Page 1

f a m e l d e m s n v i e l g B n i n e r o f r e k i t s a p ! S m o d Ung

VÌr med i en forening med fart over feltet‌

spu


Er du

? r e k i t s a p S

Kom og vær med! Vi er Spastikerforeningens Ungdom. Det er en afdeling under Spastikerforeningen, som har kompetence til selv at beslutte den handicappolitiske dagsorden og aktiviteter indenfor en økonomisk ramme. Vores bestyrelse og nedsatte arbejdsgrupper sørger for, at der bliver afholdt 4-5 ­arrangementer om året. Så er du spastiker? Er du mellem 16-36 år? Har du fuld fart på livet? Så er Spastikerforeningens Ungdom med garanti noget for dig.

Medlemmerne spænder vidt. Lige fra de lidt ”sværere” handicappede, som dog ikke af den grund vil lade sig nøje med et liv uden udfordringer, og til den anden ende af skalaen, hvor der er medlemmer, der bor for sig selv, er under uddannelse eller arbejder. Mød andre unge Spastikerforeningens Ungdom er din chance for at møde andre unge med CP i større eller mindre grad, der ligesom dig selv tænker på kærlig­ hed, fester og venner, og som gerne vil være med til at skabe indhold og gode rammer. Selv om dit handicap måske giver dig visse begrænsninger, så er det ingen hindring for at føre drømmene ud i livet.


r r 30 å r Jeg e e ere l. J g af Spastik e m m var ga g jeg dlem n e a m g n g . ­De iker o ngdom Hvad skal spast U s n e ing eg: ­ens foren , tænkte j rening nge r o å f r 8 1 e 17 ma astik e, som e, at ed Sp jeg m ? Jeg havd nd m t erke er jeg o a d d g e n U ag rt v en i d , svæ M . r e andre k en, i spast deling f r a e s g m je do unge or ung ndre glad f n møder a ma fordi . n selv som e

Det koster ikke ekstra Meld dig ind i Spastikerforeningens Ungdom, hvad enten du er ”helt ny” og aldrig har haft kontakt med Spastikerforeningen før, eller måske har været medlem, men usikker på hvad ungdomsafdelingen står for. Du vil helt sikkert ikke fortryde dit valg. Og en ting kan vi love dig: Du vil blive godt og varmt modtaget. Vi dækker hele landet Vi har vores egen bestyrelse og vores eget budget og er med til at sætte dagsordenen i Spastikerforeningens hovedbestyrelse, hvor vi har to pladser. Herudover indgår vi i et foreningspolitisk samarbejde med andre handicaporganisationers ungdomsafdelinger. Vi har ungdomsmedlemmer fra hele landet og forsøger at arrangere aktiviteter, så de på skift tilgodeser forskellige grupper. Vi informerer via medlemsbreve samt medlemsbladet ­”Spastikeren”.


Ønsker du flere oplysninger? Så gå ind på hjemmesiden: www.spastikerforeningen.dk klik på ”kredse” og derefter ”ungdom”. Du kan tilmelde dig hos ungdomsformanden eller på Spastikerforening­ ens kontor: Flintholm Allé 8 2000 Frederiksberg Tlf. 38 88 45 75 eller e-mail: spastik@spastik.dk

Det koster ikke ekstra at være medlem af Spastikerforeningens Ungdom. Det kræver blot, at du er medlem af Spastikerforeningen.

Vil du vide mere om Spastikerforeningen? Så er du velkommen til at kontakte foreningens sekretariat. Det er også muligt at hente flere oplysninger på foreningens hjemmeside: www.spastikerforeningen.dk.

Udgivet 2008. Design og produktion: TrykBureauet

r e g n i n s y l p o e r Fle

Spastikerforeningen Flintholm Allé 8 I 2000 Frederiksberg I Tlf. 38 88 45 75 I e-mail: spastik@spastik.dk I www.spastikerforeningen.dk

Bliv medlem af Spastikerforeningens Ungdom  
Bliv medlem af Spastikerforeningens Ungdom  

Brochure om Spastikerforeningens ungdom

Advertisement