Page 1

55. ÅRGANG

NR. 12

DEC. 2011

DL-F/HK

FRA LIV PÅ MARS TIL RO I SJÆLEN

LABORANTEN – ET FAG-BLAD EVALUERING AF LÆSERUNDERSØGELSEN 2011

www.dl-f.dk


INDHOLD

3

Lederen ARTIKLER

4

Fra liv på Mars til ro i sjælen

8

LABORANTEN – et FAG-blad Evaluering af læserundersøgelsen 2011 Resultatet af undersøgelsen viser stor tilfredshed med fagbladet LABORANTEN. En trofast læserskare, masser af input og en stor interesse for at deltage i fokusgruppe er delkonklusionerne.

4 55. ÅRGANG

NR. 12

DEC. 2011

DL-F/HK

FA G L I G T

FRA LIV PÅ MARS TIL RO I SJÆLEN

LABORANTEN – ET FAG-BLAD EVALUERING AF LÆSERUNDERSØGELSEN 2011

8

www.dl-f.dk

12 15 16 17 18 23 24 31

Miljøbrevkassen Kommentaren Fagligt Diverse Kurser Orientering fra bestyrelsen Brancheklubberne Diverse

DIVERSE

33 Mødekalenderen

12

Indlæg, der er underskrevet af udvalg eller med navn, afspejler ikke nødvendigvis DL-F’s holdning.

2


LEDEREN

På min julebuffet står menuen på homogenitet – krydret med mangfoldighed

Slår man ordet “MANGFOLDIGHED” op i ordbogen, kommer følgende forklaring: At indeholde mange forskellige sider og aspekter. At være varieret i sit indhold. Jeg tror på, at DL-F er kendetegnende som en landsforening, vores medlemmer kan identificere sig med. Vi kender vores fag, vores medlemmer og ved, hvad medlemmerne vil have. Alligevel er vores fag ganske mangfoldigt. Når jeg besøger laborantskoler, plejer jeg at sige, at der står en laborant bag alt! Det er store ord – men tæt på sandheden. År 2011 er snart forbi, det er blevet tid til status – og tid til at kigge fremad. Hvad gjorde 2011 til et mangfoldigt år – og hvad vil 2012 bringe?

I LABORANTEN satte vi i 2011 fokus på den lille arbejdsplads og kom vidt omkring. Vi besøgte kartoffelmelsfabrikken, serviceteknikeren, kvalitetsmedarbejderen, forsyningsanlægget og miljølaboratoriet. Vi ønskede i DL-F med årets tema at sætte fokus på de arbejdspladser, som ikke alle tænker som oplagte DL-F arbejdspladser. Men det gjorde vi! Vi ønskede at signalere, at vores fag har et væld af muligheder – med en stærk faglig profil. Vi er en homogen gruppe, vil nogen måske sige. Men kan man være både homogen og mangfoldig på samme tid? Hvordan skaber vi en landsforening, der både kendetegner de store genkendelige linjer og samtidig signalerer mangfoldighed og muligheder i faget?

Vores svar vil i 2012 være, at vi vælger at sætte fokus på MANGFOLDIGHED. Det bliver årets tema på delegeretmødet og årets tema i LABORANTEN. Vi vil i 2012 synliggøre en række af de faggrupper, der findes indenfor DL-F. Vi ønsker, at I medlemmer skal blive klogere på hinanden og vores mangfoldige virke hver dag – når hverdagen bliver til 2012. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til jer alle – et mangfoldigt leve for vores fag! Susanne Bahne Hansen Ansvarshavende redaktør

3


ARTIKEL

Fra liv på Mars til ro i sjælen

Der var workshops for enhver smag og rig lejlighed til at mødes og udveksle erfaringer på tværs af arbejdspladser og specialer. 140 medlemmer tog ivrigt for sig af retterne, da Dansk LaborantForening 29. oktober inviterede til konference i Aarhus.

Af Carl Ancher Pedersen Fotos: Claus Haagensen 2010-udgaven af DL-F’s konference med fokus på fagets mange facetter var en stor succes, så hvorfor ikke gentage den? Det blev den så præcist et år efter, og flytningen fra HK-huset i Weidekampsgade i København til Erhvervsakademi Aarhus (Laborantskolen) i Hasselager gav hverken skår i tilslutning eller tilfredshed. Dagen igennem surfede deltagerne livligt rundt mellem de i alt 22 workshops, og indimellem fik de tid til at snakke og netværke med kendte og ukendte kolleger. Fagligt kom konferencen vidt omkring. Der var “hårde” faglige emner som CLP-mærkningsregler, celleteknik og hjerneforskning – og mindre hårde som ølbrygning. Der var fagpolitiske

4

emner som forhandling om løn og arbejdsvilkår og DL-F’s fremtid, og der var “bløde” emner som arbejdsmiljø, trivsel på jobbet og mindfulness. Kort sagt noget for enhver smag og interesse. Liv på Mars – måske Ved middagstid lokkede mikrobiolog Kai Finster mange til sin workshop med overskriften ”Er der liv på Mars?”. Den handlede om et spændende tværfagligt forskningsprojekt på Aarhus Universitet, der har strakt sig over de seneste 10 år. Ud over de medvirkende biologer, fysikere, kemikere, geologer og studerende huskede forsker Finster også at kreditere de dygtige laboranter, der udfører analysearbejdet. Vi hørte om den tidlige Marsforskning gennem 60’erne og

70’erne og ikke mindst om de to Viking-rumsonder, der i 1975 landede på Mars. Med primitiv robotog computerteknologi foretog de – uberørt af laboranthænder – analyser, der for de næste 20 år nedtonede forventningerne om liv på planeten. Der kom først rigtig gang i forskningen igen i 1996, da en lille meteorit fra Mars blev fundet ved Antarktis. Den over 4 mia. år gamle sten indeholdt nogle ca. 500 nm lange strukturer, der måske er fossile bakterier. Så udløb tiden desværre, og vi fik aldrig det endegyldige svar på spørgsmålet om liv på Mars eller historien om de fremskridt, Mars-forskningen på universitet og på verdensplan har gjort i de senere år. Men det var noget af en teaser. Arbejdsmiljø dengang og nu Mere færdige blev de på workshoppen om hverdagen på jobbet i ”de gode gamle dage”, som blev kørt af laboranterne Peder


Blom, Helle Larsen og Karen Christiansen. Her kunne ældre og yngre deltagere hhv. fortælle og høre om, hvordan man tidligere tog mere lemfældigt på arbejdsmiljøet. – Vi pipetterede med munden, også når vi arbejdede med organiske opløsningsmidler, og det gik ikke altid godt, fortæller Karen. Peder supplerer med historien om en kollega, der fik huller i tænderne på den konto. – Som elev var jeg på laboratoriet på Kemisk Værk i Køge, der fremstillede pesticider. De brugte den samme opvaskebørste til forsøgsglas og kaffemaskinen. Da jeg påtalte det, fik jeg bare at vide, at elever da også blev mere og mere hysteriske. De tre er enige om, at arbejdsmiljøet heldigvis tages langt mere alvorligt i dag. Men nye problemstillinger melder sig hele tiden. – Tag f.eks. nanoteknologien. Der er tale om nogle meget potente stoffer, og der er ikke rigtig nogle regler på området. Det er meget usikkert, hvilke forholdsregler man skal tage her, siger Karen. Arbejdsmiljøet var også emnet for Inge Hansens workshop om et trivselsprojekt hos Howden i Næstved. Da det vellykkede projekt startede i 2007, var det med vægt på sundhed – kost, motion, rygestop osv. Siden er fokus flyt-

5


ARTIKEL

Tid til eftertanke Midt på dagen var det tid til fælles eftertanke med Lisbeth Holm, tidligere DL-F-formand, og Søren Stagis’ fælles workshop om mindfulness. Det handler bl.a. om at lade være med hele tiden at analysere, bedømme – og fordømme – sig selv eller andre, at være til stede i nuet, at ”give slip” og være åben over for nye sanseindtryk. – Det virker mod livsstilssygdomme som stress, udbrændthed og depression, forsikrede Lisbeth og Søren. Meditation er et af redskaberne, man kan anvende, og der blev stille – meget stille – i den store sal – da Søren tog hele den store forsamling med på en 10 minut-

6

ters guidet og afslappende meditationstur. Herefter var batterierne ladet op til en ny runde workshops inden afslutningen sidst på eftermiddagen. Lægger gerne hus til Ikke kun de deltagere, LABORANTEN mødte, var glade for arrangementet. Det gjaldt også Dorte Ydemann Pedersen, uddannelseschef på Erhvervsakademi Aarhus. – Vi tøvede ikke et sekund med at lægge hus til. Det er vigtigt, at folk fra laborantverdenen mødes, danner netværk og lærer nyt. At man hele tiden gør en indsats for at bevare sin værdi på arbejdsmarkedet. Hvis man har siddet mange år i en virksomhed, og den så lukker – så er det kun en fordel, at man har haft antennerne ude og har orienteret sig lidt bredere, siger Dorthe og tilføjer: – Vi har jo faciliteterne, så det var meget nærliggende for os. Og så har vi da desuden bidraget med tre oplægsholdere, der har fortalt om hhv. ølbrygning, professionsbacheloruddannelsen og miljøfremmede stoffer i grundvandet. Sidst på dagen fik alle interesserede tilbudt en rundvisning på skolen. – Det kunne måske inspirere til at søge ind på overbygningen – vores professionsbacheloruddannelser i laboratorie-, fødevareeller procesteknologi. Eller på nogle af vores efteruddannelseskurser. Her har vi netop indledt et samarbejde med Dansk Laborant-Forening, som inden længe vil resultere i nye efteruddannelsestilbud, slutter Dorte. ■

VOXPOP

tet til trivsel generelt, bl.a. hvordan man håndterer og forebygger stress. – Skal den slags projekter lykkes, er det vigtigt, at man har et godt forhold til sin ledelse, og at de spiller med. Og så gælder det om at få det forankret i Arbejdsmiljøorganisationen og ikke mindst i Samarbejdsudvalget. Man skal aftale nogle klare politikker – og huske at få dem lavet i ”fredstid”, lød nogle af Inge Hansens råd til deltagerne.


INGE STÅLEM Statens Serum Institut

MENG-CHI-YANG LEO Pharma

– Det har været en god mulighed for både at møde nye laboranter og folk, man kender. Jeg har haft glæde af bl.a. foredraget om Mars og af indslaget om Mindfulness. Det med at være nærværende og leve i nuet er nok noget, livet lærer én. Og for mit vedkommende også, da jeg har været alvorligt syg.

– Konferencen har i høj grad levet op til mine forventninger. Sådan en dag kan man både bruge til at blive klogere og skabe netværk ud over sit eget lille snævre felt.

– Under konferencen har jeg selv kørt en workshop om, hvordan man som sygdomsramt kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Nogle bliver desværre fyret i forbindelse med langvarig sygdom. Det skete ikke for mig. Jeg arbejdede på nedsat tid, mens jeg var syg og bevarede således kontakten til jobbet og kollegerne. Min oplevelse var, at det gjorde det lettere for mig at komme tilbage for fuld kraft igen. Det budskab ville jeg gerne give videre til andre.

– Jeg arbejder som kemisk-fysisk laborant, så derfor valgte jeg nogle emner, jeg ikke kendte så meget til. Det var enormt spændende at høre en medarbejder fra Danisco fortælle om de tanker, fødevareindustrien gør sig med hensyn til smag, synsindtryk, lyd og emballage. Det var også spændende at høre laboranten fra Aarhus Universitet fortælle om fremstilling af kunstigt kød. FAO (FN’s Fødevare- og landbrugsorganisation/red.) mener, at vi i 2050 på verdensplan vil konsumere dobbelt så meget kød som nu. Så må man enten avle mange flere dyr eller ”tænke ud af boksen” – i nye teknologier. Produktionen af kunstigt kød vil forurene mindre og betyde bedre dyrevelfærd.

BIRGITTE WEST Laborantstuderende på 2. semester på ErhvervsAkademi Sjælland, Roskilde – Jeg deltog i studietræffet i Odense tidligere på året, hvor vi hørte om konferencen. Det betød, at otte fra mit hold tog med. Det har været rart også at møde så mange færdiguddannede laboranter, og jeg har hørt en masse spændende ting. Bl.a. om alt det, der skal til, for at kunne brygge øl. Her var både noget viden om kemi og mikrobiologi at hente. – Det var også spændende at høre om miljøfremmede stoffer i grundvandet. Når jeg er færdiguddannet, vil jeg gerne lave noget inden for retskemi eller -genetik, men miljøundersøgelser kunne også være en mulighed.

7


ARTIKEL

LABORANTEN – et FAG-blad Evaluering af læserundersøgelsen 2011

Resultatet af undersøgelsen viser stor tilfredshed med fagbladet LABORANTEN. En trofast læserskare, masser af input og en stor interesse for at deltage i fokusgruppe er delkonklusionerne.

svaret af 1270 medlemmer, hvilket svarer til en besvarelse på 20% af de udsendte mails. Trofaste læsere med en bred palet af ønsker

Af Susanne Bahne Hansen, ansvarshavende redaktør LABORANTEN I september gennemførte Dansk Laborant-Forening en elektronisk læserundersøgelse, der blev udsendt via mail til alle medlemmer, vi har e-mail adresse på. I DL-F ønsker vi hele tiden at forny og forbedre fagbladet LABORANTEN. Formålet med læserun-

dersøgelsen var derfor at afdække de steder, hvor læserne ønskede forbedringer på bladet. Vi ønskede at afdække, hvad der efterlyses og, hvad vi med andre ord kunne gøre bedre. Læserfrekvens, kan medlemmerne bruge LABORANTEN i deres arbejde og foretrækker medlemmerne den trykte form eller en elektronisk form? Dette var nogle af spørgsmålene, der blev be-

Arbejdsmiljø Løn- og personalepolitik Uddannelse og efteruddannelse Teknologi og analyseteknik Arbejdspladsbeskrivelser Andet

FIGUR 1 Der er en bred palet af ønsker til, hvilke emner man gerne vil læse om i LABORANTEN.

8

Undersøgelsen tegner et billede af en medlemsgruppe, der læser næsten hele deres fagblad og hver eneste måned. De læser det først og fremmest af interesse og for at blive klogere på deres fag. 30% angav dog samtidig, at de læser LABORANTEN som en del af deres arbejdsliv. Især Miljøbrevkassen og indhold af arbejdsmiljømæssig karakter blev fremhævet som et vigtigt redskab for arbejdsmiljørepræsentanternes daglige arbejde. Af Figur 1 ses det, at der er en bred palet af ønsker til, hvilke emner man gerne vil læse om i LABORANTEN. Hvis man kigger nærmere på gruppen af andre ønsker, ser vi, at især kurser, nyt fra brancheklubberne og fokus på alle faggrupper indenfor DL-F står på ønskelisten. Et FAG-blad først og fremmest! Meget kendetegnende for undersøgelsen er, at læserne gerne ser


en bred fokus på faget. Indholdet skal være af relevans for DL-F’s medlemmer og deres arbejdsliv og dagligdag. Figur 2 viser et udpluk af de besvarelser, der kom på spørgsmålet om ændringer til LABORANTEN. Den viser, at det først og fremmest er fagligheden LABORANTEN skal dyrke. Sågar ønskede en række medlemmer, at man opdelte bladet i enkelte faggrupper. Budskabet er ikke til at tage fejl af. Medlemmerne ønsker et fagblad, de kan identificere sig med. De ønsker at blive klogere – på faget, på andre og på sig selv. Læserne siger ja tak til trykt fagblad Et af undersøgelsens spørgsmål gik på, hvorvidt læserne ønskede LABORANTEN som trykt eller elektronisk medie. Og set ud fra besvarelserne er der ingen tvivl. 2/3 ønsker fortsat et trykt fagblad tilsendt. Argumentet er, at det kan tages med overalt, det forsvinder ikke i en fyldt mailboks og i en travl hverdag, hvor mange sidder foran computeren i mange timer, er papirudgaven et velfortjent afbræk. Omvendt argumenterer en gruppe af læsere for en økonomisk og

Små arbejdspladser Nyhedsbrev/digitalt fagblad Del bladet op i forskellige faggrupper Videnskabelige artikler Fagpolitik Efteruddannelse/uddannelse/ fokus på unge Stillingsopslag

FIGUR 2 Udpluk af de besvarelser, der kom på spørgsmålet om ændringer til LABORANTEN.

miljømæssig gevinst ved at gå over til elektronisk version. Spørgsmålet er dog, hvor stor en besparelse der på bundlinjen er, hvis vi ser nærmere på debatten mellem det trykte og elektroniske medie? For LABORANTEN’s vedkommende bliver fagbladet trykt på genbrugspapir, og den grafiske branche er i dag stort set uden organiske opløsningsmidler – det gælder også LABORANTEN. Der bliver med andre ord hverken fældet regnskove eller brugt skrappe farveopløsninger, når fagbladet produceres.

På den anden side koster det også strøm at tænde sin computer og sætte sig ned og læse løs på skærmen. Derimod skal fagbladet ikke bæres til papiraffald, sammen med resten af den linde strøm af papir, vi modtager med posten, hvis den kan modtages elektronisk.

Fortsættes næste side

9


ARTIKEL

”Vidste du, at LABORANTEN findes som elektronisk version på DL-F’s hjemmeside? Gå ind på: www.dl-f.dk og læs videre i dit fagblad”

Det miljømæssige aspekt kan derfor være svært at gøre op helt så enkelt, som ønsket kunne være. Stor tilslutning til FOKUSGRUPPE Som en del af undersøgelsen ønskede DL-F at opbygge en fokusgruppe til brug i den fremtidige udvikling af fagbladet. 85 medlemmer har meldt tilbage, at de gerne vil være en del af dette. Og arbejdet med at igangsætte bru-

10

gen af fokusgruppen er i skrivende stund i fuld gang. En af tankerne med fokusgruppen har været, at denne skulle være et aktivt redskab for DL-F og Redaktionsudvalget som en evalueringspartner overfor særlige emner i fagbladet. Men også som en indgangsvinkel og repræsentativt udsnit af medlemsgruppen, der vil kunne medvirke til en endnu bredere tilgang til interessante emner og problemstillinger alle medlemmerne kunne få glæde af.

LABORANTEN ønsker at have fingeren på pulsen – og med fokusgruppen håber vi at opnå dette i endnu højere grad. Med LABORANTEN ind i fremtiden? Iderigdommen var også stor, når vi ser på forslag til ønskerne om fremtidens fagblad. Nyhedsbreve, oversigt over relevante udstillinger, messer og kampagner. Podcasts, Apps og elektronisk version af LABORANTEN – som bladreversion var blot nogen af ideerne, der udsprang af læserundersøgelsen. Et stort ønske var synliggørelse af de enkelte faggrupper i DL-F. Et ønske DL-F allerede har taget til sig. Derfor vil LABORANTEN i 2012 sætte en særlig fokus på: Mangfoldighedens år. Vi vil i en række temanumre belyse særlige faggrupper eller arbejdsområder med det formål at synliggøre både fagets mangfoldighed og de mange muligheder, der er som medlem af DL-F. Konklusionerne – set med LABORANTEN’s øjne DL-F’s medlemmer er på papiret måske en forholdsvis homogen


HVORDAN BLIVER LABORANTEN TIL?

gruppe. Men ser vi på vores arbejdsindhold spænder vi ganske bredt. Det er med til at give os et væld af muligheder, når vi taler om karriere og jobmuligheder. Det gør det dog også samtidig til en næsten umulig opgave at ramme det enkelte medlem præcist med alt i fagbladet. Det er derfor DL-F og bestyrelsens ønske, at vi set over et helt år først og fremmest kan formå at ramme så bredt, at alle medlemmer finder deres fagblad interessant. Vi ønsker at være det foretrukne fagblad, der hives op af tasken, tages frem i laboratoriet og læses overalt – og gerne det hele. De kommende år vil der derfor blive arbejdet med en videreudvikling af ikke blot fagbladet – men også de platforme, der kan understøtte bladet og DL-F som landsforening. Vi vil i fremtiden gøre brug af mailkontakt til medlemmerne, når vi har medlemstilbud. Og samtidig vil vi gå i tænkeboks ift. ønskerne om nyhedsbreve, brug af alternative medier og meget, meget mere. Der skal lyde en stor, stor tak for alle besvarelserne i læserundersøgelsen. De har givet masser af input, ideer og nye vinkler til fagbladet LABORANTEN. ■

• Vidste du, at dit fagblad først og fremmest bliver til på baggrund af frivillige medlemmer, herunder både den ansvarshavende redaktør og Redaktionsudvalget, der består af medlemmer af DL-F, der har et fuldtidsarbejde som laborant? • Artikler skrives primært af professionelle journalister og fotografer, men medlemmer er meget velkomne til at indsende både artikler, artikelforslag, læserbreve og andet input til LABORANTEN. • Bladet layoutes af Korsager Grafisk Design i Esbjerg og trykkes hos KLS i Avedøre. • LABORANTEN udkommer hver måned og distribueres ud til alle medlemmer af DL-F – også de studerende. • Fagbladet er et af de ældste i HK og har eksisteret siden 1957. • Det er bladets overordnede mål at skabe et fagblad af høj fagligt niveau med fokus på indhold, der tager udgangspunkt i medlemmernes dagligdag og virke. • Der prioriteres dels en dækning af fagligt stof, ansættelsesretsligt, arbejdsmiljømæssigt, kompetenceudvikling, job- og uddannelsesrelateret stof. • Og desuden en stor dækning af landsforeningens branchenetværk med fokus på det enkelte medlems muligheder lokalt. • DL-F har fast tilknyttet en miljøbrevkasseredaktør til Miljøbrevkassen, der sikrer kontinuerlig fokus på arbejdsmiljø indenfor medlemmernes fag. • DL-F’s aktuelle fokusområder skal profileres med artikler i bladet – og i pressen i nødvendigt omfang. Hvis du ønsker at kontakte LABORANTEN, kan du skrive til dlf@hk.dk eller ansvarshavende redaktør: Susanne Bahne Hansen, susanne@dl-f.dk. God læselyst!

11


MILJØBREVKASSEN

MILJ

brevkassen

Arbejdsmiljøets smiley Af Vivian Plesner

De fleste kender den måske fra restaurationsbesøg. Men også indenfor virksomheders arbejds-

Miljøbrevkassen Redaktionen består af Jørgen Stage Johansen og Vivian Plesner. Alle medlemmer er velkomne til at indsende spørgsmål eller foreslå emner til uddybelse i Laboranten. Skriv til miljoebrevkassen@dl-f.dk. Miljøbrevkassen svarer altid direkte tilbage til medlemmet, og efter aftale med medlemmet bruges emnet muligvis til artikler i Laboranten. Spørgeren er anonym i Laboranten.

miljø i Danmark bruges den til på en let måde at give offentligheden mulighed for at følge med i, hvordan det går med arbejdsmiljøet på en given virksomhed. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 255 ”Bekendtgørelse om offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø mv. (Smileyordning)” trådte i kraft 20. marts 2007. På Arbejdstilsynets hjemmeside, kan du let søge på virksomheder inden for dit interesseområde, såsom by, branche eller søge på specifikt firmanavn. Smilyes gives i forbindelse med at Arbejdstilsynet aflægger et besøg på virksomheden. Hvis der har været et screeningsbesøg inden ordningen trådte i kraft, ses dette ikon på søgefunktionen:

Det er op til virksomheden at søge om at få genvurderet besøget,

12

med henblik på at få en grøn smiley. Grøn smiley Den grønne smiley gives, hvis virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet – altså, at de ikke overtræder arbejdsmiljøreglerne. Sammen med den grønne smiley offentliggøres en dato, der viser, hvornår virksomheden blev screenet eller hvornår virksomheden afsluttede sit udestående med Arbejdstilsynet. Den grønne smiley bliver fjernet fra Arbejdstilsynets hjemmeside, hvis virksomheden får påbud om forhold, der udløser en gul eller en rød smiley. Det vil sige, hvis virksomheden får et forbud, et strakspåbud, et rådgivningspåbud, et påbud med frist eller en afgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Virksomheden får den grønne smiley igen, når den ikke længere har et udestående med Arbejdstilsynet.


DE 4 SMILEY’ER

Gul smiley Den gule smiley viser, at virksomheden har fået et strakspåbud, et påbud med frist, en afgørelse om psykisk arbejdsmiljø eller en afgørelse uden påbud. Sammen med den gule smiley offentliggøres de arbejdsmiljøemmer, der har udløst den gule smiley – f.eks. støj, ergonomi eller arbejdspladsvurdering. Den gule smiley bliver altid vist på Arbejdstilsynets hjemmeside i mindst seks måneder. Det gælder uanset, om virksomheden har efterkommet påbuddet inden da, og ellers indtil de arbejdsmiljø-

problemer, der har udløst den, er blevet løst. Den gule smiley bliver fjernet fra hjemmesiden, når Arbejdstilsynet har fået en tilbagemelding fra virksomheden om, at problemerne er løst eller, at de midlertidige foranstaltninger, der blev påbudt, er gennemført og, at der er iværksat en varig løsning af arbejdsmiljøproblemet. Derefter kan den gule erstattes af en grøn smiley.

Sammen med den røde smiley offentliggøres de arbejdsmiljøemner, der har udløst den røde smiley – f.eks. støj, ergonomi eller arbejdspladsvurdering. Smiley'en omfatter virksomhedens juridiske enhed eller den konkrete produktionsenhed, som Arbejdstilsynet har været på tilsyn hos. Den røde smiley bliver altid vist på Arbejdstilsynets hjemmeside i mindst seks måneder. Det gælder uanset, at problemerne er løst eller, at de midlertidige foranstaltninger, der blev påbudt, er gennemført og, at der er iværksat en varig løsning af arbejdsmiljøproblemet, der har efterkommet forbuddet/rådgivningspåbuddet inden da. Og ellers indtil de arbejdsmiljøproblemer, der har udløst den, er blevet løst. Klagemuligheder over smileyen

Rød smiley Den røde smiley viser, at virksomheden har fået et forbud eller et rådgivningspåbud.

Smiley'en er kun et symbol, så virksomheden kan ikke klage over selve smiley’en, men virksomheden kan dog klage til Arbejds-

13


MILJØBREVKASSEN

miljøklagenævnet over den afgørelse, som har udløst den gule eller røde smiley. Klagen har opsættende virkning. Det vil sige, at virksomheden ikke får en gul eller rød smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside, før klagefristen er udløbet, og klagen er behandlet. Når der er givet et forbud, har klagen over et forbud dog ikke opsættende virkning. Det betyder, at den røde smiley offentliggøres med det samme! Krone smiley Krone smiley’en viser, at virksomheden har indsendt et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat til Arbejdstilsynet og bedt dem om offentliggørelse. Det vil sige, at virksomheden har gjort en ekstraordinær indsats for at sikre en høj arbejdsmiljøstandard. Arbejdsmiljøcertifikatet – og dermed krone smiley’en – kan omfatte den juridiske enhed og alle tilhørende produktionsenheder, eller den enkelte produktionsenhed. Virksomheder, der er certificeret ved akkrediteret certificering, skal endvidere ind-

14

sende en erklæring, der sikrer, at certificeringsorganet giver Arbejdstilsynet besked, hvis virksomhedens certifikat bliver frataget, suspenderet eller bortfalder. Krone smiley’en bliver fjernet fra Arbejdstilsynets hjemmeside, hvis virksomheden får et eller flere påbud, som medfører en gul eller en rød smiley eller, hvis certificeringsorganet ved akkrediteret certificering har givet Arbejdstilsynet besked om, at virksomhedens certifikat er frataget, suspenderet eller bortfaldet. Krone smiley’en bliver vist igen på Arbejdstilsynets hjemmeside, når virksomheden har meddelt Arbejdstilsynet, at påbud-

dene er efterkommet eller, når det akkrediterede certificeringsorgan har givet Arbejdstilsynet besked om, at de forhold, der lå til grund for fratagelsen eller suspensionen af certifikatet, ikke længere er til stede. Husk! Smiley’erne giver et øjebliksbillede af arbejdsmiljøet i de virksomheder, Arbejdstilsynet har besøgt. Smiley’erne viser ikke udviklingen over tid. En virksomhed med en grøn smiley kan godt have haft en rød eller en gul smiley tidligere, og ordningen egner sig derfor ikke til generaliseringer på brancheniveau.

Status i skrivende stund kan ses på Arbejdstilsynets hjemmeside og viser, at 775 har en rød smiley, hvorimod hele 85.665 har en grøn. Kilde: http://arbejdstilsynet.dk/da/tilsyn/smiley.aspx.


K O M M E N TA R E N

I gjorde det igen……… Olie er ikke bare olie. Kan du forhandle for dig selv? Dine sanser er et måleinstrument. Hvordan bliver jeg professionsbachelor? Storytelling, og hvad var det nu, det der med Nano? Det var bare nogle af overskrifterne fra DL-F konferencen lørdag den 29. oktober 2011. Mange spændende oplæg var der. Så mange, at det var svært at vælge, og der var flere, som var “overtegnet” tidligt på morgenen. For medlemmerne kom tidligt: kl. 08:30 trådte de første af de 140 tilmeldte ind af døren til Laborantskolen i Aarhus. På trods af weekend og tåge er laboranter et morgendueligt folkefærd. Som altid, når mange laboranter er samlet, går snakken på kryds og på tværs.

En del af oplæggene blev givet af laboranter. Det viser, at det ikke behøver at være professionelle oplægsholdere og undervisere, der fortæller. Vi har alle noget at dele ud af, ikke kun fra det professionelle arbejdsliv, men også fra “det andet liv” – vi skal bare turde gøre det, for vi kan godt! Konferencen var kun den anden af sin slags i DL-F’s historie. Men med den tilslutning og opbakning kan vi vist godt sige, at det bliver en tradition. Tak fordi I mødte så talstærkt op og gjorde det tydeligt, at vi vil noget med vores landsforening! Helle Vendelbo Jensen Formand

Nogen havde aftalt at tage afsted sammen med kolleger og få en udflugt ud af det, andre kom på egen hånd. Men ens for dem alle var, at de havde lyst til at bruge dagen på at blive klogere og på at tale med andre laboranter.

HELLE VENDELBO JENSEN

15


FAGLIGT

Vejledning om Biologisk arbejdsmiljø Der er kommet en ny vejledning fra I-BAR (Industriens Branche Arbejdsmiljø Råd) omkring biologisk arbejdsmiljø. Vejledningen angiver det niveau og den gode praksis, som branchernes parter ønsker ved biologisk og genteknologisk arbejde i laboratorier i procesindustrien. Vejledningen henvender sig primært til laboratorier inden for procesindustrien, hvor der arbejdes med biologisk materiale, herunder f.eks. inden for medicinalindustrien, biotekindustrien og laboratorier på forbrændingsanlæg. Men andre områder, der arbejder med biologiske materialer, vil også have glæde af vejledningen. Den kan hentes på www.i-bar.dk, hvor den både er tilgængelig som pdf-fil, og som noget nyt er den også tilgængelig som epub til brug for smartphone og tablet. Desuden er tjeklisterne også tilgængelige i særskilt worddokument.

Den trykte version kan som altid bestilles på www.dl-f.dk

16


DIVERSE

Kære venner Der var med meget blandede følelser jeg den 9. november overdrog førertrøjen til næstformand Helle Vendelbo Jensen i DL-F. Efter 5½ år som formand er DL-F virkelig gået mig i blodet. Jeg kommer til at savne alle jer engagerede DL-F’ere, jeg igennem årene har mødt rundt om i landet. De mange fantastiske oplevelser I har bidraget med, vil jeg aldrig glemme. Men nye opgaver og spændende udfordringer venter mig. På den nu overståede HK/Privat kongres blev jeg valgt til næstformand. Næstformandsposten i forbundssektoren er et fuldtidsjob. Det betød, at jeg samtidig måtte sige farvel til mine dejlige kolleger hos Novozymes A/S.

Men jeg tager en masse ideer med mig, både fra DL-F og fra Laborantklubben Novozymes. Jeg håber, vi ses i andre sammenhænge fremover. Og indtil da: Pas godt på vores DL-F.

Mange hilsner fra Marianne Vind, Næstformand HK/Privat, 44mvp@hk.dk

17


KURSER

KURSUS nyt Kursus for den erfarne og den nye praktikantvejleder Er du praktikantvejleder – eller overvejer du at blive det? Så er her et nyt kursus i Dansk Laborant-Forening for dig.

På kurset vil følgende emner indgå: ■ Rollen som vejleder ■ Samtaletræning – coaching – den løsningsorienterede metode. Formål og udbytte Formålet er: ■ At vejlederen får et klart billede af, hvad rollen indebærer ■ At udvikle vejlederens personlige kompetencer ■ At give vejlederen værktøjer og metoder til at varetage rollen ■ At træne konstruktiv feedback ■ At styrke vejlederens personlige gennemslagskraft ■ At træne samtalens mange muligheder herunder den svære samtale

18

Hvordan sætter man begrænsninger f.eks. brug af mobil i laboratoriet, møde ind når der ikke er andre i laboratoriet? Hvordan synliggør man vejlederfunktionen overfor kolleger og chef (tidsforbrug, kompetenceudviklingen, vigtigheden af funktionen)?

Målgruppe Kurset er udelukkende for nuværende eller kommende praktikantvejledere. Indhold En to dages workshop, hvor formålet er at træne og udvikle vejlederne til at varetage rollen som praktikantvejleder. At være vejleder i dag kræver forståelse for egen vejlederstil samt indsigt i praktikanternes forskellige behov for vejledning. Der præsenteres metoder til at hjælpe vejlederen som samtalepartner i forskellige situa-


tioner – den fremadrettede samtale – den problemfyldte samtale og den vanskelige samtale. Værktøjer og teori som trænes på workshoppen.

Kursusdato Vi afholder to identiske kurser: 9.-10. januar 2012, Aarhus 16.-17. januar 2012, København

Undervisningen veksler mellem teori og praksis, og tager udgangspunkt i vejledernes egne situationer. ■ Vejlederrollen ■ Vejlederens kompetencer ■ Dialogen ■ Coaching, vejledning, rådgivning ■ Spørgeteknik ■ Konfliktløsning ■ Feedback ■ Den svære samtale.

Varighed Mandag fra kl. 9.00 -16.00 Tirsdag fra kl. 9.00 -15.00

Undervisere Lisbeth Holm er uddannet laborant og har gennem flere år været formand for Dansk Laborant-Forening. Hun har gennem en årrække arbejdet som udviklingskonsulet i HR-afdelingen på Statens Serum Institut og har mere end 10 års erfaring med ledelse, undervisning, rådgivning, organisations- og teamudvikling. Søren Stagis er uddannet jurist og har arbejdet som forhandlings- og udviklingskonsulent i Danmarks Jurist og Økonomforbund. Han har mere end 17 års erfaring med rådgivning, undervisning, foredrag, workshops og konferencer. De er begge uddannet som coach, træner og udviklingskonsulenter og etablerede i 2009 konsulentfirmaet Forvandling.

Kursussted Centralt placerede lokationer i København og Aarhus. Deltagere vil få nærmere besked. Økonomi Kurset er gratis for de medlemmer af Dansk Laborant-Forening, der for nuværende er praktikantvejledere samt de, der overvejer at blive praktikantvejleder. Transport, materialer, kost og logi bliver dækket af Dansk Laborant-Forening. Arbejdsgiveren dækker løntab. Deltagerne skal selv sørge for at træffe aftale med arbejdsgiveren om dette.

Tilmelding Tilmelding sker via www.mithk.dk og pladserne bliver fordelt efter først til-mølle-princippet.

Kursusnummer København: 0745-12-02 Kursusnummer Aarhus: 0745-12-01 Henvendelser vedrørende tilmelding, eller andet praktisk, skal ske til HK’s Kursusafdeling på tlf. 33304200 eller på mail: kursusafdelingen@hk.dk.

19


KURSER

KURSUS nyt Kursusoversigt Laboratorie- og Proces 2012 ErhvervsAkademi Sjælland – Campus Roskilde

Kursustitel Analyse- og apparatteknik Elektronik for laboranter Gaskromatografi introduktion Gaskromatografi, hands on HPLC introduktion HPLC introduktion, hands-on HPLC metodeudvikling Kromatografi (HPLC og GC), 6 ugers selvvalg Kromatografi for erfarne brugere, 6 ugers selvvalg Pipetter, kalibrering og udvejning i samarbejde med Eppendorf Bioteknologi Basal lægemiddellære Bioteknologi, 6 ugers selvvalg DNA teknik Elektroforese, grundbegreber ELISA Enzymer Genekspression Genteknologi, 6 ugers selvvalg Grundlæggende PCR teknik Grundlæggende realtime PCR/QPCR Kvantitativ og Real time PCR (QPCR) med AH Diagnostics Western Blot og SDS Page, grundlæggende Western Blot og SDS Page, Tricks og fif, med Kem-En-Tec

20

Start dato

Slut dato

Varighed

24.04 21.05 23.05 26.03 28.03 04.06

25.04 22.05 23.05 27.03 28.03 05.06

2 2 1 2 1 2

27.02

Bemærkning

Pris m. moms

Type

dage dage dag dage dag dage

6.500 6.500 4.500 6.500 4.500 6.500

IDV IDV IDV IDV IDV IDV

09.03

2 uger

5.955

ÅU-F

30.04

11.05

2 uger

NYT

5.600

ÅU-F

11.04

11.04

1 dag

Revideret

3.250

IDV

25.04 13.02 21.03 19.04 15.03 07.06 07.05 21.05 06.03

26.04 30.03 22.03 19.04 15.03 07.06 11.05 08.06 06.03

2 dage 6 uger 2 dage 1 dag 1 dag 1 dag 30 timer ma, on, fr 3 uger 1 dag

6.500 10.500 6.500 4.500 4.500 4.500 4.900 8.700 4.500

IDV AU IDV IDV IDV IDV ÅU-F ÅU-F IDV

14.05

14.05

1 dag

4.500

IDV

31.01

01.02

2 dage

8.750

IDV

11.06

11.06

1 dag

4.750

IDV

12.06

12.06

1 dag

4.750

IDV


Kursustitel EDB IT – word, excel mm. Fødevarer Fødevarekemi Fødevarelovgivning med fokus på fødevaresikkerhed og egenkontrol Mærkning af fødevarer – varedeklaration, næringsdeklaration og tilsætningsstoffer GLP GLP grundlæggende HACCP HACCP, GMP og egenkontrol HACCP og ISO 22000 auditering Kemi Kemi indledningsfag, VVU Kemi og matematik studieforberedende kursus Fødevarekemi Matematik Laboratorieberegninger Matematik og kemi, studieforberedende kursus Matematik indledningsfag, VVU Mikrobiologi Basal bakteriologi Basalt om aktuelle patogene bakterier i fødevarer Basalt om immunkemiske metoder (ELISA) til påvisning af patogene bakterier Det mikrobiologiske QC-lab

Start dato

Slut dato

Varighed

Bemærkning

Pris m. moms

Type

Alle uger, man-ons

kontakt konsulenten Aftales

IDV

08.05

09.05

2 dage

6.000

IDV

01.02

02.02

2 dage

7.000

IDV

27.03

28.03

2 dage

6.500

IDV

05.03

05.03

1 dag

4.000

IDV

28.02 13.03

01.03 15.03

3 dage 3 dage

10.750 10.750

IDV IDV

03.01

14.02

7 dage

3.000

ÅU

09.01 08.05

27.01 09.05

3 uger 2 dage

4.375 6.125

IDV IDV

19.01

20.01

2 dage

6.000

IDV

09.01 05.01

27.01 16.02

3 uger 7 dage

4.375 3.000

IDV ÅU

11.04

11.04

1 dag

4.000

IDV

30.05

30.05

1 dag

4.000

IDV

16.02 24.05

16.02 24.05

1 dag 1 dag

4.000 7.250

IDV IDV

Akademiet tilbyder udlejning af faciliteter (pilot plan), og i samarbejde med VIFFOS (Videnscenter for fødevarer og sundhed) tillige konsulentbistand mv. til udvikling af nye, velsmagende og gerne sunde produkter. Aftal en rundvisning eller et møde, så I kan se mulighederne for udvikling af nye produkter i miniskala. Kontakt konsulent Kaj Reiter 4634 6279 – kr@ucr.dk Konsulentbistand 875 kr./time Leje af Pilot 3.750 kr./dag

21


KURSER

Kursustitel

Pris m. moms

Type

6 uger 1 dag

10.500 4.750

AU IDV

15.06

2 dage

9.875

IDV

09.01

20.01

2 uger

NYT

5.955

ÅU-F

21.05

01.06

2 uger

NYT

5.600

ÅU-F

01.03 20.03 17.04 05.06

01.03 20.03 17.04 06.06

1 1 1 2

4.000 4.000 4.000 7.750

IDV IDV IDV IDV

03.01

14.02

3.000

AU

Matematik, indledningsfag

05.01

16.02

3.000

AU

Bioteknologi

05.03

11.06

6.000

AU

Forsøgs- og projektstyring

28.02

05.06

6.000

AU

Fødevareteknologi

06.03

12.06

6.000

AU

Kemiteknologi

27.02

18.06

6.000

AU

Mikrobiologi og hygiejne

28.02

19.06

6.000

AU

Måleteknik

27.02

04.06

6.000

AU

Procesteknik

01.03

14.06

6.000

AU

Specialeforløb

08.03

07.06

6.000

AU

Afslutningprojekt

07.03

06.06

7 dage Tirs. 15.30-19.30 7 dage Tors. 15.30-19.30 11 dage Man. 15.30-19.30 12 dage Tirs. 15.30-19.30 14 dage Tirs. 15.30-19.30 13 dage Man. 15.30-19.30 14 dage Tirs. 15.30-19.30 14 dage Man. 15.30-19.30 13 dage Tors. 15.30-19.30 5 dg+ hj Tors. 15.30-19.30 5 dg+ hj Ons. 15.30-19.30

6.000

AU

Mikrobiologi og hygiejne, 6 ugers selvvalg på VVU Påvisning af patogener ved PCR Vurdering af mikrobiologiske analyseresultater i fødevareindustrien Proces Oprensningsmetoder, 6 ugers selvvalg Proceskontrol med six sigma, 6 ugers selvvalg Statistik Grundlæggende statistik Tests Regressions- og variansanalyse Forsøgsplanlægning Teknonom og akademiuddannelse Kemi, indledningsfag

Kontakt Kursuskonsulent Kaj Reiter Tlf.: 4634 6279 kr@ucr.dk

Start dato

Slut dato

Varighed

16.04 10.05

25.05 10.05

14.06

Kursussekretær Birte Hoberg (IDV og ÅU-F) Tlf.: 4634 6404 bbh@ucr.dk

Bemærkning

dag dag dag dage

Studiesekretær Elisabeth Drewes (AU og ÅU) Tlf.: 4634 6401 ehd@ucr.dk

Alle Priser på IDV er inklusiv moms. Vi tager forbehold for fejl samt ændringer i priser og datoer.

22


DIVERSE

.856(5 .DOHQGHUPHGRYHUNXUVXVWLWOHUNDQSULQWHV IUDZZZPVFRQVXOWGN 0XOLJKHGIRURQVLWHNXUVHU

Julekampagne pĂĽ eLINE Pipetter

20% rabat pü alle pipetter. Ved køb af 2 pipetter VÌlg mellem følgende gratis julegaver

Chromatografi *&*&06+3/&+HDGVSDFH 2UJDQLVNNHPLPP

Biotek &HOOHG\UNQLQJ%LRNHPL(/,6$ 3&5+LVWRORJL3URWHLQHUPP

A - Tilhørende Refill spidser til begge pipetter B - 1 stk. Ergopack

Kvalitet */3*036WDWLVWLN9DOLGHULQJ .YDOLWHWVVLNULQJPP

06& %ÂĄJHVYLQJHW

A - Refill tips

6NRYOXQGH

06& ZZZPVFRQVXOWGN

'DQPDUN  LQIR#PVFRQVXOWGN

B. - Ergopack

Kampagnerne gÌlder fra d. 15/11 - 31/12 2011 Ring og hør nÌrmere!

_________________

HUSK!

Julekampagne pĂĽ mLINE Pipetter

NÌste nummer af LABORANTEN udkommer den 26. januar 2012. Deadline til bladet er den 25. december 2011. Ved køb af mLINE Starter Kit 1 eller 2 er din gratis julegave 1 stk. Linear Stand

Almen definition VÌrktøj er betegnelsen pü ting, som er pist vÌk, nür du har mest brug for dem.

Dandiag A/S l MĂĽrkĂŚrvej 9 2630 TĂĽstrup l T: 4343 3057 www.dandiag.dk dandiag@dandiag.dk

23


BRANCHEKLUBBERNE

NYT fra brancheklubberne D L - F H O V E D S TA D E N FYRAFTENSARRANGEMENT

DL-F Hovedstaden inviterer til EFTERUDDANNELSESMESSE Har du oplevet, at det kan være svært at finde vej i efteruddannelsesjunglen?

Arrangementet foregår Torsdag den 2. februar 2012 kl. 16.30 – 20.00

DL-F Hovedstaden inviterer til Efteruddannelsesmesse, hvor vi har inviteret en række kursusudbydere til en aften, hvor du kan finde vejen. Sideløbende med messen vil der blive afholdt en række foredrag, hvor du bliver klogere på dit fag. Kom og få inspiration til efteruddannelsesmuligheder og andre spændende foredrag.

Mødested I HK Hovedstaden, Artillerivej 30, Rund mødesal/Lille mødesal, København S. Arrangementet vil være åben for alle medlemmer hos Dansk Laborant-Forening.

Følgende stande vil være på messen Professionshøjskolen Metropol, Laborantskolen Nordsjælland, Erhvervsakademiet Roskilde, MSC, Dansk Laborant-Forening, HK Hovedstadens gratis kursustilbud, Pharmakon og Altox.

Tilmelding Tilmelding skal ske via vores hjemmeside www.imi.hk.dk eller www.MitHK.dk. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jane Rigtrup på 33 30 24 36 eller via DL-F Hovedstadens mail dl-f-hovedstaden@hk.dk. Vel mødt til dette spændende arrangement. Med venlig hilsen DL-F Hovedstaden

Foreløbigt program ser således ud Kl. 16.30 – 20.00 Efteruddannelsesmessen åbner i den runde mødesal Kl. 17.00 – 17.45 Fremtidens laborant set med HR øjne: Lars Meyer, Staten Serum Institut og Henrik Kretzschmar, Xellia Kl. 18.00 – 18.45 Luftforurening i Danmark: Steffen Loft, KU, Institut for Folkesundhedsvidenskab Kl. 19.00 – 19.45 Foredrag om VTEC udbruddet: Flemming Scheultz, Statens Serum Institut

24


D L - F H O V E D S TA D E N

Tid til forandring? – Nyt fra DL-F Hovedstaden Den 24. november 2011 afholdte DL-F Hovedstaden ordinær generalforsamling. 72 medlemmer var mødt frem til en aften med både foredrag, debat og tid til netværk. Aftenen blev indledt med et meget spændende foredrag af tilsynsførende/dyrlæge Morten Lisby fra Fødevarestyrelsen om: Vores fødevarer – en årsag til sygdom? Efter aftenens foredrag var alle blevet meget klogere på den risiko, der er ved fejlbehandlede fødevarer.

Der var valg til bestyrelsen og denne ser derfor således ud Formand ■ Susanne Bahne Hansen, Novozymes A/S Bestyrelsesmedlem ■ Abdelgani Ajane, Leo Pharma A/S ■ Akoua Eugenie Kouakou, Xellia ■ Annie Jensen, Københavns Universitet ■ Birgit Jansen, Fødevarestyrelsen ■ Bodil Holten, Danmarks Tekniske Universitet ■ Modesto Guzmán, ALK Abello ■ Pia Møller, Statens Serum Institut ■ Susanne Thyssing Nielsen, Biogen Bestyrelsessuppleant ■ Flor Risquet Splittorff, Ledig ■ Joan Hindsgaul-Nissen, Statens Serum Institut ■ Kevin Chung, Professionsbachelor studerende

Aftenen bød på en god debat om især vores landsforening, DL-F, og de udfordringer de fremmødte mener, at fremtiden vil bringe. Et af de store diskussionspunkter var vores uddannelse og behovet for kompetenceløft eller, hvorvidt vi fortsat skal sikre et håndværksmæssigt fundament i laborantuddannelsen. Der blev efterlyst mere holdning, kant og synlighed fra landsforeningens side. Og spørgsmålet om de indre linjer og ny struktur i landsforeningen blev også vendt. Med den debat er der lagt op til et spændende delegeretmøde, hvor der givetvis vil blive debatteret videre om ovenstående emner. Fra brancheklubbestyrelsen skal der samtidig lyde et stort tillykke til de 65 valgte delegerede fra DL-F Hovedstaden, der til marts 2012 skal deltage i DL-F’s delegeretmøde i Nyborg. Hvis du ønsker at få tilsendt vores invitationer, før de kommer i LABORANTEN, kan du tilmelde dig vores E-mail Service. Derved får du vores tilbud direkte i din mailboks. Send os en e-mail med dit navn, cpr.nr., adresse, arbejdsplads og hvilken e-mail du ønsker at få tilsendt invitationerne til. Tilmeldingen skal sendes til: dl-f-hovedstaden@hk.dk. På bestyrelsens vegne Susanne Bahne Hansen Formand

25


BRANCHEKLUBBERNE

NYT fra brancheklubberne DL-F MIDT

GENERALFORSAMLING Laborantbrancheklubben DL-F Midt indkalder herved klubbens medlemmer til ordinær generalforsamling: Onsdag den 8. februar 2012, kl. 17.30, hos HK Midt, Lumbyvej 11, 5100 Odense C, indgang A, lokale: se oplysningstavlen.

Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning om klubbens virke 4. Regnskab 5. Indkomne forslag a. Forslag til vedtægtsændringer b. Forslag til sektorgeneralforsamlinger c. Almindelige forslag 6. Valg a. 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år b. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år 7. Eventuelt.

OBS. Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være DL-F Midt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. E-mail: midt@dl-f.dk. Evt. spørgsmål kan rettes til samme mailadresse eller formanden (Lene Sørensen) på tlf: 5189 3471. Der er mulighed for at tilmelde sig spisning på HK Midt i det store mødelokale “Havfruen” efter generalforsamling. Dette er kl. 18.30 på samme adresse. Ønsker du at deltage i spisningen, bedes du tilmelde dig til dette senest den 1. februar 2012 på HK Midt’s hjemmeside www.hk.dk/midt under arrangementer – DL-F Midt “Generalforsamling”. Tilmeldingen gælder spisning. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig generalforsamlingen for at deltage kun her. Efter generalforsamlingen og spisning vil der kl. 20.00 være et foredrag med Peter Qvortrup Geisling (TV-lægen) med emnet “Stress”. Foredraget varer ca. 1 time, hvorefter der er mulighed for at stille spørgsmål. Spisning og foredrag foregår i fællesskab med andre brancheklubber under HK Midt. Med venlig hilsen Bestyrelsen DL-F Midt

26


DL-F SJÆLLAND

Generalforsamling for Brancheklubben DL-F Sjælland Onsdag den 25. januar 2012 kl. 17.00 hos HK Slagelse, Valbyvej 65, 4200 Slagelse. Brancheklubben DL-F Sjælland indbyder hermed til generalforsamling for alle medlemmer. Der skal også være valg til delegeretmøde, spisning og bankospil. Mød op til en hyggelig aften, hvor det er muligt at snakke med andre laboranter, og få inspiration fra andres arbejdspladser. I år skal der også vælges delegerede til delegeretmøde i DL-F, der afholdes den 31. marts – 1. april 2012 på Hotel Nyborg Strand.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være brancheklubben i hænde senest otte hverdage før generalforsamlingen, dvs. senest søndag den 15. januar 2012 på mail: sjaelland@dl-f.dk. Af hensyn til bankospil og spisning bedes du tilmelde dig senest tirsdag den 17. januar 2012 på mail: sjaelland@dl-f.dk. Skriv venligst navn og arbejdsplads i mailen. Vi ses den 25. januar i Slagelse – jeg kommer!

Dagsorden 1. 2. 3. 4. 5.

Valg af dirigent Valg af referent Beretning Økonomi Valg til bestyrelse – 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Britta Pugholm, CP Kelco (Modtager genvalg) Tina Sonne (Modtager genvalg) 6. Valg af 2 suppleanter for 1 år: Charlotte Petersson (Modtager genvalg) Annelise Hoffbeck, DTU-RISØ (Modtager genvalg) 7. Valg af revisor for 1 år og revisorsuppleant for 1 år: Anne Grethe Winding, RUC (Modtager genvalg) Marianne Lauritzen, RUC (Modtager genvalg) 8. Indkomne forslag 9. Fremtidigt arbejde 10. Valg af delegerede (Der skal vælges 20 i alt) 11. Valg af suppleanter til delegerede (Der skal vælges 5 i alt) 12. Eventuelt

27


BRANCHEKLUBBERNE

NYT fra brancheklubberne DL-F VESTJYLLAND OBS! NY DATO – GRUNDET VALG AF DELEGEREDE!

Laborantbrancheklubben Vestjylland indbyder til

Generalforsamling Torsdag den 12. januar 2012 kl. 17.00 i HK Esbjergs lokaler Borgergade 2-4.

Dagsorden 1. Valg af referent og ordstyrer 2. Beretning 2011 4. Valg På valg er: Kasserer: Jan Jensen Bestyrelsesmedlem: Birthe Grandelag for 2 år 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 2 suppleanter for 1 år 1 revisor for 1 år 1 revisorsuppleant for 1 år Valg af delegerede til DL-F’s delegeretmøde 31.03-01.04 2012.

Bestyrelsen skal helst sammensættes med repræsentanter fra forskellige virksomheder – vi vil derfor opfordre alle virksomheder til at møde op. 5. Indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 6. Evt.

Af hensyn til efterfølgende spisning skal tilmeldingen ske senest fredag den 30. december 2011. Til: Vestjylland@dl-f.dk Mvh. Anita Gammelgård

28


DL-F NORDJYLLAND

40 ÅRS JUBILÆUM og Generalforsamling i DL-F Nordjylland 2012 DL-F Nordjylland har eksisteret i 40 år, og det vil vi gerne fejre sammen med jer. Onsdag den 18. januar 2012 kl. 17.00 i HK Nordjyllands lokaler, Gartnervej 30, Skalborg. Forslag, der ønskes behandlet under punkt 5 i dagsordenen, skal sendes til klubbens mailadresse: nordjylland@dl-f.dk, senest fredag den 6. januar 2012. Efter generalforsamlingen fejrer vi jubilæet med lidt god mad, et enkelt glas – eller to, hygge, samvær og masser af networking… og måske en enkelt overraskelse eller to. Vi glæder os til at se dig onsdag den 18. januar 2012 kl. 17.00. Med venlig hilsen Bestyrelsen i DL-F Nordjylland

Dagsorden: 1. 2. 3. 4. 5.

Valg af dirigent Valg af stemmeudvalg Bestyrelsens beretning Regnskab Indkomne forslag, herunder også forslag til delegeretmødet i Dansk Laborant-Forening 30. marts - 1. april 2012 6. Valg af: a) Formand b) 3 områdebestyrelsesmedlemmer c) 3 suppleanter for de under b) valgte områdebestyrelsesmedlemmer d) 1 revisor e) 1 revisorsuppleant f) 7 delegerede til delegeretmøde i Dansk Laborant-Forening 30. marts - 1. april 2012 7. Eventuelt

29


BRANCHEKLUBBERNE

NYT fra brancheklubberne DL-F ØSTJYLLAND

DL-F SYDØSTJYLLAND

Kommunikation

Afholder valg af delegerede til

– hvad bliver der sagt mellem linjerne?

DANSK LABORANTFORENING’s delegeretmøde

Nytårsmøde for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Den 31. marts – 1. april 2012 HR-konsulent og certificeret coach Lone Tange fra firmaet Tange HR underholder hele aftenen med fokus på de fire former for kommunikation med udgangspunkt i D, I, S, C. Lær mere om, hvordan aktiv lytning og analyse af kropssprog kan hjælpe DIG i dit arbejde som TR og AMR.

Tirsdag den 10. januar 2012 kl. 18.00 hos HK Vejle, Søndergade 2, 7100 Vejle (Bagsiden af Å-centret).

Dagsorden Tid/sted Torsdag den 26. januar 2012 klokken 16.30-19.00 i HK’s kantine på 6. sal Park allé 11, 8000 Aarhus C. Tilmeldingsfrist Søndag den 22. januar 2012. Tilmelding Til oestjylland@dl-f.dk, hvor du oplyser dit navn, cpr. nr. og evt. klub. Alternativt kan du også tilmelde dig via www.mitHK.dk ved at gå ind under kursuskatalog og arrangementer.

1. Valg af 6 delegerede

Idet vi er vært ved lidt at spise, beder vi derfor om tilmelding. Tilmelding Senest onsdag den 4. januar 2012 til: sydoestjylland@dl-f.dk Med venlig hilsen Bestyrelsen Brancheklubben for laboranter DL-F Sydøstjylland

30


ORIENTERING FRA BESTYRELSEN

ORIENTERING fra bestyrelsen Bestyrelsen har afholdt møde den 17. november 2011

Efterlysning af nye bestyrelsesmedlemmer Så lakker vores delegeretperiode mod enden, og den 31. marts – 1. april 2012 skal der vælges en ny bestyrelse. Men det er allerede nu, der skal findes nye bestyrelsesmedlemmer. Så går du med lysten til at være med til dette arbejde, skal du vælges som delegeret i din lokale brancheklub på deres generalforsamling. Disse generalforsamlinger løber af stablen hen over de næste par måneder. For at få så ”bred” en bestyrelse, opfordres der til, at hele landet er repræsenteret i bestyrelsen. Men også til, at begge køn samt personer med forskellig etnicitet er repræsenteret i den kommende bestyrelse.

Vejlederkursus/praktikantvejlederpjece Vi har i forbindelse med det seneste optag på skolerne set et øget optag, og det er vi selvfølgelige glade for. Men vi ser også, at det er svært at få en praktikplads, og her vil vi gerne hjælpe virksomhederne. Derfor har vi stablet to praktikantvejlederkurser på benene. Her vil du blive klædt på til det at have en praktikant. Meningen med disse kurser er også, at vores praktikantpjecer trænger til at blive opdateret, og det vil være oplagt at spørge deltagerne på disse kurser om, hvad der skal stå i pjecen. Hvad er det du står og mangler? Kurserne kører i januar, og du kan andet sted her i bladet se invitationen. Praktikantvejlederpjecen vil blive opdateret umiddelbart derefter. For at dække det behov, der er lige nu, vil sekretariatet lave en folder om det at have en praktikant, og folderen vil snarest muligt blive fremstillet.

Ny faglig sekretær i DL-F Pr. 1. december 2011 er Jens Klingenberg blevet ansat som faglig sekretær for DL-F. Bestyrelsen byder hermed Jens velkommen og ser frem til samarbejdet.

Facebook I DL-F har vi barslet med facebook i nogen tid, og pt. mangler der kun ganske få tiltag, så er vi også at finde her. Glæd dig derfor til at finde os på Facebook. Her vil sekretariatet sørge for at følge den, mens bestyrelsen vil sørge for at komme med indlæg. Står du og har lyst til at debattere med os, skal du være velkommen til at komme med indlæg. Så hold øje med Facebook i den kommende tid.

Vellykket DL-F Konference 2011 DL-F konferencen 2011 blev afholdt i Aarhus, og bestyrelsen vil gerne takke alle for en god og lærerig dag. Vi vil gerne opfordre jer til at komme med gode ideer til næste konference, som bliver afholdt i 2012 på Sjælland.

Delegeretmøde 2012 På bestyrelsesmødet var et af de store emner på dagsordenen det kommende delegeretmøde 31. marts - 1. april 2012. På mødet var der en debat omkring vedtægtsændringer, handlingsplanen for bestyrelsen og en generel drøftelse om den nuværende udvalgsstruktur i DL-F. Sidst, men ikke mindst, har bestyrelsen besluttet, at temaet for delegeretmøde 2012 skal være MANGFOLDIGHED.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 5. januar 2012. Sager, den ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, bedes indsendt til dlf@hk.dk senest den 22. december 2011.

31


DIVERSE

DL-F’S HJEMMESIDE Kig forbi: â–

LĂŚs LABORANTEN online

â–

Se spĂŚndende kurser og arrangementer

â–

Bestil lommebogen 2012 pĂĽ hjemmesiden

â–

Hold øje med generalforsamlingen i din lokale brancheklub

â–

Find flere billeder fra DL-F konferencen 2011

Mangler du noget pĂĽ siden – sĂĽ skriv til os via ‘Ros og ris’ pĂĽ forsiden af hjemmesiden.

www.dl-f.dk – det betaler sig altid

.RPWLOYLQWHUIHVWSn/DERUDQWDIGHOLQJHQ )UHGDJGMDQXDUIUDWLO )HVWHQIRUHJnULNDQWLQHQSn%UHGDKOVJDGH $OOHWLGOLJHUHRJQXY UHQGHVWXGHUHQGHHUYHONRPQH 3ULVNULQFOVSLVQLQJGULNNHYDUHUN¡EHVSnVWHGHW 'HDGOLQHIRUWLOPHOGLQJ2QVGDJG 'HUYLOVRPVLGVWY UHNDJHNRQNXUUHQFHWLOPHOGLQJSnJLIU#VFHXGN ,QGEHWDOSHQJHQHSnNRQWR RJVNULYHGHOWDJHUQDYQ H RJKROGQXPPHU

32


KALENDEREN

Mødekalenderen MARTS 2012

JANUAR 2012 ● 5. DL-F – Bestyrelsen

● 20.-21. DL-F – Bestyrelsen

● 2. DL-F – Bestyrelsen

● 7. DL-F – Redaktionsudvalg

● 25. DL-F Sjælland – Generalforsamling

● 3. DL-F – Fælles udvalgsmøde

● 9.-10. DL-F – Kursus for den erfarne og nye praktikantvejleder, Aarhus

● 26. DL-F Østjylland – Nytårsmøde for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter

● 11. DL-F Hovedstaden – ● 28. DL-F – Uddannelsesudvalg Formøde for DL-F Hovedstadens delegerede ● 12. Vestjylland – Generalforsamling ● 16. DL-F Midt – HK Museet og valg af delegerende ● 16.-17. DL-F – Kursus for den erfarne og nye praktikantvejleder, København ● 18. DL-F Nordjylland – Generalforsamling

● 22. DL-F Hovedstaden – Formøde for DL-F Hovedstadens delegerede ● 31.3.-1.4 DL-F – Delegeretmøde 2012

FEBRUAR 2012 ● 2. DL-F Hovedstaden – Efteruddannelsesmesse ● 4. DL-F – Redaktionsudvalg ● 8. DL-F Midt – Generalforsamling

Se kurser og arrangementer på hjemmesiden: www.dl-f.dk

33


KOLOFON

LABORANTEN er udgivet af: Dansk Laborant-Forening, tilsluttet HK

Dansk Laborant-Forenings bestyrelse

Redaktion-ekspedition: Dansk Laborant-Forening Weidekampsgade 8, Postboks 470 0900 København C Tlf. 33 30 44 74, Fax: 33 30 44 95 Ansvarshavende redaktør: Susanne Bahne Hansen Redaktionsudvalg: Doth Andersen, Anita Grosen, Susanne Bahne Hansen, Jette Haugaard, Rikke Holm, Eva Agnes Peter og Tove Wiegers Udkommer 12 gange årligt Indlæg/Annoncer: Sendes til dlf@hk.dk

FORMAND Helle Vendelbo Jensen E-mail: helle@dl-f.dk Faglige sager: Stat Statsgruppen og Løn- og Personalepolitisk udvalg

Lilja Laxbro E-mail: lilja@dl-f.dk Uddannelsesudvalg

NÆSTFORMÆND Alice Blak Iversen Tlf. mobil: 26 91 07 57 E-mail: alice@dl-f.dk Faglige sager: Privat Løn- og Personalepolitisk udvalg

1. suppleant Beth Stavnsgaard

Lone Nielsen E-mail: lone@dl-f.dk Faglige sager: Kommunal

Sidste frist for indlæg/annoncer: Den 25. i måneden kl. 10.00 blad nr. 3-5-7-10-12 er den 20. i måneden Årsabonnement: Årligt 500 kr. ekskl. moms Oplag: 11.000 eksemplarer Distribueret oplag: 10.341 eks.

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Susanne Bahne Hansen Tlf. mobil: 61 55 06 37 E-mail: susanne@dl-f.dk

Pia Møller Hansen E-mail: pia@dl-f.dk

DANSK LABORANTFORENING/SEKRETARIAT Weidekampsgade 8 Postboks 470 0900 København C Tlf. 33 30 44 74 Fax: 33 30 44 95 E-mail: dlf@hk.dk www.dl-f.dk Faglig sekretær: Jens Klingenberg Rasmussen Jeanna Olsen Tlf. 33 30 47 13

BESTYRELSESMEDLEMMER Anita Grosen Tlf. mobil: 25 52 38 73 E-mail: anita@dl-f.dk

Design og layout: Korsager Grafisk Design A/S Oddesundvej 1, Postboks 4068 6715 Esbjerg N Tlf. 75 47 02 23 E-mail: tbk@korsager.dk

Anne Grete Flæng E-mail: annegrete@dl-f Arbejdsmiljøudvalg Laila Egø Rossen Tlf. mobil: 22 31 24 66 E-mail: laila@dl-f.dk Teknologiudvalg

Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Hvidovre No. 001

Kontrolleret af: Kontrolleret oplag: 9.598 Eksemplarer i perioden: 1. juli 2010 - 30. juni 2011

KLIMA-NEUTRAL TRYKSAG

Kontaktpersoner i udvalgene ARBEJDSMILJØUDVALG Amiu-britta@dl-f.dk UDDANNELSESUDVALG Mette Ploug udd-mettepl@dl-f.dk LØN- OG PERSONALE POLITISKUDVALG Annelise Hoffbech lp-annelise@dl-f.dk

34

REDAKTIONSUDVALG Ansvarshavende redaktør: Susanne Bahne Hansen Tlf. 61 55 06 37 susanne@dl-f.dk

Annoncestørrelser Annoncepriser pr. 1. januar 2011 Faste mål og priser på annoncer Sidestørrelser Højde x bredde 1 side (helside): 200 x 143 1/2 side (tværformat): 97 x 143 1/2 side (højformat): 200 x 69,5 1/4 side (højformat): 97 x 69,5 (Alle priser er incl. 4 farver) Format (højde x bredde): 240 x 170

Pris Kr. 15.300,Kr. 9.000,Kr. 9.000,Kr. 5.200,-


Kontingent- og dagpengesatser

Brancheklubformænd og kontaktpersoner

Kontingent pr. 1. januar 2011 Med A-kasse og efterløn Fuldtidsbeskæftigede . . . . . . . . . . . . 1.277-1.298 kr. pr. md. Deltidsbeskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . 865-886 kr. pr. md.

DL-F Hovedstaden Susanne Bahne Hansen Skelhøjvej 25 C, st. th. 2800 Kgs. Lyngby E-mail: hovedstaden@dl-f.dk

DL-F Sydøstjylland Niels Erik Petersen Ahornvænget 24 6640 Lunderskov E-mail: sydoestjylland@dl-f.dk

DL-F Midt Lene V. Sørensen Langesøvej 9 7000 Fredericia E-mail: midt@dl-f.dk

DL-F Vestjylland Anita Gammelgård Bæktoften 14 6800 Varde E-mail: vestjylland@dl-f.dk

DL-F Midtvest Susanne Leest Sneppevej 13 8800 Viborg E-mail: midtvest@dl-f.dk

DL-F Østjylland Tenna Skinnerup Thorsølundvej 21 8881 Thorsø E-mail: oestjylland@dl-f.dk

Med A-kasse uden efterløn Fuldtidsbeskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . 830-851 kr. pr. md. Deltidsbeskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . 567-588 kr. pr. md. Uden A-kasse Fuldtidsbeskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . 391-412 kr. pr. md. Deltidsbeskæftigede 15-30 timer . . . . . 235-256 kr. pr. md. Deltidsbeskæftigede u. 15 timer . . . . . 154-175 kr. pr. md. Beløbene er inkl. 78-99 kr. til forbundssektorerne. Men ekskl. evt. klubber. Studerende betaler ikke kontingent i skoleperioden. Praktikanter anmodes om at kontakte den lokale HK-afdeling. Dagpengesatser pr. 1. januar 2011 Fuldtidsbeskæftigede (maks) 766 kr. pr. dag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5 Deltidsbeskæftigede (maks) 511 kr. pr. dag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5 Nyuddannede fuldtid 628 kr. pr. dag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5 Nyuddannede deltid 419 kr. pr. dag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5

dage pr. uge) dage pr. uge)

DL-F Nordjylland Laila Egø Rossen Bryggervænget 3 9430 Vadum E-mail: nordjylland@dl-f.dk DL-F Sjælland Annette Tiedt Bakkegården 48, st. tv. 4000 Roskilde E-mail: sjaelland@dl-f.dk

dage pr. uge) dage pr. uge)

Annoncering Indlæg sendes elektronisk til: dlf@hk.dk Hjemmesideannoncering (gælder kun for stillings- og uddannelsesannoncer): www.dl-f.dk Gratis - ved samtidig annoncering i LABORANTEN - ellers: Kr. 6.800,- (uden logo) Materialeformater m.v. Rekvirer specifikke oplysninger hos:

Vidste du det?

KURSER Skal du på kursus – eller leder du efter det næste kursus? Tjek DL-F hjemmesiden for oplysninger om udbydere af kurser. Desuden kan du se og tilmelde dig DL-F’s egne kursustilbud.

www.dl-f.dk – det betaler sig altid

Dansk Laborant-Forening att.: Selda Özel Dir.tlf. 33 30 44 74 Fax: 33 30 44 95 E-mail: dlf@hk.dk Eller find alle oplysninger på www.dl-f.dk

Næste nummer af LABORANTEN Alle annoncer sendes elektronisk (kan medfølges af et papirprint - evt. pr. fax).

Udkommer den 26. januar 2012. Deadline til bladet den 25. december 2011.

35


Magasinpost MMP ID-Nr.: 42020

Bestilling af DL-F kalenderen for 2012 Vil du derfor være klar til 2012 med DL-F kalenderen i hånden, så skynd dig ind på www.dl-f.dk og bestil den allerede i dag.

I lommekalenderen kan du, udover de almindelige informationer, som månedsoversigt, postnumre og telefonvalg, også finde oplysninger om bestyrelsen, brancheklubberne, HK-afdelinger og meget andet.

2 0 1 2

DL-F kalen

D A N S K L A B O R A N T- F O R E N I N G

Kalenderen kan bestilles hos: Gå ind på vores hjemmeside www.dl-f.dk. OBS! Du får ikke en kvittering på bestillingen.

der 20 12

Laboranten no 12/2011  
Laboranten no 12/2011  

Monthly issue

Advertisement