Page 1

Αποδελτίωση Τύπου

16.01.2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΥΠΟΥ & Μ.Μ.Ε.


Περιεχόμενα 1. ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΖΩΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 16/01/2020 σελ.21,24 2. ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3,9 6ΙΣ ΕΥΡΩ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 16/01/2020 σελ.23

3. 3,9 ΔΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ... Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 16/01/2020 σελ.17 4. ΜΠΟΥΡΛΟΤΟ 5. ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ...

KONTRA NEWS 16/01/2020 σελ.16 FINANCE & MARKETS VOICE 16/01/2020 σελ.23

6. ΠΑΡΙΣΤΑΝΑΝ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΔΕΗ ΚΑΙ ΕΚΛΕΒΑΝ... 7. ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 8. ΣΕ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΩΝ...

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 16/01/2020 σελ.19 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 16/01/2020 σελ.19 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 14/01/2020 σελ.3


1. ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΖΩΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε

Μέσο: . . . . . . . . . ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ημ. Έκδοσης: . . .16/01/2020 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .16/01/2020 Σελίδα: . . . . . . . . 21

• Λιγνίτης

Παράθυρο για παράταση ζωής των ανθρακικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής δίνει η Ε Ε μέσω των προωθούμενων μέτρων για την αντιστάθμιση του κόστους CCfe από τις ενεργοβόρες βιομηχανίες Η στοχεύει στη στήριξη της ενεργοβόρου βιομηχανίας από τον αθέμιτο ανταγωνισμό χωρών που δεν έχουν υιοθετήσει πολιτικές για την κλιματική αλλαγή Σελ 24 Επιτροπή

ευρωπαϊκής


1. ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΖΩΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε

Μέσο: . . . . . . . . . ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ημ. Έκδοσης: . . .16/01/2020 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .16/01/2020 Σελίδα: . . . . . . . . 24

Παράθυρο παράτασης ζωής λιγνιτικών μονάδων από την Ε.Ε Παράθυρο για παράταση ζωής των

ανθρακικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής δίνει η Ε.Ε μέσω των προωθούμενων μέτρων για την αντιστάθμιση του κόστους των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα CO2 από τις ενεργοβόρες βιομηχανίες

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης των κατευθυντήριων γραμμών κρατικών ενισχύσεων για την αντιμετώπιση του κινδύνου από τη διαρροή άνθρακα η Επιτροπή έβγαλε σε διαβούλευση πρόταση που όχι μόνο διατηρεί το ποσοστό αντιστάθμισης από την επιβάρυνση

για τις ενεργοβόρες αλλά δίνει στα κράτη-μελη τη δυνατότητα αύξησης του ποσοστού μέχρι και 100 σε περίπτωση που τεκμηριωμένα κάποια επιχείρηση επιβαρύνεται δυσανάλογα ακόμη και μετά την αποζημίωση του 75 Με τα προτεινόμενα μέτρα η Επιτροπή στοχεύει στη στήριξη της ευρωπαϊκής ενεργοβόρου από τον αθέμιτο χωρών που δεν έχουν υιοθετήσει πολιτικές για την αλλαγή Το σκεπτικό της πρότασης της Επιτροπής είναι ότι τα μέτρα αντιστάθμισης κόστους COz λειτουργούν συμπληρωματικά των προσπαθειών της Ε.Ε να ανταποκριθεί στους παγκόσμιους κλιματικούς στόχους της συμφωνίας του Παρισιού δεδομένου ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας αποσκοπεί στην αποφυγή της αύξησης των παγκοσμίων αερίων του θερμοκηπίου λόγω των μετατοπίσεων της εκτός της Ενωσης μιας δεσμευτικής διεθνούς συμφωνίας για το κλίμα Δεδομένου ότι για ορισμένους τομείς η ένταση της ενίσχυσης του 75 ενδέχεται να μην παρέχει επαρκή προστασία από τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν το ποσό των έμμεσων δαπανών που πρέπει να καταβληθούν σε επίπεδο της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της σχετικής επιχείρησης αναφέρει η Επιτροπή στην πρότασή της Οι υπό αναθεώρηση κατευθυντήριες γραμμές που θα ισχύσουν από το 2021 και μέχρι το 2030 αφορούν 8 κλάδους από 14 του

CÜ2

βιομηχανίες

στο 75

βιομηχανίας

ανταγωνισμό

κλιματική

εκπομπών

παραγωγής

ελλείψει

που περιλαμβάνουν οι ισχύουσες και για την περίπτωση της Ελλάδας

καλύπτουν εταιρείες στον τομέα του χάλυβα αλουμινίου και χαρτιού που καταναλώνουν ετησίως περί τις 5-6 χιλιάδες μεγαβατώρες Η ενισχυμένη αντιστάθμιση CCk που παρέχουν οι κατευθυντήριες γραμμές καθιστά την ηλεκτροδό τησή τους από τη λιγνιτική την πια συμφέρουσα λύση για τις βιομηχανίες των τριών κλάδων και δίνει δεύτερη ευκαιρία ζωής για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ βγάζοντας από το αδιέξοδο τη νέα μονάδα Πτολεμάιδα 5 της ΔΕΗ για την οποία η διοίκηση της ΔΕΗ αναζητεί εναλλακτικό καύσιμο προκειμένου να την καταστήσει βιώσιμη μετά το 2023 παραγωγή

Τι προβλέπουν

τα προωθούμενα μέτρα για την αντιστάθμιση του κόστους των

εκπομπών

διοξειδίου του άνθρακα

COz

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες μεγάλες βιομηχανίες είναι έτοιμες να προτείνουν στη ΔΕΗ συμβάσεις ηλεκτροδότησης από τη νέα μονάδα της Πτολεμάίδας 5 και πιθανότητα και από τη μονάδα 5 του Αγ Δημητρίου Σε κάθε οι εταιρείες των κλάδων αλουμινίου χαλκού και χάρτου θα επιδιώξουν την αξιοποίηση των κα τευθυντήρων γραμμών της Ε.Ε για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους κάτι άλλωστε που θα κάνουν και εταιρείες αντίστοιχων κλάδων στην Ευρώπη με πρώτες της γερμανικές που ήταν και αυτές που πρωτοστάτησαν στη διεύρυνση των ποσοστών αντιστάθμισης προσβλέποντας στην ηλεκτροδό τησή τους από τις ανθρακικές της χώρας τους η λειτουργία των οποίων προφανώς θα παραταθεί και μετά το 2028 Η ελληνική κυβέρνηση Θα κληθεί να επανεκτιμήσει το κόστος για την ενεργοβό ρο βιομηχανία από την εμπροσθο βαρή απολιγνιτοποίηση που έχει εξαγγείλει για το 2023 περίπτωση

μονάδες

ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ

Σύμφωνα με πληροφορίες μεγάλες βιομηχανίες είναι έτοιμες να

προτείνουν

στη ΔΕΗ συμβάσεις ηλεκτροδότησης από τη νέα μονάδα της Πτολεμαΐ δας 5 και πιθανότατα και από τη μονάδα 5 του Αγ Δημητρίου


2. ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3,9 6ΙΣ ΕΥΡΩ

Μέσο: . . . . . . . . . ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Ημ. Έκδοσης: . . .16/01/2020 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .16/01/2020 Σελίδα: . . . . . . . . 23

Με ευρωπαϊκούς πόρους θα γίνει η απολιγνιτοποίηση της ΔΕΗ

Οϊ

g 2 §

D

ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2050

Στα σκαριά πράσινες επενδύσει 3,9 6ισ ευρώ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει την Πράσινη Συμφωνία με στόχο μηδενικές εκπομπές άνθρακα στην Ε.Ε σταδιακά μέχρι το 2050 ωστόσο ζητάει περισσότερα κοινοτικά κονδύλια για τη στήριξη των χωρών και περιοχών που έχουν τα περισσότερα προβλήματα προσαρμογής Οι συνολικές

Το

επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν στην Ελλάδα δημόσιο ιδιώτες στο πλαίσιο του μηχανισμού δίκαιης μετάβασης θα φτάσουν τα 3,9 δια ευρώ Το ψήφισμα που ενέκρινε χθες η

ολομελεια της Ευρωβουλής χαιρετίζει την πρόταση της Κομισιόν σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τον στόχο του 2050 που συμφώνησαν στις 1 2 Δεκεμβρίου οι Ευρωπαίοι ηγέτες ενώ στηρίζουν ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξης που θα συμβάλει στην εξάλειψη του χρηματοδοτικού κενού στον τομέα των επενδύσεων Ζητούν επίσης έναν επαρκώς μηχανισμό δίκαιης μετάβασης βιώσιμης

χρηματοδοτούμενο

Ενδιάμεσοι στόχοι Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν να στη νέα κοινοτική

συμπεριληφθούν

νομοθεσία

για το κλίμα πιο φιλόδοξοι ενδιάμεσοι στόχοι και πιο συγκεκριμένα π μείωση των εκπομπών μέχρι το 2030 να ανελθει στο 55 από 50 που προτείνει η Κομισιόν Οι ευρωβουλευτές

επιθυμούν επίσης έναν

Βρυξέλες ανταπόκριση ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

ενδιάμεσο στόχο για το 2040 Για τπν προστασία των ευρωπαϊκών προϊόντων από εισαγωγές προερχόμενες από τρίτες χώρες με

μικρότερες φιλοδοξίες για το το ψήφισμα ζητάει έναν περιβάλλον

μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα με βάση τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου Οι ευρωβουλευτές προσθέτουν ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2021 θα πρέπει να τεθούν πιο φιλόδοξοι στόχοι για τπν ενεργειακή απόδοση και τις

ανανεώσιμες ππγές ενέργειας για τις οποίες θα συμπεριλαμβάνονται δεσμευτικοί στόχοι για κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε καθώς και αναθεώρηση άλλων νομικών πλαισίων της Ε.Ε στον τομέα του κλίματος και της ενέργειας

Δημοσιονομικό Πλαίσιο Εντωμεταξύ τις θέσεις της παρουσίασε και π ομάδα της Ευρωβουλής για τη διαπραγμάτευση σε σχέση με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο τπς περιόδου 2021-2027 δεδομένου ότι μέρος του θα είναι η χρηματοδότηση του νέου ταμείου δίκαιης μετάβασης Ειδικότερα οι ευρωβουλευτές δεν είναι ικανοποιημένοι με τα πρόσθετα χρήματα 7,5 δια ευρώ που προτείνει η Κομισιόν για την περίοδο

2021 2027 θεωρώντας ότι είναι το ελάχιστο αναλογικά με τις ανάγκες της προσαρμογής Η Ευρωβουλή προειδοποιεί ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί την αναζήτηση επιπλέον κονδυλίων από υφιστάμενες

πολιτικές όπως η συνοχή και η ΚΑΠ Οπως τονίζει οι νέες πολιτικές

πρέπει να χρηματοδοτούνται με

πρόσθετα

μέσα και όχι με την περικοπή άλλων προγραμμάτων

Η πίτα Χθες η Κομισιόν παρουσίασε τπν πρόταση για τη χρηματοδότηση του ταμείου δίκαιης μετάβασης στους εκπροσώπους των κρατών μελών Από τα 7,5 δια ευρώ των χρημάτων του νέου ταμείου στην Ελλάδα αναλογούν 294 εκατ ευρώ Στο παραπάνω ποσό θα μεταφερθούν άλλα 049 δια ευρώ από πόρους του Περιφερειακού Ταμείου και του Κοινωνικού Ταμείου τπς περιόδου 2021 2027 πρόσθετων

1

Οι χρηματοδοτήσει θα διατεθούν σε Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη που πλήττονται από την

απολιγνιτοποίηση

που ούτως ή άλλως θα παίρναμε για άλλους σκοπούς Συνολικά μαζί με τη συμμετοχή του δημόσιου τομέα και των ιδιωτών οι συνολικές επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν στην Ελλάδα στο πλαίσιο του μηχανισμού δίκαιης μετάβασης θα φτάσουν τα 3,923 δια ευρώ Τα χρήματα θα στις δύο περιοχές της χώρες που πλήττονται από τπν απολιγνιτοποίηση τπ Δυτική Μακεδονία και τη διατεθούν

Μεγαλόπολη Το Ταμείο δίκαιης μετάβασης θα παρέχει κατά κύριο λόγο επιχορηγήσεις σε περιφέρειες Για παράδειγμα θα στηρίξει τους εργαζομένους ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες για τπν αγορά εργασίας του μέλλοντος ενώ θα βοηθήσει και τις ΜμΕ τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τα εκκολαπτήρια επιχειρήσεων ώστε να δημιουργήσουν νέες οικονομικές ευκαιρίες στις εν λόγω περιφέρειες Οα στηρίξει επίσης επενδύσεις στον τομέα της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια για παράδειγμα στην ενεργειακή απόδοση Συνολικά στην Ε.Ε το ταμείο μετάβασης θα ξεκινήσει με 7,5 δια ευρώ στα οποία θα προστεθούν κονδύλια ύψους 30,71 9 από το ΠΔΠ της περιόδου 2021 2027 Μαζί με την κρατική χρηματοδότηση και τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών τα συνολικά κονδύλια για τπν περιβαλλοντική μετάβαση θα φτάσουν τα 1 04,589

δια ευρώ


3. 3,9 ΔΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ...

Μέσο: . . . . . . . . . Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Ημ. Έκδοσης: . . .16/01/2020 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .16/01/2020 Σελίδα: . . . . . . . . 17

3,9 δισ. στην Ελλάδα για τη «Δίκαιη Μετάβαση» σε μηδενιΐΏ εκπομπέ$ άνθρακα ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ► Του ΚΩΣΤΑ ΜΟΣΧΟΝΑ

ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ της για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) στο πλαίσιο της «Πράσινης Συμφωνίας» υπέβαλε χθες στους εκπροσώπους των κρατών-μελών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το εν λόγω Ταμείο, που θα προικοδοτηθεί με το ποσόν των 7,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, θα χρηματοδοτήσει περιφέρειες που αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες να προσαρμοστούν στην επίτευξη μηδενικών άνθρακα μέχρι το 2050. Στο ποσόν αυτό η Επιτροπή προτείνει να προστεθούν κονδύλια ύψους 30,719 δισ. ευρώ από το Πολυετές Πλαίσιο 2021-2027, το οποίο δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από τους 27 και βρίσκεται στον αέρα! Με βάση την πρόταση της Κομισιόν, η Ελλάδα θα επωφεληθεί από το ΤΔΜ με το ποσόν των 294 εκατ. ευρώ. Στο ποσόν αυτό θα προστεθούν 1 ,049 δισ. ευρώ από πόρους του περιφερειακού και κοινωνικού που αναλογούν στη χώρα μας. Οι συνολικές χρηματοδοτήσεις με τη συμμετοχή του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αναμένεται να ανέλθουν στο ποσόν των 3,923 δισ. ευρώ, ένα μεγάλο μέρος του οποίου θα διατεθεί στη Δυτική Μακεδονία και τπ Μεγαλόπολη (απολιγνιτοποίηση). Σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν, οι υψηλότερες χρηματοδοτήσεις θα χορηγηθούν στην Πολωνία που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα απεξάρτησης από τον άνθρακα. Στη δεύτερη θέση από πλευράς χρηματοδοτήσεων βρίσκεται η Γερμανία και στην τρίτη η Ρουμανία. Οι χρηματοδοτήσεις, όπως τις προτείνει η Επιτροπή, στον πίνακα αριστερά. εκπομπών

Δημοσιονομικό

Ταμείου


4. ΜΠΟΥΡΛΟΤΟ

Μέσο: . . . . . . . . . KONTRA NEWS Ημ. Έκδοσης: . . .16/01/2020 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .16/01/2020 Σελίδα: . . . . . . . . 16

Jl Ποιο λαμόγιο 9 ΠΑΣΟΚική προέ λευσης το οποίο

περιφέρονταν

σε διάφορα υπουργεία και στη συνέχεια εμφανίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ms Folli Follie διαρρέει εντέ

χνως ότι θα είναι από tous συνεργάτες ms κυρί as Σακελλαροπούλου Ευτυχώς που η ίδια γνωρίζει το ποιόν του και τ διαδρομές του και γι αυτό δεν πρόκειται το εν λόγω λαμόγιο να πατήσει το πόδι του στην Ηρωδου του στενότεροι

Αττικού

W

Παγωμάρα έπεσε στα κορυ φα ία κυβερνητικά στελέχη

μετά την ανακοίνωση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη Tns επανίδρυσα του υπουργείου Μετανάστευσα και την υπουργοποίηση του Νότη Μηταράκη Η απόφαση αυτή του πρωθυπουργού που εξέπληξε αρνητικά tous πάντε5 αποκαλύπτει την αδιαφορία του για την κοινωνία Γιατί δεν τοηοθετεί5 υπουργό Μετανάστευσα κάποιον που από τον κόσμο πριν από δύο ημέρε5 Ektôs και αν στο λεγόμενο επιτελικό κρακ του Μαξίμου για την κοινωνία αποδοκιμάστηκε

αδιαφορούν

Για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει σας ενημερώνω εγκύρως ότι η Μέρκελ είναι αυτή που έκοψε την Ελλάδα αηό τη διάσκεψη για τη Λιβύη Πρόκειται για μια κίνηση με την οποία στέλνει μήνυμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη για πολλά και διάφορα

4P

Γιατί το Βερολίνο δεν είναι καθόλου ευχαριστημένο με την πολιτική που ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση σε μια σειρά από κρίσιμα θέματα που έχουν σχέση τόσο με την εξωτερική πολιτική όσο και για την οικονομία

iN w

Me επείγουσες διαδι κασίε θα συνεχιστούν

τα έργα για το Φράγμα της Συκιάς και την εκτροπή του Αχελώου στη Θεσσαλία Η

κυβέρνηση βιάζεται για να τελειώσει η κατασκευή του υδροηλεκτρικού σταθμού στη Συκιά γιατί από την πώλησή του σε ιδιώτες επενδυτές θα εξασφαλίσει κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της ΔΕΗ

W

Στην Κουμουνδούρου επι χειρούν να αναλύσουν τα

συμπτώματα διάλυσα που παρουσιάζει το κυβερνητικό σχήμα καθακ και Tis παρενέργειε από το μπάχαλο του προσφυγικού Η εκτίμηση που κυριαρχεί είναι ότι η ραγδαία φθορά Tns κυβέρνησα φέρει προ των ευθυνών tous τα κορυφαία στελέχη Εκτιμούν επίσα ότι πολύ σύντομα ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι και πάλι πλειοψηφικό ρεύμα στην κοινωνία


5. ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ

Μέσο: . . . . . . . . . FINANCE & MARKETS VOICE Ημ. Έκδοσης: . . .16/01/2020 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .16/01/2020 Σελίδα: . . . . . . . . 23

III Γράφει ο Μετασχηματιστή Έτος-σιαθμό για την περαιτέρω ανάπτυξη της ενεργειακής αγοράς χαρακτηρίζουν το 2020 στελέχη ισχυρών δυνάμεων του κλάδου. εγχώριας

Όλοι περιμένουν τις πολιτικές αποφάσεις, ώστε να το πώς και υπό ποιους όρους θα υλοποιήσουν τον σχεδιασμό τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι, οι ισχυροί όμιλοι της χώρας έχουν, ήδη, επεξεργαστεί τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν, έχοντας επεξεργαστεί διάφορα ακόμη και την πιθανότητα να παραμείνουν στάσιμες οι όποιες διαδικασίες. Άλλωστε, τα στελέχη της αγοράς έχουν ακούσει πολλές υποσχέσεις, όλες τις τελευταίες που όλες -ή σχεδόν όλες- παρέμειναν στα λόγια αποφασίσουν

ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ

Αλλαγέε στην εγχώρια αγορά

σενάρια

δεκαετίες,

Σύμφωνα με όσα μεταφέρουν στον «Μ», παράγοντες με πολύ καλή γνώση των συναντήσεων, υπάρχει σημαντική κινητικότητα τόσο στο εσωτερικό όσο και στις διεθνείς επαφές των Ελλήνων επιχειρηματιών. Άλλωστε, το γενικότερο κλίμα έχει ομαλοποιηθεί, αλλά

και οι επιτυχημένες επενδύσεις ευρωπαϊκών ομίλων σε ελληνικές ενεργειακές επιχειρήσεις ανοίγουν το «παράθυρο» για όσους αλλοδαπούς επενδυτές καλοβλέπουν την Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, το «ενεργειακό ματς» εξαρτάται απολύτως από τις πολιτικές κινήσεις. Οι πάντως, είναι έτοιμοι για όλα! ενδιαφερόμενοι,


6. ΠΑΡΙΣΤΑΝΑΝ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΔΕΗ ΚΑΙ ΕΚΛΕΒΑΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

Μέσο: . . . . . . . . . ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Ημ. Έκδοσης: . . .16/01/2020 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .16/01/2020 Σελίδα: . . . . . . . . 19

► ►

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παρίσταναν τους υπαλλήλους ΔΕΗ και έκλεβαν ηλικιωμένους ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ότι είναι υπάλληλοι της ΔΕΗ τρεις απατεώνες έμπαιναν σε διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη και έκλεβαν

τους ένοικους Εξιχνιάστηκαν τρεις περιπτώσεις κλοπών και μία ληστεία σε βάρος ανυποψίαστων ηλικιωμένων ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο εκ των δραστών 44 και 46 ετών για τους οποίους σχηματίστηκε σχετική δικογραφία Ειδικότερα οι δύο δράστες μ έναν ακόμη συνεργό τους κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου Νοεμβρίου 201 9 οργανώθηκαν με σκοπό τη διάπραξη κλοπών και με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά προέβησαν σε κλοπές από διαμερίσματα της Θεσσαλονίκης και μία ληστεία

Χαρακτηριστικό του τρόπου δράσης τους ήταν η είσοδος τους σε κατοικίες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της ΔΕΗ και απασχολώντας με διάφορες έλεγχος του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού τους ενοίκους αφαίρεσαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 32.000 ευρώ περίπου καθώς και κοσμήματα η αξία των οποίων ξεπερνάει τις 1 00.000 σύμφωνα με δηλώσεις των παθόντων Να σημειωθεί ότι σε μία περίπτωση οι δράστες κατά την είσοδο τους σε διαμέρισμα του κέντρου της πόλης κατάφεραν να εξασφαλίσουν αντικλείδι και βραδινές ώρες της ίδιας ημέρας επανήλθαν όπου δικαιολογίες

αφού ακινητοποίησαν τους ενοίκους τη λεία τους Οι απατεώνες σκαρφίζονται διάφορους τρόπους για να ξεγελάσουν και να κλέψουν τα θύματά τους τα οποία επιλέγουν να είναι κυρίως ηλικιωμένα Μάλιστα υπήρξε καταγγελία σύμφωνα με την οποία οι δράστες έριξαν κάτω από την πόρτα του διαμερίσματος χρωματισμένο νερό και όταν η ένοικος άνοιξε έντρομη να δει τι συμβαίνει την ακινητοποίησαν και τη λήστεψαν απέσπασαν


7. ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Μέσο: . . . . . . . . . ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ημ. Έκδοσης: . . .16/01/2020 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .16/01/2020 Σελίδα: . . . . . . . . 19

Με οδηγό τις τράπεζες

Στις 928,66 μονάδες ο ΓΑ Του Ανέστη Ν τόκα

0,54

με υψηλό τζίρο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

antokas@naftemponki.gr ΤΑΣΗ

ΔΕΙΚΤΗΣ

μισό δισ ευ ρω 482 εκατ ευρώ προστέθηκε Σχεδόν σχη χθεσινή κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου που διαμορφώθηκε στα 62,617 δισ ευρώ Η άνοδος της τάξεως του 0,54 του γενικού δείκτη ήταν αποτέλεσμα του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τις μετοχές αφού ο συγκεκριμένος κλάδος έκλεισε με ισχυρά ημερήσια κέρδη 2,80 στις 874,91 μονάδες Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έκλεισε στις 928,66 και είναι μια ανάσα 0,22 από το υψηλό έτους των 930,71 μονάδων που σημειώθηκε στην πρώτη συνεδρίαση του 2020 Εν δοσυνεδριακά κινήθηκε μεταξύ 920,60 μονάδων 0,33 και 929,23 μονάδων 0,62 Η αξία συναλλαγών ανήλθε στα 92 εκατ ευρώ και ο όγκος στα 41 5 εκατ τεμάχια ενώ μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών διακινήθηκαν 12,2 εκατ τεμάχια που σε αξία 23 εκατ ευρώ Ο δείκτης υψηλης κεφαλαιοποίησης έκλεισε με κέρδη 0,95 στις 2.324,30 υονάδες τραπεζικές

μονάδες

αντιστοιχούν

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΠΡ0ΗΓ

ΔΙΑΦ

ΔΙΑΦ

15/01/2020 14/01/2020 Γενικός Χ Α

Α

928,66

923,69

4,97

034

Fïit/XA Large Lap

Α

2.324,30

2.302,32

21,98

0,95

FTbE/XA nlOCAP

Α

1.252,11

1.237,56

14,55

1,18

r ι bb'XA Δέκτης Αγορος

Α

C"7C OC

C AA

τ

1 AQC ΛΑ z.4öb,44

η oc u,y5 ο no

j t α α üieöv Αραοτηριοπ

Ελλ Δείκτης Mid

KIUS

Smell Cap

hlit/ntü 100 ΓΤΓ Γ IV A

VII

m

FTSE/XA-XAK Τραπεζών Τ

Α mmtX

ΓΑ

W

Α

Α

I

λ

Ii λ

I

cm ci 5/U,51

5,44

7 AQQ CA

7 1C

7 JAQ CO

7 114 A Λ

3,UO

η ta

1 I

λ77Π 1 U

1 1

Α

5.063,38

5.025,56

37,82

0,75

Α

662,19

644,18

18,01

2,80

0,54

Α

1.516,43

1

508,30

8,13

FTSE/XA Biounx Προϊόνιων

Α

2.610,32

2.605,49

4,83

0,19

rrf riv Γ FTSE/XA

Εμπορίου

Τ

70,35

70,38

0,03

0,04

Κατασκυών

Τ

3.157,06

3.172,95

15,89

0,50

Τ

4.927,79

4.956,16

28,37

0,57

Τ

9.611,61

9.620,59

8,98

0,09

6.973,54

7.089,79

16,25

1,64

luv

Απόδ ΓΔ

1

FTSE/XA

β

FTSE/XA Πετρελαίου FTSE/XA Προσωπ

Οικιακ πρ

FTSE/XA Πρώτων Υλών

1

2.024,20

2.016,69

7,51

0,37

948,30

938,55

9,75

1,04

FTSE/XA Τηλεπικοινωνιών

3.771,02

3.826,07

55,05

1,44

FTSE/XA Τραπεζών

Α

874,91

851,12

23,79

2,80

12.012,30

11.771,86

240,44

2,04

495,21

495,21

0,00

0,00

Ταδδών

FTSE/XA Τροφίμων

Αναψυχής

Ποτών

FTSE/XA Υγείας

των μετοχών που παραμένει υποτονική και εκτός διαπραγμάτευσης Η αγορά ήδη ετοιμάζεται να αποτιμήσει και την πρώτη αξιολόγηση της ελληνικής που θα γίνει από τον οίκο Fitch στις 24 Ιανουαρίου 2020 Μία πιθανή αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου από το ΒΒ σε ΒΒ θα αποτελέσει αφορμή για να κινηθεί το Χρηματιστήριο προς τις 1 000 οικονομίας

σημαντική

FTSE/XA Τεχνολογίας

FTSE/XA

και την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας Βέβαια το στην αγορά είναι να διαχυθεί η άνοδος στην πλειονότητα ζητούμενο

FTSE/XA Διεθν Apoomptonotnonc γι

ενώ στο 1,18 ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Μίά Cap και στις 1.252,11 μονάδες Η χρηματιστηριακή αγορά για άλλη μία χρονιά στηρίζεται στον τραπεζικό κλάδο που αποτελεί

FTSE/XA Υηηρεσ Κοινής Ωφέλειας

Α

3.274,89

3.261,35

13,54

0,42

FTSE/XA Χημικών

Α

9.375,39

9.245,70

129,69

1,40

FTSE/XA Χρημάτ Υπηρεσιών

Α

1.056,65

1.055,52

1,13

0,11

μονάδες Σε επίπεδο μετοχών της υψηλης κεφαλαιοποίησης με θετικό πρόσημο ξεχώρισαν οι εξής τίτλοι Eurobank 4,59 Εθνική 2,78 Alpha Bank 2,48 Coca Cola 2,06 Τέρνα Ενεργειακή 1 75 ενώ στον αντίποδα με πτώση έκλεισαν οι εξής ΟΤΈ 1 44 ΔΕΗ 0,90 ΙΈΚ Τέρνα Μότορ Όιλ 0,88 Τιτάν 0,53 0,76 μετοχές


8. ΣΕ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΗ

Μέσο: . . . . . . . . . ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ Ημ. Έκδοσης: . . .14/01/2020 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .16/01/2020 Σελίδα: . . . . . . . . 3

Σε υψηλό επίπεδο παραμένουν τα χρέη των Κρητικών προς τη ΔΕΗ ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΗΣΙ Της ΣΤΕΛΛΑΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ

Αρκετοί σε αριθμό φαίνεται πως είναι οι καταναλωτές σε επίπεδο νησιού που εξαιτίας των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν περνούν το κατώφλι των υποκαταστημάτων της ΔΕΗ με σκοπό να ρυθμίσουν τις οφειλές τους απέναντι στην Επιχείρηση Όπως προκύπτει από στοιχεία της ΔΕΗ στην Κρήτη τα χρέη των πολιτών του νησιού προς την ΔΕΗ αγγίζουν τα 150 εκατομμύρια ευρώ ενώ δεν είναι και λίγοι οι οφειλέτες που δεν φαίνονται διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε ρυθμίσεις των χρεών τους εάν δεν λάβουν εξώδικο από την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ή εάν δεν μείνουν κυριολεκτικά στο σκοτάδι εξαιτίας της διακοπής της ηλεκτροδότησης Τα ίδια επίσης στοιχεία αναφέρουν ότι είναι πολλοί σε αριθμό οι πελάτες της Επιχείρησης που οφείλουν ποσά της τάξεως των πέντε των δέκα ή ακόμα και των είκοσι χιλιάδων ευρώ και μάλιστα στην πλειοψηφία τους πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες δηλαδή για ανθρώπους που φαίνονται εγγεγραμμένοι στους καταλόγους της ΔΕΗ ως φυσικά πρόσωπα με επαγγελματική

Πολλοί νοικοκυρεύουν τις οφειλές τους μετά την αποστολή εξώδικων ή μετά τη διακοπή του ηλεκτρικού • Ξεπερνούν τις 00 χιλιάδες οι ρυθμίσεις που έγιναν πανελλαδικά έπειτα από την εφαρμογή του νέου συστήματος από την 1η Οκτωβρίου

ληξιπρόθεσμες

νωρίτερα

ΧΡήση

Αντιθέτως οι επιχειρήσεις φαίνεται να χρωστούν λιγότερα ποσά σε με τους ιδιώτες που τα χρέη τους είναι περισσότερα Κατά συνέπεια σε επίπεδο μεγάλων επιχειρήσεων οι οφειλές δεν είναι ούτε πολλές σύγκριση

1

αλλά ούτε και μεγάλες Σε ό,τι αφορά στο θέμα της αποστολής των εξώδικων αυτά αποστέλλονται από την ΔΕΗ όταν οι πελάτες της ξεπεράσουν ένα όριο οφειλών και πάνω και όχι όταν χρωστούν ένα ή δύο λογαριασμούς Σε επίπεδο νησιού μάλιστα

τον τελευταίο χρόνο έχουν σταλεί αρκετά εξώδικα Αυτό πάντως που διευκρινίζεται από την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού είναι ότι μετά τον δεύτερο λογαριασμό αποστέλλεται η ειδοποίηση προειδοποίηση στον πελάτη που αναγράφει ότι έχει δοθεί εντολή για διακοπή του ηλεκτρικού Κατά συνέπεια εάν κάποιος έχει δύο ανεξόφλητους λογαριασμούς τότε κινδυνεύει με διακοπή του ρεύματος καθώς όπως προαναφέραμε μετά τον δεύτερο λογαριασμό εκδίδεται η σχετική εντολή Σύμφωνα πάντως με τις πληροφορίες από την ΔΕΗ που δημοσιοποιήθη¬ ανεξόφλητο

καν χθες και αφορούν σε πανελλαδικό επίπεδο πάνω από 1 1 0 χιλιάδες προχώρησαν σε ρύθμιση των οφειλών τους ύψους 1 55 εκατομμυρίων ευρώ με το νέο σύστημα της Επιχείρησης που τέθηκε σε εφαρμογή την 1 η Οκτωβρίου Επίσης αυτό που παρατηρείται είναι ότι στο ίδιο χρονικό διάστημα δηλαδή από τον Οκτώβριο έως και χθες έχουν σταθεροποιηθεί οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ενώ εξαιτίας της νέας ρύθμισης που ισχύει έχει βελτιωθεί και η εισπραξιμότητα Και αυτό διότι όπως προκύπτει οι εισπράξεις ξεπερνούν τις τιμολογήσεις κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι μαζί με τις νέες εισπράττονται και οι οφειλές που ανέκαθεν καταναλωτές

τιμολογήσεις

παλαιότερες

αποτελούσαν

βραχνά για την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Παράλληλα οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι με την εφαρμογή του

νέου συστήματος ρύθμισης το τελευ

ταίο τρίμηνο έχει βελτιωθεί και η των λεγόμενων καλών πελατών της ΔΕΗ προς τον ανταγωνισμό

διαρροή

Η

ρύθμιση

Με το νέο σύστημα διακανονισμών που ισχύει από την 1η Οκτωβρίου προβλέπονται χαμηλότερες προκαταβολές και ήδη σύμφωνα με πληροφορίες παρουσιάζεται σημαντικό από πελάτες της ΔΕΗ ιδιαίτερα από τις κατηγορίες εκείνων των

ευρώ προκαταβολή 1 5 και 1 2 μηνιαίες δόσεις Για οφειλή από 2000 έως 3000 ευρώ προκαταβολή 20 και 1 8 μηνιαίες δόσεις Για οφειλή πάνω από 3000 ευρώ είτε προκαταβολή 20 και 1 8 μηνιαίες δόσεις είτε προκαταβολή 30 και 24 μηνιαίες δόσεις

ενδιαφέρον

οφειλετών που χρωστούν μεγαλύτερα ποσά και θέλουν να επωφεληθούν από τη μικρότερη προκαταβολή Σύμφωνα με το νέο σύστημα που έχει τεθεί σε εφαρμογή προβλέπονται τα εξής Για οφειλή έως 500 ευρώ προκαταβολή 0 και 5 μηνιαίες δόσεις Για οφειλή από 500 έως 000 ευρώ προκαταβολή 10 και 8 μηνιαίες δόσεις 1

1

Για οφειλή από 1000 έως 2000

Η προϋπόθεση Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για να ισχύει η ρύθμιση είναι να εξοφλούνται εμπρόθεσμα οι δόσεις και οι τρέχοντες

λογαριασμοί λογαριασμοί που εκδίδονται μετά τη ρύθμιση Ωστόσο όποιος χάσει την ρύθμιση για να ενεργοποιηθεί εκ νέου θα πρέπει να καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις και τους τρέχοντες λογαριασμούς ενώ οι πελάτες που είναι συνεπείς στην τήρηση του διακανονισμού δικαιούνται και την έκπτωση συνέπειας στους τρέχοντες λογαριασμούς

Profile for spartakos dei

16 01 2020  

16 01 2020 dei,news,apodeltiosi,spartakos

16 01 2020  

16 01 2020 dei,news,apodeltiosi,spartakos

Advertisement