Impress magazine #1

Page 24

Design: Iver Gjendem / Formtor AS • Foto: Birdy – Birgitte Heneide / Iver Gjendem • Speidermodeller: Sarah Helene Goveia, Sander Christoffer Donjem, Magnus Mathisen og Tone Ødegaard

149,–

Be

en

t!

la

er

pp

od

to

Br

se

nd

gr

g!

nd

nd

Br

Br

od

od

er

er

t!

t!

kjøp og få sangboka på kjøpet!

www.speider-sport.no

149,– 499,–

249,–

149,– 149,– 799,–

De ganske imponerende landsleirproduktene kjøper du på www.speider.sport.no eller i butikken vår på landsleiren!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.