Page 1

Inhoud Opzet

1

Research

2

Vooronderzoek User experience test Resultaten

Concept

4

Bijlagen

5


Opzet Tijdens de briefing van Rijkswaterstaat werd ons vrij duidelijk verteld wat de opdracht is. Er waren 10 punten die we aan moesten konen pakken. Het ging dus om een aantal aanpassingen die Rijkswaterstaat al hat herkent. De opzet van de app moest hetzelfde blijven. Het ging dus om een aantal functionele en visuele aanpassingen. Met deze instelling hebben we de opdracht aangenomen. We hebben 2 punten gekozen van de aangeleverde lijst. Deze punten zijn: • Het toevoegen van een “via” route (De gebruiker kan de route meer specificeren) • Het toevoegen van een alternatieve route (De gebruiker kan een omleiding aanvragen) Deze punten hebben wij gekozen omdat na ons idee dit de meest essenciele verbeterpunten zijn om de app op een makkelijk realiseerbare manier effectiever kunnen maken voor de gebruiker en de app dus succesvoller te krijgen. Ook hadden we aangeboden om meer te doen met de ruimte die de app heeft voor de campagne en het verbeteren van het contactenformulier. De opdrachtgever heeft ons toen aangeraden om ons te beperken tot de 2 punten die eerder genoemd zijn. Na even gesproken te hebben met de opdrachtgever werdt ons ook verteld dat veel van de gebruikers de belangrijkste functie van de app niet gebruikten. In plaats van routes op te slaan opende de meeste gebruikers de lijst met alle werkzaamheden, scrolde hier even door heen en sloot hem daarna meteen af. Dit hebben we ook megenomen in onze opzet.

1


Research Vooronderzoek We zijn begonnen met het analyseren van de app zelf. Met namen de usability en de gebruikerservaring. Wat al snel op viel is dat wanneer je een route opslaat deze meerdere malen onder dezelfde naam opgeslagen kan worden zonder dat je een bericht krijgt. Niet heel storen maar het maakt de app net iets rommeliger. Daarnaast viel ons al op dat wanneer je stuit op wegwerkzaamheden en de app een googlemaps route toont het niet duidelijk is wat deze route betekend. De app geeft alleen een route weer waar niet gereden kan worden en dus geen oplossing. Wanneer je deze route wilt opslaan en je persoonlijke voorkeur wilt instellen is het scrollen een bellemeriing. Het is niet duidelijk dat er gescrolt kan worden en als je dit wilt doen gaat het moeizaam. Deze punten zouden we later ook tegen komen tijdens onze user experience test.

User Experience test Om de app uitvoerig te testen en de verbeterpunten helder naar voren te halen hebben wij een user experience test opgezet. De bedoeling van deze test is om te zien hoe een gebruiker om gaat met de app na alleen het lezen van de app omschrijving in de appstore of google play store. Dit hebben wij gedaan omdat dit de enige informatie is die je krijgt als je de app installeert en gebruikt. We wilden een test opzetten die zo goed mogelijk een situatie nabootst waarin de gebruiker zelf de app ontdekt en zo zijn eerste ervaring met ons kan delen. Wel hebben we besloten de gebruiker een 3tal opdrachten uit te voeren om de data zo bruikbaar mogelijk te maken. De opzet van de test zag er zo uit: Vooraf na het lezen van de app-omschrijving Waar denk je dat deze app voor is? Wat verwacht je van deze app? Wat zou je willen dat deze app zou kunnen? Tijdens opdracht: voer een veel gereden route in opdracht: sla een route op opdracht: open de lijst met ingeplande werkzaamheden Wat zie je? Wat ga je doen? Wat gebeurt er? Wat ga je nu doen? Achteraf Kloppen je verwachtingen? Is alles duidelijk?/begreep je iets niet? Wat vond je sterk aan de app? Mis je iets?

2


Resultaten De resultaten van de user experience testen bevestigde onze vermoedens. Iedere gebruiker kaarten minstens 1 van onze verbeteringspunten aan. Met het onderzoek zijn we achter de oorzaak gekomen van deze problemen.

De alternatieve route

Ondanks dat de gebruiker de appbeschrijving heeft gelezen gaat men en van uit dat de app een soort routeplanner is. Dit komt door het idee van een route invoeren en een kaarte te zien krijgen. Dit is dezelfde manier zoals iedere routeplanner werkt. Het verschil tussen deze app en een routeplanner is dat deze app geen routeplanner is maar een dienst die hinder voorkomt. Toch verwacht iedere gebruiken op zijn minst een oplossing en niet alleen een probleem dat aangekaart wordt (de verkeershinder).

De “via” route

Wat voor veel gebruikers een frustratie bleek is dat de in te voeren route te statisch is. Aangezien de app alleen grote wegen aangeeft is de gebruiker vaak niet tevreden met de aangeleverde route. De gebruiker zegt dan vaak dat dit niet de route is die ze gewoonlijk rijden of zegt een snelere route te weten. Als de gebruiker de route wil specificeren moet hij eerst terug naar het startscherm en dan 2 verschillende routes invoeren. Dit zorgt dus voor frustratie. En omdat vrijwel iedere routeplanner deze functie bevat verwacht de gebruiker dit ook van de van A naar Beter app.

Het algemeen gebruik van de app

Tijdens het testen hebben we ook besloten om een aantal testpersonen de app zonder aanwijzingen te laten gebruiken om hele zuivere testresultaten te krijgen. Zo zijn we terug gekomen op het probleem dat de opdrachtgever al had aangekaart. De gebruiker kijkt al snel in de werkzaamheden lijst zonder een route in te voeren. En als de gebruiker dan wel een route op slaat blijkt dit ook niet soepel te verlopten door het scrolprobleem. Het was ons ook al snel duidelijk dat dit kwam door de visuele hiërarchie waardoor de gebruiker op het verkeerde spoor werd geleid. Het is vanaf het begin van de app niet duidelijk genoeg waar de app voor dient en dit wordt later in de app ook niet aangegeven.

3


Concept Na de gevonden testresultaten zijn we de app gaan aanpassen op de punten waar nodig.

De alternatieve route

We hebben de optie voor het aanvragen van een alternatieve route toegevoegd. Dit kan door middel van een simpele knop. Hij is visueel gelijkwaardig weergegevan zodat het belang van de optie niet teveel wordt benadrukt. Het is dus een extra toevoeging om de gebruiker op weg te helpen niet niet als route gebruikt te worden. De route met de werkzaamheden hebben we met rode lijnen benadrukt om duidelijk te maken dat dit om de verhinderde route gaat. Wanneer de gebruiker op “alternatieve route” drukt verschijnt er een groene route die een omleiding weergeeft.

De “via” route

De functie “via” hebben we zo toegepast dat het voor de gebruiker vanzelfsprekend is. Zoals bij vrijwel iedere verkeersgerelateerde app wordt dit zo aangegeven en zijn mensen het ook gewent.

Het algemeen gebruik van de app

Om het gebruik van de app te verbeteren hebben we aan het begin van de app, zodra hij opstart, gekozen voor een simpele infographic. Hierdoor snapt de gebruiker meteen wat het doel is van de app en weet men dus wat verwacht kan worden van de app. Door ook de invulvakken naar voren te laten komen en de knoppen voor andere functies visueel ondergeschikt te maken is de app op een veel intuitievere manier te gebruiken. Het scrolprobleem is simpelweg opgelost door een scrolbalk toe tevoegen. Zo weet de gebruiker dat er onderaan de pagina nog meer mogelijkheden zijn.

4


5

van A naar Beter app (verbetering)  
van A naar Beter app (verbetering)  

In opdracht van Rijkswaterstaat moest de android app "van A naar Beter" aangepast worden.

Advertisement