Page 1

Dragonen Udgivet af Jydske Dragonregiment

8. årgang • Nr. 2 • April 2012


Indhold Lykken står den kække bi .... .... .... .... .... .... .... ..3 Hjemkomst af ISAF 12 i Holstebro ... . ... . ... . ... . ... .4 Ruder 4 i Patrol Base Line - ISAF 12 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .6 Panserbataljonen .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 12 Hærløbet 2012 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 14 Personel nyt .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 15 Nyt Mindeanlæg - del 3 .... .... .... .... .... .... .... ... 16 Danmark under anden verdenskrig .... .... .... .... 19 Prinsens Livregiments Soldaterforening ... . ... . .. 22 • Jubilarindbydelse .... .... .... .... .... .... .... .... .... 23 • Nyt fra foreningerne .... .... .... .... .... .... ....24 - 28 • Fødselsdagsfonden .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 28 • Fødselsdagslisten .... .... .... .... .... .... .... ....29 - 33 Danske Dragonforeningers Sammenslutning . ... 34 • Meddelelser til foreningerne .... .... .... .... .34 - 35 • Nyt fra foreningerne .... .... .... .... .... .... ....35 - 43

på træning Forside else står den d n se d u en r s der i Urkok Forud fo æning. Her øve tr e er m g o g trænin øl. bjerge i Øksb

Tjenestestedsblad for ansatte ved Jydske Dragonregiment • Medlemsblad for Prinsens Livregiments Soldaterforening & Danske Dragonforeningers Sammenslutning

www.forsvaret.dk/jdr

Redaktion Ansvarshavende redaktør: Major Kim K. Madsen Redaktør: Korporal Tommy Bruhn (layout)

Tryk & adressering Johansen Grafisk

Udgiver Jydske Dragonregiment Garnisonsstøtteelementet Dragonkasernen 7500 Holstebro Telefon: 97 42 31 77, lokal 230 Direkte: 96 13 02 30 Fax: 97 42 81 61 E-mail: dragon@mil.dk

Produktion Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indsendte artikler. Stof til bladet, forslag etc. indsendes til redaktionen, der træffer beslutning om optagelse Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Oplag 2500/Fem gange årligt

Adressering Adresseændringer ved de respektive soldaterforeninger


Regimentschefen

Lykken står den kække bi. Dragonens motto er det under pres? Af oberst Lars Dencker

Sjældent har der været en periode i Forsvaret, hvor følelser og meninger om det der sker, bliver diskuteret i et sådant omfang som nu. Og det er ikke kun om de overordnede forhold, som besættelse af Forsvarschefstillingen og de undersøgelser der indgår i forligssammenhæng. Nej - det er også grundlæggende forhold i vores faste personels vilkår, der meget er på dagsordenen. Vi har nu set, at der stilles spørgsmålstegn ved de dispositioner, som vores faste personel træffer under vanskellige vilkår i Afghanistan. Jeg kender ikke detaljerne om, hvorfor man stiller spørgsmål til vores soldaters evne til at træffe "rigtige" beslutninger. Men for mange af os, virker det spillerum, som vi giver soldaterne for snævert. Derfor skal vi i dag se vores gode kollegaer stå skoleret over for et system, som virker maskinelt og hensynsløst for den enkelte. I sådan en svær tid er dragonernes sammenhold og opbakning til den enkelte helt afgørende. Dragonerne skulle læse i avisen, at man fra "politisk" side var uinteresseret i behov for midlertidige boliger ved kasernen. Der er jo boliger nok i området til dem, der bliver beordret til regimentet, så de - på samme vilkår som andre uden for Forsvaret - kan tilegne sig en bolig. Men uanset, hvor "politisk" korrekt det er, virker det som en forringelse af det faste personels vilkår. Der har heldigvis også været andre følelser i spil på Dragonkasernen. Det var med rette stolte, hjemvendte soldater fra Afghanistan, som vi modtog i Holstebro til et kontingentarrangement i Gråkjær Arena og vi så marchere gennem Holstebro. Deres pårørende, deres kollegaer og byens borgere hyldede og ærede dem på en fantastisk måde. Og alle var glade for at de var hjemme igen. Tilsvarende glæder vi os til at se dragonerne, der nu er udsendt her fra Holstebro efter færdiggjort tjeneste. Den samme dag vi fejrede vores soldaters hjemkomst, blev der afholdt en indvielse af en mindemur på Dragonkasernen. Det er blevet et værdigt sted at mindes vore faldne og såvel de pårørende til de faldne som alle dragoner var stillet op på paradepladsen. Det blev en indvielse, hvor de fleste af os nok fældede en lille tåre og hvor følelser som sorg over, at de gav deres liv for at løse en opgave for os alle i international tjeneste, blev blandet med ære og respekt for deres indsats. Trods mange forhold omkring os giver anledning til blandede følelser - er jeg sikker på at rytterånden - og den seje og kække dragon vil overkomme forhindringerne. Så derfor er vores motto lige levende og vigtig at holde fast i. Fortes Fortuna Juvat

3


Hjemkomst af ISAF hold 12 i Holstebro I august 2011 blev ISAF hold 12 udsendt til Afghanistan. Holdet blev afløst af hold 13 her i februar 2012 og kunne endelig efter et halvt år i Afghanistan lade sig hylde ved den officielle velkomst.

Af presseofficer, kaptajn J. Toft Nielsen.

De 700 soldater fra hold 12 startede med hyggelig samvær i Gråkjær Arena, sammen med deres nærmeste pårørende. Efter dette var der parade hvor alle soldaterne blev budt velkommen hjem af chefen for Jydske Dragonregiment oberst Lars Dencker som sagde: "Det er i dag dagen, hvor vi vil ære jeres indsats i Afghanistan og fejre jeres hjemkomst. Samtidig skal der lyde en stor tak til de pårørende, der har levet med afsavn og usikkerhed under soldaternes udsendelse. ISAF 12 – I har gjort det godt! Vi er stolte over den professionalisme og dedikation I har udført arbejdet med.” Inden marchen blev soldaterne også budt velkommen hjem af Holstebros borgmester H.C. Østerby som sagde: ”Vi er meget stolte af, at vi nu igen er valgt til at modtage og hylde soldater, der med livet som indsats gør Danmark ære i internationale opgaver – i fredens tjeneste og for en bedre verden. Danske soldater sætter og liv og helbred på spil i fredens tjeneste, fordi vi som samfund har bedt dem om det. Så må vi også være med til at løfte ansvaret for, at vi kan hjælpe og støtte dem, der desværre får mén af denne indsats.”

Inden marchen blev soldaterne også budt velkommen hjem af Holstebros borgmester H.C. Østerby

4


March gennem byen. Her passerer første del af styrken Store Torv hvor en stor del af byens borgerne tog i mod med flag. Efter paraden var der march gennem Holstebro by. Marchen blev ført an af et estandartkommando fra Jydske Dragonregiment og Prinsens Musikkorps. På den ca. 4 km. lange rute var der hilse-kommandoer opstillet fra Danske Dragonforeninger, værnepligtige fra uddannelsesbataljonen i Holstebro, Falck, børnehaver og skoler fra Holstebro. ISAF 12 blev eskorteret af politiet i Holstebro. Mange borgere fra Holstebro og omegn tog sig tid til at hilse på de hjemvendte soldater, hvilket var med til at skabe en flot stemning.

Generalmajor Rokos bød soldaterne velkommen hjem og uddelte medaljer til de soldater som var blevet såret i tjenesten. Det hele sluttede i Gråkjær Arena hvor chefen for Hærens Operative Kommando generalmajor Agner Rokos bød soldaterne velkommen hjem og samtidig kunne uddele medaljer til de soldater som var blevet såret i tjenesten. Derefter blev ordet givet videre til folketingsmedlem Kristian Pihl Lorentzen som stod for den officielle velkomst fra Folketinget. Som afslutning på velkomsten fik chefen, for det danske bidrag til Afghanistan hold 12, oberst Ken Knudsen ordet: Han udtrykte stor tilfredshed med alle som var med på hold 12 og han havde været meget imponeret over den arbejdsindsats og det gå på mod som alle havde vist. Dagen sluttede kl. 1500 og alle var enige om at det havde været en god og hyggelig dag. Jydske Dragonregiment glæder sig allerede til at skulle holde dette arrangement igen i februar 2013.

5


Ruder 4 i Patrol Base Line - ISAF 12 Den 25. juli 2011 til den 15. februar 2012 var perioden hvor 4 Mekaniserede Infanterikompagni fra Panserbataljonen opererede i Helmand som Charlie Company under Danish Battlegroup. Lige nu børster kompagniets delinger og støtteenheder det sidste støv af udrustningen og andre kæmper videre til det sidste i Helmand. (Red. Enheden er nu hjemme I Danmark men artiklen bringes på opfordring i sin fulde længde). Af premierløjtnant Dennis Mark Grummesgaard.

Chefen, major Anders Dupont Svendsen, har løbende skrevet pårørendebreve på Soldaterportalen.dk. Her bringes uddrag og billeder fra hele udsendelsesperioden med udgangspunkt i disse breve. Pårørendebrev 1 – 1. august 2011 Chefen for 4/I, major Anders Dupont Svendsen, skrev: ”… den afsluttende øvelse i ugerne 24 til 25 i Oksbøl viste også med al tydelighed, at vi er klar. Både mentalt og fagligt. Det er et godt og dygtigt kompagni som høster meget anerkendelse for dets professionalisme, korpsånd og styrke.” Kompagniet havde gennemført den sidste skydeperiode i uge 23 samt den afsluttende øvelse i ugerne 24 – 25 i Oksbøl. Nu stod opgaven på deployering og afløsning på stedet i Patrol Base Line (PBL) hvor kompagniet skulle afløse 3 Mekaniserede Infanterikompagni fra Uddannelsesbataljonen (Bulldog-kompagniet), som var under ledelse af major Claus Schmidt. Ved ankomst til Joint Operation Base Bastion skulle alt personel gennemgå et obligatorisk træningsprogram før man kunne blive indsat. Den obligatoriske træning bestod i udlevering af våben (VB) og udrustning, udlevering af friskt indhold til IFAK (Individual First Aid Kit), opfriskning af TSE (Taktisk Sanitetstjeneste for Enkeltmand), indskydning af VB og gennemførelse af en IED bane hvor ”ground signs” og afsøgnings-færdigheder blev pudset af. Den 2. august 2011 havde kompagniet 1 deling, 3 deling og finskyttesektionen i Camp Bastion hvor de gennemførte den obligatoriske træning før deployering til Patrol Base Line. Det var lidt forskelligt hvordan personellet kom ud til Patrol Base Line. Delingerne gennemførte fremrykning med deres køretøjer som en del af overdragelsen fra Bulldogkompagniet, mens førerpersonel blev indsat med helikopter så tiden til rådighed blev udnyttet bedst muligt. Bulldog-kompagniet gennemførte et rigtig godt overdragelsesprogram for kompagniet på alle punkter og der gik ikke længe før dagen oprandt hvor 4/I overtog kommandoen i PBL. Dette skete d. 8. august under en højtidelighed på volleyball-banen i patruljebase (PB) Bridzar hvor personel fra begge kompagnier var stillet op. Cheferne talte til personellet og de respektive flag blev halet og hejst behørigt. Endelig straktes Ruder 4 over PBL – endelig kunne kompagniet for alvor tage fat på den opgave som der var blevet trænet så hårdt til!

Merlin ”wheels down” i PB Clifton.

6

Ruder 4 hejses.


Pårørendebrev 2 – 24. august 2011 Chefen skrev: ”Kompagniet har været i kamp et par gange, mens vi har været på patrulje. Ligeledes er patruljebaserne Bridzar og Clifton blevet beskudt. Desværre er to blevet lettere såret inden for et par dage. Der blev ydet hurtig og effektiv førstehjælp, inden de blev evakueret tilbage til felthospitalet i Camp Bastion. Desværre er det ikke risikofrit at være herude. Men jeg vil gerne understrege, at vi gør alt hvad der er muligt for at passe på os selv. End ikke de bedste sikkerhedsforanstaltninger kan udelukke sort uheld. Vi gør alle vort bedste!” Fra ankomst til PBL gik der ikke længe før at kompagniet havde gennemført en del patruljer og operationer. Alle med udgangspunkt i PBL men målet varierede mellem at gå mod vest mhp. at opretholde en god kontakt til de lokale, og at gå mod øst mhp. at nedkæmpe oprørerne og ødelægge deres arbejde. Erfaringerne fra Bulldog-kompagniet sagde at de hårdeste kampe foregik mod øst og at der var flest IED’er (Improvised Explosive Device) mod vest. Virkeligheden skulle vise sig at blive en anden for kompagniet, hvor de hårdeste kampe blev udkæmpet mod vest. Opholdet i lejrene, eskorterne, patruljerne og kompagnioperationerne bød os på næsten alt; Beskydning af lejrene med håndvåben og granatkaster, IED fund og heftige ildkampe i det meget lukkede terræn.

Kortlæsning kontra lukket terræn.

Stigen var nøglen til passage af mange hindringer.

Den 24. og 25. august blev en soldat fra ingeniørerne og en soldat fra kommandodelingen såret af granater fra granatkaster som blev skudt mod hhv. PB Clifton og PB Bridzar. De to hændelser påvirkede selvfølgelig soldater som pårørende men kompagniet og dets støtteenheder løftede sig selv op og fortsatte ufortrødent med at løse de pålagte opgaver. Livet i lejren, patruljerne og operationerne måtte fortsættes, og enhver soldat fra kompagniet vil da også kunne berette historier der fortæller at oprørerne bestemt har taget en stor del tab selv.

Hul i presenning efter granatkaster.

Kampvogn ved PB Clifton.

Kompagniet har under hele udsendelsen haft en særdeles god støtte. Tactical Air Control Party, artilleriobservatørhold, mortérsektion, Mini Unmanned Aerial Vehicle, engelske operatørere fra et overvågnings-hold, ingeniørdelingen, britiske mineryddere, britiske ingeniører, sanitetsdelingen, feltpræsten, engelske forbindelsesofficerer til de afghanske styrker, et hold der står for civilt militært samarbejde, militærpolitiet, engelske signalmænd og et hold fra Telegrafregimentet har alle haft en stor rolle at spille i kompagniets opgaveløsninger og har været med til at gøre en betydelig forskel. Deri har kampvognsdelingen fra 2 eskadron/panserbataljonen også spillet en betydelig rolle. Samvirke mellem infanteri og kampvogne er blevet udført i praksis ved flere lejligheder og vi i kompagniet glemmer da også sent den dag da oprørerne valgte at angribe PB Bridzar fra to stillinger; chef-dråben, 2 og 3 deling var

7


lige returneret fra en operation mod øst og kampvognene holdt i stilling ved PB Clifton og på vejen mellem lejrene. Effektivt fik oprørerne smæk for skillingen i form af 120 og 7,62 mm heftigt bakket op af alt lige fra gevær M/10 til tung mortér fra lejrene. Pårørendebrev 3 – 3. september 2011 Chefen skrev: ” Vi har haft en lidt hård start. Det ved vi alle. Tre af soldaterne er blevet lettere såret … For nogle dage siden kørte to af drengene på en russisk mine. Ingen kom til skade. De kørte i vores nye MRAP (Mine Resistant Ambush Protected vehicle) der er designet til at modstå miner ... når vi har episoder med sårede soldater, bliver der handlet. Hurtigt og kompetent. Her tænker jeg både på at give førstehjælp og tilkalde assistance, men også på at nedkæmpe vores modstandere … Soldater er soldater . De finder altid rum og tid til at hygge sig og tage gas på hinanden. Selv i alvorlige stunder. Heldigvis.”

MRAP der påkørte minen.

I lukket terræn – majs og mudder.

Delingsfører 3, premierløjtnant Christian Ørum Andersen, skrev: ” Grejet vejer ca. 50 kg, solen bager ubarmhjertigt og rekorden for antal vagttimer er over 15 på et døgn. Det er hårdt at være dansk infanterist i Green Zone, det er der ingen der sætter spørgsmålstegn ved.” På nuværende tidspunkt havde kompagniet i perioden fra d. 5. august til d. 1. september gennemført i alt 3 kompagnioperationer og 12 patruljer. Alvoren var for længst gået op for selv den yngste soldat men det viste sig at alle holdt kompagniets værdier i hævd; professionalisme, korpsånd og styrke. Professionalismen lyste igennem ved de grundige forberedelser før en given opgave, ved at alle var klar hele vejen igennem opgaven på trods af de hårde forhold, ved den gode indsats når kampene kørte og uheldene skete og ikke mindst ved den støtte man fik når man kom hjem fra en opgave. Korpsånd er en svær størrelse at beskrive men alle der havde været ude ved kompagniet i PBL kunne alle berette til os at her ville de gerne returnere til fordi de kunne mærke en god og stærk samhørighed. At enhederne og personellet er stærke bærer selve udsendelsen sit eget vidnesbyrd for. Kompagniets første ”lånte” kommandobefalingsmand, seniorsergent K.F. Larsen, bevidnede også disse ting: ”Selvom forfatteren er en aldrende ”kriger” udlånt fra et andet regiment, så kan han (jeg) ikke lade være med at beundre det gå-på-mod og den entusiasme, der bliver lagt for dagen.”

8


Observationsevne er altafgørende i lukket terræn.

Igen den uundværlige stige.

Delingsfører 3 skrev: ”I PBL holder vi vagt med afghanerne, bor i samme lejr og går patruljer med dem … For en muslim er det ikke tilladt at drikke eller spise under ramadanen. Det stopper krigen ikke af, hvilket betød at afghanerne gik deres patruljer og tog deres vagter uden mad og drikke i dagtimerne. Det begrænser deres indsættelsestid, men det fortjener også vores respekt, at de opererer under disse forhold. Når vi drager hjem til februar, så kæmper afghaneren videre for demokrati i hans land, med dårligere løn, dårligere uddannelse, dårligere materiel, og en måneds ferie fra fronten om året. Hvis det ikke fortjener vores dybeste respekt, så ved jeg ikke hvad der gør.”

Chefen for det afghanske kompagni (tulay) og chefen for 4/I yderst til højre.

Chef-dråben sammen med de afghanske styrker.

Midt i Green Zone i den stærke varme, med opgaver hvor man kom under stor fysisk belastning og et samarbejde med afghanere som skulle passes skulle man også sørge for at passe på sig selv. Seniorsergent K.F. Larsen skrev: ”Som det gamle ordsprog siger, så er ”lediggang roden til alt ondt”, og sådan fungerer det også her. Så selv om der også skal være tid til at slappe af og restituere sig efter fysisk aktivitet, så er det vigtigt, at kunne holde sig selv i gang. Endvidere er det vigtigt, at man som soldat altid er klar ”til det hele” og det indbefatter at ens udrustning altid er i orden, vedligeholdt og dermed velfungerende.” Pårørendebrev 4 – 17. oktober 2011 Chefen skrev: ” Vi er nu nået et godt stykke hen i missionen. Det første leavehold … er netop taget til Danmark. Det er både positivt og negativt, når en leaveperiode starter. Vi glæder os alle til at komme hjem og se jer igen … Desværre blev en af vores kammerater ramt af fragmenterne fra en IED (improviseret sprængladning), da vi var på operation den 6. oktober og er nu hjemme i Danmark. Alle de tilstedeværende arbejdede, som altid, meget målrettet og professionelt den dag. Det er betryggende at se, at når uheldet er ude, så har træningen hjemmefra båret frugt. Alle ved præcist hvad de skal bidrage med for at løfte i samlet flok.”

9


Amerikansk MEDEVAC i aktion.

Patrulje på vejen mellem baserne.

IED angrebet d. 6. oktober satte sit præg i alle som gjorde tjeneste i PBL. 1 deling som skulle hjem på leave blot 2 dage efter hændelsen, og resten af enhederne som skulle blive tilbage og løse en opgave som kun ville blive hårdere når noget af kompagniet nu skulle være væk i 3 uger. Det skulle dog vise sig at heller ikke dette kunne tynge kompagniet ned, idet kompagniet rejste sig igen og gik endnu stærkere til værks. Chefen revurderede situationen i kompagniets ansvarsområde og fastlagde en ny fremgangsmåde for området. Nu skulle tyngden i samarbejdet med de afghanske styrker lægges mod vest hvor de lokale var til at komme i kontakt med, og mod øst skulle der udelukkende køres operationer hvor man gik efter at svække oprørerne så meget som muligt. Den nye metode betød at de afghanske styrker begyndte at gennemføre flere selvstændige patruljer på High Ground og flere patruljer mod vest hvor de havde været en stor del af planlægningen. Mod øst blev oprørernes evne til at samles og benytte forskellige ”kampstillinger” forpurret godt og grundigt gennem nøje tilrettelagte operationer. Atter ville enhver soldat fra kompagniet kunne berette historier om at oprørerene har taget en del tab. Chefen skrev også: ”Tiden er gået hurtigt for os, og der er sket meget på den relative korte tid, vi har været her” Det kendetegnende ved dette pårørendebrev var at det blev det sidste som chefen skrev inden kompagniet desværre måtte se sig selv uden dets chef og næstkommanderende af forskellige årsager. Alt personel i kompagniet og ved støtteenhederne løftede midlertidigt opgaven i samlet flok og kom rigtig godt igennem perioden. Chefen fik ret i sin udtalelse om at tiden gik hurtigt. Inden vi havde set os om havde vi pakket PB Bridzar ned, overdraget den til de afghanske styrker samt flyttet ind i PB Clifton med hele kompagniet, undtagen 2 deling som nu er afgivet til HQ&LOG Coy (stabskompagniet) inde i Joint Operation Base Bastion. Vi havde desværre også en større IED eksplosion på vejen mellem lejrene i PBL hvor vi desværre mistede en engelsk kollega og havde en lang række hårdt sårede. Det tog størstedelen af december måned at få genoprettet sikkerheden omkring vejen igen men her i januar måned, hvor både chefen og næstkommanderende er tilbage igen, sker der en del fremskridt i og omkring PBL. Det man ser hernede for tiden er noget hvor man trygt kan sige at vi høsterne frugterne af de frø vi har sået. De afghanske styrker yder i skrivende stund en kæmpe indsats for at gøre området mellem Gereshk og PBL mere sikkert så der dannes grundlag for større sikkerhed og mere udvikling i området. Pårørendebrev 5 – 12. januar 2012 Chefen skrev: ”Først og fremmest et forsinket ”godt nytår”. Som I nok alle ved, så er jeg atter tilbage ved kompagniet og har været det siden den 5. januar … Vi er nu rigtig godt på vej ind i den afsluttende fase på hold 12. Det betyder der er travlt for tiden, og alle har mange ting at se til, for at få det hele til at gå op i en højere enhed. Briterne er på vej ind i Clifton hvilket giver nogle udfordringer med plads … På trods af, at vi er ved at være ved vejs ende, er der stadig mange ender der skal nå sammen. Oprørerne holder ikke pause fordi vi er på vej hjem, og et nyt hold er på vej herned. Der skal stadig holdes vagt og sikkerheden skal stadig være den bedst mulige. Det betyder også, at vi til stadighed skal være fleksible og klar til alt.” 4/I er i skrivende stund ved at blive afløst på stedet i PB Clifton af et britisk kompagni som virker til at være et stærkt kompagni, der bestemt nok skal blive fuldt ud klar til at overtage den krævende opgave i PBL. Efter den kommende overdragelsesperiode flyver størstedelen af kompagniet hjem til Danmark d. 29. januar. De sidste følger trop d. 7. og d. 15. februar.

10


Når udsendelsesperioden er slut vil kompagniet have gennemført over 10 kompagni- og kampgruppeoperationer, over 35 patruljer og over 25 eskorter.

Et gammelt ordsprog siger: ”Hold dine fjender tættere end dine venner”. Hermed en særlig hilsen til oprørerne. Alle i kompagniet glæder sig utrolig meget til at se familie, venner, koner og kærester igen og der kan vist ikke sættes spørgsmålstegn ved at alle har fortjent et hvil nu inden kompagniet atter igen bliver formeret mhp. udsendelse – ”In Omnia Paratus”.

Velkommen til Dragondag 2012 Scan QR koden eller gå ind på www.forsvaret.dk/jdr og læs mere om regimentets åbent hus dag. Der er adgang for alle! Vi ses den 12. maj 2012

11


Bataljonschefen

Panserbataljonen Af oberstløjtnant Kim Nielsen

Panserbataljonen dannede grundstammen i det netop hjemvendte ISAF, hold 12. Store dele af bataljonens personel har således været udsendt igennem det seneste halve år, hvilket selvfølgelig har påvirket aktivitetsniveauet ved bataljonen. Bataljonens udsendte personel er nu tilbage i garnisonen efter veludført arbejde og gennemfører akklimatisering og reintegration frem til midten af april.

Panserbataljonen kan se frem til et travlt forår med mange spændende, krævende og forskelligartede aktiviteter, som vil udfordre bataljonens personel på alle niveauer. Aktiviteterne og opgaverne spænder fra fortsat opstilling og udsendelse af kampvognsbidrag til Afghanistan, introduktion af infanterikampkøretøjer ved 4. kompagni, ”adventure training” i Norge og Tjekkiet, skydning med kampvogne i Sverige, besøg ved 2 Royal Tank regiment i England og gennemførelse af en bataljonskonkurrence med både infanterigrupper og kampvognsbesætninger.

Den 1. marts 2012 blev der gennemført chefskifte ved 2 Kampvognseskadron, da eskadronens hidtidige chef, KN Martin Kvistgaard, er afgået med henblik på udsendelse med II Bataljon på ISAF 14. Den tidligere næstkommanderende, KN Jesper Schou, har overtaget, som ny chef.

Bataljonen er udpeget, som forsøgs- og testenhed for et Battlefield Management System (BMS) til brug i både stabe samt visse køretøjstyper. De to kampvognseskadroner forventes i løbet af 2012 at få monteret BMS på kampvognene. Staben får et system hvori planerne for fremtidige operationer kan udfærdiges, hvorefter de kan sendes direkte til de modtagende enheders BMS-terminaler. De enkelte kampvogne bliver ombygget, således informationerne fra BMS vises på en skærm umiddelbart foran kommandøren. Hvordan systemet inde i kampvognen helt præcist kommer til at se ud er dog endnu ikke 100% fastlagt. Udover at dele planer gør BMS overførslen af information om både egne og fjendtlige enheder hurtigere og smidigere end via radio eller kalker, idet alle øjeblikkeligt vil kunne se eksempelvis fjendemeldinger og derfor reagere hurtigere. BMS vil også markant reducere risikoen for egenbeskydning, idet alle egne enheder også kan ses på systemet. Stabseskadronen er kommet hjem til en organisation, som er ændret drastisk i forhold til den tidligere organisation. Den kommende tid vil byde på en række udfordringer i relation til at få tingene ind i de rette rammer, dette

12


gælder både på uddannelses- og på materielområdet. Alt er nyt for alle parter og personellet i stabseskadronen har ikke kunne tilvænne sig justeringer og ændringer gradvist, da den samlede tilpasning er sket mens enhedens personel var udsendt til ISAF. Eskadronen vil fortsat skulle yde støtte til bataljonen i form af bjærgning og stabsstøtte, men skal nu også stå for uddannelsen af bataljonens finskytter. 1 Kampvognseskadron – Niels Kjeldsen Eskadronen – går en travl og spændende tid i møde. Eskadronen har netop udsendt 1. kampvognsdeling til ISAF 13, som A-troop. Delingen er så småt kommet i gang med operationerne og det daglige arbejde i området. Herhjemme ved eskadronen, er forberedelserne af 2. og 3. deling til henholdsvis ISAF 14 og ISAF 15 i fuld gang. Der foregår fortsat ”grøn” kampvognsuddannelse, men naturligvis bliver der i stigende grad fokuseret på de særlige udfordringer, der kendetegner operationerne i Afghanistan. Derudover har eskadronen stor fokus på samvirkeuddannelsen. Dette betyder, at der netop er gennemført øvelsesvirksomhed med ingeniørenheder og snart gennemføres træning med artilleriobservatører. Derudover skal vi ikke glemme, at lige om hjørnet ligger forårets kampvognsskydeperiode, som selvfølgelig har stor fokus. Mens der er stor fokus på ISAF, så er der også overskud til at varetage eskadronens traditioner. Eskadronen gennemførte den 28. februar den traditionelle tur til Give for, med en kransenedlæggelse, at mindes Eskadronens helt, Niels Kjeldsen. Selvfølgelig sluttede det hele af med hjemmebagte vafler på Give Egnsmuseum. 2 Kampvognseskadron går et travlt forår i møde Eskadronen har netop fået 3 deling hjem fra deres udsendelse til ISAF hold 12. Eskadronen ser nu frem til at delingen møder igen efter at have afviklet ferie og gennemført deres hjemkomstaktiviteter. Midt i april måned gennemføres kampvognsdelingsførerkursus i samarbejde med HKS. Kurset er et fire ugers taktisk kursus hvor nye delingsførere bliver uddannet i at føre en kampvognsdeling under alle kampmåder. Et godt intensivt kursus, der involverer hele eskadronen og giver de nye delingsførere et godt grundlag at bygge videre på inden de skal udsendes sammen med deres kampvognsdelinger på kommende ISAF hold. Eskadronens delingsfører er planlagt udsendt på ISAF hold 16, 17 og 18. De danske kampvogne i Afghanistan er blevet rost af flere af vores samarbejdspartnere. Senest har den svenske hær vist interesse for at lære af vores erfaringer og har inviteret en deling til at deltage i en svensk skarpskydning i maj måned. En spændende udfordring hvor vi glæder os til at vise svenskerne vores måde at gøre tingene på. Som afslutning på den intensive periode med kursus og besøg i Sverige er eskadronen blevet tildelt midler til en adventuretræningstur til Norge. Eskadronen tager op til Rena og besøger Telemarksbataljonen, en stående norsk bataljon med kampvogne. Samtidigt bliver der mulighed for at prøve kræfter med den norske natur. Som afslutning på første halvdel af 2012 tager størstedelen af eskadronen på brigadeøvelse med 1 Kampvognseskadron. 4 Panserinfanterikompagni er netop hjemvendt fra ISAF 12 og i gang med reintegrationsprojektet som løber frem til og med uge 15. I løbet af foråret vil KMP stå med en række større udfordringer. Først og fremmest skal KMP omenkadreres. Meget af personellet forlader KMP. Det er forventningen at ca. 40 procent af det nuværende personel bliver og gør klar til at tage med ud igen til februar 2014, hvor KMP er planlagt udsendt med ISAF 17. Fra April og frem til sommerferien vil der løbende tilflyde KMP nyt personel. Målet er, at KMP er endeligt enkadreret til august 2012 hvor uddannelsen igen for alvor tager fart. Som et led i gen enkadrering af KMP tilgår der 40 HRU fra den 1. maj 2012. Kompagniet ser frem til at modtage dette personel og gennemføre uddannelsen frem mod ISAF 17. Tyngden i KMP uddannelse frem til sommerferien bliver basale infanteri færdigheder idræt, skydning og førstehjælp samt omskoling og funktionsuddannelse af nytilgået personel. Disse anstrengelser skal skabe et solidt fundament for uddannelsen efter sommerferien. KMP omstilles fra at være rent MEKINFKMP med PMV G3 til et PNINFKMP, hvor to delinger uddannes på IKK og en deling uddannes på PMV G3. Uddannelsen på IKK er en ny opgave som kompagniet endnu ikke har erfaringer med. Uddannelsen er tidskrævende og derfor er det vigtigt at grundlaget for uddannelsen skabes hurtigst muligt. Til april sender KMP 8 befalingsmænd på kommandørkursus i Oksbøl. En uddannelse der afsluttes til sommer. Hvis det hele går som planlagt modtager kompagniet sine IKK’erne til august, hvorefter kørerne og skytterne uddannes. Kompagniet kan se frem til et forår med store udfordringer som hvis løst på hensigtsmæssig vis giver et godt udgangspunkt for resten af året.

13


14


Udleje af gallauniformer Af major Erik Jensen, Ebersteins Forening. Forhistorie ”Ebersteins Forening” ved Jydske Dragonregiment (JDR) ejer et antal infanteri- og dragongallauniformer, der kan udlejes til nuværende og tidligere tjenstgørende personel mod betaling. Uniformerne er erhvervet af foreningen for private midler. Opbevaring og udleje Gallauniformer med tilbehør (jakke, benklæder, sko, hue, bælte og sabel) opbevares på Dragonkasernen, Holstebro og vartes af: KP Tommy Bruhn, Garnisonsstøtteelementet/JDR, Dragonkasernen, 7500 Holstebro E-mail: dragon@mil.dk, tlf. 96 13 02 30 eller 41 26 45 69 Procedure for udleje Udleje af gallauniformer sker ved personlig henvendelse til Tommy Bruhn. Betaling for leje Lejen udgør kr. 500,00 pr. uniform, dog kan låneren efter eget ønske yde et større bidrag til foreningen. Betaling for lejen sker ved indbetaling til foreningens bankforbindelse: Salling Bank, Skive Kontonr.: 7890 2005715. senest 14 dage efter benyttelsen. Ved senere betaling pålægges kr. 100,00 pr. måned. Ved betalingen skal der påføres navn og adresse.

Baltaljonschef benådet med Ridderkorset. Det var en tydelig overrasket chef for Panserinfanteribataljonen, oberstløjtnant Kresten Hedegård der ved en hemmeligholdt reception den 2. februar 2012 blev benådet med Ridderkorset af Dannebrog ordenen. Ridderkorset blev på vegne af Hendes Majestæt Dronningen overrakt af regimentschef, oberst Lars Dencker.

Tilbagelevering af lejede uniformsgenstande De lejede uniformsgenstande tilbageleveres snarest og senest 8 dage efter benyttelsen med mindre andet er aftalt. Det er lejerens ansvar, at de lejede uniformsgenstande tilbageleveres i samme stand, som de er modtaget i. Tilbageleveringen er for lejerens egen regning. Erstatning Ved bortkomst af hele udstyret erlægges en erstatningssum på kr. 30.000, 00. Ved bortkomst af enkeltdele fastsættes erstatningsbeløbet af bestyrelsen.

15


Nyt mindeanlæg – del 3 Det nye mindeanlæg blev officielt indviet fredag d. 24. februar i forbindelse med en parade på Dragonkasernen, hvor også de hjemvendte Dragoner fra ISAF hold 12 deltog. Af kontaktofficer, kaptajn B.S. Villsen.

Den 24. februar 2012 var en stor dag for regimentet. De mange dragoner der deltog på ISAF hold 12 var vendt hjem fra Afghanistan, og skulle fejres ved et kontingentarrangement i Holstebro by – men det blev også en historisk dag, fordi regimentets nye mindeanlæg officielt blev indviet. Mindestenen som skulle færdiggøre anlægget blev leveret i samme uge som indvielsen skulle finde sted. Der var naturligvis en smule nervøsitet op til indvielsen. Kunne det hele kunne gå op i en højere enhed, og dermed blive færdig til tiden? Der var stor bevidsthed om, at der ikke skulle mange fejl til, før tidsplanen ville skride. Det hjalp ikke på nervøsiteten, da kong Vinter besluttede at dække jorden til med frost og sne, inden den sidste del skulle etableres. Anlægget blev officielt indviet, da regimentschef oberst Lars Dencker afslørede mindestenen, som står centralt i forbindelse med anlægget. Dette skete til tonerne af tema sangen fra serien ”kammerater i krig”. Regimentet havde til det sidste håbet at kongehuset, som var blevet inviteret til lejligheden, havde haft mulighed for at stå for afsløringen af mindestenen. Dette var desværre ikke muligt. Soldater fra alle bataljoner, herunder enheder fra ISAF styrken, var sammen med Prinsens Musik Korps, og repræsentanter fra soldaterforeningerne samlet på parade pladsen, for at deltage i indvielsen. 700 mennesker i alt var til stede, og de dannede en smuk ramme, sammen med to opstillede leopard kampvogne. Der blev lagt blomster ved hver falden soldat af regimentschefen, og mens den officielle krans blev lagt ved den nye mindesten, lagde pårørende til faldne soldater også buketter og krans. Fire familier til faldne soldater var til stede på dagen. Efter indvielsen blev familierne samlet i officersmessen, hvor regimentet var vært ved et let traktement. Således sluttede første del af en stor og historisk dag i regimentets historie.

16


17


18


Danmark under anden verdenskrig

Danske soldater i kamp ved Hokkerup syd for Søgaard den 9. april 1940. Med letvægtskanon affyres salve med lysspor mod de fremrykkende tyske panservogne. Tyskerne blev mødt med samme modstand i Åbenrå og Haderslev.

- Mange dræbt og hundreder såret ved eksplosionskatastrofen tirsdag den 4. juli 1944 i Aarhus! Af Erik Broch Hansen.

Største ødelæggelser i Aarhus nogensinde - store brande ved havnen - knuste ruder og ejendomme overalt i byen... Den grusomme katastrofe der skete ved 10 meter kajen i Aarhus havn, spredte død og fordærv over hele byen, og rædslen blandt byens borgere var ubeskrivelig. Det var en ualmindelig smuk sommerdag, hvor en del af byens borgere var taget til stranden nord eller syd for byen, da katastrofen indtraf præcis kl. 13.47. Detonationen var så voldsom, at den rystede hele Aarhus, og en kilometer høj sky af røg og støv rejste sig over hele Aarhus midtby. Man var fra et pakhus og en jernbanevogn i færd med at laste ammunition på en større lægter ved 1O meter kajen udfor Mammen & Dreschers pakhus, der igen skulle losses på et større fragt- og passagerskib "M/S MONTE ROSA", som lå for anker på reden i Aarhus bugten. Der var allerede flere hundrede tons ammunition på lægteren, da der antagelig skete et uheld, der fik hele ammunitionsladningen til at sprænge i luften. Hele skibet og jernbanevognen blev kastet op på pakhuset, der også indeholdt ammunition, og der udbrød en voldsom brand. Hundredvis af Aarhusianere, hovedsagelig havnearbejdere der opholdt sig i nærheden af 1O meter kajen blev hårdt kvæstet eller dræbt. Tusindvis at granater og andet ammunition slyngedes over hele Aarhus, og trykbølgen knuste alle vinduer og ødelagde tage og ejendomme idet centrale Aarhus. Flyvervarsling - alarmen blev hurtigt sat i gang For at få katastrofemandskabet tilkaldt, og for at få folk væk fra gaderne, blev man fra myndighederne side klar over, at alarmen var nødvendigt for at alt redningsmateriel overhovedet kunne skaffes frem, og alarmen blev sat i gang kl. 14.15, hvilket betød at alle straks søgte i beskyttelsesrum. Det civile luftværns store opbrud af lastbiler og øvrige materiel kom straks i funktion. Hele havneområdet blev omgående afspærret. Rundt om i gaderne var mange såret af glassplinter, og de blev af tililende slæbt ind i tilflugtsrum eller porte, hvor de måtte opholde sig indtil de blev samlet op og bragt til behandling. Det store antal sårede blev med tudende ambulancer på glasfyldte gader bragt til byens hospitaler, - båre efter båre i en ustandselig strøm, men også lastbiler, politibiler og de gule postbiler, ja selv trehjulede cykler blev taget i brug. Alle hospitalernes læger var overbebyrdet med arbejde til langt ud på natten. Man kunne ret hurtigt konstatere, at katastrofen havde kostet mere end 20 civilpersoner livet og et stort antal var hårdt kvæstet, hvor der var alvorlige læsioner af knoglebrud, forbrændinger og indre kvæstelser. Fra tysk side blev der ikke oplyst, hvor mange der var lemlæstet eller dræbt. Dræbt udenfor Katolsk kirke i Ryesgade Blodpøle i byens gader vidnede om, at her var et menneske blevet såret eller dræbt. Dette var bl.a. tilfældet i Ryes-

19


Mammen & Dreschers pakhus i Aarhus sydhavn ved 10 meter kajen kort tid efter at ilden er nedkæmpet. Hele kajen er bortsprængt og redningsfolkene søger efter overlevende imedens tyske soldater nederst ser til. gade i nærheden af Katolsk kirke, hvor en mand- ingen er i stand til at fortælle hvem der blev dræbt, men han blev ramt af en granat. Det fortælles dog, at man mener det var en tysk soldat. Kirken fik ligesom andre bygninger, alle vinduerne knust. Butikkerne vinduesudstillinger var suget ud på gaden, og var en blandet med glasskår, manufakturvarer, bøger, kager og wienerbrød, blomster og fodtøj. Herreløse hunde strejfede rundt mellem forladte sporvogne og biler. Efter sirenerne havde givet varsling, søgte kuske og hesteforspand ly i gårde og porte. Mirakuløst heldig var dog en mand, som opholdt sig på et skib tæt ved katastrofestedet Ved eksplosionen blev tøjet revet af ham, og han blev slynget op i toppen af en 20 meter høj stykgodskran, hvor han blev hængende. Han var kun lettere kvæstet. En havnearbejder, som arbejdede mindre end en snes meter fra eksplosionsstedet, var lige så heldig og fik kun et mindre sår i hovedet. Hans arbejdskammerater, der arbejdede lidt længere borte, blev enten dræbt eller lemlæstet. Ild i gasbeholderen Det store antal granater, der blev slynget ud over byen resulterede i, at også byens gasbeholder ved gasværket blev ramt og fik et hul i jernpladerne, så gassen strømmede ud. Varmen fra det vældige bål i pakhuset ved eksplosionsstedet var så voldsom, at den udstrømmende gas blev antændt. Flammer stod derefter himmelhøjt i et bål som ikke var set magen til, og man frygtede alvorligt at gasbeholderen skulle eksplodere. Ville dette ske, var følgerne uoverskuelige for redningsmandskabet og dem der færdedes på havneterrænet. Seks modige mænd fra belysningsvæsenets fabriksluftværn meldte sig frivilligt, og hindrede herved den alvorlige fare byen var kommet i. De lukkede vand ind i de store vandlåse, hvorefter gassen roligt strømmede ud og flammerne blev mindre og mindre, indtil de døde hen. Dødstallet stiger Fra hospitalerne blev det hen på aftenen meddelt, at dødstallet havde passeret 20 personer, men man vidste at tallet ikke var det endelige. Ved midnatstid var fremdraget endnu syv fuldstændig ukendelige personer, der straks blev kørt til kapellet, og man mente at tallet på dræbte vil andrage hen ved 40 civile. Det skønnes, at der fra tysk side var et tilsvarende antal dræbte og sårede. Hjælp fra syv andre byer Hen på aftenen blev flyvervarslingen afblæst, og redningsmandskabet var kommet på en uoverskuelig opgave. Ødelagte vinduer blev afdækket, og man fik forstærkning fra Falck i seks midtjydske byer. Hovedgaderne i Aarhus

20


frembød et trøstesløst syn. Ødelagte huse og tage, ledninger fra sporvejsnet og lysnet hang ned over gaderne, der stadig var fyldt med murbrokker, glas og knuste tagsten samt ikke mindst sprængstykker og projektiler. Det ville tage adskillige dage og måske uger inden dette atter var bragt i orden. En brandstige måtte sendes op for at fjerne resterne af Domkirkens store, blyindfattede ruder, der truede med at styrte ned. Fremdeles fare, politiet rykker ud Politiet holdt parat med højtalervogne da flyvervarslet blev afblæst, og disse vogne rykkede ud med meddelelse til Aarhusianerne: "Det meddeles, at der stadig er fare for eksplosioner fra havneområdet, og det tilrådes, ikke at nærme sig de i gader og stræder liggende granater eller projektiler. Det anbefales, at byens borgere straks efterser lofter og trapper for sådanne og afgiver melding til politiet. Folk som har mistet deres logi kan få ophold på Marselisborg, - eller Skovvangsskolen." Denne meddelelse fra politiet fik det til at strømme ind med meldinger om sprængstykker og projektiler. Til slut kan jeg tilføje, at eftersom jeg er født i 1933 på Frederiksbjerg i Aarhus og som dreng boede i Risskov, var jeg selv vidne til denne frygtelige katastrofe den 4. juli 1944 først fra Bellevue stranden, da jeg var 11 år. Næste dag tog jeg alene til Aarhus og konstaterede, hvor stor katastrofen egentlig var for Danmarks næststørste by.

Billedet er taget fra Strandvejen kort tid efter gaseksplosionen i Aarhus hvor der stadig er godt blus på og gasbeholderen stadig truer med at sprænge i luften. "For fremadrettet at kunne få plads til artikler fra regimentets enheder, er vi desværre midlertidigt nødsaget til at skære artiklerne om "Danmark under anden verdenskrig" væk. Regimentet håber på alles forståelse omkring dette og vil ikke afvise at artiklerne på et senere tidspunkt vil blive aktuelle igen".

21


Landsformand Jens Christian Lund Sct. Mogens Gade 31 A, 2., 8800 Viborg Tlf. 86 61 50 40 - mobil: 33 37 40 60 E-mail: jens.c.lund@gmail.com

Landssekretær Preben I. Troelsen (MR) Niels Bohrs Vej 32 A, 7400 Herning. Tlf. 97 12 11 98 E-mail: pit@email.dk

Vicelandsformand Peder Korshøj Hvedevej 5, 8840 Rødkærsbro. Tlf. 86 65 90 43 - mobil: 23 32 43 66 E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Redaktør Preben I. Troelsen (MR), Niels Bohrs Vej 32 A, 7400 Herning. Tlf. 97 12 11 98 E-mail: pit@email.dk

Landskasserer Poul Erik Timm Århusvej 111, 8900 Randers. Tlf. 86 42 02 11 E-mail: timm@timm.dk

Fødselsdagslistefører Poul Erik Rasmussen (MR), Rosenvang 31, 8543 Hornslet. Tlf. 86 99 60 35 E-mail: rosenvang31@kabelmail.dk

”FORENINGEN FOR ALLE, DER BRÆNDER FOR ÅNDEN VED PRINSENS LIVREGIMENT” Rettelse I sidste nummer var jeg så venlig at udnævne Poul Erik Rasmussen og Henning Christensen til æresmedlemmer af Landsforeningen. Det er ikke rigtigt, idet de fik overrakt foreningens fortjensttegn, som de havde fortjent. Jeg beklager fejlen. Preben I. Troelsen Redaktør Udflugt Viborg Afdeling arrangerer landsforeningens udflugt i år Udflugten finder sted lørdag den 15. september 2012 og turen går til Silkeborg Bunkermuseum med mødetidspunkt kl. 1000 Nærmere i næste nummer af bladet.

22


Dette er din indbydelse til Jubilarstævne 2012 Du inviteres herved med ledsager til jubilarstævne Lørdag den 9. juni 2012 på Viborg Kaserne Jubilæumsudvalget vil i tidsrummet kl. 09.30 - 10.00 modtage jer ved Viborg Banegård og anvise, hvor opstilling til marchen skal finde sted. Med Prinsens Musikkorps i spidsen marcherer vi kl. 1000 gennem en flagsmykket Viborg by til Viborg Kaserne. Paraden ca. kl. 1030 vil forløbe efter traditionerne med velkomst ved Landsformand Jens Chr. Lund og kransenedlægning ved mindestenen. Der vil herefter være overrækkelse af jubilæumstegn til de ældste jubilarer, (øvrige jubilæumstegn vil blive overrakt i.f.m. frokosten). Jubilæumstegn fra 50 år og mere overrækkes uden beregning, øvrige kan købes ved fremmødet. Efter paraden vil de enkelte årgange blive holdvis fotograferet, og der vil være mulighed for at spadsere en tur på kasernens område samt se mindelokalerne for vort gamle regiment. Prinsens Musikkorps giver en koncert i Kasernehallen kl. 1200 – ca. 1240. Kl.1300 samles jubilarer med ledsagere til frokost i Viborg Lounge på stadion lige ved siden af kasernen. Arrangementet, inklusive frokost, som består af 2 slags sild, fiskefilét, skipperlabskovs samt kaffe og kage, koster for jubilarer og ledsagere kr. 275, - pr. kuvert. Det samlede beløb indbetales til Bank- registreringsnr. : 1551, kontonr.: 4660075378 Prinsens Livregiments Soldaterforening senest torsdag den 31. maj 2012. Ved betaling på jubilæumsdagen er kuvertprisen kr. 300,Hvis du vil sidde ved dit indkaldelseshold er det vigtigt, at dit indkaldelsesår er påført indbetalingen. Kvitteringen fra din indbetaling skal medbringes, da den gælder som spisebillet. Vigtigt: Husk at betale til tiden af hensyn til yderligere planlægning og bestilling af frokost. For at jubilæet for jubilarerne skal blive den store oplevelse, som det er at møde alle de ”gamle” kammerater, også dem, der ikke er medlemmer af soldaterforeningen, må du gerne hjælpe os med at finde dem. Har du navne og adresser på dine soldaterkammerater, så beder vi dig oplyse os om dem pr. telefon, via internet eller pr. brev/kort, så vi får mulighed for også at indbyde dem til jubilæet. Kasernen i Viborg er rømmet for soldater. Prinsens Livregiment flyttede i 2001 til Skive, og i 2005 blev regimentet sammenlagt med Jydske Dragonregiment i Holstebro. Soldaterforeningen har fra 2006 vedtaget at flytte jubilarstævnet tilbage til Viborg. Vi håber, at rigtig mange ”gamle” soldater vil benytte lejligheden til med ledsager at besøge den gamle garnisonsby. Også ikke- jubilarer er meget velkomne til at deltage i arrangementet. Husk: Hvis du ikke kommer, skuffer du dine kammerater. Alle spørgsmål/henvendelser vedrørende jubilarstævnet besvares på følgende telefonnumre:

86 65 90 43/ 23 32 43 66 86 62 59 48/ 27 62 14 49 86 65 12 83/ 40 31 30 48

Formand P. Korshøj Kasserer Bent Nielsen Jens Erik Pedersen

eller på Internettet: pkorshoej@youmail.dk bent.nielsen@youseeme.dk maja.jens@privat.dk Vi håber på stort fremmøde lørdag den 9. Juni 2012 Med venlig hilsen Prinsens Livregiments Soldaterforening Jubilæumsudvalget

23


Kasserer: Jens Erik Pedersen (MR) Krogen 4 A, Rødding, 8830 Tjele Tlf. 86 65 12 83 - E-mail: maja.jens@privat.dk

Formand: Peder Korshøj (MR) Hvedevej 5, 8840 Rødkærsbro Tlf. 86 65 90 43 - mobil 23 32 43 66 E-mail: pkorshoej@youmail.dk

Velkommen til nye medlemmer, indmeldt i tiden 1. januar – 29. februar 2012 Carsten Gaaei, Vinkelvej 77 D, 8800 Viborg. Indkaldt december 1985 til STKMP/II/PLR . Benno Erik Petersen, Illerisørevej 31, Hvalpsund, 9640 Farsø. Indkaldt maj 1966 til SPRKKMP/PLR. Dennis Christian Lauersen, Hans Fugls Vej 4, 4913 Horslunde. Indkaldt februar 1995 til 1/I/PLR. Peter Lyng, Tornegårdsvej 10, 4621 Gadstrup. Indkaldt august 1972 til 1 KMP/I/PLR Frits Martin Keller Laursen, Skovvejen 14, 8850 Bjerringbro. Indkaldt maj 1966 til SPRKKMP/PLR. Nr. 719651 Kristian Fløe Fejerskov, Vesteralle´ 1, 7800 Skive. Indkaldt 16. oktober 1986 til STKMP/I/PLR Ole Vesterskov Christensen, Skovvej 36 Nr. Søby, 7800 Skive. Indkaldt 2. januar 1972 til HMAKRKS Jørgen Knudsen, Skovglimt 36, 8700 Horsens. Indkaldt 1962 til SPRKKMP/PLR Kristian Graversgaard, Ravnsbjerg Toft 31, 7400 Herning. Mødt 1962 ved 3 KMP/PLR Johannes Juel Ditlevsen, Fredensvej 17, 8850 Bjerringbro. Indkaldt 1968 til 4 KMP/PLR Hans Sejerup, Teglmarken 91, 8800 Viborg. Mødt 1970 ved STKMP/I/PLR I alt 11 Hilsen fra vores kasserer Husk at betale dit kontingent. Måske skulle du overveje at tilmelde betalingen til betalingsservice. Udflugt til Holstebro, ny dato Grundet andre aktiviteter på den oprindelige dato er udflugten flyttet til onsdag den 25. april 2012. Medlemmerne indbydes herved til fælles arrangement med Dragonforeningen . Vi besøger Hjemmeværnsmuseet i Holstebro med følgende program: 1550: Afgang i private biler : Mødested: P-pladsen ved Oasen på Viborg Kaserne 1700: Gennemgang af Hjemmeværnsmuseet 1800: Afgang til Dragonkasernen 1815: Spisning i Cafeteriet på kasernen (egen foranstaltning) 1845: Fælles samvær i messen. Herefter hjemkørsel til Viborg. Tilmelding til P. Korshøj, tlf.: 23 32 43 66 senest mandag den 16. april. Aftenudflugt Medemmerne og deres pårørende inviteres til aftenudflugt til Helicopter Wing på Flyvestation Karup tirdag den 15. maj 2012. Program 1650: Afgang i private biler fra P-pladsen ved Oasen, Viborg Kaserne. Kørsel til flyvestationen 1730: Modtagelse ved hovedvagten, Kølvrå. 1735: Rundvisning på området og ved Helicopter Wing. Kørsel i bus. Ca 2030: Kaffe i Propelmessen. Foreningen er vært. 2100: Afslutning, hjemkørsel. Tilmelding til P. Korshøj, tlf.: 23 32 43 66 senest den onsdag den 9. maj. ”Først til mølle”, max 50 deltagere. Aktiviteter Kammeratskabsaften den 2. og 4. tirsdag i april kl. 1900 i ”Paradiset” på Viborg Kaserne. 25. april: Udflugt til Holstebro 15. maj: Aftenudflugt til Helicopter Wing, Karup 9. juni: Jubilarstævne 1.september: Fugleskydning 15. september: Udflugt , landsforeningen 7. november: Bowling 9. december: Julefrokost P. Korshøj

24


Formand: Arne Simonsen (MR) Ørnevej 59, 9230 Svenstrup Tlf. 98 38 08 69 - E-mail: arnesimonsen@hotmail.com Kasserer: Aakjær Skov (MR) Sæby Landevej 2, 9830 Tårs Tlf. 98 96 17 59

Cimbrernes og Vendelboernes Domæne

Vinterskydning Vinterskydningen er i fuld gang anden og fjerde onsdag i vintermånederne, for dem som måske ikke ved det er det på Gl. Lindholm skole under svømmehallen, vel mødt. Kommende arrangementer Fugleskydning Der afholdes Fugleskydning søndag d. 5. august Kl. 10.00. Bemærk Fugleskydningen foregår på Gl. Lindholm Skole, i skydekælderen, begrundelsen er at der inden længe ikke mere må skydes om søndagen af miljøhensyn, derfor har vi besluttet, at overgå til denne form med det samme, vi har set at andre foreninger har det på den måde, vi er heller ikke afhængig af vejret på denne måde, men mere om dette i næste nummer af Dragonen Generalforsamling I må vente med referat af generalforsamlingen til næste nr. af bladet, det kan ikke nå dette blad da sidste dato for aflevering til bladet er 1. marts.

Lidt at grine af...:)) 67's bedstemor Der kom et telegram om at 67's bedstemor var død, og kaptajnen bad løjtnanten overbringe meddelelsen til 67 ved morgenparaden. "Men gør det nu lidt skånsomt", bad han, og det lovede løjtnanten. Da de mere rutineagtige ting ved paraden var overstået, giver han ordren: - "Alle, som har en bedstemor, træder et skridt frem. Og De, 67, kan godt blive stående..."

- Hvor har De været hele natten, Sørensen? - Ude at forsvare vores regiment mod fjenderne sydpå og brændt deres huse ned. - Vi har da ingen fjender sydpå? - Jo, nu har vi.

Voldtaget til firmafesten i lørdags Den unge sekretær kom op til direktøren og sagde: - "Jeg er blevet voldtaget til firmafesten i lørdags!" - "Så du hvem, det var?" - "Nej, for det var helt mørkt. Men det må have været en chef, for det var mig, der måtte gøre alt arbejdet!"

25


Formand: Søren Sørensen (MR) Borgergade 5 E, 7441 Bording Tlf. 86 86 18 42 Kasserer: Preben I. Troelsen (MR) Niels Bohrs Vej 32 A, 7400 Herning Tlf. 97 12 11 98 - E-mail: pit@email.dk Meget overraskende modtog jeg to medaljer ved generalforsamlingen den 13. februar. Jeg vil gerne takke bestyrelsen for indstillingen til hæderen, dem er jeg meget glad for. Med venlig hilsen Søren Sørensen Formand Generalforsamling i Herning-afdelingen den 13.02.2012 Da fanen var ført på plads, startede vi med spisning. Efter dette gik vi over til generalforsamlingen. Søren bød velkommen til de fremmødte medlemmer og en speciel velkomst til Vicelandsformand Peder Korshøj samt Svend Erik Magnussen fra Danske Soldaterforeningers Landsråd. Kurt Nygaard Pedersen blev valgt til dirigent. Bestyrelsens beretning v/formanden Her orienterede formanden om de aktiviteter der har været i årets løb. Han beskrev også vanskelighederne ved at få flere medlemmer – idet de fleste gange først bliver interessant, at være medlem af en soldaterforening, når man har været til et af jubilæerne og gerne når det er ganske mange år siden man har sprunget soldat. Formanden havde dog et håb om, at det stadig vil være muligt at interessere potentielle medlemmer således at de vælger at deltage som medlemmer. Han bragte en hilsen og tak for det gode samarbejde med landsforeningen og forsvarsbrødrene samt en tak for fremmødet til medlemmerne.

Forårets dyst Den 26. april kl. 1900 er der revanchematch i bowling imellem PLRS og Forsvarsbrødrene i Herning. Vi tabte sidste gang, så få nu trænet træfsikkerheden og tilmeld dig senest den 23. april til: Preben 97121198/20456098 eller Magne 97129877. Du skal være klar kl. 1900 så kom i god tid. Husk alt er gratis denne aften, og tag så konen med.

26


Regnskab ved kassereren Regnskabet blev omdelt. Heraf fremgik det af foreningen har lidt penge på bogen – dog ikke til at lave de store ting – men vi har en buffer i tilfælde af en nødsituation. Udover at vi har lidt penge stående til driften har vi også ca. 5000 kr. på en jubilæumskonto til at vi forhåbentlig kan det lidt festligt når foreningen fylder 85 år. Valg På valg til bestyrelsen var Jens Henry Jensen og Preben Troelsen – begge blev genvalgt Valg af suppleanter: Knud Erik Olsen og Magne Fonnesbæk – begge blev genvalgt Valg af revisor: Kristian Handberg blev genvalgt Valg af revisorsuppleanter: Kurt Nygaard Pedersen og Bent Albrechtsen – begge blev genvalgt Valg til repræsentantskabet: Søren Sørensen blev genvalgt – Jens Henry Jensen blev nyvalgt Valg af fanebærer: Kristen Knygberg Jensen blev genvalgt Eventuelt Her kom Peder Korshøj med en orientering fra landsforeningen. Herefter sluttede generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen tog Peder Korshøj igen ordet, idet Herning-afdelingens formand Søren Sørensen havde været formand i 25 år. Dette ønskede foreningen at kvittere for med at udnævne Søren til æresmedlem. Svend Erik Magnussen fra DSL overrakte Søren en medalje for lang og tro tjeneste.

Efter dette var der kaffe til de fremmødte. Jens Henry Jensen Referent

27


Formand: Jan Vinther Magnussen (MR) Drosselvej 8, 8544 Mørke Tlf. 86 37 70 60 - mobil 40 17 70 60 E-mail: jan@moerkes.net Kasserer: Asbjørn Tofthøj Olsen Kystvejen 49, 8000 Aarhus C. Tlf. 22 37 54 84 - E-mail: asbjoerntofthoej@tdcadsl.dk

Formand: Erik Jensen Tlf. 86 61 11 63 E-mail: erik-jensen@mail.dk Jens A. Jensen, tlf. 86 62 54 70

Peder Korshøj, tlf. 86 65 90 43

Niels E. Hvid, tlf. 86 62 94 42

Bent Nielsen, tlf. 86 62 59 48

Lokalerne er beliggende i kælderen i Viborg Kasernes hovedbygning. Der er 14 lokaler med uniformer, udrustning, soldaterfotos, effekter m.m. Åben efter aftale med én af ovennævnte. Øl og vand kan købes. Entré: Rundvisning 20 kr. pr. deltager. Enkeltpersoner efter behag.

Formand: Poul Erik Timm (MR) Århusvej 111, 8900 Randers Tlf. 86 42 02 11 - E-mail: tiim@tiim Kasserer: Henning Kristensen (MR) Toftefaldet 1, 8240 Risskov Tlf. 86 21 25 17 - E-mail: toftefald@kristensen.mail.dk Peter V. Christensen, Skive Olav Brink Mouridsen, Videbæk Ivan Mikkelsen, Brædstrup Peder Korshøj, Rødkærsbro Gerda Hoffmann, Rødkærsbro Per B. Møller, Viborg Preben Thomsen, Thorsø Søren L. Nielsen, Aalborg Rene Jacob, Sønderborg Poul Holm, Højbjerg Poul Erik Simonsen, Skørping Marius B.B. Pedersen, Kjellerup Karl A. Buksti, Viborg Peer Marinus Pedersen, Aalborg

Kr. 250,00 - 100,00 - 150,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 50,00 - 200,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00

Sekretær: Poul Erik Rasmussen (MR) Rosenvang 31, 8543 Hornslet Tlf. 86 99 60 35 - E-mail: rosenvang31@kabelmail.dk M.E. Mikkelsen, Nykøbing M Inger Bay, Tjele Henrik Skov, Kjellerup Leif Nielsen, Gjerlev J Lars Henrik Brixen, Aalborg Egon Fruergaard, Rødkærsbro Erik Hansen, Hjørring Bent Hornbæk Hansen, Farsø Arnold Marinus Dam, Holstebro Svend Hansen, Lemvig Poul Erik Frandsen, Ryomgård Poul Mortensen Hedensted Aage Pedersen, Viborg Hans Jørgen B. Calundan, Silkeborg

Webmaster: Jens A. Jensen Tlf. 86 61 59 14 - mobil 29 24 89 14 E-mail: post@plrs.dk

28

-

75,00 100,00 100,00 100,00 25,00 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00 100,00 100,00 200,00 100,00


Formand: Søren Sørensen (MR) Borgergade 5 E, 7441 Bording Tlf. 86 86 18 42 Kasserer: Jens Erik Pedersen (MR) Krogen 4 A, Rødding, 8830 Tjele Tlf. 86 65 12 83 - E-mail: maja.jens@privat.dk

Sekretær: Arne Simonsen Ørnevej 59, 9230 Svenstrup Tlf. 98 38 08 69

Generalforsamling Fredag d. 8.Juni 2012 KL. 16.00 afholdes ordinær generalforsamling i soldaterforeningens lokaler på Viborg Kaserne. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Valg af dirigent Formandens Beretning. Aflæggelse af regnskab. Valg af Sekretær Valg af Kasserer Valg af supleant Indkomne forslag. Eventuelt.

§ 5.

Foreningens bestyrelse udgøres af formanden, kasserer, Sekretær og to suppleanter, som vælges for to år Formanden vælges på ulige årstal, kasserer og Sekretær på lige årstal, suppleanter vælges henholdsvis på lige og ulige årstal.

Foreningen er vært ved Kaffe og brød På Foreningens vegne Søren Sørensen

16. april 1990 1 KMP/PLR Rene Nygård Andersen, Danmarksgade 50, 7600 Struer. 43 år 17. april 1950 75 2/9 Niels Hammer, Peter Freuchensvej 12, 9210 Aalborg. 83 år 1946 268 4/9 Carl Anker Jensen, Søndersøvej 40, 8800 Viborg. 87 år 18. april 1962 538886 TKMP Roland Christensen, Risingsvej 21, 1. lej 6. 5000 Odense C. 69 år 1959 410091 I/3 Egon Christensen, Hermanshøj 7, 8800 Viborg. 72 år 1960 465295 2KMP/1DEL. Ole Kieldrup Jensen, Skibelundvej 5, B. 3. tv. 2720 Vanløse. 73 år 1952 155155 5/III Knud S. Nicolajsen, Aralievej 50, 8462 Harlev J. 79 år 19. april 1973 88 2/I Kurt Moselund Nielsen, Thyrasvej 26, 7760 Hurup Thy. 59 år 20. april 1990 1/I Tommy S. Kristensen, Kastanievej 28, Fjelsø 9620 Ålestrup. 42 år 1954 MTKMP Hans Aage Poulsen, Tingvallavej 39, 8210 Odense NV. 78 år 21. april 1970 STKMP/PLR Mogens Andersen, Erik Menvedsvej 36, 8800 Viborg. 64 år

29


1954TKMP/I Jørgen Christensen, Tværgyden 151, 5300 Kerteminde. 78 år 1970 1/I Lars Faurby, Åglimt 10, Række Mølle, 6900 Skjern. 62 år 1952 154946 1/3 Tage Hvid Jensen, Løvenborgparken 21, 9400 Nørresundby. 81 år 1975 1MOTINFKMP/JDR Jens Molbo, Hyldemosevej 12, 8830 Tjele. 57 år 1954 232541 MTKMP Johs. M. Nielsen, Fasanvej 4, F. 7171 Uldum. 78 år 22. april 1983 3/3 Lars Høndrup Andersen, Nøvlingevej 91, 9260 Gistrup. 49 år 1975 KSGRU/SLFR Per Henneberg Kristensen, Vesterled 9, 6851 Janderup. 56 år 23. april 1963 591697 TKMP/I Erik Johannes Mikkelsen, Sneppevej 20, 6980 Tim. 69 år 24. april 1999 1/I Ulrik Hessel Lange, Toften 9, 7441 Bording. 32 år 1987 1 PINFKMP Allan Munk Nielsen, Egeparken 7, 7260 Sønder Omme. 45 år 25. april 1965 3 RKKMP Ole Krabbe, Videbechs Alle 133, 8800 Viborg. 67 år 26. april 1995 STKMP/I Svend Hestbæk, Knabervej 78, Klotrup 9620 Ålestrup. 39 år 1985 STKMP/DRLR Jan Thorsen, Langvadhøj 15, 8800 Viborg. 48 år 27. april Bent Eriksen, Brøndumsvej 22,7. 2. 8800 Viborg. 75 år 28. april 1962 STKMP/I Kjeld Domino, Ågade 1, 9510 Arden. 69 år 29. april 1963 3/I Henning Andersen, Bakkesvinget 8, Ølsted 8723 Løsning. 68 år 1951 126673 5/6 Johs. Friis Jensen, Vitvedsgade 14, 8660 Skanderborg. 81 år 1963 591635 TKMP Kern Kristensen, Havrevænget 2, 9632 Møldrup. 67 år 1968 797132 1/I Tommy Qvist, Strubjerg 190, 9400 Nørresundby. 64 år 30. april 1988 STKMP/1/PLR Martin Lorentsen, Palleshøj 66, 8800 Viborg. 45 år 1. maj 4/I Heintje Nielsen, Nørrevang 1, 9760 Vrå. 38 år 1993 1. INFKMP Benny Frimann, Blichersvej 35, 1. tv. 7330 Brande. 39 år 1988 FSEK/ST/PLR Liselotte Pauls, Fredensgade 37, 8800 Viborg. 47 år 2. maj 1998 STKMP/I Michael Christensen, Brasholtvej 88, Sindal 9610 Nørager. 34 år 225 1/6 Søren Kristian Jensen, Morbærvej 30, 8800 Viborg. 93 år 3. maj 1968 1.RKKMP/3.REG. Jørgen Olesen, Torvet 1, 7400 Herning. 64 år 5. maj 1963 529029 2RKS/PLR Søren Bruun Hansen, Damvej 11, st. tv. 7000 Fredericia. 70 år 1972 2/I Ejnar Kjær Møller, Skovhusvej 25, 8763 Rask Mølle. 62 år 1981 UDDKMP Kaj Erik Nielsen, Rævlingestien 3, Birgittelyst 8800 Viborg. 50 år 1962 539206 I/2 Ole Nielsen, Rundhøjs-Ager 3, 3250 Gilleleje. 69 år 1952 155357 3/I Søren Erik Nørmark, Anemonevej 1, 6900 Skjern. 80 år 1947 956 1/6 Erik T. Rasmussen, Flenstoftevænget 20, 5230 Odense M. 84 år 6. maj 1966 719542 2/I Hans Chr. Andersen, Bosminde 13, 8960 Randers SØ. 66 år

30


1961 512923 1/1 Karl Otto Læsø Christensen, Henrik Ibsens Vej 2, 9300 Sæby. 70 år 7. maj 1968 Knud Sole Jensen, Skovbrynet 24, 9330 Dronninglund. 64 år 1956 1/II 3. REG Bent Johannes Ganer, Primulavej 1, 7800 Skive. 76 år 1963 2 RKS Poul Lauritsen, Ll. Sct. Mikkelsgade 5. 1. th. 8800 Viborg. 71 år 1997 16 BALTSQN-2 PLR Jesper L. Michelsen, Solsortevej 35, 8600 Silkeborg. 50 år 1972 PLR Bent Romlund, Dalgasvej 21, 8800 Viborg. 61 år 1974 /PLS Niels Aaberg, Valmuevej 51, 7500 Holstebro. 58 år 1978 TKMP/JDR Carl-Johan Ibh Aarestrup, Druevej 19, 7800 Skive.. 55 år 8. maj 1997 PINNF-1PLR Anders Skovgaard Hvergel, Otto Mallings Gade 12, 2. tv. 2100 København Ø. 36 år 1965 SPRKKMP/PLR Jim Boye Højlund Jørgensen, 8800 Viborg. 68 år 1963 STKMP/I Ib Otzen, Bokildevej 13, 3370 Melby. 68 år 10. maj 1991 CAF/PLR Lonni Bjeldal, Drosselvej 25, 8800 Viborg. 55 år 1971 Karsten Vagn Nielsen, Gl. Århusvej 137, B. 8800 Viborg. 61 år 1962 538759 STKMP/I Poul Erik Rasmussen, Rosenvang 31, 8543 Hornslet. 69 år 11. maj 2061 STKMP Karl Aage Bech, Gl Revlsvej 2, A 8620 Kjellerup. 63 år 1947 6/4 Anders Bentsen, Frederiksberg 7, Brobyværk 5672 Broby. 87 år 1986 STKMP/PLR Kristian Fløe Fejerskov, Vesteralle 1, 7800 Skive. 46 år 1956 300141 STKMP Jens Bent Magnussen, Udbyhøjvej 622, 8970 Havndal. 76 år 12. maj 1976 KSGRUKMP/SLFR Per Friss Mikkelsen, Chr. Wærumsgade 9, 8000 Århus C. 52 år 13. maj 1985 1KMP/DRLR Rene Dahl, Rismarken 48, 8800 Viborg. 46 år 1961 512844 1/1 Thomas Hansen, Rufasvej 14, 6400 Sønderborg. 70 år 1967 Bjarne Sørensen, Byfogedvej 20, 8920 Randers NV. 67 år 14. maj 1963 591582 SPKKMP Finn Hedegaard, Bøjen 2, 9850 Hirtshals.68 år 1983 2/2 Claus Jensen, Vestskoven 7, 9700 Brønderslev. 49 år 1947 643 3/ Karl Aage Jespersen, Søgade 1, 9690 Fjerritslev. 86 år 1961 512907 PLR Jørgen Lorentzen, Skovbrynet 4, 8850 Bjerringbro. 69 år 15. maj 1976 KSEGRU/SLFR Hans Martin Andersen, Dannevang 18, 8800 Viborg. 53 år 1997 Nikolaj Lønstrup Fjølner, Søndenvinden 12, 8800 Viborg. 35 år 1953 STKMP/PLR Hans Sørensen, Bytoften 31, 8840 Rødkjærsbro. 79 år 1987 FSRKT/PLR Helle Thougaard, Kornmarken 91, 8800 Viborg. 50 år 16. maj 1960 465161 RKKMP/3PLR Ole L. Kandborg, Møllevej 4, 8800 Viborg. 71 år 1961 512434 2/2 Børge Lukkassen, Aalborgvej 152, 7700 Thisted. 70 år 1945 1KMP/9BAT Ejvind Kolby Simonsen, Klitvejen 19, 9492 Blokhus. 88 år 1962 539243 3/I Karl Thomsen, Oktobervej 19, 8700 Horsens. 69 år 17. maj 1945 4/6 Ejner Gunnar Christensen, Gadehusene 48, 9760 Vrå. 88 år 1985 4/I Henrik Fjeldsted,Søparken 43, Klejtrup, 9500 Hobro. 47 år 1958 Søgårdlejren Hans Møller, Kongevej 45, 2. 6400 Sønderborg. 72 år 1956 300979 2. KMP Ingemann Pedersen, Vindelevgård 80, 7830 Vinderup. 76 år 1969 2/III Kynde Poulsen, Ingstrupvej 25, Rødding 8830 Tjele. 63 år

31


19. maj 1954 232504 MTKMP Vagn Hoffmann, Øgaardshøjen12, 8800 Viborg. 78 år Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, 8643 Ans By. 51 år 20. maj 1952 163343 4/4 M. B. Andersen, Egegårdsvej 7, Helsted 8920 Randers NV. 80 år 1996 1/I Jens Martin Møller, Gingsholmvej 1, 9330 Dronninglund. 36 år 1997 CAF/PLR Annette Mølgaard, Sjællandsgade 4, 1. th. 8800 Viborg. 38 år Peder Nørskov Pedersen, Odshøjvej 126, 8800 Viborg. 71 år 1978 SVN Jan Thostrup, Teglmarken 181, 8800 Viborg. 54 år 1961 512795 PLR Hans Westphael, Højbjerg Huse 25, 8840 Rødkjærsbro.70 år 21. maj 1956 3/II Poul Erik Adamsen, Kløvbermarken 25, Tvingstrup 8700 Horsens. 76 år 1965 682 3/I Henry B. Andersen, Frederiksvej 8, 7900 Nykøbing M. 66 år 1952 155483 1/3 Evald Hammerum, Tanderupkærvej 35, 7400 Herning. 80 år 1972 STKMP/I Jens H. Jensen, Vester Allè 29, Hammerum 7400 Herning. 60 år 1999 STKMP/I Jacob Lahn Sørensen, Dolmer Bygade 1, Dolmer 8500 Grenå. 35 år 22. maj 1960 PLR Knud Erik Jensen, Vinkelvej 12, 7900 Nykøbing Mors. 72 år 23. maj Egon Hansen, Bisgaardsgade 3, 7700 Thisted. 85 år 1966 719570 2/I Sten M. Jensen, Gurrevej 136, 3000 Helsingør. 66 år 24. maj Kim Glerup Steendahl, Møllevej 8, 2640 Hedehusene. 48 år 25. maj 1958 3/I Chr. Hansen, Vestergade 65, 9700 Brønderslev. 72 år 1961 513093 2/I Aage Lessmann, Egebjerg-landevej 10, 7200 Grindsted. 70 år 26. maj Ejvind Hestbæk, Hjøleng 1, Linde 7600 Struer. 72 år 1970 GKMP/PLR Michael Ryberg Nielsen, Gl. Århusvej 375, 8800 Viborg. 62 år 27.maj 1962 588921 TKMP/I Ejnar Laursen, Engvej 35, 8860 Ulstrup. 71 år 1958 373408 I/2 Poul Munch Pedersen, Fjordvænget 17,8832 Skals. 72 år 28.maj 1954 MTKMP/I 3 REG Thorkild Melhede, Skovvænget 5, 7540 Haderup. 78 år 1966 1/I Niels Chr. Sørensen, Fjordvej 93, Junget 7870 Roslev. 66 år 31. maj 1947 RKKMP Rasmus Garne, Harehøjen 4, 8800 Viborg. 87 år 1979 Sg-Messen/PLR Lone Stenild Lund, Christiansvej 32, 8800 Viborg. 62 år 1964 1/I Carsten Lunøe, Sløvkrog 13, 8850 Bjerringbro. 67 år 1. juni 1962 539213 2/I Mogens Baand, Carl Klitgårds Vej 5, 9800 Hjørring. 70 år 1947 528 4/6 Kristian Egon Clausen, Kløvervej 4, 9400 Nørresundby. 87 år 1960 465417 1 KMP Erling Pedersen, Syrenvej 9, Laurbjerg 8870 Langå. 70 år 2. juni 1962 3/I Vagn Borg, Hjortborgvej 2, 7560 Hjerm. 69 år 1966 719637 STKMP/I Lars Kejser, Tustrupvej 11, 8585 Glesborg. 66 år 1968 797163 1/I Bent Kjærsgaard Nielsen, Engvej 21, Løvel 8830 Tjele. 65 år

32


3. juni 1958 373524 ST/I H. R. Kragelund, V. Becksvej 82, 9900 Frederikshavn. 73 år 1973 RKKMP/PLR Lars Storm Rasmussen, Østervej 10, 6880 Tarm. 59 år 1974 TMT Søren Ole Sejersen, Bøghvej 6, 5300 Kerteminde. 58 år 4. juni 1947 337 3/6 Leo Nielsen, Frejasgade 212, 7430 Ikast. 85 år 1960 465367 2/4 3 REG. Per Nielsen, Parkvej 8, 8270 Højbjerg. 71 år 5. juni STKMP/2 Kjeld Kjærgård, Brunbakkevej 45, 8831 Løgstrup. 59 år 1964 3/I Niels Jørgen Ravn Sørensen, Visselbjergvej 4, 8250 Egå. 67 år 1952 155350 1/III Aksel Tonsberg, Oldtidsvej 11, 3300 Frederiksværk. 80 år 6. juni 1964 634189 S Poul Andersen, Gl. Strandvej 29, Strib 5500 Middelfart. 67 år 1966 2/1 Teddy M. Jacobsen, Industrivej 10, 8620 Kjellerup. 66 år 1973 1 KMP Bent Overgaard, Koldingvej 31, C. 8800 Viborg. 59 år 1963 STKMP/I Henry Padbjerg, Ydumsvej 43, st. th. 7000 Fredericia. 68 år 8. juni 1997 4/1/PLR Jesper Holm Hansen, Røsnæsvej 85, 4400 Kalunborg. 37 år 9. juni 1970 HMAK Kristian Klinkeby, Tjørnevej 105, Mejdal 7500 Holstebro. 67 år 10. juni 1952 162203 3/4 Poul Bredgård, Mariagervej 34, st. 8900 Randers C. 80 år 1977 2/1 Ole Guldsten Hansen, Skivevej 101, 8800 Viborg. 52 år 1977 KSEGRU/SLFR Svend Ove Jacobsen, Holbergsvej 10, 8800 Viborg. 52 år 1959 410035 1/I Niels C. Larsen, Peder Madsensvej 11, 9492 Blokhus. 72 år 1962 3/I Bent Gert Nielsen, Havrevænget 3, 9632 Møldrup. 69 år 11. juni Erik Jensen, Sct. Ibsgade 59, A 8800 Viborg. 71 år 1983 STKMP/II Henrik D. Jeppesen, Brenstrupvej 3, 2. tv. 8200 Århus N. 50 år Hans Kongelige Højhed Prins Henrik, Amalienborg, 1257 København K. 78 år 1965 Erland Maul, Hjejlevej 15, 7451 Sunds. 67 år 12. juni 1963 583187 A-KMP/SGSØ Steen Dalhgaard, Søndre Boulevard 301, 7200 Grinsted. 68 år 1954 232899 TKMP/I Laurits B. Hansen, Tingstedet 19, B 5874 Hesselager. 78 år 1953 175155 3. KMP Tage Nielsen, Gl. Aalborgvej 7, 8800 Viborg. 80 år 1959 410042 3 REG Erling Just Sørensen, Snedstedvej 5, A. 7752 Snedsted. 73 år 13. juni 1954 1185 MTKMP/I Egon Hvarregård, Gennem Granerne 2, 9492 Blokhus. 78 år Torben Larsen, Tåsingegade 16, 1. th. 2100 København Ø. 73 år 1952 154802 STKMP Hugo Nielsen, Jens Søndergårds Vej 27, 3.– 278 7620 Lemvig. 81 år 1950 2/6 Niels Erik Vestergård, Vårstvej 219, 9260 Gistrup. 83 år 14. juni 1967 752290 1KMP/PLR Bent Arne Tier Heiselberg, 9340 Aså. 66 år 1975 Preben Lisberg, Feldbækvej 25, 8410 Rønde. 57 år 1967 752290 1 KMP/PLR Bent Arne Trier Heiselberg, Strandvænget 7, 9340 Aså. 66 år 1960 465204 Poul F. Poulsen, Jannerupvej 4, Hundborg 7700 Thisted. 71 år 1965 673415 TKMP/I Frank B. Wittstrøm, Nørremøllevej 29, 8800 Viborg. 67 år 1952 159512 STKMP/I Carlo Waaentz, Vesterø Havnegade 53, Vesterø 9940 Læsø. 78 år 15. juni 1961 513125 2. KMP Aage Thomsen, Decembervej 5, Nørlev 9800 Hjørring. 70 år

33


Danske Dragonforeningers Sammenslutning og Dragonforeningerne www.dragonforening Meddelelser til foreningerne Stof til DRAGONEN sendes til Teddy Børgesen, Engdraget 9, 7490 Aulum pr. brev eller pr. mail til borgesen@post11.tele.dk DRAGONEN, juni 2012 – stof afleveres / tilsendes senest den 27. april 2012. Redaktionen skal anmode om at stof til bladet tilsendes i vedhæftede filer under anvendelse af skrifttypen ARIEL, størrelse 11. Herudover skal vi anmode om at indlæg følger dispositionsrækkefølgen:

• • • •

Foreningen, JDR og DDS ønsker tillykke til følgende medlemmer Foreningen byder velkommen til Siden sidst Fremtidige aktiviteter

Når billeder ønskes indsat skal vi anmode om at disse vedhæftes mailen som jpg filer. Bliver disse enkle regler fulgt vil det lette arbejdet kolossalt når de 8 – 10 sider skal redigeres.

34


Rettelse vedrørende flagdag I sidste nummer skrev vi under meddelelser til foreningerne: Onsdag den 5. september 2012. ”Officiel flagdag for faldne og sårede”. Denne udlægning af formålet med flagdagen er forkert. Der burde rettelig stå: "5. september er flagdag for Danmarks udsendte. Formålet er at hædre de personer, der er eller har været udsendt på en mission af Danmark på baggrund af en beslutning truffet af regering, Folketing eller en minister. Dette er også gældende for personer udsendt i en humanitær mission under FN, EU, NATO eller OSCE eller forskellige koalitioner". Det 46. ordinære repræsentantskabsmøde er afholdt lørdag den 17. marts 2012. Desværre efter deadline for dette nummer, hvorfor referatet herfra først kommer med i juni udgaven af DRAGONEN. Vi skal igen opfordre til, at vores webside www.dragonforening.dk bliver anvendt i størst mulig udstrækning. Formålet er, at gøre denne side levende med nyheder og billeder fra foreningerne. Hver forening har i princippet sin helt egen side til både fremtidige aktiviteter og til anvendelse som arkiv. Send derfor stof til vores webmaster Villy Ager på mailadressen: webmaster@dragonforening.dk Dragonmuseet. - Præsidiet arbejder.. På foranledning af Holstebro Museum har Præsidiet (DDS) nedsat en arbejdsgruppe, som p.t. er i gang med at hjælpe museet med registrering og oprydning af museets beholdninger af genstande, våben, uniformer, foto, malerier og indrammede billeder m.m. Arbejdsgruppen, som arbejder under ledelse af museumsforvalter Ole Melthin fra Holstebro Museum, består af J.K. Jensen, Arne H. Rindom, Villy Ager, N.O. Kristensen og Teddy Børgesen, har allerede haft mange spændende og fornøjelige timer i de ellers så aflukkede depoter. Arbejdets hovedopgaver er at vurdere, optælle, affotografere, scanne og registrere alle de nævnte effekter, som DDS har ejerskab til. Dette arbejde vil tage nogen tid.

Formand: K.C. Olsen Kimsvej 13, 7500 Holstebro Tlf. 97 42 94 02 - E-mail: lsl40347@os.dk

Foreningen, JDR og DDS ønsker tillykke til følgende medlemmer Peter Yssing, Vestervang 10, 7500 Holstebro, som fylder 60 år den 13. april 2012. Chr. Winther Andersen, Høydalstorvet 6, Vammen, 8830 Tjele, som fylder 80 år den 22. april 2012. Per Baltzer Nielsen, Balsmark 5A, Lindå, 8443 Hornslet, som fylder 60 år den 5. maj 2012. Jesper Michelsen, Solsortevej 35, 2. mf., 8600 Silkeborg, som fylder 50 år den 7. maj 2012. Boye Borch, Hovedgaden 36, 7620 Lemvig, som fylder 50 år den 18. maj 2012. Kurt Madum, Sørvadvej 17, 7500 Holstebro, som fylder 50 år den 31. maj 2012. Foreningen byder velkommen til Carsten Olesen, Skanderborggade 28, 8940 Randers SV. Indkaldt i oktober 1967. Tjeneste ved 3/I/JDR med bynavnet RANDERS. Niels Lanng, Rosenvænget 5, Hammershøj, 8830 Tjele. Indkaldt i maj 1955. Tjeneste ved 3 PSKESK/JDR med bynavnet HOLME.

35


Siden sidst Referatet fra generalforsamlingen, afholdt tirsdag den 24. januar har allerede i længere tid kunne læses på vores hjemmeside under lokalafdeling Holstebro. For god ordens skyld, herunder det faktum, at ikke alle medlemmer læser hjemmesiden, skal generalforsamlingen resumeres her. Formanden, major K.C. Olsen bød velkommen til 71 dragoner. Et overraskende stort fremmøde, som alle glædede sig over. Efter velkomst blev der afholdt en kort stilhed, hvor vi mindedes de af vore kammerater, som var afgået ved døden i det forløbne år. Herefter sang forsamlingen, traditionen tro, ”Vi er Danmarks blå dragoner”.

Inden selve generalforsamlingen kunne gennemføres var der en del praktiske ting, som først skulle klares: DDS præsident, Flemming Kristensen, som til foreningens glæde var til stede, overrakte herefter 25 år tegn til dragon Bent Pedersen. Vores æresmedlem J.K. Jensen overrakte 40 års tegn til dragonerne Bent Pedersen, Bo Wieck-Hansen, Hans-Jørn Nielsen og Wilhelm Torp Rasmussen. Æresmedlem Mogens Kristensen overrakte 50 års tegn til dragonerne Bent Pedersen og Svend Blak-Kristiansen. Mogens Kristensen afsluttede overrækkelse af hæderstegn med overrækkelsen af 60 års tegnet til dragon Dan ViufMikkelsen. Formanden K.C. Olsen motiverede herefter – og overrakte dragon Teddy Børgesen foreningens æressabel med tilhørende dragonhjelm og diplom 2012 for indsatsen for dragonforeningen i 2011. Den praktiske del forud for generalforsamlingen afsluttedes med det sjældne, nemlig præsidentens overrækkelse af DDS TAK og ÆRE kors til formanden for Dragonforeningen for Holstebro og Omegn, major K.C. Olsen. Da korset var påført blev den særdeles gode motivering for tildelingen oplæst. Selve generalforsamlingen forløb helt i overensstemmelse med lovene. Dragon jens Bastrup var traditionen tro en myndig dirigent. Formandens beretning om året 2011 blev modtaget med applaus. Regnskabet ved dragon N.O. Kristensen blev godkendt med applaus. Kontingentet fortsætter uændret med kr. 200,- om året. Dragon Villy Ager indtræder i bestyrelsen i stedet for dragon Leif Thomsen, som efter flere års arbejde ønskede at trække sig ud. Stor tak med efterfølgende applaus til Leif Thomsen. Vores revisor Hans Ejner Juulsen blev genvalgt med applaus. Der blev indsamlet kr. 2.300, til jubilæumsfonden. (Vores forening har 60 års jubilæum i 2013). Aftenen sluttede traditionen tro med gule ærter og god stemning. Besøg på Odin-teatret 22 dragoner og dragonesser fik en god oplevelse på Odin-teatret tirsdag den 28. februar. Vi blev modtaget og vist rundt af en leder på teatret ved navn Skeel. Han fortalte om sit liv med teatret, Euginio Baba, Dario Fo og mange flere som havde været med siden starten i Norge i 1965. Herefter så vi den overraskende, lydmæssigt, lysmæssigt, musikmæssigt, kostumemæssigt og effektmæssige forestilling: Det kroniske liv”. Stor applaus til forestillingen. Aftenen sluttede med kaffe og ostemadder. Fremtidige aktiviteter Besøg på HJV-museum I sidste nummer af DRAGONEN annoncerede vi ”Den 12. april 2012” om besøg på Holstebro HJV-museum, samt besøg af medlemmer fra Prinsens Livregiments Soldaterforening (PLS) Viborg afdeling. Datoen er ændret til onsdag den 25. april 2012 med samme tider. Tilmelding, senest 11. april til N.O. Kristensen (9742 7163) eller K.C. Olsen (9742 9402).

36


Formand: Christian Mortensen Skovbovej 21, 4652 Haarlev Tlf. 56 28 66 82 - mobil 20 14 66 82

Foreningen, JDR og DDS ønsker tillykke til Anders C.H. Thomsen, Lodsvej 57, 2650 Hvidovre, årgang 1953, bynavn LANGÅ, fylder 80 år den 30. april 2012. Siden sidst Så lykkedes det endeligt, at komme i gang igen med skydningen, efter skybruddet i sommeren 2011. Onsdag den 11. februar 2012 mødtes 25 dragoner og dragonesser i nyistandsatte lokaler, så må vi håber, at sommerens skybrud ikke gentager sig. Husk vi skyder på onsdage i lige uger fra kl. 19 – 22. Adressen er D.G.I. byen tæt ved København H. Venlig hilsen Bent Jørgensen Fremtidige aktiviteter Indkaldelse til Generalforsamling Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i DKSØ. Generalforsamlingen finder sted søndag den 15. april 2012 i Skyttehuset i DGI-byen ved Københavns Hovedbanegård (Tietgensgade 65, 1704 København). Vi starter kl. 13.00 med skydning. Kl. 15.00 starter generalforsamlingen med dagsorden ifølge lovene. Dagsorden: a. Valg af stemmetællere b. Valg af dirigent c. Beretning om dragonforeningens virksomhed d. Regnskab e. Fastsættelse af kontingent for det kommende år f. Indkomne forslag: Forslag skal skriftlig være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen g. Valg af formand Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer Valg af 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer Valg af 2 revisorer Valg af 2 suppleanter for revisorer h. Eventuelt Efter generalforsamlingen serveres en let anretning til en pris af 35 kr. Herudover kan snaps, øl og vand købes til små priser. Af hensyn til traktementet skal vi bede dig om tilmelding til formanden Christian Mortensen på tlf. 56 28 66 82 eller mobil 20 14 66 82 inden onsdag den 4. april 2012. Med venlig hilsen Niels Nørskov

Formand: Emil Rasmussen Lindekildevej 14, 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 24 11 67

37


Formand: Leif Christensen Rævebakken 8, 9500 Hobro Tlf. 98 52 48 91 - mobil 23 23 10 75

Foreningen, JDR og DDS ønsker tillykke til følgende medlemmer Jens H. Pedersen, Arden – 75 år den 11. marts. N.E.B. Poulsen, Arden – 60 år den 4. april. Gert Nielsen, Møldrup – 70 år den 21. maj. Foreningen byder velkommen til Jørn Jensen, 8983 Gjerlev. Mogens Karmark, 8930 Randers NØ. Niels Lanng, 8830 Tjele. Niels H. Nielsen, 9632 Møldrup. Knud S. Sørensen, Klejtrup, 9500 Hobro. Arne Illum Jensen, 9520 Skørping. Kommer fra Randers Dragonforening. Med venlig hilsen Leif Christensen / Hanna

Formand: Holger S. Drechler Gisselbækvej 45, 7752 Snedsted Tlf. 97 93 44 55

Foreningen, JDR og DDS ønsker tillykke til følgende medlemmer 19. marts 2012 fyldte Jens Egon Jensen 80 år. 03. april 2012 fylder Regner Christiansen 75 år. 04. april 2012 kan Henning Thomsen og frue fejre Sølvbryllup.

Formand: Søren P. Rostrøm Hessum Bygade 46, 5450 Otterup Tlf. 21 68 84 28 - E-mail: sp-z@hotmailcom

Formand: Finn Hansen Skjernvej 55, 7400 Herning Tlf. 97 14 91 30 - E-mail: toudal@dlgtele.dk

38


Foreningen, JDR og DDS ønsker et forsinket tillykke til følgende medlemmer Ernst Børge Larsen, Tingskrivervej 14, Kjellerup, som fyldte 80 år den 15. februar. Chr. Mortensen, Færøvej 19, 7400 Herning, som fyldte 85 år den 9. marts. Peder Mølsted, Holmparken 54, som fyldte 80 år den 18. marts. Foreningen, JDR og DDS ønsker tillykke til Leo Jespersen Skree, Spøttrupvej 19, 7400 Herning, som fylder 75 år den 8. april. Foreningen byder velkommen til Bent Hundevad, Søvænget 79, 7451 Sunds. Indkaldt 1960, bynavn FJAND. Henry Søby Jensen, Holbergsvej 55, 7430 Ikast. Indkaldt i februar 1974 til 3 KVGESK, bynavn LUND. Kurt Tønder, Hjøllundvej 27, 7400 Herning. Indkaldt 15. november 1978, bynavn KARUP. Ernst Børge Larsen, Tingskrivervej 14, 8620 Kjellerup. Indkaldt i maj 1953, til LETESK, bynavn SNEJBJERG. Overført fra Viborg. Jacob Nørskov Lundgaard, Lundgaarde 11, 8620 Kjellerup, indkaldt i maj 1950, 3 KVGESK, bynavn VENNESLEV. Overført fra Viborg. Henrik Jessen, Arendalsvej 58, 2.tv. 8600 Silkeborg, indkaldt 1993, til 2 OPKESK, bynavn SILKEBORG. Overført fra Viborg. Med venlig hilsen Finn Hansen

Formand: John Ørsted Nielsen Kildegaarden 10, st., 8000 Aarhus C. Tlf. 86 19 37 44 - E-mail: lj.oersted@webspeed.dk

Foreningen, JDR og DDS ønsker tillykke til følgende medlemmer Willy G. Sørensen, indkaldt den 1. januar 1962, bynavn BRABRAND, fylder 70 år den 17. april 2012. Georg Schouborg Kristensen, indkaldt den 2. januar 1958, bynavn HASLE, fylder 75 år den 12. april 2012. Søren Larsen, indkaldt den 11. november 1953, bynavn HOVER, fylder 80 år den 4. maj 2012. Foreningen byder velkommen til Leif Horn, indkaldt den 2. november 1960, bynavn AIDT. Allan Lund Nielsen, indkaldt den 1. februar 1990, bynavn ÅRHUS. Carl-Otto Andersen, indkaldt den 2. januar 1970, bynavn HØJBJERG. Siden sidst Søndag den 11.september var vi 38 dragonesser og dragoner, der tog på den årlige udflugt. Vi kørte kl. 8.00 om morgenen og samlede syv medlemmer op fra Hammel på vejen til Viborg. Ved Tange Sø gjorde vi ophold og fik morgenkaffe med rundstykker og en lille en til at vågne op på. Derefter fortsatte vi til Holstebro Kunstmuseum, hvor vi besøgte Dragonmuseet, samt så Kunstmuseet. Vi fortsatte ud til kasernen, hvor vi tog en lille rundtur og sluttede af med at spise medbragte sandwicher i kantinen. Vi kørte derefter til Hjerl Hede, hvor Ejlif havde sørget for gratis adgang (frivillig hjælper). Vi fik eftermiddagskaffe med lækre kransekagestykker, som Ejlif havde bagt til os. Herefter var der sigtseeing på heden. Vi sluttede med en dejlig aftenmenu, hvorefter vi returnerede til Aarhus efter en rigtig god dag uden regnvejr. Synd for dem som ikke deltog. P.b.v. John Ørsted

39


Formand: Erik Johansen Kastanieallé 4, Skanderup, 6640 Lunderskov Tlf. 75 58 51 05 Foreningen, JDR og DDS ønsker tillykke til følgende medlemmer Gudmund Busk Jensen runder den 2. april, 75 år. I dag går han og hygger sig hjemme på Faurskovvej. Men i soldatertiden, hvor han var bedre kendt som dragon LÆBORG, var han langt omkring. Han blev indkaldt i januar 1957, hvor han efter grunduddannelsen blev gruppefører i Panserskytte Eskadronen. Men senere blev han også én af de mange blå baretter, der hjalp til i brændpunktet Gaza. Her fra hans dragonforening ønsker vi ham hjerteligt tillykke med dagen! Ivar Spanggaard Sørensen er grunden til, at der hjemme på Bakkegårdsalle i Kolding hejses mange flag den 16. maj. Da runder den ’gamle’ salgschef nemlig de tre en halv snese. Ivar, eller dragon SERRITSLEV, var også langt omkring i sit militære virke. Startede som rekrut i 1961, men uddannede sig videre og steg i graderne til premierløjtnant, med tjeneste i både Holstebro og Oksbøl. Vi kipper med flaget og ønsker Ivar tillykke med den runde dag! Siden sidst Forårsfest Lørdag den 25. februar var der ’indkaldt’ til den traditionsrige forårsfest i Staldgårdens hyggelige lokaler. Kaj og co. havde pyntet salen i de rigtige dragonfarver, rød, hvid og blå og sørget for en tre retters festmenu. Så alt klappede. Det er også traditionen at uddele jubilartegn. Og denne gang var det Erik Brock Hansen, den modtog 60-års jubilartegnet af formanden. Vi siger tillykke til Erik, der kom langt omkring i soldatertiden. Han var bl.a. i Det Danske Kommando, hvor han en tid gjorde tjeneste ved chefen for NATO hovedkvarteret i Rendsburg, L. M. K. Skern. Formanden overrækker 60-års tegnet til Erik Brock Hansen. Niels holder fanen højt. Fremtidige aktiviteter Kegleaften Siden efteråret har Tove og Vagn, som bekendt, haft pokalerne hængende hjemme på væggen, så alle har kunnet beundre dem. Meeen – nu kommer der endnu en mulighed for at vriste pokalerne fra de to mestre. Fredag den 27. april kl. 19.00 lyder startskuddet til ForårsCup 2012. Kom og vær med. Det plejer at blive til et par hyggelige timer, hvor vi dyster på livet løs – i al venskabelighed forstås. Vi runder aftenen af med at spise vores medbragte festmenu i Skjolds hyggelige lokaler. Her har de friske folk fra ’Skjold’ dækket pænt op, så vi kan hylde de nybagte mestre standsmæssigt. Får Tove og Vagn lov til at beholde pokalerne, eller… Drikkevarer købes på stedet til meget rimelige priser. Vi mødes i Skjolds lokaler, Brostræde 3-5, kælderen, 6000 Kolding. Sommerudflugt lørdag 16. juni Sommerudflugten i år går vestover. Vi skal en tur til Oksbøllejren, hvor mange dragoner i tidens løb har været på øvelse. Mange har været der bl.a. for at skyde med skarpt med kampvognskanonerne. Vi skal køre en tur i terrænet, i egne biler. Og bare rolig – vi holder os fra kampvognssporene og bliver på vejene. Derefter drikker vi vores medbragte kaffe.

40


Vi prøver også, om vi kan nå omkring flygtningekirkegården, hvor mange af de tyske flygtninge, der døde i Oksbøllejren ligger begravet. Dernæst tager vi en tur på brandbilsmuseet, Industrivej 18 i Oksbøl. Her er der mulighed for at se brandbiler, som de så ud på farfars tid. Vi slutter af i Blåvand, hvor formand Erik byder os indenfor i sin sommerresidens og hvor vi spiser vores medbragte frokost. Vi mødes ved hovedindgangen til Oksbøllejren lørdag den 16, juni kl. 10.00, hvor formanden tager imod. Vi glæder os til at se jer. Dragondagen Lørdag den 12. maj er der dragondag. Foreningen stiller med fanen. Se mere om programmet i Dragonen. Kransenedlæggelser I anledning af slaget ved Kolding under Treårskrigen er der kransenedlæggelse i Christiansfeld. Det foregår den 23. april. Foreningens medlemmer er velkomne. Vi deltager med fanen. Den 4. maj er der kransenedlæggelse ved mindestenen uden for Staldgården. Det begynder kl. 10. Foreningen er repræsenteret ved Vagn Andersen. Venlig hilsen Finn Wiinberg Olesen sekretær (DG 611550 TRIGE)

Formand: Svend Pedersen Bækgårdsvej 29, 6900 Skjern Tlf. 97 35 10 75

Formand: Rasmus Reedtz Stationsvej 40, 8700 Horsens Tlf. 75 65 39 19 - E-mail: ras.reedtz@get2net.dk

Foreningen, JDR og DDS ønsker tillykke til Preben Damgaard, Bjerrevej 420, Vesterby, 7130 Juelsminde. Indkaldt 11. maj 1954 som 213951 KLAKRING, fylder 26. maj 80 år.

Billede 1: Næsten 200 faner venter på Dronningen. (40 års regeringsjubilæum). Billede 2: Horsens og Aarhus faner. (40 års regeringsjubilæum). Billede 3: DDS fortjensttegn i Sølv til Erik Madsen.

41


Generalforsamling 21. januar var 16 dragoner og fem dragonesser samlet til generalforsamling. Formanden Rasmus Reedtz fortalte lidt om årets gang og viste et par billeder af vores fane ved dronningens 40 års jubilæum. Derefter kom regnskabet, der igen viste et lille underskud hvilket under de senere budgetforhandlinger gav enstemmig opbakning til at sætte kontingentet op til 250 kr. Valghandlingerne resulterede i et nyvalg da Kurt Damgaard blev valgt til revisorsuppleant. Under eventuelt var der forslag om renovering af teksten på vores fane, og om ændring af vores fødselsdagsbesøg ved medlemmer der fylder rundt, dette arbejder bestyrelsen videre med. Årets skydepræmier gik til Pauli Jørgensen (952 p.), Mogens Mikkelsen (941 p.) og Rasmus Reedtz (937 p.). Dagens gæst, landskasserer i DSL Thorkil Kay, bad nu om ordet, og fortalte os om udviklingen og planerne for veteranhjemmene, derefter kaldte han vores sekretær Erik Madsen op og tildelte ham DSL fortjenstmedalje i sølv for mere en 25 års bestyrelsesarbejde i først Vejle og senere Horsens dragonforening. Til slut takkede dirigent Verner Jensen forsamlingen for god ro og orden og mente at vi nu havde fortjent de gule ærter fra Lene i Uldum, klargjort af vores uundværlige dragonesser. Dagen sluttede med kaffe og amerikansk lotteri hvor præmierne var sponsoreret af Mogens og Harry. Fremtidige aktiviteter Skydninger i Ølsted Skyttehus kl. 19.00. I 2012 skydes der 3. april, 1. maj og 5. juni. Fællesarrangementer 9. april kl. 9.00. Mindehøjtidelighed ved mindesmærkerne for faldne i 2. Verdenskrig, gudstjeneste og kammeratlig samvær. 18. april. Blomsternedlæggelse ved dragonmonumentet ved Torsted skole. 4. maj kl. 19.00. Mindehøjtidelighed ved mindesmærkerne for faldne i 2. Verdenskrig og kammeratlig samvær. 12. maj Dragon- og forældredag. Åbent hus på kasernen, alle er velkomne, indmarch 09.55. der sluttes 16.00. Program på www.dragonforening.dk. 1. September. Jubilarstævne. Se program og kontakt på www.dragonforening.dk eller kontakt din lokalformand. 5. September. Flagdagen. Der arbejdes på arrangementet, nærmere senere. For Fællesarrangementer: Tilmelding til formanden på 2680 3919. Helst en uge før. Eller ras.reedtz@get2net.dk Ønsker nogen at modtage indlægget til avisen tidligere kan dette gøres ved at sende e-mail adresse til Formanden. Se også vores hjemmeside på http://www.dragonforening.dk/ klik på foreninger for at finde din egen forening. R.R.

Formand: Flemmin Jensen Alssundvej 25, 6400 Sønderborg Tlf. 74 48 64 92

Foreningen, JDR og DDS ønsker tillykke til følgende medlemmer Hans J. Lund – Klostergade 7 D, 6240 Løgumkloster. Bynavn: MOLTRUP – Indkaldt:1961. Fylder 70 år den 19. april 2012. Aage H. Iversen – Kærmindevej 40, 6400 Sønderborg. Bynavn: KEGNÆS. Fylder 80 år den 14. maj 2012. Siden sidst Sønderjysk Dragonforening har afholdt Generalforsamling på Hellevad Kro den 24. februar 2012, kl. 18.30. Der var mødt 22 dragoner og dragonesser. Menu: Dansk bøf med brun sauce og kartofler. Dagsorden Ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent. Bent Christensen valgt.

42


2. Formandens beretning. Godkendt. 3. Regnskab. Godkendt. Saldo pr. 32,12,2012 kr.11.023,63. 4. Indkomne forslag. Bestyrelsens antal ændres fra ni medlemmer til syv medlemmer. Godkendt af generalforsamlingen. 5. Valg. Følgende var på valg: Flemming Jensen, Per Andresen, Bent Christensen, Egil Jørgensen Wind. Genvalg til alle. 6. Valg af Revisor. På valg Johannes Mathiesen. Genvalg. Suppleant Hans Jørgensen. Genvalg 7. Fanebærere: Eigil Jørgensen Wind og Flemming Jensen. 8. Eventuelt. Formandens beretning Formanden bød velkommen og bad generalforsamlingen at rejse sig op for at mindes de af vores medlemmer der var afgået ved døden: Dragon Ernst Danielsen og Egon Petersen samt de Danske soldater der har betalt den ultimative pris i 2011 for deres indsats for Danmark: ÆRE VÆRE DERES MINDE. Fanen havde væres til stede den 9. april i Søgaard, 18. april ved Dybbøl Banke og ved bestyrelsesmedlem Egon Petersens bisættelse. Vi har deltaget i Folk og Forsvars møde på Sønderborg kaserne den 7. marts 2011. Der var fire repræsentanter med til mødet i Holstebro vedrørende kassereren. Sommerudflugten til Gerhard Bredahl i Branderup var forløbet rigtig godt. Tak til Gerhard for en god dag. Med disse ord sluttede beretningen. Beretningen: Godkendt. Hellevad den 24. februar 2012 Fremtidige aktiviteter Sommerudflugten Vi skal på Haderslev Kaserne Lørdag den 11. august 2012. Nærmere vil tilgå i Dragonen til august. Per Andresen sekretær

Formand: Børge Buus Østervænget 41, 9200 Aalborg SV. Tlf. 98 18 35 68 - mobil 40 58 35 68

Foreningen, JDR og DDS ønsker tillykke til følgende medlemmer 70 år. Georg Eriksen, Gattenvej 24, Flejsborg, 9640 Farsø, kan den 3. april 2012 fejre sin 70 års fødselsdag. Georg blev indkaldt i 1960 til stabseskadronen og fik nr. 518111 GLENSTRUP. 80 år. Kaj Nielsen, Sjællandsgade 26, 9700 Brønderslev, kan den 16. april 2012 fejre sin 80 års fødselsdag. Kaj blev indkaldt i 1952 til 4 PSKESK og fik nr. 144887 VRÅ. 60 år. Anton Jensen, Offerlunden 16, 9230 Svenstrup J, kan den 21. april 2012 fejre sin 60 års fødselsdag. Anton blev indkaldt i 1972 til 2. opklaringseskadron og fik navnet SKØRPING. Siden sidst Generalforsamling Generalforsamling blev afholdt torsdag den 2. februar 2012. Der var genvalg til alle, som var på valg. Der var ikke indkommet nogen forslag. Fremtidige aktiviteter Sæsonafslutning Sæsonafslutning afholdes onsdag den 18. april 2012 kl. 18.30 i mødelokalet på Gl. Lindholm Skole. Se i øvrigt aktivitetskalenderen. Pga. påsken er april mødet flyttet til denne dato. Med venlig hilsen Børge Buus

43


Afsender: Jydske Dragonregiment, Kasernevej 5, 7500 Holstebro

MAGASIN POST - MMP ID NR: 46090

Dragonen APRIL 2012  

Tjenestebladet, Dragonen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you