Page 1


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Pasy zębate Optibelt OMEGA są przeznaczone dla napędów dużej mocy. Liczba obrotów napędu przenoszona jest synchronicznie, tzn. bez utraty liczby obrotów i ze stałym przełożeniem. Kształt zębów pasów Optibelt OMEGA zdecydowanie obniża poziom hałasu podczas pracy napędu. Zęby pasa wchodzą pomiędzy zęby koła i wychodzą z nich z najwyższą dokładnością wytwarzając minimalne tarcie. Pasy zębate Optibelt OMEGA są przeznaczone do pracy z kołami HTD®. W poniższej instrukcji technicznej zawarte zostały wszystkie istotne informacje dotyczące prawidłowego i dopuszczalnego zastosowania pasów, a także metody obliczania napędów z pasami OMEGA HP, OMEGA HL oraz OMEGA. Opisane właściwości mogą się zmieniać na skutek różnych czynników zewnętrznych. Dlatego w razie potrzeby należy przeprowadzić test napędu w warunkach, które są najbardziej zbliżone do warunków późniejszego użytkowania. W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości i pytań nasi technicy i inżynierowie służą Państwu swoją nieodpłatną pomocą.

1


Optibelt - p r z e d s t a w i c i e l s t w a na w s z y s t k i c h r y n k a c h Ĺ› w i a t a

Europa

Kanada USA

Afryka

Brazylia


www.optibelt.com

Indie

Chiny

Singapur

Australia

Optibelt GmbH D-37671 Höxter www.optibelt.de

Optibelt Österreich GmbH A-1230 Wien www.optibelt.at

Optibelt (UK) Ltd. GB-Warrington WA2 8QY www.optibelt.co.uk

Optibelt Polska Sp. z o.o. PL-41-303 Da˛browa Górnicza www.optibelt.pl

Optibelt Nederland B.V. NL-2181 HC Hillegom www.optibelt.nl

OOO „Optibelt Power Transmission” 141800 Dmitrow www.optibelt.ru

Optibelt Finland Oy FI-00750 Helsinki www.optibelt.fi

Optibelt Hungary Kft. H-6792 Zsombó www.optibelt.hu

Optibelt Skandinaviska AB S-21762 Malmö www.optibelt.se

Optibelt Corporation Addison, Illinois 60 101/USA www.optibelt.us

Verkauf Dänemark Sales Denmark www.optibelt.dk

Optibelt (Canada) Inc. L3R 4H9 Markham, Ontario/Canada www.optibelt.ca

Verkauf Norwegen Sales Norway www.optibelt.no

Optibelt do Brasil Ltda. CEP 04715-002 São Paulo-SP/Brasil www.optibelt-br.com

Optibelt France SAS F-68520 Burnhaupt-le-Haut www.optibelt.fr

Optibelt Asia Pacific Pte. Ltd. Singapore 508708 www.optibelt.sg

Optibelt AG CH-4657 Dulliken www.optibelt.ch

Optibelt Power Transmission (Shanghai) Co., Ltd. Shanghai 201612/P.R. China www.optibelt.cn

Optibelt GmbH B-2160 Wommelgem www.optibelt.be

Optibelt Power Transmission India Pvt. Ltd. Vishrantwadi, Pune - 411 015 www.optibelt.in

Optibelt España, S.A. E-08205 Sabadell www.optibelt.es

Optibelt Australia PTY. LTD. Dandenong, Victoria 3175 www.optibelt.com.au

Optibelt AG I-20025 Legnano (Mi) www.optibelt.it


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Spis treści

Wstęp .............................................................................................................. 1 Struktura organizacyjna Grupy Arntz Optibelt........................................................ 2 Zastosowanie pasów zębatych Optibelt OMEGA................................................... 7

Opis produktu

Pasy zębate Optibelt OMEGA, właściwości pasów seryjnych.................................. 7 Pasy zębate Optibelt OMEGA HL......................................................................... 8 Optibelt OMEGA HL, właściwości, zalety i zastosowanie ....................................... 9 Asortyment standardowy Optibelt OMEGA HL, profile i wymiary ......................10-11 Pasy zębate Optibelt OMEGA FanPower............................................................. 12 Asortyment standardowy Optibelt OMEGA FanPower, profile i wymiary ................. 13 Pasy zębate Optibelt OMEGA HP....................................................................... 14 Asortyment standardowy Optibelt OMEGA HP, profile i wymiary........................16-19 Pasy zębate Optibelt OMEGA............................................................................ 20 Asortyment standardowy Optibelt OMEGA, profile i wymiary ...........................21-25

Obliczenia

Objaśnienia do wzorów.................................................................................... 26 Wytyczne dotyczące wyboru Optibelt OMEGA HL .............................................. 27 Wytyczne dotyczące wyboru Optibelt OMEGA HP . ............................................ 28 Wytyczne dotyczące wyboru Optibelt OMEGA . ................................................. 29 Współczynniki obciążenia ................................................................................ 30 Współczynniki dodatkowe................................................................................. 31 Wzory i przykłady obliczeń ..........................................................................32-33 Naprężenie wstępne......................................................................................... 34 Obliczanie napędu za pomocą Optibelt - CAP Software na stronie www.optibelt.com

4


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Spis treści

Wartości mocy

Pasy zębate Optibelt OMEGA HL 8M ................................................................ 36 Pasy zębate Optibelt OMEGA HL 14M .............................................................. 37 Pasy zębate Optibelt OMEGA FanPower 8M ...................................................... 38 Pasy zębate Optibelt OMEGA FanPower 14M .................................................... 39 Pasy zębate Optibelt OMEGA HP 3M ................................................................ 40 Pasy zębate Optibelt OMEGA HP 5M................................................................. 41 Pasy zębate Optibelt OMEGA HP 8M................................................................. 42 Pasy zębate Optibelt OMEGA HP 14M............................................................... 43 Pasy zębate Optibelt OMEGA 2M...................................................................... 44 Pasy zębate Optibelt OMEGA 3M...................................................................... 45 Pasy zębate Optibelt OMEGA 5M...................................................................... 46 Pasy zębate Optibelt OMEGA 8M...................................................................... 47 Pasy zębate Optibelt OMEGA 14M.................................................................... 48

Wymiary i tolerancje

Wymiary i tolerancje......................................................................................... 49 Standardowe koła zębate, średnica czynna i zewnętrzna .................................50-53 Koła zębate Optibelt ZRS HTD® do nawierceń cylindrycznych............................54-61 Koła zębate Optibelt ZRS HTD® do tulei Tapera................................................62-67 Tuleje Tapera Optibelt TB................................................................................... 68 Koła zębate, zalecane wersje specjalne.............................................................. 69 Koła zębate, wymiary i tolerancje...................................................................70-71

Pomoce konstrukcyjne

Tarcze obrzeżnikowe / krążki naprężające.......................................................... 72 Montaż i konserwacja....................................................................................... 73 Usterka – Przyczyna usterki – Usunięcie usterki..................................................... 74 Arkusz danych do obliczania/sprawdzania napędów z pasami zębatymi Optibelt OMEGA ................................................................. 75

5


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Opis produktu Zastosowanie pasów zębatych optibelt OMEGA

Profil Optibelt OMEGA Profil OMEGA jest ulepszonym następcą profilu Optibelt HTD®. Jego zaletami są obniżony poziom hałasu i możliwość zastosowania większego asortymentu kół. optibelt OMEGA HL Pas zębaty Optibelt OMEGA HL – w porównaniu z pasem OMEGA HP - zwiększa wydajność wolnych i szybkich napędów do 25%. Nadaje się on zwłaszcza do napędów narażonych na obciążenia uderzeniowe. W nowych napędach pracujących w takich warunkach OMEGA HL zapewnia najwyższą niezawodność i optymalną opłacalność.

optibelt OMEGA FanPower Pas zębaty Optibelt OMEGA FanPower został opracowany specjalnie dla napędów wentylatorów w przemyśle naftowym. Optibelt OMEGA FanPower charakteryzuje się długą żywotnością i właściwościami antyelektrostatycznymi.

optibelt OMEGA HP Pas zębaty Optibelt OMEGA HP – w porównaniu z Optibelt OMEGA – osiąga do 100% wyższy poziom wydajności i jest przeznaczony przede wszystkim do nowych konstrukcji o zoptymalizowanych kosztach. Optibelt OMEGA HP nadaje się zarówno do wolnych jak i do szybkich napędów o dużej wydajności i równomiernym obciążeniu.

optibelt OMEGA Pas zębaty Optibelt OMEGA ma poziom wydajności sprawdzonego pasa zębatego Optibelt HTD®, który zastąpił. Optibelt OMEGA spełnia oczekiwania dotyczące wolnych i szybkich napędów o średniej mocy nie narażonych na ekstremalne obciążenia uderzeniowe. Oferujemy również pasy Optibelt Omega dwustronnie uzębione – na zapytanie, wartości mocy- patrz str. 46-48.

optibelt ZRS Pasy zębate Optibelt OMEGA, OMEGA HP i OMEGA HL stosowane są z kołami zębatymi Optibelt ZRS w profilu HTD® lub z kołami zębatymi RPP®. W przypadku planowanego zastosowania z innymi kołami prosimy o kontakt z naszym działem technicznym. 6


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Opis produktu Pasy zębate optibelt OMEGA Właściwości pasów seryjnych

Wszystkie pasy zębate Optibelt OMEGA HP są warunkowo odporne na działanie oleju, wysokich, niskich i tropikalnych temperatur oraz ozonu. Nie są fabrycznie oznaczane w szczególny sposób.

Okres użytkowania

Odporność na działanie oleju Warunkowa olejoodporność zapobiega szkodliwemu działaniu olei mineralnych i smarów, o ile substancje te nie mają stałej styczności z pasem zębatym. W przypadku konieczności zastosowania pasów o podwyższonej odporności na działanie olei (np. olei mineralnych), można wykorzystać wersje specjalne pasów Optibelt OMEGA. W takiej sytuacji prosimy o kontakt z naszymi inżynierami.

Ten pas zębaty jest odporny na działanie temperatur od ≈ –30° C do +100 °C. Wyższe i niższe temperatury powodują przedwczesne zużycie i kruszenie się pasa, a tym samym skracają jego żywotność. Odporność na działanie temperatury może zostać zwiększona do +140 °C dzięki zastosowaniu wersji specjalnych Optibelt OMEGA. W razie potrzeby prosimy o kontakt z naszymi inżynierami. Przewodnictwo elektryczne Przewodnictwo elektryczne pozwala na bezpieczne odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. W przypadku napędów z pasami zębatymi o niewystarczającym przewodnictwie mogą być one tak silne, że na skutek iskrzenia może powstać niebezpieczeństwo pożaru. W razie konieczności zastosowania pasów zębatych przewodzących prąd elektryczny należy sprawdzić ich właściwości. Muszą one odpowiadać normie ISO 9563. Przewodnictwo elektryczne potwierdzone zostaje w specjalnym ateście.

1800 1600 1400 %

Odporność na działanie temperatury

2000

1200 1000 800 600 400 200 0

Optibelt OMEGA HP

Standardowy pas zębaty

Poziom hałasu Optymalny kształt zębów i karb w stopie zęba pasa Optibelt OMEGA HP umożliwiają osiągnięcie bardzo niskiego poziomu hałasu podczas pracy napędu. Hałas może być ograniczony jeszcze bardziej dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów. Nie mają już na to wpływu ani wysokie obroty, ani duże naprężenie wstępne pasa. Okres użytkowania Wyniki dynamicznych testów pasów Optibelt OMEGA HP potwierdzają ich osiemnastokrotnie dłuższą żywotność w porównaniu z pasami standardowymi. Wpływa to na zdecydowanie większą niezawodność napędu.

Przykład zastosowania w przenośniku rolkowym

Współczynnik sprawności Specjalna tkanina pokrywająca zęby pasa oraz jego elastyczność pozwalają na maksymalne zminimalizowanie tarcia, a współczynnik sprawności pasa ma wartość do 98%.

7


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Opis produktu Pas zębaty optibelt OMEGA HL

Budowa pasa Grzbiet Kord (cięgno) Ząb Tkanina

Nowy, wysokowydajny pas zębaty dla ekstremalnych obciążeń przy wszystkich prędkościach Optibelt skonstruował ten pas w podziałce 8M i 14M specjalnie dla napędów o dużych momentach obrotowych, narażonych na działanie obciążeń uderzeniowych, które często występują w maszynach ogólnego przeznaczenia. Konstrukcja i wykorzystane materiały zostały tak dobrane, że nowe napędy charakteryzują się najwyższą niezawodnością połączoną z optymalną opłacalnością. Najczęściej stosowany jest profil 8M. Pasy zębate Optibelt Omega, Omega HP oraz Omega HL pracują z kołami zębatymi Optibelt ZRS w profilu HTD® lub kołami zębatymi w profilu RPP®. W przypadku konieczności zastosowania innych kół prosimy o kontakt z naszym działem technicznym. W pasach został zastosowany innowacyjny, wzmocniony kord szklany, który charakteryzuje się poniższymi właściwościami: • duża odporność na obciążenia uderzeniowe • bardzo duża obciążalność dynamiczna • bardzo małe wydłużenia trwałe i elastyczne

Grzbiet Grzbiet OMEGA HL wykonany jest podobnie jak zęby ze wzmocnionego włóknem aramidowym polichloroprenu. Krążek naprężający ma więc kontakt z powierzchnią odporną na ścieranie. Grzbiet pasa chroni go ponadto przed ewentualnym, szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. Kord (cięgno) W porównaniu z OMEGA HP z kordem szklanym, w pasie OMEGA HL zastosowano także kord szklany, jednak o wiele wytrzymalszy. Wydajność pasa wzrosła o 25% i jest on zdecydowanie bardziej odporny na obciążenia uderzeniowe. Zęby Pod tkaniną okrywającą zęby znajduje się mieszanka polichloroprenowa o dużej wytrzymałości z włóknami aramidowymi. Zapewniają one optymalne i niezawodne przenoszenie energii na kord. Odpowiednia twardość zębów – o wiele większa niż w pasach OMEGA – została osiągnięta dzięki zastosowaniu włókien aramidowych. Takie połączenie materiałów gwarantuje wszystkim zębom pasa OMEGA HL wyjątkową trwałość kształtu i podwyższoną odporność na ścinanie. Tkanina Odporność zębów na ścinanie wzmacnia trwała, dobrze przylegająca tkanina. Kształt profilu OMEGA oraz tkanina o minimalnym współczynniku tarcia gwarantują spokojne wejście zęba we wrąb międzyzębny koła. Poliamidowa tkanina jest ponadto wyjątkowo odporna na ścieranie.

8

Dzięki tym właściwościom wydajność pasa w porównaniu z Omega HP wzrosła o kolejne 25%. W przeciwieństwie do kordu aramidowego, który posiada bardzo dużą odporność na obciążenia uderzeniowe, wzmocniony kord szklany charakteryzuje się o wiele mniejszym wydłużeniem trwałym. Kord aramidowy cechuje bardzo duże wydłużenie trwałe (patrz diagram). Minimalna strata naprężenia wzmocnionego kordu szklanego gwarantuje zachowanie skali podziałki i tym samym równomierne obciążenie zębów. Ponadto wzmocniony kord szklany – w przeciwieństwie do kordu aramidowego, który może być stosowany tylko przy małej i średniej liczbie obrotów – nadaje się do napędów o średniej i dużej liczbie obrotów. Dzięki wzmocnionemu kordowi szklanemu zakres stosowania pasów z takim kordem jest zdecydowanie większy.

Utrata naprężenia wstępnego


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Opis produktu Pas zębaty optibelt OMEGA HL Właściwości, zalety i zakres stosowania

Porównanie wartości mocy Porównanie mocy

Profil

9 8

Moc [kW]

7

8M HL

8M HP

8M

Podziałka [mm]

8

8

8

Szerokość [mm]

20

20

20

96,77

96,77

96,77

Liczba obrotów [min-1]

600

600

600

Moc znamionowa [kW]

6,86

5,96

2,82

Średnica koła [mm]

6 5 4 3 2 1

0

Optibelt OMEGA HL

Optibelt OMEGA HP

Optibelt OMEGA

Zalecane zastosowanie • Maszyny włókiennicze • Obrabiarki

Niektóre zalety i właściwości Optibelt OMEGA HL: • bardzo stabilna konstrukcja przy jednoczesnej dobrej elastyczności; • bardzo małe wydłużenia trwałe i elastyczne kordu;

• Sprężarki • Maszyny drukarskie • Maszyny do obróbki drewna • Maszyny papiernicze

• odporna na przecinanie i ścieranie tkanina o małym współczynniku tarcia – dlatego: • dwa i pół raza wydajniejsze przenoszenie mocy lub do +150% wzrost wydajności w porównaniu z pasami zębatymi OMEGA w wersji podstawowej; • około 25% wydajniejsze przenoszenie mocy w porównaniu ze sprawdzoną, wysokowydajną wersją OMEGA HP; • możliwość zastosowania w wolnych i szybkich, dynamicznie wysoko obciążonych napędach; • duża wytrzymałość także przy średnich i dużych obciążeniach uderzeniowych; • rozszerzony zakres stosowania.

Zalety i właściwości napędu z pasami zębatymi optibelt OMEGA HL • zmniejszenie potrzebnej przestrzeni w porównaniu z pasami zębatymi OMEGA HP, a zwłaszcza OMEGA w wersji podstawowej i dlatego: • zredukowane koszty pasów i kół; • większa swoboda konstrukcyjna przy projektowaniu napędu; • zmniejszone średnice wałów i mniejsze łożyska; • niższy poziom hałasu podczas pracy; • zwiększony współczynnik sprawności. Znacząca oszczędność kosztów i wysoka niezawodność - czyli zwiększona opłacalność nowych napędów.

Inne zalety i właściwości pasów Optibelt OMEGA patrz strona 20. 9


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Asortyment standardowy Pas zębaty optibelt OMEGA HL Profile i wymiary

Profil

8M HL

t [mm]

8,0

hs [mm]

5,4

ht [mm]

3,2

Optibelt OMEGA 8M HL Oznaczenie pasa

288 352 376 416 424 480 512 520 560 576 600 608 632 640 656 680 712 720 760 776 784 800 824 840 848 856 880 896 912 920 960 976 1000 1040 1056 1064 1080 1096 1120 1128

8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M

Długość czynna [mm]

Liczba zębów

288,00 352,00 376,00 416,00 424,00 480,00 512,00 520,00 560,00 576,00 600,00 608,00 632,00 640,00 656,00 680,00 712,00 720,00 760,00 776,00 784,00 800,00 824,00 840,00 848,00 856,00 880,00 896,00 912,00 920,00 960,00 976,00 1000,00 1040,00 1056,00 1064,00 1080,00 1096,00 1120,00 1128,00

36 44 47 52 53 60 64 65 70 72 75 76 79 80 82 85 89 90 95 97 98 100 103 105 106 107 110 112 114 115 120 122 125 130 132 133 135 137 140 141

HL• HL HL• HL• HL• HL HL• HL• HL HL• HL HL HL• HL HL HL• HL• HL HL• HL HL HL HL• HL• HL• HL• HL HL• HL HL HL HL• HL• HL HL• HL• HL• HL• HL HL•

Przykład zamówienia: Pas zębaty: Optibelt OMEGA HL 1200 8M HL 20 10

Oznaczenie pasa

1160 1184 1200 1216 1224 1248 1256 1264 1280 1304 1328 1344 1360 1400 1424 1440 1520 1552 1584 1600 1680 1696 1728 1760 1800 1904 1936 2000 2080 2104 2240 2248 2272 2400 2504 2600 2800 3280

8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M

HL• HL• HL HL• HL• HL• HL• HL• HL HL HL• HL• HL HL• HL HL HL• HL• HL• HL HL• HL• HL• HL HL HL• HL• HL HL• HL• HL HL• HL• HL HL• HL HL HL•

Długość czynna [mm]

Liczba zębów

1160,00 1184,00 1200,00 1216,00 1224,00 1248,00 1256,00 1264,00 1280,00 1304,00 1328,00 1344,00 1360,00 1400,00 1424,00 1440,00 1520,00 1552,00 1584,00 1600,00 1680,00 1696,00 1728,00 1760,00 1800,00 1904,00 1936,00 2000,00 2080,00 2104,00 2240,00 2248,00 2272,00 2400,00 2504,00 2600,00 2800,00 3280,00

145 148 150 152 153 156 157 158 160 163 166 168 170 175 178 180 190 194 198 200 210 212 216 220 225 238 242 250 260 263 280 281 284 300 313 325 350 410

Szerokości standardowe: 20 mm, 30 mm, 50 mm, 85 mm (pozostałe wymiary i szerokości niestandardowe na zamówienie) • Produkt niemagazynowany 1200 = 1200 mm długość czynna 8M HL = profil wersja 20 = szerokość pasa 20 mm


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Asortyment standardowy optibelt - Pas OMEGA HL Profile i wymiary

Profil

14M HL

t [mm]

14,0

hs [mm]

  9,5

ht [mm]

  5,6

Optibelt OMEGA 14M HL Oznaczenie pasa

966 14M HL• 1092 14M HL• 1190 14M HL• 1400 14M HL• 1456 14M HL• 1610 14M HL• 1778 14M HL• 1890 14M HL• 2100 14M HL• 2310 14M HL•

Długość czynna [mm]

Liczba zębów

966,00 1092,00 1190,00 1400,00 1456,00 1610,00 1778,00 1890,00 2100,00 2310,00

69 78 85 100 104 115 127 135 150 165

Oznaczenie pasa

2450 2590 2800 3150 3360 3500 3850 4326 4578

14M 14M 14M 14M 14M 14M 14M 14M 14M

HL• HL• HL• HL• HL• HL• HL• HL• HL•

Długość czynna [mm]

Liczba Zębów

2450,00 2590,00 2800,00 3150,00 3360,00 3500,00 3850,00 4326,00 4578,00

175 185 200 225 240 250 275 309 327

Szerokości standardowe: 40 mm, 55 mm, 85 mm, 115 mm, 170 mm (pozostałe wymiary i szerokości niestandardowe na zamówienie).  • Produkt niemagazynowany

Przykładowe zamówienie: Pzas zębaty: Optibelt OMEGA HL 1400 14M HL 40

1400 = długość czynna1400 mm 14M HL = profil wersja 40 = szerokość pasa 40 mm 11


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Opis produktu Pas zębaty optibelt OMEGA FanPower

Budowa pasa

Wysokowydajny pas zębaty do napędów wentylatorów w przemyśle naftowym Grzbiet

Kord (cięgno) Ząb Tkanina

W przemyśle naftowym wymagania stawiane konstruktorom napędów wentylatorów o średnich i dużych przełożeniach są wysokie: • antystatyczne zgodnie z ISO 9563 • zoptymalizowane wejście zęba w lukę międzyzębną koła • długa żywotność • bezobsługowość • wysoka sprawność • stały strumień powietrza dzięki synchronicznej pracy • odporność na działanie czynników zewnętrznych takich jak wahania temperatury i wilgoć Pasy zębate Optibelt OMEGA, OMEGA HP, OMEGA HL oraz OMEGAFanPower pracują z kołami zębatymi Optibelt ZRS w profilach HTD® lub RPP® . W przypadku konieczności zastosowania innych kół prosimy o kontakt kontakt z naszym działem technicznym.

Grzbiet Wytrzymały i elastyczny grzbiet chroni kord (cięgno) przed ewentualnym szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Poza tym polichloroprenowy grzbiet wzmocniony włóknami aramidowymi jest warunkowo odporny na działanie olei mineralnych i wilgoci, oraz chroni pas przed zużyciem na skutek tarcia. Kord (cięgno) Cięgno wykonane jest ze wzmocnionych, splecionych przeciwstawnie parami kordów z włókna szklanego. Takie cięgna charakteryzują się dużą wytrzymałością na rozciąganie, bardzo dużą elastycznością i bardzo małym wydłużaniem. Zęby Zęby wykonane są z nowej kombinacji materiałów z włóknami aramidowymi, które gwarantują dużą odporność na ścinanie. Są tak uformowane i odpowiednio przyporządkowane do podziałki, że wchodzą w luki międzyzębne kół przy minimalnym tarciu. Karb w zębie zapewnia bardzo niski poziom hałasu podczas pracy. Tkanina Specjalnie opracowana tkanina poliamidowa wyróżnia się swoimi niezwykle niskimi współczynnikami tarcia i niskim poziomem hałasu podczas pracy. Poza tym chroni ząb przed przedwczesnym zużyciem i zapobiega powstawaniu wyszczerbień bądź wykruszeń.

12


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Asortyment podstawowy Pas zębaty optibelt OMEGA FanPower Profile i wymiary

(tylko wartości średnie – mm)

3,2

5,4

Optibelt OMEGA FanPower 8M FP

2000 2240 2400 2600 2800

8M 8M 8M 8M 8M

Długość czynna [mm]

FP• FP• FP• FP• FP•

2000,00 2240,00 2400,00 2600,00 2800,00

9,5

14,0

8,0

Oznaczenie pasa

5,6

Optibelt OMEGA FanPower 14M FP

Liczba zębów

250 280 300 325 350

Szerokości standardowe: 30 mm, 50 mm, 85 mm (inne wymiary i szerokości na zamówienie) • Produkt niemagazynowany Przykład zamówienia: Pas zębaty: Optibelt OMEGA FanPower 2000 8M FP 30

Oznaczenie pasa

Długość czynna [mm]

3150 14M FP• 3150,00 3360 14M FP• 3360,00 3500 14M FP• 3500,00 3850 14M FP• 3850,00 4326 14M FP• 4326,00 4578 14M FP• 4578,00

Liczba zębów

225 240 250 275 309 327

Szerokości standardowe: 55 mm, 85 mm (inne wymiary i szerokości na zamówienie) • Produkt niemagazynowany 2000 = długość czynna 2000 mm 8M FP = profil i wersja 30 = szerokość pasa 30 mm 13


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Opis produktu Pas zębaty optibelt OMEGA HP

Budowa

Wysokowydajny pas zębaty do bardzo obciążonych, szybkich napędów maszyn Grzbiet Kord (cięgno) Ząb Tkanina

Kompaktowe napędy synchroniczne stosowane są we wszystkich rodzajach mechanicznych technik napędowych. Wysoka wydajność, spokojna praca i niezawodność to tylko niektóre wymagania, jakie stawia się pasom zębatym. Nowoczesne techniki produkcji i testy jakości na wszystkich etapach obróbki gwarantują produkcję wyrobów o najwyższej niezawodności na stale wysokim poziomie jakości. Wysokowydajne pasy zębate Optibelt OMEGA HP zostały zaprojektowane specjalnie dla bardzo obciążonych, wolnych i szybkich napędów, które obciążone są równomiernie i pracują bez silnych uderzeń. Ulepszone tworzywa i ich zoptymalizowana kombinacja tworzą podstawy ich szerokiego spektrum zastosowania. Pasy zębate Optibelt Omega, Omega HP oraz Omega HL pracują z kołami zębatymi Optibelt ZRS w profilach HTD® lub RPP®. W przypadku konieczności zastosowania innych kół prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.

Grzbiet Trwały i elastyczny grzbiet chroni cięgno (kord) przed ewentualnym szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. Poza tym polichloroprenowy grzbiet wzmocniony włóknami aramidowymi jest warunkowo odporny na działanie olei mineralnych i wilgoci oraz chroni pas przed zużyciem na skutek tarcia. Kord (cięgno)

Przykład zastosowania: Stanowisko badawcze

Cięgno wykonane jest ze wzmocnionych, splecionych przeciwstawnie parami kordów z włókna szklanego. Takie cięgna charakteryzują się dużą wytrzymałością na rozciąganie, bardzo dużą elastycznością i bardzo małym wydłużaniem.

Nowy, wysokowydajny pas zębaty Optibelt OMEGA 5M HP

Zęby Zęby wykonane są z nowej kombinacji materiałów z włóknami aramidowymi, które gwarantują dużą odporność na ścinanie. Są tak uformowane i odpowiednio przyporządkowane do podziałki, że wchodzą w luki międzyzębne kół przy minimalnym tarciu. Karb w zębie zapewnia bardzo niski poziom hałasu podczas pracy. Tkanina Specjalnie opracowana tkanina poliamidowa wyróżnia się swoimi niezwykle niskimi współczynnikami tarcia i niskim poziomem hałasu podczas pracy. Poza tym chroni ząb przed przedwczesnym zużyciem i zapobiega powstawaniu wyszczerbień bądź wykruszeń.

14

Optibelt OMEGA 5M HP, jeden z wysokowydajnych pasów zębatych OMEGA HP, został zaprojektowany specjalnie do małych i średnich kół, małych rozstawów osi i dużych obrotów. Optibelt OMEGA 5M HP może przenieść trzykrotnie więcej mocy niż pas Optibelt OMEGA 5M i umożliwia wzrost wydajności do 200%. Przy tej samej średnicy koła poziom wydajności Optibelt OMEGA 5M HP odpowiada mniej więcej wydajności znacznie większego profilu Optibelt OMEGA 8M.


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Opis produktu Pas zębaty optibelt OMEGA HP

Porównanie wartości mocy Porównanie mocy

Profil

30

Moc [kW]

25 20 15 10

8M HP

8M

H

Podziałka [mm]

8

8

12,7

Szerokość [mm]

20

20

19,05

Średnica koła [mm]

96,77

96,77

97,02

Liczba obrotów [min-1]

2850

2850

2850

Moc znamionowa [kW]

24,4

10,8

6,0

5 0

Optibelt OMEGA HP

Optibelt OMEGA

Optibelt ZR

Pasy zębate Optibelt

Zalecane zastosowanie • Maszyny włókiennicze • Obrabiarki

Niektóre zalety i właściwości Optibelt OMEGA HP: • bardzo stabilna budowa przy jednoczesnej dobrej elastyczności • niewielkie wydłużenia trwałe i elastyczne kordu

• Sprężarki • Maszyny drukarskie • Maszyny do obróbki drewna • Maszyny papiernicze

• odporna na przecinanie i ścieranie tkanina o małym współczynniku tarcia – dlatego: • w porównaniu z pasami zębatymi OMEGA w wersji podstawowej mniej więcej dwukrotnie większe przenoszenie mocy, a w profilu 5M HP mniej więcej trzykrotnie większe przenoszenie mocy • możliwość zastosowania w wolnych i szybkich napędach o dużym obciążeniu dynamicznym • duża wytrzymałość przy równomiernym biegu, małym i średnim obciążeniu uderzeniowym • szeroka skala zastosowania • możliwość potwierdzenia przewodnictwa elektrycznego zgodnego z ISO 9563

Zalety i właściwości napędu z pasami zębatymi Optibelt OMEGA HP:

• zmniejszenie potrzebnej przestrzeni w porównaniu z pasami zębatymi OMEGA w wersji podstawowej – dlatego: • obniżone koszty pasów i kół • większa swoboda konstrukcyjna przy projektowaniu napędu • zmniejszona średnica wałów i mniejsze łożyska • niższy poziom hałasu podczas pracy • zwiększona wydajność Znacząca oszczędność kosztów i wysoka niezawodność czyli zwiększona opłacalność nowych napędów.

Inne zalety i właściwości Optibelt OMEGA na stronie 20 15


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Asortyment standardowy Pas zębaty optibelt OMEGA HP Profile i wymiary

Profil

3M HP

t [mm]

3,0

hs [mm]

2,3

ht [mm]

1,1

Optibelt OMEGA 3M HP Oznaczenie pasa

111 129 141 144 150 159 165 168 171 174 177 180 183 186 192 195 201 204 207 210 213 225 240 249 252 255 267 276 282 285 288 291 294 300 312

3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M

HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP•

Długość czynna [mm]

Liczba zębów

111,00 129,00 141,00 144,00 150,00 159,00 165,00 168,00 171,00 174,00 177,00 180,00 183,00 186,00 192,00 195,00 201,00 204,00 207,00 210,00 213,00 225,00 240,00 249,00 252,00 255,00 267,00 276,00 282,00 285,00 288,00 291,00 294,00 300,00 312,00

37 43 47 48 50 53 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 67 68 69 70 71 75 80 83 84 85 89 92 94 95 96 97 98 100 104

Oznaczenie pasa

315 318 330 333 339 345 357 363 366 384 390 411 420 426 435 447 462 474 480 486 495 501 513 519 522 525 531 537 558 564 570 582 597 600 606

3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M

HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP•

Długość czynna [mm]

Liczba zębów

315,00 318,00 330,00 333,00 339,00 345,00 357,00 363,00 366,00 384,00 390,00 411,00 420,00 426,00 435,00 447,00 462,00 474,00 480,00 486,00 495,00 501,00 513,00 519,00 522,00 525,00 531,00 537,00 558,00 564,00 570,00 582,00 597,00 600,00 606,00

105 106 110 111 113 115 119 121 122 128 130 137 140 142 145 149 154 158 160 162 165 167 171 173 174 175 177 179 186 188 190 194 199 200 202

Oznaczenie pasa

615 3M HP• 633 3M HP• 669 3M HP• 675 3M HP• 711 3M HP• 738 3M HP• 804 3M HP• 816 3M HP• 843 3M HP• 882 3M HP• 888 3M HP• 1062 3M HP• 1569 3M HP• 1587 3M HP•

Długość czynna [mm]

Liczba zębów

615,00 633,00 669,00 675,00 711,00 738,00 804,00 816,00 843,00 882,00 888,00 1062,00 1569,00 1587,00

205 211 223 225 237 246 268 272 281 294 296 354 523 529

Szerokości standardowe: 6 mm, 9 mm, 15 mm (inne wymiary i szerokości niestandardowe na zamówienie)  • Produkt niemagazynowany

Przykład zamówienia: Pas zębaty: Optibelt OMEGA HP 225 3M HP 9 16

225 = długość czynna 225 mm 3M HP = profil i wersja 9 = szerokość pasa 9 mm


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Asortyment standardowy Pas zębaty optibelt OMEGA HP Profile i wymiary

Profil

5M HP

t [mm]

5,0

hs [mm]

3,4

ht [mm]

1,9

Optibelt OMEGA 5M HP Oznaczenie pasa

180 225 255 265 270 280 295 300 305 325 330 340 350 360 365 370 375 385 400 415 425 450 475 490 500 520 525 535 540 550 560 565 575 580 600

5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M

HP HP HP HP HP• HP• HP• HP• HP HP• HP HP• HP HP HP• HP• HP HP• HP HP• HP HP HP HP• HP HP• HP HP HP• HP HP• HP HP• HP• HP

Długość czynna [mm]

Liczba zębów

180,00 225,00 255,00 265,00 270,00 280,00 295,00 300,00 305,00 325,00 330,00 340,00 350,00 360,00 365,00 370,00 375,00 385,00 400,00 415,00 425,00 450,00 475,00 490,00 500,00 520,00 525,00 535,00 540,00 550,00 560,00 565,00 575,00 580,00 600,00

36 45 51 53 54 56 59 60 61 65 66 68 70 72 73 74 75 77 80 83 85 90 95 98 100 104 105 107 108 110 112 113 115 116 120

Oznaczenie pasa

610 5M HP• 615 5M HP• 630 5M HP 635 5M HP 640 5M HP• 645 5M HP• 650 5M HP• 665 5M HP 670 5M HP• 700 5M HP 710 5M HP 720 5M HP• 740 5M HP 750 5M HP• 755 5M HP 775 5M HP• 790 5M HP• 800 5M HP 825 5M HP• 830 5M HP• 835 5M HP 850 5M HP• 860 5M HP• 890 5M HP 900 5M HP 925 5M HP 935 5M HP• 940 5M HP• 950 5M HP 965 5M HP• 975 5M HP• 980 5M HP• 1000 5M HP 1025 5M HP• 1035 5M HP•

Długość czynna [mm]

Liczba zębów

610,00 615,00 630,00 635,00 640,00 645,00 650,00 665,00 670,00 700,00 710,00 720,00 740,00 750,00 755,00 775,00 790,00 800,00 825,00 830,00 835,00 850,00 860,00 890,00 900,00 925,00 935,00 940,00 950,00 965,00 975,00 980,00 1000,00 1025,00 1035,00

122 123 126 127 128 129 130 133 134 140 142 144 148 150 151 155 158 160 165 166 167 170 172 178 180 185 187 188 190 193 195 196 200 205 207

Oznaczenie pasa

1050 1100 1125 1135 1200 1270 1380 1400 1420 1425 1500 1595 1690 1790 1870 1895 2000 2110 2350 2525

5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M

HP HP• HP HP• HP• HP• HP• HP• HP HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP• HP•

Długość czynna [mm]

Liczba zębów

1050,00 1100,00 1125,00 1135,00 1200,00 1270,00 1380,00 1400,00 1420,00 1425,00 1500,00 1595,00 1690,00 1790,00 1870,00 1895,00 2000,00 2110,00 2350,00 2525,00

210 220 225 227 240 254 276 280 284 285 300 319 338 358 374 379 400 422 470 505

Szerokości standardowe: 9 mm, 15 mm, 25 mm (inne wymiary i szerokości niestandardowe na zamówienie)   • Produkt niemagazynowy

Przykład zamówienia: Pas zębaty: Optibelt OMEGA HP 1000 5M HP 25

1000 = długość czynna 1000 mm 5M HP = profil i wersja 25 = szerokość pasa 25 mm 17


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Asortyment standardowy Pas zębaty optibelt OMEGA HP Profile i wymiary

Profil

8M HP

t [mm]

8,0

hs [mm]

5,4

ht [mm]

3,2

Optibelt OMEGA 8M HP Oznaczenie pasa

288 8M HP• 352 8M HP• 376 8M HP• 416 8M HP• 424 8M HP 480 8M HP 512 8M HP• 520 8M HP• 560 8M HP 576 8M HP• 600 8M HP 608 8M HP• 632 8M HP• 640 8M HP 656 8M HP 680 8M HP 712 8M HP• 720 8M HP 760 8M HP 776 8M HP• 784 8M HP• 800 8M HP 824 8M HP• 840 8M HP 848 8M HP• 856 8M HP• 880 8M HP 896 8M HP• 912 8M HP• 920 8M HP 960 8M HP 976 8M HP• 1000 8M HP 1040 8M HP 1056 8M HP•

Długość czynna [mm]

Liczba zębów

288,00 352,00 376,00 416,00 424,00 480,00 512,00 520,00 560,00 576,00 600,00 608,00 632,00 640,00 656,00 680,00 712,00 720,00 760,00 776,00 784,00 800,00 824,00 840,00 848,00 856,00 880,00 896,00 912,00 920,00 960,00 976,00 1000,00 1040,00 1056,00

36 44 47 52 53 60 64 65 70 72 75 76 79 80 82 85 89 90 95 97 98 100 103 105 106 107 110 112 114 115 120 122 125 130 132

Oznaczenie pasa

1064 1080 1096 1120 1128 1160 1184 1200 1216 1224 1248 1256 1264 1280 1304 1328 1344 1360 1400 1424 1440 1520 1552 1584 1600 1680 1696 1728 1760 1800 1904 1936 2000 2080 2104

8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M 8M

HP HP HP• HP HP HP HP• HP HP HP HP• HP• HP• HP HP HP• HP• HP HP HP HP HP HP HP• HP HP• HP HP• HP HP HP• HP HP HP• HP•

Długość czynna [mm]

Liczba zębów

1064,00 1080,00 1096,00 1120,00 1128,00 1160,00 1184,00 1200,00 1216,00 1224,00 1248,00 1256,00 1264,00 1280,00 1304,00 1328,00 1344,00 1360,00 1400,00 1424,00 1440,00 1520,00 1552,00 1584,00 1600,00 1680,00 1696,00 1728,00 1760,00 1800,00 1904,00 1936,00 2000,00 2080,00 2104,00

133 135 137 140 141 145 148 150 152 153 156 157 158 160 163 166 168 170 175 178 180 190 194 198 200 210 212 216 220 225 238 242 250 260 263

Oznaczenie pasa

Długość czynna [mm]

2240 8M HP 2240,00 2248 8M HP 2248,00 2272 8M HP 2272,00 2400 8M HP 2400,00 2504 8M HP 2504,00 2600 8M HP 2600,00 2800 8M HP 2800,00 3280 8M HP 3280,00

Liczba zębów

280 281 284 300 313 325 350 410

Szerokości standardowe: 20 mm, 30 mm, 50 mm, 85 mm (inne wymiary i szerokości niestandardowe na zamówienie)   • Produkt niemagazynowany

Przykład zamówienia: Pas zębaty: Optibelt OMEGA HP 1200 8M HP 20 18

1200 = długość czynna 1200 mm 8M HP = profil i wersja 20 = szerokość pasa 20 mm


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Asortyment standardowy Pas zębaty optibelt OMEGA HP Profile i wymiary

Profil

14M HP

t [mm]

14,0

hs [mm]

9,5

ht [mm]

5,6

Optibelt OMEGA 14M HP

Oznaczenie pasa

Długość czynna [mm]

Liczba zębów

966 14M HP 1092 14M HP 1190 14M HP 1400 14M HP 1456 14M HP• 1610 14M HP 1778 14M HP 1890 14M HP 2100 14M HP 2310 14M HP

966,00 1092,00 1190,00 1400,00 1456,00 1610,00 1778,00 1890,00 2100,00 2310,00

69 78 85 100 104 115 127 135 150 165

Oznaczenie pasa

2450 2590 2800 3150 3360 3500 3850 4326 4578

14M 14M 14M 14M 14M 14M 14M 14M 14M

HP HP HP HP HP HP HP HP HP

Długość czynna [mm]

Liczba zębów

2450,00 2590,00 2800,00 3150,00 3360,00 3500,00 3850,00 4326,00 4578,00

175 185 200 225 240 250 275 309 327

Szerokości standardowe: 40 mm, 55 mm, 85 mm, 115 mm, 170 mm (inne wymiary i szerokości niestandardowe na zamówienie) • Produkt niemagazynowany Przykład zamówienia: Pas zębaty: Optibelt OMEGA HP 1400 14M HP 55

1400 = długość czynna1400 mm 14M HP = profil i wersja 55 = Szerokość pasa55 mm 19


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Opis produktu Pas zębaty optibelt OMEGA

Budowa Grzbiet

Kord (cięgno) Ząb Tkanina

Bardzo wydajne pasy zębate Optibelt OMEGA są wynikiem konsekwentnych prac badawczych. Przy opracowaniu tej nowej generacji pasów zostały wykorzystane doświadczenia zdobyte przy produkcji i eksploatacji Optibelt ZR i Optibelt HTD®. Bezkońcowe pasy zębate Optibelt OMEGA pozwalają zoptymalizować pracę synchronicznych napędów siłowych i pozycjonowanych. Geometria kształtu zęba Optibelt OMEGA została dostosowana do będących w powszechnym użyciu kół zębatych. Dlatego pasy zębate Optibelt OMEGA są kompatybilne z kołami zębatymi HTD® w profilach kół 3M, 5M, 8M i 14M. Koła zębate Optibelt ZRS HTD® są standardowym produktem z nawierceniami cylindrycznymi lub pod tuleję Tapera Optibelt TB. Poza tym wszystkie pasy zębate OMEGA mogą pracować z kołami zębatymi RPP®. Do pasów zębatych Optibelt OMEGA nie są wymagane specjalne koła zębate.

Grzbiet Grzbiet pasa wykonany jest z elastycznej mieszanki polichloroprenowej, która chroni cięgno przed ewentualnym szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Grzbiet jest warunkowo odporny na działanie olei mineralnych, wilgoci i chroni pas przed przedwczesnym zużyciem na skutek tarcia. Kord (cięgno) Cięgno wykonane jest ze wzmocnionych, splecionych przeciwstawnie parami kordów z włókna szklanego. Takie cięgna charakteryzują się dużą wytrzymałością na rozciąganie, bardzo dużą elastycznością i bardzo małym wydłużaniem. Zęby Zęby, podobnie jak grzbiet, wykonane są z mieszanki polichloroprenowo-gumowej, która gwarantuje dużą odporność na ścinanie. Karb w zębie zapewnia bardzo niski poziom hałasu podczas pracy. Tkanina Tkanina poliamidowa chroni zęby przed przedwczesnym zużyciem i zapobiega wykruszeniom lub pęknięciom. Niski współczynnik tarcia zapewnia niską temperaturę podczas pracy jak również obniża poziom hałasu.

Przykład zastosowania: Kosiarka do trawy

Niektóre zalety i właściwości: • synchroniczny bieg • najwyższa precyzja • obniżony poziom hałasu podczas pracy dzięki kształtowi zębów OMEGA • kompatybilność ze standardowymi kołami zębatymi HTD® i RPP® • bezobsługowość • odporność na temperatury od –30 °C do +100 °C • współczynnik sprawności do 98%

20


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Asortyment standardowy Pas zębaty optibelt OMEGA Profile i wymiary

Profil

2M

t [mm]

2,0

hs [mm]

1,3

ht [mm]

0,7

Optibelt OMEGA 2M Oznaczenie pasa

Długość czynna [mm]

74 2M• 90 2M• 100 2M• 104 2M• 112 2M• 118 2M• 120 2M• 124 2M• 130 2M• 140 2M• 148 2M• 180 2M• 184 2M• 188 2M• 192 2M• 200 2M• 208 2M• 210 2M• 216 2M• 224 2M• 232 2M• 250 2M• 256 2M• 266 2M• 274 2M•

Liczba zębów

74,00 90,00 100,00 104,00 112,00 118,00 120,00 124,00 130,00 140,00 148,00 180,00 184,00 188,00 192,00 200,00 208,00 210,00 216,00 224,00 232,00 250,00 256,00 266,00 274,00

37 45 50 52 56 59 60 62 65 70 74 90 92 94 96 100 104 105 108 112 116 125 128 133 137

Oznaczenie pasa

Długość czynna [mm]

280 2M• 280,00 288 2M• 288,00 304 2M• 304,00 308 2M• 308,00 310 2M• 310,00 318 2M• 318,00 328 2M• 328,00 330 2M• 330,00 336 2M• 336,00 340 2M• 340,00 368 2M• 368,00 370 2M• 370,00 386 2M• 386,00 392 2M• 392,00 406 2M• 406,00 426 2M• 426,00 448 2M• 448,00 558 2M• 558,00 560 2M• 560,00 710 2M• 710,00 930 2M• 930,00 984 2M• 984,00 1066 2M• 1066,00 1224 2M• 1224,00

Liczba zębów

140 144 152 154 155 159 164 165 168 170 184 185 193 196 203 213 224 279 280 355 465 492 533 612

Szerokości standardowe: 3 mm, 6 mm, 9 mm • Produkt niemagazynowany

Przykład zamówienia: Pas zębaty: Optibelt OMEGA 180 2M 6

180 = długość czynna180 mm 2M = profil 6 = szerokość pasa 6 mm 21


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Asortyment standardowy Pas zębaty optibelt OMEGA Profile i wymiary

Profil

3M

t [mm]

3,0

hs [mm]

2,3

ht [mm]

1,1

Optibelt OMEGA 3M Oznaczenie pasa

111 117 120 123 126 129 141 144 150 156 159 165 168 171 174 177 180 183 186 192 195 201 204 207 210 213 216 225 237 240 243 246 249 252 255 267 276 282 285 288

3M 3M (HTD)• 3M (HTD)• 3M (HTD)• 3M (HTD)• 3M 3M 3M 3M 3M (HTD)• 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M (HTD) 3M 3M (HTD)• 3M 3M (HTD)• 3M (HTD) 3M 3M 3M 3M 3M 3M• 3M 3M

Długość czynna [mm]

111,00 117,00 120,00 123,00 126,00 129,00 141,00 144,00 150,00 156,00 159,00 165,00 168,00 171,00 174,00 177,00 180,00 183,00 186,00 192,00 195,00 201,00 204,00 207,00 210,00 213,00 216,00 225,00 237,00 240,00 243,00 246,00 249,00 252,00 255,00 267,00 276,00 282,00 285,00 288,00

Liczba zębów

Oznaczenie pasa

37 39 40 41 42 43 47 48 50 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 67 68 69 70 71 72 75 79 80 81 82 83 84 85 89 92 94 95 96

291 294 300 306 312 315 318 330 333 336 339 345 357 363 366 384 390 411 420 426 435 447 462 474 477 480 486 489 495 501 513 519 522 525 531 537 558 564 570 582

3M 3M 3M 3M (HTD)• 3M 3M 3M 3M 3M 3M (HTD) 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M• 3M 3M 3M 3M (HTD)• 3M 3M 3M (HTD)• 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M

Długość czynna [mm]

Liczba zębów

291,00 294,00 300,00 306,00 312,00 315,00 318,00 330,00 333,00 336,00 339,00 345,00 357,00 363,00 366,00 384,00 390,00 411,00 420,00 426,00 435,00 447,00 462,00 474,00 477,00 480,00 486,00 489,00 495,00 501,00 513,00 519,00 522,00 525,00 531,00 537,00 558,00 564,00 570,00 582,00

97 98 100 102 104 105 106 110 111 112 113 115 119 121 122 128 130 137 140 142 145 149 154 158 159 160 162 163 165 167 171 173 174 175 177 179 186 188 190 194

Oznaczenie pasa

591 594 597 600 606 612 615 633 648 669 672 675 708 711 738 753 804 816 843 882 888 945 960 1041 1062 1068 1071 1125 1176 1245 1263 1500 1530 1569 1863

3M (HTD)• 3M (HTD)• 3M 3M 3M 3M (HTD)• 3M 3M 3M (HTD)• 3M 3M (HTD)• 3M 3M (HTD)• 3M 3M 3M (HTD) 3M 3M 3M 3M 3M 3M (HTD) 3M (HTD)• 3M (HTD)• 3M 3M (HTD)• 3M (HTD) 3M (HTD)• 3M (HTD)• 3M (HTD)• 3M (HTD) 3M (HTD)• 3M (HTD)• 3M 3M (HTD)

Długość czynna [mm]

Liczba zębów

591,00 594,00 597,00 600,00 606,00 612,00 615,00 633,00 648,00 669,00 672,00 675,00 708,00 711,00 738,00 753,00 804,00 816,00 843,00 882,00 888,00 945,00 960,00 1041,00 1062,00 1068,00 1071,00 1125,00 1176,00 1245,00 1263,00 1500,00 1530,00 1569,00 1863,00

197 198 199 200 202 204 205 211 216 223 224 225 236 237 246 251 268 272 281 294 296 315 320 347 354 356 357 375 392 415 421 500 510 523 621

Szerokości standardowe: 6 mm, 9 mm, 15 mm • Produkt niemagazynowany

Przykład zamówienia: Pas zębaty: Optibelt OMEGA 150 3M 15 22

150 = długość czynna 150 mm 3M = profil 15 = szerokość pasa15 mm


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Asortyment standardowy Pas zębaty optibelt OMEGA Profile i wymiary

Profil

5M

Profil

D5M

t [mm]

5,0

W

1,143

hs [mm]

3,4

T

5,258

ht [mm]

1,9

Optibelt OMEGA 5M pasa

Długość czynna [mm]

Liczba zębów

5M (HTD) 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M (HTD) 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M (HTD) 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5Ms

120,00 180,00 225,00 255,00 265,00 270,00 280,00 295,00 300,00 305,00 325,00 330,00 340,00 345,00 350,00 360,00 365,00 370,00 375,00 385,00 400,00 415,00 425,00 450,00 460,00 475,00 490,00 500,00 520,00 525,00 535,00 540,00 550,00 560,00 565,00

24 36 45 51 53 54 56 59 60 61 65 66 68 69 70 72 73 74 75 77 80 83 85 90 92 95 98 100 104 105 107 108 110 112 113

Oznaczenie

120 180 225 255 265 270 280 295 300 305 325 330 340 345 350 360 365 370 375 385 400 415 425 450 460 475 490 500 520 525 535 540 550 560 565

Oznaczenie pasa

575 580 600 610 615 620 630 635 640 645 650 665 670 700 710 720 740 750 755 775 790 800 825 830 835 850 860 890 900 925 935 940 950 965 975

5M 5M 5Ms 5M 5Ms 5M (HTD) 5Ms 5Ms 5M 5M 5M 5Ms 5M 5Ms 5Ms 5M 5Ms 5M 5Ms 5M 5M• 5Ms 5M 5M 5Ms 5M 5M 5Ms 5Ms 5Ms 5M 5M 5M 5M 5M

Długość czynna [mm]

Liczba zębów

575,00 580,00 600,00 610,00 615,00 620,00 630,00 635,00 640,00 645,00 650,00 665,00 670,00 700,00 710,00 720,00 740,00 750,00 755,00 775,00 790,00 800,00 825,00 830,00 835,00 850,00 860,00 890,00 900,00 925,00 935,00 940,00 950,00 965,00 975,00

115 116 120 122 123 124 126 127 128 129 130 133 134 140 142 144 148 150 151 155 158 160 165 166 167 170 172 178 180 185 187 188 190 193 195

Oznaczenie pasa

980 1000 1025 1035 1050 1100 1125 1135 1200 1270 1380 1400 1420 1425 1500 1595 1690 1790 1800 1870 1895 2000 2110 2350 2525

5M 5Ms 5M 5M 5Ms 5M 5Ms 5M 5Ms 5M 5M• 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M (HTD)• 5M 5M 5M 5M 5M 5M

Długość czynna [mm]

Liczba zębów

980,00 1000,00 1025,00 1035,00 1050,00 1100,00 1125,00 1135,00 1200,00 1270,00 1380,00 1400,00 1420,00 1425,00 1500,00 1595,00 1690,00 1790,00 1800,00 1870,00 1895,00 2000,00 2110,00 2350,00 2525,00

196 200 205 207 210 220 225 227 240 254 276 280 284 285 300 319 338 358 360 374 379 400 422 470 505

Szerokości standardowe: 9 mm, 15 mm, 25 mm • Produkt niemagazynowany s dostępne wykonania podwójnie uzębione Przykład zamówienia: Pas zębaty: Optibelt OMEGA 1200 5M 15

1200 = długość czynna 1200 mm 5M = profil 15 = szerokość pasa 15 mm 23


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Asortyment standardowy Pas zębaty optibelt OMEGA Profile i wymiary

Profil

8M

Profil

D8M

t [mm]

8,0

W

1,372

hs [mm]

5,4

T

8,280

ht [mm]

3,2

Optibelt OMEGA 8M Oznaczenie pasa

288 320 352 376 416 424 480 512 520 560 576 600 608 624 632 640 656 680 712 720 760 776 784 800 824 840 848 856 880 896 912 920 960 976 1000

Długość czynna [mm]

8M• 288,00 8M (HTD) 320,00 8M• 352,00 8M 376,00 8M• 416,00 8M 424,00 8M 480,00 8M 512,00 8M 520,00 8M 560,00 8M 576,00 8Ms 600,00 8M 608,00 8M (HTD) 624,00 8M 632,00 8Ms 640,00 8Ms 656,00 8M 680,00 8M 712,00 8Ms 720,00 8M 760,00 8Ms 776,00 8Ms 784,00 8Ms 800,00 8M 824,00 8M 840,00 8M 848,00 8M 856,00 8Ms 880,00 8M 896,00 8M 912,00 8Ms 920,00 8Ms 960,00 8M 976,00 8M 1000,00

Liczba zębów

36 40 44 47 52 53 60 64 65 70 72 75 76 78 79 80 82 85 89 90 95 97 98 100 103 105 106 107 110 112 114 115 120 122 125

Oznaczenie pasa

1040 1056 1064 1080 1096 1120 1128 1160 1184 1200 1216 1224 1248 1256 1264 1280 1304 1328 1344 1360 1400 1424 1432 1440 1520 1552 1584 1600 1680 1696 1728 1760 1800 1904 1936

8Ms 8M 8M 8M 8M 8Ms 8M 8M 8M 8Ms 8M 8M 8M 8M 8M• 8Ms 8Ms 8Ms 8M 8Ms 8M 8Ms 8M (HTD) 8Ms 8M 8M 8M• 8Ms 8M 8M 8M 8Ms 8Ms 8M 8M

Długość czynna [mm]

Liczba zębów

1040,00 1056,00 1064,00 1080,00 1096,00 1120,00 1128,00 1160,00 1184,00 1200,00 1216,00 1224,00 1248,00 1256,00 1264,00 1280,00 1304,00 1328,00 1344,00 1360,00 1400,00 1424,00 1432,00 1440,00 1520,00 1552,00 1584,00 1600,00 1680,00 1696,00 1728,00 1760,00 1800,00 1904,00 1936,00

130 132 133 135 137 140 141 145 148 150 152 153 156 157 158 160 163 166 168 170 175 178 179 180 190 194 198 200 210 212 216 220 225 238 242

Oznaczenie pasa

Długość czynna [mm]

2000 8Ms 2000,00 2080 8M 2080,00 2104 8M 2104,00 2240 8M 2240,00 2248 8M 2248,00 2272 8M 2272,00 2400 8Ms 2400,00 2504 8M 2504,00 2600 8Ms 2600,00 2800 8Ms 2800,00 3048 8M 3048,00 3280 8M 3280,00 3600 8M 3600,00 4400 8M 4400,00

Szerokości standardowe: 20 mm, 30 mm, 50 mm, 85 mm • Produkt niemagazynowany s dostępne wykonania podwójnie uzębione Przykład zamówienia: Pas zębaty: Optibelt OMEGA 1200 8M 50 24

1200 = długość czynna 1200 mm 8M = profil 50 = szerokość pasa 50 mm

Liczba zębów

250 260 263 280 281 284 300 313 325 350 381 410 450 550


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Asortyment standardowy Pas zębaty optibelt OMEGA Profile i wymiary

Profil

14M

Profil

D14M D5M

t [mm]

14,0

W

 1,143 2,794

hs [mm]

  9,5

T

5,258 14,834

ht [mm]

  5,6

Optibelt OMEGA 14M Oznaczenie pasa

966 1092 1190 1400 1456 1610 1778 1890 2100 2310

14Ms 14M 14Ms 14Ms 14M• 14Ms 14Ms 14Ms 14Ms 14Ms

Długość czynna [mm]

zębów

966,00 1092,00 1190,00 1400,00 1456,00 1610,00 1778,00 1890,00 2100,00 2310,00

69 78 85 100 104 115 127 135 150 165

Liczba

Oznaczenie pasa

2450 14M 2590 14M 2800 14M 3150 14M 3360 14M 3500 14M 3850 14M 4004 14M (HTD) 4326 14M 4578 14M

Długość czynna [mm]

zębów

2450,00 2590,00 2800,00 3150,00 3360,00 3500,00 3850,00 4004,00 4326,00 4578,00

175 185 200 225 240 250 275 286 309 327

Liczba

Szerokości standardowe: 40 mm, 55 mm, 85 mm, 115 mm, 170 mm • Produkt niemagazynowany s dostępne wykonania podwójnie uzębione Przykład zamówienia: Pas zębaty: Optibelt OMEGA 1400 14M 55

1400 = długość czynna1400 mm 14M = profil 55 = szerokość pasa 55 mm 25


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Obliczenia Pasy zębate optibelt OMEGA Objaśnienia do wzorów

a

= rozstaw osi

anom = rozstaw osi obliczony dla‑ standardowej długości pasa

[mm] [mm]

n2

= częstotliwość obrotów napędzanego

[min‑1]

koła zębatego

c0

= współczynnik obciążenia podstawowego

P = moc do przeniesienia przez napęd z pasem zębatym

c1

= współczynnik zazębienia

PB

= moc obliczona

[kW]

c2

= współczynnik obciążenia całkowitego

PN

= moc znamionowa

[kW]

c3

= dodatek przełożenia

c6

= dodatek zmęczenia

PÜ = moc możliwa do przeniesienia przez standardową szerokość pasa [PN · c1 · c7]

c7

= współczynnik długości

da

= średnica zewnętrzna koła zębatego

[mm]

dw

= średnica czynna koła zębatego

[mm]

Sa

dwg = średnica czynna dużego koła zębatego

[mm]

dwk = średnica czynna małego koła zębatego

[mm]

[kW]

[kW]

= minimalny nacisk na oś w stanie statycznym

[N]

Sn zul = maksymalna dopuszczalna siła obwodowa

[N]

Sn3 = siła obwodowa do przeniesienia efektywnie

[N]

Sn = siła obwodowa do przeniesienia efektywnie łacznie z rzeczywistą siłą odśrodkową

[N]

t

= podziałka zębów

[mm]

[mm]

v

= prędkość pasa

[m/s]

dw2 = średnica czynna napędzanego koła zębatego

x

= minimalny luz rozstawu osi anom potrzebny

[mm]

do naprężenia pasa zębatego

[mm]

Ea

[mm]

y = minimalny luz rozstawu osi anom potrzebny do założenia pasa zębatego

[mm]

dw1 = średnica czynna napędzającego koła zębatego

= głębokość odchylenia odcinka pasa

między kołami F

= obciążenie pomiarowe

f

= częstotliwość

i

= przełożenie

L

= długość odcinka pasa między kołami

[N] [Hz] [mm]

LwSt = standardowa długość czynna pasa zębatego

[mm]

Lwth = obliczona długość czynna pasa zębatego

[mm]

n1

= częstotliwość obrotów napędzającego

koła zębatego

26

[min‑1]

ze

= liczba zazbiających się zębów małego koła

zg

= liczba zębów dużego koła zębatego

zk

= liczba zębów małego koła zębatego

zr

= liczba zębów pasa zębatego

z1

= liczba zębów napędzającego koła zębatego

z2

= liczba zębów napędzanego koła zębatego


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Wytyczne do wyboru pasa zębatego optibelt OMEGA HL

Patrz także:

Diagramm 1

„Obliczanie napędu Optibelt CAP”

EG OM elt tib Op

Moc teoretyczna PB = P · c2 [kW]

Liczba obrotów małego koła zębatego nk [min-1]

HL A1 4M

HL A8 M EG OM elt tib Op

Liczba obrotów małego koła zębatego nk [min-1]

Software na stronie www.optibelt.com

27


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Wytyczne do wyboru pasa zębatego optibelt OMEGA HP, optibelt OMEGA FanPower

Patrz także: Obliczanie napędu Optibelt CAP Software na stronie www.optibelt.com

28

Moc teoretyczna PB = P · c2 [kW]

Liczba obrotów małego koła zębatego nk [min-1]

FP M

EG

14

elt tib Op

Op

tib

elt

OM

OM

EG A

OM

elt tib

HP AF an Po we r1

4M

HP AF an Po we r EG

EG OM elt tib

Op

Op

Op

tib

elt

A8 M

OM

EG

8M

A5 M

FP

HP

Op

Liczba obrotów małego koła zębatego nk [min-1]

tib

elt

OM

EG

A3 M

HP

Diagramm 2


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Wytyczne do wyboru pasa zębatego optibelt OMEGA

Patrz także: Obliczanie napędu Optibelt CAP Software na stronie www.optibelt.com

EG

A8 M

GA OM E Op ti

be lt

Op

tib

14

elt

M

OM

EG

Op 0,1

0,2

Liczba obrotów małego koła zębatego nk [min-1]

OM tib

elt

Liczba obrotów małego koła zębatego nk [min-1]

Op

tib

elt

A5 M

OM

EG

Op t ib

A3 M

elt

OM

EG

A2 M

Diagramm 3

0,4 0,6

Moc teoretyczna PB = P · c2 [kW]

29


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Obliczanie Pas optibelt OMEGA Współczynniki obciążenia

Współczynnik obciążenia całkowitego c2

Współczynnik obciążenia podstawowego c0

Współczynnik obciążenia całkowitego c2 składa się ze współczynnika obciążenia podstawowego c0 i dwóch innych dodatków c3 i c6.

Współczynnik obciążenia podstawowego c0 uwzględnia dzienny czas użytkowania oraz rodzaj maszyny napędzającej i napędzanej. Ponieważ nie jest możliwe zestawienie w jednej tabeli wszystkich kombinacji składających się z maszyny napędzającej, napędzanej i z warunków pracy, współczynniki obciążenia podstawowego należy traktować jako wytyczne. Przyporządkowanie maszyny napędzanej jest zawsze zależne od rodzaju istniejącego obciążenia.

c2 = c0 + c3 + c6 c2 ≥ MA/MN  zalecenie przy częstym włączaniu i wyłączaniu Tabla 1 Współczynnik obciążenia podstawowego c0

Rodzaj obciążenia i przykłady maszyn napędzających Praca równomierna

Praca nierównomierna

Silnik elektryczny Szybka turbina Maszyna tłokowa o dużej liczbie tłoków

Silnik hydrauliczny Wolna turbina Maszyna tłokowa o niewielkiej liczbie tłoków

Współczynnik obciążenia podstawowego c0 przy dziennej eksploatacji: Rodzaj obciążenia podstawowego i przykłady maszyn napędzanych

do 16 h

ponad 16 h

do 16 h

ponad 16 h

1,3

1,4

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

1,8

1,9

2,0

2,1

2,0

2,1

2,2

2,3

Lekko obciążone napędy, eksploatacja równomierna, bez obciążeń uderzeniowych: Mierniki Kamery filmowe Maszyny biurowe Przenośniki taśmowe (do lekkich produktów) Średnio obciążone napędy, eksploatacja przy nieregularnych, małych i średnich obciążeniach uderzeniowych: Mieszarki Maszyny kuchenne Maszyny drukarskie Maszyny włókiennicze Pakowarki Przenośniki taśmowe (do ciężkich produktów) Mocno obciążone napędy, eksploatacja przy nieregularnych, średnich i dużych obciążeniach uderzeniowych: Obrabiarki Maszyny do obróbki drewna Napędy mimośrodowe Przenośniki (do ciężkich produktów) Bardzo mocno obciążone napędy, eksploatacja przy stałych i dużych obciążeniach uderzeniowych: Młyny Kalandry Prasy Pompy tłokowe i sprężarki Podnośniki

30


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Obliczanie Pasy zębate optibelt OMEGA Współczynniki dodatkowe

Dodatek przełożenia c3 Dla przełożeń prędkościowych do współczynnika obciążenia podstawowego c0 dodaje się wartość odpowiednią do przełożenia.

Podziałka [mm]

Tabela 2 Przełożenie i 1,00–0,80 0,79–0,57 0,56–0,40 0,39–0,28 0,27 i mniej

Dodatek przełożenia c3 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4

Warunki eksploatacji

Dodatek zmęczeniowy c6 0,2

Czas eksploatacji 16-24 h

0,2 – 0,2

Przy częstym włączaniu i wyłączaniu lub stałej eksploatacji nawrotnej należy wybrać współczynnik obciążenia całkowitego c2 większy niż stosunek momentu rozruchowego do momentu znamionowego. Jeśli stosujemy hamowanie silnikiem, to przy częstym hamowaniu należy podobnie postąpić z momentem hamującym. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszymi inżynierami. Minimalny luz x pozwalający naprężyć pas zębaty

x = 0,004 · anom

Tabelle 4 Minimalny luz y pozwalający założyć pas zębaty przy kołach zębatych bez tarczy obrzeżnikowej Rozstaw osi [mm] do 1000 1000 do 1780 1780 do 2540 2540 do 3300 3300 do 4600

 2  3  5  8 14

 6  8 14 22 36

12 14 19 33 58

Tabela 6 Współczynnik długości c7 Długość czynna [mm]

Zastosowanie krążków naprężających lub zwrotnych

Rzadka, okazjonalna eksploatacja

Tarcza obrzeżnikowa Tarcza obrzeżnikowa na na jednym kole zębatym obu kołach zębatych [mm] [mm]

Profil 2M

Tabela 3 Dodatek zmęczeniowy c6

od od od od

Tabela 5 Minimalny luz y pozwalający założyć pas zębaty przy kołach zębatych z tarczą obrzeżnikową

≤ > 190 ≤ > 260 ≤ > 400 ≤ > 600

190 260 400 600

Profil 3M Długość czynna [mm] ≤ > 190 ≤ > 260 ≤ > 400 ≤ > 600

190 260 400 600

Profil 5M Długość czynna [mm] ≤   440 >   440 ≤ 555 >   555 ≤ 800 >   800 ≤ 1100 > 1100

Profil 8M Długość czynna [mm]

c7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2

≤   600 >   600 ≤ 880 >   880 ≤ 1200 > 1200 ≤ 1760 > 1760

c7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2

c7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2

c7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2

Profil 14M Długość czynna [mm] ≤ 1190 > 1190 ≤ 1610 > 1610 ≤ 1890 > 1890 ≤ 2450 > 2450 ≤ 3150 > 3150

c7 0,80 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10

Tabelle 7 Współczynnik zazębienia c1

Przesunięcie (luz) do montażu pasa zębatego [mm]

Liczba zazębiających się zębów

Współczynnik zazębienia c1

1,8 2,8 3,3 4,1 5,3

≥6 5 4 3 2

1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 31


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Obliczanie Pasy zębate optibelt OMEGA Wzory i przykład obliczenia

Maszyna napędzająca

Warunki eksploatacji

Silnik elektryczny 50 Hz Przełącznik gwiazda-trójkąt P = 18,5 kW n1 = 2850 min-1

Eksploatacja dzienna: 12 godzin Maszyna włókiennicza P = 15 kW Liczba włączeń: 2 razy dziennie n2 = 1830 min-1 ± 1% Wpływ czynników zewnętrznych: temperatura, Rodzaj obciążenia: stałe brak działania olei, wody, pyłu Rozstaw osi: 400 mm do 450 mm maks. średnica koła: 200 mm Patrz także: Obliczanie napędu Optibelt CAP Software na stronie www.optibelt.com

Wzór

Maszyna robocza

Przykład obliczenia

Współczynnik obciążenia całkowitego c2 c0 c3 c6

= c0 + c3 + c6 z Tabeli 1, Strona 30 z Tabeli 2, Strona 31 z Tabeli 3, Strona 31

c2 c0 c3 c6

= = = =

1,6 + 0 + 0 = 1,6 1,6 0 0

Moc teoretyczna PB = P · c2

PB = 18,5 · 1,6 = 29,6 kW

Profil pasa zębatego

Optibelt OMEGA HP

z Diagramów 1-3, Strona 27-29

Type 8M

Przełożenie d n z i =  1 =  2 = w2 dw1 n2 z1

2850 i =     = 1,557 1830

Liczba zębów kół zębatych z1, dw1 wybrane ze standardowego asortymentu kół zębatych Strona 52 z2 = z1 · i Uwzględnić minimalne średnice kół!

Kontrola częstotliwości obrotów z i = 2 z1 n1 n2 = i

z1 = 36

dw1 = 91,67 mm

z2 = 36 · 1,56 = 56,16 z2 = 56

dw2 = 142,60 mm

z2 wybrane ze standardowego asortymentu kół Strona 52 Warunek z1 ≥ 22 (minimalna liczba zębów dla profilu 8M) spełniony

56 =    = 1,556 36 2850 n2 =    = 1832 min-1 1,556 i

Warunek: 1830 min-1 ± 1% spełniony

Zalecany rozstaw osi Zalecenia: a > 0,5 (dw1 + dw2) + 15 mm

a > 0,5 (91,67 + 142,60) + 15 mm = 132,14 mm

a < 2,0 (dw1 + dw2)

a < 2,0 (91,67 + 142,60) a = 425 mm wybrane tymczasowo

32

= 468,54 mm


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Obliczanie Pasy zębate optibelt OMEGA Wzory i przykład obliczenia

Wzory

Przykład obliczenia

Długość (dwg – dwk)2 π (dwg + dwk) + 2 4a patrz długość standardowa, Strona 7- 8, 12 -15 i 17- 21

(142,60 – 91,67)2 π (142,60 + 91,67) + 4 · 425 2 ≈ 1219,33 mm

Lwth ≈ 2a +

Lwth ≈ 2 · 425 +

LwSt

Lwth

Najbliższa standardowa długość pasa ze strony 18 LwSt = 1200 mm Odległość osi z LwSt anom = K +

K=

K2 –

(dwg – dwk)2 8

(LwSt) π – (d + dwk) 4 8 wg

anom = 208 +

2082 –

anom = 415,22 mm K=

1200 – 4

(142,60 – 91,67)2 8

π (142,60 + 91,67) = 208 mm 8

Minimalny luz potrzebny do naprężenia pasa x = 0,004 · anom

x ≥ 1,66 mm

Minimalny luz potrzebny do założenia pasa y = z Tabeli 5, Strona 31

y = 22 mm (z tarczą obrzeżnikową)

Liczba zazębiających się zębów w małym kole z ze =    k 6

(     ) 3–

dwg – dwk anom

(    )

36 142,60 – 91,67 ze =     3 –          6 415

= 17,26

ze = 17 Współczynnik długości c7 z Tabeli 6, Strona 31

c7 = 1,0

Współczynnik zazębienia c1 z Tabeli 7, Strona 31 Szerokość pasa ponad moc znamionową Warunek: PÜ ≥ PB PÜ = możliwa do przeniesienia moc znamionowa przy standardowej szerokości pasa PÜ = PN · c1 · c7 Wartość PN i w razie konieczności współczynnik korekty szerokości, który należy pomnożyć patrz strony 36 do 48

c1 = 1,0

31,09 kW > 29,60 kW

Warunek spełniony!

PÜ = 31,09 · 1,0 · 1,0 = 31,09 kW PN dla szerokości 30 mm = 19,68 · 1,58 = 31,09 kW

Wstępne rozplanowanie: 1 Pas zębaty Optibelt OMEGA HP 1 Koło zębate Optibelt ZRS 1 Koło zębate Optibelt ZRS

1200 8M HP 30 36 8M 30 56 8M 30 33


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Obliczanie Pasy zębate optibelt OMEGA Naprężenie wstępne

Naprężenie wstępne dla pasów zębatych Optibelt OMEGA HP, Optibelt, OMEGA HL i Optibelt OMEGA Prawidłowe naprężenie wstępne pasa jest decydujące dla optymalnego przenoszenia mocy i zachowania oczekiwanej żywotności pasa. Bardzo często zbyt małe lub zbyt duże naprężenie prowadzi do przedwczesnego zużycia pasa zębatego. Zbyt duże naprężenie może też doprowadzić do uszkodzenia łożysk w maszynie napędzającej i roboczej. Okazuje się, że stosowane ogólnie sposoby określania naprężania (np. metoda „kciuka”) nie wystarczają do optymalnego naprężenia pasa, a co za tym idzie jego najekonomiczniejszego wykorzystania. Dlatego wymagane, statyczne naprężenie należy obliczać indywidualnie dla każdego napędu za pomocą poniższych wzorów Optibelt. Ze względu na niezwykle dużą odporność pasów zębatych Optibelt na wydłużenie, po montażu, przy prawidłowej eksploatacji napędu niepotrzebna jest ponowna korekta naprężenia wstępnego. Oznaczenia literowe: [N] F = obciążenie pomiarowe [N] Sa = obciążenie osi [N] Sn3 = efektywna siła obwodowa do przeniesienia Ea = głębokość odchylenia odcinka pasa pomiędzy kołami [mm] L = długość odcinka pasa pomiędzy kołami [mm]

Obciążenie pomiarowe F po środku odcinka pasa pomiędzy kołami działające pod kątem prostym do pasa przyłożyć zgodnie z poniższą ryciną, zmierzyć głębokość odchylenia pasa Ea i, jeśli to jest konieczne, skorygować naprężenie.

1. Obliczanie obciążenia pomiarowego F F =

Sn3 20

1352 F =    = 67,60 N 20

Sn3 =

P · 1000 v

v=

dwk · nk 19100

Sn3 =

18,5 · 1000 13,68

v=

Sn3 = 1352 N

91,67 · 2850 19100

v = 13,68 m/s

2. Obliczanie głębokości odchylenia odcinka pasa pomiędzy kołami Ea dla danej długości odcinka pasa pomiędzy kołami Ea = L =

L 50

Ea = d –d (    ) 2

anom2 –

wg

wk

2

L =

414,44 = 8,3 mm 50 415,222 –

142,60 – 91,67 (    ) 2

2

3. Obliczanie minimalnego rozstawu osi w stanie statycznym Sa = Sn3 · 1,1

Sa = 1352 N · 1,1 = 1487,2 N

4. Obliczanie częstotliwości za pomocą miernika częstotliwości Optibelt f=

T 4 · k · L2

T = 0,5 · Sa k masa metra bieżącego w kg/m z Tabeli 8, Strona 49 L długość odcinka pasa pomiędzy kołami w m 34

f =

743,6 = 78,9 Hz 4 · 0,174 · 0,4142

T = 0,5 · 1487,2 N = 743,6 N k = 0,174 kg/m L = 0,414 m

= 414,44 mm


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Obliczanie napędu za pomocą

optibelt CAP

Pasy zębate optibelt OMEGA

Patrz także: Obliczanie napędu Optibelt CAP Software na stronie www.optibelt.com

Napęd należy zaprojektować z:

— pasa zębatego Optibelt OMEGA HP 1200 8M HP 30 — koła zębatego Optibelt ZRS 36-8M-30 (nawiercenie cylindryczne) — koła zębatego Optibelt ZRS 56-8M-30 (nawiercenie cylindryczne)

Maszyna napędzająca Maszyna robocza

Silnik elektryczny P = 18,5 kW Maszyna włókiennicza

Charakterystyka pasa zębatego Podziałka t: 8,000 mm Szerokość b: 30,00 mm Obliczona długość czynna Lwth: 1200,00 mm Standardowa długość czynna Lw: 1200,00 mm Liczba zębów zr: 150 Prędkość v: 13,68 m/s

Odchylenia / Uwagi

Charakterystyka koła zębatego      Koło 1 (napędzające) Koło 2 (robocze) Liczba zębów z: 36 56 Średnica czynna dw: 91,67 mm 142,60 mm Szerokość wieńca b1: 38,00 mm 38,00 mm Liczba obrotów n: 2850,0 1/min 1832,1 1/min Liczba zębów zazębiających się ze: 17 29 Moment obrotowy M: 104 Nm 162 Nm Wersja standardowa 6F 6WF Liczba tarcz obrzeżnikowych 2 2 Materiał St GG Zrealizowane dane napędu Odchylenia / Uwagi Moc obliczeniowa PB: 29,60 kW Zrealizowana moc znamionowa PÜ: 31,09 kW Współczynnik obciążenia – rzeczywisty c2: 1,68 Przełożenie – rzeczywiste i: 1,56 0,0 % Rozstaw osi - rzeczywisty a: 415,22 mm –9,78 mm Minimalny luz do założenia pasa y: ≥ 22,00 mm Minimalny luz do naprężenia pasa x: ≥ 1,66 mm Rzeczywista siła obwodowa Sn3: 1353 N Statyczny nacisk na oś Sa: 1488 N Statyczna siła działająca na odcinek pasa pomiędzy kołami T: 744 N Długość odcinka pasa pomiędzy kołami L: 414,50 mm

Metody ustawienia naprężenia wstępnego Głębokości wychylenia pasa na odcinkach pomiędzy kołami Ea: Miernik częstotliwości Optibelt TT 3 f:

8,29 mm przy obciążeniu pomiarowym F 67,60 N 78,88 1/s

35


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Wartości mocy Pas zębaty optibelt OMEGA HL 8M HL

Moc znamionowa PN [kW] dla profilu i wersji 8M HL i szerokości pasa zębatego 20 mm Liczba obrotów małego koła zębatego nk [min-1]

Liczba zębów małego koła zębatego zk

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

44

48

52

56

64

72

80

Średnica czynna małego koła zębatego dwk [mm] 56,02 61,12 66,21 71,30 76,39 81,49 86,58 91,67 96,77 101,86 112,05 122,23 132,42 142,60 162,97 183,35 203,72

10 20 50 100 200

0,07 0,13 0,32 0,59 1,12

0,08 0,15 0,35 0,68 1,30

0,09 0,18 0,40 0,77 1,46

0,09 0,19 0,45 0,86 1,63

0,11 0,21 0,49 0,94 1,80

0,12 0,22 0,54 1,04 1,97

0,13 0,25 0,59 1,12 2,13

0,14 0,27 0,64 1,20 2,30

0,15 0,28 0,67 1,30 2,47

0,15 0,31 0,72 1,38 2,64

0,18 0,34 0,81 1,56 2,97

0,20 0,38 0,90 1,72 3,30

300 400 500 600 700

1,63 2,11 2,58 3,04 3,58

1,87 2,44 2,98 3,52 4,16

2,12 2,76 3,39 4,01 4,72

2,37 3,09 3,79 4,49 5,30

2,62 3,42 4,19 4,96 5,87

2,86 3,73 4,59 5,43 6,43

3,11 4,06 5,00 5,91 6,99

3,36 4,38 5,40 6,39 7,55

3,61 4,70 5,78 6,86 8,11

3,84 5,02 6,19 7,32 8,67

4,34 4,82 5,30 5,77 6,73 7,67 8,61 5,67 6,29 6,92 7,55 8,80 10,05 11,28 6,96 7,75 8,53 9,31 10,85 12,37 13,89 8,26 9,19 10,11 11,03 12,85 14,67 16,47 9,78 10,87 11,97 13,07 15,23 17,39 19,52

800 1000 1200 1450 1600

3,95 4,82 5,68 6,76 7,34

4,57 5,60 6,60 7,88 8,55

5,21 5,83 6,46 7,08 7,71 8,32 6,37 7,15 7,93 8,69 9,46 10,23 7,53 8,45 9,37 10,27 11,18 12,09 8,99 10,10 11,19 12,29 13,38 14,47 9,77 10,97 12,17 13,36 14,55 15,73

8,94 10,98 13,00 15,55 16,91

9,55 11,75 13,89 16,62 18,08

10,78 13,25 15,68 18,77 20,42

11,99 14,75 17,45 20,90 22,73

13,20 16,24 19,21 23,01 25,02

14,41 17,72 20,97 25,12 27,31

16,80 20,67 24,45 29,28 31,83

19,17 23,58 27,90 33,39 36,29

21,53 26,46 31,30 37,44 40,69

1800 2000 2200 2400 2800

8,15 8,94 9,73 10,51 12,04

9,51 10,45 11,37 12,29 14,09

10,86 11,93 13,00 14,06 16,13

12,21 13,42 14,62 15,81 18,14

13,54 14,89 16,22 17,55 20,16

14,87 16,36 17,83 19,29 22,15

16,20 17,83 19,42 21,02 24,14

17,52 19,27 21,01 22,74 26,11

18,83 20,72 22,59 24,45 28,08

20,14 22,16 24,15 26,14 30,02

22,74 25,02 27,27 29,51 33,88

25,32 27,86 30,36 32,85 37,70

27,86 30,66 33,40 36,13 41,45

30,41 33,46 36,44 39,42 45,19

35,43 38,97 42,42 45,87 52,50

40,38 44,38 48,27 52,16 59,60

45,24 49,70 54,00 58,31 66,50

3000 3500 4000 4500 5000

12,49 14,63 16,42 18,17 19,86

14,62 17,14 19,25 21,31 23,32

16,73 19,64 22,07 24,44 26,74

18,84 22,11 24,86 27,53 30,13

20,92 24,56 27,63 30,60 33,48

23,00 27,00 30,36 33,63 36,79

25,06 29,43 33,08 36,63 40,06

27,11 31,83 35,78 39,60 43,30

29,15 34,21 38,44 42,53 46,49

31,16 36,58 41,09 45,44 49,64

35,18 41,26 46,30 51,16 55,81

39,13 45,87 51,43 56,74 61,81

43,01 46,89 54,44 61,77 68,86 50,35 54,83 63,48 56,38 61,34 28,37 30,90

5500

21,51 25,27 28,98 32,66 36,28 39,86 43,38 46,86 50,28 53,67 60,25

HL

0,22 0,41 0,98 1,89 3,62

0,24 0,45 1,07 2,06 3,95

0,27 0,53 1,25 2,39 4,59

0,31 0,60 1,43 2,73 5,24

Inne wartości mocy dla innych szerokości pasa wynikają z przemnożenia współczynnikiem korekty szerokości

Współczynnik korekty szerokości Profil i wersja 8M HL Standardowa szerokość pasa [mm] Współczynnik 36

20

30

50

85

1,00

1,58

2,73

4,76

0,34 0,67 1,59 3,06 5,89


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Wartości mocy Pas zębaty optibelt OMEGA HL 14M HL

Moc znamionowa PN [kW] dla profilu i wersji 14M HL i szerokości pasa zębatego 40 mm Liczba obrotów małego koła zębatego nk [min-1]

Liczba zębów małego koła zębatego zk

28

29

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

52

56

64

72

80

Średnica czynna małego koła zębatego dwk [mm] 124,78 129,23 133,69 142,6 151,52 160,43 169,34 178,25 187,17 196,08 204,99 213,9 231,73 249,55 285,21 320,86 356,51

10 20 40 60 100

0,53 1,01 1,87 2,72 4,29

0,56 1,05 1,94 2,84 4,48

0,59 1,08 2,02 2,96 4,67

0,62 1,18 2,19 3,19 5,04

0,67 1,27 2,34 3,42 5,42

0,72 1,34 2,50 3,65 5,78

0,77 1,44 2,66 3,89 6,14

0,80 1,52 2,82 4,11 6,52

0,85 1,60 2,97 4,34 6,88

0,90 1,68 3,13 4,57 7,25

0,94 1,77 3,28 4,80 7,60

0,99 1,85 3,43 5,02 7,95

1,07 2,01 3,74 5,47 8,67

200 300 400 500 600

7,94 11,35 14,59 17,71 20,72

8,29 11,85 15,25 18,51 21,67

8,65 12,35 15,91 19,31 22,62

9,34 13,36 17,20 20,90 24,49

10,05 14,37 18,50 22,49 26,34

10,73 15,36 19,79 24,06 28,21

11,42 16,35 21,08 25,63 30,04

12,10 17,34 22,34 27,18 31,86

12,78 18,32 23,60 28,71 33,67

13,47 19,30 24,87 30,24 35,49

14,13 20,26 26,12 31,77 37,27

14,80 21,23 27,37 33,30 39,04

16,14 23,14 29,84 36,30 42,57

17,47 25,05 32,31 39,30 46,10

700 800 950 1000 1200

24,25 26,54 32,11 37,45 44,15

25,35 27,76 33,59 39,19 46,20

26,46 28,98 35,07 40,93 48,25

28,66 31,39 38,00 44,36 52,32

30,86 33,79 40,92 47,77 56,34

33,04 36,17 43,80 51,16 60,33

35,19 38,54 46,68 54,51 64,27

37,32 40,89 49,52 57,82 68,18

39,45 43,22 52,34 61,11 72,04

41,58 45,54 55,16 64,40 75,90

43,67 47,83 57,93 67,63 79,67

45,76 50,13 60,70 70,86 83,45

49,88 54,64 66,14 77,17 90,80

54,01 62,09 70,00 77,77 59,14 67,98 76,62 85,09 71,59 82,20 92,53 102,61 83,49 95,74 107,59 119,09 98,15 112,33 125,91 138,93

1450 1600 1800 2000 2200

47,63 52,48 57,19 61,70 66,20

49,85 54,93 59,86 64,57 69,28

52,06 57,38 62,54 67,45 72,36

56,46 62,21 67,79 73,12 78,44

60,79 67,00 73,00 78,72 84,44

65,09 71,72 78,14 84,23 90,32

69,35 73,57 77,71 81,86 85,91 89,97 97,84 105,72 120,79 135,16 148,83 76,40 81,01 85,55 90,10 94,52 98,95 107,51 116,06 132,29 147,61 83,20 88,21 93,12 98,02 102,80 107,57 116,72 125,86 143,08 89,66 95,01 100,24 105,47 110,54 115,60 125,24 134,87 96,12 101,82 107,37 112,92 118,28 123,64 133,76 143,88

2400 2600 2850 3000 3500

70,44 73,72 76,99 83,43 89,77 95,98 102,09 108,09 113,90 119,71 125,30 130,88 74,68 78,15 81,62 88,42 95,10 101,64 108,07 114,35 120,43 126,51 132,31 138,12 77,12 80,70 84,27 91,28 98,15 104,88 111,47 117,90 124,11 130,33 136,23 142,14 88,30 92,35 96,39 104,27 111,94 119,38 126,62 133,63 66,81 97,06 101,43 105,80 114,27 122,45

HL

1,15 1,32 1,50 1,66 2,18 2,50 2,83 3,13 4,05 4,65 5,25 5,84 5,91 6,81 7,67 8,54 9,38 10,78 12,17 13,55 20,09 28,81 37,16 45,21 53,01

22,67 32,52 41,94 51,01 59,79

25,22 36,18 46,64 56,73 66,47

Inne wartości mocy dla innych szerokości pasa wynikają z przemnożenia współczynnikiem korekty szerokości

Współczynnik korekty szerokości Profil i wersja 14M HL Standardowa szerokość pasa [mm] Współczynnik

40

55

85

115

170

1,00

1,44

2,50

3,50

5,32 37


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Wartości mocy Pas zębaty optibelt OMEGA FanPower 8M FP

Moc znamionowa PN [kW] dla profilu i wersji 8M FP i szerokości pasa zębatego 20 mm Liczba obrotów małego koła zębatego nk [min-1]

Liczba zębów małego koła zębatego zk

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

44

48

52

56

64

72

80

Średnica czynna małego koła zębatego dwk [mm] 56,02 61,12 66,21 71,30 76,39 81,49 86,58 91,67 96,77 101,86 112,05 122,23 132,42 142,60 162,97 183,35 203,72

10 20 50 100 200

0,06 0,11 0,28 0,51 0,97

0,07 0,13 0,31 0,59 1,13

0,08 0,15 0,35 0,67 1,27

0,08 0,16 0,39 0,75 1,41

0,09 0,18 0,43 0,82 1,57

0,10 0,19 0,47 0,90 1,71

0,11 0,22 0,51 0,97 1,85

0,12 0,24 0,55 1,04 2,00

0,13 0,25 0,58 1,13 2,15

0,13 0,27 0,62 1,20 2,29

0,15 0,30 0,71 1,35 2,58

0,17 0,33 0,78 1,50 2,87

0,19 0,36 0,86 1,64 3,15

0,20 0,39 0,93 1,79 3,43

0,24 0,46 1,09 2,08 4,00

0,27 0,52 1,24 2,38 4,56

300 400 500 600 700

1,41 1,83 2,24 2,64 3,11

1,63 2,12 2,59 3,06 3,62

1,84 2,40 2,95 3,48 4,11

2,06 2,68 3,30 3,90 4,61

3,34 4,36 5,38 6,36 7,54

3,77 4,93 6,05 7,18 8,50

800 1000 1200 1450 1600

3,43 4,19 4,94 5,88 6,38

3,98 4,87 5,74 6,85 7,44

4,53 5,54 6,55 7,82 8,49

5,07 5,61 6,16 6,70 7,23 7,78 8,31 6,22 6,89 7,56 8,23 8,89 9,55 10,21 7,35 8,14 8,93 9,72 10,51 11,30 12,08 8,78 9,73 10,69 11,64 12,58 13,52 14,46 9,54 10,58 11,62 12,65 13,68 14,70 15,73

9,37 11,53 13,64 16,32 17,75

10,43 12,83 15,17 18,17 19,76

11,48 14,12 16,70 20,01 21,76

12,53 15,41 18,24 21,84 23,75

14,61 17,97 21,26 25,46 27,68

16,67 20,50 24,26 29,03 31,55

18,72 23,01 27,22 32,56 35,39

1800 2000 2200 2400 2800

7,09 8,27 9,45 7,78 9,09 10,38 8,46 9,89 11,30 9,14 10,69 12,22 10,47 12,25 14,03

10,61 11,67 12,71 13,75 15,78

11,77 12,95 14,11 15,27 17,53

12,93 14,23 15,50 16,77 19,26

14,09 15,50 16,89 18,28 20,99

15,23 16,76 18,27 19,77 22,70

16,37 18,02 19,64 21,26 24,41

17,51 19,27 21,00 22,73 26,10

19,77 21,76 23,71 25,66 29,46

22,02 24,23 26,40 28,56 32,78

24,23 26,66 29,04 31,42 36,04

26,44 29,10 31,69 34,28 39,30

30,81 33,89 36,89 39,88 45,65

35,11 38,59 41,97 45,35 51,83

39,34 43,21 46,96 50,70 57,82

3000 3500 4000 4500 5000

10,86 12,72 14,28 15,80 17,27

16,38 19,23 21,62 23,94 26,20

18,20 21,36 24,02 26,61 29,12

20,00 23,48 26,40 29,24 32,00

21,79 25,59 28,77 31,85 34,83

23,57 27,68 31,11 34,43 37,65

25,35 29,75 33,43 36,98 40,43

27,10 31,81 35,73 39,51 43,16

30,59 35,88 40,26 44,48 48,53

34,02 39,88 44,72 49,34 53,75

37,40 40,78 47,34 53,71 59,88 43,78 47,68 55,20 49,03 53,34 24,67 26,87

5500

18,71 21,98 25,20 28,40 31,54 34,66 37,72 40,74 43,73 46,67 52,39

FanPower

12,71 14,91 16,74 18,53 20,27

14,55 17,08 19,19 21,25 23,26

2,27 2,97 3,65 4,31 5,10

2,49 3,25 4,00 4,72 5,59

2,70 3,53 4,34 5,14 6,08

2,92 3,81 4,69 5,55 6,57

3,13 4,09 5,03 5,96 7,05

4,19 4,61 5,02 5,85 6,67 7,49 5,47 6,02 6,57 7,65 8,74 9,80 6,74 7,42 8,09 9,44 10,76 12,08 7,99 8,79 9,59 11,18 12,76 14,32 9,46 10,41 11,36 13,25 15,12 16,98

Inne wartości mocy dla innych szerokości pasa wynikają z przemnożenia współczynnikiem korekty szerokości

Współczynnik korekty szerokości Profil i wersja 8M FP Standardowa szerokość pasa [mm] Współczynnik 38

0,30 0,58 1,38 2,66 5,12

20

30

50

85

1,00

1,58

2,73

4,76


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Wartości mocy Pas zębaty optibelt OMEGA FanPower 14M FP

Moc znamionowa PN [kW] dla profilu i wersji 14M FP i szerokości pasa zębatego 40 mm Liczba obrotów małego koła zębatego nk [min-1]

Liczba zębów małego koła zębatego zk

28

29

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

52

56

64

72

80

Średnica czynna małego koła zębatego dwk [mm] 124,78 129,23 133,69 142,6 151,52 160,43 169,34 178,25 187,17 196,08 204,99 213,9 231,73 249,55 285,21 320,86 356,51

10 20 40 60 100

0,46 0,88 1,62 2,37 3,73

0,49 0,91 1,69 2,47 3,89

0,51 0,94 1,76 2,57 4,06

0,54 1,02 1,90 2,78 4,38

0,58 1,11 2,04 2,97 4,71

0,62 1,17 2,17 3,18 5,03

0,67 1,25 2,32 3,38 5,34

0,70 1,32 2,45 3,58 5,67

0,74 1,39 2,58 3,78 5,98

0,78 1,47 2,72 3,98 6,30

0,82 1,54 2,85 4,17 6,61

0,86 1,61 2,99 4,36 6,92

0,93 1,75 3,25 4,75 7,54

1,00 1,90 3,52 5,14 8,16

1,15 1,30 1,44 2,17 2,46 2,73 4,05 4,56 5,08 5,92 6,67 7,43 9,37 10,58 11,78

200 300 400 500 600

6,91 9,87 12,68 15,40 18,02

7,21 10,30 13,26 16,09 18,85

7,52 10,74 13,83 16,79 19,67

8,12 11,62 14,96 18,17 21,30

8,74 12,50 16,08 19,56 22,91

9,33 13,36 17,21 20,92 24,53

9,93 14,22 18,33 22,28 26,12

10,52 15,08 19,42 23,64 27,70

11,12 15,93 20,53 24,97 29,28

11,71 16,78 21,63 26,30 30,86

12,29 17,62 22,71 27,63 32,40

12,87 18,46 23,80 28,95 33,95

14,03 20,12 25,95 31,56 37,02

15,19 21,78 28,09 34,18 40,09

17,47 25,05 32,31 39,31 46,09

700 800 1000 1200 1450

21,08 23,08 27,92 32,57 38,39

22,05 24,14 29,21 34,08 40,17

23,01 25,20 30,50 35,59 41,95

24,93 27,29 33,04 38,57 45,50

26,83 29,38 35,58 41,54 48,99

28,73 31,45 38,09 44,48 52,46

30,60 33,51 40,59 47,40 55,89

32,46 35,56 43,06 50,28 59,29

34,31 37,58 45,51 53,14 62,64

36,15 39,60 47,97 56,00 66,00

37,97 41,59 50,37 58,81 69,28

39,79 43,59 52,78 61,61 72,57

43,38 47,51 57,52 67,10 78,96

46,96 51,43 62,25 72,60 85,35

53,99 60,87 67,63 59,11 66,62 73,99 71,48 80,46 89,22 83,25 93,56 103,56 97,68 109,49 120,81

1600 1800 2000 2200 2400

41,42 45,63 49,73 53,65 57,57

43,35 47,76 52,05 56,15 60,25

45,27 49,89 54,38 58,65 62,92

49,09 54,09 58,95 63,58 68,21

52,86 58,26 63,48 68,45 73,43

56,60 62,36 67,94 73,24 78,54

60,30 66,44 72,35 77,96 83,58

63,97 70,44 76,70 82,62 88,54

67,58 74,39 80,97 87,17 93,36

71,18 74,71 78,23 85,08 91,93 105,03 117,53 129,41 78,34 82,20 86,05 93,49 100,92 115,03 128,36 85,24 89,39 93,54 101,49 109,45 124,42 91,71 96,12 100,52 108,90 117,28 98,19 102,85 107,51 116,31 125,11

2600 2850 3000 3500 4000

61,25 64,94 67,06 76,79 84,40

64,10 67,96 70,17 80,30 88,20

66,95 70,98 73,28 83,81 92,00

72,55 78,06 83,46 88,78 93,99 99,04 104,10 108,95 113,81 76,89 82,70 88,38 93,98 99,44 104,72 110,01 115,06 120,10 79,38 85,35 91,20 96,93 102,52 107,93 113,33 118,46 123,60 90,67 97,34 103,81 110,10 116,20 58,10 99,37 106,48

4500

91,28 95,30 99,33

FanPower

19,71 28,28 36,47 44,36 51,99

21,93 31,46 40,56 49,33 57,80

Inne wartości mocy dla innych szerokości pasa wynikają z przemnożenia współczynnikiem korekty szerokości

Współczynnik korekty szerokości Profil i wersja14M FP Standardowa szerokość pasa [mm] Współczynnik

40

55

85

115

170

1,00

1,44

2,50

3,50

5,32 39


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Wartości mocy Pas zębaty optibelt OMEGA HP 3M HP

Moc znamionowa PN [W] dla profilu i wersji 3M HP i szerokości pasa zębatego 9 mm Liczba obrotów małego koła zębatego nk [min-1]

Liczba zębów małego koła zębatego zk

10

12

14

16

18

20

24

28

32

40

48

56

64

72

9,55

11,46

13,37

15,28

17,19

19,10

22,92

26,74

30,56

38,20

20 40 60 100 200

2,7 5,2 7,6 12,3 23,3

3,4 6,5 9,5 15,3 28,9

4,1 7,8 11,4 18,4 34,8

4,8 9,2 13,4 21,7 40,9

5,6 10,7 15,5 25,1 47,4

6,4 12,1 17,7 28,7 54,1

8,0 15,2 22,2 36,0 67,7

9,8 18,6 27,0 43,5 81,9

11,5 21,8 31,8 50,9 95,5

300 400 500 600 700

31,6 39,6 46,3 52,3 58,6

39,4 49,4 58,1 65,6 73,9

47,7 59,7 70,6 80,1 90,0

56,3 70,6 83,6 95,3 106,9

65,6 82,0 97,3 112,1 125,6

74,7 93,3 111,3 128,1 143,7

93,8 116,7 138,6 160,0 180,5

113,6 141,0 167,6 192,4 217,4

800 900 950 1000 1200

66,1 71,5 74,0 76,5 86,3

82,8 89,0 92,7 96,3 109,3

100,2 109,3 113,3 117,4 133,7

118,6 129,7 135,0 140,3 160,0

138,5 152,0 157,8 164,5 187,7

158,5 173,5 180,8 188,1 214,8

199,2 217,4 226,5 235,7 270,7

1400 1450 1600 1800 2000

96,0 98,5 106,4 117,0 125,0

122,0 124,8 135,2 148,0 158,0

149,7 153,7 164,9 180,0 193,0

179,1 183,6 197,4 215,0 231,0

211,0 216,8 232,5 253,0 272,0

241,7 247,8 266,6 290,0 312,0

2400 2850 3200 3600 4000

141,0 155,0 170,0 182,0 194,0

178,0 198,0 216,0 233,0 248,0

219,0 245,0 266,0 287,0 308,0

263,0 296,0 320,0 347,0 372,0

309,0 350,0 379,0 411,0 441,0

356,0 403,0 436,0 473,0 508,0

5000 6000 7000 8000 10000

221,0 246,0 265,0 284,0 320,0

284,0 317,0 344,0 368,0 418,0

352,0 395,0 429,0 462,0 515,0

427,0 479,0 523,0 564,0 632,0

507,0 571,0 625,0 676,0 759,0

12000 14000

349,0 347,0

452,0 458,0

566,0 583,0

690,0 721,0

822,0 954,0 1204,0 1428,0 1624,0 1920,0 2064,0 869,0 1006,0 1260,0 1476,0 1651,0 1856,0

80

45,84

53,48

61,12

68,75

76,39

14,9 28,5 41,4 66,1 125,0

18,4 35,0 51,0 81,6 154,7

21,6 41,2 60,1 96,3 183,0

24,5 46,7 68,0 109,3 207,1

27,3 52,0 75,8 122,2 231,6

30,0 57,3 83,5 134,7 255,9

133,0 165,6 197,0 226,5 254,7

173,9 216,0 255,8 294,0 330,1

215,1 268,0 317,1 363,6 407,7

253,9 315,6 372,8 426,9 478,8

287,6 358,2 423,0 485,0 544,0

321,9 400,2 473,3 541,8 607,6

354,5 441,5 521,3 597,5 669,7

240,6 262,8 273,4 284,1 326,5

281,3 307,9 320,6 333,2 382,2

365,0 399,0 415,0 432,0 496,0

451,0 491,0 512,0 531,0 609,0

529,0 577,0 600,0 624,0 713,0

601,0 655,0 682,0 708,0 809,0

671,0 731,0 761,0 791,0 902,0

739,0 807,0 839,0 871,0 994,0

303,4 311,9 335,1 365,0 395,0

366,0 375,0 404,3 440,0 475,0

428,2 439,1 473,1 515,0 557,0

554,0 569,0 611,0 667,0 718,0

680,0 797,0 903,0 1009,0 698,0 818,0 927,0 1034,0 749,0 877,0 995,0 1110,0 816,0 955,0 1082,0 1207,0 879,0 1029,0 1165,0 1298,0

1110,0 1139,0 1221,0 1326,0 1427,0

450,0 509,0 552,0 599,0 644,0

543,0 614,0 665,0 722,0 776,0

635,0 819,0 1000,0 1168,0 718,0 923,0 1125,0 1313,0 779,0 1001,0 1218,0 1419,0 845,0 1084,0 1317,0 1531,0 907,0 1163,0 1409,0 1635,0

587,0 743,0 661,0 838,0 724,0 919,0 784,0 994,0 880,0 1114,0

896,0 1011,0 1105,0 1194,0 1334,0

Średnica czynna małego koła zębatego dwk (mm)

HP 1047,0 1178,0 1286,0 1385,0 1534,0

1335,0 1495,0 1621,0 1733,0 1877,0

1608,0 1788,0 1919,0 2030,0 2128,0

1853,0 2045,0 2169,0 2264,0 2277,0

1322,0 1484,0 1601,0 1724,0 1837,0

1471,0 1648,0 1775,0 1907,0 2028,0

1613,0 1792,0 1940,0 2079,0 2203,0

2065,0 2257,0 2257,0 2440,0 2359,0 2506,0 2420,0 2517,0 2393,0

2425,0 2587,0 2598,0 2537,0

Inne wartości mocy dla innych szerokości pasa wynikają z przemnożenia współczynnikiem korekty szerokości

Współczynnik korekty szerokości Profil i wersja 3M Szerokość pasa [mm] Współczynnik 40

3

Standard 6

Standard 9

12

Standard 15

20

25

0,28

0,61

1,00

1,44

1,87

2,63

3,40


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Wartości mocy Pas zębaty optibelt OMEGA HP 5M HP

Moc znamionowa PN [W] dla profilu i wersji 5M HP i szerokości pasa zębatego 9 mm Liczba obrotów małego koła zębatego nk [min-1]

Liczba zębów małego koła zębatego zk

14

16

18

20

24

28

32

36

40

44

48

22,28

25,46

28,65

31,83

38,20

44,56

50,93

57,30

63,66

70,03

76,39

56

64

72

80

Średnica czynna małego koła zębatego dwk [mm] 89,13 101,86 114,59 127,32

700 950 1450 2850

0,36 0,45 0,62 1,04

0,44 0,56 0,79 1,32

0,53 0,68 0,94 1,58

0,61 0,78 1,09 1,83

0,77 0,99 1,39 2,32

0,93 1,20 1,68 2,79

1,09 1,40 1,98 3,27

1,25 1,62 2,27 3,71

1,43 1,83 2,56 4,15

1,59 2,05 2,85 4,59

1,76 2,25 3,14 5,00

2,09 2,68 3,70 5,77

2,43 3,09 4,26 6,49

2,76 3,52 4,80 7,12

3,09 3,92 5,32 7,68

20 40 60 100 200

0,01 0,03 0,05 0,07 0,13

0,02 0,03 0,06 0,08 0,15

0,02 0,05 0,06 0,10 0,18

0,02 0,05 0,07 0,12 0,21

0,03 0,06 0,09 0,14 0,26

0,03 0,08 0,10 0,17 0,31

0,05 0,09 0,13 0,20 0,37

0,06 0,10 0,15 0,23 0,43

0,06 0,12 0,16 0,26 0,48

0,07 0,13 0,18 0,29 0,54

0,07 0,14 0,21 0,32 0,60

0,09 0,17 0,24 0,38 0,71

0,10 0,20 0,28 0,45 0,83

0,12 0,22 0,32 0,51 0,94

0,14 0,25 0,37 0,58 1,07

300 400 500 600 800

0,17 0,22 0,26 0,31 0,39

0,22 0,28 0,33 0,39 0,49

0,25 0,32 0,39 0,46 0,59

0,30 0,38 0,46 0,53 0,68

0,37 0,47 0,58 0,68 0,86

0,45 0,58 0,70 0,82 1,04

0,53 0,68 0,82 0,95 1,22

0,61 0,78 0,94 1,10 1,40

0,69 0,89 1,07 1,25 1,59

0,77 0,99 1,20 1,39 1,77

0,85 1,09 1,32 1,54 1,96

1,01 1,30 1,58 1,84 2,33

1,18 1,52 1,83 2,14 2,70

1,36 1,74 2,09 2,44 3,07

1,52 1,94 2,35 2,73 3,44

900 1000 1200 1400 1600

0,44 0,47 0,54 0,61 0,68

0,54 0,59 0,68 0,77 0,85

0,64 0,70 0,82 0,92 1,02

0,75 0,82 0,94 1,07 1,18

0,94 1,04 1,20 1,36 1,51

1,15 1,25 1,45 1,63 1,82

1,35 1,47 1,70 1,92 2,14

1,55 1,69 1,96 2,21 2,45

1,75 1,91 2,21 2,50 2,76

1,96 2,13 2,46 2,77 3,07

2,16 2,35 2,71 3,06 3,38

2,56 2,78 3,21 3,61 3,98

2,97 3,22 3,70 4,15 4,57

3,37 3,66 4,20 4,68 5,13

3,77 4,08 4,67 5,20 5,68

1800 2000 2400 3200 3600

0,74 0,79 0,91 1,12 1,21

0,93 1,01 1,16 1,44 1,55

1,12 1,22 1,39 1,71 1,86

1,30 1,40 1,61 1,99 2,16

1,64 1,78 2,05 2,52 2,73

1,99 2,16 2,47 3,02 3,28

2,33 2,53 2,89 3,53 3,81

2,68 2,90 3,30 4,00 4,31

3,01 3,25 3,70 4,47 4,80

3,35 3,61 4,11 4,92 5,26

3,68 3,97 4,49 5,35 5,69

4,32 4,65 5,22 6,14 6,47

4,95 5,30 5,92 6,84 7,15

5,54 5,92 6,57 7,44 7,69

6,12 6,51 7,15 7,95 8,12

4000 5000 6000 7000 8000

1,30 1,50 1,67 1,82 1,94

1,67 1,93 2,16 2,36 2,52

2,00 2,31 2,59 2,82 3,01

2,32 2,68 2,99 3,24 3,46

2,92 3,36 3,73 4,03 4,26

3,51 4,00 4,39 4,70 4,93

4,06 4,60 5,00 5,30 5,47

4,59 5,15 5,54 5,80 5,90

5,08 5,65 6,01 6,20 6,20

5,55 6,10 6,41 6,49 6,36

5,98 6,50 6,73 6,68 6,38

6,75 7,37 7,83 7,13 7,53 7,68 7,12 7,16 6,85 6,73 6,30 5,39 5,98

8,14 7,58 6,19

10000 12000 14000

2,15 2,30 2,39

2,79 2,98 3,09

3,32 3,52 3,62

3,78 3,97 4,04

4,57 4,66 4,58

5,14 5,08 4,75

5,54 5,22 4,55

5,73 5,07 3,96

5,72 5,50 5,05 4,62 3,88 2,97

HP

Inne wartości mocy dla innych szerokości pasa wynikają z przemnożenia współczynnikiem korekty szerokości

Współczynnik korekty szerokości Profil i wersja 5M Szerokość pasa [mm] Współczynnik

6

Standard 9

12

Standard 15

20

Standard 25

30

0,61

1,00

1,44

1,87

2,63

3,40

4,15 41


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Wartości mocy Pas zębaty optibelt OMEGA HP 8M HP

Moc znamionowa PN [kW] dla profilu i wersji 8M HP i szerokości pasa zębatego 20 mm Liczba obrotów małego koła zębatego nk [min-1]

Liczba zębów małego koła zębatego zk

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

44

48

52

56

64

72

80

Średnica czynna małego koła zębatego dwk [mm] 56,02 61,12 66,21 71,30 76,39 81,49 86,58 91,67 96,77 101,86 112,05 122,23 132,42 142,60 162,97 183,35 203,72

10 20 50 100 200

0,06 0,11 0,28 0,51 0,97

0,07 0,13 0,31 0,59 1,13

0,08 0,15 0,35 0,67 1,27

0,08 0,16 0,39 0,75 1,41

0,09 0,18 0,43 0,82 1,57

300 400 500 600 700

1,41 1,83 2,24 2,64 3,11

1,63 2,12 2,59 3,06 3,62

1,84 2,40 2,95 3,48 4,11

2,06 2,68 3,30 3,90 4,61

2,27 2,97 3,65 4,31 5,10

800 1000 1200 1450 1600

3,43 4,19 4,94 5,88 6,38

3,98 4,87 5,74 6,85 7,44

4,53 5,54 6,55 7,82 8,49

1800 2000 2200 2400 2800

7,09 8,27 9,45 7,78 9,09 10,38 8,46 9,89 11,30 9,14 10,69 12,22 10,47 12,25 14,03

10,61 11,67 12,71 13,75 15,78

11,77 12,95 14,11 15,27 17,53

3000 3500 4000 4500 5000

10,86 12,72 14,28 15,80 17,27

16,38 19,23 21,62 23,94 26,20

18,20 21,36 24,02 26,61 29,12

5500

18,71 21,98 25,20 28,40 31,54 34,66 37,72 40,74 43,73 46,67 52,39

12,71 14,91 16,74 18,53 20,27

14,55 17,08 19,19 21,25 23,26

0,10 0,19 0,47 0,90 1,71

0,11 0,22 0,51 0,97 1,85

0,12 0,24 0,55 1,04 2,00

0,13 0,25 0,58 1,13 2,15

0,13 0,27 0,62 1,20 2,29

0,15 0,30 0,71 1,35 2,58

0,17 0,33 0,78 1,50 2,87

2,49 3,25 4,00 4,72 5,59

2,70 3,53 4,34 5,14 6,08

2,92 3,81 4,69 5,55 6,57

3,13 4,09 5,03 5,96 7,05

3,34 4,36 5,38 6,36 7,54

3,77 4,93 6,05 7,18 8,50

4,19 4,61 5,02 5,85 6,67 7,49 5,47 6,02 6,57 7,65 8,74 9,80 6,74 7,42 8,09 9,44 10,76 12,08 7,99 8,79 9,59 11,18 12,76 14,32 9,46 10,41 11,36 13,25 15,12 16,98

5,07 5,61 6,16 6,70 7,23 7,78 8,31 6,22 6,89 7,56 8,23 8,89 9,55 10,21 7,35 8,14 8,93 9,72 10,51 11,30 12,08 8,78 9,73 10,69 11,64 12,58 13,52 14,46 9,54 10,58 11,62 12,65 13,68 14,70 15,73

9,37 11,53 13,64 16,32 17,75

10,43 12,83 15,17 18,17 19,76

11,48 14,12 16,70 20,01 21,76

12,53 15,41 18,24 21,84 23,75

14,61 17,97 21,26 25,46 27,68

16,67 20,50 24,26 29,03 31,55

18,72 23,01 27,22 32,56 35,39

26,44 29,10 31,69 34,28 39,30

30,81 33,89 36,89 39,88 45,65

35,11 38,59 41,97 45,35 51,83

39,34 43,21 46,96 50,70 57,82

HP

0,19 0,36 0,86 1,64 3,15

0,20 0,39 0,93 1,79 3,43

0,24 0,46 1,09 2,08 4,00

0,27 0,52 1,24 2,38 4,56

0,30 0,58 1,38 2,66 5,12

12,93 14,23 15,50 16,77 19,26

14,09 15,50 16,89 18,28 20,99

15,23 16,76 18,27 19,77 22,70

16,37 18,02 19,64 21,26 24,41

17,51 19,27 21,00 22,73 26,10

19,77 21,76 23,71 25,66 29,46

22,02 24,23 26,40 28,56 32,78

24,23 26,66 29,04 31,42 36,04

20,00 23,48 26,40 29,24 32,00

21,79 25,59 28,77 31,85 34,83

23,57 27,68 31,11 34,43 37,65

25,35 29,75 33,43 36,98 40,43

27,10 31,81 35,73 39,51 43,16

30,59 35,88 40,26 44,48 48,53

34,02 39,88 44,72 49,34 53,75

37,40 40,78 47,34 53,71 59,88 43,78 47,68 55,20 49,03 53,34 24,67 26,87

I

OŚC ART W E NOW OCY! M

Inne wartości mocy dla innych szerokości pasa wynikają z przemnożenia współczynnikiem korekty szerokości

Współczynnik korekty szerokości Profil i wersja 8M HP Standardowa szerokość pasa [mm] Współczynnik 42

20

30

50

85

1,00

1,58

2,73

4,76


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Wartości mocy Pas zębaty optibelt OMEGA HP 14M HP

Moc znamionowa PN [kW] dla profilu i wersji 14M HP i szerokości pasa zębatego 40 mm Liczba obrotów małego koła zębatego nk [min-1]

Liczba zębów małego koła zębatego zk

28

29

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

52

56

64

72

80

Średnica czynna małego koła zębatego dwk [mm] 124,78 129,23 133,69 142,6 151,52 160,43 169,34 178,25 187,17 196,08 204,99 213,9 231,73 249,55 285,21 320,86 356,51

10 20 40 60 100

0,46 0,88 1,62 2,37 3,73

0,49 0,91 1,69 2,47 3,89

0,51 0,94 1,76 2,57 4,06

0,54 1,02 1,90 2,78 4,38

0,58 1,11 2,04 2,97 4,71

0,62 1,17 2,17 3,18 5,03

0,67 1,25 2,32 3,38 5,34

0,70 1,32 2,45 3,58 5,67

0,74 1,39 2,58 3,78 5,98

0,78 1,47 2,72 3,98 6,30

0,82 1,54 2,85 4,17 6,61

0,86 1,61 2,99 4,36 6,92

0,93 1,75 3,25 4,75 7,54

1,00 1,90 3,52 5,14 8,16

200 300 400 500 600

6,91 9,87 12,68 15,40 18,02

7,21 10,30 13,26 16,09 18,85

7,52 10,74 13,83 16,79 19,67

8,12 11,62 14,96 18,17 21,30

8,74 12,50 16,08 19,56 22,91

9,33 13,36 17,21 20,92 24,53

9,93 14,22 18,33 22,28 26,12

10,52 15,08 19,42 23,64 27,70

11,12 15,93 20,53 24,97 29,28

11,71 16,78 21,63 26,30 30,86

12,29 17,62 22,71 27,63 32,40

12,87 18,46 23,80 28,95 33,95

14,03 20,12 25,95 31,56 37,02

15,19 21,78 28,09 34,18 40,09

17,47 25,05 32,31 39,31 46,09

700 800 1000 1200 1450

21,08 23,08 27,92 32,57 38,39

22,05 24,14 29,21 34,08 40,17

23,01 25,20 30,50 35,59 41,95

24,93 27,29 33,04 38,57 45,50

26,83 29,38 35,58 41,54 48,99

28,73 31,45 38,09 44,48 52,46

30,60 33,51 40,59 47,40 55,89

32,46 35,56 43,06 50,28 59,29

34,31 37,58 45,51 53,14 62,64

36,15 39,60 47,97 56,00 66,00

37,97 41,59 50,37 58,81 69,28

39,79 43,59 52,78 61,61 72,57

43,38 47,51 57,52 67,10 78,96

46,96 51,43 62,25 72,60 85,35

53,99 60,87 67,63 59,11 66,62 73,99 71,48 80,46 89,22 83,25 93,56 103,56 97,68 109,49 120,81

1600 1800 2000 2200 2400

41,42 45,63 49,73 53,65 57,57

43,35 47,76 52,05 56,15 60,25

45,27 49,89 54,38 58,65 62,92

49,09 54,09 58,95 63,58 68,21

52,86 58,26 63,48 68,45 73,43

56,60 62,36 67,94 73,24 78,54

60,30 66,44 72,35 77,96 83,58

63,97 70,44 76,70 82,62 88,54

67,58 74,39 80,97 87,17 93,36

71,18 74,71 78,23 85,08 91,93 105,03 117,53 129,41 78,34 82,20 86,05 93,49 100,92 115,03 128,36 85,24 89,39 93,54 101,49 109,45 124,42 91,71 96,12 100,52 108,90 117,28 98,19 102,85 107,51 116,31 125,11

2600 2850 3000 3500 4000

61,25 64,94 67,06 76,79 84,40

64,10 67,96 70,17 80,30 88,20

66,95 70,98 73,28 83,81 92,00

72,55 78,06 83,46 88,78 93,99 99,04 104,10 108,95 113,81 76,89 82,70 88,38 93,98 99,44 104,72 110,01 115,06 120,10 79,38 85,35 91,20 96,93 102,52 107,93 113,33 118,46 123,60 90,67 97,34 103,81 110,10 116,20 58,10 99,37 106,48

4500

91,28 95,30 99,33

HP

1,15 1,30 1,44 2,17 2,46 2,73 4,05 4,56 5,08 5,92 6,67 7,43 9,37 10,58 11,78 19,71 28,28 36,47 44,36 51,99

21,93 31,46 40,56 49,33 57,80

I

OŚC ART W E NOW OCY! M

Inne wartości mocy dla innych szerokości pasa wynikają z przemnożenia współczynnikiem korekty szerokości

Współczynnik korekty szerokości Profil i wersja 14M HP Standardowa szerokość pasa [mm] Współczynnik

40

55

85

115

170

1,00

1,44

2,50

3,50

5,32 43


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Wartości mocy Pas zębaty optibelt OMEGA 2M

Moc znamionowa PN [W] dla profilu i wersji 2M i szerokości pasa zębatego 9 mm Liczba obrotów małego koła zębatego nk [min-1]

Liczba zębów małego koła zębatego zk

10

12

14

16

18

20

24

28

32

36

40

48

56

64

72

6,37

7,64

8,91 10,19 11,46 12,73 15,28 17,83 20,37 22,92 25,46 30,56 35,65 40,74 45,84 50,93

20 40 60 100 200

0,39 0,79 1,18 1,97 3,90

0,48 0,96 1,44 2,41 4,75

0,57 1,14 1,72 2,85 5,63

0,66 1,33 1,99 3,30 6,52

0,75 1,52 2,27 3,75 7,41

0,85 1,71 2,55 4,21 8,31

1,03 2,08 3,10 5,13 10,11

1,23 2,46 3,67 6,07 11,96

1,42 2,85 4,25 7,02 13,83

1,62 3,24 4,82 7,97 15,70

1,82 3,63 5,41 8,93 17,57

2,21 4,42 6,58 10,88 21,36

2,62 5,22 7,76 12,86 25,22

3,02 6,02 8,96 14,80 29,07

300 400 500 600 700

5,78 7,67 9,53 11,42 13,24

7,07 9,36 11,64 13,93 16,16

8,37 11,12 13,72 16,43 19,08

9,68 12,79 15,91 19,04 22,10

11,02 14,56 18,10 21,64 25,12

12,38 16,34 20,29 24,24 28,16

15,09 19,93 24,71 29,55 34,32

17,79 23,57 29,24 34,95 40,58

20,55 27,20 33,80 40,35 46,86

23,35 30,83 38,37 45,79 53,45

26,13 34,51 42,96 51,30 59,93

31,75 42,03 52,26 62,42 72,50

37,47 49,60 61,62 73,63 85,53

43,23 48,99 54,83 57,17 64,82 72,61 71,10 80,63 90,16 84,92 96,34 107,70 98,65 111,87 125,12

800 900 950 1000 1200

15,10 16,90 17,80 18,70 22,30

18,40 20,60 21,70 22,90 27,20

21,70 24,40 25,70 27,00 32,20

25,20 28,20 29,70 31,20 37,30

28,60 32,10 33,80 35,60 42,40

32,10 36,00 37,90 39,90 47,50

39,10 43,80 46,20 48,50 57,90

46,20 51,80 54,60 57,40 68,40

53,40 59,80 63,00 66,30 79,00

61,10 68,60 82,60 97,40 68,20 76,40 92,60 109,20 71,70 80,30 97,60 115,10 75,20 84,30 102,60 121,00 89,80 100,60 122,40 144,40

1400 1450 1600 1800 2000

25,90 26,80 29,40 32,90 36,50

31,60 32,70 36,00 40,30 44,60

37,40 38,70 42,50 47,70 52,80

43,30 44,80 49,20 55,20 61,00

49,20 50,90 55,90 62,80 69,40

55,20 57,10 62,80 70,40 77,90

67,30 79,50 91,80 69,60 82,20 95,00 76,60 90,50 104,50 85,70 101,40 117,10 95,00 112,30 129,70

2400 2850 3200 3600 4000

43,50 51,30 57,40 64,20 71,00

53,20 62,90 72,80 82,80 62,70 74,20 85,90 98,00 70,10 82,90 96,10 112,10 78,50 92,90 107,50 122,20 86,80 102,80 118,90 135,20

92,90 109,80 124,00 137,20 151,80

113,20 133,60 149,40 167,30 185,10

133,80 158,00 176,60 197,80 218,80

5000 6000 7000 8000 10000

87,90 104,50 120,80 137,10 169,00

187,90 223,50 258,50 293,50 362,00

229,10 272,60 315,40 358,10 442,00

270,70 322,40 373,00 423,50 522,00

12000 14000

200,00 245,00 290,00 336,00 382,00 429,00 524,00 619,00 716,00 814,00 913,00 1113,00 1314,00 1517,00 1722,00 1928,00 230,00 282,00 334,00 387,00 440,00 494,00 604,00 714,00 826,00 939,00 1053,00 1284,00 1516,00 1692,00 1751,00 1988,00

Średnica czynna małego koła zębatego dwk [mm]

107,40 127,70 147,60 167,50 206,00

127,20 151,30 174,90 198,50 245,00

147,10 175,00 202,40 229,80 283,00

167,50 199,20 230,30 261,40 322,00

3,43 6,82 10,16 16,77 32,94

127,40 142,90 150,60 158,30 189,00

142,50 159,80 168,50 177,10 211,50

104,30 107,90 118,70 133,00 147,30

116,80 120,80 133,00 149,10 165,10

142,20 147,10 161,90 181,40 200,90

167,80 173,60 190,90 214,00 237,00

193,60 200,30 220,40 247,00 273,50

219,50 227,10 249,90 280,10 310,20

245,60 254,10 279,60 313,50 347,20

154,60 182,50 204,10 228,60 252,90

175,70 207,40 231,90 259,60 287,30

196,80 232,40 259,80 291,00 322,00

239,60 282,90 316,30 354,30 392,10

282,70 333,80 373,30 418,10 462,70

326,30 385,20 430,80 482,60 534,00

370,10 436,90 488,70 547,40 605,80

414,20 489,00 546,90 612,60 678,10

313,00 372,70 431,20 489,70 604,00

355,80 423,40 489,90 556,40 687,00

398,80 474,60 549,20 623,80 770,00

485,70 573,10 661,70 750,50 840,20 578,10 682,30 787,70 893,60 1000,40 669,00 789,60 911,70 1034,40 1158,10 759,90 897,00 1035,70 1175,20 1315,70 938,00 1107,00 1279,00 1451,00 1625,00

Współczynnik korekty szerokości Profil i wersja 2M Standardowa szerokość pasa [mm]

44

3,84 7,64 11,37 18,72 36,94

112,40 126,00 132,80 139,60 166,60

Inne wartości mocy dla innych szerokości pasa wynikają z przemnożenia współczynnikiem korekty szerokości

Współczynnik

80

Standard 3

Standard 6

Standard 9

12

0,28

0,61

1,00

1,44


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Wartości mocy Pas zębaty optibelt OMEGA 3M

Moc znamionowa PN [W] dla profilu i wersji 3M i szerokości pasa zębatego 9 mm Liczba obrotów małego koła zębatego nk [min-1]

Liczba zębów małego koła zębatego zk

10

12

14

16

18

20

24

28

32

40

9,55

11,46

13,37

15,28

17,19

19,10

22,92

26,74

30,56

38,20

20 40 60 100 200

1,6 3,2 3,2 6,4 12,8

1,6 3,2 4,8 8,0 16,0

1,6 3,2 4,8 9,6 17,6

1,6 4,8 6,4 11,2 20,9

3,2 4,8 8,0 12,8 24,1

3,2 4,8 8,0 14,4 27,3

3,2 6,4 11,2 17,6 35,8

4,8 8,0 12,8 20,9 43,9

4,8 9,6 16,0 25,7 51,9

300 400 500 600 700

17,6 20,9 25,7 29,4 32,6

20,9 25,7 31,0 35,8 40,6

25,7 31,0 37,4 43,9 48,7

29,4 37,4 43,9 50,3 57,2

34,2 42,2 50,3 57,2 65,2

39,0 48,7 57,2 65,2 73,3

48,7 60,4 71,7 81,3 91,4

58,8 73,3 86,6 97,9 110,7

800 900 950 1000 1200

37,4 40,6 42,2 43,9 50,3

45,5 48,7 51,9 53,5 62,0

53,5 58,8 62,0 63,6 73,3

63,6 68,4 71,7 74,9 85,0

71,7 78,1 81,3 85,0 97,9

81,3 89,8 93,0 96,3 110,7

101,1 110,7 116,0 119,3 136,9

1400 1450 1600 1800 2000

57,2 58,8 63,6 68,4 74,9

70,1 71,7 76,5 85,0 91,4

82,9 85,0 91,4 101,1 109,1

96,3 99,5 105,9 117,6 125,7

110,7 112,8 122,5 133,7 145,5

124,1 127,3 136,9 150,3 163,1

2400 2850 3200 3600 4000

86,0 98,0 108,0 119,0 129,0

106,0 119,0 132,0 144,0 157,0

126,0 141,0 157,0 172,0 185,0

145,0 163,0 182,0 198,0 214,0

167,0 186,0 206,0 226,0 245,0

5000 6000 7000 8000 10000

154,0 177,0 198,0 219,0 260,0

186,0 214,0 241,0 267,0 314,0

219,0 252,0 283,0 313,0 370,0

254,0 291,0 327,0 362,0 424,0

12000 14000

298,0 334,0

360,0 401,0

421,0 469,0

483,0 536,0

48

56

64

72

80

45,84

53,48

61,12

68,75

76,39

6,4 14,4 20,9 34,2 70,1

9,6 17,6 27,3 45,5 89,8

11,2 20,9 32,6 53,5 107,5

12,8 24,1 37,4 62,0 122,5

12,8 27,3 40,6 68,4 136,9

14,4 31,0 45,5 76,5 153,5

70,1 86,6 101,1 116,0 130,5

94,7 116,0 135,3 155,1 173,3

120,9 147,1 173,3 196,3 218,7

142,2 174,9 204,3 232,1 259,9

163,1 199,5 233,7 266,3 295,7

182,9 225,7 263,1 298,9 333,2

204,3 249,7 292,5 331,6 371,1

122,5 133,7 138,5 143,9 164,7

143,9 156,7 163,1 170,1 194,1

190,9 207,5 215,5 223,5 255,1

241,7 261,5 272,7 282,9 321,9

284,5 309,1 321,9 333,2 379,1

325,1 352,9 367,9 380,7 433,2

366,3 397,3 413,4 428,3 487,2

407,0 441,2 459,4 475,4 539,6

153,5 158,3 170,1 186,1 201,1

184,5 189,3 204,3 221,9 241,7

217,1 223,5 240,1 261,5 282,9

286,1 292,5 313,9 341,7 369,5

357,8 367,9 394,1 426,7 459,4

421,9 431,6 462,6 501,6 541,2

482,4 493,6 527,8 573,8 616,0

541,2 554,0 593,6 643,9 691,4

601,6 616,0 658,8 714,4 766,8

188,0 211,0 232,0 254,0 275,0

231,0 259,0 286,0 313,0 337,0

277,0 309,0 342,0 372,0 401,0

323,0 362,0 398,0 434,0 467,0

421,0 470,0 516,0 560,0 603,0

523,0 582,0 637,0 690,0 739,0

614,0 682,0 746,0 806,0 862,0

700,0 785,0 869,0 777,0 869,0 961,0 847,0 947,0 1046,0 915,0 1020,0 1123,0 977,0 1087,0 1192,0

290,0 331,0 372,0 409,0 480,0

324,0 372,0 416,0 457,0 534,0

398,0 454,0 506,0 555,0 644,0

472,0 536,0 596,0 652,0 749,0

547,0 700,0 854,0 988,0 1111,0 619,0 788,0 952,0 1093,0 1218,0 687,0 865,0 1034,0 1177,0 1295,0 747,0 933,0 1103,0 1236,0 1338,0 851,0 1034,0 1187,0 1280,0 1318,0

544,0 600,0

603,0 662,0

718,0 780,0

828,0 887,0

928,0 1092,0 1195,0 1211,0 1133,0 977,0 1098,0 1120,0 1010,0

Średnica czynna małego koła zębatego dwk [mm]

1228,0 1331,0 1393,0 1411,0 1298,0

1334,0 1428,0 1469,0 1451,0 1211,0

Inne wartości mocy dla innych szerokości pasa wynikają z przemnożenia współczynnikiem korekty szerokości

Współczynnik korekty szerokości Profil i wersja 3M Standardowa szerokość pasa [mm] Współczynnik

3

Standard 6

Standard 9

12

Standard 15

20

25

0,28

0,61

1,00

1,44

1,87

2,63

3,40 45


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Wartości mocy Pas zębaty optibelt OMEGA 5M

Moc znamionowa PN [W] dla profilu i wersji 5M i szerokości pasa zębatego 9 mm Liczba obrotów małego koła zębatego nk [min-1]

Liczba zębów małego koła zębatego zk

14

16

18

20

24

28

32

36

40

44

48

56

64

72

80

22,28

25,46

28,65

31,83

38,20

44,56

50,93

57,30

63,66

70,03

76,39

89,13 101,86 114,59 127,32

Średnica czynna małego koła zębatego dwk [mm]

20 40 60 100 200

3,7 8,9 13,0 21,9 45,0

4,9 11,0 15,9 25,9 53,0

5,8 11,8 17,9 30,0 61,1

6,9 13,8 21,0 34,9 68,9

8,9 17,9 25,9 44,1 88,2

11,0 21,0 32,0 53,9 107,2

13,0 25,9 38,0 64,0 128,2

15,0 30,0 45,0 74,9 150,1

17,0 34,9 51,9 87,0 174,4

19,9 40,1 59,9 100,0 199,4

22,8 45,0 68,0 113,0 226,2

26,8 53,9 80,1 134,3 268,6

30,8 61,1 91,9 153,3 306,6

34,0 68,9 103,2 172,3 345,5

38,0 76,9 115,0 192,2 383,9

300 400 500 600 700

61,0 76,0 91,0 104,0 117,0

72,0 90,0 106,0 122,0 137,0

83,0 103,0 122,0 140,0 158,0

94,0 117,0 139,0 159,0 179,0

119,0 147,0 174,0 199,0 223,0

145,0 179,0 211,0 241,0 271,0

172,0 213,0 251,0 286,0 321,0

202,0 249,0 292,0 334,0 373,0

233,0 286,0 336,0 383,0 428,0

266,0 326,0 382,0 435,0 485,0

300,0 368,0 430,0 489,0 545,0

356,0 436,0 510,0 580,0 646,0

407,0 498,0 583,0 662,0 738,0

458,0 561,0 656,0 745,0 829,0

509,0 623,0 728,0 827,0 921,0

800 900 950 1000 1200

130,0 142,0 148,0 154,0 177,0

152,0 166,0 173,0 180,0 207,0

174,0 191,0 199,0 206,0 237,0

198,0 216,0 225,0 234,0 268,0

247,0 269,0 280,0 291,0 334,0

299,0 326,0 339,0 352,0 403,0

353,0 385,0 401,0 416,0 475,0

411,0 447,0 465,0 483,0 551,0

471,0 512,0 532,0 552,0 629,0

533,0 580,0 603,0 625,0 710,0

598,0 650,0 675,0 699,0 794,0

709,0 809,0 910,0 1010,0 769,0 879,0 987,0 1096,0 799,0 912,0 1025,0 1137,0 828,0 945,0 1062,0 1178,0 939,0 1072,0 1204,0 1334,0

1400 1450 1600 1800 2000

199,0 205,0 221,0 242,0 262,0

232,0 239,0 257,0 281,0 305,0

266,0 274,0 295,0 322,0 349,0

301,0 309,0 333,0 364,0 394,0

375,0 384,0 414,0 451,0 488,0

451,0 463,0 498,0 543,0 586,0

532,0 545,0 586,0 638,0 688,0

615,0 631,0 677,0 736,0 794,0

702,0 791,0 884,0 1044,0 720,0 811,0 905,0 1070,0 771,0 869,0 969,0 1144,0 838,0 943,0 1050,0 1239,0 902,0 1014,0 1128,0 1329,0

2400 2850 3200 3600 4000

301,0 338,0 374,0 409,0 443,0

350,0 393,0 434,0 474,0 513,0

400,0 449,0 496,0 541,0 585,0

451,0 506,0 559,0 609,0 658,0

558,0 625,0 688,0 749,0 808,0

669,0 784,0 902,0 748,0 874,0 1004,0 822,0 960,0 1100,0 893,0 1040,0 1190,0 961,0 1116,0 1274,0

5000 6000 7000 8000 10000

523,0 598,0 669,0 735,0 854,0

605,0 688,0 772,0 943,0 690,0 783,0 877,0 1064,0 769,0 870,0 971,0 1171,0 843,0 950,0 1057,0 1264,0 972,0 1088,0 1199,0 1403,0

12000 14000

956,0 1078,0 1193,0 1299,0 1476,0 1594,0 1643,0 1609,0 1039,0 1158,0 1264,0 1354,0 1473,0 1495,0 1403,0

1115,0 1250,0 1365,0 1459,0 1577,0

1288,0 1433,0 1550,0 1637,0 1714,0

1459,0 1610,0 1722,0 1794,0 1804,0

1497,0 1649,0 1786,0 1908,0 2015,0

1191,0 1220,0 1303,0 1410,0 1511,0

1336,0 1368,0 1461,0 1578,0 1689,0

1480,0 1515,0 1617,0 1745,0 1864,0

1697,0 1863,0 2008,0 2134,0 2238,0

1891,0 2067,0 2217,0 2340,0 2436,0

2079,0 2262,0 2411,0 2526,0 2604,0

1024,0 1137,0 1242,0 1340,0 1431,0

1148,0 1272,0 1386,0 1492,0 1589,0

1274,0 1408,0 1531,0 1644,0 1745,0

1628,0 1778,0 1880,0 1927,0 1842,0

1792,0 1937,0 2019,0 2031,0 1819,0

1951,0 2212,0 2402,0 2541,0 2623,0 2084,0 2301,0 2411,0 2434,0 2358,0 2137,0 2268,0 2245,0 2101,0 2100,0 1729,0

Inne wartości mocy dla innych szerokości pasa wynikają z przemnożenia współczynnikiem korekty szerokości

Współczynnik korekty szerokości Profil i wersja 5M Standardowa szerokość pasa [mm] Współczynnik 46

6

Standard 9

12

Standard 15

20

Standard 25

30

0,61

1,00

1,44

1,87

2,63

3,40

4,15


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Wartości mocy Pas zębaty optibelt OMEGA 8M

Moc znamionowa PN [W] dla profilu i wersij 8M i szerokości pasa zębatego 20 mm Liczba obrotów małego koła zębatego nk [min-1]

Liczba zębów małego koła zębatego zk

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

44

48

52

56

64

72

80

Średnica czynna małego koła zębatego dwk [mm]

56,02 61,12 66,21 71,30 76,39 81,49 86,58 91,67 96,77 101,86 112,05 122,23 132,42 142,60 162,97 183,35 203,72

10 20 50 100 200

0,015 0,033 0,081 0,165 0,326

0,018 0,037 0,092 0,183 0,370

0,022 0,044 0,110 0,223 0,447

0,026 0,051 0,132 0,264 0,531

0,029 0,062 0,154 0,311 0,623

0,036 0,072 0,179 0,359 0,720

0,042 0,082 0,207 0,412 0,823

0,046 0,093 0,234 0,466 0,933

0,053 0,106 0,262 0,526 1,051

0,057 0,114 0,283 0,566 1,131

0,061 0,125 0,310 0,621 1,239

0,068 0,135 0,336 0,671 1,340

0,072 0,144 0,361 0,722 1,442

0,078 0,154 0,386 0,770 1,541

0,087 0,173 0,435 0,870 1,739

0,097 0,194 0,483 0,967 1,933

0,106 0,213 0,532 1,064 2,125

300 400 500 600 700

0,491 0,652 0,810 0,980 1,140

0,535 0,711 0,890 1,070 1,240

0,645 0,839 1,020 1,210 1,380

0,766 0,993 1,220 1,430 1,640

0,897 1,165 1,420 1,670 1,920

1,040 1,340 1,640 1,930 2,220

1,190 1,540 1,880 2,210 2,540

1,340 1,740 2,130 2,510 2,880

1,510 1,960 2,390 2,820 3,230

1,640 2,120 2,590 3,050 3,500

1,780 2,310 2,820 3,320 3,810

1,930 2,500 3,050 3,590 4,110

2,070 2,680 3,270 3,850 4,410

2,220 2,870 3,500 4,110 4,710

2,500 3,230 3,940 4,630 5,300

2,770 3,590 4,370 5,130 5,870

3,050 3,940 4,800 5,630 6,440

800 950 1000 1200 1450

1,300 1,550 1,630 1,950 2,350

1,420 1,690 1,770 2,130 2,570

1,560 1,830 1,930 2,310 2,790

1,850 2,160 2,260 2,650 3,130

2,170 2,520 2,640 3,100 3,660

2,500 2,910 3,050 3,580 4,230

2,860 3,330 3,480 4,090 4,830

3,240 3,770 3,950 4,630 5,470

3,640 4,240 4,440 5,210 6,140

3,940 4,580 4,800 5,630 6,640

4,280 4,990 5,220 6,120 7,210

4,630 5,380 5,630 6,600 7,770

4,970 5,770 6,040 7,070 8,310

5,300 6,160 6,440 7,540 8,850

5,960 6,600 7,230 6,910 7,650 8,370 7,230 7,990 8,740 8,440 9,320 10,170 9,890 10,900 11,850

1600 1800 2000 2200 2500

2,590 2,920 3,230 3,550 4,020

2,830 3,180 3,520 3,870 4,380

3,070 3,450 3,820 4,190 4,750

3,420 3,780 4,180 4,590 5,190

3,990 4,420 4,840 5,250 5,840

4,610 5,100 5,580 6,050 6,740

5,260 5,820 6,370 6,910 7,690

5,960 6,590 7,210 7,820 8,690

6,690 7,230 7,840 8,440 9,030 9,610 10,730 11,790 12,800 7,400 7,990 8,670 9,320 9,960 10,590 11,790 12,920 13,990 8,090 8,740 9,470 10,170 10,860 11,530 12,800 13,990 15,090 8,770 9,470 10,240 11,000 11,730 12,430 13,760 14,980 16,090 9,750 10,520 11,360 12,180 12,950 13,700 15,090 16,320 17,400

2850 3000 3500 4000 4500

4,570 4,970 5,380 5,880 6,510 7,510 8,560 9,670 10,850 11,690 12,600 13,470 14,290 15,060 16,460 17,650 18,620 4,800 5,220 5,650 6,170 6,790 7,820 8,920 10,080 11,300 12,180 13,110 13,990 14,820 15,600 16,990 18,140 19,040 7,720 8,840 10,070 11,370 12,730 13,700 14,680 15,600 16,440 17,200 18,470 19,380 19,890 9,780 11,130 12,550 14,040 15,090 16,090 16,990 17,790 18,470 12,090 13,620 15,230 16,320 17,300 18,140 18,840

5000 5500 6000

14,580 16,270 17,400 18,310 19,040 19,570 17,170 18,310 19,100 17,910 19,040 19,650

Inne wartości mocy dla innych szerokości pasa wynikają z przemnożenia współczynnikiem korekty szerokości

Współczynnik korekty szerokości Profil i wersja8M Standardowa szerokość pasa [mm] Współczynnik

20

30

50

85

1,00

1,58

2,73

4,74 47


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Wartości mocy Pas zębaty optibelt OMEGA 14M

Moc znamionowa PN [W] dla profilu i wersji 14M i szerokości pasa zębatego 9 mm Liczba obrotów małego koła zębatego nk [min-1]

Liczba zębów małego koła zębatego zk

28

29

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

52

56

64

72

80

Średnica czynna małego koła zębatego dwk [mm] 124,78 129,23 133,69 142,60 151,52 160,43 169,34 178,25 187,17 196,08 204,99 213,90 231,73 249,55 285,21 320,86 356,51

10 20 40 60 100

0,17 0,35 0,72 1,07 1,79

0,20 0,37 0,78 1,15 1,93

0,20 0,43 0,84 1,27 2,10

0,23 0,49 0,98 1,44 2,42

0,29 0,55 1,10 1,64 2,77

0,30 0,63 1,25 1,88 3,11

0,34 0,68 1,34 2,03 3,37

0,36 0,72 1,42 2,14 3,58

0,38 0,76 1,52 2,27 3,79

0,40 0,80 1,59 2,39 4,00

0,42 0,83 1,69 2,52 4,20

0,44 0,89 1,76 2,65 4,41

0,49 0,97 1,93 2,90 4,85

0,53 1,04 2,10 3,14 5,23

0,61 1,19 2,39 3,58 5,98

0,68 1,34 2,69 4,03 6,72

0,74 1,50 2,99 4,49 7,48

200 300 400 500 600

3,60 4,90 6,10 7,20 8,20

3,90 5,30 6,60 7,80 8,90

4,20 4,80 5,50 6,20 6,80 7,20 7,60 5,70 6,60 7,50 8,50 9,20 9,70 10,30 7,10 8,20 9,30 10,50 11,40 12,00 12,70 8,40 9,60 11,00 12,30 13,30 14,10 14,80 9,50 11,00 12,50 14,00 15,10 15,90 16,80

8,00 10,80 13,30 15,60 17,70

8,40 11,40 14,00 16,40 18,50

8,90 12,00 14,70 17,20 19,40

9,70 13,10 16,10 18,70 21,10

10,50 14,20 17,40 20,20 22,70

12,00 16,50 20,10 23,30 26,10

13,50 18,90 22,90 26,40 29,50

15,00 21,30 25,80 29,60 32,90

700 800 950 1000 1200

9,10 10,00 11,30 11,60 13,10

9,90 10,80 12,10 12,60 14,10

10,60 11,60 13,10 13,50 15,10

12,20 13,40 14,90 15,40 17,30

13,90 15,10 16,90 17,50 19,50

15,60 17,00 19,00 19,60 21,80

16,80 18,30 20,40 21,00 23,40

17,70 19,30 21,40 22,10 24,50

18,60 20,30 22,50 23,20 25,70

19,50 21,30 23,60 24,30 26,80

20,50 22,20 24,60 25,40 28,00

21,40 23,20 25,70 26,50 29,10

23,20 25,20 27,70 28,50 31,20

25,00 27,00 29,70 30,50 33,20

28,60 30,80 33,60 34,40 37,10

32,20 34,50 37,40 38,20 40,70

35,80 38,20 41,10 41,90 44,10

1450 1600 1800 2000 2200

14,60 15,40 16,40 17,30 18,60

15,70 16,60 17,70 18,60 19,30

16,90 17,80 18,90 19,80 20,60

19,20 20,30 21,50 22,50 23,30

21,70 22,80 24,10 25,20 26,10

24,20 25,50 26,80 28,00 28,90

25,90 27,10 28,50 29,70 30,50

27,10 28,30 29,70 30,80 31,50

28,30 29,50 30,90 31,90 32,50

29,40 30,70 32,00 32,90 33,40

30,60 31,80 33,00 33,80 34,20

31,70 32,90 34,00 34,70 35,00

33,80 34,90 35,80 36,20 36,10

35,70 39,20 42,30 44,80 36,60 39,80 42,30 44,10 37,30 39,80 41,30 43,00 37,40 38,90 36,70

2400 2600 2850 3000 3500

20,10 20,70 21,50 22,10 23,10 23,80 24,10 24,70

21,30 22,70 24,40 25,30 28,00

24,00 24,40 25,60 26,50 29,10

26,70 27,20 27,40 27,50 30,00

29,50 29,90 30,00 30,10 30,70

31,10 31,40 31,30 31,00 31,20

32,00 32,10 31,80 31,60 31,50

32,80 33,50 34,20 34,70 35,30 35,40 32,70 33,20 33,70 33,90 34,00 32,10 32,30 32,40 32,30 31,70 31,50 31,50 31,40 31,60 31,70

4000

30,80 31,40

Inne wartości mocy dla innych szerokości pasa wynikają z przemnożenia współczynnikiem korekty szerokości

Współczynnik korekty szerokości Profil i wersja 14M Standardowa szerokość pasa [mm] Współczynnik 48

40

55

85

115

170

1,00

1,50

2,50

3,47

5,28


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Wymiary i tolerancje Pasy zębate optibelt OMEGA

Pasy zębate Optibelt OMEGA HP / Optibelt OMEGA HL oraz Optibelt OMEGA produkowane są w szerokiej palecie długości i szerokości. Oferujemy Państwu wiele długości, szerokości i konstrukcji specjalnych. W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat prosimy o kontakt z naszym działem technicznym. Pasy zębate Optibelt OMEGA HP / Optibelt OMEGA HL oraz Optibelt OMEGA produkowane są standardowo w klasie ścieralności G2 i z tolerancją wysokości ± 0,25 mm. Na zamówienie dostępne są pasy w klasie ścieralności G1 i z tolerancją wysokości ± 0,13 mm. Tabela 8 Wymiary nominalne i masa Profil

2M

3M

5M

8M

14M

Wysokość zębów ht [mm]

0,70

1,10

1,90

3,20

5,60

Wysokość całkowita pasa hs [mm]

1,30

2,30

3,40

5,40

9,50

Podziałka międzyzębna t [mm]

2,00

3,00

5,00

8,00

14,00

0,013

0,024

0,035

0,058

0,100

Masa [kg/m] dla szerokości pasa 10 mm Tolerancje długości Długość czynna [mm] Tolerancje długości jako odchylenie rozstawu osi

≤ 250

> 250 ≤ 500

> 500 > 750 > 1000 > 1250 > 1500 > 1750 > 2000 > 2250 > 2500 > 2750 > 3000 ≤ 750 ≤ 1000 ≤ 1250 ≤ 1500 ≤ 1750 ≤ 2000 ≤ 2250 ≤ 2500 ≤ 2750 ≤ 3000

± 0,20 ± 0,23 ± 0,27 ± 0,30 ± 0,33 ± 0,36 ± 0,39 ± 0,42 ± 0,46 ± 0,49 ± 0,52 ± 0,55

± 0,55 ± 0,03*

Tolerancja szerokości Dopuszczalna tolerancja [mm] szerokości pasa zębatego

Standardowa szerokość pasa

dla Optibelt OMEGA/HP/HL Długość czynna do 838,2 mm

Długość czynna od 838,3 do 1676,4 mm

Długość czynna ponad 1676,4 mm

3,0 do 11,0

+ 0,4 – 0,8

+ 0,4 – 0,8

11,1 do 38,1

+ 0,8 – 0,8

+ 0,8 – 0,8

+ 0,8 – 1,2

38,2 do 50,8

+ 0,8 – 1,2

+ 1,2 – 1,2

+ 1,2 – 1,6

50,9 do 63,5

+ 1,2 – 1,2

+ 1,2 – 1,6

+ 1,6 – 1,6

63,6 do 76,2

+ 1,2 – 1,6

+ 1,6 – 1,6

+ 1,6 – 2,0

76,3 do 101,6

+ 1,6 – 1,6

+ 1,6 – 2,0

+ 2,0 – 2,0

101,7 do 177,8

+ 2,4 – 2,4

+ 1,6 – 2,0

+ 2,0 – 2,0

+ 4,8 – 6,4

Szerokość zadana [mm]

177,9 do max.  

* Dla większych długości należy w odstępach po 250 mm dodawać kolejne 0,03 mm

49


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Standardowe koła zębate Pasy zębate optibelt OMEGA Profil 3M

Liczba

Średnica [mm]

zębów

czynna

10 11 12 13 14

50

Liczba

Średnica [mm]

Liczba

Średnica [mm]

zewn.

zębów

czynna

zewn.

zębów

9,55 10,50 11,46 12,41 13,37

8,79 9,74 10,70 11,65 12,61

50 51 52 53 54

47,75 48,70 49,66 50,61 51,57

46,99 47,94 48,90 49,85 50,81

90 91 92 93 94

85,94 86,90 87,85 88,81 89,76

15 16 17 18 19

14,32 15,28 16,23 17,19 18,14

13,56 14,52 15,47 16,43 17,38

55 56 57 58 59

52,52 53,48 54,43 55,39 56,34

51,76 52,72 53,67 54,63 55,58

95 96 97 98 99

20 21 22 23 24

19,10 20,05 21,01 21,96 22,92

18,34 19,29 20,25 21,20 22,16

60 61 62 63 64

57,30 58,25 59,21 60,16 61,12

56,54 57,49 58,45 59,40 60,36

25 26 27 28 29

23,87 24,83 25,78 26,74 27,69

23,11 24,07 25,02 25,98 26,93

65 66 67 68 69

62,07 63,03 63,98 64,94 65,89

30 31 32 33 34

28,65 29,60 30,56 31,51 32,47

27,89 28,84 29,80 30,75 31,71

70 71 72 73 74

35 36 37 38 39

33,42 34,38 35,33 36,29 37,24

32,66 33,62 34,57 35,53 36,48

40 41 42 43 44

38,20 39,15 40,11 41,06 42,02

45 46 47 48 49

42,97 43,93 44,88 45,84 46,79

Liczba

Średnica [mm]

zębów

czynna

zewn.

85,18 86,14 87,09 88,05 89,00

130 131 132 133 134

124,14 125,10 126,05 127,01 127,96

123,38 124,33 125,29 126,24 127,20

90,72 91,67 92,63 93,58 94,54

89,96 90,91 91,87 92,82 93,78

135 136 137 138 139

128,92 129,87 130,83 131,78 132,74

128,15 129,11 130,06 131,02 131,97

100 101 102 103 104

95,49 96,45 97,40 98,36 99,31

94,73 95,69 96,64 97,60 98,55

140 141 142 143 144

133,69 134,65 135,60 136,55 137,51

132,93 133,88 134,84 135,79 136,75

61,31 62,27 63,22 64,18 65,13

105 106 107 108 109

100,27 101,22 102,18 103,13 104,09

99,51 100,46 101,42 102,37 103,33

145 146 147 148 149

138,46 139,42 140,37 141,33 142,28

137,70 138,66 139,61 140,57 141,52

66,85 67,80 68,75 69,71 70,66

66,09 67,04 67,99 68,95 69,90

110 111 112 113 114

105,04 106,00 106,95 107,91 108,86

104,28 105,24 106,19 107,15 108,10

150

143,24

142,48

75 76 77 78 79

71,62 72,57 73,53 74,48 75,44

70,86 71,81 72,77 73,72 74,68

115 116 117 118 119

109,82 110,77 111,73 112,68 113,64

109,06 110,01 110,97 111,92 112,88

37,44 38,39 39,35 40,30 41,26

80 81 82 83 84

76,39 77,35 78,30 79,26 80,21

75,63 76,59 77,54 78,50 79,45

120 121 122 123 124

114,59 115,55 116,50 117,46 118,41

113,83 114,79 115,74 116,70 117,65

42,21 43,17 44,12 45,08 46,03

85 86 87 88 89

81,17 82,12 83,08 84,03 84,99

80,41 81,36 82,32 83,27 84,23

125 126 127 128 129

119,37 120,32 121,28 122,23 123,19

118,61 119,56 120,52 121,47 122,43

czynna

zewn.


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Standardowe koła zębate Pasy zębate optibelt OMEGA Profil 5M

Liczba

Średnica [mm]

Liczba

zębów

czynna

zewn.

zębów

12 13 14 15 16

19,10 20,69 22,28 23,87 25,46

17,96 19,55 21,14 22,73 24,32

52 53 54 55 56

17 18 19 20 21

27,06 28,65 30,24 31,83 33,42

25,92 27,51 29,10 30,69 32,28

22 23 24 25 26

35,01 36,61 38,20 39,79 41,38

27 28 29 30 31

Średnica [mm]

Liczba

zewn.

zębów

82,76 84,35 85,94 87,54 89,13

81,62 83,21 84,80 86,40 87,98

57 58 59 60 61

90,72 92,31 93,90 95,49 97,08

33,87 35,47 37,05 38,65 40,24

62 63 64 65 66

42,97 44,56 46,15 47,75 49,34

41,83 43,42 45,01 46,60 48,20

32 33 34 35 36

50,93 52,52 54,11 55,70 57,30

37 38 39 40 41

Średnica [mm]

Liczba

Średnica [mm]

czynna

zewn.

zębów

92 93 94 95 96

146,42 148,01 149,61 151,20 152,79

145,28 146,87 148,47 150,06 151,65

132 133 134 135 136

210,08 211,68 213,27 214,86 216,45

208,94 210,54 212,13 213,72 215,31

89,58 91,17 92,76 94,35 95,94

97 98 99 100 101

154,38 155,97 157,56 159,15 160,75

153,24 154,83 156,42 158,01 159,61

137 138 139 140 141

218,04 219,63 221,23 222,82 224,41

216,90 218,49 220,09 221,68 223,27

98,68 100,27 101,86 103,45 105,04

97,54 99,13 100,72 102,31 103,90

102 103 104 105 106

162,34 163,93 165,52 167,11 168,70

161,20 162,79 164,38 165,97 167,56

142 143 144 145 146

226,00 227,59 229,18 230,77 232,37

224,86 226,45 228,04 229,63 231,23

67 68 69 70 71

106,63 108,23 109,82 111,41 113,00

105,49 107,09 108,68 110,27 111,86

107 108 109 110 111

170,30 171,89 173,48 175,07 176,66

169,16 170,75 172,34 173,93 175,52

147 148 149 150

233,96 235,55 237,14 238,73

232,82 234,41 236,00 237,59

49,79 51,38 52,97 54,56 56,16

72 73 74 75 76

114,59 116,18 117,77 119,37 120,96

113,45 115,04 116,63 118,23 119,82

112 113 114 115 116

178,25 179,85 181,44 183,03 184,62

177,11 178,71 180,30 181,89 183,48

58,89 60,48 62,07 63,66 65,25

57,75 59,34 60,93 62,52 64,11

77 78 79 80 81

122,55 124,14 125,73 127,32 128,92

121,41 123,00 124,59 126,18 127,78

117 118 119 120 121

186,21 187,80 189,39 190,99 192,58

185,07 186,66 188,25 189,85 191,44

42 43 44 45 46

66,85 68,44 70,03 71,62 73,21

65,71 67,30 68,89 70,48 72,07

82 83 84 85 86

130,51 132,10 133,69 135,28 136,87

129,37 130,96 132,55 134,14 135,73

122 123 124 125 126

194,17 195,76 197,35 198,94 200,54

193,03 194,62 196,21 197,80 199,40

47 48 49 50 51

74,80 76,39 77,99 79,58 81,17

73,66 75,25 76,85 78,43 80,03

87 88 89 90 91

138,46 140,06 141,65 143,24 144,83

137,32 138,92 140,51 142,10 143,69

127 128 129 130 131

202,13 203,72 205,31 206,90 208,49

200,99 202,58 204,17 205,76 207,35

czynna

czynna

zewn.

51


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Standardowe koła zębate Pasy zębate optibelt OMEGA Profil 8M

Liczba zębów

52

Średnica [mm]

Liczba

zewn.

zębów

22   56,02   54,65 23   58,57   57,20 24   61,12   59,75 25   63,66   62,29 26   66,21   64,84

Średnica [mm]

Liczba

Średnica [mm]

Liczba

Średnica [mm]

czynna

zewn.

zębów

67 68 69 70 71

170,61 173,16 175,71 178,25 180,80

169,24 171,79 174,34 176,88 179,43

112 113 114 115 116

285,21 287,75 290,30 292,85 295,39

283,83 286,38 288,93 291,47 294,02

157 158 159 160 161

399,80 402,34 404,89 407,44 409,98

398,43 400,97 403,52 406,07 408,61

27   68,75   67,38 28   71,30   69,93 29   73,85   72,48 30   76,39   75,13 31   78,94   77,65

72 73 74 75 76

183,35 185,89 188,44 190,99 193,53

181,97 184,52 187,07 189,61 192,16

117 118 119 120 121

297,94 300,48 303,03 305,58 308,12

296,57 299,11 301,66 304,21 306,75

162 163 164 165 166

412,53 415,08 417,62 420,17 422,72

411,16 413,70 416,25 418,80 421,34

32   81,49   80,16 33   84,03   82,68 34   86,58   85,22 35   89,13   87,76 36   91,67   90,30

77 78 79 80 81

196,08 198,62 201,17 203,72 206,26

194,71 197,25 199,81 202,35 204,89

122 123 124 125 126

310,67 313,22 315,76 318,31 320,86

309,30 311,85 314,39 316,94 319,48

167 168 169 170 171

425,26 427,81 430,35 432,90 435,45

423,89 426,44 428,98 431,53 434,08

37   94,22   92,85 38   96,77   95,39 39   99,31   97,94 101,86 100,49 40 41 104,41 103,03

82 83 84 85 86

208,81 211,36 213,90 216,45 219,00

207,44 209,99 212,53 215,08 217,63

127 128 129 130 131

323,41 325,95 328,50 331,04 333,59

322,03 324,58 327,12 329,67 332,22

172 173 174 175 176

437,99 440,54 443,09 445,63 448,18

436,62 439,17 441,72 444,26 446,81

42 43 44 45 46

106,95 109,50 112,05 114,59 117,14

105,58 108,13 110,67 113,22 115,77

87 88 89 90 91

221,54 224,09 226,54 229,18 231,73

220,17 222,72 225,27 227,81 230,36

132 133 134 135 136

336,14 338,68 341,23 343,77 346,32

334,76 337,31 339,86 342,40 344,95

177 178 179 180 181

450,73 453,27 455,82 458,37 460,91

449,36 451,90 454,45 456,99 459,54

47 48 49 50 51

119,68 122,23 124,78 127,32 129,87

118,31 120,86 123,41 125,95 128,50

92 93 94 95 96

234,28 236,82 239,37 241,92 244,46

232,90 235,45 238,00 240,54 243,09

137 138 139 140 141

348,87 351,41 353,96 356,51 359,05

347,50 350,04 352,59 355,14 357,68

182 183 184 185 186

463,46 466,01 468,55 471,10 473,65

462,09 464,63 467,18 469,73 472,27

52 53 54 55 56

132,42 134,96 137,51 140,06 142,60

131,05 133,59 136,14 138,68 141,23

97 98 99 100 101

247,01 249,55 252,10 254,65 257,19

245,64 248,18 250,73 253,28 255,82

142 143 144 145 146

361,60 364,15 366,69 369,24 371,79

360,23 362,77 365,32 367,87 370,41

187 188 189 190 191

476,19 478,74 481,28 483,83 486,38

474,82 477,37 479,91 482,46 485,01

57 58 59 60 61

145,15 147,70 150,24 152,79 155,34

143,78 146,32 148,87 151,42 153,96

102 103 104 105 106

259,74 262,29 264,83 267,38 269,93

258,37 260,92 263,46 266,01 268,56

147 148 149 150 151

374,33 376,88 379,43 381,97 384,52

372,96 375,51 378,05 380,60 383,15

192

488,92

487,55

62 63 64 65 66

157,88 160,43 162,97 165,52 168,07

156,51 159,06 161,60 164,15 166,70

107 108 109 110 111

272,47 275,02 277,57 280,11 282,66

271,10 273,65 276,19 278,74 281,29

152 153 154 155 156

387,06 389,61 392,16 394,70 397,25

385,70 388,24 390,79 393,33 395,88

czynna

czynna

zewn.

zębów

czynna

zewn.


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Standardowe koła zębate Pasy zębate optibelt OMEGA Profil 14M

Liczba

Średnica [mm]

zębów

czynna

zewn.

28 29 30 31 32

124,78 129,23 133,69 138,15 142,60

122,12 126,57 130,99 135,46 139,88

33 34 35 36 37

147,06 151,51 155,97 160,43 164,88

38 39 40 41 42

Liczba zębów

Średnica [mm]

Liczba

Średnica [mm]

Liczba

Średnica [mm]

czynna

zewn.

zębów

73 74 75 76 77

325,31 329,77 334,22 338,68 343,14

322,52 326,97 331,43 335,89 340,34

118 119 120 121 122

525,85 530,30 534,76 539,22 543,67

523,05 527,51 531,97 536,42 540,88

163 164 165 166 167

726,38 730,84 735,30 739,75 744,21

723,59 728,05 732,50 736,96 741,41

144,35 148,79 153,24 157,68 162,13

78 79 80 81 82

347,59 352,05 356,51 360,96 365,42

344,80 349,26 353,71 358,17 362,63

123 124 125 126 127

548,13 552,59 557,04 561,50 565,95

545,34 549,79 554,25 558,70 563,16

168 169 170 171 172

748,66 753,12 757,58 762,03 766,49

745,87 750,33 754,78 759,24 763,70

169,34 173,80 178,25 182,71 187,17

166,60 171,02 175,49 179,92 184,37

83 84 85 86 87

369,88 374,33 378,79 383,24 387,70

367,08 371,54 375,99 380,45 384,91

128 129 130 131 132

570,41 574,87 579,32 583,78 588,24

567,62 572,07 576,53 580,99 585,44

173 174 175 176 177

770,95 775,40 779,86 784,32 788,77

768,15 772,61 777,06 781,52 785,98

43 44 45 46 47

191,62 196,08 200,53 204,99 209,45

188,83 193,28 197,74 202,30 206,65

88 89 90 91 92

392,16 396,61 401,07 405,53 409,98

389,36 393,82 398,28 402,73 407,19

133 134 135 136 137

592,69 597,15 601,61 606,06 610,52

589,90 594,35 598,81 603,27 607,72

178 179 180 181 182

793,23 797,68 802,14 806,60 811,05

790,43 794,89 799,35 803,80 808,26

48 49 50 51 52

213,90 218,36 222,82 227,27 231,73

211,11 215,57 220,02 224,48 228,94

93 94 95 96 97

414,44 418,90 423,35 427,81 432,26

411,64 416,10 420,56 425,01 429,47

138 139 140 141 142

614,97 619,43 623,89 628,34 632,80

612,18 616,64 621,09 625,55 630,01

183 184 185 186 187

815,51 819,97 824,42 828,88 833,33

812,72 817,17 821,63 826,08 830,54

53 54 55 56 57

236,19 240,64 245,10 249,55 254,01

233,39 237,85 242,30 246,76 251,22

98 99 100 101 102

436,72 441,18 445,63 450,09 454,55

433,93 438,38 442,84 447,30 451,75

143 144 145 146 147

637,26 641,71 646,17 650,63 655,08

634,46 638,92 643,37 647,83 652,29

188 189 190 191 192

837,79 842,25 846,70 851,16 855,62

835,00 839,45 843,91 848,37 852,82

58 59 60 61 62

258,47 262,92 267,38 271,84 276,29

255,67 260,13 264,59 269,04 273,50

103 104 105 106 107

459,00 463,46 467,92 472,37 476,83

456,21 460,66 465,12 469,58 474,03

148 149 150 151 152

659,54 663,99 668,45 672,91 677,36

656,74 661,20 665,66 670,11 674,57

216

962,57

959,77

63 64 65 66 67

280,75 285,21 289,66 294,12 298,57

277,95 282,41 286,87 291,32 295,78

108 109 110 111 112

481,28 485,74 490,20 494,65 499,11

478,49 482,95 487,40 491,86 496,32

153 154 155 156 157

681,82 686,28 690,73 695,19 699,64

679,03 683,48 687,94 692,39 696,85

68 69 70 71 72

303,03 307,49 311,94 316,40 320,86

300,24 304,69 309,15 313,61 318,06

113 114 115 116 117

503,57 508,02 512,48 516,93 521,39

500,77 505,23 509,68 514,14 518,60

158 159 160 161 162

704,10 708,56 713,01 717,47 721,93

701,31 705,76 710,22 714,68 719,13

czynna

zewn.

zębów

czynna

zewn.

53


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Koła zębate optibelt ZRS HTD ® do nawierceń cylindrycznych Profil 3M

Wersja 1F

Wersja 6F

Wersja 6

Profil 3M – podziałka 3 mm dla szerokości pasa 6 mm Oznaczenie

Liczba zębów

Wersja

Materiał

dw [mm]

da [mm]

DB [mm]

b1 [mm]

B [mm]

D [mm]

(towar niemagazynowany) Nawiercenie wstępne [mm]

Nawiercenie końcowe dmax [mm]

10-3M-6 12-3M-6 14-3M-6 15-3M-6 16-3M-6

10 12 14 15 16

1F 1F 1F 1F 6F

Al Al Al Al Al

9,55 11,46 13,37 14,32 15,28

8,79 10,70 12,61 13,56 14,52

13,0 15,0 16,0 17,5 18,0

7,2 7,2 7,2 7,2 9,8

14,5 14,5 14,5 14,5 17,5

13,0 15,0 16,0 17,5 10,0

— — — — 4

3 5 6 6 7

18-3M-6 20-3M-6 21-3M-6 22-3M-6 24-3M-6

18 20 21 22 24

6F 6F 6F 6F 6F

Al Al Al Al Al

17,19 19,10 20,05 21,01 22,92

16,43 18,34 19,29 20,25 22,16

19,5 23,0 25,0 25,0 25,0

9,8 9,8 9,8 9,8 9,8

17,5 17,5 17,5 17,5 17,5

11,0 13,0 14,0 14,0 14,0

6 6 6 6 6

8 9 9 9 9

26-3M-6 28-3M-6 30-3M-6 32-3M-6 36-3M-6

26 28 30 32 36

6F 6F 6F 6F 6F

Al Al Al Al Al

24,83 26,74 28,65 30,56 34,38

24,07 25,98 27,89 29,80 33,62

28,0 32,0 32,0 36,0 38,0

9,8 9,8 9,8 9,8 10,3

17,5 17,5 17,5 17,5 18,0

16,0 18,0 20,0 22,0 26,0

6 6 6 6 6

11 12 14 15 16

40-3M-6 44-3M-6 48-3M-6 60-3M-6 72-3M-6

40 44 48 60 72

6F 6F 6 6 6

Al Al Al Al Al

38,20 42,02 45,84 57,30 68,75

37,44 41,26 45,08 56,54 67,99

42,0 48,0 — — —

10,3 10,3 10,3 10,3 10,3

18,0 18,0 18,6 18,6 18,6

28,0 33,0 33,0 33,0 33,0

6 6 8 8 8

18 20 20 20 20

Masa ≈ [kg]

Profil 3M – podziałka 3 mm dla szerokości pasa 9 mm

54

10-3M-9 12-3M-9 14-3M-9 15-3M-9 16-3M-9

10 12 14 15 16

1F 1F 1F 1F 6F

Al Al Al Al Al

9,55 11,46 13,37 14,32 15,28

8,79 10,70 12,61 13,56 14,52

13,0 15,0 16,0 17,5 18,0

10,2 10,2 10,2 10,2 12,8

17,5 17,5 17,5 17,5 20,6

13,0 15,0 16,0 17,5 10,0

— — — — 4

3 5 6 6 7

0,004 0,006 0,007 0,008 0,007

18-3M-9 20-3M-9 21-3M-9 22-3M-9 24-3M-9

18 20 21 22 24

6F 6F 6F 6F 6F

Al Al Al Al Al

17,19 19,10 20,05 21,01 22,92

16,43 18,34 19,29 20,25 22,16

19,5 23,0 25,0 25,0 25,0

12,8 12,8 12,8 12,8 12,8

20,6 20,6 20,6 20,6 20,6

11,0 13,0 14,0 14,0 14,0

6 6 6 6 6

8 9 9 9 9

0,008 0,010 0,013 0,014 0,016

26-3M-9 28-3M-9 30-3M-9 32-3M-9 36-3M-9

26 28 30 32 36

6F 6F 6F 6F 6F

Al Al Al Al Al

24,83 26,74 28,65 30,56 34,38

24,07 25,98 27,89 29,80 33,62

28,0 32,0 32,0 36,0 38,0

12,8 12,8 12,8 12,8 13,4

20,6 20,6 20,6 20,6 22,2

16,0 18,0 20,0 22,0 26,0

6 6 6 6 6

11 12 14 15 16

0,018 0,024 0,028 0,032 0,045

40-3M-9 44-3M-9 48-3M-9 60-3M-9 72-3M-9

40 44 48 60 72

6F 6F 6 6 6

Al Al Al Al Al

38,20 42,02 45,84 57,30 68,75

37,44 41,26 45,08 56,54 67,99

42,0 48,0 — — —

13,4 13,4 13,4 13,4 13,4

22,2 22,2 22,2 22,2 22,2

28,0 33,0 33,0 33,0 33,0

6 6 8 8 8

18 20 20 20 20

0,055 0,074 0,074 0,106 0,145

Al = Aluminium   Zmiany techniczne zastrzeżone!


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Koła zębate optibelt ZRS HTD ® do nawierceń cylindrycznych Profil 3M oraz 5M

Wersja 1F

Wersja 6F

Wersja 6

Wersja 6W

Profil 3M – podziałka 3 mm dla szerokości pasa 15 mm Nawiercenie końcowe dmax [mm]

Materiał

dw [mm]

da [mm]

DB [mm]

b1 [mm]

B [mm]

D [mm]

Nawiercenie wstępne [mm]

1F 1F 1F 1F 6F

Al Al Al Al Al

9,55 11,46 13,37 14,32 15,28

8,79 10,70 12,61 13,56 14,52

13,0 15,0 16,0 17,5 18,0

17,0 17,0 17,0 17,0 19,5

26 26 26 26 26

13,0 15,0 16,0 17,5 10,0

— — — — 4

3 5 6 6 7

0,006 0,008 0,010 0,012 0,010

18 20 21 22 24

6F 6F 6F 6F 6F

Al Al Al Al Al

17,19 19,10 20,05 21,01 22,92

16,43 18,34 19,29 20,25 22,16

19,5 23,0 25,0 25,0 25,0

19,5 19,5 19,5 19,5 19,5

26 26 26 26 26

11,0 13,0 14,0 14,0 14,0

6 6 6 6 6

8 9 9 9 9

0,012 0,014 0,016 0,018 0,020

26-3M-15 28-3M-15 30-3M-15 32-3M-15 36-3M-15

26 28 30 32 36

6F 6F 6F 6F 6F

Al Al Al Al Al

24,83 26,74 28,65 30,56 34,38

24,07 25,98 27,89 29,80 33,62

28,0 32,0 32,0 36,0 38,0

19,5 19,5 19,5 19,5 20,0

26 26 26 26 30

16,0 18,0 20,0 22,0 26,0

6 6 6 6 6

11 12 14 15 16

0,027 0,030 0,035 0,042 0,060

40-3M-15 44-3M-15 48-3M-15 60-3M-15 72-3M-15

40 44 48 60 72

6F 6F 6 6 6

Al Al Al Al Al

38,20 42,02 45,84 57,30 68,75

37,44 41,26 45,08 56,54 67,99

42,0 48,0 — — —

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

30 30 30 30 30

28,0 33,0 33,0 33,0 33,0

6 6 8 8 8

18 20 20 20 20

0,075 0,100 0,103 0,150 0,212

Liczba zębów

Wersja

10-3M-15 12-3M-15 14-3M-15 15-3M-15 16-3M-15

10 12 14 15 16

18-3M-15 20-3M-15 21-3M-15 22-3M-15 24-3M-15

Oznaczenie

Masa ≈ [kg]

Profil 5M – podziałka 5 mm dla szerokości pasa 9 mm 12-5M-9 14-5M-9 15-5M-9 16-5M-9 18-5M-9

12 14 15 16 18

6F 6F 6F 6F 6F

St St St St St

19,10 22,28 23,87 25,46 28,65

17,96 21,14 22,73 24,32 27,51

23 25 28 28 32

14,5 14,5 14,5 14,5 14,5

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

13,0 14,0 16,0 16,5 20,0

4 6 6 6 6

7 8 10 10 12

0,028 0,034 0,042 0,050 0,070

20-5M-9 21-5M-9 22-5M-9 24-5M-9 26-5M-9

20 21 22 24 26

6F 6F 6F 6F 6F

St St St St St

31,83 33,42 35,01 38,20 41,38

30,69 32,28 33,87 37,06 40,24

36 38 38 42 44

14,5 14,5 14,5 14,5 14,5

22,5 22,5 22,5 22,5 22,5

23,0 24,0 25,5 27,0 30,0

6 6 6 6 6

14 14 14 16 18

0,094 0,110 0,118 0,145 0,170

28-5M-9 30-5M-9 32-5M-9 36-5M-9 40-5M-9

28 30 32 36 40

6F 6F 6F 6F 6F

St St St St St

44,56 47,75 50,93 57,30 63,66

43,42 46,61 49,79 56,16 62,52

48 51 54 60 71

14,5 14,5 14,5 14,5 14,5

22,5 22,5 22,5 22,5 22,5

30,5 35,0 38,0 38,0 38,0

6 6 8 8 8

18 20 22 22 22

0,200 0,236 0,270 0,324 0,400

44-5M-9 48-5M-9 60-5M-9 72-5M-9

44 48 60 72

6W 6W 6W 6W

Al Al Al Al

70,03 76,39 95,49 114,59

68,89 75,25 94,35 113,45

— — — —

14,5 14,5 14,5 14,5

25,5 25,5 25,5 25,5

38,0 45,0 45,0 45,0

8 8 8 8

22 25 25 25

0,170 0,182 0,230 0,270

Al = Aluminium   St = Stal   Zmiany techniczne zastrzeżone!

55


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Koła zębate optibelt ZRS HTD ® do nawierceń cylindrycznych Profil 5M

Wersja 6F

Wersja 6W

Wersja 6

Profil 5M – podziałka 5 mm dla szerokości pasa 15 mm DB [mm]

b1 [mm]

B [mm]

D [mm]

Nawiercenie wstępne [mm]

Nawiercenie końcowe dmax [mm]

17,96 21,14 22,73 24,32 27,51

25 25 28 28 32

20,5 20,5 20,5 20,5 20,5

26 26 26 26 26

13,0 14,0 16,0 16,5 20,0

4 6 6 6 6

7 8 10 10 12

0,034 0,046 0,056 0,064 0,086

31,83 33,42 35,01 38,20 41,38

30,69 32,28 33,87 37,06 40,24

36 38 38 42 44

20,5 20,5 20,5 20,5 20,5

26 26 26 28 28

23,0 24,0 25,5 27,0 30,0

6 6 6 6 6

14 14 14 16 18

0,112 0,130 0,140 0,180 0,220

St St St St St

44,56 47,75 50,93 57,30 63,66

43,42 46,61 49,79 56,16 62,52

48 51 54 60 71

20,5 20,5 20,5 20,5 20,5

28 28 28 28 28

30,5 35,0 38,0 38,0 38,0

6 6 8 8 8

18 20 22 22 22

0,250 0,300 0,350 0,426 0,520

Al Al Al Al

70,03 76,39 95,49 114,59

68,89 75,25 94,35 113,45

— — — —

20,5 20,5 20,5 20,5

30 30 30 30

38,0 38,0 50,0 50,0

8 8 8 8

22 25 25 25

0,225 0,187 0,305 0,375

Liczba zębów

Wersja

Materiał

12-5M-15 14-5M-15 15-5M-15 16-5M-15 18-5M-15

12 14 15 16 18

6F 6F 6F 6F 6F

St St St St St

19,10 22,28 23,87 25,46 28,65

20-5M-15 21-5M-15 22-5M-15 24-5M-15 26-5M-15

20 21 22 24 26

6F 6F 6F 6F 6F

St St St St St

28-5M-15 30-5M-15 32-5M-15 36-5M-15 40-5M-15

28 30 32 36 40

6F 6F 6F 6F 6F

44-5M-15 48-5M-15 60-5M-15 72-5M-15

44 48 60 72

6W 6W 6W 6W

Oznaczenie

dw [mm]

da [mm]

Masa ≈ [kg]

Profil 5M – podziałka 5 mm dla szerokości pasa 25 mm

56

12-5M-25 14-5M-25 15-5M-25 16-5M-25 18-5M-25

12 14 15 16 18

6F 6F 6F 6F 6F

St St St St St

19,10 22,28 23,87 25,46 28,65

17,96 21,14 22,73 24,32 27,51

25 25 28 28 32

30 30 30 30 30

36 36 36 36 36

13,0 14,0 16,0 16,5 20,0

4 6 6 6 6

7 8 10 10 12

0,050 0,070 0,080 0,100 0,120

20-5M-25 21-5M-25 22-5M-25 24-5M-25 26-5M-25

20 21 22 24 26

6F 6F 6F 6F 6F

St St St St St

31,83 33,42 35,01 38,20 41,38

30,69 32,28 33,87 37,06 40,24

36 38 38 42 44

30 30 30 30 30

36 38 38 38 38

23,0 24,0 25,5 27,0 30,0

6 6 6 6 6

14 14 14 16 18

0,160 0,190 0,210 0,250 0,300

28-5M-25 30-5M-25 32-5M-25 36-5M-25 40-5M-25

28 30 32 36 40

6F 6F 6F 6F 6F

St St St St St

44,56 47,75 50,93 57,30 63,66

43,42 46,61 49,79 56,16 62,52

48 51 54 60 71

30 30 30 30 30

38 38 38 38 38

30,5 35,0 38,0 38,0 38,0

6 6 8 8 8

18 20 22 22 22

0,350 0,420 0,480 0,590 0,740

44-5M-25 48-5M-25 60-5M-25 72-5M-25

44 48 60 72

6W 6W 6W 6W

Al Al Al Al

70,03 76,39 95,49 114,59

68,89 75,25 94,35 113,45

— — — —

30 30 30 30

40 40 40 40

38,0 38,0 50,0 50,0

8 8 8 8

22 25 25 25

0,320 0,275 0,435 0,525

Al = Aluminium   St = Stal   Zmiany techniczne zastrzeżone!.


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Koła zębate optibelt ZRS HTD ® do nawierceń cylindrycznych Profil 8M

Wersja 6F

Wersja 6WF

Wersja 6A

Profil 8M – podziałka 8 mm dla szerokości pasa 20 mm Oznaczenie

  22-8M-20   24-8M-20   26-8M-20   28-8M-20   30-8M-20   32-8M-20   34-8M-20   36-8M-20   38-8M-20   40-8M-20   44-8M-20   48-8M-20   56-8M-20   64-8M-20   72-8M-20   80-8M-20   90-8M-20 112-8M-20 144-8M-20 168-8M-20 192-8M-20

Liczba zębów

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 44 48 56 64 72 80 90 112 144 168 192

Wersja

6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6WF 6WF 6WF 6A 6A 6A 6A 6A 6A

Materiał

dw [mm]

St St St St St St St St St GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG

56,02 61,12 66,21 71,30 76,39 81,49 86,58 91,67 96,77 101,86 112,05 122,23 142,60 162,97 183,35 203,72 229,18 285,21 366,69 427,81 488,92

da [mm]

DB [mm]

54,65   60,0 59,75   66,0 64,84   71,0 69,93   75,0 75,02   83,0 80,12   87,0 85,22   91,0 90,30   98,5 95,39 103,0 100,49 106,0 110,67 119,0 120,86 127,0 141,23 148,0 161,60 168,0 181,97 192,0 202,35 — 227,81 — 283,83 — 365,32 — 426,44 — 487,55 —

b1 [mm]

B [mm]

D [mm]

Di [mm]

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

43 45 50 50 55 60 70 70 75 75 75 75 80 80 80 90 90 90 90 100 100

— — — — — — — — — — — — 117 137 158 180 204 260 341 402 463

NawierNawiercenie cenie końcowe wstępne dmax [mm] [mm]

Masa ≈ [kg]

12 12 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 18 20 20 20

30 30 35 35 35 40 45 45 45 45 45 45 45 45 45 50 50 50 50 55 55

0,54 0,65 0,80 0,87 1,02 1,20 1,40 1,55 1,65 1,80 2,10 2,44 2,60 2,90 3,10 3,80 4,20 5,20 7,50 10,00 14,40

12 12 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 18 20 20 20

30 30 35 35 35 40 45 45 45 45 45 45 50 50 50 55 55 55 55 55 55

0,69 0,84 1,00 1,12 1,32 1,50 1,80 1,99 2,27 2,40 2,80 3,20 3,60 4,30 4,80 5,10 5,70 6,80 9,30 11,40 16,00

Profil 8M – podziałka 8 mm dla szerokości pasa 30 mm   22-8M-30   24-8M-30   26-8M-30   28-8M-30   30-8M-30   32-8M-30   34-8M-30   36-8M-30   38-8M-30   40-8M-30   44-8M-30   48-8M-30   56-8M-30   64-8M-30   72-8M-30   80-8M-30   90-8M-30 112-8M-30 144-8M-30 168-8M-30 192-8M-30

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 44 48 56 64 72 80 90 112 144 168 192

6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6WF 6WF 6WF 6A 6A 6A 6A 6A 6A

St St St St St St St St St GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG

56,02 61,12 66,21 71,30 76,39 81,49 86,58 91,67 96,77 101,86 112,05 122,23 142,60 162,97 183,35 203,72 229,18 285,21 366,69 427,81 488,92

54,65   60,0 59,75   66,0 64,84   71,0 69,93   75,0 75,02   83,0 80,12   87,0 85,22   91,0 90,30   98,5 95,39 103,0 100,49 106,0 110,67 119,0 120,86 127,0 141,23 148,0 161,60 168,0 181,97 192,0 202,35 — 227,81 — 283,83 — 365,32 — 426,44 — 487,55 —

St = Stal   GG = Żeliwo szare   Zmiany techniczne zastrzeżone!

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48

43 45 50 50 55 60 70 70 75 75 75 75 90 90 95 100 100 100 100 100 100

— — — — — — — — — — — — 117 137 158 180 204 260 341 402 463

57


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Koła zębate optibelt ZRS HTD ® do nawierceń cylindrycznych Profil 8M

Wersja 6F

Wersja 10WF

Wersja 10A

Profil 8M – podziałka 8 mm dla szerokości pasa 50 mm Oznaczenie

22-8M-50 24-8M-50 26-8M-50 28-8M-50 30-8M-50 32-8M-50 34-8M-50 36-8M-50 38-8M-50 40-8M-50 44-8M-50 48-8M-50 56-8M-50 64-8M-50 72-8M-50 80-8M-50 90-8M-50 112-8M-50 144-8M-50 168-8M-50 192-8M-50

Liczba zębów

Wersja

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 44 48 56 64 72 80 90 112 144 168 192

6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 10WF 10WF 10WF 10A 10A 10A 10A 10A 10A

Materiał

dw [mm]

St St St St St St St St St GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG

56,02 61,12 66,21 71,30 76,39 81,49 86,58 91,67 96,77 101,86 112,05 122,23 142,60 162,97 183,35 203,72 229,18 285,21 366,69 427,81 488,92

da [mm]

DB [mm]

54,65   60,0 59,75   66,0 64,84   71,0 70,08   75,0 75,13   83,0 80,16   87,0 85,22   91,0 90,30   98,5 95,39 103,0 100,49 106,0 110,67 119,0 120,86 127,0 141,23 148,0 161,60 168,0 181,97 192,0 202,35 — 227,81 — 283,83 — 365,32 — 426,44 — 487,55 —

b1 [mm]

B [mm]

D [mm]

Di [mm]

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 60 60 60 60 60 60 60 60 60

43 45 50 50 55 60 70 70 75 75 75 80 90 100 100 110 110 110 110 120 130

— — — — — — — — — — — — 117 137 158 180 204 260 341 402 463

NawierNawiercenie cenie końcowe wstępne dmax [mm] [mm]

Masa ≈ [kg]

12 12 12 15 15 15 15 15 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 20 20

30 30 35 35 35 40 45 45 45 45 45 45 50 55 55 60 60 60 60 65 70

1,00 1,20 1,50 1,67 1,97 2,27 2,69 2,97 3,23 3,50 3,90 4,30 5,00 5,60 6,80 6,90 8,60 9,60 13,80 16,00 22,40

12 12 12 15 15 15 15 15 15 18 18 18 20 20 20 20 20 24 24 24 24

30 30 35 35 35 40 45 45 45 45 45 45 50 55 60 60 60 60 65 65 70

1,55 1,90 2,25 2,55 3,00 3,57 4,00 4,50 4,90 5,20 6,60 7,60 9,80 10,40 11,40 11,10 13,20 16,30 21,50 26,10 30,60

Profil 8M – podziałka 8 mm dla szerokości pasa 85 mm 22-8M-85 24-8M-85 26-8M-85 28-8M-85 30-8M-85 32-8M-85 34-8M-85 36-8M-85 38-8M-85 40-8M-85 44-8M-85 48-8M-85 56-8M-85 64-8M-85 72-8M-85 80-8M-85 90-8M-85 112-8M-85 144-8M-85* 168-8M-85* 192-8M-85* 58

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 44 48 56 64 72 80 90 112 144 168 192

6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 6F 10WF 10WF 10A 10A 10A 10A 10A 10A

St St St St St St St St St GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG

56,02 61,12 66,21 71,30 76,39 81,49 86,58 91,67 96,77 101,86 112,05 122,23 142,60 162,97 183,35 203,72 229,18 285,21 366,69 427,81 488,92

54,65   60,0 59,75   66,0 64,84   71,0 70,08   75,0 75,13   83,0 80,16   87,0 85,22   91,0 90,30   98,5 95,39 103,0 100,49 106,0 110,67 119,0 120,86 127,0 141,23 148,0 161,60 168,0 181,97 192,0 202,35 — 227,81 — 283,83 — 365,32 — 426,44 — 487,55 —

95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 95 95 95 95 95 95 95 95

43 45 50 50 55 60 70 70 75 75 75 80 80 100 110 110 110 110 120 120 130

— — — — — — — — — — — — — 137 158 180 204 260 341 402 463

St = Stal   GG = Żeliwo szare   * Towar niemagazynowany   Zmiany techniczne zastrzeżone!


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Koła zębate optibelt ZRS HTD ® do nawierceń cylindrycznych Profil 14M

Wersja 6F

Wersja 6WF

Wersja 6A

Wersja 10WF

Wersja 10A

Profil 14M – podziałka 14 mm dla szerokości pasa 40 mm Oznaczenie

Liczba zębów

Wersja

Materiał

dw [mm]

da [mm]

DB [mm]

b1 [mm]

B [mm]

D [mm]

Di [mm]

NawierNawiercenie cenie końcowe wstępne dmax [mm] [mm]

Masa ≈ [kg]

28-14M-40 29-14M-40 30-14M-40 32-14M-40 34-14M-40

28 29 30 32 34

6F 6F 6F 6F 6F

GG GG GG GG GG

124,78 129,23 133,69 142,60 151,52

122,12 126,57 130,99 139,88 148,79

127 138 138 154 160

54 54 54 54 54

69 69 69 69 69

100 100 100 100 100

— — — — —

24 24 24 24 24

60 60 60 70 70

4,73 5,09 5,45 6,17 6,88

36-14M-40 38-14M-40 40-14M-40 44-14M-40 48-14M-40

36 38 40 44 48

6F 6F 6F 6F 6WF

GG GG GG GG GG

160,43 169,34 178,25 196,08 213,90

157,68 166,60 175,49 193,28 211,11

168 183 188 211 226

54 54 54 54 54

69 69 69 69 69

100 120 120 120 135

— — — — 172

24 24 24 24 24

70 70 70 70 70

7,60 8,28 9,26 10,32 11,50

56-14M-40 64-14M-40 72-14M-40 80-14M-40 90-14M-40

56 64 72 80 90

6WF 6WF 6A 6A 6A

GG GG GG GG GG

249,55 285,21 320,86 356,51 401,07

246,76 282,41 318,06 353,71 398,28

256 296 — — —

54 54 54 54 54

69 69 69 69 69

135 135 135 135 135

207 242 278 314 358

28 28 28 28 28

70 70 70 70 70

13,05 14,40 16,90 18,50 20,00

6A 6A 6A 6A 6A

GG GG GG GG GG

499,11 641,71 748,66 855,62 962,57

496,32 638,92 745,87 852,82 959,77

— — — — —

54 54 54 54 54

69 69 69 69 69

135 135 135 135 150

456 600 706 813 920

28 28 28 28 28

70 70 70 70 80

26,70 35,00 44,20 52,20 60,00

112-14M-40* 144-14M-40* 168-14M-40* 192-14M-40* 216-14M-40*

112 144 168 192 216

Profil 14M – podziałka 14 mm dla szerokości pasa 55 mm 28-14M-55 29-14M-55 30-14M-55 32-14M-55 34-14M-55

28 29 30 32 34

6F 6F 6F 6F 6F

GG GG GG GG GG

124,78 129,23 133,69 142,60 151,52

122,12 126,57 130,99 139,88 148,79

127 138 138 154 160

70 70 70 70 70

85 85 85 85 85

100 100 100 100 100

— — — — —

24 24 24 24 24

60 60 60 70 70

5,60 6,10 6,60 7,60 8,60

36-14M-55 38-14M-55 40-14M-55 44-14M-55 48-14M-55

36 38 40 44 48

6F 6F 6F 6F 10WF

GG GG GG GG GG

160,43 169,34 178,25 196,08 213,90

157,68 166,60 175,49 193,28 211,11

168 183 188 211 226

70 70 70 70 70

85 85 85 85 70

100 120 120 120 135

— — — — 172

24 24 24 24 24

70 70 70 70 70

9,60 10,80 11,20 12,50 13,70

56-14M-55 64-14M-55 72-14M-55 80-14M-55 90-14M-55

56 64 72 80 90

10WF 10WF 10A 10A 10A

GG GG GG GG GG

249,55 285,21 320,86 356,51 401,07

246,76 282,41 318,06 353,71 398,28

256 296 — — —

70 70 70 70 70

70 70 70 70 70

135 135 135 135 135

207 242 278 314 358

28 28 28 28 28

70 70 70 70 70

14,50 15,60 18,50 20,00 22,60

10A 10A 10A 10A 10A

GG GG GG GG GG

499,11 641,71 748,66 855,62 962,57

496,32 638,92 745,87 852,82 959,77

— — — — —

70 70 70 70 70

70 70 70 70 70

135 135 135 135 150

456 600 706 813 920

28 28 28 28 28

70 70 70 70 80

29,50 39,00 48,50 57,80 67,00

112-14M-55* 144-14M-55* 168-14M-55* 192-14M-55* 216-14M-55*

112 144 168 192 216

GG = Żeliwo szare   * Towar niemagazynowany   Zmiany techniczne zastrzeżone!

59


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Koła zębate optibelt ZRS HTD ® do nawierceń cylindrycznych Profil 14M

Wersja 6F

Wersja 10WF

Wersja 10A

Profil 14M – podziałka 14 mm dla szerokości pasa 85 mm Oznaczenie

Liczba zębów

Wersja

Materiał

dw [mm]

da [mm]

DB [mm]

b1 [mm]

B [mm]

D [mm]

Di [mm]

NawierNawiercenie cenie końcowe wstępne dmax [mm] [mm]

Masa ≈ [kg]

28-14M-85 29-14M-85 30-14M-85 32-14M-85 34-14M-85

28 29 30 32 34

6F 6F 6F 6F 6F

GG GG GG GG GG

124,78 129,23 133,69 142,60 151,52

122,12 126,57 130,99 139,88 148,79

127 138 138 154 160

102 102 102 102 102

117 117 117 117 117

100 100 100 100 100

— — — — —

24 24 24 24 24

60 60 60 60 70

7,70 8,40 9,10 10,50 11,90

36-14M-85 38-14M-85 40-14M-85 44-14M-85 48-14M-85

36 38 40 44 48

6F 6F 6F 6F 6F

GG GG GG GG GG

160,43 169,34 178,25 196,08 213,90

157,68 166,60 175,49 193,28 211,11

168 183 188 211 226

102 102 102 102 102

117 117 117 117 117

100 120 135 135 150

— — — — —

32 32 32 32 32

70 70 70 70 80

13,20 15,15 17,10 23,30 25,00

56-14M-85 64-14M-85 72-14M-85 80-14M-85 90-14M-85

56 64 72 80 90

10WF 10WF 10A 10A 10A

GG GG GG GG GG

249,55 285,21 320,86 356,51 401,07

246,76 282,41 318,06 353,71 398,28

256 296 — — —

102 102 102 102 102

102 102 102 102 102

150 150 150 150 150

207 242 278 314 358

32 32 32 32 32

80 80 80 80 80

25,00 28,20 28,80 30,10 33,00

10A 10A 10A 10A 10A

GG GG GG GG GG

499,11 641,71 748,66 855,62 962,57

496,32 638,92 745,87 852,82 959,77

— — — — —

102 102 102 102 102

102 102 102 102 102

150 150 150 165 165

456 600 706 813 920

32 32 32 32 32

80 80 80 90 90

41,80 52,40 60,30 70,20 81,00

112-14M-85* 144-14M-85* 168-14M-85* 192-14M-85* 216-14M-85*

112 144 168 192 216

Profil 14M – podziałka 14 mm dla szerokości pasa 115 mm 28-14M-115 29-14M-115 30-14M-115 32-14M-115 34-14M-115

28 29 30 32 34

6F 6F 6F 6F 6F

GG GG GG GG GG

124,78 129,23 133,69 142,60 151,52

122,12 126,57 130,99 139,88 148,79

127 138 138 154 160

133 133 133 133 133

148 148 148 148 148

100 100 100 100 100

— — — — —

32 32 32 32 32

60 60 60 60 70

9,20 10,20 11,20 13,20 14,80

36-14M-115 38-14M-115 40-14M-115 44-14M-115 48-14M-115

36 38 40 44 48

6F 6F 6F 6F 6F

GG GG GG GG GG

160,43 169,34 178,25 196,08 213,90

157,68 166,60 175,49 193,28 211,11

168 183 188 211 226

133 133 133 133 133

148 148 148 148 148

120 120 135 140 150

— — — — —

32 32 32 32 32

70 70 70 80 80

16,60 19,20 22,10 28,00 35,00

56-14M-115 64-14M-115 72-14M-115 80-14M-115 90-14M-115

56 64 72 80 90

6F 10WF 10A 10A 10A

GG GG GG GG GG

249,55 285,21 320,86 356,51 401,07

246,76 282,41 318,06 353,71 398,28

256 296 — — —

133 133 133 133 133

148 133 133 133 133

150 150 150 150 150

— 242 278 314 358

32 32 32 32 32

80 80 80 80 80

44,20 36,80 36,10 38,60 41,00

10A 10A 10A 10A 10A

GG GG GG GG GG

499,11 641,71 748,66 855,62 962,57

496,32 638,92 745,87 852,82 959,77

— — — — —

133 133 133 133 133

133 133 133 133 133

150 165 165 165 165

456 600 706 813 920

32 32 32 32 32

80 90 90 90 90

54,40 67,80 75,80 88,30 98,00

112-14M-115* 144-14M-115* 168-14M-115* 192-14M-115* 216-14M-115* 60

112 144 168 192 216

GG = Żeliwo szare   * Towar niemagazynowany   Zmiany techniczne zastrzeżone!


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Koła zębate optibelt ZRS HTD ® do nawierceń cylindrycznych Profil 14M

Wersja 6F

Wersja 10W

Wersja 10A

Profil 14M – podziałka 14 mm dla szerokości pasa 170 mm Oznaczenie

Liczba zębów

Wersja

Materiał

dw [mm]

da [mm]

DB [mm]

b1 [mm]

B [mm]

D [mm]

Di [mm]

NawierNawiercenie cenie końcowe wstępne dmax [mm] [mm]

Masa ≈ [kg]

28-14M-170* 29-14M-170* 30-14M-170* 32-14M-170* 34-14M-170*

28 29 30 32 34

6F 6F 6F 6F 6F

GG GG GG GG GG

124,78 129,23 133,69 142,60 151,52

122,12 126,57 130,99 139,88 148,79

127 138 138 154 160

187 187 187 187 187

202 202 202 202 202

100 100 100 100 100

— — — — —

32 32 32 32 32

60 60 60 60 60

13,80 14,20 15,60 18,10 20,40

36-14M-170* 38-14M-170* 40-14M-170* 44-14M-170* 48-14M-170*

36 38 40 44 48

6F 6F 6F 6F 6F

GG GG GG GG GG

160,43 169,34 178,25 196,08 213,90

157,68 166,60 175,49 193,28 211,11

168 183 188 211 226

187 187 187 187 187

202 202 202 202 202

120 135 140 160 160

— — — — —

32 32 32 32 32

70 70 85 85 85

23,50 26,50 30,10 37,80 44,50

56-14M-170* 64-14M-170* 72-14M-170* 80-14M-170* 90-14M-170*

56 64 72 80 90

6F 6F 10W 10W 10A

GG GG GG GG GG

249,55 285,21 320,86 356,51 401,07

246,76 282,41 318,06 353,71 398,28

256 296 — — —

187 187 187 187 187

202 202 187 187 187

160 180 180 180 180

— — 278 314 358

32 32 32 32 38

85 100 100 100 100

61,00 81,00 61,40 65,00 68,00

112-14M-170* 144-14M-170* 168-14M-170* 192-14M-170* 216-14M-170*

112 144 168 192 216

10A 10A 10A 10A 10A

GG GG GG GG GG

499,11 641,71 748,66 855,62 962,57

496,32 638,92 745,87 852,82 959,77

— — — — —

187 187 187 187 187

187 187 187 187 187

200 220 220 220 220

456 600 706 813 920

38 38 38 38 38

110 120 120 120 120

87,50 114,80 125,00 136,40 147,00

GG = Żeliwo szare   * Towar niemagazynowany   Zmiany techniczne zastrzeżone!.

61


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Koła zębate optibelt ZRS HTD ® do tulei Tapera Profil 5M

Wersja 8F

Wersja 7a

Profil 5M – podziałka 5 mm dla szerokości pasa 15 mm Oznaczenie

Liczba MateWersja zębów riał

TB TB TB TB TB

34-5M-15 36-5M-15 38-5M-15 40-5M-15 44-5M-15

34 36 38 40 44

8F 8F 8F 8F 8F

TB TB TB TB TB

48-5M-15 56-5M-15 64-5M-15 72-5M-15 80-5M-15

48 56 64 72 80

TB TB TB TB

90-5M-15 112-5M-15 136-5M-15 150-5M-15

90 112 136 150

St St St St St

dw [mm]

da [mm]

DB [mm]

b1 [mm]

B [mm]

N [mm]

Z [mm]

D [mm]

Di [mm]

Tuleja Tapera

Masa bez tulei ≈ [kg]

54,11 57,30 69,48 63,66 70,03

52,97 56,16 59,34 62,52 68,89

57,0 60,0 66,0 71,0 75,0

20,5 20,5 20,5 20,5 20,5

22 22 22 22 22

22 22 22 22 22

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

— — — — —

43 44 48 52 54

— — — — —

1008 1108 1108 1108 1108

0,190 0,200 0,250 0,310 0,400

8F 8F 8F 8F 8F

St 76,39 GG 89,13 GG 101,86 GG 114,59 GG 127,32

75,25 87,99 100,72 113,45 126,18

83,0 93,0 106,0 119,0 135,0

20,5 20,5 20,5 20,5 20,5

25 25 25 25 25

25 25 25 25 25

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

— — — — —

64 70 78 90 92

— — — — —

1210 1210 1210 1610 1610

0,450 0,670 0,960 1,190 1,570

7A 7A 7A 7A

GG GG GG GG

142,10 177,11 215,31 237,59

— — — —

20,5 20,5 20,5 20,5

25 25 32 32

25 25 32 32

2,3 2,3 5,8 5,8

— — — —

92 92 106 106

— — — —

1610 1610 2012 2012

1,147 1,940 3,060 3,900

143,24 178,25 216,45 238,73

Tuleja Tapera

1008

1108

1210

1610

2012

Nawiercenie d2 [mm] od… do….

10-25

10-28

11-32

14-42

14-50

62

V [mm]

GG = Żeliwo szare St = Stal Zmiany techniczne zastrzeżone! Średnica nawiercenia d2 patrz stron 68.


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Koła zębate optibelt ZRS HTD ® do tulei Tapera Profil 8M

Wersja 5F

Wersja 8F

Wersja 8WF

Wersja 8W

Wersja 8A

Wersja 3F

Wersja 4F

Profil 8M – podziałka 8 mm dla szerokości pasa 20 mm Oznaczenie

TB 22-8M-20 TB 24-8M-20 TB 26-8M-20 TB 28-8M-20 TB 30-8M-20 TB 32-8M-20 TB 34-8M-20 TB 36-8M-20 TB 38-8M-20 TB 40-8M-20 TB 44-8M-20 TB 48-8M-20 TB 56-8M-20 TB 64-8M-20 TB 72-8M-20 TB 80-8M-20 TB 90-8M-20

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 44 48 56 64 72 80 90

5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 8F 8F 8F 8WF 8WF 8W 8A

GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG

Masa bez tulei ≈ [kg]

dw [mm]

da [mm]

DB [mm]

b1 [mm]

B [mm]

N [mm]

V [mm]

Z [mm]

D [mm]

Di [mm]

Tuleja Tapera

56,02 61,12 66,21 71,30 76,39 81,49 86,58 91,67 96,77 101,86 112,05 122,23 142,60 162,97 183,35 203,72 229,18

54,65 59,75 64,84 69,93 75,02 80,12 85,22 90,30 95,39 100,49 110,67 120,86 141,23 161,60 181,97 202,35 227,81

60,0 66,0 71,0 75,0 83,0 87,0 91,0 98,5 103,0 106,0 119,0 127,0 148,0 168,0 192,0 — —

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 32 32 32 32 32 32 32

22 22 22 22 22 25 25 25 25 25 32 32 32 32 32 32 32

— — — — — — — — — — 4 4 4 4 4 4 4

6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 — — — — — — —

— — — — — — — — — — 93 96 110 110 110 110 110

41 42 46 50 58 62 65 68 72 76 — — — 137 158 180 204

1008 0,24 1108 0,30 1108 0,36 1108 0,44 1108 0,53 1610 0,42 1610 0,55 1610 0,68 1610 0,80 1610 1,00 2012 1,20 2012 1,60 2012 2,40 2012 2,70 2012 3,30 2012 3,50 2012 3,65

— — — — — — — — — — — — — 125 125 125 125 125 125

41 42 46 50 — — — — — — 91 95 117 — 158 180 204 260 341

1008 1108 1108 1210 1615 1615 1615 1615 1615 1615 2012 2012 2012 2517 2517 2517 2517 2517 2517

Liczba MateWersja zębów riał

Profil 8M – podziałka 8 mm dla szerokości pasa 30 mm TB 22-8M-30 TB 24-8M-30 TB 26-8M-30 TB 28-8M-30 TB 30-8M-30 TB 32-8M-30 TB 34-8M-30 TB 36-8M-30 TB 38-8M-30 TB 40-8M-30 TB 44-8M-30 TB 48-8M-30 TB 56-8M-30 TB 64-8M-30 TB 72-8M-30 TB 80-8M-30 TB 90-8M-30 TB 112-8M-30 TB 144-8M-30

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 44 48 56 64 72 80 90 112 144

5F 5F 5F 5F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 4F 4F 4F 8F 8WF 8W 8A 8A 8A

GG GG GG St St GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG

56,02 61,12 66,21 71,30 76,39 81,49 86,58 91,67 96,77 101,86 112,05 122,23 142,60 162,97 183,35 203,72 229,18 285,21 366,69

54,65 59,75 64,84 69,93 75,02 80,12 85,22 90,30 95,39 100,49 110,67 120,86 141,23 161,60 181,97 202,35 227,81 283,83 365,32

60,0 66,0 71,0 75,0 83,0 87,0 91,0 98,5 103,0 106,0 119,0 127,0 148,0 168,0 192,0 — — — —

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 45 45 45 45 45 45

22 22 22 25 38 38 38 38 38 38 32 32 32 45 45 45 45 45 45

Tuleja Tapera

1008

1108

1210

1610

1615

2012

2517

Nawiercenie d2 [mm] od… do….

10-25

10-28

11-32

14-42

14-42

14-50

16-60

— — — — — — — — — — — — — 7 7 7 7 7 7

16 16 16 13 — — — — — — 3 3 3 — — — — — —

0,29 0,38 0,45 0,50 0,45 0,59 0,77 0,96 1,15 1,34 1,33 1,78 3,76 4,20 4,30 4,60 5,00 6,20 9,00

GG = Żeliwo szare Zmiany techniczne zastrzeżone! Średnica nawiercenia d2 patrz stron 68.

63


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Koła zębate optibelt ZRS HTD ® do tulei Tapera Profil 8M

Wersja 4F

Wersja 5F

Wersja 9WF

Wersja 4

Wersja 9W

Wersja 9A

Wersja 7A

Profil 8M – podziałka 8 mm dla szerokości pasa 50 mm Oznaczenie

TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB

28-8M-50 30-8M-50 32-8M-50 34-8M-50 36-8M-50 38-8M-50 40-8M-50 44-8M-50 48-8M-50 56-8M-50 64-8M-50 72-8M-50 80-8M-50 90-8M-50 112-8M-50 144-8M-50 168-8M-50 192-8M-50

Liczba MateWersja zębów riał

28 30 32 34 36 38 40 44 48 56 64 72 80 90 112 144 168 192

5F 5F 5F 5F 5F 5F 4F 4F 4F 4F 4F 9WF 4 9W 9W 9A 7A 7A

St St GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG

dw [mm]

da [mm]

DB [mm]

b1 [mm]

B [mm]

N [mm]

V [mm]

Z [mm]

D [mm]

Di [mm]

Tuleja Tapera

Masa bez tulei ≈ [kg]

71,30 76,39 81,49 86,58 91,67 96,77 101,86 112,05 122,23 142,60 162,97 183,35 203,72 229,18 285,21 366,69 427,81 488,92

69,93 75,02 80,12 85,22 90,30 95,39 100,49 110,67 120,86 141,23 161,60 181,97 202,35 227,81 283,83 365,32 426,44 487,55

75,0 83,0 87,0 91,0 98,5 103,0 106,0 119,0 127,0 148,0 168,0 192,0 — — — — — —

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 65 65

25 38 38 38 38 38 32 32 32 45 45 45 51 51 51 51 65 65

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

35,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 14,0 14,0 14,0 7,5 7,5 7,5 4,5 4,5 4,5 4,5 2,5 2,5

— — — — — — — — — — — 125 — 170 170 170 170 170

50 58 62 65 68 72 82 91 95 116 137 158 180 204 260 341 402 460

1210 1615 1615 1615 1615 1615 2012 2012 2012 2517 2517 2517 3020 3020 3020 3020 3525 3525

0,60 0,65 0,82 1,06 1,30 1,60 1,71 1,78 2,30 3,40 5,00 6,70 8,80 10,00 12,00 15,20 16,40 21,80

— — — — — — — — — — 170 170 170 170 170

65 68 72 82 91 100 117 137 158 180 204 260 341 402 460

1615 1615 1615 2012 2012 2517 2517 2517 3020 3020 3020 3020 3525 3525 3525

1,43 1,87 2,20 1,78 2,30 2,66 4,45 6,20 8,00 10,00 10,80 15,00 20,00 23,00 28,50

Profil 8M – podziałka 8 mm dla szerokości pasa 85 mm TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB

34-8M-85 36-8M-85 38-8M-85 40-8M-85 44-8M-85 48-8M-85 56-8M-85 64-8M-85 72-8M-85 80-8M-85 90-8M-85 112-8M-85 144-8M-85 168-8M-85 192-8M-85

34 36 38 40 44 48 56 64 72 80 90 112 144 168 192

4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4 9W 9W 9A 9A 9A

GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG

86,58 91,67 96,77 101,86 112,05 122,23 142,60 162,97 183,35 203,72 229,18 285,21 366,69 427,81 488,92

85,22 90,30 95,39 100,49 110,67 120,86 141,23 161,60 181,97 202,35 227,81 283,83 365,32 426,44 487,55

91,0 98,5 103,0 106,0 119,0 127,0 148,0 168,0 192,0 — — — — — —

95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

38 38 38 32 32 45 45 45 51 51 51 51 76 76 76

Tuleja Tapera

1210

1615

2012

2517

3020

3525

Nawiercenie d2 [mm] od… do….

11-32

14-42

14-50

16-60

25-75

35-90

64

— — — — — — — — — — — — — — —

28,5 28,5 28,5 31,5 31,5 25,0 25,0 25,0 22,0 22,0 22,0 22,0 15,0 15,0 15,0

GG = Żeliwo szare Zmiany techniczne zastrzeżone! Średnica nawiercenia d2 patrz stron 68.


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Koła zębate optibelt ZRS HTD ® do tulei Tapera Profil 14M

Wersja 4F

Wersja 9WF

Wersja 9W

Wersja 9A

Wersja 7A

Profil 14M – podziałka 14 mm dla szerokości pasa 40 mm

TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB

Oznaczenie

Liczba MateWersja zębów riał

28-14M-40 29-14M-40 30-14M-40 32-14M-40 34-14M-40 36-14M-40 38-14M-40 40-14M-40 44-14M-40 48-14M-40 56-14M-40 64-14M-40 72-14M-40 80-14M-40 90-14M-40 112-14M-40 144-14M-40 168-14M-40 192-14M-40 216-14M-40

28 29 30 32 34 36 38 40 44 48 56 64 72 80 90 112 144 168 192 216

4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 9WF 9WF 9W 9A 9A 9A 9A 9A 9A 9A

GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG

dw [mm]

da [mm]

DB [mm]

b1 [mm]

B [mm]

N [mm]

V [mm]

Z [mm]

D [mm]

Di [mm]

Tuleja Tapera

Masa bez tulei ≈ [kg]

124,78 129,23 133,69 142,60 151,52 160,43 169,34 178,25 196,08 213,90 249,55 285,21 320,86 356,51 401,07 499,11 641,71 748,66 855,62 962,57

122,12 126,57 130,99 139,88 148,79 157,68 166,60 175,49 193,28 211,11 246,76 282,41 318,06 353,71 398,28 496,32 638,92 745,87 852,82 959,77

127 138 138 154 160 168 183 188 211 226 256 296 — — — — — — — —

54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

32 32 32 32 45 45 45 45 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

11,0 11,0 11,0 11,0 4,5 4,5 4,5 4,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

— — — — — — — — — — 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170

98 100 100 104 110 120 130 138 155 170 208 242 280 315 360 457 600 706 813 920

2012 2012 2012 2012 2517 2517 2517 2517 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020

2,00 2,38 2,65 3,40 3,87 4,80 5,40 6,00 7,80 9,40 10,80 13,40 15,20 16,00 17,80 25,60 32,00 44,00 49,00 55,00

98 100 100 108 110 120 130 138 155 170 208 242 280 315 360 457 600 706 813 920

2012 2012 2517 2517 2517 2517 2517 2517 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3535

2,20 2,74 2,70 3,66 4,55 5,20 6,20 7,00 8,60 10,40 12,00 14,50 16,20 17,50 20,10 28,40 36,20 49,00 53,00 65,80

Profil 14M – podziałka 14 mm dla szerokości pasa 55 mm TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB

28-14M-55 29-14M-55 30-14M-55 32-14M-55 34-14M-55 36-14M-55 38-14M-55 40-14M-55 44-14M-55 48-14M-55 56-14M-55 64-14M-55 72-14M-55 80-14M-55 90-14M-55 112-14M-55 144-14M-55 168-14M-55 192-14M-55 216-14M-55

28 29 30 32 34 36 38 40 44 48 56 64 72 80 90 112 144 168 192 216

4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 9WF 9WF 9W 9A 9A 9A 9A 9A 9A 7A

GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG

124,78 129,23 133,69 142,60 151,52 160,43 169,34 178,25 196,08 213,90 249,55 285,21 320,86 356,51 401,07 499,11 641,71 748,66 855,62 962,57

122,12 126,57 130,99 139,88 148,79 157,68 166,60 175,49 193,28 211,11 246,76 282,41 318,06 353,71 398,28 496,32 638,92 745,87 852,82 959,77

127 138 138 154 160 168 183 188 211 226 256 296 — — — — — — — —

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 89

32 32 45 45 45 45 45 45 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 89

Tuleja Tapera

2012

2517

3020

3535

Nawiercenie d2 [mm] od… do….

14-50

16-60

25-75

35-90

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — 9,5

19,0 19,0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 —

— — — — — — — — — — 170 170 170 170 170 170 170 170 170 190

GG = Żeliwo szare Zmiany techniczne zastrzeżone! Średnica nawiercenia d2 patrz stron 68.

65


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Koła zębate optibelt ZRS HTD ® do tulei Tapera Profil 14M

Wersja 4F

Wersja 9WF

Wersja 9W

Wersja 9A

Wersja 3A

Profil 14M – podziałka 14 mm dla szerokości pasa 85 mm Oznaczenie

TB 28-14M-85 TB 29-14M-85 TB 30-14M-85 TB 32-14M-85 TB 34-14M-85 TB 36-14M-85 TB 38-14M-85 TB 40-14M-85 TB 44-14M-85 TB 48-14M-85 TB 56-14M-85 TB 64-14M-85 TB 72-14M-85 TB 80-14M-85 TB 90-14M-85 TB 112-14M-85 TB 144-14M-85 TB 168-14M-85 TB 192-14M-85 TB 216-14M-85

Liczba MateWersja zębów riał

28 29 30 32 34 36 38 40 44 48 56 64 72 80 90 112 144 168 192 216

4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 9WF 9W 9A 9A 9A 9A 9A 3A 3A

GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG

dw [mm]

da [mm]

DB [mm]

b1 [mm]

124,78 129,23 133,69 142,60 151,52 160,43 169,34 178,25 196,08 213,90 249,55 285,21 320,86 356,51 401,07 499,11 641,71 748,66 855,62 962,57

122,12 126,57 130,99 139,88 148,79 157,68 166,60 175,49 193,28 211,11 246,76 282,41 318,06 353,71 398,28 496,32 638,92 745,87 852,82 959,77

127 138 138 154 160 168 183 188 211 226 256 296 — — — — — — — —

102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102

B [mm]

N [mm]

V [mm]

Z [mm]

D [mm]

Di [mm]

Tuleja Tapera

Masa bez tulei ≈ [kg]

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 25,5 25,5 25,5 13,0 13,0 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 — —

— — — — — — — — — — 190 190 190 190 190 190 190 190 230 230

98 100 100 108 110 120 130 138 155 170 210 242 280 315 360 457 600 706 813 920

2517 2517 2517 2517 2517 3020 3020 3020 3030 3030 3525 3525 3525 3525 3525 3525 3525 3525 4040 4040

2,70 3,40 3,75 4,80 6,00 5,80 6,80 8,00 11,80 15,10 19,00 23,00 25,00 26,00 27,80 36,50 48,00 60,00 86,00 91,50

—   98 — 100 — 100 — 108 — 110 — 120 — 130 — 140 — 155 — 170 — 210 190 242 190 280 190 315 190 360 190 457 230 600 230 706 230 813 230 920

2517 2517 2517 2517 2517 3020 3020 3020 3030 3030 3535 3535 3535 3535 3535 3535 4040 4040 4040 4040

3,77 4,00 5,00 6,80 6,80 7,00 8,40 9,20 14,00 17,10 24,80 27,00 29,00 32,00 36,50 46,00 68,00 82,60 96,00 107,00

102 45 102 45 102 45 102 45 102 45 102 51 102 51 102 51 102 76 102 76 102 65 102 65 102 65 102 65 102 65 102 65 102 65 102 65 102 102 102 102

Profil 14M – podziałka 14 mm dla szerokości pasa 115 mm TB   28-14M-115 TB   29-14M-115 TB   30-14M-115 TB   32-14M-115 TB   34-14M-115 TB   36-14M-115 TB   38-14M-115 TB   40-14M-115 TB   44-14M-115 TB   48-14M-115 TB   56-14M-115 TB   64-14M-115 TB   72-14M-115 TB   80-14M-115 TB   90-14M-115 TB 112-14M-115 TB 144-14M-115 TB 168-14M-115 TB 192-14M-115 TB 216-14M-115

28 29 30 32 34 36 38 40 44 48 56 64 72 80 90 112 144 168 192 216

4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 9WF 9W 9A 9A 9A 9A 9A 9A 9A

GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG

124,78 129,23 133,69 142,60 151,52 160,43 169,34 178,25 196,08 213,90 249,55 285,21 320,86 356,51 401,07 499,11 641,71 748,66 855,62 962,57

122,12 126,57 130,99 139,88 148,79 157,68 166,60 175,49 193,28 211,11 246,76 282,41 318,06 353,71 398,28 496,32 638,92 745,87 852,82 959,77

127 138 138 154 160 168 183 188 211 226 256 296 — — — — — — — —

133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133

133   45 133   45 133   45 133   45 133   45 133   51 133   51 133   51 133   76 133   76 133   89 133   89 133   89 133   89 133   89 133   89 133 102 133 102 133 102 133 102

Tuleja Tapera

2517

3020

3030

3525

3535

4040

Nawiercenie d2 [mm] od… do….

16-60

25-75

35-75

35-90

35-90

40-100

66

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 41,0 41,0 41,0 28,5 28,5 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 15,5 15,5 15,5 15,5

GG = Żeliwo szare Zmiany techniczne zastrzeżone! Średnica nawiercenia d2 patrz stron 68.


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Koła zębate optibelt ZRS HTD ® do tulei Tapera Profil 14M

Wersja 4F

Wersja 9W

Wersja 9A

Profil 14M – podziałka 14 mm dla szerokości pasa 170 mm Oznaczenie

Liczba MateWersja zębów riał

TB 38-14M-170* 38 TB 40-14M-170* 40 TB 44-14M-170* 44 TB 48-14M-170* 48 TB 56-14M-170* 56 TB 64-14M-170* 64 TB 72-14M-170* 72 TB 80-14M-170* 80 TB 90-14M-170* 90 TB 112-14M-170* 112 TB 144-14M-170* 144 TB 168-14M-170* 168 TB 192-14M-170* 192 TB 216-14M-170* 216

4F 4F 4F 4F 4F 4F 9W 9W 9A 9A 9A 9A 9A 9A

GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG

Masa bez tulei ≈ [kg]

dw [mm]

da [mm]

DB [mm]

b1 [mm]

B [mm]

N [mm]

V [mm]

Z [mm]

D [mm]

Di [mm]

Tuleja Tapera

169,34 178,25 196,08 213,90 249,55 285,21 320,86 356,51 401,07 499,11 641,71 748,66 855,62 962,57

166,60 175,49 193,28 211,11 246,76 282,41 318,06 353,71 398,28 496,32 638,92 745,87 852,82 959,77

183 188 211 226 256 296 — — — — — — — —

187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187

187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187

76 76 89 89 89 102 102 102 102 127 127 127 127 127

— — — — — — — — — — — — — —

55,5 55,5 49,0 49,0 49,0 42,5 42,5 42,5 42,5 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

— — — — — — 230 230 230 265 265 265 265 265

130 140 155 175 210 240 280 315 360 457 600 706 813 920

3030 11,70 3030 13,00 3535 15,00 3535 19,00 3535 28,50 4040 41,00 4040 46,90 4040 48,00 4040 52,50 5050 74,50 5050 91,00 5050 116,00 5050 134,00 5050 146,50

Tuleja Tapera

3030

3535

4040

5050

Nawiercenie d2 [mm] od… do….

35-75

35-90

40-100

70-125

GG = Żeliwo szare Zmiany techniczne zastrzeżone! * Towar niemagazynowany Średnica nawiercenia d2 patrz stron 68.

67


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Koła zębate Tuleje Tapera optibelt TB

Tuleje Tapera z nawierceniem metrycznym; wpust zgodny z DIN 6885 część 1 Materiał: EN-GJL-200 – DIN EN 1561 Tuleja Tapera Średnica nawiercenia d2 [mm]

1008 1108 1210 1215 1310 1610 1615 2012 2517 3020 3030 3525 3535 4040 10 10 11 11 14 14 14 14 16 25 35 35 35 40 11 11 12 12 16 16 16 16 18 28 38 38 38 42 12 12 14 14 18 18 18 18 19 30 40 40 40 45 14 14 16 16 19 19 19 19 20 32 42 42 42 48 16 16 18 18 20 20 20 20 22 35 45 45 45 50 18 18 19 19 22 22 22 22 24 38 48 48 48 55 19 19 20 20 24 24 24 24 25 40 50 50 50 60 20 20 22 22 25 25 25 25 28 42 55 55 55 65 22 22 24 24 28 28 28 28 30 45 60 60 60 70 24ˆ 24 25 25 30 30 30 30 32 48 65 65 65 75 25ˆ 25 28 28 32 32 32 32 35 50 70 70 70 80 28ˆ 30 30 35 35 35 35 38 55 75 75 75 85 32 32 38 38 38 40 60 80 80 90 40 40 40 42 65 85 85 95 42ˆ 42ˆ 42 45 70 90 90 100 45 48 75 48 50 50 55 60

Śruby z łbem walcowym o gnieździe 1/ x 1/ sześciokątnym 4 2 [Zoll] Moment dociągający 5,7 [Nm] Długość tulei [mm]

1/ x 1/ 4 2

3/ x 5/ 3/ x 5/ 3/ x 5/ 3/ x 5/ 3/ x 5/ 7/ x 7/ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 16 8

5,7

20

20

20

20

20

31

1/ x 1 2

49

5/ x 11/ 5/ x 11/ 1/ x 11/ 1/ x 11/ 5/ x 13/ 8 4 8 4 2 2 2 2 8 4

92

92

115

115

172

4545 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

5050 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

3/ x 2 4

7/ x 21/ 8 4

195

275

22,3 22,3 25,4 38,1 25,4 25,4 38,1 31,8 44,5 50,8 76,2 63,5 88,9 101,6 114,3 127,0

0,12 0,16 0,28 0,39 0,32 0,41 0,60 0,75 1,06 2,50 3,75 3,90 5,13 7,68 12,70 15,17 ˆ : to nawiercenie w wersji z płaskim wpustem. Płaskie wpusty dla tulei Tapera Masa przy d2 min [≈ kg]

Od 3525: śruba z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym;   Średnica nawiercenia d2 [mm]

Szerokość wpustu b [mm]

Głębokość wpustu t2 [mm]

Średnica nawiercenia d2 [mm]

Szerokość wpustu b [mm]

Głębokość wpustu t2 [mm]

24 25

8 8

2,0 1,3

28 42

8 12

2,0 2,2

Tuleje Tapera z nawierceniem calowym; wpust zgodny z brytyjskim standardem BS 46 część 1 Materiał: EN-GJL-200 – DIN EN 1561

Tuleja Tapera

1008 1108 1210 1215 1310 1610 1615 2012 2517 3020 3030 3525 3535 4040 4545 5050 Średnica nawiercenia d2 [Zoll]

Śruby z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym [Zoll)]

Moment dociągający [Nm]

5/8* 1/2* 1/2 1/2 5/8* 3/4 3/8* 3/8* 1/2 11/4 11/4 11/2 1/2 5/8 3/4 5/8* 5/8 5/8 3/4 7/8 13/8 13/8 15/8 1/2 5/8 3/4 7/8 3/4* 3/4 3/4 7/8 1 11/2 11/2 13/4 5/8 3/4 7/8 7/8* 7/8 7/8* 1 1 11/8 15/8 15/8 17/8 3/4 7/8 1 11/8 1* 1 1 11/8 11/4 13/4* 13/4* 2 7/8 1ˆ 1 11/8 11/4 11/8 11/8 11/8 11/4 13/8 17/8 17/8 21/8 1 11/4 11/4 11/4 13/8 11/2 2 2 21/4 1 /8ˆ* 11/4 13/8 13/8 13/8 11/2 15/8 21/8* 21/8* 23/8 11/2 11/2 15/8 13/4 21/4 21/4 21/2 15/8 15/8ˆ* 13/4 17/8 23/8 23/8 25/8 17/8 2 21/2 21/2 23/4 2 21/8 25/8 25/8* 27/8 21/4 23/4 23/4* 3 23/8 27/8 27/8 31/8 3 3 31/4 21/2 33/8 31/2ˆ 1/ x 1/ 4 2

1/ x 1/ 4 2

5,7

5,7

3/ x 5/ 3/ x 5/ 3/ x 5/ 3/ x 5/ 3/ x 5/ 7/ x 7/ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 16 8

20

20

20

20

20

31

1/ x 1 2

49

11/2 15/8 13/4 17/8 2 21/8 21/4 23/8 21/2 25/8 23/4 27/8 3 31/8 31/4 33/8 31/2ˆ

13/4* 17/8* 2* 21/8* 21/4* 23/8* 21/2* 25/8* 23/4* 27/8* 3* 31/8* 31/4* 33/8* 31/2* 33/4ˆ* 4ˆ*

5/ x 11/ 5/ x 11/ 1/ x 11/ 1/ x 11/ 5/ x 13/ 8 4 8 4 2 2 2 2 8 4

92

92

115

115

172

21/4* 23/8* 21/2* 23/4* 27/8* 3* 31/4* 33/8* 31/2* 33/4* 4* 41/4ˆ* 41/2ˆ*

3* 31/4* 31/2* 33/4* 4* 41/4* 41/2* 43/4* 5ˆ*

3/ x 2 4

7/ x 21/ 8 4

195

275

Długość tulei [mm]

22,3 22,3 25,4 38,1 25,4 25,4 38,1 31,8 44,5 50,8 76,2 63,5 88,9 101,6 114,3 127,0

Masa przy d2 min [≈ kg]

0,12 0,16 0,28 0,39 0,32 0,41 0,60 0,75 1,06 2,50 3,75 3,90 5,13 7,68 12,70 15,17

68

Od 3525: śruba z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym  * Towar niemagazynowany    ˆ : to nawiercenie w wersji z płaskim wpustem.


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Koła zębate Zalecane wersje specjalne

Wersja OB

Wersja EB

Wersja ZB

Wersja OBN

Wersja EBN

Wersja ZBN

Materiały

Objaśnienia skrótów

Stal, żeliwo szare, aluminium; inne materiały na zmówienie.Dla prędkości > 30 m/s nie stosować kół żeliwnych!

OB = bez tarczy obrzeżnikowej EB = jedna tarcza obrzeżnikowa ZB = dwie tarcze obrzeżnikowe OBN = bez tarczy obrzeżnikowej z piastą EBN = jedna tarcza obrzeżnikowa z piastą ZBN = dwie tarcze obrzeżnikowe z piastą

Nawiercenia Wszystkie koła zębate są wstępnie nawiercone. Na zamówienie także z końcowym nawierceniem zgodnym z DIN H7.

69


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Koła zębate Wymiary i tolerancje

Szerokości kół

Dopuszczalne odchylenie rozstawu zębów Dopuszczalne odchylenia rozstawu zębów pomiędzy dwoma kolejnymi zębami i dla sumy odchyleń w obrębie kąta 90° jednego koła podane są w poniższej tabeli. Tolerancje te należy rozumieć jako odstęp pomiędzy odpowiadającymi sobie punktami na prawej lub lewej krawędzi kolejnych zębów.

Średnica zewnętrzna da [mm]

Dopuszczalne odchylenie rozstawu zębów [mm] Pomiędzy dwoma kolejnymi zębami

Suma w obrębie kąta 90°

≤   25

0,03

0,06

> 25 ≤   50

0,03

0,09

> 50 ≤ 100

0,03

0,10

> 100 ≤ 175

0,03

0,13

> 175 ≤ 300

0,03

0,15

> 300 ≤ 500

0,03

0,18

> 500

0,03

0,20

Profil

Oznaczenie Szerokość szerokości znamionowa koła koła [mm] [mm]

Najmniejsza szerokość koła

z tarczami bez tarcz obżerznikowymi obżerznikowych bf*[mm] b [mm]

 3M

6 9 15

6 9 15

7 10 17

9 12 19

 5M

9 15 25

9 15 25

10 17 27

12 19 29

 8M

20 30 50 85

20 30 50 85

22 34 54 90

26 38 58 94

14 M

40 55 85 115 170

40 55 85 115 170

47 63 95 126 180

54 70 102 133 187

*bf = szerokość koła pomiędzy tarczami obrzeżnikowymi Uwaga Najmniejsza szerokość b dla kół bez tarcz obrzeżnikowych może zostać zmniejszona, jeżeli istnieje możliwość ustawienia biegu prostego zębnika. Nie może ona jednak być mniejsza od minimalnej szerokośc bf określonej dla kół z tarczami obrzeżnikowymi.

Tolerancja ruchu w płaszczyźnie Dopuszczalne odchylenia średnicy zewnętrznej Średnica zewnętrzna da [mm]

Dopuszczalne odchylenie [mm]

≤   25

+ 0,05 0

> 25 ≤   50

+ 0,07 0

> 50 ≤ 100

+ 0,10 0

> 100 ≤ 175

+ 0,13 0

> 175 ≤ 300

+ 0,15 0

> 300 ≤ 500

+ 0,18 0

> 500

+ 0,20 0

70

Zakres średnicy zewnętrznej [mm]

Maksymalne odchylenie całkowite [mm]

≤ 100

0,10

> 100 ≤ 250

0,01 mm na 10 mm średnicy zewnętrznej

> 250

0,25 mm + 0,0005 mm na mm średnicy zewnętrznej ponad 250,00 mm

Tolerancja ruchu obrotowego Zakres średnicy zewnętrznej [mm]

Maksymalne odchylenie całkowite [mm]

≤ 200

0,10

> 200

0,0005 mm na 10 mm średnicy zewnętrznej, jednak nie więcej niż tolerancja średnicy zewnętrznej


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Koła zębate Wymiary i tolerancje

Wyważanie

Równoległość

Produkowane z niezwykłą starannością koła stalowe nie wymagają wyważania, jeśli prędkość obwodowa jest mniejsza niż 30 m/s. Koła z żeliwa szarego dla średnich prędkości powinny zostać wyważone statycznie:

Zęby powinny być ustawione równolegle do osi nawiercenia z odchyleniem najwyżej 0,001 mm na 1 mm szerokości.

Profil

Liczba zębów

Wyważenie statyczne [N]

3M

wszystkie

0,04

5M

wszystkie

0,08

8M

≤ 130 > 130

0,08 0,16

14M

≤ 72 > 72

0,08 0,16

Zbieżność Zbieżność może wynosić najwyżej 0,001 mm na 1 mm szerokości czoła (głowicy) i jednocześnie nie powinna przekraczać dopuszczalnej tolerancji średnicy zewnętrznej.

Koła zębate, które pracują z prędkością obwodową większą niż 30 m/s, muszą zostać wyważone dynamicznie do 1,8 · 10-5 Nm..

71


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Pomoce konstrukcyjne Tarcze obrzeżnikowe / Krążki naprężające

Tarcze obrzeżnikowe

Maksymalna szerokość pasów

Jednostronne lub dwustronne tarcze obrzeżnikowe przy kołach zębatych służą do prowadzenia pasów zębatych Optibelt OMEGA HL, Optibelt OMEGA HP i Optibelt OMEGA.

Szerokość pasa nie powinna być większa od średnicy najmniejszego koła wykorzystanego w napędzie.

Przy rozstawach osi ≥ 8 dwk koła zębate powinny być wyposażone w tarcze obrzeżnikowe z obu stron. Zalecamy stosowanie standardowych kół zębatych. Jeśli nie jest to możliwe ze względów konstrukcyjnych, można wykorzystać odpowiednie koła zębate w wersjach specjalnych.

Krążki naprężające Krążki to koła zębate lub płaskie, które w obrębie układu napędowego nie przenoszą mocy. Ponieważ wytwarzają w pasie dodatkowe naprężenie zginające, powinny być stosowane z zachowaniem następujących wytycznych: • średnica krążków naprężających ≥ średnica najmniejszego dopuszczalnego koła w danym profilu • szerokość krążków naprężających ≥ szerokości koła zębatego w napędzie • krążki naprężające umieszczać zawsze przy cięgnie biernym

małe koło z tarczami obrzeżnikowymi po obu stronach

tarcze obrzeżnikowe ułożone naprzemiennie

• wewnętrzne krążki naprężające: ≤ 40 zębów - zawsze koło zębate > 40 zębów - może być koło płaskie • jako krążki zewnętrzne stosować zasadniczo koła płaskie, ponieważ mają one styczność z grzbietem pasa • w żadnym wypadku nie stosować kulistych kół płaskich • krążki naprężające montować tak, żeby zazębiało się jak najwięcej zębów małego koła

oba koła z tarczami obrzeżnikowymi po obu stronach

• zachować jak najmniejszy kąt opasania na krążku naprężającym

Cięgno bierne Koło płaskie

n1

Cięgno czynne

jak najdalej

Cięgno bierne

n1

72

Cięgno czynne

jak najbliżej


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Pomoce konstrukcyjne Montaż i konserwacja

Wskazówki dotyczące niezawodności eksploatacji Napędy z pasami zębatymi Optibelt OMEGA HL, Optibelt OMEGA HP i Optibelt OMEGA zaprojektowane z zachowaniem poprawnej geometrii i uwzględniając przenoszoną moc gwarantują duże bezpieczeństwo pracy i optymalna żywotność pasów i kół. Praktyka wykazuje, że niezadowalająca żywotność spowodowana jest bardzo często błędami w montażu i konserwacji. Żeby temu zapobiec, należy kierować się poniższymi wskazówkami: • Koła zębate Zęby muszą być wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami i czyste. • Ustawianie Wały i koła muszą być ustawione przed zamontowaniem w jednej linii. Maksymalne odchylenia w równoległości wałów: Szerokości pasów [mm]

Odchylenie kąta

≤ 25

± 1°

> 25 ≤ 50

± 0,5°

> 50 ≤ 100

± 0,25°

> 100

± 0,15°

prawidłowo

• Zestawy pasów zębatych Pasy zębate, które pracują w jednym napędzie w parze lub po kilka sztuk, w każdym przypadku muszą być zamawiane jako zestaw. Jest to gwarancja, że wszystkie pasy będą pochodzić z jednego zwoju a ich długość będzie identyczna. • Montaż Przed montażem zmniejszyć rozstaw osi tak bardzo, żeby możliwe było swobodne założenie pasa zębatego. Jeśli nie jest to możliwe, pas zębaty musi zostać zamontowany razem z jednym lub oboma kołami zębatymi. Należy zawsze unikać montażu „na siłę”, ponieważ może on spowodować - często niewidoczne dla oka - uszkodzenia kordu lub innych części pasa. W przypadku stosowania tulei Tapera, po pół godzinie lub godzinie pracy, należy ponownie dokręcić śruby dwustronne kluczem dynamometrycznym. Momenty dociągające znajdują się na stronie 68. • Naprężenie wstępne Naprężenie wstępne należy ustawić zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na stronie 34. Po montażu zbędne są dalsze kontrole. • Krążki naprężające Należy unikać stosowania krążków naprężających. Jeśli są one niezbędne, należy zastosować się do naszych zaleceń ze strony 72. • Konserwacja Pasy zębate Optibelt OMEGA HL, Optibelt OMEGA HP i Optibelt OMEGA są przy prawidłowej eksploatacji i braku szkodliwego wpływu czynników zewnętrznych bezobsługowe.

źle

73


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Pomoce konstrukcyjne Uszkodzenie pasa / Przyczyna uszkodzenia / Usunięcie przyczyny uszkodzenia

Zakłócenie pracy

Przyczyna zakłócenia

Usunięcie przyczyny zakłócenia

Wyraźne zużycie obciążonych boków zębów pasa

Nieprawidłowe naprężenie pasa Nieprawidłowa podziałka Przeciążenie

Skorygować naprężenie Sprawdzić profil, ewentualnie wymiana pasa Zastosować szersze pasy o większej mocy przenoszenia

Nierównomierne zużycie podstawy zębów pasa

Zbyt duże naprężenie pasa Za słaby napęd Nieodpowiednie koła zębate

Zmniejszyć naprężenie Zastosować większe pasy lub koła Wymienić koła zębate

Przedwczesne zużycie boków pasa

Nierównolegle ustawione osie Nieodpowiednie tarcze obrzeżnikowe Niestały rozstaw osi

Ustawić wały Wymienić tarcze obrzeżnikowe Wzmocnić łożyska lub obudowę

Ścinanie zębów

Zbyt mała liczba zazębiających się zębów Zwiększyć średnicę małego koła lub zastosować szerszy pas Przeciążenie Zastosować szersze pasy lub większe koła

Przedwczesne zużycie boczne

Nierównolegle ustawione osie Poprawić ustawienie wałów Koła zębate nie w jednej linii Poprawić ustawienie kół Obciążenia uderzeniowe przy zbyt dużym Zmniejszyć naprężenie pasa naprężeniu pasa

Odrywanie się tarcz obrzeżnikowych

Koła zębate nie w jednej linii Zbyt duży boczny nacisk pasa Nieprawidłowy montaż tarcz obrzeżnikowych

Poprawić ustawienie kół zębatych Poprawić ustawienie wałów Prawidłowo zamontować tarcze obrzeżnikowe

Pozorne wydłużanie się pasa

„Podatne” łożyska

Poprawić naprężenie pasa Poprawić i zabezpieczyć zamocowanie łożysk

Zbyt wysoki poziom hałasu podczas pracy napędu

Nieprawidłowe ustawienie wałów Zbyt duże naprężenie pasa Za małe średnice kół Przeciążenie pasa Zbyt duża szerokość pasa przy dużej prędkości

Poprawić ustawienie wałów Zmniejszyć naprężenie pasa Zwiększyć średnice kół Zwiększyć szerokość pasa lub zazębienie Zmniejszenie szerokości pasa poprzez wybór innego typu pasa

Nadmierne zużycie koła zębatego

Nieprawidłowy materiał Nieprawidłowe uzębienie Niewystarczająca twardość powierzchni

Zastosować mocniejszy materiał Wymienić koła Zastosować twardszy materiał lub utwardzić powierzchnię

Utrata elastyczności grzbietu pasa

Temperatura otoczenia powyże +100 °C

Wybrać wersję pasa o bardzo dużej odporności na działanie temperatury Zastosować osłonę lub wybrać odpowiedni typ pasa

Szkodliwe promieniowanie Pęknięcia w grzbiecie pasa

Temperatura otoczenia poniżej –30 °C

Zastosować pas o bardzo dużej odporności na działanie niskich temperatur

Zmiękczenie grzbietu pasa

Działanie szkodliwych czynników

Osłonić lub zastosować odpowiedni typ pasa

74


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Arkusz danych do obliczania/kontroli napędów z pasami zębatymi optibelt OMEGA

.

.

Firma: Ulica/Skrzynka pocztowa: Kod pocztowy/Miejscowość: Osoba kontaktowa: Dział:

Data:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Pasy w napędzie do próby

nowy napęd

seria informacyjna

istniejący napęd

seria

zapotrzebowanie_________ szt./rok

Długość czynna

Maszyna robocza Typ

Typ rozruchu Czas pracy

Szerokość

Produkt

Maszyna robocza

(np. silnik elektryczny, wysokoprężny 3 cyll.)

Moment rozruchowy

Profil

(np. MA = 1,8 MN)

(np. gwiazda-trójkąt)

_____________________________

Typ

_ ____________________________

Rozruch:

(np. tokarka, sprężarka)

__________________________________________ pod obciążeniem

w biegu jałowym

uderzeniowe

____________________________________

_ ____________________________ _ ______________godzin

dziennie

Liczba włączeń_______________

/godz.

/dzień

Rodzaj obciązenia: stałe

Zmiana zwrotu obrotów________

/min

/godz.

pulsujące

Moc:

P normalna_______________________________________kW

Zap. mocy:

P normalny_________________________________kW

P maksymalna_____________________________________kW

P maksymalny_ _____________________________kW

lub max. moment obrotowy_________ Nm przy n1 ____________

min-1

lub max. moment obrotowy_________ Nm przy n2 ____________ min-1

Częstotliwość obrotów n1 _________________________________

min-1

Częst. obrotów n2 ______________________________________ min-1

Układ wałów:

poziomy

pionowy

ukośny

<)______________________ °

n2 min _ __________________________________ min-1

n2 max ___________________________________ min-1

Maksymalne dopuszczalne obciążenie osi Sa max ________________ N

Maksymalne dopuszczalne obciążenie Sa max __________________ N

Średnica podziałowa lub liczba zębów koła:

Średnica podziałowa lub liczba zębów koła:

dw1

_________________ mm

z1

___________________mm

dw2

dw1 min _________________ mm

z1 min ___________________mm

dw2 min _________________ mm

z2 min ___________________mm

dw1 max _________________ mm

z1 max ___________________mm

dw2 max _________________ mm

z2 max ___________________mm

Maks. szerokość kół _ ______________________________________mm

_________________ mm

z2

___________________mm

Maks. szerokość kół _ ______________________________________mm

Przełożenie

i _______________

imin ___________

imax ______________

Rozstaw osi

a _______________ mm

amin __________ mm

amax _______________ mm

naprężające/prowadzące: krążek wew.

na cięgnie biernym

na cięgnie czynnym

dw ___________________mm koło rowkowe

krążek zew.

ruchome

(np. sprężyna, resor) __________

da ___________________mm koło płaskie

sztywne

Warunki pracy: Temperatura otoczenia

_________________________________ °C minimal

_________________________________ °C maximal Działanie: oleju

(np. mgła olejowa, krople)

wody

(np. woda rozpryskowa)

__________________________

kwasów

(np. rodzaj, stężenie, temperatura)

pyłu

(rodzaj)

___________________________ ____________________

______________________________________

Napędy specjalne: w przypadku stosowania napędów z krążkami naprężającymi/prowadzącymi, napędów 3 i więcej kołowych, a także przy napędach o przeciwstawnych zwrotach obrotów wymagane są rysunki (na odwrocie formularza).

75


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Informacje dodatkowe o napędzie

76


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Notatki

77


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Notatki

78


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Notatki

79


Instrukcja techniczna do pasów zębatych optibelt OMEGA

Treść folderu w całości ani we fragmentach nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich. Zastrzega się prawo do pomyłek. Oferta Optibelt skierowana jest wyłącznie do handlu wyspecjalizowanego. Optibelt nakazuje stosowanie swoich produktów wyłącznie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w dokumentacji Optibelt. Stosowanie pasów napędowych Optibelt w samolotach lub systemach podobnych do samolotów jest niedozwolone ze względu na przepisy bezpieczeństwa. Optibelt odrzuca wszelką odpowiedzialność, jeśli produkty stosowane są w aplikacjach, do których nie są przeznaczone. Ponadto Optibelt zaleca zapoznanie się ze swoimi ogólnymi warunkami handlowymi. Obowiązujące warunki można znaleźć na stronie www.optibelt.com. © Arntz Optibelt Gruppe 411996/1009Hux

80


2 Pasy zębate Optibelt OMEGA instrukcja techniczna PL  
Advertisement