Page 1

LANDBRUGSNYT Nr. 26 - 26. juni 2012 - 41. årgang • Til samtlige jordbrugere

Ugens gård:

Grønnessegård

Foto: Mette Bergø.

Viden om… Uglen har fra gammel tid været synonym eller symbolet på klogskab. Viden, uddannelse, lærdom er en del af fremtidens danske samfund, et samfund, der i stadig højere grad vil blive betegnet som et vidensamfund. I skolen og på uddannelsesinstitutioner, i medier, og fra politikerne lyder det igen og igen, at råstoffer har vi ingen af i Danmark, når lige ses bort fra olie og gas i Nordsøen, samt sten og grus, der anvendes til store anlægsarbejder, hvorfor vi skal leve af vores kunnen, vores viden. Uglen opfattes af mange som synonym med viden og klogskab. Uglen har gennem alle tider været del af forskellige talemåder og hvem kender ikke begrebet ”ugler i mosen,” der slet og ret betyder, at man har en fornemmelse af, at noget suspekt er på færde. Uglen anvendes også, når spørgsmålet om man er ugle eller papegøje, stilles. Også når det gælder ledelsesmæssigt anvendes uglen som sammenligningsobjekt. Således har eksempelvis ledelseskonsulent i Gefion, Tove Goldbeck Jensen, brugt netop forskellige beskrivelser af fugle i relation til adfærd og til, hvordan andre opfatter den enkelte, baseret på vedkommendes adfærd. Blandt andet lyder det: ”Er du Ørnen med det store overblik, der altid er hurtig til at sætte handling i gang? Er du Papegøjen, der snakker sig til løsninger ved at få andre med på sit hold? Er du Duen, der foretrækker at tingene går stille og roligt, som de plejer? Eller er du Uglen, der grundigt undersøger alle forhold, før en opgave løses?” På billedet er det et par skovhornugleunger. Skovhornugle eller Asio Otus, som den hedder på latin, er en ynglefugl, der foretrækker mindre nåletræsbevoksninger omgivet af udyrkede åbne arealer med god forekomst af smågnavere. Æggene lægges gerne i en gammel krage eller skaderede. HS

”Staten beslaglægger 17 godser” Møde om vandplaner og bræmmer i Østdansk LandbrugsRådgivning Læs side 3

Hovedgården Grønnessegård ligger på Halsnæs, der er halvøen mellem Frederiksværk og Hundested, og den er tegnet af Landbrugs-Nyts tegner Ellen Valentin. Gården har siden 2007 været ejet af Ditlev Hasselbalch, som er fjerde generation. Da Ditlev Hasselbalch i 2008 skulle giftes med Ann Louise, besluttede de, at festen skulle holdes i den tidligere kostald. Det gav inspiration til gennemførelsen af en gennemgribende ombygning af den gamle, fredede længe, så der nu er en stor festsal med de fornødne faciliteter. Det er en smuk og lys festsal på 450 kvadratmeter, hvor der kan sidde 200 gæster. I uge 27 holdes girlcamp, hvor pigerne bor på gården, lærer at male, ride med mere. Der holdes hvert år julemarked med stort fremmøde, og så er stedet velegnet til fester, konferencer og møder. Der er allerede mulighed for oplevelser på Grønnessegård. Det er tilladt at gå gennem gårdspladsen for at komme ud til gårdens lystskov, hvor det er muligt at se stendyssen med et særlig smukt dyssekammer - kaldet Karlstenen. Det er den stendysse, der var afbilledet på den gamle 5 kroneseddel. Grønnessegård ligger meget naturskønt, har et smukt gårdanlæg og endelig har gården en hel speciel historie, som fortælles på side 6 og 7 i denne uges Landbrugs-Nyt.

- haller til alle formål

Masser af muligheder ! Vi har over 100 standardstørrelser i bredder fra 7,75 - 29,75 m og utallige løsninger at vælge imellem. Halrammerne er godkendte efter Dansk Standard og Norm. Vælg hallen som byggesæt eller nøglefærdigt byggeri, udført af lokale håndværkere - til fast tid og pris ! Nord for E 20

Syd for E 20

4 Tlf. 54 44 10 0

Vestergade 25 bing 4850 Stubbekø ller.dk www.WULFFha


LANDBRUGSNYT

SIDE 2

26. JUNI 2012

siden sidst investeringsstøtte ■ Målrettet skal sætte turbo på økologien Danmarks økologiske areal er steget med over 4.000 hektar siden 2010. Men det er langt fra nok, mener fødevareminister Mette Gjerskov, der nu sætter gang i en række nye indsatser, som en del af regeringens Økologisk Handlingsplan 2020. Det samlede økologiske areal er nu oppe på 177.838 hektar. Det viser de nyeste tal fra NaturErhvervstyrelsens økologistatistik. Regeringens målsætning er at fordoble det økologiske areal frem mod 2020. ”Jeg er glad for, at det økologiske areal vokser. Det er godt for naturen, vores drikkevand og beskæftigelsen. Men jeg må også konstatere, at arealet nu kun lige er op over det vi efterlod i 2001, da vi sidst var i regering. Der har ikke været meget handling bag 10 års borgerlige skåltaler om økologi. Derfor skal vi have mere fart på, hvis vi skal nå vores mål om en fordobling i 2020,” siger fødevareminister Mette Gjerskov. Fødevareministeren fremrykker derfor 16 millioner kroner til investeringer i økologi, hvilket giver en samlet pulje for de første to ansøgningsrunder på i alt 80 millioner kroner de næste to år. Det betyder, at et større antal økologiske landmænd nu har mulighed for at få tilskuddet.

Klar til første ålaug i Kalundborg Kommune -- Råmoseløbet Råmoseløbet dækker dækker strækning strækning på på 5,5 5,5 kilometer kilometer og og afvander afvander 10.000 10.000 hektar hektar ”Vi troede i første omgang, at vi kunne håndtere problemerne i forhold til Kalundborg Kommune med manglende oprensning af åen ved at snakke lidt sammen. Tiden har desværre vist, at det ikke skaber nogen respekt i kommunen, hvorfor vi nu i samarbejde med Landboforeningen Gefion er i gang med at danne et ålaug.” Helt klart og uden omsvøb, beretter Jan Clausen, Hedebogård ved Høng, til Landbrugs-Nyt, hvor svært det har været at opnå den ønskede dialog og brugbare resultater i forhold til kommunen, hvorfor man nu danner et ålaug. ”Sidste år i maj måned, helt præcist den 30., havde vi første møde med Kalundborg Kommune. Der er nu gået mere end et år uden at kommunen har renset op i åen.” Jan Clausen, der selv driver et planteavlsbrug med 40 hektar og som oplevede i 2011, at ”sejle rundt i høsten, ligesom vores nabo, der til sidst helt måtte opgive at

Kongelig hæderspris til Danish Crown Danish Crown har leveret en vækstorienteret indsats og opnået en fremtrædende position på verdensmarkedet. Derfor blev Danish Crown hædret med Kong Frederik den niendes Hæderspris. Prisen blev overrakt af Hans Kongelige Højhed Prins Henrik på Fredensborg Slot. I de sidste fire år har Danish Crown formået at fastholde en høj eksport på godt 81 procent, hvilket ligger markant højere end sædvanligt i den internationale kødbranche. ”Vi er utroligt stolte over at modtage prisen. Det er en fantastisk anerkendelse af den store indsats, medarbejderne i Danish Crown gennem mange år har ydet - og stadig yder hver eneste dag - for at skabe gode afsætningsmuligheder for dansk svinekød over hele verden,” siger Danish Crowns CEO Kjeld Johannesen. ”Dansk svinekød er bredt anerkendt over hele verden for en høj spisekvalitet og en fødevaresikkerhed i verdensklasse. Det betyder, at forbrugerne på en række betydelige eksportmarkeder har præference for dansk svinekød,” siger Kjeld Johannesen. Det er blandt andet det russiske, det kinesiske og det japanske marked, der trækker virksomhedens eksport op. Danish Crowns eksport til Kina og Rusland udgør henholdsvis 10 procent og 20 procent af den samlede danske eksport til de pågældende lande. For Japans vedkommende udgør Danish Crowns eksport af svinekød en værdi, der svarer til lidt mere end den samlede danske import af varer fra Japan.

Foderbyg 63/64 kg/hl 143,00 ( uf ) 147,00 ( uf )

SVINENOTERING DANISH CROWN 70,0-87,9 basis

Uge 25 11,30

Uge 24 11,30

SPF-SELSKABET REGION 1 Markedsnotering

Uge 25 7 kg

Uge 24 7 kg

232 214 220

232 214 225

PRRS negative PRRS positive Konventionel notering

Læserbrev:

Skal Danmark lægges øde? Af Ole Krogh Jensen, Kroghbrogaard, Brandelev.

KØBENHAVNS KORNBØRS Tirsdag den 19. juni 2012 Foderhvede 73/74 kg/hl Køber 149,00 ( uf ) Sælger 153,00 ( uf )

høste et større areal,” er sammen med en halv snes andre lodsejere nu gået sammen om at lave vedtægter med mere, så man er klar til stiftende generalforsamling den 28. juni 2012. ”Det hele drejer sig om stiftelse af ålaug for det, der hedder Råmoseløbet. Det tager sin begyndelse i Gierslev i gammel Høng Kommune, hvorfra det løber mod Kragerupgård, hvor det løber til Tude å.” ”Vi hører fra flere og flere sider, at med dannelse af ålaug, står man langt stærkere. Derfor initiativet.” Jan Clausen fortæller, at også i Vestsjælland er der rigtig mange borgere der lider under stigende vandmasser på marker, såvel som på private parceller, som følge af manglende eller mangelfuld vandløbsvedligeholdelse: ”Med til området hører også selve Råmosen, hvor der ligger en række husparceller, der er beboede. I det område står grundvandet i forvejen ekstremt højt om vinteren, og der skal

Uge 25 Uge 24 30 kg 30 kg 405 385 390

LANDBRUGSNYT MARREBÆK NORVEJ 1, 4873 VÆGGERLØSE

TLF. 54 17 73 00 • FAX 54 17 73 43 es@landbrugs-nyt.dk • www.landbrugs-nyt.dk

405 395 400

For cirka 20 år siden holdt der pludselig tre biler ved Fladsåen, langt fra alfarvej, hvor den løber gennem mine marker. Talrige personer var i aktivitet. Jeg undrede mig over at se så mange skulle deltage i åens oprensning. Senere kunne jeg konstatere, at den store indsats ikke gjaldt oprensning, men at åens brinker var tilplantet med Rødel uden mit vidende. Få år tidligere var det pålagt mig at fjerne al bevoksning ved åen for at gøre oprensningen lettere. Nu

kan jeg til min store overraskelse læse i flere artikler, at Rødel tilfører cirka 100 kg kvælstof pr. hektar årligt. Og man anbefaler stadig plantning af Rødel fra vandløbsmyndighedernes side. Derefter anklager man landbruget for at udlede for meget kvælstof i vores vandløb, hvorfor man blandt andet vil indføre 10 meter dyrkningsfrie bræmmer og cirka 1/4 af landets landbrugsareal skal forsumpes. For mine 27 hektar betyder det 2.691 meter dyrk-

UDGIVER: Lolland-Falsters Erhvervsforlag ApS af 1993

ningsfri bræmmer, som er 10 meter brede, med offentlig adgang, og en stor del af resten af arealet vil blive forsumpet. Med ingen eller en latterlig lille erstatning. Farvel til grundlovens ukrænkelige ejendomsret. Farvel til et bæredygtigt landbrug på min gamle slægtsgård, hvor vi ellers har klaret os godt siden 1772. Jeg havde aldrig troet, at et slutspil kunne forme sig sådan. Jeg håber medlemmerne af det danske folketing er klar over, hvad der sker. Hvis ikke lovgivningen ændres, organisationer og embedsmandsvældet begrænses, bliver Danmark lagt øde.

UDGIVELSESDAG: Tirsdag/Onsdag

TRYK: Provinstrykkeriet, 4760 Vordingborg

INDLEVERINGSFRISTER: Tekstside/korrekturannoncer ........................senest mandag kl. 12.00 Større rubrikannoncer ....................................senest tirsdag kl. 12.00 Små rubrikannoncer .......................................senest tirsdag kl. 16.00 Redaktionel deadline ...................................senest mandag kl. 12.00

TRYKOPLAG: 22.371 eksemplarer

KONTORTID: Mandag - torsdag kl. 8 - 16 / Fredag kl. 8 - 12 REDAKTION: Ellen Olesen, ansvarshavende redaktør......................Tlf. 54 17 73 00 Henrik Sieben, journalist ............Tlf. 56 28 94 44 / Mobil 20 25 93 44

derfor heller ikke megen ekstra nedbør til, førend de har store problemer. Det er også med i vores tanker at gøre disse lodsejere opmærksomme på ålaugsdannelsen.” Jan Clausen fortæller videre, at der er et stort potentiale for ålauget og med mange medlemmer: ”Selve Råmoseløbet, den åbne del, har en strækning på 5,5 kilometer og vi er 10-12 fra området, der er startet så småt op. Selve åløbet afvander et cirka 10.000 hektar stort område, og det største problem er naturligvis i lavbundsområderne, der ofte virker som buffertank. Det er her problemerne for alvor er, når det regner og ikke mindst regner meget. Det er i det område, vi i første omgang er gået sammen om dannelse af et ålaug.” Stiftende generalforsamling i Ålaug for Råmoseløbet finder sted torsdag den 28. juni klokken 19.00 i Solbjerg forsamlingshus. HS

Landbrugs-Nyt kan ikke modtage eller tage ansvar for annoncer, der strider imod gældende love og bekendtgørelser. Annoncer og tekst, der strider mod bladets interesser, kan afvises. Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af eventuelle trykfejl i annoncer og tekst. Eftertryk af bladets annoncer, artikler og tegninger - kun efter aftale og med kildeangivelse. Ved fejl i annoncer skal henvendelse rettes til Landbrugs-Nyt senest 4 dage efter indrykningen.

DISTRIBUTION: Landbrugs-Nyt udsendes GRATIS via postvæsenet til samtlige jordbrugere og deltidsbrug på Sjælland og Lolland-Falster tirsdag/onsdag. Kom avisen ikke? Kontakt venligst det lokale posthus - eller ring til Landbrugs-Nyt på telefon 54 17 73 00. LANDBRUGS-NYT ER MEDLEM AF ISSN 1604-231X


LANDBRUGSNYT

26. JUNI 2012

SIDE 3

Skattereform skal gavne erhvervslivet Erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer er bekymret for udsigten til et kommende skattereformsforlig, der udhuler regeringens ambitioner om at øge beskæftigelse. ”Det er vigtigt at holde sig for øje, at det er en højere topskattegrænse, der bedst og billigst kan øge arbejdsudbuddet markant. Og øget arbejdsudbud er afgørende for, at erhvervslivet kan skabe ny vækst. Derudover er det rigtigt fornuftigt af regeringen at have fokus på, at en skattereform skal gavne dem, der er i beskæftigelse, ved at øge beskæftigelsesfradraget,” siger Landbrug & Fødevarers formand, Niels Jørgen Pedersen. ”Vi har brug for en politisk aftale, der kan øge arbejdsudbuddet markant og lette beskatningen på erhvervslivet, siger Niels Jørgen Pedersen, der også er bekymret over, at erhvervslivet tilsyneladende samtidig pålægges yderligere afgifter.

Der var stor spørgelyst ved mødet i LandboCentret i Rønnede, hvor flere end 70 landmænd var mødt op. Foto: Henrik Sieben.

”Staten beslaglægger 17 godser” - Særdeles effektivt møde om vandplaner og bræmmer ”Staten beslaglægger 17 godser. Tænk, hvad der ville ske, hvis det var tilfældet. Og hvad ville Landbrug & Fødevarer så gøre, og hvad med godsejerne?” Spørgsmålet blev stillet af Preben Skov Nielsen i forbindelse med et kort, men særdeles spændende og ikke mindst effektivt fyraftensmøde i LandboCentret i Rønnede. Mødet havde trukket omkring 70 deltagere, der først lyttede og efterfølgende stillede rigtig mange afklarende spørgsmål til direktør Niels Peter Nørring fra Landbrug & Fødevarer i relation til vandplaner, randzoner, ti meter bræmmer og offentlighedens adgang til disse, samt Landbrug & Fødevarers stævning af staten. ”Jeg har siddet med en oversigt over danske godser og herregårde og tager man godserne Bregentved, Krenkerup, Vallø, Gavnø, Gisselfeld, Løvenholm, Jægerspris, Tranekær, Knuthenborg, Tjele, Brahe Trolleborg, Vemmetofte, Overgård, Egeskov, Ålholm, Ledreborg og Nysø, så svarer deres samlede areal, inklusive skov og udyrkede arealer, men minus forpagtninger, til det areal staten ”eksproprierer,” når de nu kræver ti meter bræmmer. Det er et tal, der er til at forstå.” Og så mangler der endda lidt, for staten beslaglægger 50.000 hektar og deres areal er ”kun” 49.571 hektar.”

Der ”smutter” 750 landmænd Sammenligningen blev fulgt op af formanden for foreningen, Jørgen Petersen, der mente, at arealet der nu tages ud af drift, med et gennemsnitsareal pr. bedrift på 65 hektar, svarer til, at der ”smutter 750 landmænd, der hver har fire ansatte i følgeindustrien. Altså smutter 4.000 arbejdspladser. ”Tænk hvad det kommer til at koste eksempel-

vis i manglende skatteindtægter fra slagteriarbejdere med flere, men også hvad der mistes i manglende eksportindtægter. Har vi råd til det?” lød spørgsmålet.

Der skal fortsat kæmpes Mødet havde stor bevågenhed fra såvel medlemmer som ikke medlemmer af foreningen, og formanden, såvel som dagens indleder kunne da også konstatere, at der fortsat skal kæmpes landbrugets sag. Og som Niels Peter Nørring konstaterede: ”20 procent af den samlede danske eksport står landbruget for. Lad os øge det til 40 procent, det vil gavne samfundet meget mere, så tænk mere intelligent, så det her ikke koster for statskassen. Lad os sammen tænke alternativt og lad os dyrke landbrug. Vi vil ikke acceptere, at staten stykvis går ind på vores areal og siger, at vi ikke må sprøjte, ikke gøde, ikke dyrke, og som det nyeste, at folk skal have adgang til vores arealer. Staten begynder lige så stille at fjerne grundlaget for vores erhverv, hvilket vi ikke kan acceptere. Derfor fortsætter vi som en arrig terrier, for ønsket er, at det skal kunne betale sig at dyrke landbrug i Danmark.” Inden disse udtalelser faldt, havde Niels Peter Nørring givet en god og grundig orientering om blandt andet vandplanerne, om randzoner, miljø- og fødevareministrenes udmeldinger, men også om den nye Miljø- og Landbrugskommission og dennes virke.

Mange spørgsmål Og hvad var det så for spørgsmål, der trængte sig på hos de fremmødte: Hvordan måler man i relation til størrelsen på en sø, omfatter det også krat omkring søen, hvordan med afgræsning langs vandløb

og ved søer, kan man plante skov på arealet, skal arealerne slås eller må de springe i skov, hvad med parcelhushaver, der grænser op til vandløb, hvad med gartnerier og golfbaner, reglen om ikke offentlig adgang til skov og udyrkede arealer under fem hektar, gælder den stadig, er kystlinjer omfattet, hvad med vandløb i skove, er der også udenlandske eksperter med til at give besyv med, hvad med en grøft langs en vej, der kun er seks meter bred, skal der så tages fire meter bræmme fra på den anden side af vejen, og hvad med fem procent reglen? Svarene på disse spørgsmål og flere til, gav Niels Peter Nørring og

disse, samt mere fra mødet, kan læses i næste uges Landbrugs-Nyt. HS

Tlf. 8647 0839 www.overgaardagro.dk

Industrivej 5, 4652 Hårlev Telefon 56 28 71 09 Fax 56 28 73 39

KORNOPBEVARING MASKINHUSE INDUSTRI SOM BYGGESÆT ELLER TOTALENTREPRISE Ring angående uforpligtende tilbud.

WWW.HAL.DK FULL LINE

www.rostofte.dk

Salg • Service • Reservedele Lolland-Falster, Møn & Sydsjælland

Dann Nielsen Maskinhandler Mobil 25 26 98 70 dn@rostofte.dk

RØSTOFTE

SAKSKØBING

RØSTOFTE

SAKSKØBING

Henrik Pape Sælger Mobil 23 11 97 27 hp@rostofte.dk

Uffe Jørgensen Sælger Mobil 25 26 98 77 uj@rostofte.dk

John Kryger Værkfører Mobil 25 26 98 80 jk@rostofte.dk

Henrik Bo Hansen Værkfører Mobil 30 60 14 78 hh@rostofte.dk

Røstofte Maskinforretning A/S Røstofte Skovvej 1, 4735 Mern • Tlf. 55 98 50 99

Sakskøbing Maskinforretning A/S Nykøbingvej 295, 4990 Sakskøbing • Tlf. 54 87 00 07


LANDBRUGSNYT

SIDE 4

26. JUNI 2012 dogs og den tyske Schæfer, for at nævne nogle.” ”Først og fremmest vil vi dog gerne hjælpe til, at folk gør sig det klart, hvad de vil og skal anvende deres hunde til.” I den sammenhæng nævnes det, at har man en hund, der først en gang har forsøgt sig med egentlig jagt på får eller andre ”byttedyr,” så er den ikke velegnet til hyrdning. ”Med disse hunde er det ofte kun et spørgsmål om tid, førend de jagter igen.” Har alle hunde indenfor hyrdehunderacerne det rette gen?

”Nej, bestemt ikke. Nogle er for ivrige og andre kan hurtigt vise svaghedstegn, hvilket får og kreaturer benytter sig af. Derfor vigtigt med test, inden man ”slipper” hunden løs.” I denne sammenhæng peges også på vigtigheden af, at starte hundene op så tidligt som muligt. ”De er ikke ret gamle, førend de viser om de har gener for hyrdning eller ikke.” Hvor mange kan i have på et hold?

Tommy Andersen, samt naboerne Ole Mortensen og Torben Maxsø, har dannet Dansk Brugshunde Skole, hvor enhver blandt andet kan få testet sin hunds eventuelle hyrdeegenskaber. Foto: Henrik Sieben.

Er hund eller hvalp egnet til hyrdning? - Dansk Brugshunde Skole hjælper med at give svar Er hunden egnet til hyrdning? Det spørgsmål er der mange, der har nogle af de mange hyrdehunderacer, men ikke til daglig beskæftiger sig med hyrdning af får, geder eller kreaturer, der stiller sig selv. Og nu har de mulighed for at finde svar. Et trekløver bestående af hyr-

✃------

dehundetræner Tommy Andersen, samt naboerne Ole Mortensen og Torben Maxsø, der i fællesskab har stiftet Dansk Brugshunde Skole, tilbyder nu, at man kan få lov at prøve sin hund af under absolut ordnede forhold. ”Ordnede forhold for får, hund og hyrde,” som det

Klip ud

JVM - Ståltag Tlf. 40 46 53 16 www.jvm-staaltag.dk

Stålprofiler til lader og staldbyggeri Mange kombinationer af profil og farver

pointeres. ”Vigtigt er det, at ingen kommer til skade,” lyder det fra Tommy Andersen, da LandbrugsNyt besøger trekløveret, der har indrettet sig med træningsbane, folde med mere i Tølløse. Og de tre herrer har noget at have deres tilbud i: Tommy Andersen, der til daglig bor i Sigersted ved Ringsted, har gennem mange år arbejdet med hunde, deraf de sidste otte år med hyrdning, ikke mindst med den australske hyrdehund, Cattledog, ligesom han har deltaget i kurser med blandt andet den amerikanske hyrdehundetræ-

ner Larry Painter. Desuden arbejder han i praksis med hyrdning, blandt andet med de får, der går på offentlige arealer ved Storebæltsforbindelsen. Ole Mortensen arbejder selv med den franske hunderace Beauceron, medens Torben Maxsø er med som en af idémændene og initiativtagerne til kurserne. ”Vi har de rette faciliteter her og kan benytte hundeskolens seks får. Vi har mulighed for at give folk et indblik i hvordan man gør, ligesom vi kan hjælpe i en opstartsfase. Der er mange spørgsmål at få svar på, når man ønsker at samle eller flytte eksempelvis en flok får. Og det er dog de færreste, der selv har en flok får, som de kan træne på.” Hvilke hunde kan I tage ind i jeres undervisnings- og testforløb?

”Alle hyrdehunderacer. Det være sig alt fra Bouvier de Flandres, Border Collie, Aussie, Cattle-

”Ikke flere end fire deltagere ad gangen. Udgangspunktet er at få instinkttestet ens hund og der, hvor man så får fornemmelse af det kan den godt - de kommer igen og skal naturligvis træne i hold. Og ja, vi tager dem gerne allerede fra de er 12 uger gamle.” Selve forløbet foregår ved at ejeren kommer med sin hund og får gode råd og undervises i, hvordan hunden anvendes optimalt. Hvad er jeres egne forventninger?

”Hyrdehunde er meget udbredte og anvendes meget til Agility. Imidlertid har vi pladsen, hvorfor vi synes, det er nærliggende at søge at udbrede kendskabet til hyrdning på denne måde. Vi ved af erfaring, at mange har hundene, men ved ikke hvordan de kan bruges. Det vil vi gerne hjælpe med at få afklaret. For hundens og for dens ejers skyld.” Dansk Brugshunde Skole tilbyder hyrdetest for hvalpe, deciderede hvalpehold, brugshunde træning, Kom godt i gang kurser, enetimer med mere. HS

Tagrender og tilbehør Direkte levering

GULVBRÆDDER Nordsvensk fyrretræ, nedtørret og endenotet, natur kvalitet. 30 x 180 mm Pris pr. m2 Kr.

149,-

GULVBRÆDDER Norsk gran - perfekte til staldlofter - værkstedet atelier oma. 28 x 137 mm Pris pr. m2 Kr.

75,-

KLINKBEKLÆDNING Norsk gran - flot beklædning 22 x 150 mm

Pris pr. m2 Kr.

75,-

Alle vore priser er excl. moms.

VI LEVERER OVERALT

Frejasvej 11 - 15, 4100 Ringsted . TLF.

57 61 78 71

Fax 57 67 68 71 • E-mail: info@xl-tmg-ringsted.dk • www.tmg-ringsted.dk

ÅBNINGSTIDER: Mandag - torsdag 7-16.30 • Fredag 7-15

Tommy Andersen og hans Australian Cattledog i gang med arbejdet med en flok får. Foto: Henrik Sieben.


LANDBRUGSNYT

26. JUNI 2012

Arkivfoto: Arrangørerne håber på rigtig godt vejr i den kommende weekend, når årets Børn & Dyr på Bregentved afvikles i Piberhusfolden ved Bregentved.

Familieoase på Børn & Dyr på Bregentved! Af Tina Marie Olsen, frivillig medlem af presseudvalget på Børn & Dyr på Bregentved. Når Børn & Dyr igen åbner for dørene her i weekenden den 30.

udvides ideerne yderligere med en dejlig Familieoase. ”Familieoasen bliver et rigtig dejligt hygge- og spiseområde for vores besøgende,” siger den ansvarlige for familieoasen Anna Spring. ”Her vil familierne nyde at slå sig ned og spise deres mad, mens der er masser af underholdning for både børn og voksne.” Familieoasen vil blive en slags gårdhave, hvor man kan købe og nyde forskelligt mad, mens man får forskellige gymnastik- og danseoplevelser fra Gulvscenen. Børnene aktiveres imens med ponyridning, guldgravning, gøgl, skumfiduser over bål, ballonklovn, tegning med mere. ”Ja, jeg drømmer endda om, at vi også skal lave noget babyrytmik, så vi kan få aktiveret alle aldersgrupper, men lad os nu se,” siger Anna. Årets store kulinariske nyhed bliver den store saftige Bregentvedburger, som kan købes i Familieoasen. ”På Børn & Dyr kan vi jo godt lide at gøre, som vi plejer, så burgeren har været til debat flere gange, men i år blev det så endelig til noget,” griner Anna.

SIDE 5 ”Idéen opstod ved, at et af vores egne børn spurgte, om hun måtte farvelægge den oprindelige skitse vi havde modtaget. Det blev faktisk rigtig flot, så nu glæder vi os da bare til at se, hvad en masse andre børn kan få ud af det,” siger Anna.

”Vi glæder os rigtig meget til at byde publikum velkommen til endnu et par nyheder på Børn & Dyr, så ses vi ikke før ses vi på Bregentved den 30. juni - 1. juli.”

Lav den flotteste Børn & Dyr plakat

juni og 1. juli 2012 bliver det med endnu en nyhed på programmet. Børn & Dyr har igennem de senere år haft rigtig meget fokus på at lave en masse underholdning og gratis aktiviteter for børn, og i år

I år er Børn & Dyr plakaten også lavet i stregtegning, og det er så meningen, at børnene skal farvelægge plakaten, mens de hygger sig i Familieoasen. Alle plakaterne bliver så hængt op ved indgangen, og der er selvfølgelig præmier til de bedste.

Gammelrand Beton A/S, Gl. Skovvej 6 A, 4470 Svebølle www.gammelrand.dk • E-mail: jg@gammelrand.dk

Overgaard Agro vintersæd

Overgaard Agro tilbyder

Spirende succes Bestil din vintersæd i god tid!

S nye hje vores www.o emmesid v

GÅ EFTER EFTERÅRET RÅRET I MØDE MED M EN GOD GOD HANDEL HANDEL PÅ PÅ VINTERSÆD! VINTEERSÆD!

HHos os OOvergaard vergaard AAgro gro er du og dit land landbrug dbrug i gode hænder - stærkt sor sortiment timent på rrugu og hhvedesorter ugvedesorter

- så er d ergaardagr e o.dk ua med ny ltid opdateret h gode ti eder og lbud

PPALAZZO ALAZZO – VINTER VINTERRUG: RRUG: Palazzo Palazzo er den højst yydende dende sort sort igennem de sidste sidste 5 år å og har fremragende fremragende modstandsdygtighed meldrøjer.100 stråstiv sort,t, der ikk ikkee modstandsdygtighed overfor overfoor meldr øjerr..100 % hybridudsæd. hybriduudsæd. En En str åstiv sor kræver udbytte. leveres bejset.. kræver vvækstregulering. ækstregulerring. HHøjt øjt faldtal og udb ytte. KKan an le everes CCelest elest bejset

VINTERHVEDE VINTERHVEDE JENSEN: JENSEN: Jensen har et middel proteinindhold stivelsesindhold proteinindhold e og et middel stiv elsesinndhold i kkernerne ernerne og et stråå med høj str stråstyrke. klarer jordtyper. mellemlangt str åstyrke. SSorten orten klar er sig godt på p alle jor dtyper. Kan Kan leveres leveres Celest Celest bejset

VINTERHVEDE VINTERHVEDE MARIBOSS: MAARIBOSS: Mariboss er en højtydende protein stivelsesindhold højtydende foderhvede fooderhvede med højt pr otein e indhold og stiv elsesindhold i kernen. kernen. Den Den har et højt højt faldtal og stråstyrke. stråstyrke. Sorten Sorten klarer klaarer sig godt på alle jordtyper. jordtyper. Udbyttepotentiale efter leveres bejset.. Udbyttepotentiale uudnyttes dnyttes bedst ef fter en god forfrugt. foorfruggt. KKan an lev eres CCelest elest bejset

OVERGAARD OVERGAARD AGRO AGRO TILBYDER TILBBYDER YDERLIGERE YDERLIGERE SORTIMENT SORTIMENT PÅ: PÅ: Tabasco: Tabasco: højtydende højtydende eksporthvede ekspporthvede med god sygdomsresistens sygdomsresistens Timaru: Timaru: Supersund Supersund foderhvede foderhhvede · Ambition: God God allround allround hvede hvede Hereford: Hereffor o d: Velkendt Velkendt sort, sort, ej e vinterfast vinterfast · J.B J.B Asano: Asano: Spændende Spændennde brødsort brødsort

Ring R ing 8647 864 47 0839 www.overgaardagro.dk w ww.overgaaardagro.dk

Sjælland, Sjæ ælland, LLolland-Falster olland-Falster & FFyn: ynn: Kim FFlindt: lindt: 2788 6414


LANDBRUGSNYT

SIDE 6

Grønnessegård på Halsnæs Grønnessegård er en hovedgård oprettet 13. maj 1776 af generalmajor Johan Frederik Classen. J. F. Classen (1725-1792) var født i Norge, kom til Danmark, tog teologisk embedseksamen og blev industrimagnat. Som påskønnelse for hans våbenproduktion udnævntes han til generalmajor. Classen tjente formuer på fremstilling af krudt og kanoner, og

byen Frederiksværk blev hans fabriksby. Den omliggende jord lagde Classen efterhånden ind under sig og oprettede af den Arresødal. Han erhvervede også jord på Halsnæs og af den dannedes Grønnessegård. Meningen med denne fremgangsmåde var at opnå et samspil mellem værket og omegnens landbrug. Et samspil, der dog først og

STÅLTRAPEZ Ståltrapezplader fra kr. 43,20 pr. m2 Pris ex. moms

Juliesmindevej 2 • 4180 Sorø • Tlf. 70 77 79 07

Mød os på Borgeby i Malmø

Lidenskab for landbrug

Horsch Terrano MT Tallerkener og tænder - 3-i-én Mulighed for leje-demo!

✔ ✔ ✔ ✔

REDSKABER TIL PLØJEFRI OG TRADITIONEL PLANTEAVL DIREKTE SALG FRA IMPORTØR TIL BRUGER VI TAGER GERNE DIN BRUGTE MASKINE I BYTTE PÅLIDELIG OG HURTIGT RESERVEDELSFORSYNING

SJÆLLAND, LOLLAND, FALSTER OG MØN ApS

Kontakt: Peter Møller Tlf. 23 22 63 96 www.stroco-agro.dk

fremmest skulle tjene værkets tarv. Et sådan foretagende kunne ikke regne med at have lige meget beskæftigelse til sine arbejdere til enhver tid. I perioder med stærk beskæftigelse var det derfor en fordel at kunne drage landarbejderne ind til hjælp, medens værkets folk i mindre travle perioder kunne gøre nytte på driftsherrens herregårde. En sådan ordning var til gavn for værket og dets ejer, men ubehageligt for bønderne, der kunne blive hentet fra deres marker for at gøre tjeneste ind i krudtmøllen, når der skulle høstes. For at stå til rådighed for værket, så forbød Classen bønderne at dyrke deres jord. Han fik fritaget bønderne for kongerejser og sandflugtsdæmpning. Halsnæs, Borup og Hagelse skove skulle underlægges kanonværket, for at sikre brændsel til fabrikationen. Skovene blev forhugget, men Classen lod plante nye skovarealer omkring Frederiksværk, ikke blot for skønhedens skyld, men også for at hindre flyvesandet i at genere maskinernes drift. Generalmajoren var en hård arbejdsgiver, men i hans testamente blev der vist anderledes storsind. Ikke så få midler sikredes til landalmuens gavn, således at der kunne oprettes skoler, stiftelser m.v. i sognene, der hørte til hans godser. Testamentet stillede en arvefæsteordning i udsigt for de bønder, der levede på hans to godser på Falster – Corselitze og Karlsfelt. Classens store mål var at samle hele Danmarks rustningsindustri på sine hænder, men det lykkedes ikke.

Grønnessegård Gårdens oprindelse findes, da regeringen i 1764 forordnede, at bøndergodset i Kregome, Vinderød, Melby og Torup sogne skulle overdrages til Classen. Af sin samling af gårde oprettede Classen i 1769 Arresødal og i 1776 Grønnessegård. Grønnessegård fik sit jordtilliggende ved sammenlægning af tre

26. JUNI 2012 landsbyer. På gårdens nuværende plads lod Classen opføre to markante længer til henholdsvis kostald og lade, som stadig giver gården karakter. 13. maj 1776 kom den kongelige befaling, at Grønnessegård skulle være en hovedgård. Classens anden gård Arresødal var også blevet ophøjet. At gården blev en hovedgård betød, at ejeren havde skattefrihed på den jord, som han selv stod for driften af. Han opnåede amtmandsmyndighed på sine to Nordsjællandske godser, hvad der betød, at han kun skulle stå til regnskab vedrørende udøvelsen af sin godsejermyndighed overfor rentekammeret, en ret, der ellers kun tilfaldt lensgrever og lensbaroner. Classen bestemte i sit testamente, at hans ejendomme skulle opgå i et fideikommis, dvs. et fond, hvis almene formål skulle være at danne nyttige mennesker til statens bedste, at understøtte vindskibelighed og arbejdsomhed samt afhjælpe eller lindre fattigdom og elendighed. I testamentet var projekteret oprettelsen af en agerdyrkningsskole, hvortil der var udset plads i Tofteskoven ved Grønnessegård. Den classenske Agerbrugsskole blev senere oprettet på Næsgård. Classen havde i sit testamente ønsket, at prins Carl af Hessen skulle købe de to nordsjællandske godser, og det skete. Han fik udskiftet landsbyernes jorder og afløst hoveriet af en afgift. For at sikre godsets arbejdskraft oprettede han et antal husmandssteder. På Grønnessegaard blev det kolonierne Store og Lille Carlsminde. I 1804 solgte prins Carl sit gods til svigersønnen kronprins Frederik/Frederik VI. Grønnessegård var nu en kongelig ejendom, og først efter kongens død i 1839 overgik den til staten. I kongens ejertid henlå Grønnessegårds hovedgårdsjorder som græsland og bortlejedes til brug for kavaleriets heste. Hartkornet var i 1830 godt 31 tdr. ager og eng. Arealet omfattede 608 tdr. land hvoraf 190 var skov. Bøndergodser bestod af 50 gårde, 96 huse med jord og 40 uden. Bøndergodsets hartkorn var godt 264 tdr. Skoven blev anset for næsten værdiløs, men havde et areal på 3.806 tdr. land. Efter lov af 1851 om selvejendoms indførelse på det af staten tilhørende bøndergods bortsolgtes fæstegodset, hvorefter staten i 1859 skilte sig af med gården. Staten beholdt dog hovedparten af skoven. Nye ejere blev de hidtidige forpagtere Jørgen og Henrik Jørgen Hellemann, som straks opførte en ny hovedbygning. I 1879 blev Henrik Jørgen Hellemand eneejer. Han afhændede den i 1897 til indehaveren af missionshotellet i København, Andreas Christian Nissen. Andreas Nissen havde en idé om, at han ville bruge Grønnessegård til at skaffe sit hotel friske, førsteklasses varer til hotelgæsterne. Hartkornet var nu reduceret til 26 tdr. Arealet var 450 tdr. land, hvor-

af 345 var agerjord, 60 eng, 4 mose, 40 skov. Besætningen var af Rød dansk Malkerace, og i 1906 bestod den af 110 køer, 20 stk. ungkvæg og kalve, 3 tyre, 4 stk. fedekreaturer, 16 heste og 2 plage. Der solgtes årligt 140 slagtesvin. Gården gik i arv til sønnen Andreas Nissen, hvis enke 1921 solgte til K. A. Hasselbalch.

Hasselbalch Slægten Hasselbalch kan føres tilbage til borgmester i Nykøbing F. Jacob Christensen Skriver (15951657), hvis sønnesøn Jacob Christensen Hasselbalch (1664-1741), provst i Østre og Vestre Alling synes at være den første der har ført navnet Hasselbalch. Provstens oldebarn, Bartholomæus Hasselbalch købte Vestrupgård i Vendsyssel, og dermed begyndte slægtens æra på de større gårde. Hans barnebarn, Hans Peter Jansen Hasselbalch (1843-1916) erhvervede den gamle hovedgård Åstrup ved Hjørring. Karl Albert Hasselbalch (18741962) som i 1921 købte Grønnessegård var født på Åstrup. I 1898 tog han den medicinske embedseksamen og året efter forsvarede han den medicinske doktorgrad med en disputats om hønsefostrets respiratoriske stofskifte. Han var på et par studierejser og ansat ved universitets fysiologiske laboratorium før han i 1905 blev laboratorieforstander ved Finseninstituttet. I de følgende år offentliggjorde han arbejder om lysets virkning på åndedrættet og om virkningen af luft under lavere tyrk (bjergklima), men mest kendt er hans forskning i blodets surhedsgrad. I 1904 blev K. A. Hasselbalch gift med Nanna Ida Elisabeth Heerfordt (1882-1904). To år efter hustruens død giftede han sig med Antoni Sophie (Toto) Hagemann (1879-1954). Hendes fader var gehejmekonferenceråd G. A. Hagemann. Som kemiker eksperimenterede han med kryolit, og fandt flere hidtil ukendte mineraler, bl. a. det der fik navn efter ham – Hagemannit. Han blev medejer af KryolitSoda-Fabrikken Øresund. Var direktør for De danske Sukkerfabrikker, havde selv sukkerplantage og fabrik på Skt. Croix. Blev direktør for Polyteknisk Læreranstalt og oprettede G. A. Hagemanns kollegium. I en årrække var han formand for Finseninstituttet. I 1899 købte G. A. Hagemann Borupgård ved Snekkersten, som efter hans død i 1916 overgik til svigersønnen K. A. Hasselbalch. Han købte også gården Hejmdal i Hoven sogn ved Sdr. Omme. Denne hedegård stod for 1,8 tdr. hartkorn, men havde et tilliggende på 233 ha, hvoraf 88 var skov. I Dansk biografisk leksikon er denne vurdering af ham: ”Som landmand forenede han praktisk virksomhed ved driften af sine store gårde med en virksom videnskabelig interesse. På Landbohøjskolen erhvervede han sig det særlige landbrugsteoretiske fagkend-


LANDBRUGSNYT

26. JUNI 2012 skab og tog eksamen som landbrugskandidat i 1918. Han udnyttede sin for en videnskabsdyrker usædvanlige adgang til i egen bedrift at omsætte og efterprøve forskningens resultater i landbrugets praksis og tog tillige navnlig jordbundskemiske og fysiologiske spørgsmål op til selvstændig undersøgelse. Herom skrev han, særlig i Ugeskrift for Landmænd og Tidsskrift for Landøkonomi, f. eks. om jordreaktion og kalktilførsel, jordens plantenæringsstoffer, mælkefedme og køernes mineralbehov. I bestræbelserne for at gøre landbruget i højere grad selvforsynende med æggehviderig foder var han foregangsmand ved anskaffelse og anlæg til kunstig tørring særlig af lucerne. Ligeledes udførte han på hedeopdyrkningens område et banebrydende arbejde. Inspireret af Frederik Weis´ undersøgelser over hedejorder, gennemførte han på Hejmdal i praksis Weis´ forslag om ved dybdepløjning at bryde allaget og udnytte det til frugtbargørelse af overfladejorden. I forbindelse med hedelandbruget stod hans virksomhed for oprettelsen af Landforeningen til fåreavlens fremme i 1935, for hvilket han var formand. Han var medlem af de samvirkende sjællandske Landboforeningers planteavlsudvalg, han var medlem af Landhusholdningsselskabets bestyrelsesråd og dets præsident fra 1934-1943. Han var medstifter af Akademiet for de tekniske videnskaber, blev udnævnt til dr. phil. h. c. (æresdoktor) ved Københavns Universitet.” K. A. Hasselbalch boede på Borupgård, som i 1955 overgik til sønnen Iver Hasselbalch. Grønnessegård solgte han i 1948 til nevøen Karl Johannes Hasselbalch, der var kommet til gården som inspektør. Hans fader, Johannes Thorlund Hasselbalch, ejede Linderumgård i Vendsyssel. Efter faderens død i 1947 overtog han også denne hovedgård, som han også besad til sin død i 1967. K. J. Hasselbalch drev selv begge sine gårde. Han overdrog gårdene til sønnerne, henholdsvis Helge (19.08.1942) og Karsten (13.05.1940). K. J. Hasselbalch var gift med Inger Kirstine Beck født på Enggården i Sønderskov. Datter af Aage Beck og Kirstine Ladegaard.I 1967 købte Karsten Hasselbalch Grønnessegård af sin far. Han har været forvalter på Gjorslev og senere på Billesborg under forpagter Eggert Boserup. Her blev han opmærksom på forpagterens datter - Marianne, og de blev så gift. Karsten Hasselbalch har drevet Grønnessegård og samtidig været erhvervspilot med eget fly. Han er født 13. maj 1940. Et fornøjeligt sammenfald med fødselsdag samme dag som Grønnessegård blev optaget i hovedgårdsklassen. Godsejer Karsten Hasselbalch er udnævnt til hofjægermester. Fjerde generation kom til i 2007 ved Ditlev Hasselbalch. Han var stadig under uddannelse til agrar-

økonom, så faderen forpagtede gården et år. Ditlev Hasselbalch blev i 2008 gift med Ann Louise Worre-Jensen, datter af inspektør M. Worre-Jensen, Vallø Hovedgård. (To gange har Grønnessegårds ejere hentet deres hustruer på Vallø Gods!) I ægteskabet er sønnen Eggert, der er opkaldt efter sin farmoders fader og datteren Agnete. Ann Louise Hasselbalch er sundhedsvidenskabelig kandidat og studerer fedmens genetik hos tvillinger.

Drift Til Grønnessegård hører 290 ha og driften omfatter 650 ha, herunder forpagtningen af Jægerspris Hovedgård. Der er traditionel planteavl med korn og frø og så er der 30 ha skov foruden strandengene, hvor Herefordkvæget græsser. Af anden indtægtsgivende virksomhed er der 9 lejemål. Ann Louise Hasselbalch har rideheste – dansk varmblod, og dyrker dressur på højt niveau. Moderen, Marianne Hasselbalch har stadig nogle får på gården (50 moderdyr med lam). Ditlev Hasselbalch er også pilot. Den primære flyvning vedrører pasning af Hesselø, som ejes af firmaet Weibel. Den 40 ha store ø ejes af et selskab, men Ditlev Hasselbalch passer øens dyr, hvor der foruden 8 stk. Hereford også er en bestand af dåvildt. Det er også Ditlev Hasselbalch, der står for jagten på Hesselø. Gården drives med en fast medarbejder og en elev foruden en medhjælper i høsten.

Oplevelsesøkonomi Ann Louise og Ditlev Hasselbalch blev gift i 2008, og de besluttede at festen skulle holdes i den tidligere kostald. Det gav inspiration til at gennemføre en gennemgribende ombygning af den gamle, fredede længe, så der nu er en stor festsal med de fornødne faciliteter. Festsalen er et lokale på 450 m², og der kan sidde 200 gæster. Festsalen stod færdig til 13. maj 2010. 13. maj er datoen for hovedgårdens oprettelse i 1776, så det var en passende dag at indvie den nye driftsgren. Festsalen lejes ud til selskaber, kurser og konferencer. På sigt vil der blive noget med overnatning. Foruden selskabelighed og faglighed, har man på Grønnessegård forskellige arrangementer som girlcamp, hvor piger i den skolepligtige alder kan modtage undervisning i dans og malekunst. Den 1. og 2. december 2012 afholdes julemarked. Der er allerede oplevelser på Grønnessegård. Det er tilladt at gå gennem gårdspladsen for at komme ud til gårdens lystskov, hvor det er muligt at se en stendysse med et særlig smukt dyssekammer – kaldet Karlstenen. Det er den stendysse, der var afbilledet på den gamle 5 kroneseddel.

store længer fra generalmajor Classens tid. Men derefter bliver man opmærksom på hovedbygningen mod syd og endnu et par udlænger mod nord. Nord for amtsvejen ses to røde trælader, de hører også til gården, og det er herfra driften sker. Portene i den gamle lade fra Classens tid kan ikke stå mål med moderne landbrugsmaskiner. Hovedbygningen er imponerende uden at være prangende. Den er enkel med samtidig monumental, og fremstår som om den var opført i barokkens tid for 300 år siden. Bygningens nuværende udformning skyldes en ombygning i 1942. Oprindelig var hovedbygningen i en etage over høj kælder, senere kom en etage mere på samt udnyttet tagetage. I hovedbygningen bor 3. generation - Marianne og Karsten Hasselbalch. Det nuværende godsejerpar bor i et nyere hus i havens sydlige side med en imponerende udsigt over Roskilde jord. Huset blev bygget i 1966 i forbindelse med generationsskiftet, så den ældre generation fik et komfortabelt hus i en etage. Grønnessegård har hjemmesiden www:groenesse.dk Det er også muligt at orientere sig på www: girlcamp.dk OGN

SIDE 7

Nu kan du roligt investere i solpaneler over 6 kW - når blot de nedjusteres

Af økonomikonsulent Lisbeth Kristensen, Gefion. Såfremt man har et årligt forbrug af el på cirka 6 kW, anbefaler producenterne og installatørerne, at man investerer i et større anlæg, og nedjusterer effekten for at opnå den optimale produktion på anlægget. Gefion har tidligere udtalt, at man skulle være varsom med dette, fordi skattemyndighederne og energistyrelsen var uenige om, der skulle betales energiafgift af strøm

produceret på denne størrelse anlæg. Nu har ministeren imidlertid udtalt til Folketingets Skatteudvalg, at ministerierne er enige om, at ved begrebet ”installeret effekt” forstår man, at solpaneler og vekselretter tilsammen anses som et anlæg. Derfor kan der godkendes anlæg, hvor solpanelerne er større end 6 kW, når blot der højst leveres 6 kW til det kollektive elnet. For almindelige husejere er tilbagebetalingsprisen på solanlæg ikke særlig lang, fordi anlægget skattemæssigt kan betragtes som erhvervsmæssig virksomhed. Det betyder, at man har mulighed for at afskrive på anskaffelsessummen og få fradrag i skatten, selvom ”virksomheden” aldrig vil give overskud. Har man en blandet ejendom er retstilstanden stadig lidt uklar, da SKAT endnu ikke har meldt klart ud, at den strøm der produceres på anlægget, anses for først at være anvendt i privat regi.

Staldbyggeri der bygger på tillid og kvalitet…

N.J. TOTALBYG A/S

N J

Niels Jeppesen Teestrup Overdrevsvej 1, 4690 Haslev

Totalbyg

Tlf. 56 32 51 22 - Fax 56 32 51 23

Frøspecialister… Optimer dit udbytte allerede i kommende høst! - Vi har ekspertisen…

Angrib afgrøden tæt på kniven! ● FlexxiFinger minimerer spild ● Nem at af- og påmontere ● Spildbakker, der fanger mange frø i eksempelvis spinat ● Multijusterbare, som muliggør optimal arbejdsvinkel ● Montage ovenpå knivbjælke, hvilket forhindrer utilsigtet slæb under skærbord

Mertz er lagerf ørende. Ring nu…

Importør for Skandinavien

● Skulle akshæver knække, kommer der kun plastik igennem tærskesystemet

Se FlexxiFinger i arbejde på YouTube

Mathias: 5126 9219

Anders: 2910 8423

Anders Bo: 2421 1135

Flemming: 6163 9111

Bygninger Det første man bemærker, når man kommer til Grønnessegård er de to

SERVICE:

NYKØBING F . NAKSKOV .

FAXE . SORØ


LANDBRUGSNYT

SIDE 8

har været i fremmarch i Danmark gennem de senere år. Til at forestå auktionen har Limousineforeningen det sædvanlige veloplagte makkerpar Jens Borup og Jørgen Skov Nielsen. De to vil i samarbejde med en håndfuld vågne Limousineflok stå klar til at modtage budene fra de mange købere. Der vil være storskærm, så alle kan følge med i auktionen, og der vil være flot pyntet op i den store hal, så feststemningen skal nok indfinde sig. Dansk Limousine Forening sørger som vanligt for hjemtransport af de solgte Limousiner. Transporten garanteres til alle brofaste øer i Danmark.

Den 10. Limousineauktion

Stor festivitas i Hal Q

- denne gang for hele verden! Af Bodil Falkenberg. Det bliver stort - når Dansk Limousine Forening blænder op for den 10. avlsdyrauktion. I år afholdes auktionen for første gang i Hal Q på Landsskuet i Herning. Det sker i forbindelse med at Dansk Limousine Forening i år har den store ære at være vært ved den 20. Internationale Limousine Verdenskongres (ILC), hvor 142 uden-

landske gæster fra 15 forskellige lande kommer til Danmark. Auktionsdyrene blandt Danmarks bedste Limousiner holdes fredag den 6. juli klokken 17.00. Denne gang tæller auktionen 13 Limousiner, fem tyre, hvoraf de fire er individafprøvet, fire kvier og fire køer hvoraf tre har kalv ved siden. Flere af avlsdyrene er iblandt de allerbedste Limousiner i Danmark. Fem af auktionsdyrene er pollede, og netop pollede Limousiner

Auktionen er berammet til at begynde umiddelbart efter den store Limousine Championats konkurrence. Efter avlsdyrauktionen dækkes op til den helt store dyrskuefest for Limousinefolk fra både ind- og udland. Og selvsagt vil menuen bestå af lækkert Limousinekød flot sponsoreret af Limousineforeningens eget afsætningsselskab Limousine Unik ApS. I alt forventes 500-600 glade Limousinefolk fra hele verden at mødes til en gigantisk Limousinefest med sang underholdning og dans.

Har du brug for en annonce - er Landbrugs-Nyt det sikre valg! NYT S G U R B D N A L Nr. 25 - 19. juni

2012 - 41. årgang

brugere • Til samtlige jord

Ugens gård:

Højgård

Kirchdag af Thomas lland, og ejes i i Sageby på Sydsjæ siden 1984. Højgård ligger med der har haft gården Maden Lerche, der sammen heiner Johansen, Oluf t betydelig Ler1650 fæstet af dre til en mege Højgård var i Lerche var stamfæ og Laurits Rasmussen gspunkt i Mern sogn. d også Sageby udgan ingsgård, og derme cheslægt med Høvd 1774 i Lillienskjold købte Rasmus Olsen fæster. ng rd var rd frem til omkri Højgård. På Højgå slægten som fæstere på Højgå e. te aard. Foto: gården til selvej fortsat bjergg købte ter , Grøfte Deref af Jensen s i 1973. n Cheaneth ende fæster, Lars de nyt stuehu efter Belgierhoppe 1915, hvor davær i 1968 og bygge i LokalHansen, Sorø, købte Højgård Anders Høgh le, der i dag ligger Helge Larsen samling var fra omfattende anetav meget Skuets bedste en . Han udarbejdede 6. Henrik Sieben rugs-Nyt på side i Langebæk. historisk Arkiv udgave af Landb Højgård i denne Læs mere om

79.155

stal på et samlet besøg afviklet og med der kom til at koste i Roskilde er nu ens dårlige vejr, Årets dyrskue enligner var det åbningsdag hvis man samm gsbe79.155. Antageligt 15.000 - 20.000 besøgende, som sønda ng i 2011. Såvel lørdag dyrskuet omkri stallet besøg rekord besøgstallet med ende og rimelig stabilt. od, om de besøg mange år været det de stal, men derim søgstallet har i ikke om besøg skuet. Fik set fik noget ud af Alt handler dog den på ere af enhver art, stillet nysgerrighe deltagende udstill spørgsmål de måtte have, fik de skorville, fik svar på Heller ikke i år er. skyld. områd egen er, ens række en det, var det nok dets følgeindustri Gjorde man ikke at høre om dansk landbrug og og husktions på e produ det om tede det på tilbud af agroindustrien, om dansk iske, foruden alt dele herunder store ntionelle som økolog rer, såvel konve ue. dyr, om fødeva erne. Dyrsk Roskilde og i landdistrikt bærer præg af livet på landet Landbrugs-Nyt sammen med glimt HS finde i ugens avis Også denne uges ræmieliste er at Den samlede æresp fra selve skuet.

ed varm vinter m Få en tryg og rbrug! fo t di le he fast pris på 2012 ved Optjen bonus

1. august aftale inden

ig levering

kkerhed og smid

Forsyningssi

Priser fra 1,32 kr. pr. kg. excl. moms

åbne ejendomme i det æssigt 90.000 ”Spildeende år skal skønsmforhold. På den fælles stand n deltog vands stande I løbet af de komm ret deres spilde dette emne. På Sjælland. land have forbedland” blev der sat fokus på isationen DM&E og brancheorgan vand i det åbne Plast, Biokube blandt andet Nyrup

Åbent: Manda

g - fredag kl.

7-16

Landbrugs-Nyt udsendes hver uge GRATIS via postvæsenet til samtlige jordbrugere og deltidsbrug på Sjælland og Lolland-Falster

40 ÅR I LANDBRUGETS TJENESTE !

Lørdag kl. 8-13

KONTAKT ANNONCEAFDELINGEN - vi hjælper dig med din annonce!

TELEFON 54 17 73 00 • MAIL: es@landbrugs-nyt.dk

26. JUNI 2012

Velbesøgt første medlemsmøde i Øvre Suså Vandløbslaug - Ønsker et Susåprojekt II Trods EM fodboldkamp i fjernsynet, var det et velbesøgt første medlemsmøde Øvre Suså Vandløbslaug for nylig afviklede. De fremmødte fik en orientering om ålaugets arbejde indtil videre af formand Knud Thonke, hvor der kunne berettes om et møde med de fire kommuner, som Susåen løber igennem, samt en række andre møder, blandt andet med Sammenslutningen af lodsejere ved Nedre Suså. Samarbejdet mellem Øvre og Nedre Suså Ålaug er naturligvis nærliggende, og kan kun hjælpe til i det fælles arbejde, der skal laves. Efterfølgende var der en gennemgang af den nye hjemmeside www.susaalaug.dk med de muligheder, det giver for hurtig og effektiv kommunikation. Der foreligger stadig noget finpudsning ifølge Mikael Bentzen, og input fra medlemmerne er meget velkommen. Aftenens gæstetaler var Ane Popp-Kristensen fra Gefion, som orienterede om, og uddybede muligheder for sagsanlæg overfor staten og høringssvar til kommunerne i forbindelse med de aktuelle vandplaner, der skal indføres de kommende år. Emnet gav megen debat og dertil spørgsmål, hvilket også måtte forventes, situationens alvor taget i betragtning - nemlig at vandafledningsevnen står til væsentlige forringelser de kommende år i Danmark, og de dermed følgende skader det forvolder i landbruget og i det øvrige samfund, med økonomiske skader på over 210 milliarder kroner ifølge nogle økonomer. Eller det samme som 10 Storebæltsbroer kostede!

Åsynsgrupper Herefter fulgte en introduktion til opstarten af åsynsgrupper i alle fire kommuner ved Henrik Madsen. Susåen løber nemlig igennem Faxe, Ringsted, Sorø og Næstved kommuner. En person fra bestyrelsen bliver ”tovholder” for alle de åsynsgrupper der oprettes i hver kommune, og som sådan koordinerer arbejdet og bistår med assistance i forbindelse med registrering af de sager, som bredejerne indberetter til kommunen over fejl eller mangler på et vandløb. Hver åsynsgruppe dækker over en selvvalgt å strækning, typisk der, hvor gruppens medlemmer bor eller driver ejendom. Dermed bliver det en overkommelig opgave, og samtidig er ålauget sikret en kopi af sagen til åsynsgrupper, des bedre får vi tilset vore vandløb. Aftenens praktiske eksempel kom fra det netop indviede genslyngsprojekt med mere mellem jernbanebroen ved Vetterslev og

frem mod Næsby bro, projekt Mellemste Suså, en strækning på cirka otte kilometer. Her blev der berettet om de praktiske erfaringer fra dette projekt, som i langt overvejende grad ikke kan betegnes som positive, men mest som særdeles våde!

Oversvømmelser både sommer og vinter Finn Laustsen konstaterer oversvømmelser både sommer og vinter, som ikke tidligere er set i området, og det faktum står i skærende kontrast til de rapporter udarbejdet af Niras på bestilling af Skov- og Naturstyrelsen, og siden godkendt af de ansvarlige vandløbsmyndigheder, kommunerne, som Erik Larsen har gransket noget i. Det formuleres blandt andet således i konklusionen, at ”de fremtidige afvandingsforhold i området vil stort set være de samme som i dag,” tilbage i 2009 da det godkendes af kommunerne, og ja, man kan vist godt sige at den konklusion på en måde holder vand! I hvert fald i en sådan grad, at det oversvømmer Susåen og omdanner den til en flod på over 100 meters bredde flere steder - også om sommeren! Dette projekt bør i et eller andet omfang revurderes og da i det mindste give stof til eftertanke, dels til andre lignende projekter og dels til den almene troværdighed vedrørende udarbejdelse af forundersøgelser og fremtidige rapporter inden nye åprojekter vedtages, og udføres i praksis!

Susåprojet II Aftenen blev rundet af med en præsentation af Knud Thonke vedrørende et projekt, som Øvre Suså Vandløbslaug gerne så gennemført. Projektet skal være et Susåprojekt II - en opfølgning til et tilsvarende projekt, som blev gennemført i 80’erne, hvor man nøje undersøgte Susåen på flere leder og opsatte målestationer, bearbejdede og analyserede tal. Et nyt tilsvarende Susåprojekt II vil derfor kunne bruges til at vurdere og sammenligne eventuelle forandringer i åen som har påvirket vandafledningsevnen. Et sådant projekt vil løbende give et opdateret datagrundlag, som i fremtiden vil kunne optimere vedligeholdelsen og styringen af Susåoplandets vandafledning, og dermed medvirke til at forebygge fremtidige oversvømmelser af by og land. Projektet skal gennemføres af forskere og inddrage både lodsejere og myndigheder (kommuner m.fl.). Den afsluttende debat i salen vidnede om et udbytterigt og vel overstået første medlemsmøde hos Øvre Suså Vandløbslaug.


LANDBRUGSNYT

26. JUNI 2012

Øko-eksport har milliardpotentiale Danske fødevarevirksomheder kan tredoble deres omsætning på de økologiske eksportmarkeder de kommende år, vurderer Landbrug & Fødevarer, som hilser ny eksportstrategi på området velkommen. Der er plads til høje ambitioner for den økologiske eksport. Det mener erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer, som har som mål, at der sælges for 2,5 milliarder kroner dansk økologi uden for landets grænser i 2020. ”Øget afsætning og eksport kan blive en af de helt store drivkræfter i at udvikle økologien i Danmark og dermed nå målet om at fordoble det økologiske areal i 2020,” siger økologichef Kirsten Lund Jensen, som derfor tager positivt imod den nye økologiske eksportstrategi, som

fødevareministeriet har offentliggjort. Hun fortsætter: ”Landbrug & Fødevarer har bidraget med vigtige prioriteter til strategien, og som organisation er vi en af de drivende kræfter i forhold til økologiske eksportfremstød. For os er det vigtigt, at der er blevet lyttet, og at erhvervet og ministeriet trækker i samme retning for at øge eksporten.” Kirsten Lund Jensen understreger, at målet med strategien er at øge den økologiske eksport med mindst 10 procent om året frem til 2020, og at der dermed er brug for en massiv indsats på mange niveauer. Der er foreløbig afsat 10 millioner kroner om året i 2012 og 2013 til at understøtte strategiens indsatsområder. ”Det er et vigtigt skridt, at der nu er oprettet en særlig pulje til at

fremme økologisk eksport. Med de aktiviteter, erhvervet gerne vil sætte i værk, bliver der brug for pengene - og på lidt længere sigt er det nok nærmere det dobbelte beløb der skal til.”

Fremstød mod detail og foodservice Strategien har blandt andet fokus på at styrke afsætningsaktiviteterne. Tidligere var fokus primært rettet mod messer og brede markedsfremstød, men med den nye strategi ser Landbrug & Fødevarer muligheder for mere præcist at ramme detailkæder, foodservicesektoren og lave B2B-aktiviteter i udvalgte lande. ”Vi kan meget præcist matche de behov, som de danske virksomheder har, og vi tror det kan give gode resultater,” siger Kirsten Lund Jensen.

Fjerne markeder Det er også et vigtigt led i strategien at styrke virksomhedernes eks-

SIDE 9 portkompetencer og sætte gang i netværksdannelser omkring afsætning i udlandet. Det gælder både på de nære EU-markeder og på relevante fjernmarkeder som for eksempel Kina, Japan og Sydkorea. ”I Landbrug & Fødevarer har vi meget fokus på nye markeder. Både i EU, hvor vi for eksempel har øjnene rettet mod Finland, og også i Asien, hvor der er stor købekraft, og hvor forbrugerne gerne vil have dansk økologi på grund af en høj troværdighed og fødevaresikkerhed,” siger Kirsten Lund Jensen. Landbrug & Fødevarer glæder sig også over, at man fra myndighedernes side vil have fokus på at inddrage økologien i det generelle arbejde med at bearbejde eksportmarkederne og at det er et mål at fjerne handelsbarrierer.

6 og 12 mm

PLASTPLADER Grå 120 x 300 cm Fine til skillevægge, beklædning, farestigulve, køreplader o.m.a. Lette at rengøre, kan saves, skrues og sømmes. PRIS PR. M2: 6 mm .................Kr. 12 mm .................Kr.

92,160,-

Alle vore priser er excl. moms.

VI KOMMER OVERALT FREJASVEJ 11 - 15, 4100 RINGSTED

TLF. 57 61 78 71 Fax 57 67 68 71 • E-mail: info@xl-tmg-ringsted.dk www.tmg-ringsted.dk

ÅBNINGSTIDER: Mandag - torsdag 7-16.30 • Fredag 7-15

Få tjekket dine bremser - og få det blå mærke…

Kran Kran -- hejseeftersyn hejseeftersyn •• Klargøring Klargøring til til syn syn •• Mont. Mont. oliebremser oliebremser •• Smedearbejde Smedearbejde ii jern/alu jern/alu

Opretning Opretning af af landbrugsvogne landbrugsvogne samt samt lastbiler lastbiler

Poul’s Bremseservice • TLF. 20 41 18 75 Bækvej Bækvej 10, 10, 4900 4900 Sakskøbing Sakskøbing

s & Ophør s r u k n Ko

AUKTIO N Lørdag d. 30. juni kl. 10.00 Eftersyn samme dag fra kl. 8.30

Waldemarsvej 1, 4296 Nyrup (Sjælland - mellem St. Merløse og Stenlille)

Nedvisning med Glyfosat kan ses på forsøgsmarken. Foto: Gefion.

Bemærk fra katalog nr. 601 og frem: Disse effekter henstår på Bakkebøllevej 91, 4760 Vordingborg, hvor der vil være eftersyn Torsdag d. 28. juni kl. 12.00 - 15.00

Glyfosat: Sprøjt om morgenen Af planteavlskonsulent Ole Schou, Gefion. Nu står høsten snart for døren, og dermed også de første nedvisninger med Glyfosat. Det er en behandling, som gennem mange år er blevet mere og mere raffineret, så vi har god klarhed over, hvad der

Planteavlskonsulent Ole Schou opfordrer til sprøjtning med Glyfosat om morgenen.

skal til for at få den bedste og mest sikre effekt med den laveste dosis. På det nye forsøgsareal i Fjellebro ved Ringsted er der igen i år afprøvet forskellige midler og udsprøjtninger. Et af de mest tydelige resultater i årets forsøg, er at morgensprøjtninger ser ud til at virke bedre end aftensprøjtningerne. I alle de fem kombinationer af produkter og tilsætninger vi har afprøvet, giver morgensprøjtningen en bedre og hurtigere effekt end aftensprøjtning. Forsøget er behandlet klokken 6.00 en morgen, hvor der ikke var så meget dug, at der var fare for afløb fra bladene. Aftensprøjtningen skete klokken 20.00 samme dag. Forklaringen på forskellen i effekten er formentligt, at planterne som regel er mere saftspændte om morgenen. I forsøgene er også afprøvet det nye Glyfonova 450 Plus, i forhold til de ældre midler med 360 g Glyfosat. Når man tager hensyn til indholdet af Glyfosat, gram for gram i

Fra konkursboer, Politiet samt diverse rekvirenter kan nævnes:

de to produkter, kan vi i forsøgene se, at effekten af Glyfonova 450 Plus tilsat Novabalance, er nøjagtig den samme som i den gamle Glyfosat 360, tilsat Svovlsur Ammoniak og spredeklæbemiddel. Det er måske lidt mere besværligt at arbejde med den gamle løsning, men stadig billigere og lige så godt. Heller ikke i dette års forsøg har vi set nogen særlig effekt af det nye produkt tilsat det særlige Novabalance, når der regnes gram for gram indholdsstof. De vigtigste erfaringer fra forsøgene er: Brug så lidt vand som muligt, gerne ned til 100 liter pr. hektar. Blødt vand er bedre end hårdt vand, da Glyfosat kan bindes af kalken i vandet, og dermed blive inaktiveret. Tilsætning af 2 kg Svovlsur Ammoniak pr. 100 liter vand, giver en god effektsikring, og ”blødgør” vandet. Derfor skal Svovlsur Ammoniak tilsættes i sprøjtevæske INDEN Glyfosaten, og spredeklæbemidlet til sidst.

Chrysler Grand Voyager van 2,4, VW Polo Open-Air 1996, Mercedes Benz C220 1993, Peugeot 306 st. car 1998, Campingvogn ADRIA ALTEA 502 DK 2004 med fortelt, 5 m såmaskine, Halmtransportør, Mitsubishi minitraktor med kost, Gravely fejemaskine, Tvangsblander, Jordlopper, Trailere, Fingerklipper, Nye vinduer og døre, Brændekløver med benzinmotor, Motorsave, Hækkeklippere, Aluporte, Fræsere, Plænetraktorer, 20 fods containere, Mandskabsvogn med kværn, Kugleblandemaskine, Dieseltank til ladvogn, Pcer, Diskotekshøjtalere, Luftværktøj, Printere, Gasgrille, Brændekløvere el, Kabeltromler, Paller med cykeldele, Industriovn. Ca. 100 maskiner fra en anlægs- og entreprenørvirksomhed: Bl.a. Rendegraver, Minigraver, Lastvogn, Lukkede trailere, Rabatafretter, Maskintrailer Ford TV-10, 4 stk. 20 fods Containere, Diverse Plænemaskiner, Toyota Dyna ladvogne 2 stk., Tvangsblandere, Pladevibratorer, Jordlopper samt meget mere.

Nedenstående effekter henstår på adressen: Bakkebøllevej 91, Bakkebølle, 4760 Vordingborg, hvor der vil være eftersyn Torsdag d. 28. juni kl. 12.00 - 15.00 - BEMÆRK: Auktionen foregår den 30. juni i Nyrup.

Fra konkursboet: SPV 17006 ApS u/konkurs (Tømrervirksomhed): Konferencebord med stole, 2 stk. el-hæve/sænke skriveborde med skuffesektion og kontorstole, Pengeskab, Stålværktøjsskabe, Sømpistoler, Industristøvsuger Dustkontrol, Komb. Rundsav, Panhans Tykkelseshøvl, Bænksliber, Søjleboremaskine, Båndsav, Waco fræser med Festo fremtræk, Båndpudser med spånstøvsuger, NP Hansen rundsav, Panhans afretter med Tersa rundkutter, Høvlebænk, Udsugningsanlæg, Palle og grenreoler, Diverse tømmer og plader (bygningsmaterialer), Alustiger, Stillads, 6000 ltr. Olietank, Pavillon, Affaldscontainer, Åben container, Mandskabsvogn med toilet og kværn, årg. 2002, DeWalt sav.

Dette er kun et lille udpluk af kataloget.

Vil du også sælge ring 50 50 37 06

York-auktion Waldemarsvej 1 4296 Nyrup

Tlf. 7020 3606

A P S

Se katalog på www.york-auktio n.dk


LANDBRUGSNYT

SIDE 10

EJENDOMME

26. JUNI 2012

Udvidet fradrag - for håndværkerarbejde

Pasningsaftale - helt eller delvist i området omkring St. Merløse Stenlille og Undløse.

Løsdriftstald til kødkvæg

Henv.: Jørgen Thorskov

ønskes til leje i Nordsjælland.

Tlf. 20 40 49 47

Henv.: 26 93 68 73

BOLIG SØGES TIL LEJE PÅ LANDET I rimelig nærhed af togforb. til København. (Har bil). Der skal være opstaldningsmulighed for 2 heste og tilladelse til at holde kat. Er rolig og stabil kvinde på 46 år med fast job i København.

Henv. mobil: 25 34 25 84 • Mail: gingermus@gmail.com

Forpagtning- og pasningsaftale søges i området: Ganløse, Slagslunde, Slangerup, Gørløse, Skævinge, Hillerød, Uvelse, Lynge og Farum.

Telefon 26 93 68 73

Kalvekærgård, Frederiksborgvej 9, Slangerup 28,4 ha. velholdt landbrugsejendom med samlet beliggende areal af god lermuldet bonitet. Godt og velindrettet stuehus på 171 kvm.

Frederiksborg Ejendomskontor Tlf. 47 38 56 96 eller 40 53 56 96 www.frederiksborg-ejendomskontor.dk

Planteavlsejendom købes Velbeliggende planteavlsejendom på Vest- eller Midtsjælland købes. Ejendommen skal helst have et areal mellem 50 og 100 ha. Stand af bygninger ikke afgørende. Mulighed for nuværende ejer at blive boende i en periode. Alle henvendelser vil blive behandlet med fuld diskretion. Henvendelse til nedenstående billetmærke. Billetmærke 1086 Landbrugs-Nyt, Marrebæk Norvej 1, 4873 Væggerløse Mail: es@landbrugs-nyt.dk

SKAL GÅRDEN SÆLGES NU !!! - så kontakt mæglerfirmaet med elitestatus og mange års erfaring med salgsformidling af landbrugsejendomme, og få en salgsvurdering med et professionelt gennemarbejdet salgsoplæg.

En ny lov betyder at borgere nu kan få fradrag i 2011 for håndværksarbejde, der er udført sidste år, selvom regningen først er betalt i januar eller februar i år. Oprindeligt var det ikke muligt at få fradrag for håndværksarbejde udført i 2011, hvis regningen først var betalt i 2012. Nu er reglerne ændret, så privatpersoner kan få fradrag i 2011 for arbejde udført sidste år, selvom regningen først er betalt i januar eller februar 2012. På den måde har man mulighed for at få fuldt fradrag både i 2011 og 2012. ”Det har ligget mig meget på sinde at ingen kom i klemme på dette punkt. Derfor lyttede jeg til de indvendinger, der kom fra både borgere og erhvervsliv. Og jeg er, dengang som nu, enig i, at det ikke er rimeligt, at man først får sit fradrag i 2012, når arbejdet reelt er udført i 2011,” siger skatteminister Thor Möger Pedersen. Med ændringen kan man fra den 20. juni 2012 indberette lønudgifter for arbejde udført i 2011 og betalt senest den 29. februar 2012 i TastSelv på skat.dk - Hvis man allerede har indberettet de pågældende lønudgifter for 2012, er der også hjælp at hente, hvis man nu ønsker at ændre det til 2011: ”Har man allerede foretaget sin indberetning, kan man stadig nå at rette, og dermed få mulighed for fradrag i både 2011 og 2012. Det kræver blot, at man i TastSelv sletter indberetningen for 2012 og indberetter på ny for 2011,” siger kontorchef i SKAT, Henrik Kähler.

På CELF blev der fremstillet smagsprøver fra det nye hæfte ”Mere sund hverdag.” Foto: Karen Barden.

”Mere sund hverdag” - retter fra unge til unge Af Karen Barden, DLS. 16 opskrifter fra unge til unge, samlet i et flot opskriftshæfte. Det er sammen med mange gode events resultatet af Familieudvalgets initiativ ”Mere sund hverdag.” Opskrifterne er udviklet af unge elever fra de fire erhvervsskoler EUC Nord i Hjørring, EUC Vest i Esbjerg, Selandia i Slagelse og CELF i Nykøbing F. Initiativtagerne er Familieudvalget ved Landbrug & Fødevarer, der indledte samarbejdet med skolerne med at invitere eleverne en tur på landet, for at vise dem, hvor råvarerne kommer fra. Det kom der mange spændende besøg ud af. De unge har set alt fra traditionelle landbrug, til specialiserede landbrug med for eksempel grønkålsproduktion fra mark til grydeklar frossen grønkålsbolle. De

EJENDOMME Gårde i alle størrelser Vurdering og salg af landbrugsejendomme i alle størrelser, proprietærgårde, godser og skove. Vi handler udelukkende med landbrug og er derfor eksperter på området.

ALTID KAPITALSTÆRKE KØBERE!

Det klares bedst og ukompliceret ved kontakt til:

Skal du sælge? Vi er din Landbrugsspecialist i Midt- & Vestsjælland Skal du sælge din landejendom eller dit hus på landet, så kontakt

Estate Jens Lunde

Frederiksborg Ejendomskontor

Ring på tlf. 5945 1700

Statsaut. ejendomsmægler Poul Erik Mortensen

Tlf. 47 38 56 96 eller 40 53 56 96

v/ Ole Jacobsen

www.frederiksborg-ejendomskontor.dk

Ejendomskontor Dansk Ejendoms Holmevej 1 mægler 4700 Næstved forening Tlf. 55 54 19 55 • Fax 55 54 19 66

har set mejerier og gårdbutikker og været en tur i majsmarken for at plukke og smage friske majs. Besøgene var inspiration til det videre arbejde hjemme i skolernes køkkener, hvor de skulle udvikle små retter der kunne anvendes som mellemmåltider, i madpakken eller som et lille måltid. ”Vi har bedt de unge om at være realistiske og udvikle retter, som de selv vil spise og som er sundere end den fastfood, de kan købe rundt omkring,” siger formanden for Familieudvalget ved Landbrug & Fødevarer Inger Skamriis. ”Og det er lykkedes,” supplerer Hanne Topp, formand for Familieudvalget ved DLS. Hanne Topp fortæller om den event på CELF i Nykøbing Falster, som hun deltog i den 14. juni. Her havde faglærer Gitte Koch og elever fra ”Mad til mennesker” fremstillet smagsprøver på pastasalat, lakseruller, pitabrød med fyld, sportsboller med kylling og müslibar. Det største hit blandt de andre elever og undervisere var sportsboller og müslibar. ”Det var dejligt at se de dygtige elever fremstille de mange retter, pynte op og servere dem. Den event kan de godt være stolte af,” slutter Hanne Topp. Det nye opskriftshæfte blev delt ud sammen med retterne. Herudover bliver hæftet delt ud på skolerne og ved Familieudvalgets aktiviteter rundt omkring i landet. Initiativet er støttet af Landlegatet og Landdistriktspuljen.

www.ejendomskontoret-oj.dk

www.estate.dk

tilbyder rådgivning til: Køb og salg af landbrugsejendomme/jord Udarbejdelse af købsaftaler på alle slags ejendomme Familiehandler, nabohandler Tinglysning af skøder på alle typer af ejendomme Forpagtnings- og lejekontrakter Ekspropriationssager Ægtepagter, testamenter, separation/skilsmisse Dødsbobehandling - og meget mere Ring og hør nærmere:

Ejendom & Jura, Center Allé 6, 4683 Rønnede Tlf. 5679 1900 - www.landbocenter.dk

Tænker De på at sælge? Hvis De overvejer at sælge Deres landbrugsejendom, er det altid en god idé at starte med at få en uforpligtende besigtigelse - og en helt fortrolig salgsvurdering af ejendommen. Vi har specialiseret os i handel med alle typer landbrugsejendomme lige fra nedlagte landbrug over produktionslandbrug og op til større godser. Kontakt os og få en drøftelse af, hvordan vi kan varetage netop Deres interesser i forbindelse med et eventuelt salg. LANDBRUGSMÆGLER

Gunnar Jensen Statsaut. ejendomsmægler MDE

Saltøvej 95 · 4700 Næstved

Tlf. 5544 7525 www.gj-landbrug.dk

Opskrifterne i det nye hæfte er rigt illustreret og giver lyst til selv at prøve retterne.


LANDBRUGSNYT

26. JUNI 2012

SIDE 11

Fritidslandbrug , 8,33 ha.

Fritidslandbrug , 7,80 ha.

Glumsø Dejlig mindre landejendom beliggende i flot kuperet terrain. Ca. 2 km. til Glumsø og 4 km. til Herlufmagle. En ejendom med mange muligheder. Stuehuset er på 150 kvm. og fremstår meget flot. Der mangler dog lidt færdiggørelse og finish, men rigtig mange ting er skiftet ud og fornyet. Der er nyt køkken med gulvvarme. Forberedt yderligere 1 badeværelse med gulvvarme. Flotte værelser (nymalede). Bryggers med kombifyr og ny eltavle. En ejendom der skal ses. 630 kvm. gammel stald. 300 kvm. maskinhus og lade. Jorden ligger ved ejendommen og der kan erhverves mere hvis ønsket. Sag 400.

Kirke Hyllinge Økologisk landbrugsejendom med god beliggenhed. Tæt ved Kirke Hyllinge med indkøb og skole. Hvidpudset stuehus på ialt 160 kvm. med bølgeeternittag. Indrettet med stor vinkelstue med brændeovn. Pænt moderne køkken med klinkegulv, gæstetoilet samt entre med trappe til 1.sal. Denne er indrettet med flot moderne badeværelse med brus og kar med bobler. Repos med udgang til dejlig balkon. Børneværelse samt stort værelse (tidl 2). 478 kvm. driftsbygninger med bl.a. maskinhus, garage m.v. Endvidere gildestue og bryggers. Jorden er beliggende omkring ejendommen. Sag 457.

Nybolig Landbrug Sjælland Tlf. 57523710

Nybolig Landbrug Sjælland Tlf. 57523710

Udbetaling i kr. Kontantpris i kr.

110.000 2.195.000

Udbetaling i kr. Kontantpris i kr.

160.000 3.195.000

Fritidslandbrug (, 17,49 ha.

Planteavlsbrug, 78,48 ha.

Grevinge Lille Frenderupgård i Odsherred. Beliggende tilbagetrukket fra vejen og nær ved stranden og Grevinge skov. Knap 10 ha.er skov med god omsætning af pyntegrønt og juletræer. Stuehuset fra 1975 på 245 kvm. er med bindingsværk og stråtag. Der er et nyt biobrændselsfyr, og gården er selvforsynende med brændsel. Stor hal med god loftshøjde. Stald indrettet til løsdrift. Desuden en hestestald og et frugtrum med kælder under. I en bygning er der også 80 kvm. ekstra beboelse med badeværelse og sauna. Store lægivende træer i den dejlige have med en fritliggende nyere udestue udgør et skønt fristed. Sag 429.

Dalmose God planteavlsejendom opbygget omkring produktion af grøntsager, bl.a. broccoli og hvidkål. Samtlige arealer kan vandes. Pænt rødstens stueus med tegltag på 216 kvm. samt 54 kvm. kælder. Omkring 900 kvm. drivhuse. Stor ladebygning på 1612 kvm. Pakkerum på 512 kvm.. Stald bygning på 740 kvm. samt kølerum på 171 kvm.. Der forefindes endvidere mandskabsrum, kontor samt frokoststue. En ejendom med mange muligheder. Sag 460.

Nybolig Landbrug Sjælland Tlf. 57523710

Nybolig Landbrug Sjælland Tlf. 57523710

Udbetaling i kr. Kontantpris i kr.

250.000 4.995.000

Udbetaling i kr. Kontantpris i kr.

800.000 16.000.000

Nedlagt landbrug, 1,54

Fritidslandbrug , 20,94 ha.

Skælskør Fantastisk dejlig Vingård beliggende ved indsejlingen fra Storebælt og Agersøsund til Skælskør Fjord. Flot udsigt og kun få meter fra fjorden. På ejendommen er der plantet ca. 200 vinstokke. Ejendommen er naturskønt beliggende, ganske nær Skælskør. Oprindelig fra 1852 men gennemgribende renoveret i 1997. Fremstår som en moderne præsentabel bolig. Mulighed for 2 generationer kan bo sammen eller have erhverv hjemme. Stuehuset har gulvvarme i stueplan og med lot til kip på 1.sal. Bolig nr. 2 er meget flot og kan bruges til erhvev (smagerum) m.v. Sag 517.

Stenløse Dejlig landejendom i det smukke område lige ved Ganløse. Ejendommen har idag 3 boligenheder. Derudover er der indrettet tømreværksted, de øvrige bygninger giver god mulighed for bl.a. hestehold. Til ejendommen hører ca 21 ha jord, der består af ager jord skov og mose, ejendommen kan evt. købes med mindre jord. 160 kvm. gulstens stuehus med nyere vinduer og skifer-eternit. Ca. 850 kvm. driftsbygninger med trempel omkring gårdsplads delvis udlejet Stuehus og have tilbagetrukket fra offentilg vej omgivet af store træer. Sag 471.

Nybolig Landbrug Sjælland Tlf. 57523710

Nybolig Landbrug Sjælland Tlf. 57523710

Udbetaling i kr. Kontantpris i kr.

180.000 3.550.000

Udbetaling i kr. Kontantpris i kr.

390.000 7.800.000

Fritidslandbrug, 6,20 ha.

Hesteejendom, 11,06 ha.

Helsinge Skønt beliggende landejendom med 6,2 ha, ejendommen er renoveret og fremstår flot. Der findes en større sø på ejendommen, mindre skovbevoksning. Desuden er der blevet etableret 6 rækket læhegn. Stuehuset har et samlet areal på 270 kvm og består af 5 værelser, 2 stuer, udestue, bryggers, badeværelse, samt forberedt til ekstra adeværelse. Desuden er der meget gode driftsbygninger, der bl.a. kan anvendes kan anvendes til heste. jendommen ligger i tæt afstand til Helsinge, med skole, daginstituationer mv. Sag 521.

Viby Sjælland Flot hesteejendom med 11 ha beliggende i udkanten af Viby. Ejendommen har et flot lyst stuehus på ca. 200 kvm, derudover er der indrettet 2 lejligheder/kontorer på henholdsvis ca. 130 kvm og ca. 60 kvm. Af hestefaciliter kan nævnes ridehus 20x40 fra 2009, hestestald fra 2005 med 11 bokse, rundel, udendørs ridebane (20x60), udendørs spring og kørebane (40x100). En ejendom der stort set er ny og opbygget indenfor de sidste 7-8 år. En virkelig flot ejendom med mange muligheder. Sag 501.

Nybolig Landbrug Sjælland Tlf. 57523710

Nybolig Landbrug Sjælland Tlf. 57523710

Udbetaling i kr. Kontantpris i kr.

230.000 4.550.000

Nybolig Landbrug Sjælland Jyllingecenteret 27 4040 Jyllinge Tlf. 57523710 4140@nybolig.dk

Kongemarksvej 70 4000 Roskilde Tlf. 57523711 4140@nybolig.dk

Udbetaling i kr. Kontantpris i kr.

390.000 7.750.000


LANDBRUGSNYT

SIDE 12

26. JUNI 2012

Økologisk handlingsplan - 80 millioner til udvikling af økologiske landbrug Af Joachim Kjeldsen, Økologisk Landsforening. Fødevareminister Mette Gjerskov løfter lidt af sløret for ”Økologisk Handlingsplan,” som udmønter regeringens ambitiøse økologipolitik. En del af planen består af 80 millioner kroner til investeringer særligt til udvikling af økologisk svinebrug, fjerkræ og frugt og grønt. Det vil få stor betydning, lyder vurderingen fra Økologisk Landsforening, som roser ministerens plan. Et element i fødevareministerens handlingsplan for økologi, er to gange 40 millioner kroner til investeringer i udvikling af økologiske bedrifter. Pengene er især øremærket de brancher, der har det største vækstpotentiale - økologisk svineproduktion, frugt og grønt samt fjerkræ. ”Ministeren er virkelig gået i dybden med at finde politiske handlinger, som kan udbrede og udvikle økologisk landbrug og har vist forståelse for behovet for at støtte til investeringer. En medfinansiering, som kan aktivere mere privat kapital. Det er nødvendigt, at de finansielle institutioner åbner øjnene for gode investeringsmuligheder i økologisk landbrug. Ministerens initiativ hjælper,” siger Evald Vestergaard, formand for Økologisk Landsforening og uddyber:

” Det vil få stor betydning. Flere økologiske landmænd kan videreudvikle deres bedrifter og investere i ny teknologi og nye produktioner. Hvis man eksempelvis lægger om til økologisk svineproduktion, skal stalden bygges om, eller der skal etableres hyttesystemer i marken, fordi svinene skal have mere plads og adgang til det fri. Det samme gælder, når hønsene skal ud af burene. Det koster penge, men bankerne låner stort set ikke ud til landbruget i dag - heller ikke til økologer. Når staten dækker en del af finansieringen, motiverer det til flere private, grønne investeringer. Det er afgørende for udvikling af grønne virksomheder og arbejdspladser,” siger Evald Vestergaard.

Reel politik frem for idékatalog De seneste par år har det været flere økologiplaner fra skiftende ministre. Med denne handlingsplan hæves ambitionsniveauet - også for realiseringen af planerne. ”I modsætning til tidligere aktionsplaner, som mere havde karakter af idékataloger, så er ”Økologisk Handlingsplan” regeringens politik. Det vil sige, at vi har en klar forventning om, at tingene bliver gennemført,” siger Evald Vestergaard.

Klaus Neerup Jensen foran en af de store traktorer på Pasmergaarden: ”Da vi købte ejendommen her var det tiden, hvor en ejendom kostede det samme som en af nutidens traktorer. Der er sket meget på blot 25 år.” Foto: Henrik Sieben.

25 år med Pasmergaarden - Da en ejendom kostede det samme som en nutidig traktor Om få dage, nærmere præcist den 1. juli 2012, er det 25 år siden Liselotte og Klaus Neerup Jensen overtog Pasmergaarden i Udby ved Lundby, i dag bedre kendt som Pasmergaardens Maskinstation og Entreprenør. ”Vi så ejendommen første gang Sankt Hans dag og overtog den i fri handel pr. 1. juli 1987. Det var dengang en ejendom kostede det samme som en god traktor i dag,” lyder det fra Klaus

DYR DANSK-SVENSK GÅRDHUNDE hvalpe sælges TLF. 40 95 31 05

Kalkerup Fjerkræ tilbyder brune hønniker nær æglægning, startede haner, gæslinger, ællinger, vildællinger samt kalkuner. Alt i hønseartikler samt foder.

PLUKKEMASKINER UDLEJES.

Tlf. 55 54 60 94

KØDKVÆG

SCHÆFERHVALPE

- gerne hel besætning Henrik Hansen

2 dejlige schæferhvalpe, 1 han og 1 tæve, med DKK-stambog, sundhedsbog, chippet og ormekur samt 1 vaccination.

Tlf. 40 84 90 21

TLF. 47 38 11 42

Hillstrøms Rugeri

Shetlandspony

KØBES

Bangs Hønniker Salg af fine 16 - 18 ugers hønniker

SALG AF FODER OG UDSTYR

Kan leveres på din adresse på Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

Engros salg af redekasser og æggebakker

KØB & SALG AF DYR Prøv en annonce i Landbrugs-Nyt, - det betaler sig!

Tlf. 44 44 64 14

Polled Limousine tyr (evt. anden kødkvægstyr) ønskes til leje i perioden 1/7 - 1/9.

Henv.: Jørgen Felding

Tlf. 58 54 51 35

BESTILLINGER MODTAGES på daggamle New Hampshire, Hellevad, Skalborg, ”Batmann” - ællinger og gæslinger.

Bülow’s - din garanti for kvalitet

Nylandsvej 1, 4540 Fårevejle St. Tlf. 40 60 88 60 www.bulows.dk

Hoppe, 3 år, rød, sælges.

www.bangs.dk

TLF. 59 17 92 92

Gæslinger, ællinger, mularder, berberiog gråænder

Den lille hest med det store sind.

TLF. 54 17 73 00

MaxPetFood.dk Torben • Tlf. 4033 4296

Neerup Jensen, da Landbrugs-Nyt er på besøg for at høre historien. Oprindelig var det meningen, at familien ville leve af egen planteavl, men hurtigt begyndte man med maskinstationsvirksomhed. ”For midt i 1990’erne købte vi den første bigballepresser og fik de første halmkontrakter i hus. Siden har det udviklet sig, blandt andet da vi i slutningen af 90’erne fik den første gyllevogn. Siden har vi været hele turen rundt indenfor landbrug og maskinstation,” lyder det fra Klaus Neerup Jensen. Ved overtagelsen var ejendommen på 30 hektar. I dag hører der 140 hektar til. ”Derudover har vi 1.100 hektar i forpagtningsaftaler, ligesom vi har 200 hektar i pasningsaftale for andre.” Hvordan med animalsk produktion?

”Det med grise bliver aldrig noget stort tema hos mig. Jeg har prøvet det i slutningen af 1980’erne og frem til midt 90’erne, da jeg var ansat på Lynggården i Jungshoved. Tilfældigheder førte til at arbejdet med grise ikke blev videreudviklet.”

Autoriseret kloakmester I sidste halvdel af 90’erne blev Klaus Neerup Jensen endvidere autoriseret kloakmester, så man i dag har fire grene i virksomheden: Landbrug/planteavl, maskinstationsvirksomhed, halmleverance og endelig entreprenørdelen. Dog er der i jubilæumsåret ændringer på vej: ”Min tanke er ved årets udgang at have stoppet med maskinstationsopgaver som gyllekørsel, staldgødningskørsel, spredning af kalk, snitning af majs og græs samt sammenkørsel af græs. Inden for de områder har jeg indgået aftaler med andre om, at de overtager den del af virksomheden.” Pasmergaardens Maskinstation fortsætter med skårlægning af

græs, roesåning, kornsåning, sprøjtning, halmpresning, mejetærskning og ”såkaldt almindelig kornsåning.” Hvordan med kloakmester og entreprenørvirksomheden?

”Det fortsætter vi med som hidtil. Vi laver rigtig mange markdræn, nyanlæg såvel som reparationer, ligesom vi har mange opgaver indenfor kloakering af det åbne land.” Hvordan mandskabsmæssigt?

Foruden min kone Liselotte og jeg selv, så har vi fire ansatte. Da vi var flest, det var under højkonjunkturen 2004-2005, var vi 17. På en normalsæson har vi været 5-6 mand.” I den sammenhæng peger Klaus Neerup Jensen på, at ligesom indenfor andre dele af erhvervet, bliver de store større, samtidig med at de mindre forsvinder: ”Der bliver stadig færre kvægbrug, men til gengæld bliver de stadig større. Det betyder, at mængden af eksempelvis gylle er nogenlunde konstant, men antallet af kunder er færre. Det betyder også, at de store kvægbrug i dag ofte har deres eget gylleudstyr, hvilket vi da også tager konsekvensen af.” Hvordan med fremtiden?

”Da vil vi koncentrere os om at forpagte jord og drive mere planteavl. Vi vil koncentrere os om lidt færre ting, specialisere os på det, og samtidig tjene penge på det, vi arbejder med. Det bør blive nemmere, når man koncentrerer sig.” Fritiden?

”Dyrkes med familie, lidt jagt og lidt rejser. Vi rejser gerne og i den sammenhæng er Grækenland et af de foretrukne rejsemål.” 25-års Jubilæet markeres med et åbent hus arrangement efter høst. HS


LANDBRUGSNYT

26. JUNI 2012

En god dag for grønt landbrug og dyrevelfærd EUs landbrugsministre har besluttet at arbejde for bedre dyrevelfærd og støttet op om forslag til bekæmpelse af antibiotikaresistens samt formandskabets fremskridtsrapport om arbejdet med reformen af den fælles landbrugspolitik ”I dag er en god dag. Ikke bare fordi vi har opfyldt formandskabets ambitioner for arbejdet, men først og fremmest fordi vi har besluttet, at vi skal sørge for bedre velfærd for Europas dyr, og fordi vi har taget vigtige skridt mod et grønnere landbrug - et grønnere Europa,” siger rådets formand, den danske fødevareminister Mette Gjerskov. Det danske formandskab har arbejdet hårdt på at opnå enighed om konklusioner på en dyrevelfærdsstrategi for 2012 - 2015 og på Kommissionens rapport om transport af dyr. Vedtagelse af formandskabets konklusioner er et stærkt signal om, at dyrevelfærd er højt på

dagsordenen i EU, og at der vil blive arbejdet på forbedringer.

Bekæmpelse af antibiotikaresistens På mødet fremlagde Mette Gjerskov desuden et vigtigt forslag til rådskonklusioner om bekæmpelsen af antibiotikaresistens: ”Bekæmpelsen af antibiotikaresistens er en hovedprioriteret for det danske formandskab. 25.000 europæere dør hvert år på grund af resistente bakterier, og problemet vokser. Det kræver handling, og derfor er jeg meget tilfreds med, at der er fuld opbakning til de konklusioner, der forventes vedtaget på sundhedsministrenes rådsmøde,” fastslår Mette Gjerskov.

Reformen af den fælles landbrugspolitik Ministerrådet har også drøftet formandskabets fremskridtsrapport om arbejdet med reformen af den

fælles landbrugspolitik. En række af reformens centrale elementer er diskuteret på ministerrådets møder i foråret, inden præsentationen af fremskridtsrapporten, diskuterede rådet politikken for landdistrikter. ”Jeg er overbevist om, at grøn omstilling og vækst bør være to sider af samme sag. Derfor er jeg glad for, at mine kollegaer generelt er enige om, at også støtten til landdistrikter skal bidrage, og at vi har fået opbakning til en fremskridtsrapport om hele reformen af landbrugspolitikken med fokus på både forenkling og grønne løsninger,” siger Mette Gjerskov.

SIDE 13

DYR SLAGTESØER & ORNER

FOLDTYRE POLLEDE & HORNEDE

LIMOUSINE

KØBES HVER UGE Slagtes i DK.

SÆLGES

59 18 83 00 • 20 12 35 03

Henning Larsen 5545 0313 · 2445 3319

Poul N ygaard

Slagtesøer, orner og overvægtige slagtegrise afhentes hver uge efter nærmere aftale. Spædekalve, foderkalve og kælvekreaturer sælges hver uge.

Kreaturhandler Lars Fugl Nordlunde • 54 93 90 12 • 21 65 09 99

Økologirapport Kommissionen fremlagde også sin rapport med evalueringen af den hidtidige økologi lovgivning: ”Økologi er et stærkt redskab for grøn omstilling, og det er vigtigt, at Kommissionens rapport nu foreligger, så vi kan tage hul på drøftelser af reguleringen af økologisk landbrugsproduktion i fremtiden,” siger Mette Gjerskov. Dette møde var det sjette og sidste møde i ministerrådet for landbrug og fiskeri under det danske formandskab.

SMÅGRISE KØBES Gode, sunde grise fra 25 - 33 kg købes hver uge til eksport. Større partier købes evt. på kontrakt.

Lars Fugl • Nordlunde 54 93 90 12 • 21 65 09 99 • 51 35 99 69

STENSVED SLAGTEHUS

Ø K O L O G I S K

CHR. 72664

Vi har nu pølsemageri og fremstiller spegepølser og grillpølser Slagtelam købes • Returslagtning af kreaturer, lam og grise Udskæring til gårdbutikker m.m. René Knudsen, Vådebjergvej 2, 4773 Stensved

Tlf. 55 38 65 63 • www.stensvedslagtehus.dk

G O D K E N D T

HEGNSBUTIKKEN.DK TLF. 59 18 00 13 Se udvalg og pr iser Online! hegnsbutikken. dk

ÅBNINGSTIDER:

Hverdage kl. 9 - 12 & kl. 15 - 17 Lørdage kl. 9 - 12 – eller efter aftale

kontakt@hegnsbutikken.dk

Bårupvej 10, Bårup, 4360 Kr. Eskilstrup

KREATURER KØBES TIL SLAGTNING FRIT AFHENTET HOS LANDMANDEN CHR nr.

71482

Sælg dine kreaturer til privatejet kreaturslagteri

Omkring 25 elever har afsluttet landbrugsuddannelsens grundforløb. Foto: Landbrugsskolen Sjælland.

Afregningspriser uge 25:

Afsluttet grundforløb

Klasse Ungtyre u/24 mdr. 181-200 kg 221-240 kg 261-280 kg 301-320 kg 341-360 kg 381-400 kg

E 14

U 11

R 8

O 5

P 2

27,10 28,20 28,80 28,80 28,80 27,10

26,55 27,65 28,20 28,20 28,20 26,25

26,10 27,10 27,70 27,70 27,70 25,40

25,05 25,85 26,75 25,95 24,70 23,40

21,95 22,75 24,05 23,25 22,00 20,35

Tyre over 24 mdr. 100-999 kg

19,85

18,80

17,75

16,70

14,35

Stude 240-300 kg

26,75

24,65

22,55

20,45

16,85

Af Karl-Åge Hornshøj Poulsen, forstander, Landbrugsskolen Sjælland. Landbrugsskolen Sjælland i Høng har netop afsluttet elevhold på grundforløb i dyr, planter og natur og på landbrugsuddannelsens 1. Hovedforløb. Eleverne kommer primært fra Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. De cirka 25 elever på grundforløb er klar til praktikplads i landbruget. Af de cirka 95 elever på 1. Hovedforløb fortsætter hovedparten på uddannelsen frem mod faglært landmand, og de skal atter i praktik i landbruget.

Kvier u. 42 mdr. kl. 3 og opefter/unge køer u. 42 mdr. kl. 4 og opefter fedme 3 og 4 181-210 kg 25,35 23,35 21,15 19,15 16,60 211-240 kg 26,50 24,30 22,20 20,15 17,65 241-270 kg 27,80 25,90 23,70 21,65 18,85 271-300 kg 28,70 26,55 24,55 22,35 19,20 301-320 kg 28,85 26,60 24,55 22,45 20,60 321-340 kg 28,90 26,60 24,70 22,80 21,10 341-360 kg 28,95 26,75 24,70 23,05 21,65 361-380 kg 29,00 26,95 24,90 23,25 21,85 381-400 kg 29,05 27,05 24,95 23,80 22,20 Køer og kvier 42 mdr. og derover 181-200 kg 20,45 18,95 18,30 17,00 16,70 221-240 kg 21,05 19,65 18,80 18,00 17,45 261-280 kg 22,65 21,25 20,50 19,95 18,50 301-320 kg 25,25 23,75 22,85 22,00 19,80 341-360 kg 26,50 25,00 23,95 23,20 20,80 381-400 kg 27,80 26,30 25,05 24,20 21,70

TILMELDING: INDEN FREDAG KL. 14.00

SLAGTERIET ER FERIELUKKET I UGE 29, 30 & 31

MOGENS NIELSEN KREATURSLAGTERI A/S Håndværkervej 39 • 4160 Herlufmagle Næsten 100 unge er klar til at fortsætte uddannelsen som faglært landmand. Foto: Landbrugsskolen Sjælland.

TLF. 55 50 11 68 • FAX 55 50 24 07


LANDBRUGSNYT

SIDE 14

Haven i Vålse på cirka 5.000 kvadratmeter er opdelt i rum, men alligevel også med de lange kig igennem, nogle af dem med vandet i baggrunden. Haven er oprindelig en gammel landbohave, som over de sidste 21 år har gennemgået en udvikling, med stort fokus på at få glæde af

den flotte udsigt og alligevel have læ i haven. Der er lagt vægt på at lave en hyggelig stemning med respekt for den gamle have. Der er ikke en mængde nye spændende planter, men et træ skal dog nævnes, et ægte Tulipantræ som blomstrer hvert år. Der er mange roser, klematis, staudebed, krydderhave, to urtehaver, den ene i højbed, en lille sø, drivhus og lysthus med udsigten 400 meter ned over de skrående marker til Vålse vig og Storstrømmen. I haven hentes der inspiration til blomsterbilleder, som det vil være muligt og se i Galleriet og måske lidt rundt i haven, hvis vejret tillader det. Der er også en kopi af Dronningeportrættet, der blev afleveret ved Kongeskibet den 5. juni i Stubbekøbing. Åbningstiderne kan ses på www. haven.dk

Fold udlejes

SÆLGES

i 2013, Ringsted nord 15 ha fordelt på 2 stykker. Carsten Petersen

Ståltank

En af de mange haver, der deltager i foreningen Havens havefestival, ligger i Vålse på Nordfalster. Privatfoto.

Havefestival Gården Springkilde i Vålse på Nordfalster er en af de mange haver, der er med i Havefestivallen, som foreningen Haven står bag. På hjemmesiden www.haven. dk, kan man se alle de haver, derdeltager

BLANDEDE KORN KØBES Absolut alt har interesse. Ring venligst. Foderhvede & maltbygkontrakter tegnes.

GØDNING SÆLGES - kontakt din lokale Agro Bizz -

Tlf. 20 28 87 78

15.000 liter Mobil 2637 7312

Flisfyringsanlæg

Alt tækkearbejde

Skov & Træ ApS

STIG NIELSEN

4026 6975

udføres

118 kW Kan ses i funktion. Sælges, kr. 15.000,- + moms.

Tlf. 51 22 02 50

- stort som småt Mere end 30 års erfaring

Medlem af Jydsk Tækkemandslaug - din garanti for kvalitet.

Arne Jørgensen

HALM KØBES AB MARK SYD- OG MIDTSJÆLLAND Alle typer. Gode afregnings- og betalingsbetingelser. Handelsfirmaet

MORTEN HANSEN

Tlf. 20 71 71 93

Dræningsarbejde ✔ Spuling af kloaker og dræn ✔ TV-inspektion ✔ Jord- og betonarbejde ✔ Nedrivning ✔ Opskæring og køb af jern ✔ Gravning af søer og vandhuller LOLLAND-FALSTER & SYDSJÆLLAND

H.J. Entreprise v/Henrik Johansen

Tlf. 21 62 67 13

BRÆNDE Askebrænde i 3,0 m v. 50 rm, pr. rm...................kr. 390,Bøgebrænde i 3,0 m v. 50 rm, pr. rm...................kr. 420,Egebrænde i 3,0 m v. 50 rm, pr. rm...................kr. 365,Blandet løvtræ i 3,0 m Bøg iblandet ask, eg og birk v. 50 rm, pr. rm...................kr. 400,Pris inkl. moms og lev.

Tlf. 54 85 27 07 ell. 25 48 52 07

Egebro

55 99 55 05 - 20 45 28 38

ANNONCE I LANDBRUGS-NYT

Dansk kvalitetsbrænde 10 skovrm. bøg og ask..kr. 5.300,Tørt brænde haves.

RING: 54 17 73 00

ALT SLAGS BRÆNDE HAVES. Ring 57 52 53 99 for tilbud. www.skov-trae.dk

Knust beton/asfalt 0/32 Slagger til opfyldning Maskintransport Kranarbejde Mogens Jensen A/S

HALM KØBES PÅ MARK Korn-, frøgræshalm og rapshalm PASMERGÅRDENS MASKINSTATION www.pasmergaard.dk Klaus 40 43 08 78 Jørgen 61 76 37 16

Ledningsdeklarationer i landbrugsjord Af planteavlskonsulent Leif Ejlebjerg Jensen, Gefion Når landmænd efter en forhåbentlig god høst skal til at realisere planer omkring dræning, vil mange skulle forholde sig til hvilke servitutter, der på grund af diverse forsyningsledningers placering, påhviler det areal, der skal drænes. Nogle vil derefter opdage, at der er forskellige holdninger hos ledningsejere til, hvad der i den forbindelse er deres ret og pligt. Hvor der ikke er anført andet i deklarationen end, at lodsejer skal respektere ledningen - det har han jo fået erstatning for - kan man få et problem, hvis en forsyningsledning blokerer for et hensigtsmæssigt drænsystem, og ikke mindst hvis dræningen sker gravefrit. Hvem skal betale for det dyrere projekt? Hvem betaler for frilægning af ledningen? Hos Videncenter for Landbrug oplyser man, at de eksisterende landsaftaler mellem landboorganisationerne og forsyningsselskaberne er ”resultatet af det muliges kunst i en forhandlingssituation.”

Priser er incl. moms og transport

sælges, 25 kr. pr. tons + fragt.

Denne annonce koster kr. 264,00 + moms.

26. JUNI 2012

Tlf. 59 18 55 81

Preben’s Udlejning tilbyder:

Div. gravearbejder udføres med minigraver og Bobcat (minilæsser) f.eks. opbrydning af betongulve o. lign. Flytning af jord, udrensning af stalde samt udlejning af maskiner u/fører. Ring og få et godt tilbud. Desuden udlejes forskellige mindre maskiner.

Tlf. 56 28 50 14

DER ER PENGE I GENBRUG Jern afhentes • Afhentning af landbrugsjern Gratis udsætning af container til jernskrot • Opkøb af jern og metaller Åbningstider: Mandag - torsdag kl. 6.30 - 15.30 • Fredag kl. 6.30 - 12.00 - eller efter aftale

Vestsjællands Jernhandel A/S Jorløsevej 33 • Svebølle • Tlf. 59 29 36 16 • www.vsj.dk

Landsaftale I Landsaftale vedr. Teleledninger i Landbrugsjord 2012 nævnes således intet om, at ledningsejerne bidrager til afholdelse af merudgifter ved dræning - kun lidt om anmeldelsesfrist og forsyningsselskabets pligt til frilægning. Ved kabler tilhørende TDC og SEAS-NVE betales ekstraomkostningerne imidlertid af selskaberne. Derimod er vi blevet gjort opmærksom på problemet i forbindelse med dræningsprojekter i områder, hvor DONG Energy har elkabler og gasledninger, og hvor Københavns - Energi A/S har vandledninger. I et tilfælde ved Præstø er endog fremsendt faktura for markering af ledningen i marken!

Deklaration I Landsaftale vedr. nedlægning af Vand- og spildevandsledninger 2012 står i deklarationen følgende: ”Såfremt ledningsanlæggets tilstedeværelse medfører væsentlige meromkostninger for gennemførelse af kommende afvandingsprojekter, er ledningsejeren forpligtet til at deltage med halvdelen af sådanne merudgifter. De nærmere vilkår for projektets gennemførelse fastsættes ved forhandling mellem parterne. Kan der ved forhandling ikke opnås enighed, afgøres sagen ved voldgift.” Det er Gefions holdning, at formuleringen af deklarationsteksten ved nedlægning af forsyningsledninger - vand-, el-, gas- og spildevandsledninger med videre skal

Leif Ejlebjerg opfordrer landmændene til at være meget opmærksomme på deklarationerne, når der lægges forsyningsledninger i markerne.

indeholde et afsnit lydende som efterstående, og vi anbefaler vore medlemmer at gøre det til et krav for underskrift af deklarationen. ”Såfremt ledningsanlæggets tilstedeværelse medfører meromkostninger for gennemførelse af kommende afvandingsprojekter, er ledningsejeren forpligtet til ene at afholde sådanne merudgifter. De nærmere vilkår for projektets gennemførelse fastsættes ved forhandling mellem parterne. Kan der ved forhandling ikke opnås enighed, afgøres sagen ved voldgift.”

Eventuelle fremtidige gener Baggrunden er vor holdning om, at landmanden - som ikke kan diktere ledningsføringen - ved underskrift af deklarationen som det væsentligste godkender, at han skal respektere ledningens tilstedeværelse i al evighed og tåle forsyningsselskabets tilsyn. Han kan således hverken bygge eller anlægge det ene eller anden overjordiske anlæg på det servitutbelagte areal. Disse forhold kan han på aftaletidspunktet forholde sig til. Derimod kan han næppe klart forholde sig til hvilke eventuelle gener, som ledningsarbejdet i fremtiden eventuelt måtte bringe i forbindelse med et drænprojekt, der ikke på samme måde som for eksempel en stald kan finde alternativ placering. Landmanden bør derfor holdes helt skadesfri for merudgifter ved dræning som følge af de nedlagte ledningers placering. Gefion er selvfølgelig gerne behjælpelig i eventuel forhandlingssituation.


LANDBRUGSNYT

Af ungdomskonsulent Annabelle Petersen. På det nyligt afholdte repræsentantskabsmøde i LandboUngdom & Uddannelsesvejledning Øst blev det besluttet, at der fremover skal være en noget andet prispolitik på kontoret i Høng end tidligere. Repræsentantskabet besluttede, at der skulle være tydelige medlemsfordele ved at betale til kontoret via sit medlemskab i de landboforeninger som støtter kontoret. Derfor vil det i fremtiden blive sådan, at hvis man skal have lavet en uddannelsesaftale, ansættelseskontrakt, have søgt bonusordning

til elever, have telefonrådgivning vedr. elever og andre medarbejdere, løst konflikter, lavet ansøgning om opholds- og arbejdstilladelser til udlændinge og forlængelse af disse, samt andre opgaver fra ungdomskonsulenten, så får man disse opgaver udført til en medlemspris, som er lavere end hvis man har valgt ikke at være medlem af enten Odsherreds Landboforening, Gefion, Syd-Østsjællands Landboforeningen eller Øernes Landøkonomiske selskab, som er de organisationer der støtter ungdomskontoret. Repræsentantskabet foreslår en kontingentstigning fra 45 kroner til 75 kroner, til Landboforeningerne

og en stigning til LandboUngdommen fra 150 til 200 kroner. Det blev også besluttet, at har man valgt at stå udenfor Landboog LandboUngdomsforeningerne i området, må man betale en højere pris for at få udført opgaver på ungdomskontoret i Høng. På ungdomskontoret har der ikke tidligere været tradition for at registrere, hvor brugerne er medlem, men det vil være tilfældet i fremtiden, så alle der er med i de tilsluttende organisationer kan se, at de får noget for deres medlemskab på ungdomskontoret. De nye tiltag vil træde i kraft med virkning fra 1. juli 2012.

BLANDEDE WRAP

Juletræer købes

1. klasses tørt wrap sælges. 1. og 2. slet.

Op til 5.000 pæne NGR.

Tlf. 23 61 42 88

59 46 12 11 • 40 11 94 97 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 0/16

Knust Asfalt

0/32

Velegnet til plads, skov- og markvej. Alt i grus, sten, støbemix, stabilt leveres. BILLIGE slagger til bundsikring BILLIGE slagger til bundsikring.

Halmtransport f.eks. 24 bigballer Per Larsen, Keldernæs

30 53 15 11 • 54 71 13 11

★★★★★★★★★★★★★★★

Medlemsfordele på Ungdomskontoret i Høng

SIDE 15

★★★★★★★★★★★★★★★

26. JUNI 2012

HØ SÆLGES i små bundter à 15 kg Pris kr. 25,00 1. slet. Kan evt. leveres. Henv.: Kim, Slangerup

TLF. 51 89 91 38

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

TRÆPILLER BRIKETTER BØGEBRÆNDE SPÅNER SÆLGES

Ole Tietze ApS

TLF. 40 40 35 57

• Wraphø • Vårbyghalm • Frøgræshalm • Frit leveret i hele læs www.oernekildegaard.dk Tlf.: 20785232

HALM KØBES - fra mark Bjørn Bülow • 40 10 89 68

Sommerpris - Svenske træpiller 33 pl. BooForssjö træpiller, 896 kg/pl. Kr. 1.280,-/pl. 26 pl. Norrpellets, 990 kg/pl. Kr. 1.460,-/pl.

LINDAHL BIOBRÆNDSEL 61 74 10 21 • biosyd.dk

Priser excl. moms

Gefions Plantedag Af planteavlskonsulent Ole Schou, Gefion. ”Det er skønt at se så mange gæster til vores årlige plantedag,” sagde planteavlschef Jens Ole Pedersen begejstret, da over 200 planteavlere havde fundet Gefions nye forsøgsgård, som nu ligger i Fjellebro, øst for Ringsted. Og vejret var fornuftigt, til den toenhalv times gennemgang af de aktuelle emner, som konsulenterne havde udvalgt.

Det særlige ved årets plantedag var, at det ikke alene omhandlede planter. Højaktuelle emner som krav til bræmmer, mulighed for innovationsmidler og problemer omkring dæktryk og jordpakning, blev også gennemgået i løbet af eftermiddagen, på de 10 poster som gæsterne blev ledt rundt til. Et helt fast indslag er dog den vigtige gennemgang og beskrivelse af raps- og kornsorterne til den kommende sæson, da det er værdifuldt at kunne se sorterne på

samme mark. Meget bedre end blot tal på et papir. Hertil kom debatten om egen såsæd og bejdsemidler, som der er megen debat om i disse dage. Da både Væselhale og Gold Hejre breder sig i landskabet, var der stor interesse for at se de ”liniære afprøvninger,” hvor dosis øges løbende gennem parcellen. Det gør det meget visuelt for enhver, hvor vigtigt det er at vælge det rette produkt til hver opgave, og man kan tydeligt se, hvilken dosis der er akkurat tilstrækkelig. I frøavlsdelen blev blandt andet fremvist en traktordrevet ”plænelufter” i stor størrelse. Nogle steder i udlandet har man held med at åbne skorpen i græsmarker, og får merudbytter for behandlingen, oftest i selve græsudbyttet. Som en nyhed, blev der fremvist en sprøjte der kan pletsprøjte ukrudtsplanter på sort jord. Den ”spotter” så at sige ukrudtet, og sprøjter kun der, hvor der står en plante. Systemet er under udvikling, men så ud til allerede at fungere udmærket i den lille skala. Hvis man ikke selv var med til plantedagen, er der stadig mulighed for at se forsøgsmarken. Alle forsøg på marken er tydeligt skiltet, så det er oplagt, at man selv besøger stedet en stille sommeraften, og suger til sig af den viden, der gemmer sig derude.

PALLETANKE & Stort udvalg af div. fodertønder

650 ltr. - 850 ltr. - 1000 ltr. - velegnet til flydende gødning og vandbeholdere, rensede og klar til brug. Frit leveret ved køb over 10 stk.

DANSK EMBALLAGE • TLF. 40 36 12 10 www.danskemballage.dk • Grevingevej 2, 4532 Gislinge

LEVERING AF MATERIALER TIL PLADS & VEJ ■ ■ ■

Knust tegl og beton Knust asfalt og beton Ren knust beton

Steen Hansen Transport A/S

Ring for pris! Jættevej 13, 4100 Ringsted

TLF. 57 67 68 33 Landbrugs-, industri- & autoskrot afhentes hos private og industri eller modtages på vores plads! Containere stilles til rådighed! Skrotbiler modtages og miljøbehandles!

Jern og metalskrot er vores råvare - vi betaler højeste dagspris for den!

TILBUD: KR. 2.55

i skrotpræmie0,-

for miljøbiler afmeldt efter 1/7 2002.

G.J.-Produkthandel ApS Enghaven 21 - 4281 Gørlev - Tlf. 5885 9894 / 4044 9894 www.gj-produkthandel.dk ISO I 400I miljøcertificeret

Åbningstider: man. - fre. kl. 7.30-16.00, lørdag efter aftale


LANDBRUGSNYT

SIDE 16

26. JUNI 2012

MARKARBEJDE SKÅRLÆGNING af raps og frøafgrøder udføres med 18 MacDon.

ST. LINDE MASKINSTATION Henrik Johansen •

Tlf. 20 14 83 12

SKĂ…RLÆGNING m/2 stk. MacDon 18’ og 20’ VI KĂ˜RER

HELE DĂ˜GNET!

mark. s. b a s e r købe øb e k l l a m l b a alm per h ekte h f e Alle ty d g Ole Petersen Vüde o Kyse Markvej 36, 4700 NÌstved

TLF. 51 22 80 04

Hegnsklipning/Rabatklipning med Spearhead Twiga 6000 LR med rundsavsklinger - rĂŚkkevidde op til 6,3 m.

Slagleklipning med 3 m. KUHN slagleklipper

Kontakt Thomas Weensgaard Sørensen TLF. 29 27 29 16 - Mørkøv

Halmindpakning med POMI WRAP 7 Presning af bigballer

Bo LÌrkesen • 20 62 66 34 Kommer overalt pü Lolland-Falster

SkürlÌgning af frøgrÌs og raps udføres med MacDon 18 og 20 fods skürlÌgger.

Indpakning af halm med WRAP 7 udføres

PASMERGĂ…RDENS MASKINSTATION v/Klaus Neerup Jensen Udby, 4750 Lundby

www.pasmergaard.dk Klaus: 40 43 08 78 • Jørgen: 61 76 37 16

Niels Lauritsen har i flere ür hjulpet ved traktortrÌkket. Foto: Børn & Dyr pü Bregentved.

Jeg er lidt af en sÌrling! Af Tina Marie Olsen, frivillig medlem af presseudvalget pü Børn & Dyr pü Bregentved. Den 38 ürige pladsmand, chauffør og altmuligmand i en maskinforretning, Niels Lauritsen, fra Tappernøje fortÌller om sig selv, at han nok er lidt af en sÌrling. Som frivillig medhjÌlper for børnedyrskuet Børn & Dyr pü Bregentved møder Niels en masse forskellige mennesker og har vÌnnet sig til ikke kun at passe sig selv og vÌre

sü indadvendt. Grinende siger han: �Müske har jeg vÌnnet mig selv til ikke at vÌre sü meget en sÌrling lÌngere!� Niels har alt i alt vÌret frivillig for Børn & Dyr pü Bregentved i seks ür. Han har dog kendt til dyrskuet fra barnsben, og er kommet der som ganske lille. �I tidernes morgen blev jeg født i NÌstved, og er fra omegnen og sü kender man bare Børn & Dyr,� udtaler Niels. Som voksen kom han med i dyrskuet gennem en gammel arbejdskollega, og hjalp i mange ür til i

MEDDELELSER HESTESKUE OG KRÆMMERMARKED HUSK!

i Gørlev den 6. - 8. juli 2012

For yderligere info se: www.goerlevhesteogkraemmer.dk

SOMMERMĂ˜DE Tirsdag den 3. juli 2012 kl. 19:00

VIEHĂ˜JGĂ…RD Presning & Wrapning 2012 PĂĽ grund af overkapacitet tilbyder vi:

• • • • •

Slüning Vending Sammenrivning Presning + wrap Sammenkørsel

HELE NORDSJÆLLAND

afholder DLS’s Deltidsudvalg foreningens ürlige sommermøde. I ür skal vi besøge Femern Infocenter. I Infocentret skal vi høre et foredrag af Mogens Hansen om projektet, og vi skal se deres udstilling som indeholder den nyeste information om projektet, dets udvikling og fremtidige perspektiver. Vi mødes ved Femern Infocenter Rødbyhavn, Vestre Kaj 50C i Rødby. Femern Infocenter serverer kaffe og smükager. Arrangementet er kun for foreningens medlemmer

! &!$#!!!'&%

Kontakt Asger Mathiesen • Tlf. 40 10 03 65

- for et uforpligtende tilbud

('&%$#"! !!!%&#!!!'!!!!! !

#! #&#! !

traktortrÌkket, før han for to ür siden blev formand for kreativitetsudvalget. Derudover er Niels �ladepasser� for dyrskuets opbevaringslade i Rønnede. Alle disse titler siger noget om hvor meget tid Niels bruger pü at vÌre frivillig for dyrskuet. De sidste tre-fire ür har Niels brugt sin ferie og fridage pü at vÌre med til at bygge dyrskuet op. Niels er endda sü dedikeret, at han camperer pü dyrskuepladsen i ugen op til afholdelsen af dyrskuet, og er der faktisk fra morgen til aften i regn og i slud, for som Niels selv siger: �Det er jo spillets regler med regnvejret.� I de dage oplever Niels en samhørighed og stemning han ikke kan finde andre steder. Som han selv beskriver det: �Det er spøjst og sgu meget hyggeligt!� Resten af üret passer Niels laden i Rønnede. Den skal nemlig ikke kun passes i en til to uger om üret, den skal passes hele üret. Der skal blandt andet slüs grÌs i sommerhalvüret og renses tagrender i efterüret. Som Niels meget afslappet siger: �Jeg slür jo sü meget grÌs alligevel, sü hvorfor skulle jeg ikke ogsü kunne slü lidt grÌs for Børn & Dyr i min fritid.� Ud over at Niels slür grÌsset og renser tagrenderne, har han ogsü ansvaret for nøglen til laden og alle de skilte, toiletvogne og lignende, der er opbevaret i laden. Dog er Niels ikke sü vild med hans kÌlenavn, som er Niels-Ladepasser og med et smil pü lÌben og et glimt i øjet siger han, at titlen som �Ladeforvalter� ville passer meget bedre. Da vi spørger Niels, hvad hans drivkraft for at deltage i dyrskuets frivillige arbejde er, svarer han, at det er at man møder en masse forskellige mennesker, og man kan have noget socialt med de andre hjÌlpere. �Vi kan sidde inde i madteltet og fü en kop kaffe efter dagens arbejde.� Niels fortÌller, at der er et rigtig godt sammenhold blandt de frivillige, og at folk meget gerne vil hjÌlpe, hvis man spørger. For eksempel hjalp hans mester, der ellers ikke er frivillig pü dyrskuet, med lün af en lastbil til opsÌtning af en flagstang pü dyrskuet. Niels fortÌller ogsü, at Børn & Dyr pü Bregentved holder nogle gode fester, som han varmt kan anbefale. Han er isÌr glad for hjÌlperfesten lørdag aften i dyrskuedagene, hvor han forrige ür nød at sidde udenfor i det gode vejr og snakke med alle de andre hjÌlpere. Niels er en ihÌrdig fortaler for det frivillige arbejde for Børn & Dyr pü Bregentved, og han anbefaler til andre at deltage i dette frivillige arbejde. Han nÌvner igen ordet hyggeligt og socialt samvÌr om det frivillige arbejde for dyrskuet. Niels hüber, at dyrskuet kan fortsÌtte flere ür ud i fremtiden ved hjÌlp af de mange frivillige krÌfter dyrskuet netop afhÌnger af. �Det er da synd, hvis Børn & Dyr en dag skulle stoppe, nür det har kørt i sü mange ür,� siger Niels. Alle de gode oplevelse ønsker han skal gü videre til de nÌste mange generationer.


LANDBRUGSNYT

26. JUNI 2012

SIDE 17

MARKARBEJDE

MØDE

KALENDER

Skårlægning Afgrøde: Raps og Frø Bredde: 12 Erfaring: 24 år

Skårlægning af alle afgrøder i Nordvestsjælland med 20 fod MacDon og 14 fod Vicon

Trehøjegård v/Ole og Peter Høstrup

Jens A. Jensen 4070 Kr. Hyllinge

Åsevangsvej 36 - 4550 Asnæs Telefon 59 65 17 38 - 20 22 47 38

TLF. 40 45 47 29

TIRSDAG 26. JUNI

Kl. 17.00 - 20.00: Agrovi: Temaaften - Fra tanke til salg - Vind konkurrencen om køberne. Sted: Industrivænget 22, Hillerød.

Skårlægning

Kl. 19.00: Stiftende generalforsamling i Ålauget for Lindes Å, Seerdrup Å og Bjerge Å med tilløb. Sted: Gefion, Fulbyvej 15, Sorø.

med 18 fods MacDon udføres på Sydsjælland

ONSDAG 27. JUNI Kl. 19.00: LandboUngdom Falster: Gokart/paintball. Mødested: Marielyst Gokartcenter, Godthåbsallé 2B, Væggerløse.

TLF. 20 71 71 93 Handelsfirmaet

MORTEN HANSEN

MADSEN’s MULTISERVICE v/ Rune Madsen

BIGBALLEPRESNING UDFØRES m/ New Holland 4990 m/ vogn og vægt.

HALM KØBES AB MARK - GERNE MED LEJE AF LADE TLF. 21 91 85 12 • SLAGELSE

TORSDAG 28. JUNI Agrovi: Ekskursion. Planteavlstur til Borgeby Fältdagar i Sverige. HC Venslev: Faglig tur til Borgeby Fältdagar i Sverige. Kl. 19.00: Osted-Glim & Gundsø Familielandbrug: Økologi orientering med markvandring. Sted: Agronom, konsulent, gårdejer Steen Nørhede, Birkegårdsvej 17, Baarup, Kr. Eskilstrup.

■ SLÅNING ■ PRESNING ■ WRAPNING KARSTEN MAYLAND SLETTEHAVEGÅRD MASKINSTATION

Kl. 19.00: Stiftende generalforsamling for Vandløbslav for Råmoseløbet. Sted: Solbjerg Forsamlingshus, Solbjergvej 38, Høng.

FREDAG 29. JUNI

Nielstrup, Rønnede

TLF. 56 71 15 17 BIL 20 46 15 17

SKÅRLÆGNING AF RAPS med 18 MacDon. SKOVKILDE MASKINSTATION

VESTER ULSLEV MASKINSTATION

John Hansen • Sakskøbing

Kurt Johansen

54 77 90 99 • 20 46 52 68

54 86 53 14 • 30 53 14 14

Kl. 8.30: Roskildeområdets Familielandbrug: Udflugt til Møn. Afgang fra Roskildehallerne.

LØRDAG 30. JUNI Kl. 9.00 - 18.00: Børn & Dyr på Bregentved. Piberhusfolden, Piberhusvej, Haslev. Kl. 10.00: York-auktion ApS: Konkurs- og ophørsauktion. Sted: Waldemarsvej 1, Nyrup. Se annoncen i Landbrugs-Nyt.

Johans Slamsuger & Vinterservice Aps 23 38 77 32 / 21 76 18 38

TILBYDES

• KLOAKRENSNING • HØJTRYKSRENSNING AF: Køkkenbrønde Septictanke Markdræn • SALTNING • SNERYDNING

Kl. 10.00 - 15.00: Havebrugsudvalget i DLS: Åben have hos Grethe og Thorkild Lollike, Karolinelund, Trættevejen 26, Nykøbing F.

Svendsens Maskinstation

SØNDAG 1. JULI Kl. 9.00 - 18.00: Børn & Dyr på Bregentved. Piberhusfolden, Piberhusvej, Haslev.

MEJETÆRSKNING HALMPRESNING

TIRSDAG 3. JULI

Kører på Lolland og Falster

Kl. 19.00: DLS Deltidsudvalg: Sommermøde - Besøg på Femern Infocenter. Mødested: Vestre Kaj 50C, Rødby. Se annoncen i Landbrugs-Nyt.

PRESNING AF HØ OG HALM I SMÅBALLER

Tlf. 28 96 42 87

Telefon 26 93 68 73 www.rene-mathiasen-agro.dk KOMMER OVERALT PÅ NORDSJÆLLAND!

www.np-maskinstation.dk

Kl. 12.00 - 15.00: Sandby Smedie & Maskinhandel A/S inviterer kunder, forretningsforbindelser, venner og familie i anledning af Jørgen Nielsens 25 års jubilæum. Sted: Suså Landevej 130, Sandby. Se annoncen i Landbrugs-Nyt.

René Mathiasen Agro

NIELS PEDERSENS MASKINSTATION

Presser & Wrapper Ballestr. 80x90x150 cm

- sammenbygget til en maskine

Presning og Wrapning med 8 lag plast Udkørsel af staldgødning / Handelsgødning Pløjning - Harvning - Såning - Omlægning af folde Nedrivning / Knusning af beton - Pasningsaftaler / Forpagtning Henvendelse: 40 25 80 94

Kl. 10.00 - 17.00: Landbomuseet Lundekrog, Ejbyvej 32, Ll. Skensved: Museet er åbent fra onsdag til søndag i juli måned. Kl. 14.00: Landbrugets Seniorklub Sydhavsøerne: Selv-køre-tur til Petersgaard Gods ved Langebæk og ”Petersværft.” Mødested: Petersgaard Gods. Kl. 19.15: LandboUngdom Lolland: Tulipanaften. Besøg på Bøgehave Farms. Mødested: Vedbyvej 4, Vesterborg.

TORSDAG 5. JULI

Har du ledig kapacitet med dine maskiner? Prøv en annonce i Landbrugs-Nyt, - det betaler sig!

Kl. 9.00 - 17.00: Landsskuet - Dyrskuet i Herning.

Oplysningerne i Landbrugs-Nyt’s mødekalender bringes uden ansvar for eventuelle fejl. Bemærk: Der kan være tilmelding til møderne.

LANDBRUGSNYT TLF. 54 17 73 00 E-mail: es@landbrugs-nyt.dk

Vi til by de r

ONSDAG 4. JULI

Bigballepresning 3 pressere m/vogn og vægt

Mejetærskning Kornkørsel Kran/grab-kørsel

Kontakt Thomas Clausen Mobil 40 28 95 58

Salg/levering af

TRÆPILLER STEN/GRUS samt

VEJSALT


LANDBRUGSNYT

SIDE 18

26. JUNI 2012

BRUGTE MASKINER HAR DU EN...

TRAKTORER & PLOVE

Mejetærsker eller Traktor eller andre maskiner i overskud? Ring og få en god pris!

Alm. og vendeplove KØBES TIL EKSPORT

TLF. 20 26 11 18

TLF. 20 13 31 47

TIL SALG

SÆLGES

3 furet Överum vendeplov.................Kr. 20.000,13 tds. Doublet Record stubharve .................Kr. 8.000,1 tds. EMT undergrundsløsner...Kr. 2.000,Priser excl. moms

- også med defekt

7 t. Baastrup kornvogn m/bogie og brems ...............30.000,2500 l. olietank ......................7.000,Pansertoppe ..............Pr. stk. 50,Oklima varmekanon 70.000 kcal ............................8.000,Traktorbetonblander 0,9 m3 ...7.500,Priser excl. moms.

TLF. 54 43 80 07

Henrik Dam Ibershof

- ml. kl. 18.00 - 20.00

Tlf. 56 39 83 02

MEJETÆRSKERE & RUNDBALLEPRESSERE KØBES TIL EKSPORT John Deere • Claas • New Holland - også med defekt

VI GIVER DEN BEDSTE PRIS!

TLF. 20 13 31 47

SÆLGES Hestewrap 70 øre/kg Ny Fransgård siderive. 8 T Baastrup vogn. 1,8 m Maschio rotorklipper. Tim roeoptager sve/bag. 4 hj. Solus vogn.

TLF. 20 76 45 60

TRAKTOR KØBES - EVT. DEFEKT

40 14 94 15

* Traktorer * Mejetærskere * Rendegravere * Toppriser og afregning ved fakturamodtagelse.

KORNUDSTYR SÆLGES og flytbar påslag. Sneglen ca. 22 meter lang og er velholdt og i god stand. ........................................Kr. 29.000,-

Jema 40 ton bånd med motor, følere m.m., 45 meter lang, udskiftes med større kapacitet...............Kr. 12.000,-

Kopelevator Bentall Simplex 40 ton med alt udstyr og ca. 12 meter lang ..............................Kr. 6.000,Priser excl. moms

Kan afhentes på Sydsjælland. Henvendelse til:

TLF. 40 37 80 05

SÆLGES

Kroghejsevogn med joystick, kan styres inde og ude, 24 tons, alt OK.

PRIS KR. 99.000,- INCL. CONTAINER

John Deere 2040 med SG2 hus, 5600 timer, alt OK og pænt.

PRIS KR. 39.000,-

Tlf. 40 63 81 80

Pletskud P letskud d fra fra SScantrucks cantrucks brugtcenter... b brugt center...

New Holland LB115B LB115B,, 2005, 3018t IIntern ntern nr. nr. 63293

Manitou MT932 Manitou MT932 Atmo, Atmo, årg. årg. 2000, 4843t, 4843t, IIntern ntern nr. nr. 64208

Volvo ZL402 C, årg. Volvo årg. 2002, 2828t, 282 28t, IIntern ntern nr. nr. 64348

Manitou MRT2150P, Manitou MRT2150P P, årg. årg. 2007, 2007 7, 1143t, 1143t, IIntern ntern nr. nr. 63972

Kom og prøv prøv disse eller nogle af de andre andre brugte godt 300 spændende brugt e maskiner m iner vi har mask på lager. lager. Se Se dem på vores vores hjemmeside hjem mmeside eller på mobilsiden ved ved at at scanne koden: k

Katkjærvej 5, DK Katkjærvej DK-7800 -7800 Sk Skive, ive, Metalgangen DK-2690 Karlslunde M etalgangen 1-3, DK -2690 K arlslunde info@scantruck.dk www.scantruck.dk inf o@scantruck.dk - w ww.scantruckk.dk - TTlf. lf. +45 96 14 147 147

Vil du se føl? - så er muligheden HorseFestival på Vallensbæk ridecenter. Af Mikala Bagge.

KØBES TIL EKSPORT/OPHUG

TLF. 54 44 19 63 MOBIL 24 48 99 63

Westfield snegl MK 130 mont. med traktorhjul

Føllet er Engerupgaards Loutrisha. Privatfoto.

Manitou MSI30D Manitou MSI30D,, årg. å g. 2003, 1889t år IIntern ntern nr. nr. 62458

Yanmar Vio75, Yanmar Vio75, år årg. g. 2005, 5727t IIntern ntern nr. nr. 64066

De er så søde de små føl, når de lige er født. Man kan sidde i timevis og se på dem, når de leger på folden men hvad skal der til, hvis man vil gøre sit avlsarbejde ordentligt. Lotte Holm på Engerupgaard i Tikøb er en af de nye avlere i Nordsjælland. Hvilke tanker gør en forholdsvis nystartet hesteavler sig? Lotte og David Holm købte Engerupgaard i 2006 for at udleve drømmen om at avle sine egne spring- og military heste. Vi spurgte Lotte, hvordan hun havde planlagt sin avl, og hvordan hun sørger for at føllet får den bedste chance for at udvikle sig godt. Lotte fortæller: ”Det er ingen hemmelighed, at det er dyrt at avle heste, derfor har jeg investeret i nogle Dansk Varmblods avlshopper med de allerbedste springblodlinier, der har bevist deres værd. Man kan betragte det som en kvalitetssikring af sit produkt.” ”Om vinteren bruger jeg meget tid på at finde den helt rigtige hingst til hver af vores hopper. Jeg taler med kendte spring- og military ryttere og avlerbekendte om deres favoritter, og ser hvordan afkom efter de interessante hingste klarer sig. Hvis man vil gøre sig gældende i avlen, kan man ikke tillade sig at gå på kompromis med kvaliteten. Udover det bruger jeg megen tid på at se videoer af hingstene, samt følge med på Eurosport, når de viser springning fra hele verden om onsdagen. Og så lister jeg plusser og minusser op, både for hoppe og hingst.” ”Den 1. april i år fik vi et dejligt hingsteføl - Engerupgaards Precocious - efter vores elitehoppe Concett. Faderen er den yngre springhingst, Party Dance, der har klaret sig helt eminent både nationalt og internationalt på springbanerne.” ”Efterfølgende har vi på vores DH hoppe Trisha fået et hoppeføl - Engerupgaards Loutrisha efter Toulouse, som er en lovende ung springhingst, som alle forventer sig meget af.

Management af hestene ”Alle vore føl og ungheste går i løsdrift hele året, men de bliver hånd-

teret dagligt omkring fodringstid. Plage går i walker fra omkring 2-års alderen og føl og plage bliver motioneret ugentligt, således at deres puls kommer op. Det er vigtigt for deres holdbarhed.” Føl og plage bliver fodret med St. Hippolyt Fohlen Gold og eventuelt lucerne, og de får ikke havre før de kommer i arbejde. Her udover har de adgang til det wrap de har behov for. Heldigvis er vore folde store og i bakket terræn, så vore unge heste har de bedste muligheder for at få en optimal opvækst med rigelig motion.” Lotte fremviser helt konsekvent sine føl til bedømmelse ved den årlige følfestival i Dansk Varmblods region 1. I år finder følfestivallen sted som en del af Dansk Varmblods HorseFestival i weekenden 18. og 19. august, sammen med 2års hoppeskue, sadelkåring, hoppekåring og dressur- og springkonkurrencer. Til følfestivallen har Lotte de tidligere år haft stor succes med sine heste. Sidste år blev hendes hoppeføl - Engerupgaards Ditrisha - efter Diarado bedste springhoppeføl, og blev desuden udtaget til at deltage ved Dansk Varmblods Eliteskue i september. Herudover blev Lottes hoppeføl - Right on Time - efter Diamant de Revel, placeret som nummer to. Senere på året blev Lottes hoppe - Concett udnævnt som regionens bedste avlshoppe, og tildelt Region 1 ærespræmie. En hel fantastisk avlerpræstation.

HorseFestival 18. - 19. august Hvis du vil se hvordan det går med Lottes hingsteføl - Engerupgaards Precocious - og det ny hoppeføl Engerupgaards Loutrisha - så kom til Horsefestival på Vallensbæk Ridecenter den 18. og 19. august. Her er noget at se på for hele familien, der interesserer sig for avl og sport, ligesom der er mulighed for at få set de mange stadepladser og nyde god mad. For børnene er der ponyridning. På www.dvregion1.dk kan man se programmet for hele weekenden.


LANDBRUGSNYT

26. JUNI 2012

SIDE 19

BRUGTE MASKINER af traktorer og landbrugsmaskiner

Per Jørgensen Tlf. 21 42 69 24 “Originalenâ€? - med størst erfaring.

John Deere 1630 traktor sĂŚlges TrĂŚnger til en kĂŚrlig hĂĽnd. 5500 timer. Pris kr. 12.800,-

Tlf. 40 14 51 22 KVALITETS BATTERIER - 2 ÅRS GARANTI Alle typer lagerføres.

SĂŚlges

WWW.USIMPORT.DK

Transport

Westfield snegl MK 80x51 til traktordrift, Pris kr. 20.000,Tlf. 29 24 52 54

FORD KĂ˜BES Ford 5000/7000/5600/6600/7600/ 6700/7700 og andre Ford-modeller.

2,5 & 3 M SÅMASKINER 3 M SÅSÆT

KĂ˜BES KONTANT

KĂ˜BES TIL EKSPORT

Claas Lexion, MĂŠga og Dominator. Andet har ogsĂĽ interesse.

86 98 90 54

TLF. 20 13 31 47

RING: 20 26 11 18

Defekte dele og motorer til Ford traktorer.

SÆLGES

ALT KĂ˜BES KONTANT Rendegravere, minigravere, gravemaskiner, gummigede, minilĂŚssere og øvrigt entreprenørmateriel - ogsĂĽ nyere maskiner. Betaler bedst.

TLF. 21 45 52 36

Westfield snegl MK 80-61

SÆLGES

18,5 mtr., traktortrukket Kr. 33.500,-

GLASFIBERSILOER

BM 15 mtr. topsnegl

Flex og fast snegl til lave priser

BILLIGT

6 udløb, 20 ts/t. 20 ts/t. SÆLGES

FRIT LEVERET

SALGSFORMIDLING

Knud Christensen • Tlf. 40 61 49 91

www.sfmd.dk

SVARER AFTEN - LĂ˜RDAG - SĂ˜NDAG WWW.BATTERIDEPOTET.DK

DIVERSE Fiat 700, kørt 5800 timer. Kartoffeloptager, 1 rk., frilÌgger. Fransgürd rotorslümaskine TR165. JF rotorrive CR320. JF siderive 2,40 m. 7 tons Büstrup vogn m/bogie.

MEJETÆRSKERE

KĂ˜BES TeleskoplĂŚsser JCB 540-70 FS

Telex rotorslümaskine 1,65 m...............................Kr. 16.200 Fransgürd rotorrive RV300-390...............Ring og hør pris Bagtipskovle 2 m..Pr. stk. Kr. 3.000 14 tons Büstrup tipvogn BTS m/ekstra udstyr Listepris 154.900 .....Pris kr. 130.000

40 14 94 15

Skürløfter 4 m (2 x 7 fod) m. oliemotor. 1650 kg, ürg. 2005, 1640 timer med Ma-snap

Tlf. 20 11 31 91

LH Maskinhandel

I FORSK. STĂ˜RRELSER

MejetĂŚrskere Landbrugsmaskiner m.m.

Tlf. 57 64 04 00 Bil 40 64 04 00

Fransgaard RV390 combirive, ürg. 2011 ...................................26.500 Claas Volto 640 ..........................24.500 Claas Volto 540 ..........................21.500 Fella TS800 storrive ...................65.000 Claas rotorslümaskine 2,10 mtr..14.500 Deutz Fahr rotorslümaskine arb.br. 1,80 mtr. ...........................9.800 Kellfri skiveslümaskine, 2,50 mtr., ürg. 2012 ...................18.500 Amazone ZAU 1801 gødn.spr.......7.500 TCM el-truck 1,5 ton m/friløft ....19.000 NY balletang kr. 6.750 NYE Claas river

Se billeder pĂĽ:

www.saltbaekagro.dk

KJELD OLESEN TLF. 40 26 90 64

HolbÌk: J I Justesen 2961 9771 - K. Ilsøe 4017 3540

3165 Timer - kr. 198.000

Vicon 2001 - kr. 228.000

Kuhn 2002 - kr. 98.000

4,7mtr - kr. 59.800

Ă…rg. 2010 - Ca 500 timer

TTV 1145 - kr. 378.000

Nye tilmeldinger modtages. Maskinerne betales kontant. Badstedvej 1, 4690 Haslev

57 80 51 56 / 40 81 84 81 Se mere pĂĽ: www.LH-maskinhandel.dk

56 31 16 34 • 24 41 20 89

OVERSKĂ…RET LASTBIL BAGENDER 1 og 2 akslet hejs-tip, fast lad. Kasser Dolly med/uden lift. 1 og 2 akslet sĂŚttevogne - hĂŚnger. Kraner, lifte, aksler, hydraulikstempler. DĂŚk pĂĽ fĂŚlge. KĂ˜BES: Lastbiler, div. motorer. - MB varevogne, ladvogne.

VOR FRUE OPHUG APS ROSKILDEVEJ 24 3650 Ă˜LSTYKKE

SÆLGES

DEN STORE LASTVOGNSOPHUGGER

SALGSFORMIDLINGEN

Ă˜brovej 13, 4295 Stenlille

ifølge aftale.

TAPPERNĂ˜JE AUTOOPHUG 3 km nord for Tappernøje • Karlshøj 4, 4733 Tappernøje v/Klaus NykjĂŚr • TLF. 55 56 40 97

TRAKTORER KĂ˜BES

Minigraver JCB 8018

Kan anvendes som pick-up. Pris kr. 15.000,- + moms.

Afhentning af gammelt jern

KĂ˜BES

BOGIEVOGN med hejs BOGIEVOGN med tip TRAILERE til halmtransport + diverse vogne DIVERSE HJUL til landbrugsvogne - o.ma. ting LASTBILER - MOTORER - GEARKASSER

NYE MASKINER

Ă…rg. 2002, 4200 timer med hitchkrog, hydr. skovlskift, gafler og lĂŚsseskovl

Kontakt:

VormarkallÊ 5, 5871 Frørup Tlf: 65371830 Mob: 20443594 www.pfsilo.eu

9 mtr. Jema kĂŚdeelevator

TLF. 20 26 45 38

Olie - fedt m.m.

MEJETÆRSKERE KĂ˜BES

40 64 04 00

25 ĂĽrs JubilĂŚum I anledning af

Jørgens 25 ürs jubilÌum hos Sandby Smedie & Maskinhandel A/S inviteres kunder, forretningsforbindelser, venner og familie til lidt mad og drikke

Fredag d. 29. juni 2012 kl. 12.00 - 15.00

BRUGTE STORSTOR-BALLEPRESSERE MF 190 Big-Baler, vogn/vĂŚgt........ 118.000 NH BB980 Big-Baler, vogn/vĂŚgt .. 148.000 Hesston *)(('&%$#"&!$ ............. 198.000 Vicon LB 8100 minibig-baler ...... 228.000 MF 185II Minibig/Tandem .......... 368.000 BRUGTE TRAKTORER Fendt 936 Vario/TMS, 360-HK.......... 2007 MF 7495-4 Dyna-VT, 190-HK.............. 2006 Fendt 930 Vario/TMS, 300-HK ........ 2006 MF 2430GE-4, 66-HK, Frontlift.......... 2006 MF 5465-4, 120-HK, Frontlift ............. 2006 Valtra A95-2, 100-HK ...................... 2006 Deutz TTV 1145, 145-HK, Frontlift ...... 2004 MF 6475-4, 135-HK affj. Kabine ........ 2003 MF 4370-4, 110-HK, 1175 Timer ....... 2003 MF 6290-4, 140-HK, Frontlift .......... 2001 MF 4270-4, 110-HK, PS 24/24 .......... 1999 MF 8130-4, 155-HK, Dynashift .......... 1995 Case 5150-4, 125-'%# ! .... 1995 IH-484-2, 50-'%# !............. 1988 BRUGTE INDUSTRI MASKINER Kubota L4200-4 kompakt-Traktor ... 94.000 Giant V451T"#'#!......190.000 Giant V5002 minilĂŚsser .................168.000 Terex TL65 gummihjuls-LĂŚsser .... 190.000 NH W60 $!'() .... 219.800 MF 8937 TeleskoplĂŚsser A/C ........200.000 Carrrao ((' '"!....... 59.000 Holder c2.42, kost, sneblad...........120.000

BRUGTE MEJETÆRSKERE MF 9280 Delta Hybrid- ! 30 Fod PF, sideknive, halmsnitter .. 2010 Fendt 8350 AutoLevel mejetĂŚrsker 25-Fod PF, sideknive, halmsnitter .. 2006 DIVERSE MASKINER NH 377 Alm. Ballepresser ........... 19.800 Dalbo Tallerken-Harve 6,0m ......... 138.000 Kuhn Disk-Harve 6,0m, 2010 .........198.000 Kuhn Demo 5-furet-vendeplov ...... 175.400 Kuhn 7-furet Vari-Manager, 2006 .. 178.000 Kuhn 7-furet Vari-Timer, 2007 ...... 120.000 Kuhn Rotorharve-sĂĽsĂŚt 4,0m ......... 98.800 Ă˜verum CX 4-furet vendeplov ......... 44.800 Combi-Dan/Fiona Apollo DR 3m...... 28.800 Rabe PKE Rotorharve/Accord 4m .... 38.800 HevaVenta Luft-sĂĽsĂŚt 4,0m .......... 98.800 Nordsten NS1030 frøsĂĽkasse 3m .. 27.800 Berthoud Trailersprøjte 2500L, 24m.... 89.800 Danfoil sprøjte Eurodan 5, 24 m ..... 90.000 Vicon ((' '*' ............... 69.800 Hardi 1301-MB-800-BK- ' .... 16.800 Hardi 361-LY-1000-EC- ' ' ... 18.800 Kverneland Slagleklipper 4,7m...... 59.800 Dalbo Hydraflex cambridge Tromle . 14.800 Vibro-Flex * ((' '"!&# .. 24.800 Scan RotorRive 8,0m ..................... 48.000 Bøgballe BL600 Gødningsspreder .... 2.000 Kuhn Rotorvender 2 rotorer ........ 16.800 J-F HSR Sidevenderive 2,0m ........ 4.800

pĂĽ SusĂĽ Landevej 130 i Sandby

Sandby Smedie & Maskinhandel A/S Susü Landevej 130, 4171 Glumsø Tlf. 57 64 31 54

Ringsted: P K Ilsøe 2961 9770 - P H Kristensen 2032 2627 Jens Due -    -   


LANDBRUGSNYT - din lokale landbrugsavis - hver uge - ĂĽret rundt

Latterbrøl og brede smil - i anderledes landbrugsdebat Der var høje latterbrøl, da formand for Landbrug & Fødevarer - L&F, Niels Jørgen Pedersen, og prÌsident i Danmarks Naturfredningsforening - DN, Ella Maria Bisschop-Larsen, byttede roller i en anderledes debat pü Folkemødet pü Bornholm. Iført grøn kasket med püskriften: �Danmarks Naturfredningsforening - vi tar’ naturens parti� trüdte Niels Jørgen Pedersen op som �nyvalgt formand� for DN. Omvendt optrüdte Ella Maria Bisschop-Larsen i Landbrug & Fødevarer kasket. De to formÌnd havde for en stund byttet roller under den bornholmske sommersol. Og de to �nyvalgte formÌnd� skulle holde tungen lige i munden, nür de skulle forholde sig til vÌsentlige og aktuelle sager som randzoner, sprøjtemidler, økologi og naturpleje. �Hvis samfundet vil have plejet naturen, sü mü samfundet betale,�

lød den skarpe udmelding fra L&F’s midlertidige formand, Ella Maria Bisschop-Larsen. �Det er vigtigt for mig med dialog med landbruget. Jeg tror, L&F har gang i det helt rigtige, og der vil jeg nok lÌgge mig i slipstrømmen,� lød den drillende opfølgning fra Niels Jørgen Pedersen, midlertidig prÌsident for DN. Debatten kredsede blandt andet om, hvad landbruget gør og ikke gør, for artsrigdommen i den danske natur. Ella Maria Bisschop-Larsen efterlyste bedre muligheder for landmÌndene for at sende deres kvÌg ud at afgrÌsse de store hedearealer, overdrev og enge i Danmark. AfgrÌsning er nemlig en meget effektiv naturpleje, som isÌr er god for biodiversiteten. Og her var der enighed fra den midlertidige prÌsident for naturfredningsforeningen, Niels Jørgen Pedersen:

�Hvis vi stür alene i et hjørne kommer vi ingen vegne. Vi skal se hinanden i øjnene og lave ting sammen. Det rykker, nür vi laver noget sammen.�

G AF•

SAL

En sund øvelse Selvom debatten var büde underholdende og vakte store latterbrøl, sü blotlagde formandsbyttet faktisk en del fÌlles mül og omrüder, hvor skellet mellem naturfredningsforeningen og erhvervsorganisationen ikke er stort. Efter debatten var büde formanden for L&F og DN enige om, at det er vigtigt at stü sammen om de ting, de to organisationer er enige om. �Südan en debat er med til at udfordre os begge til at tage den andens synspunkt. Det fremmer forstüelsen. Vi kommer reelt i dialog. Jeg synes, det er interessant, at det ogsü bliver sagt offentligt, at vi har nogle fÌlles ønsker til for eksempel Natur- og Landbrugskommissionen,� vurderer Ella Maria Bisschop-Larsen. �Det er godt for dialogen at debattere pü den her müde. Det er Truels Vallø Bisgaard give gode rüd om, hvordan man skal hündtere heste med forskellige problemer. Ogsü den kendte dyrehvisker Anette Røpke kommer og vil dele ud af sin viden om, hvordan man für heste og andre dyr til at gøre selv de mest mÌrkelig ting. Anette Røpke har trÌnet flere dyr til film, og her for nylig udkom hendes bog �Dyrestemmer - min kommunikation med dyr.� Anette har besøgt os før, og hun er altid en stor oplevelse,� siger Karina Mousted.

Pü Børn & Dyr pü Bregentved bliver der i ür lejlighed til at opleve et stort hesteshow. Foto: Børn & Dyr pü Bregentved.

Stort hesteshow - pü Børn & Dyr pü Bregentved Af Tina Marie Olsen, frivillig mellem af presseudvalget pü Børn & Dyr pü Bregentved. Nür Børn & Dyr pü Bregentved igen übner lügerne i weekenden den 30. juni og 1. juli, kan gÌsterne glÌde sig til at opleve et stort hesteshow. �Vi har de senere ür haft forskellige mindre hesteshows, men indledte sidste ür med et stort samlet hesteshow,� siger formanden for underholdningsudvalget, Karina Mousted. �Det var en stor succes, og vi har derfor arbejdet hürdt pü at

med til at übne vores øjne for, hvad den anden part tÌnker. Det tror jeg var svÌrest for Ella Maria,� smiler Niels Jørgen Pedersen.

Ses vi ikke før ses vi pü Bregentved den 30. juni og 1. juli

PlantevÌrn • Gødning • MikronÌring • SüsÌd m.m. .dk

Asger Diness Andersen

Tlf. 20 13 90 40 Mail: asger@4760.dk

www.farmershop.dk

  

(((+( (( +( (+( ( + )( ++(* ( * (+ ( ( ( (    ,+*)('&&%$#"% ) ,+*)(''!'!!!"

+ 

Komplette ventilationsanlĂŚg AlarmanlĂŚg med GSM taleopkald Renovering af alle typer ventilationsanlĂŚg

MADSORASK Salg og service: 58188111 ¡ www.madsorask.dk

ALT FREMSTILLES EFTER Ă˜NSKE

Udhus og stalddøre samt porte i alle størrelser

- med eller uden isolering og i den ønskede udførsel

Hurtig levering & jyske priser

Indhent tilbud! Ring 2254 9409 eller mail: beaktoftgaard@madsen.mail.dk

Vi sender over hele landet

Madsens Maskinsnedkeri Nr. Holtumvej 2 - 7400 Herning - 9714 9045

Mød os pü r Børn & Dy ed pü Bregentjuvli

TrÌpillekedler TrÌpillebrÌndere TrÌpilleovne • BrÌndekedler SolcelleanlÌg • SolvarmeanlÌg

30. juni & 1.

ALT I PORTE lave et endnu større og flottere show i ür.� Hesteshowet kan opleves büde lørdag og søndag, og begge dage vil op til otte forskellige raceforeninger stille med fantastisk flotte shows. Der vil vÌre büde Frederiksborgheste, Lippizanere, Tinker heste, Jydske heste, ShetlÌndere, Shire og mange flere. �Der vil vÌre køreshows, kvadriller, dressur og meget mere,� siger Karina. �Ja, faktisk har Frieserne lovet at komme som Michael Jackson, sü det glÌder jeg mig til.� Udover selve det store hesteshow kan du pü Børn & Dyr ogsü opleve dyreadfÌrdsterapeuten

Kvalitetsporte til privat og industri 10 ĂĽrs garanti Ring efter et godt tilbud. Aut.

NYHED

forhandler

BBC PORTE v/Bjarne B. Christensen Axelsvej 3, Menstrup

4700 NÌstved • 40 52 31 47 LANDBRUGSPORTE I FORSK. STR. f.eks. B: 4000 mm - H: op til 4270 mm Isoleret, CE-godkendt Farve: Alu eller hvid Incl. et gennemgüende lysbünd

PRIS FRA KR. 19.800,- +

MOMS

INCL. MOTOR - EXCL. MONTAGE

Alt i garage- og industriporte

www.bbcporte.dk

Iwabo Villa S2 trĂŚpillebrĂŚnder med automatisk rensning af brĂŚnder.

NYHED Compact 24 trÌpillefyr - oliefyrets afløser! Spar 50% pü varmeregningen. KrÌver minimum af plads.

KÆRSGAARD VVS ApS Specialist i alt indenfor biobrÌndselsanlÌg

Tlf. 5545 3257 • Trekanten 4 • 4250 Fuglebjerg www.kaersgaard.dk

Landbrugs Nyt uge 26  

Din lokale landbrugsavis, hver fredag