Page 1

Ny tinnitusbehandling i Danmark

Nervus Vagus Stimulation Ørets gren af vagus nerven Vagus nerven

SPECIALKLINIK FOR TINNITUSBEHANDLING


Indledning Tinnitus er iblandt de lidelser, der i mest alvorlig grad forringer patienters livskvalitet. Ingen kan helt sætte sig ind i omfanget af den lidelse man kæmper med - det hele foregår inde i ens eget hoved, og koster konstant både mentale og fysiske ressourcer. Kun de der selv har prøvet at have tinnitus kan forestille sig, hvor nedbrydende og trættende det er konstant at have en støj inde i hovedet, som man får at vide man bare skal lære at leve med. Alene den meddelelse, forværrer tinnitus for rigtig mange patienter, for den taler direkte til den naturlige frygt for at man aldrig slipper af med sin tinnitus, eller at det ligefrem kan blive værre. I sommeren 2017 introducerede vi en ny tinnitus-behandling i Danmark, i form af frekvensbaseret musikterapi kombineret med laserbehandling og infrarød stråling til det indre øre. Interessen har siden da været støt stigende, og tinnitus-behandlingen er i dag det der fylder mest her i klinikken, hvor vi hver uge modtager patienter fra alle dele af landet, og også ofte fra resten af Skandinavien. Det blev mødt med stor interesse – og også en portion skepsis – da vi tillod os at sige, at der faktisk var en chance for at en hel del af tinnitus-patienterne kunne få det markant bedre. Og det er da også vigtigt at fastslå, at der ikke findes nogen mirakelkure, hurtige helbredelser eller nemme løsninger når det gælder kronisk tinnitus. Men når det er sagt, findes der altså i dag behandlingsmetoder der i langt de fleste patienters tilfælde, vil kunne give en markant lettelse i belastningen af tinnitus, og et mærkbart løft i livskvalitet. De fleste af vores patienter gennemgår over tid en forandring, fra at tinnitus var et altoverskyggende problem, til at det bliver en parentes i deres liv. Fra noget der er så påtrængende at patienten generes flere gange i timen (eller minuttet), til at der typisk går dage imellem man bemærker at man har det. Behandlingen af tinnitus kræver stor tålmodighed af patienten – det er for de flestes vedkommende et langt sejt træk, hvor belønningen for indsatsen først kommer over tid. Men for den tålmodige og vedholdende patient, er der oftest rigtig meget at hente i behandlingen, langt mere end de turde håbe på i opstartsfasen hvor behovet for hjælp er stort, og forbedringerne i den første tid normalt er beskedne.

Vedholdenhed belønnes, ihvertfald når det kommer til tinnitusbehandling. Derfor finder du heller ingen hurtige forløb i vores række af tilbud, men behandlingsforløb af en varighed som vi erfaringsmæssigt ved der skal til, for at kunne gøre en forskel for patienten. Vi lancerer nu nervus vagus stimulation (NVS) - endnu en ny behandlingsform for tinnitus i Danmark. Behandlingen kan ikke stå alene, da det auditive cortex skal stimuleres med lyd sideløbende med NVS, og derfor kombiner vi med den frekvensbaserede musikterapi. Stimulation af vagus-nerven er kendt fra bl.a. behandling af epilepsi, men har de seneste år i en række af studier, vist positiv effekt på tinnitus i kombination med lydterapi. Behandlingen er en hjemme-behandling der kan foretages imens man lytter til musikterapien. De løbende justeringer foretager vi sammen med de løbende målinger af tinnitusfrekvens og ændringer i musikterapi. De konsultationer kan både foretages rent online, eller ved fysisk fremmøde i klinik. Vi kan derfor nu tilbyde tinnitus-ramte alt fra rene online forløb, til omfattende og rekreative behandlingsophold. Ofte oplever vi at patienterne starter med et online musikterapiforløb og når de så oplever at det har effekt, bliver de mere nysgerrige og tilvælger senere et behandlingsophold i klinikken. Vi ønsker at det skal være så fleksibelt som muligt at starte en behandling for sin tinnitus, så derfor kan du stykke dit forløb sammen af flere forskellige behandlingsformer, og altid frit vælge imellem online-konsultationer og fysiske møder. Har du brug for rådgivning eller har spørgsmål, så ring eller skriv - vi er her for at hjælpe dig, og vil altid vejlede dig bedst muligt ud fra din historik, situation og ønsker.

Thomas Borgå

Klinikchef og indehaver

2


Indhold 2 Indledning 4

Fremtidens tinnitusbehandling NVS og epilepsibehandling Effekten af NVS-behandling

10 Nervesystemet Den tiende kranienerve Det perifere nervesystem 12 Behandlingen Frekvensbaseret musikterapi Hvordan foregår det i praksis? NVS og infrarød stråling 17

Priser

18

Special ophold

19

Sammensæt dit forløb

3


Nervus Vagus Stimulation – fremtidens tinnitusbehandling

Ørets gren af vagus nerven Vagus nerven

4 | Fremtidens tinniusbehandling


Kliniske studier viser, at en effektiv vej til at skabe en modvægt til stress i nervesystemet, som er årsagen til tinnitus, kan være elektrisk stimulation af vagus-nerven. Der har de seneste år været en kraftig stigende interesse for vagus-nerven - ikke mindst hvilke muligheder stimulation eller behandling af netop denne nerve medfører, da eks. lidelser som tinnitus, epilepsi og depression kan påvirkes af netop vagus-nervens funktion. Studier i effekten af elektrostimulation af vagus-nerven, startede med forskning af denne metodes virkning på epilepsi-patienter og på genoptræning af hjerneskadede. Igennem dette forskningsarbejde, viste det sig ved et tilfælde, at behandlingen ofte forbedrede tilstanden hos patienter, der også samtidig led af tinnitus. Hermed opstod interessen for egentlige forsøg med tinnituspatienter og nervus-vagus stimulation med elektriske impulser. Vagus-nerven kan stimuleres effektivt uden på huden, heriblandt områderne i eller omkring øret og på tungen.

Metoden har allerede hjulpet hundredevis af danskere, og over halvdelen af patienterne valgte at kombinere den frekvensbaserede musikterapi med laserbehandling og infrarød stråling til det indre øre, da denne behandling erfaringsmæssigt får frekvensfaldet til at ske hurtigere og dybere. Samtidig hjalp behandlingen også på en stor del af de patienter, der led af hyperacusis (lydfølsomhed) og mange patienter med forringet hørelse har opnået betydelige forbedringer af høreevnen. Vi får løbende henvendelser fra tinnituspatienter, der efterlyser nye behandlingsmetoder for deres lidelse, men vi har været tøvende med at tage nye tiltag ind, da vores erfaring er, at langt de fleste patienter med tålmodighed og vedholdenhed kan få deres tinnitus reduceret væsentligt over tid, alene med den frekvensbaserede musikterapi. Samtidig synes vi, at det er vigtigt at de behandlingsmetoder, som vi tilbyder, har en forankring i en videnskabelig tilgang. At vi kan forklare hvad vi gør, og hvad den bagvedliggende ide og teori går ud på.

I sommeren 2017 introducerede vi frekvensbaseret musikterapi” til tinnitusbehandling i Danmark – der på engelsk er kendt som notched (skræddersyet) music therapy.

Fremtidens tinniusbehandling | 5


Vi har længe holdt øje med nervus vagus stimulation (NVS) som et muligt nyt tilbud til tinnituspatienter, og har nu som de første valgt at tilbyde behandlingsmetoden i Danmark.

Påvirkningen med lyd, aktiverer det auditive cortex - den del af hjernen der opfatter og bearbejder lyd, hvor både dit lydbillede og din tinnitus bliver skabt.

Der foreligger nu så mange studier på området med gode resultater, at metoden efter vores overbevisning er moden til at blive taget i brug. Vi vil tilbyde NVS-behandlingen som en behandling du kan foretage hjemme, så processen er ikke afhængig af at møde op i en klinik. Det skal være så let og enkelt anvendeligt som overhovedet muligt. Der er siden 2010 lavet flere forsøg i vestlige lande, hvor man har eksperimenteret med nervus vagus stimulation til tinnituspatienter uden på huden, i form af små elektriske impulser på bagsiden af tungen eller direkte på øret (omkring tragus og cymba conclea), og kombineret disse elektriske impulser med lydterapi.

Aktiveringen af det auditive cortex med lyd, kombineret med nervus vagus stimulationen - stimulerer hjernens plasticitet (dannelse af ny infrastruktur, eller nye pathways) og har samtidig en beroligende effekt på det autonome nervesystem. Dermed påvirkes flere af de vigtigste faktorer i kampen for at sænke tinnitus, eller arbejde sig ud af tilstandens belastende påvirkning på hjerne og nervesystem.

6 | Fremtidens tinniusbehandling


NVS og epilepsibehandling I USA har over 100.000 patienter, fået ind-opereret en pacemaker der har til formål at stimulere vagusnerven direkte på nervens forløb. Apparatet registrerer hvis patientens puls øges (hvilket kan være tegn på et nærtstående epileptisk anfald), og herefter stimulerer pacemakeren vagus-nerven, der enten helt eller delvist formår at berolige nervesystemet og bremse anfaldet. I Danmark udføres operationen i dag som et tilbud til epilepsipatienter, i det offentlige sundhedssystem. Studier af epilepsipatienter afslørede at patienter der også samtidig led af tinnitus, havde god effekt af vagus-nerve behandlingen. Pacemakeren viste sig at hjælpe mange af patienterne, men løsningen var alligevel ikke uden udfordringer. Operationen er både bekostelig (ca. 20.000 USD), og flere patienterne oplevede desværre også ofte bivirkninger ved implantatet. Derfor begyndte der igennem det sidste årti at opstå stor interesse for en ikke-invasiv behandling, altså en vej til at kunne påvirke vagus-nerven, uden det var nødvendigt med en operation. Vagus-nerven kan nemlig stimuleres på visse zoner, både på tungen og på to områder i øret. En både billigere og mere skånsom vej til en mulig tinnitusbehandling var måske pludselig en mulighed. De ikke-invasive behandlingsmetoder af vagus-nerven har senere vist god effekt, og har ikke medført de samme gener som pacemaker-behandlingen. Derfor vinder den ikke-invasive tilgang nu frem på internationalt plan. På engelsk kaldes metoden for transcutan vagus nerve stimulation (ofte forkortet tVNS).

Fremtidens tinniusbehandling | 7


Nerveceller (neuroner) er forbundet i et enormt netværk, hvorigennem et neuron kommunikerer med det næste neuron i kæden. Overgangstedet imellem to neuroner kaldes synapsen, hvor der overføres signalstoffer imellem cellerne. Signalstofferne kaldes med et bredt ord for neurotransmitter, som kan have flere forskellige funktioner. Overflødigt signalstof bliver omgående nedbrudt af et enzym, og herefter er synopsen straks klar til at gentage den lynhurtige transmissionsproces.

8 | Årsager, typer og patienter


Effekten af NVS-behandling Vi har tidligere beskrevet, hvordan behandlingen af vagus-nerven stimulerer den gren af det autonome nervesystem der kaldes det parasympatiske nervesystem, og på den måde virker beroligende på den menneskelige organisme.

I takt med at bumpet på vejen bliver mindre og mindre, bliver vibrationerne svagere og tinnitus-tonen svinder ligeså stille ind til et mindre niveau.

Der findes derudover to andre modeller der forklarer hvorfor stimulation af vagus-nerven kan påvirke tinnitus. En forskydning i dominoeffekten kan udjævnes Kommunikation i hjernen, sker igennem kædereaktioner af ”affyringer” imellem hjerneceller i en enorm høj hastighed. Den ene hjernecelle affyrer kemiske stoffer mod den næste hjernecelle i rækken, som så gentager processen. Kommunikation i nervesystemet eller hjernen, fungerer altså som en som en slags kemisk og elektrisk dominoeffekt i et hæsblæsende tempo. Tinnitus kan være en defekt, der er opstået eksempelvis pga. stress eller overbelastning i nervesystemet, et sted på vejen i denne dominoeffekts fine og sensitive forløb. Forestil dig at en af brikkerne på kommunikationsvejen falder langsommere eller ”sejere” end de andre, fordi den er beskadiget. Dette vil give en forskydning eller forsinkelse i kædereaktionen imellem hjernecellerne, og dette ”bump på vejen” vil kunne igangsætte en svingning. Svingninger bliver til lyd, og denne lyd kan blive til eksempelvis en hyletone. En teori omkring NVS behandling og tinnitus er, at når det auditive cortex stimuleres med lyd, samtidig med at vagus-nerven stimuleres elektrisk, udjævnes en sådan ujævnhed eller ”bump” på kommunikationsvejen

Ny infrastruktur kan dannes Tinnitus kan altså betragtes som en form for skade på nerveceller, og uanset om skaden skyldes lyd, stress, feber, tryk eller forgiftning, er en gruppe af nerveceller blevet overbelastede, og fungerer efterfølgende ikke optimalt. Vi beskrev tidligere, hvordan en skade muligvis kan ”udjævnes” ved en kombination af elektrisk stimulation af vagus-nerven kombineret med lyd-stimulation af det auditive cortex. Stimulation af vagus-nerven kan også stimulere hjernens plasticitet, eller hjernens evne til at danne nye pathways eller infrastruktur, om man vil. Hjernen kan ikke vokse, men den kan danne ny struktur, således at der kan laves omkørsler omkring skaden. Tunneler, broer eller omkørsler kan minimere skadens påvirkning af trafikkens flow, og dette kan være med til at gøre tinnitus til noget som fylder mindre i patientens bevidsthed.

Årsager, typer og patienter | 9


Er din vilje stærkere end dit autonome nervesystem? Du kan let tage en lille kamp med dit autonome nervesystem; prøv at holde vejret, så længe du kan. Uanset om du ønsker at holde vejret længe, vil det ikke kunne lade sig gøre. Dit autonome nervesystem vil altid vinde denne dyst, og igangsætte vejrtrækningen inden eksperimentet ville resultere i iltmangel. Det autonome vinder dysten mod viljens kontrol.

Nervus Vagus – den tiende kranienerve og en genvej til det autonome nervesystem ”My function is almost anything and vagus is my name”. Sådan kunne det lyde, hvis Vagus-nerven kunne tale, for nerven forbinder hjernen med de fleste af kroppens organer.

Det autonome nervesystem er en gigantisk automatpilot, der sikrer at vores bevidsthed ikke skal belemres med at tage aktivt stilling til mere end højst nødvendigt.

For at forstå vagus-nervens betydning og hvorfor stimulation af netop denne nerve bliver mere interessant i disse år, og hvorfor den kan få en rolle som behandlingsmetode til tinnitus, skal vi ud på en rejse, der både omhandler basal og mangeårig viden om, hvordan menneskets nervesystem fungerer og tanker om, hvor vores samfund bevæger sig hen og i hvilken hastighed.

Det autonome nervesystem deles kort og godt op i to forskelligartede funktioner, to såkaldte antagonister, som helst skal være i balance: Det sympatiske og det parasympatiske nervesystem. Førstnævnte fremmer alle funktioner i nervesystemet, og er derfor dén gren af dit nervesystem, der er kraftigt stimuleret ved stress, når du er under pres og eksempelvis skal præstere.

Alle de funktioner i vores krop, der ligger uden for viljens kontrol, styres af det såkaldte autonome nervesystem.

Det parasympatiske nervesystem derimod bremser organismen, fremmer immunforsvaret, fordøjelsen, restitutionen, får dig til at slappe af og sender dig mod søvnen, når kroppen behøver hvile.

10 | Nervesystemet


Det perifere nervesystem ns

je vil or ol f n r Ude kont

Under vil kontr jens ol

Autonome nervesystem

Somatiske nervesystem

Sympatiske Nervesystem

Parasympatiske nervesystem

Fremmer præstation:

fremmer restitution:

- Aktiveres ved stress eller behov for præstation

- Sænker pulsen - Sender blod til de indre organer og væk fra musklerne

- Øger pulsen så der sendes mere blod til musklerne - Øger lungernes optagelse af ilt - Sender blod fra fordøjelseskanalen og til musklerne - Øger sved-produktionen for at forebygge overophedning - Frigiver sukker til blodet, så cellerne får brændstof til energi

- Øger fordøjelsen og næringsoptagelsen - Fremmer immunforsvarets aktivitet

s ved Stimulere ling n a d NVS-beh

Hos tinnituspatienter ser man en høj aktivitet i sympatiske nervesystem, enten fordi stress har været en medvirkende faktor i den opståede tinnitus, eller fordi tinnitus i sig selv skaber stress i nervesystemet (eller en kombination af begge dele).

Ved NVS behandling stimuleres det parasympatiske nervesystem, der således fremmer de restituerende funktioner i kroppen og trækker i den modsatte retning af stress, præstation og belastning. Nervesystemet | 11


Et naturligt miljø skaber ikke blot gunstige baggrundslyde for camouflage af din tinnitus, som vinden i træerne eller havets brusen, men vil også virke stimulerende på det parasympatiske nervesystem og dermed sænke din tinnitus

Et samfund i hastig forandring og et presset nervesystem udløser tinnitus På mange måder er den tilværelse, vi lever i nu, langt fra det liv som vi fra naturens hånd er skabt til at leve. Mange overbelaster deres hjerne med et bombardement af informationer og impulser fra tidlig morgen til sen aften og understimulerer samtidig kroppen med inaktivitet. Privatlivet og arbejdslivet flyder sammen i en stor masse, hvor man altid er tilgængelige og altid på. Mange mangler lys, luft, stilhed, refleksion, motion og naturlige fødevarer. Vi presses af stigende krav om tilpasning til ny teknologi og effektivitet, for at generere fortsat mere økonomisk værdi til samfundet og os selv. Resultatet på denne rovdrift af vores egen organisme er et nervesystem i ubalance, og et samfund hvor flere og flere brænder ud eller ligger tæt på grænsen for, hvad de reelt kan klare.

12 | Nervesystemet

Et stressende miljø med trafikstøj, mange mennesker at forholde sig til og et krav om præstationer og effektivitet vil stimulerer det sympatiske nervesystem, og drive din tinitus opad.

Denne levevis resulterer i hyper stimuli (overstimulation?) af det sympatiske nervesystem og en tilsvarende mangel på aktivitet i den parasympatiske del af nervesystemet. Ubalancen fører f.eks. til søvnløshed, tinnitus, højt blodtryk, diabetes, kræft og naturligvis psykiske lidelser som stress og depression. Vi forsøger at kompensere for denne ubalance imellem vores mentale og fysiske aktivitet med motionscentre, meditationskurser, coaching og terapi, der alt sammen styrker det parasympatiske nervesystems funktion, men også er udtryk for, at der en grundlæggende ubalance i vores levevis i forhold til, hvad vi fra naturen side reelt er skabt til.


NVS i kombination med

Frekvensbaseret musikterapi Vi vil naturligvis anvende den frekvensbaserede musikterapi i kombination med NVS-behandlingen. Der er lavet forsøg med forskellige former for lydterapi, imens patienten modtager NVS. Heriblandt lydterapi hvor patienterne udsættes for ”beep-lyde” i forskellige frekvenser.

Lydterapi er behageligt og afslappende og har en effekt, der rækker ud over afslapning og psykologisk afledning eller adspredelse. Derfor kombinerer vi kun NVS behandlingen med den frekvensbaserede musikterapi, da denne metode er behagelig og afslappende for patienten og stimulerer tinnitusfrekvensen til at falde.

Vi har valgt ikke at anvende den form for lydstimuli til det auditive cortex, da det medfører ubehag for den tinnitusramte og ofte lydfølsomme patient, og dermed medfører risiko for forværring af både tinnitus og lydfølsomhed. Samtidig kan dén type lydterapi ikke sænke frekvensen på tinnitus, der i vores optik er en nødvendighed hvis tinnituspatienter skal opleve en varig forbedring af betydning for deres livskvalitet, og ikke blot en kortvarig lindring.

Vi er Danmarks mest erfarne i måling af tinnitus-frekvens – præcise og hurtige målinger betyder for dig maksimal effekt af behandlingsformen og højeste sikkerhed i målesituationen.

Musikterapien skruer ned for frekvenserne i det område, som din tinnitustone befinder sig i. Resultatet er at hjernen i det lange løb foranlediges til at tro at det er din hørelse det er galt med - og ikke musikken.

Behandlingen | 13


NVS behandling

Hvordan foregår det i praksis? Når du har modtaget dit forprogrammerede NVS-apparat og har fået din frekvensbaserede musikterapi udleveret, er du klar til at gå i gang. Vi viser dig på første møde, hvordan du kommer i gang, så det ikke er muligt at gøre noget forkert. Læg dig ned eller placér dig i din yndlingsstol og sæt en earplug i det ene øre. Vi anbefaler, at du skifter imellem højre og venstre øre fra dag til dag. Du kan lytte til musikken igennem dine over-ear høretelefoner imens du får elektrostimulationen i den ene øregang. Over-ear høretelefoner fra Sony kan tilkøbes for kr. 450,- eller du kan anvende dine egne, hvis du allerede har gode over-ear høretelefoner. Alternativt kan du også lytte til musikken uden høretelefoner, altså f.eks. på et helt almindeligt hi-fi anlæg eller noget lignende i din stue, imens du får NVS behandlingen i det ene øre. Men det kræver, at der er rimeligt ro omkring dig. Vi anbefaler, at du får NVS behandlingen og lytter til musikterapien imellem 30 og 60 minutter dagligt. Man kan både tage 60 minutter i træk eller fordele det på 2 x 30 minutter - der er ingen nævneværdig forskel i effekt.

14 | Behandlingen

Det er vigtigt at denne tid bliver så afslappende og behageligt som muligt. Derfor må NVS stimulationen aldrig blive så kraftig, at den er ubehagelig (mere power er ikke lig med bedre effekt) og musikken bør høres ved en behagelig og stille og rolig lydstyrke. I tilfælde af at musikken skal høres ved en kraftig lydstyrke (eksempelvis ved høretab i dette frekvensområde) guider vi i forhold til dette ved vores konsultation. Ved afslutningen af forløbet, evaluerer vi naturligvis, hvordan det er gået. Om der basis for evt. at forlænge behandlingsprocessen eller om vi har opnået det ønskede resultat og forbedring af livskvalitet. NVS og musikterapi kan gennemføres som et rent onlineforløb Både de løbende justeringer af NVS-apparatet og frekvensmålingerne til musikterapien kan foregå som et rent online forløb. Du er naturligvis også velkommen til at komme til fysiske møder hos os, men onlinekonsultationerne kan være et værdifuldt alternativ – eller supplement – til jer der har en lang transportafstand, eller i tilfælde af at covid-19 restriktionerne gør fysiske møder svære at gennemføre i praksis for jer.


Sådan kommer du let i gang med et online-baseret forløb: •

• • Hvilke udstyr og frekvenser anvender vi i NVS-behandlingerne? Vi anvender CE-godkendt kvalitetsudstyr fra en mangeårig samarbejdspartner, der i dag er en af Tysklands største producenter af medico-udstyr. Der er ingen kompromiser med hverken kvalitet, komfort eller driftsikkerhed i vores apparater til NVS-stimulation.

Bestil NVS + musikterapipakken på vores webshop, og du får tilsendt et forprogrammeret NVS apparat samt earplugs inden for 2 hverdage. Aftal hurtigst muligt tid til en konsultation (fysisk eller online). Ved konsultationen måler vi din tinnitus-frekvens og introducerer dig til hvordan NVS-apparatet fungerer, så du kommer let og sikkert i gang. Ønsker du onlineforløb får du tilsendt filer på mail. Vi kan hjælpe dig med det tekniske ved at sende musikken på en Sony mp3 afspiller (kr. 750,-). Nu er du i gang, og vi aftaler en ny tid til onlinekonsultation, hvor du igen får målt din frekvens, justeret dit NVS-apparat og tilsendt nye musikfiler.

Vi anvender 3 forskellige grundfrekvenser i vores NVS-behandling, primært baseret på følgende 3 virkemekanismer: •

• •

Påvirkning af det limbiske system og det prefrontale cortex (hvor tinnitus henholdsvis bliver forstærket og opfattet af bevidstheden) Stimulation af de inter-hemisfære fibre i hjernen 25 hz der tidligere har vist effekt og været anvendt i kliniske studier med NVS og lydterapi på tinnituspatienter

Earpluggen dyppes i et glas med vand, for at sikre maksimal kontakt, og indsættes herefter i øregangen. Apparatet tændes og der skrues op til at du kan mærke en følelse af en svag kildrende strøm. Herefter skrues let ned så du intet mærker, og du er klar til at tænde musikken og tage dine daglige 30 minutters afslapning.

Nemt og enkelt Klik på Teamviewer-ikonet på vores hjemmeside og giv os den adgangskode du får tildelt. Herefter skal du kun koncentrere dig om tinnitus-målingen - vi sørger for alt det tekniske.

Filerne får du derefter tilsendt på mail via et Dropbox-link

Behandlingen | 15


S I D E 20 / 32

850

nm

Mitochondrial respiration

arø

dt l

ys

Cytochrome Oxidase C

Fo

rb e

Nitric Oxide

io n

infr

ATP cAMP ROS Ca2+

dre

t c e ll

e -r e s p ir a ti o n

ep og r

era

t

Kan NVS og behandling med laser & infrarød stråling kombineres? Kan NVS-stimulationen og musikterapien anvendes i kombination med behandling med laser og infrarød stråling? Ja, NVS erstatter ikke vores hidtidige behandling med laser og infrarød stråling, men skal ses som et spændende supplement til den allerede eksisterende behandling. De to behandlingsformer påvirker to vidt forskellige indgangsvinkler til at forbedre tinnitus. Hvor NVS behandlingen primært tager udgangspunkt i stimuli af hjernens plasticitet og stimulation af nervus vagus (og den medfølgende beroligende påvirkning af det autonome nervesystem), er effekten af behandlingen med laser og infrarød stråling baseret på stimulation af høresansecellerne i det indre øre. Her øger den cellestimulerende stråling produktionen af energi (ATP) i cellernes kraftværker (mitochondrierne). Dette virker cellereparerende, har antiinflammatorisk effekt og frigiver antioxidanter, der beskytter mod frie radikaler (stress og aldersbetinget svækkelse/nedbrydning). Stimulationen af cellerne i det indre øre har ikke blot ofte effekt på høreskader og lydfølsomhed, men kan pga. det indre øres neurologiske sammenhæng med hjernen også forklare behandlingens, i de fleste tilfælde, positive effekt på tinnitus-tonen eller støjens frekvens.

16 | Behandlingen

Så de to behandlingsmetoder kan anvendes i kombination eller hver for sig – men vi anbefaler altid at de modtages i kombination med den frekvensbaserede musikterapi og bedst bliver det, hvis alle tre behandlingstilgange kombineres, så de styrker den samlede behandlingseffekt.. Det er af afgørende betydning, at patienten lytter koncentreret til musikken derhjemme. Studier har vist, at størstedelen af de patienter, der lyttede hver dag til den computermanipulerede musik, fik en signifikant forbedring sammenlignet med patienter, som lyttede til placebo-musik (altså helt almindelig musik). Da musikterapien skal gøre indtryk på hjernen, er det vigtigt, at man lytter koncentreret til musikken. Jo bedre vil resultatet blive. Efter et stykke tid vil patientens hyletone både falde i frekvens (tone) og i styrke (volume). For at opnå yderligere forbedring finder vi den nye lavere hyletone og sender på ny patienten hjem med et nyt musikstykke, hvor den nye frekvens er manipuleret ud af musikken. Regn med at processen tager omkring et helt år, og evaluer ikke på resultatet før efter 3 måneders lytning.


Priser på NVS & frekvensbaseret musikterapi Tilbud til patienter der allerede er i forløb med musikterapi, eller ønsker forlængelse af eksisterende musikterapiforløb i kombination med NVS-behandling: Pakke 1 NVS Apparat inkl. earplug, programmering, instruktion og løbende justeringer af apparat: Pris...................................................................................................................................................................................kr. 3.950,Pakke 2 NVS Apparat inkl. earplug, programmering, instruktion og løbende justeringer af apparat + 6 mdr. forlængelse af frekvensbaseret musikterapi (fysiske møder eller online konsultation): Pris...................................................................................................................................................................................kr. 5.950,Pakke 3 NVS Apparat inkl. earplug, instruktion og løbende justeringer af apparat + 12 mdr. forlængelse af frekvensbaseret musikterapi (fysiske møder eller online konsultation): Pris....................................................................................................................................................................................kr. 7.500,-

Introduktionstilbud til nye tinnituspatienter: NVS Apparat inkl. earplug, programmering, instruktion og løbende justeringer af apparat + 12 mdr. frekvensbaseret musikterapi (fysiske møder eller online konsultation) Pris................................................................................................................................................................................kr. 7.950,NVS + Premiumpakken: NVS Apparat inkl. earplug, programmering, instruktion og løbende justeringer af apparat + 12 mdr. frekvensbaseret musikterapi (onlinekonsultationer eller fysiske møder) + 10 behandlinger til det indre øre med laser og infrarød stråling Pris................................................................................................................................................................................kr. 12.950,Ekstra produkter 1 behandling med laser + infrarød stråling............................................................kr. 750,5 behandlinger med laser + infrarød stråling (10 % samlerabat)..................................................................kr. 3.375,10 behandlinger med laser + infrarød stråling (20% samlerabat)......................................................................kr. 6.000,Mp3 afspiller fra Sony...............................................................................................................................kr. 750,Sony headset...........................................................................................................................................................kr. 450,-

Priser | 17


SPECIAL-OPHOLD Vi har erfaring i at stykke behandlingophold sammen, der blot på en enkelt uge ofte kan gøre en markant forskel. Ud fra din situation og ønsker sammensætter vi en uge, fyldt med behandlinger, afslapning og oplevelser i naturen. Har du haft tinnitus i flere år, men nu havnet i “en negativ spiral”? Tinnituspatienter oplever desværre ofte at blive ramt af en række selvforstærkende faktorer. Stress giver tinnitus, mere tinnitus giver frygt for forværring og endnu mere fysisk og psykisk stress, stress giver flere spændinger og dårligere nattesøvn, spændinger og udbrændthed giver mere tinnitus, osv. Man kan nå til et punkt, hvor der er brug for at gøre noget ekstraordinært for at få brudt den negative spiral, og ligesom problemerne sjældent er opstået kun af en enkeltstående faktor, løses de også sjældent kun med en enkeltstående behandling, hvis man først er kommet langt ud i processen. På klinikken i Skive, tilbyder vi derfor akutte specialforløb, der ud over vores egentlige tinnitusbehandlinger, kan indeholde flere andre former for behandling som f.eks. zoneterapi, akupunktur, elektrobølgemassage og tankefeltterapi.

18 | Special-ophold

En god helhedsoplevelse er vigtigt for behandlingens succes,, så vi opfordrer og guider dig gerne til de bedste oplevelser i Limfjordsområdet. Vandreture i storslået og stille natur sammenholdt med daglige behandlinger, er en stærk kombination der ofte formår at vende en negativ spiral, til noget mere positivt. Har du fået tinnitus inden for få uger eller måneder, og går det ikke umiddelbart væk af sig selv? Mange oplever kortvarig tinnitus efter en kraftig støjpåvirkning eller en voldsomt stressende situation. Ofte vil tinnitus gå væk i løbet af få døgn, men hænger hyletonen eller støjen ved i flere uger, er der grund til bekymringer. Vores erfaring er, at i de her tilfælde er hurtig hjælp ofte dobbelt hjælp, og det virkeligt har en værdi at få patienten i behandling hurtigt, frem for at vente i uger og måneder. Især unge kan få utroligt meget ud af at komme i behandling hurtigt. De kan opnå ekstremt kraftige fald i frekvens på kort tid, hvis den rigtige behandling bliver iværksat inden for en kort tidshorisont. Er du i en periode hvor du har brug for ekstra hjælp, så tøv ikke med at give os et kald. Vi sidder klar til at hjælpe dig videre hurtigt, og kan give dig en plan for behandlingsophold og konkret tilbud, fra dag til dag. Ofte har patienter allerede dagen efter de har rettet henvendelse, kunne tjekke ind til et behandlingsophold.


Hjemmebehandling med online konsultationer - eller fysisk behandling i klinik? Sammensæt selv dit behandlingsforløb

Frekvensbaseret musikterapi

NVS Behandling

Laserbehandling og infrarød stråling

Behandling: Hjemme

Behandling: Hjemme

Behandling: Klinik

Konsultation: Fysisk // Online

Konsultation: Fysisk // Online

Konsultation i klinik

3.950,-

Priseksemplerne er på opstartsforløb - se flere priser på side 17.

7.950,-

12.950,-

8.950,-

6.000,-

Forløbet | 19


Avanceret behandling

VELKOMMEN TIL SPECIALKLINIKKEN BORGÅ

for kronisk tinnitus

Avanceret beh

and

KRONISK TINNling for ITUS

Siden vi i 2017 introducerede den frekvensbaserede musikterapi i Danmark, har denne tinnitusbehandlng været i kraftig vækst. Mange patienter har tilvalgt beSpecialklin ikken Borgå

handling af det indre øre med laser og infrarød stråling, og har foruden markante fald i deres tinnitus opnået overraskende forbedring af hørelsen.

FREK VEN SMÅ

LING • MUS IKTE RAP

I • BEH AND LING

Vi lancerer nu igen, en helt ny tinnitusbehandlng kaldet Nervus Vagus Stimulation. Behandlingsformen har været undervejs igennem de seneste 10 år, og kan anvendes som et supplement til at styrke effekten af den frekvensbaserede musikterapi. Alt dette kan du læse mere om i dette katalog.

Hvilke n type tinnit uspatien t er du?

FÅ TILSENDT GRATIS KATALOG

Har du læst vores 62 siders katalog om frekvensbaseret musikterapi og behandling med laser & infrarød stråling

TINNITUS SKAL BEHANDLES I HJERNEN

56

INFO@BORGAA.COM • WWW.BORGAA.COM KIELGASTVEJ 3 • 7800 SKIVE • TLF.: 71 99 41 60

Profile for specialklinikken-borgaa

Nervus Vagus Stimulation  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded