Page 1

Spedalskhedsmissionen 4/2013

- Stop spedalskhed - NU!

Uffe Torm belyser situationen på verdensplan og kalder til handling

- Studietur til Bangladesh Få førstehåndsindtryk af Spedalskhedsmissionens arbejde

Seema på 33 år blev spedalsk for ni år siden. Nu er hun rask og har fået sin hånd opereret. Hun lever med følgerne af sygdommen, men går til gratis fysioterapi.


Den 26. januar 2014 er det Verdens Spedalskheds Dag Bestyrelse: Jan Meyer, læge, Hobro, formand Flemming Møller Mortensen, sygeplejerske, MF, Skørping, næstformand Lisbeth Pedersen, bogholder, Amager, kasserer Asbjørn Hansen, sognepræst, Svinninge Kristian Jensen, skolepsykolog, Aalborg Uffe Torm, konsulent, Kokkedal Jens Møller Pedersen, Nørre Snede Redaktionsudvalg: Jan Meyer Asbjørn Hansen (ansvarshavende) Kirkevej 6b, 4520 Svinninge tlf.: 59 26 51 65 E-mail: asha@km.dk Kontor: Administrator: Klaus Leonhardt Skibbroen 6, 2. Postboks 13, 6200 Aabenraa Tlf. 3529 4254. Fax 3529 4258 E-mail: info@spedalsk.dk www.spedalsk.dk Tryk: Øko-Tryk Borrisvej 5b, 6900 Skjern Tlf. 9694 0411 Forsidefoto: Peter Caton Bagsidefoto: TLMI

Brugte frimærker sendes til: K nud Grøndahl Mortensen Stenlandsvej 25 2300 København S.

2

Spedalskhedsmissionen

World Leprosy Day Gennem mere end 50 år har tusindvis af mennesker verden over brugt den sidste søndag i januar til at stoppe op og fokusere på dem, der lider under de forfærdelige følger af spedalskhed. Det var humanisten og franskmanden M. Raoul Follereau, der i 1953 proklamerede den første Verdens Spedalskheds Dag. Han ønskede at skabe opmærksomhed omkring tilstanden for de millioner af mennesker verden over, der er ramt af den ældgamle, ødelæggende sygdom. Med årene har flere og flere sluttet sig til, og i dag deltager mere end 100 lande i denne ”event” den sidste søndag i januar. Mange mennesker opfatter spedalskhed som en forhistorisk sygdom, der blev udryddet for mange år siden. Men hvert år opdager tusindvis af mænd, kvinder og børn, at de er smittet med spedalskhed. Gennem århundreder er de spedalske blevet stigmatiseret, fordi der ikke fandtes nogen helbredelse for sygdommen. De var simpelthen nødt til at leve med de handicaps, som følger med sygdommen. Med Verdens Spedalskheds Dag vil arrangørerne fokusere på behovene hos nogle af de mest marginaliserede og fattige mennesker i verden – de spedalske. De vil fortælle til mennesker, der ikke ved det, at sygdommen eksisterer, og at den kan kureres. De vil rejse penge, så de spedalske kan få medicin og behandling. Som Uffe Torm skriver i en artikel i denne udgave af spedalskhedsmissionens blad, er det vigtigt at råbe op og pege på mulighederne for at gøre noget for de spedalske. ”Giv dig selv fuldt ud til Gud. Han vil bruge dig til at udrette store ting, såfremt du tror på hans kærlighed fremfor din egen svaghed.”


Studietur til Bangladesh Har du lyst at opleve ”Det gyldne Land” Bangladesh og se, hvordan Spedalskhedsmissionen arbejder i landet? Nu har du muligheden: Der er planlagt en studietur til Bangladesh i foråret 2014. Hovedpunkterne for rejsen er følgende: * Storbyen Dhaka, hvor vi bl.a. skal besøge slumarbejdet * Besøg i den gamle hovedstad Sonargaon - en kanalby i det sydlige Bangladesh - med gamle slotte og huse fra den engelske kolonitid * Sejltur på Ganges og besøg i junglen i deltaområdet * Besøg på DBLM spedalskhedshospitalet i Nilphamari * Tur til naturpark med indlagt frokost * Besøg i landsby, hvor vi sidder på gulvet og spiser med fingrene * Besøg i en landsbyklinik * Besøg i gamle hindutempler i Nordbangladesh * Dage med tid til afslapning og selvoplevelser Turen koster kr. 15.000 kr. inkl. visum, flyrejse, entreer, udflugter, overnatninger og fuld forplejning (man sørger selv for vaccinationer og evt. nødvendig medicin). Rejseleder er Jens Møller Pedersen, der selv har arbejdet i Nilphamari i 6½ år og stadig kan begå sig på det lokale sprog. Er du interesseret, så ring til Jens Møller Pedersen på tlf. 23 81 76 61


”Jeg glæder mig over at kunne hjælpe!” Susanne Møller Pedersen, Nørre Snede fortæller: - Min mand Jens og jeg var udsendt af Dansk Santalmission i seks år i Nilphamari i Nordvestbangladesh. Her levede vi i tæt kontakt med de spedalske. At se og opleve de problemer de havde – at blive en del af deres liv - kom til at betyde meget for mig. Den tillid og kærlighed, de viste mig, rørte mig. I forhold til det jeg kunne bidrage med, har de givet mig meget mere, og der går ikke en dag, hvor jeg ikke tænker på dem. De og arbejdet derude er med i min daglige forbøn. Du har været en trofast støtte gennem mange år og har valgt at tegne et testamente til fordel for Spedalskhedsmissionen – hvorfor det? - Det er meget enkelt: Efter at vi i sin tid kom hjem, var jeg ikke i tvivl om, at jeg ville hjælpe de spedalske i den udstrækning, jeg havde mulighed for det, så det var naturligt for mig at tegne et testamente. Dertil kommer, at vi ikke selv har fået børn og ikke har mange arvinger - mine nærmeste har, hvad de skal bruge. - De spedalske har en stor en plads i mit hjerte, og jeg glæder mig over at kunne hjælpe – også når jeg ikke er mere.

FAQ Findes der virkelig stadig spedalskhed? Ja – hvert år smittes op mod 260.000 mennesker med spedalskhed. Det er 1 hvert andet minut. Hvad forårsager spedalskhed? En bakterie kaldet Mycobacterium leprae. Den norske læge Armauer Hansen var den første, der opdagede bakterien under et mikroskop i 1873. Er spedalskhed meget smitsomt? Nej. Omkring 95% af alle mennesker er immune over for spedalskhed.

4

Spedalskhedsmissionen

Kan spedalskhed helbredes? Ja! Ved hjælp af Multi-Drug Therapy (MDT) – en kombination af antibiotika – kan bakterien sættes ud af kraft. I hvilke lande findes sygdommen I dag? De lande, der har flest tilfælde pr. år, er Indien og Brasilien. Hertil kommer en lang række afrikanske, sydamerikanske og asiatiske lande. Der findes ikke spedalskhed i Europa.


Stop spedalskhed – NU! Danmark burde stille sig i spidsen for en international kampagne med henblik på at udrydde spedalskhed. Målet er inden for rækkevidde, mener konsulent Uffe Torm. Af Uffe Torm, konsulent, tidligere leder af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U)

Mange tror det. Men nej, spedalskhed er ikke udryddet endnu. Spedalskhed hører ikke kun til i Biblen. Spedalskhed har været kendt i mindst 4.000 år. I middelalderen var spedalskhed en udbredt folkesygdom i Europa – også i Danmark. Danmark blev først erklæret spedalskhedsfrit i 1911. I dag er spedalskhed udryddet i de fleste lande. Men spedalskhed er en sygdom, der fortsat opstår i fattige lande, hvor mange mennesker bor tæt sammen under uhygiejniske forhold. Og der findes endnu ingen vaccine mod spedalskhed.

Spedalskhed er en frygtelig sygdom, som langsomt vansirer kroppen, hvis den smittede ikke kommer under behandling. Spedalske hører stadig til de mest stigmatiserede mennesker, som fortsat ofte oplever isolation og udstødelse fra både familie og lokalsamfund og derfor ender på samfundets bund. Først fremskridt, men nu stagnation På baggrund af nye, lovende medicinske behandlingsmetoder, som blev introduceret i 1981, vedtog Verdenssundhedsorganisationen (WHO) allerede i 1991

Spedalskhedsmissionen

5


en målsætning om at afskaffe spedalskhed som et offentligt sundhedsproblem inden år 2000. 1990erne oplevede da også store fremskridt i bekæmpelsen af spedalskhed. Men udryddet blev sygdommen ikke. I 2000 vedtog WHO derfor en handlingsplan for mobilisering af yderligere ressourcer i kampen mod spedalskhed. Den blev i 2006 fulgt op med en strategi for øget reduktion af nye tilfælde af spedalskhed – en indsats, der blev forstærket i 2011 med en ny strategi frem til 2015.

”Spedalskhed kan helbredes 100%, hvis sygdommen opdages i tide” Der er heldigvis i de sidste årtier sket store fremskridt i kampen mod spedalskhed. I perioden 1985-2008 blev næsten 15 mio. mennesker diagnosticeret og helbredt for spedalskhed. Omkring 10 mio. tidligere spedalskhedspatienter er stadig i live. Ca. 3 mio. lever med alvorlige fysiske handicaps som følge af spedalskhed. Antallet af spedalske i behandling er nedbragt fra ca. 10 mio. til nu ca. en halv million årligt. Nye tilfælde af spedalskhed er reduceret fra godt 620.000 i 2002 til knap 260.000 i 2007. 95% her-

6

Spedalskhedsmissionen

af er koncentreret i blot 18 lande (9 afrikanske, 8 asiatiske og 1 latinamerikansk). De seneste tal tyder imidlertid på, at kampen mod spedalskhed er stagneret i de senere år. Måske skyldes det den globale økonomiske krise og deraf følgende nedskæringer i mange bistandsbudgettet. Måske har succes’en fået mange donorer til at slappe af i troen på, at kampen er vundet. Desuden har ”vor tids spedalske”, dvs. folk, som er smittet med HIV eller lider af AIDS, i stigende grad fået offentlighedens og dermed donorernes opmærksomhed på bekostning af ”gamle” sygdomme som spedalskhed. Sygdomme som kan udryddes Der foregår ikke megen forskning i spedalskhed. Det økonomiske incitament hertil mangler, da spedalskhed er en decideret ”fattigdomssygdom”. Måske derfor findes der endnu ikke en vaccine, som for længst kunne have sat en endegyldig stopper for spedalskhed. Men spedalskhed kan forebygges og helbredes 100%, hvis sygdommen opdages i tide. Så der er mange gode grunde til et fornyet fokus på at få udryddet en af de mest umenneskelige sygdomme i verden. Det kan lade sig gøre. De nødvendige økonomiske og andre res-


sourcer er ikke uoverkommelige. Men især skal der politisk vilje og beslutsomhed til. Som nævnt udløber WHOs seneste strategi for bekæmpelse af spedalskhed i 2015 samtidig med, at verdenssamfundet skal vedtage nye udviklingsmål for de kommende år til afløsning af FNs otte 2015-mål. Et godt bud på et nyt FNmål kunne være udryddelse af spedalskhed og andre sygdomme, så der bliver flere midler til bekæmpelse af f.eks. malaria og HIV/AIDS.

”Der findes endnu ingen vaccine mod spedalskhed” Flere sygdomme kan nemlig udryddes gennem målrettede koordinerede internationale indsatser, hvor statslige donorer, FN-organisationer, private fonde, virksomheder og folkelige organisationer går og står sammen. Kopper er et eksempel herpå. De sidste to tilfælde i Danmark blev opdaget i 1909. Det sidste tilfælde i verden blev konstateret i Somalia i 1977. I 1980 erklærede WHO kopper for udryddet. I april blev der på et internationalt møde i Abu Dhabi på initiativ af de Forenede Arabiske Emirater igangsat en global slutspurt med henblik på en endelig udryddelse af polio senest i 2018. Det virker realistisk. I 2012 blev der kun registreret 223 nye tilfælde i blot tre lande (Nigeria, Afghanistan og Pakistan). Der er i år konstateret enkelte isolerede tilfælde, som skyldes situationen i Somalia, hvor vaccinationer mod polio er blevet forsømt i visse områder i de sidste tre år. Det seneste tilfælde ligger ellers mere end 6 år tilbage. Men i april i år fik en toårig pige konstateret polio i Somalias hovedstad Mogadishu, og der blev konstateret to tilfælde i en somalisk flygtningelejr i det nordlige Kenya. I begge områder er der øjeblikkeligt igangsat vaccinationskampagner for at undgå en egentlig epidemi. En global kampagne med henblik på at udrydde stivkrampe i forbindelse med fødsler, der truer både barns og moders liv, har på 10 år fra 2000 til 2010 nedbragt antallet af spædbørn, som dør af stivkrampe fra 200.000 til 58.000 pr. år. Det skyldes især omfattende vaccinationer af mødrene. Det oplyste FNs børnefond (UNICEF) den 15. maj. Samtidig er stivkrampe i forbindelse med fødsler udryddet i 31 af de 58 lande, hvor nyfødte i 1999 stadig risikerede at dø af

stivkrampe. Så det mål er også inden for rækkevidde. En opgave for Danmark? Danmark har gode traditioner inden for bekæmpelse af sygdomme i den tredje verden – f.eks. netop vedr. spedalskhed samt tuberkulose og i de senere år også malaria og HIV/AIDS. Det vil derfor være oplagt, at Danmark stiller sig i spidsen for en global kampagne i samarbejde med WHO, interesserede statslige donorer og internationale private fonde med henblik på at udrydde spedalskhed i løbet af de kommende år. Erfaringen viser, at sådanne fokuserede kampagner skaber øget offentlig opmærksomhed og mobiliserer additionelle ressourcer i kampen mod disse sygdomme. Hvilke politikere på Christiansborg vil tage denne udfordring op? En sådan indsats vil flot leve op til de danske bistandspolitiske målsætninger om fattigdomsbekæmpelse, idet få er fattigere end de spedalske - og om en rettighedsbaseret indsats, idet ikke mindst spedalske fortsat mange steder er berøvet selv deres mest basale menneskerettigheder. Men der, hvor det er lykkedes at organisere spedalske i selvhjælpsgrupper, bidrager de aktivt til den lokale udvikling i stedet for at udgøre en belastning for samfundet. Det kunne blive Danmarks markante og mærkbare bidrag til at opfylde nye globale FN-udviklingsmål efter 2015. Og uden tvivl vil en række både danske og udenlandske humanitære og kirkelige organisationer, der i årevis har engageret sig i kampen mod spedalskhed, med begejstring deltage i en sådan global kampagne. Målet er inden for rækkevidde. Så lad os én gang for alle få sat en stopper for spedalskhed!

Spedalskhedsmissionen

Regionsmøde for selvhjælpsgrupper i Bangladesh

7


B

En læge undersøger, om Abdul Rizak er blevet følelsesløs – et af tegnene på spedalskhed

ISSN 1398-6236

Spedalskhedsmissionen GIROINDBETALING KVITTERING

Overførsel fra kontonummer

8

Indbetaler

7

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

306 9494

306 9494

Spedalskhedsmissionen Skibbroen 6, 2. Postboks 13, 6200 Aabenraa

Spedalskhedsmissionen Skibbroen 6, 2. Postboks 13, 6200 Aabenraa

BLAD NR 4/2013 Underskrift ved overførsel fra egen konto

Meddelelse til modtager

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Kvittering

Min gave til uddeling til arbejdet for de spedalske

Kroner

Øre

.

.

Betalingsdato

,

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

+01<

+3069494<

Dag

Måned

eller

År

Betales nu

Sæt X 4030S (12.06) DB 209-9958

Gebyr for indbetaling betales kontant Kroner

.

.

Øre

,

Checks og lignende accepteres under forbehold af at pengeinstituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i pengeinstitut med terminal, er det udelukkende pengeinstituttets kvitteringstryk, der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt.

Spedalskhedsmissionens blad 4.2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you