Page 2

E nj

ts n a l p l cia e p s y o

SPECIAL PLANT Enjoy special plants

ZUNDERT

Met enorm veel passie en toewijding telen

by me, Touch & Stepables, Hebe Addenda,

de derde prijs van de Glazen Tulp Award,

wij niet alleen maar planten, maar produceren

Gaultheria Big Berry en Gaulthier Pearl.

een plek in de Hillenraad 100 en de eerste

we ook een geheel eigen productlijn door

Deze conceptlijnen benadrukken allemaal de

prijs voor beste stand op vakhandel beurs

veredeling.

en

unieke eigenschappen van de verschillende

GrootGroenPlus.

opgedane kennis zorgen we ervoor dat

planten en zorgen voor een onderscheidend

van het zaadje tot aan het eindproduct een

vermogen op de winkelvloer. Door advies

Op televisie kregen onze planten al geregeld

kwalitatief hoog product ontstaat. Door

op maat te geven en de samenwerking aan

aandacht

steeds te innoveren willen we onze klanten

te gaan kunnen we voor elke klant het best

Tuinverbouwing’ en ‘Fleur je leven’ maar ook

blijven verrassen met unieke soorten in een

passende assortiment leveren. Voor binnen

Special Plant Zundert zelf komt steeds vaker

gevarieerd assortiment.

én buiten, tijdens elk seizoen en voor elk

in de spotlight. Zo zijn er o.a. reportages

segment.

uitgezonden in een business rubriek bij RTL

Met

jarenlange

ervaring

bij

bijvoorbeeld

‘Rob’s

Grote

Z, Omroep Brabant en bij Hart van Nederland

Special Plant Zundert is niet alleen sterk in de teelt en ontwikkeling van planten,

Door de jaren heen hebben we diverse

van SBS6. Ook internationaal tonen steeds

maar heeft ook een divers aanbod met

nominaties en awards in ontvangst mogen

meer media interesse in ons bedrijf en

concepten. Dit zijn de Maori Collection, Tea

nemen. Een plek in de MKP Innovatie top 100,

innovatieve producten.

With lots of passion and dedication, we not only cultivate plants, but we also produce an entirely own product line through breeding. With years of experience and gained knowledge, we ensure that a high quality product is produced from the seed to the end product. By constantly innovating, we want to continue to surprise our customers with unique types in a varied range.

Stepables, Hebe Addenda, Gaultheria Big Berry and Gaulthier Pearl. All these concept lines emphasize the unique characteristics of the different plants and providing a distinctive ability on the shop floor. By providing customized advice and cooperation, we can provide the best fit for each customer. For indoor and outdoor, during each season and for each segment.

Special Plant Zundert is not only strong in cultivation and development of plants, but also offers a wide range of concepts. These are the Maori Collection, Tea by Me, Touch &

Throughout the years we have received numerous nominations and awards. A place in the MKP Innovation top 100, the 3rd prize of the Dutch Glazen Tulp (Glass Tullip) Award, a spot in the

Hillenraad 100 and the 1st award for best fair presentation at the trade fair GrootGroenPlus. Our plants already received regular attention on television in several gardening/plant programs, but also Special Plant Zundert itself is becoming increasingly popular. For example, reports were broadcast in a business section at RTL Z, Omroep Brabant and at SBS6. Internationally, more and more media is showing interest in our company and innovative products. We are always interested in international partners to grow and market with. Contact us for more information.

Special Plant Zundert  
Special Plant Zundert  

Brochure Special Plant Zundert

Advertisement