Page 18

VOKSEN MED CP Blikket lyver ikke. Anton har det fedt, når han er til den ugentlige sangtime hos Naja Månsson.

Anton elsker den ugentlige sangtime Han har ikke meget verbalt sprog, men en stor interesse for opera. Kombinationen har nu bragt ham sammen med den dygtige opera-terapeut, Naja Månsson. Tekst og foto: Frands Havaleschka

Anton Løwe Nyborg er 20 år og spastiker uden verbalt sprog.

Som opvarmning gør Naja mange ting med Antons krop.

Han bruger talecomputer, som han fint betjener fra sin køre-

Fra sit leje på ryggen bliver hans muskler omkring hals, nakke,

stol, men har også en grundstemme, som begrænser sig til

skuldre, lunger, ører og kæber afspændt, så kroppen åbner

enstavelsesord som ja og nej. Men det som måske adskiller

sig. Med blide stræk bliver nakken forlænget, så stemmen kan

ham allermest i forhold til sine jævnaldrende kammerater er

klinge mere frit.

hans store interesse for opera, musicals og alt det teaterverdenen rummer af eventyr. I det univers er han i sit es. Her vil han også gerne selv være aktiv, og det er han nu, takket være et godt råd fra en ergoterapeut, et opslag som operasanger Naja Månsson reflek-

- For jo mere vi bruger stemmen, jo mere bevidste bliver vi om kroppen, understreger Naja Månsson. - Derfor kan sangundervisningen hjælpe på kropsbevidstheden og gøre den begrænsede tale meget tydeligere. Der var således stor forskel på Antons verbale kunnen før

terede på og en ugentlig sang- og terapitime, som er ugens

sangtimen, og efter de fysiske udfoldelser havde givet ham

højdepunkt. Ikke kun for Anton, men også for Naja:

varme og farve i ansigtet. Han talte tydeligere, var mere rolig

- Anton er ganske enkelt pragtfuld at være sammen med, kommer det fra hjertet, da Naja inviterer Spastikerens udsendte

og afslappet og havde opnået en varme om hjertet, der gav følelserne frit løb.

indenfor til en sangtime i Juhl Sørensens øvelokaler, som er udstyret med Steinway koncertflygler.

Følelser og passion For musikken betyder meget for Anton, han brænder indeni og

Afspænding og sang

har mange følelser, der skal ud. Følelser om livet og sin familie,

Hver sangtime består af tre faste komponenter; fysisk afspæn-

men også omkring hans store operainteresse, der blev vagt al-

ding for at åbne kroppens instrument, sang- og taleøvelser,

lerede som 6-årig, hvor hans mormor tog ham med ind på Det

hvor stemme og muskler koordineres, samt sangøvelser fra den

Kgl. Teaters gamle scene for at opleve ’Tryllefløjten’, som er et

danske sangskat til klaverakkompagnement.

af de bedste eventyr, hun kender. Inden det tidspunkt havde

18

Spastikeren 4/2014

Profile for CP Danmark

Spastikeren nr. 4 2014  

Spastikerforeningens medlemsblad nr. 4 2014.

Spastikeren nr. 4 2014  

Spastikerforeningens medlemsblad nr. 4 2014.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded