Page 1

VOLTA-LA

VOLTA-LA

Aquí estem novament, per tal de fer-vos arribar un altre número del Volta-la. El dia a dia comença a anar molt ràpid i, sobretot, després de la manifestació de l’11 de setembre. Com tots podem • L’Ajuntament fàcil comprovar, sembla que es dibuixen molts canvis a la societat civil i, ara, és un moment de moviment constant. SeguElveurem secretari Corniero rament•en a venir Àlex de grosses, però esperem que mai de l’alçada d’allò que van viure els nostres pares i avis. • Els santapauencs Per a qui vulgui escoltar, va quedaropinen ben clar el “PROU” que van dir els catalans (no hem d’oblidar mai que tal com es va definir mot català de “és tot que viu i treballa Catalunya” i, que en vol ser-ho, afegiria). Però, amb tot i això, • Elelperquè lesaquell gravacions delsa plens municipals el dia a dia segueix en el nostre poble... A partir d’aquí, us parlarem de la Festa d’Entitats que va aplegar associacions • Quin temps farà demà? i activitats , així com també us farem cinc cèntims de per què gravem els plens municipals (de vegades la memòria fa Anemperò bé,allò noqueanem bé és del tot clar). Tanmateix, a l’Ajuntament Fàcil us parlarem dels pressuposmales • passades, està gravat tos i, més exactament, d’on provenen els ingressos en un ajuntament com el nostre. • Cara i creu També•usLa parlarem de la Zona d’Activitats Econòmiques, sense oblidar els nostres apartats habituals: Anem bé, no zona d’activitats econòmiques anem bé, el temps, els Santapauencs opinen, el cara i creu, i els entreteniments i jocs. I, finalment, en aquest número • I l’endemà de l’11 de setembre no podem passar per alt el reconeixement a l’Àlex Corniero, secretari d’aquest Ajuntament els darrers vint-i-sis anys, que es va jubilar el passat mes d’agost. Esperem que gaudiu d’aquest número mentre ens arriben els colors de la tardor de 2012!

Núm 3.Estiu-Tardor 2012

EDITORIAL Aquí estem novament, per tal de fer-vos arribar un altre número del Volta-la. El dia a dia comença a anar molt ràpid i, sobretot, després de la manifestació de l’11 de setembre. Com tots podem comprovar, sembla que es dibuixen molts canvis a la societat civil i, ara, és un moment de moviment constant. Segurament en veurem a venir de grosses, però esperem que mai de l’alçada d’allò que van viure els nostres pares i avis. Per a qui vulgui escoltar, va quedar ben clar el “PROU” que van dir els catalans (no hem d’oblidar mai que tal com es va definir el mot català “és tot aquell que viu i treballa a Catalunya” i, que en vol ser-ho, afegiria). Però, amb tot i això, el dia a dia segueix en el nostre poble... A partir d’aquí, us parlarem de la Festa d’Entitats que va aplegar associacions i activitats , així com també us farem cinc cèntims de per què gravem els plens municipals (de vegades la memòria fa males passades, però allò que està gravat és del tot clar). Tanmateix, a l’Ajuntament Fàcil us parlarem dels pressupostos i, més exactament, d’on provenen els ingressos en un ajuntament com el nostre. També us parlarem de la Zona d’Activitats Econòmiques, sense oblidar els nostres apartats habituals: Anem bé, no anem bé, el temps, els Santapauencs opinen, el cara i creu, i els entreteniments i jocs. I, finalment, en aquest número no podem passar per alt el reconeixement a l’Àlex Corniero, secretari d’aquest Ajuntament els darrers vint-i-sis anys, que es va jubilar el passat mes d’agost. Esperem que gaudiu d’aquest número mentre ens arriben els colors de la tardor de 2012!

V OLTA-LA AL-ATLOV

1


L’ ajuntament fàcil Els recursos municipals: El pressupost d´ingressos Els ingressos que té l’Ajuntament provenen de tres fonts :1 dels impostos, 2 les taxes, els preus públics, les contribucions especials 3 i les transferències d’altres administracions públiques (fixes i en forma de subvencions). Dels dos primers punts, excepte de les contribucions especials, en vam parlar en el darrer número, per això aquí només comentarem les contribucions especials i les transferències d’ altres administracions. Les contribucions especials es poden posar per finançar obres públiques o per establir o ampliar serveis públics, sempre que comportin un benefici o un increment del valor de béns particulars i, com a màxim, poden cobrir el 90% del cost (un exemple seria les contribucions especials per les obres d’urbanització d’un carrer). Les transferències de l’Estat i la Generalitat asseguren a tots els municipis uns mínims ingressos i solen ser una tercera part del pressupost normal d’un ajuntament. Aquests ingressos arriben mensualment i, els ajuntaments, els poden destinar a cobrir les seves despeses de funcionament de manera autònoma. Quant a les subvencions, són ingressos que pot rebre l’ajuntament però que s’han obtingut per a un projecte determinat i que, per tant, s’han de destinar a aquesta finalitat concreta. Solen ser per fer inversions, i, normalment, no cobreixen el 100% del cost, cosa que fa que l’ajuntament hi hagi de posar la resta de diners necessaris per a la inversió. (un exemple serien les subvencions per a la construcció del pavelló, la llar d’infants, la portada d’aigua...).

3

1

2 Acte de reconeixement a l’Àlex Corniero, Segretari de Santa Pau els darrers vint-i-sis anys Enguany ha arribat l’any de jubilació del que durant 26 anys ha estat al front de la secretaria de l’Ajuntament de Santa Pau, l’Àlex. El passat dissabte, 29 de setembre, a la sala de plens de l’Ajuntament es van reunir regidors i alcaldes que havien compartit el seu càrrec de membre electe amb l’Àlex. Tots els presents van coincidir a dir que fer un tros del mateix camí en el treball del dia a dia i del futur del nostre poble amb l’Àlex havia estat enriquidor. El tarannà de l’Àlex és conegut per tots els santapauencs i santapauenques que han necessitat adreçar-se en algun moment a la secretaria de l’Ajuntament. Tal com va dir el mateix Àlex en aquest acte, ell ha volgut ser una persona propera, que ha intentat escoltar les necessitats de la gent, de persona a

2

persona, i no solament com a administració, defugint allò de “vuelva usted mañana”. Va ser, doncs, un acte senzill, emotiu, i amb la presència de molts càrrecs electes, però tenint presents, també, tots aquells que per un motiu o altre no van poder assistir-hi. Des d’aquí desitgem que l’Àlex pugui gaudir d’aquesta nova etapa que ha encetat aquest estiu. Santa Pau comptarà a partir d’ara amb la secretària Marta Ferrer, que s’ha incorporat aquests mes de setembre al nostre Ajuntament.


Els santapauencs opinen Els darrers esdeveniments que han tingut lloc després de la manifestació convocada per l’Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) el passat 11 de setembre, han tingut un gran ressò als mitjans de comunicació. Per això en aquesta secció volíem saber com els SANTAPAUENCS VALOREN L’ENDEMÀ DE LA MANIFESTACIÓ DE L’11 DE SETEMBRE.

bre

e Setem d 1 1 ó i c a t s fe i n a M Albert P

ujolàs Hi ha u n aban s i u de la m a n ifestació n després l’11S els . A par p tir de en el te artits han de fe m ho i, co a polític. El p r un canvi rim m ja va encara anuncia er de ferque tot r, va se h com r r CiU, eaccion om està a l’es pera de aran e eleccio n les ns.. pròxim reagrup . I els partits es c ament es posic om ERC i SCI, que ja v io oli ne parlat; a en. La part civ n amb allò il catala ra falten na ha els poli d’escolt tics, qu ar e han

Cristina Suñer Alexis Tudela Casanovas setembre a BarLa manifestació de l’11 de ó de molts mesos de celona va ser la culminaci cional Catalana (ANC), feina de l’Assemblea Na de la manifestació. L’èxit a dor convocant i organitza pas imprescindible i necesrotund aconseguit era el s ilitar que els nostres polític sari que calia per possib irania sob la de ció titu res la a fessin el pas decisiu cap a l’Estat Català. Ara toca nacional de Catalunya, cap olir una base social més continuar treballant per ass ndència de Catalunya. gran a favor de la indepe stituït “Santa Pau per És per això que hem con antapau@googlela Independència” (ats territorial de groups.com), assemblea poble són del ns veï l’ANC. Tots els -hi. par tici par a ats vid con

“Si tothom pensés com tu, no es faria pas mai res”. Aquesta va ser la resposta que em van donar els amics de la colla quan els vaig dir que no aniria a la manifestació de l’11 de setembre d’enguany. La frase m’anava donant voltes pel cap. Al final, vaig decidir anar-hi però com fent una cosa nova que no havia fet mai: anar a una manifestació. Vam anar amb cotxe fins a un poble veí i allà vam agafar el tren… Quina pell de gallina, en entrar tots els passatgers (quasi ni respirar no podien de la gentada que hi havia) cantant els segadors i cridant frases catalanistes!!!!!!!! Mentrestant s’anava encomanant encara més l’esperit de llibertat. Va ser en aquell moment que em vaig adonar que tenien raó, que hi havia d’anar, que havia de donar suport a tots els que volem l’autogovern de Catalunya i que realment si tots haguessin pensat com jo, no hauríem sigut els quasi dos milions de catalans agrupats pels carrers de la capital per reivindicar una cosa: INDEPENDÈNCIA. Segur que hi haurà un abans i un després d’aquest dia, però el que sé segur és que estic ben orgullosa d’haver-hi assistit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Talment com els meus amics van fer amb mi, jo intentaré fer el mateix amb la gent que està indecisa: animar-los. Hem d’estar units per aconseguir un ESTAT PROPI!

Concepció Codina Vilaró La històrica i multitudinària manifestació de l’11 de setembre passat es pot valorar, crec, des de dos vessants o punts de vista: l’emocional i el pròpiament legal. Pel que fa a l’aspecte emotiu o humà, és la primera vegada en 35 anys que més d’un milió de persones surten al carrer per demanar la independència de Catalunya o millor dit “l’Estat propi”; això, si més no, fa reflexionar i suposa un punt d’inflexió que no s’havia donat mai en les relacions Catalunya-Espanya en l’era democràtica. Però, pel que fa al vessant legal, el camí que hem començat a recórrer els catalans està ple “d’espines”; en primer lloc, toparem amb la forta negativa per part de l’Estat Espanyol, que ens farà xocar amb la “intocable” Constitució Espanyola de 1978 i la seva “ unidad indisoluble de la nación española”. D’altra banda, si l’empara legal l’hem de buscar més enllà de la Constitució Espanyola, és a dir, el dret internacional i els tractats internacionals, basant-nos en el dret a l’autodeterminació, caldrà que tant per part de la Unió Europea com de la resta del món se’ns reconegui com a nació que vol formar un Estat propi; i és aquí on tinc els meus dubtes, ja que la Unió Europea sempre ens ha vist com una part d’Espanya i, més enllà d’Europa, concretament als EEUU, fins ara no sabien ni que els catalans existíssim. Tot dependrà, doncs, de com gestionin els polítics a partir d’ara aquesta qüestió i la resposta internacional, que serà clau, atesa la negativa rotunda que ja esperem per part d’Espanya. En conclusió, com diu Lluís LLach “que tinguem sort” i que el camí a Itaca, tot i que sabem que serà llarg, no ho sigui tant que morim pel camí. Hem d’estar units per aconseguir un ESTAT PROPI!

3


El perquè de les gravacions dels plens El nostre grup va proposar en el primer ple de constitució del nou Ajuntament, poder entrar esmenes a l’acta dels plens abans d’aprovar-se definitivament, i en veure que era difícil que s’incloguessin les esmenes que es presentaven, vam entrar l’1 d’agost de 2011 una instància demanant que l’Ajuntament realitzés les gravacions dels plens municipals i que les posés a disposició del públic a la pàgina web. La comissió de Govern va rebutjar la petició, tot dient que era “una facultat privativa dels professionals de la informació”. El 23 de setembre vam entrar una instància perquè s’incorporés, com a punt de l’ordre del dia del ple del 27 de setembre, una moció per a la gravació dels plens, que evidentment va ser tombada amb els vots en contra dels 5 regidors d’UxSP-AM. No obstant això, en la moció es recordaven les sentencies que el TSJ de la Comunitat Valenciana havia dictaminat sobre la inconstitucionalitat d’impedir als regidors les gravacions dels plens i, per tant, vam començar a fer les gravacions. Va caldre, però, entrar una nova moció el 17 de febrer de 2012 perquè l’Ajuntament posés a disposició pública les gravacions dels plens, que va ser aprovada per unanimitat en el ple de febrer. Així, des de les gravacions del ple de 9 de novembre de 2011, les gravacions es troben a disposició del públic al costat de l’acta escrita ala pàgina web de l’Ajuntament. Tal com es comentava en una de les mocions presentades, considerem que “la gravació dels plens podrà ser escoltada a conveniència horària del ciutadà i permetrà poder escoltar la totalitat de les intervencions i rèpliques i així afavorirà que el ciutadà pugui formar un judici d’opinió complet sobre els temes de debat. En aquest sentit aquesta gravació s’hauria d’entendre com una informació complementària a l’acta del ple (que reflecteixen suscitament les decisions aprovades” A tall d’exemple us mostrem la nostra intervenció segons l’acta del ple i uns fragments de la nostra intervenció en el punt número 6 ( pressupostos) del ple de febrer de 2012 (cap al minut 55 de la gravació).

nla subve e u q r a una cord ortitzar és de re r m a p s r e e d ir p , adosa elló és d’invert Esther B OSC per al pav r la necessitat e la PU m pe rpresa d , o o c s í la ix ció del a a s , s ’Urbana préstec l, expre l d e le I l· d B a I t r l‘ r a a e p p d a partida u d’aigu ns reco en un po consignació a la e les obligacio 8.000 e ,d n8 manca d t, com a mínim , xifrat e questa 1 1 0 2 e r a d o smenar de l’imp e la liquidació ’e d a ’h embres ue s sd negude tari assumeix q le dels quatre m memre es ab €. El sec ot favor n contra dels tr post. v l e b i am te ssu errada, M i el vo aprovar el pre A P S x U a del grup up CiU, s’acord r g l bres de

l ple Acta de

4

Per poder agilitar la informació del nostre municipi, el grup municipal de CiU està també pre3 sent al facebook (Santapauciu Santa Pau) i per a qualsevol comentari o aportació també podeu trametre un correu a santapauciu@gmail.com


Gravació A diferència dels pressupostos anteriors, que sempre anaven arrossegant deutes pendents..., el que vosaltres us heu trobat ara, no és el mateix que ens vam trobar nosaltres el 2007, i d’això me n’alegro... ... considerem que podria ser un dels millors pressupostos dels darrers anys, però diguem podria, perquè no es veu reflectit en els documents que ens presenteu al ple. A tall d’exemple només diré un parell o tres de coses. Em podríeu explicar la disminució dels ingressos d’IBI? D’una recaptació el 2011 de 232.000 €, aquest any 2012 es preveu una recaptació de 132.000 €... Aquí hi ha aproximadament més d’uns 95.000 € que no hi estan reflectits... ... amb aquests 95.000 € es podrien realitzar obres com l’acabament de les millores del cementiri, la construcció d’un pou d’aigua paral·lel a l’existent...

Bé, jo us veig una mica desanimats i, sincerament, aquest any és un any diferents dels darrers quatre anys de legislatura. Si, personalment, hagués de dir si són pitjors o millors els pressupostos d’aquest any que els dels últims anys en què jo havia estat regidora d’Hisenda, us diria que aquest any podrien ser molt millors................................... .....amb la documentació del traspàs, hi havia la totalitat de les inversions que s’havien fet aquests darrers quatre anys......................................................... .. s’han estat fent obres del Pla d’Obres i Serveis molt importants, com poden ser la portada d’aigua a Sant Martí, el pavelló i la llar d’infants i, és clar, el mal de les subvencions és que els diners serveixen per pagar part de la construcció, però tot el que són documents de projectes, legalitzacions., etc i totes les despeses que generen van a càrrec de l’Aj untament......................... Si es fan inversions, l’Ajuntament ha de tenir diners per poder fer front a tota la resta de despeses que no cobreixen les subvencions. Per tant, aquest any que no hi ha cap inversió de construcció, l’Ajuntament podrà anar una mica més relaxat..........................

Quin temps farà demà?

120 100   80   60   40   20  

br e No ve m br e   De se m br e  

tu

e

Oc

te

os

Ceba

Se

Ag

Sta Llúcia  

m br

t

l

real

Ju

Ju

lio

ny

g ai M

ril Ab

ç ar M

r ne

Fe br er

0

Ge

Precipitacions (litres)

Per al 2012 disposàvem ja, a principis d’any, de les previsions de les proves de la ceba i de Santa Llúcia; ara, potser és hora que fem balanç de com s’han o no complert les previsions i, alhora, destaquem les previsions que hi ha d’aquí a final d’any. Si ens mirem els gràfics de les dues previsions i el comparem amb el gràfic real de les precipitacions que avui us mostrem, veiem que hi ha mesos que cap de les dues prediccions encerten, com per exemple els mesos de febrer i juliol (quasi sense precipitacions reals) i en canvi les dues prediccions quasi ho claven en mesos com març i abril. En altres mesos com agost i setembre, sembla que la predicció de la prova de la ceba és millor que la de Santa Llúcia. En general, però, les prediccions eren d’un any sec i, ara, només ens resta esperar a veure si aquests darrers mesos es compleixen les previsions de pluja. Possiblement cal tenir esperances, ja que, pel que hem vist en els darrers mesos, la prova de la ceba prediu precipitacions entre 60 i 120 litres. En un any tan sec, haurem de veure com estan els cistells de tots aquests boletaires que ja han despenjat les botes i els cistells per anar a caçar bolets!

5


Anem bé

No anem bé

O potser no ho ente

nem bé?

-Arran de les enquestes realitzades en la diagnosi per a l’elaboració del pla de participació ciutadana, es va celebrar el mes de juliol la primera Festa de les Entitats, que va aplegar gran quantitat d’associacions i que va estar farcida d’activitats. -L’Ajuntament ha continuat oferint el “Pesca’t la primera feina” als joves que, amb més de 16 anys, han participat a les brigades joves d’estiu, continuant amb el tarannà que s’havia iniciat el 2009 per acostar el món laboral als joves del municipi. -La urbanització de les Costes de Simó ha estat, els darrers anys, objecte de moltes reformes. Després de l’asfaltat que es va portar a terme el 2010, l’Ajuntament ha arreglat diversos espais veïnals. -A part de la subvenció de cooperació local de la Diputació, que normalment ja rep l’Ajuntament, enguany repartirà 1.900.000 € més entre els 221 ajuntaments. -La Festa Major d’enguany va comptar amb actes preparats pels mateixos santapauencs i santapauenques. Destaquem la funció teatral “El malalt imaginari” del grup Terrabruna, el Rodajocs de les Fesoletes. I l’espectacle musical en playback de la mateixa comissió de Festes, Tots tres van ser un gran èxit de públic, que es va mostrar molt participatiu!!!

-El pla de Participació Ciutadana es va presentar en una reunió amb les associacions. No obstant això ens sembla que s’ha quedat (a part de la Festa de les Entitats) com a document endreçat al calaix. Serà perquè no està prevista la regidoria de Participació Ciutadana a l’Ajuntament? -El setembre de l’any 2011 el projecte de rehabilitació del castell no va poder entrar a la convocatòria de l’1% cultural ja que hi havia mancances tècniques. L’arquitecte va esmenar aquestes mancances i, el mes de X, va arribar una carta del ministeri dient que la comissió de Cultura ja havia aprovat el projecte tècnic executiu. Atès que la concessió de la subvenció tenia una clàusula que deixava sense efecte la cessió al cap d’un any si no s’obtenia la subvenció, calia que l’Ajuntament tornés a trametre un nou document de concessió. Pel que sabem, no hi va haver converses amb el propietari. La nostra proposta d’una comissió mixta per treballar en el tema es va quedar a l’aire i, finalment, aquest estiu va arribar una carta del ministeri de Foment, dient que en no haver rebut rés, el projecte quedava emmagatzemat a l’arxiu. -El nostre grup va denunciar en un ple la injustícia tributària que s’estava produint en el cobrament de les taxes de clavegueram, quan l’Ajuntament va accedir a les peticions d’un grup individual de veïns.

Cara o Creu? 2007-2011 (ERC) Els membres d’ERC que formaven part d’entitats no solien col·laborar de manera activa en reunions i activitats en què col·laborava l’Ajuntament. Sí que van fer algunes activitats, com a grup municipal, com ara “L’hora del conte”, als centres cívics i a l’escola, campionats de tennis... Les retribucions que el grup d’ERC va demanar per als grups municipals tenien com a objectiu principal l’elaboració d’una revista del grup, però no es va materialitzar mai. Sí, però, que a la precampanya, es va organitzar un acte festiu (obra de teatre al Pavelló) per al qual i, com a grup municipal, van entrar una instància demanant una subvenció.

6

2011-2014 (CiU) En el nostre cas, el grup municipal tenia clar que treballaria en els temes del municipi i, per això, va agafar el compromís de seguir en la mesura de tot el possible, els diferents temes del dia a dia i del futur de Santa Pau. En aquest sentit, treballem demanant la informació que ens sembla interessant després de consultar els registres d’entrades i sortides de l’Ajuntament. Alhora, estem gravant els plens perquè tothom pugui escoltar els temes que s’hi tracten. Quant a l’aportació que rebem com a grup municipal de l’Ajuntament, l’utilitzem íntegrament (afegint part de les aportacions per a assistències a plens que rebem els quatre regidors) per a l’elaboració i la impressió d’aquesta revista. D’altra banda, els membres del grup que formen part d’alguna associació, hi continuen treballant de manera activa. Per a nosaltres, hi ha una separació clara entre les idees que es poden tenir de com gestionar un ajuntament i la vida social del nostre municipi. Per tant: CONTINUAREM TREBALLANT PER AL NOSTRE MUNICIPI.


La zona d’activitats econòmiques. Una història amb acabament feliç! Antecedents: Tot comença amb l’aprovació definitiva del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) a l’inici del 2008. Per primera vegada s’ha introduït una zona industrial davant de la zona esportiva. Abans d’aquesta aprovació, hi havia un preacord entre els promotors privats i els propietaris dels terrenys que començava a fer-se efectiu després de l’aprovació del POUM. La crisi ja havia arribat, i el que semblava un bon acord per a l’inversor privat, que volia promoure el sòl industrial, va resultar no ésser-ho, cosa que va fer que volgués desentendre’s del preacord.

Definició del projecte amb l’Ajuntament. El promotor privat, juntament amb els propietaris, van reunir-se amb l’equip de govern de l’Ajuntament per veure si es podia fer tirar endavant el projecte. Després de diverses converses i de veure la possibilitat de tirar-lo endavant amb l’INCASOL, és l’Ajuntament el que ho fa com a intermediari entre compradors i venedors de parcel·les, tot necessitant prèviament a la signatura del document d’opció de compra i el projecte d’urbanització.

Seguiment del projecte: Des de novembre de 2009 es comencen a aprovar provisionalment el pla parcial, una modificació puntual del POUM i els projectes de reparcel·lació i urbanització. Finalment, en el ple de febrer de 2011 es produeix l’aprovació definitiva de tots els documents. En el darrer ple de la legislatura passada (20072011) es va aprovar l’expedient de les quotes urbanístiques i el plec de clàusules per a la urbanització. En aquest plec, es feia el pagament de part de la feina en terrenys. Va haver-hi, però, una al· legació de la Cambra de Contractistes i es va haver de cercar una nova solució.

Desenllaç: El nou equip de govern, juntament amb l’assessor que l’Ajuntament tenia des de l’inici del projecte, aconsegueixen incloure a la llei Òmnibus, a l’article 37, un nou apartat 5 bis que permet aquesta retribució. Així, en el ple del mes de juny d’enguany, s’adjudicà la urbanització que s’està portant a terme actualment.

Fent una mica de memòria: En el ple de febrer de 2011 i, tal com consta a l’acta, Josep Companys opina que tot això és un conjunt de coses que no se sap com acabaran, que són massa coses que han d’anar encaixant i que tot és molt peculiar i difícil d’entendre. Per aquest motiu, ERC va abstenir-se d’ aprovar definitivament els projectes de reparcel·lació i urbanització. Sort que l’equip de govern d’ApG i CiU mirava cap al futur.

7


I després de l’11 de setembre... •L’endemà de la manifestació de l’11 de setembre The New York Times va publicar el paràgraf següent: “It’s absurd that we are now having to ask the government in Madrid to lend us money that should have been ours to use in the first place,” said Luis Planagumà, who was among a group of about 1,500 protesters from Santa Pau who had traveled nearly two hours by bus to join the rally. que més o menys ve a dir: “És absurd que ara estiguem demanant al govern de Madrid que ens deixi diners que haurien d’haver estat utilitzats per nosaltres en primer lloc”, va dir en Lluís Planaguma, que era entre un grup d’ aproximadament 1500 manifestants de Santa Pau, que van viatjar al voltant de dues hores amb autobús per anar a la manifestació. Sembla doncs que Santa Pau, amb uns 1.600 habitants, va quedar despoblat aquell 11 de setembre de 2012! •També, uns dies després, el 21 de setembre, es va constituir l’Assemblea Local de Santa Pau per la Independència, una assemblea que treballarà per assolir des del nostre municipi els objectius compartits amb els de l’Assemblea Nacional de Catalunya.

Entreteniments i jocs

disseny@mireiatorrent.com

VOLTA-LA

VOLTA-LA

Busca les sis diferéncies?

8

Solucions edició núm 2? Butlletí d’informació que edita el grup municipal de CiU de Santa Pau Per enviar informacions, suggeriments i opinions poder contactar amb santapauciu@gmail.com Dipòsit legal: GI-1326-2011

Teia Roca, Ramon Comas, Julià Zafra, Andreu Teixidor, MªTeresa Ercilla, Xevier Martí, Teresa Suñer, Paquita Prat, Pere, Joan Prat, Albert Pérez, Joan Prat, Esther Badosa, Mireia Torrent, PereFeixas.

Teia Roca, Ramon Comas, Julià Zafra, Andreu Teixidor, MªTeresa Arcilla, Xavier Martí, Teresa Suñer, Paquita Prat, Pere, Joan Prat, Albert Pérez, Joan Prat, Esther Badosa, Mireia Torrent, PereFeixas.

VOLTA-LA 3  

REVISTA D'INFORMACIÓ MUNICIPAL