i foreningen. Herefter var der sigtseeing på heden. Vi sluttede med en dejlig aftenmenu, hvorefter vi returnerede til Aarhus efter en rigtig god dag uden regnvejr. Synd for dem som ikke deltog.

Siden sidst Kegleaften. Fredag den 16. september var der kegleaften, Efterårs Cup, i Skjolds lokaler i Kolding. Vi mødtes som vanligt medbringende kampgejst, frokostkurv og godt humør. Efter en velkomstdrink var vi klar til aftenens dyst. I al venskabelighed forstås. Og dog. Når først kuglerne sendes af sted og pointsene kommer på tavlen, kommer gejsten frem og vi spiller osse for konkurrencens skyld. Mens vi nyder den medbragte mad og en lille én til halsen, tælles alle pointsene sammen og spændingen udløses. Vinderne ved både dragoner og dragonesser var denne gang helt suveræne med stor afstand ned til nummer to. De to vindere har begge haft pokalerne før og må nærmest betegnes som veteraner i gamet. Vinderne blev henholdsvis Vagn og Tove. Tillykke til begge. Og til alle, der mødte op, tak for en rigtig hyggelig aften. Og sidst, men ikke mindst, en stor tak til folkene fra kegleklubben Skjold, som osse denne gang modtog os med et flot dækket bord. Dragoner Vagn A. Peder R. Villy M.

329 points 314 points 311 points

Dragonesser Tove P. Sonja R. Lis A.

323 points 288 points 273 points

P.b.v. John Ørsted

Formand: Erik Johansen, Kastanieallé 4, Skanderup, 6640 Lunderskov Tlf.: 75 58 51 05 Foreningen, JDR og DDS ønsker tillykke til følgende medlemmer Dragon SEEST fyldte ganske vist rundt 21. november i år. Meeen – vi var kommet til at lægge ti år for meget til Jacks alder. Jack blev ”kun” voksen, nemlig halvtreds. Undskyld, Jack, og endnu en gang tillykke!

32

Vagn og Tove.


Fremtidige aktiviteter Generalforsamling. Torsdag den 17. november kl. 18.30 var der mandeaften og generalforsamling på Staldgården. Mere herom i næste nr. af Dragonen.

Æret være... Vores medlem Jørn Poulsen er den16. oktober afgået ved døden. Jørn var indkaldt den 2. februar 1960 til 2 RKESK.

Venlig hilsen Finn Wiinberg Olesen

Fremtidige aktiviteter Skydninger I Ølsted Skyttehus Kl. 1900. I 2011 Skydes: 6. december på de sjove skiver. Af hensyn til maden denne dag tilmelding senest 1. december. I 2012 Skydes: 7. februar, 6. marts, 3. april, 1. maj, 5. juni. Generalforsamling den 21. januar 2012 Dagsorden ifølge foreningens vedtægter. Af hensyn til de gule ærter er der tilmelding senest den 15. januar. Fællesarrangementer Nytårsparole 8. januar 2012.

Formand: Svend Pedersen, Bækgårdsvej 29, 6900 Skjern Tlf.: 97 35 10 75 Æret være... Vores mangeårige medlem Niels Lorentsen Jensen er afgået ved døden den 5. oktober 2011. Niels blev medlem af bestyrelsen i 1990 og måtte udtræde af bestyrelsen i marts 2008 grundet sygdom. Vi i bestyrelsen vil mindes Niels for hans gode humør og vestjyske lune.

For Fællesarrangementer. Tilmelding til formanden på 7565 3919. Helst en uge før. Eller ras.reedtz@get2net.dk Ønsker nogen at modtage indlægget til avisen tidligere kan dette gøres ved at sende e-mail adresse til Formanden. Se også vores hjemmeside på http://www.dragonforening.dk/ Klik på foreninger for at finde din egen forening. R.R.

Niels Flinker Nielsen (Dragon Ribe)

Formand: Rasmus Reedtz, Stationsvej 40, Hatting, 8700 Horsens Tlf.: 75 65 39 19 ras.reedtz@get2net.dk Foreningen, JDR og DDS ønsker tillykke til følgende medlemmer Poul Poulsen, Fællesvej 22, 8766 Nørre Snede. Indkaldt Marts 1961 som 518326 NØRRE SNEDE til JDR. Fylder 14. december 70 år. Børge Hede, Overbyvej 57B, 7130 Juelsminde. Indkaldt 4. maj 1959 som 424732 til 1 OPKESK. Fyldte 24. oktober 70 år.

Formand: Flemming Jensen, Alssundvej 25, 6400 Sønderborg Tlf.: 74 48 64 92 Æret være... Det er med sorg, vi må meddele, at vores bestyrelsesmedlem gennem mange år, Egon Petersen med stamnummer 345039 og bynavn: Egen og indkaldt 1957, er afgået ved døden den 3. september 2011. Æret være Egons minde. Med venlig hilsen Bruno Terp

33


Siden sidst Lørdag den 20. august 2011. Fra overrækkelsen af Danske Soldaterforeningers Landsråds Fortjensttegn i sølv til Bruno Terp (dragon HELLEVAD). Vi gik ind med fanen som Johannes Mathiessen bar. Nis R. Nissen fra bestyrelsen, Egon Petersen, Verner Brodersen og formanden Flemming Jensen. Alle rejste sig stilfuldt. Formanden, Flemming Jensen sagde herefter: 144497 Hellevad, indkaldt 1952. Er han tilstede? Og det var han. Træd an! Sagde formanden, hvor efter han sagde: ”Kære Bruno tillykke med fødselsdagen. 80 år! Det er ikke til at se. Vi har den store glæde i dag at tildele dig Danske Soldaterforeningers Landsråds Fortjensttegn i sølv, for det store arbejde du gør for Sønderjysk Dragonforening. Du har været fanebærer i mange år og nu er du kasserer i vor forening. Et arbejde du udfører perfekt. Der er orden idet, du holder styr på medlemmerne, fødselsdage og dem der går bort. Så det er med stor glæde, at jeg hermed overrækker dig fortjensttegnet i sølv. Tillykke med det. Bær det med glæde og bær det med ære.

Flemming Jensen og Bruno Terp.

Æret være… Randers Dragonforening har desværre mistet vores trofaste formand Knud Erik Olsen som afgik ved døden den 14. september 2011. Knud Erik Olsen var indkaldt den 11. maj 1953 til Randers. Han fik dragonnavnet ONSBJERG, hans stamnummer var 166/857. Han var tjenstgørende ved en let eskadron og blev hjemsendt fra Holstebro den 1. oktober 1954.

Bruno Terp.

Knud Erik Olsen blev indmeldt i Randers Dragonforening den 1. april 1959 og kom snart til at bestride en række tillidsposter. I forbindelse hermed modtog han for sit arbejde en række tilkendegivelser i form af hæderstegn m.m. Knud Erik Olsen blev indvalgt i bestyrelsen for Randers Dragonforening i 1967. Her bestred han posterne sekretær og kasserer. Han blev valgt til formand fra 1978. Han blev valgt til Vicepræsident for Danske Dragonforeningers Sammenslutning (DDS) i forbindelse med valg til Præsidiet i 1983. Mest kendt blandt alle gamle dragoner er han nok for sin tid som Præsident for DDS. Et tillidshverv han varetog i perioden 1987 til 1995. Allerede i 1985 blev han sideløbende med disse tillidshverv valgt til sekretær i De Samvirkende Soldaterforeninger i Randers fra 1985.

34


Knud Erik Olsen modtog gennem tiden DDS jubilartegn 25 og 40 år, DDS Tak og Ære tegn i 1981, DRF*-korset også i 1981. Herudover modtog han DSL**-fortjensttegn i 1987, Danske Gardehusarforenings Tak & Æreskors i 1989. DDS æressabel modtog han den 6. maj 1998. *Danske Rytteriforeningers Fællesrepræsentations kors. **Danske Soldaterforeningers Landsråds Fortjensttegn. Æret være Knud Erik Olsens minde. Bestyrelsen

Siden sidst Den resterende bestyrelse for Randers Dragonforening meddelt følgende: ”Vi har sendt brev ud til alle medlemmer om en ekstraordinær generalforsamling den 19. oktober 2011 for at gøre vores bestyrelse fuldtallig i anledning af, at vores formand Knud Olsen er død. Skulle have en ny bestyrelse, kan ikke køre videre med tre i bestyrelsen. Der var otte personer, som mødte op. Da dette ikke kunne lade sig gøre, må bestyrelsen med beklagelse meddele, at foreningen er nedlagt. Hvorefter det står enhver frit for, hvor man vil være medlem. Bladet (DRAGONEN red.) er betalt til 31. december 2011, så man har god tid til at tænke over, hvor man vil være. Venlig hilsen, den afgående bestyrelse. Bent Hansen, Gunner Jensen, Knud Poulsen

Formand: Børge Buus, Østervænget 41, 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 35 68 Mobil: 40 58 35 68 Foreningen, JDR og DDS ønsker tillykke til følgende medlemmer Paul Carlsen, Skindbjergvej 28, Vester Hassing, 9310 Vodskov kan den 1. februar 2012 fejre sin 50 års fødselsdag. Paul blev indkaldt i 1979 til 3. opklaringseskadron. Fremtidige aktiviteter Julefrokost Der afholdes julefrokost torsdag den 1. december 2011 kl. 18.30 med spisning, skydning og bankospil. Se i øvrigt aktivitetskalenderen. Generalforsamling Generalforsamling afholdes torsdag den 2. februar 2012 kl. 18.30 i mødelokalet på Gl. Lindholm Skole. Dagsorden i henhold til lovene. Tilmelding til gule ærter senest fem dage før. Se i øvrigt aktivitetskalenderen. Glædelig jul og Godt Nytår til alle vore medlemmer. Knud Erik Olsen (forrest) som præsident ved jubilarstævnet 1990.

Med venlig hilsen Børge Buus

35


Afsender: Jydske Dragonregiment, Kasernevej 5, 7500 Holstebro

MAGASINPOST - MMP ID NR: 46090

Dragonen - december 2011  

Magasin, nyheder, dragonen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you