Page 1

Verslag Opening 17 September 2011 -------------Eindelijk was het dan zover. De voorbereiding heeft heel wat werk met zich meegebracht . We k regen van Charlois in Actie een bijdrage om de opening tot een groot succes te brengen. Alles wilden we tot in de puntjes geregeld hebben. De boodschappen werden gedaan en de versiering en de pa rtytenten opgezet E r was allerlei lekkers, van patat tot taa rt, van een wijntje tot siroop , en we hadden een hoop leuke spelen, buttons maken , kop van jut , een springkussen, een thee en koffiehoekje en ook konden de Stciting de vrouwen van de velden en het 55+ team en Tos zich promoten die dag. De presentatie hadden we uit handen gegeven aan Carla Verwer van het Rotterdams wijktheater . I n de ochtend de 17de september bleek dat er wat partytenten wa ren weggewaaid, nou dat bracht een stress van jewelste. Gauw nog even naar de action en we hebben alle tenthar ingen gekocht die de action bij machtig was. De dj was op tijd en zo konden we ons nog even opfrissen voordat de mensen k wamen. Daa r k wamen de eerste bezoekers al aan, ze k regen een welkomsdrank . Daa r k wam onze v riendin Wethouder Alexandra v H uffelen, ze


k reeg van ons een megaknuffel . wat waren we blij haar te zien ook stelde ze ons gerust, dat het helemaal goed ging komen, we waren hyperne rveus. De nieuwe vlag werd gehesen en de toespraken konden beginnen, Gerda beet het spits af en sprak namens alle vrijwiligers van de speeltuin, toen k wam M ichel de Baan – Deelgemeente,Hugo t' ha rt -Vestia, Jolanda de Wit sprak namens Joop van de Hor omdat Joop genoot van zijn vakantie en H a r r ie Vendeloo sprak namens de BSW. Toen was het de beu rt aan Alexandra van H uffelen , ze telde af met alle bezoekers en de deuren werden geopend. Iedereen kon het prachtige gebouw nu binnent reden en ze keken hun ogen uit !!! Daa rna werd Alexandra door de meisjes onder het geluid van een voetbalverslag naa r het t rapveld gebracht. Daar stond een muu r en de keeper stond ook paraat, ze k reeg een bal aangeboden. Ze gooide spontaan haar schoenen uit en nam de aft rap. E r klonk een gejuich zoals in een echte voetbalwedstrijd. Het stond 1-0 voor Speeltuin Jeugdveld. Het feest kon nu echt beginnen

speeltuinjeugdveld  

Uitvogelen hoe dit werkt ,voor een verslag voor later het einde van het jaar is kijken of het lukt . Dat lijkt me erg leuk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you