Page 1

Αποδελτίωση Τύπου

14.06.2018

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΥΠΟΥ & Μ.Μ.Ε. ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ


Περιεχόμενα 1. ΑΛΛΑΖΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ Η ΑΓΟΡΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 2. Ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΝ...

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 14/06/2018 σελ.13 ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 12/06/2018 σελ.3

3. ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΥΡΩ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ...

ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 11/06/2018 σελ.1

4. ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΙΟ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΥΡΩ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ...

ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 11/06/2018 σελ.3


1. ΑΛΛΑΖΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ Η ΑΓΟΡΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Μέσο: . . . . . . . . . ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ημ. Έκδοσης: . . .14/06/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .14/06/2018 Σελίδα: . . . . . . . . 13

την εισφορά του κλάδου ηλεκτρικής ενέργειας στο Ελληνικό Wt\t Χρηματιστήριο Ενέργειας οι αρμοδιότητες που θα παραμείνουν στον ΛΑΓΗΕ θα τη των ΑΠΕ και των

αφορούν διαχείριση εγγυήσεων προέλευσης γΓ αυτό και θα μετονομασθεί σε Διαχειριστή ΑΠΕ Εγγυήσεων Προέλευσης ΔΑΠΕΕΠ

ΛΑΓΗΕ Σήμερα οι αποφάσεις για απόσχιση κλάδου και σύσταση ΕΧΕ

Αλλάζει λειτου ργό η αγορά ρεύματος το Δ.Σ θα είναι 9μελές ενώ ήδη έχει κλειδώσει το ποσοστό

Του Κώστα Δεληγιάννη kdel@naftemporiki.gr

εκπροσώπησης

χέρια και ύπμερα οι

Αλλάζουν

επισήμως

αρμοδιότητες

διαχείρισης

της εγχώριας χονδρεμπορι κής αγοράς ρεύματος καθώς εντός της ημέρας θα πραγματοποιηθεί η γενική ουνέλευση του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΛΑΓΗΕ με σκοπό την έγκριση της απόσχισης του κλάδου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Στη σημερινή γενική ουνέλευση

θα δοθεί επίσης το πράσινο φως στη σύσταση της Ελληνικό

Χρηματιστήριο Ενέργειας ΕΧΕ δηλαδή της ανώνημης εταιρείας που θα αναλάβει τη της υφιστάμενης αγοράς και από τον Απρίλιο του 2019 των τριών από τις τέσσερις λειτουργία

ενεργειακές

αγορές ρεύματος που θα ξεκινήσουν να λειτουργούν από τότε στο πλαίσιο του Χρηματιστηρίου

Ενέργειας Οι αποφάσεις της γενικής ου νέλευσης θα ανοίξουν τον δρόμο για mv υπογραφή από τους μετόχους

της νέας εταιρείας της ουμβολαιογραφικής πράξης ίδρυσης της κάτι που αναμένεται να γίνει την Παρασκευή ή το αργότερο τη Δευτέρα Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα ορισθεί επίσης και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΕ Σύμφωνα με πληροφορίες

κάθε μετόχου Όπως έχει γράψει η Ν από την πλευρά των θεσμικών φορέων μέτοχοι στον νέο φορέα θα είναι ο ΛΑΓΗΕ με 22 ο ΑΔΜΗΕ και ο ΔΕΣΦΑ 7 Όσον 20 αφορά τη ουμμετοχή των ιδιωτών το παρών θα δίνει το Χρηματιστήριο

Αξιών Αθηνών με 21

η Ευρωπαϊκή Τρύπεζα

EBRD

Ανασυγκρότησης

και Ανάπτυξης 20 και τσ Χρηματιστήριο με

Αξιών Κόπρου με 10 Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΧΑΚ δεν θα έχει

εξασφαλίσει

τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές μέχρι την υπογραφή της πράξης Έτσι η εί σοδός του στην εταιρεία θα γίνει σε δεύτερη φάση με πιθανότερο ενδεχόμενο στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα σι μετοχές του να αποκτηθούν προσωρινά από το Χρηματιστήριο Αθηνών και να συμβολαιογραφικής

μεταβιβασθούν στο ΧΑΚ στην πορεία Επίσης όπως είναι φυσικό στο μέλλον δεν αποκλείεται να αποκτήσουν παρουσία στη σύνθεση της ΕΧΕ και άλλοι εγχώριοι παράγοντες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας όπως μετοχική

για παράδειγμα ιδιώτες

ηλεκτροπαραγωγοί

Με την απόσχιση τσυ κλάδου

ηλεκτρικής ενέργειας οι πσυ θα παραμείνουν στον ΛΑΙΉΕ θα αφορούν τη των ΑΠΕ και των εγγυήσεων προέλευσης γι αυτό και θα μετονομασθεί σε Διαχειριστή ΑΠΕ Εγγυήσεων ΔΑΠΕΕΠ Από την άλλη πλευρά για να αναλάβει η ΕΧΕ τη διαχείριση της υφιστάμενης χονδρεμπορικής αγοράς mandatory pool πέρα από την τροποποίηση του κώδικα αρμοδιότητες

διαχείριση

Προέλευσης

διαχείρισης

ουστήματος θα πρέπει

να εξασφαλισθεί μία σειρά από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ΡΑΕ Έτσι με τη σύσταση της εταιρείας θα πρέπει να κατατεθεί στη ΡΑΕ για ο κανονισμός της και o λειτουργίας των νέων αγορών Επίσης από τον έλεγχο της Ρυθμιστικής Αρχής θα οι μέτοχοι της ΕΧΕ όπως και τα μέλη του Δ.Σ ως προς την επάρκειά τους Σύμφωνα με τον οδικό χάρτη εφαρμογής του Μοντέλου Στόχου Target Model η ΕΧΕ θα αρχίσει να επιτελεί τη βασική αποστολη της τον επόμενο Απρίλιο όταν θα ξεκινήσει η του Χρηματιστηρίου Ενέργειας Τότε θα αναλάβει τη λειτουργιά της προημερήσιας της ενδοημερήσιας και της αγοράς εγκρίσεων

έγκριση

κανονισμός

περάσουν

λειτουργία

προθεσμιακής

SID 11949869


2. Ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΚΑΙ ΓΟΕΒ ΠΡΟΣ...

Μέσο: . . . . . . . . . ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ημ. Έκδοσης: . . .12/06/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .14/06/2018 Σελίδα: . . . . . . . . 3

Μανώλης Παναγιωτάκης για τις οφειλές των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ προς τη ΔΕΗ:"Τα περί των 100 δόσεων είναι εκτός πραγματικότητας Ο

Απόσπασμα από την ομιλία του

κ Εμμ Παναγιωτάκη Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 7/6/2018 σχετικά με τις οφειλές των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ

προς την Επιχείρηση

Αυτήν την περίοδο βρίσκεται στην επικαιρότητα το θέμα των οφειλών προς τη ΔΕΗ των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων των γνωστών ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ Τα χρέη τους είναι συνολικά της τάξης των 40 εκατομμυρίων ευρώ με κύριο ωστόσο χαρακτηριστικό την ανισοκατα νομή τους Την πρώτη θέση έχει η Αιτωλοακαρνανία με πλέον του 20 του συνόλου και ακολουθούν οι νομοί Λάρισας Ηλείας Αργολίδας Άρτας κ.ά Η Κρήτη η Θράκη και σε απόσταση η Μακεδονία είναι από τους λιγότερο ασυνεπείς

Είναι προφανές από την κατά τα ανωτέρω εντοπισμένη ασυνέ¬

πεια ότι αυτή δεν οφείλεται σε αντικειμενικούς λόγους ούτε σχετίζεται με το αγροτικό εισόδημα

Πρόκειται κατά κανόνα για εσκεμμένες πρακτικές με έντονο

το στοιχείο του στρατηγικού κακοπληρωτή Δεν είμαι ειδικός περί τα αγροτικά Πιστεύω όμως ότι δικαιούμαι να θεωρήσω ότι οι φίλοι Ακόμη ότι οι ΓΟΕΒ και οι ΤΟΕΒ είναι φορείς με συγκεκριμένη αποστολή οι οποίοι επιβάλλεται να λειτουργούν με συγκεκριμένες αρχές και αξίες για την των συμφερόντων των μελών τους Και βέβαια πρακτικές ασυνέπειας έναντι της ΔΕΗ η οποία τους έχει στηρίξει όλα τα εξυπηρέτηση

χρόνια και εξακολουθεί να τους στηρίζεικαι σήμερα σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού δεν είναι ούτε αποδεκτές αλλά ούτε και ωφέλιμες για τα μέλη τους Δεν συμβάλλουν ούτε στην πρόοδο ούτε στην ανάπτυξη Σε τελευταία ανάλυση η ΔΕΗ και μέσω

αυτής οι υπόλοιποι καταναλωτές δεν έχουν καμία υποχρέωση να επωμίζονται τις επιπτώσεις μη ορθής διαχείρισης Και επειδή μονίμως επαναλαμβάνεται η επωδός της οικονομικής αδυναμίας κατά κανόνα από τους ίδιους με συνέπεια τη διαρκή διόγκωση των οφειλών τους τους λέμε ότι εάν όπως ο κάθε σωστός επαγγελματίας έδιναν για 2-3 χρόνια όλοι ένα μηνιαίο ποσό κάποιων δεκάδων ευρώ το πρόβλημα θα είχε λυθεί Τα περί 100 δόσεων που προφανώς για να χαϊδέψουν αυτιά


3. ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΥΡΩ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΠΡΟΣ ΤΗ...

Μέσο: . . . . . . . . . ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ημ. Έκδοσης: . . .11/06/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .14/06/2018 Σελίδα: . . . . . . . . 1

ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ξεπερνούν το ένα Εκατομμύριο ευρώ

οι οφειηές των ΤΟΕΒ προς τη ΔΕΗ Στο Νομό

Καρδίτσας

το μείγμα που έχει δημιουργηθεί με

τις οφειλές των

παραγωγών

προς τους κατά τόπους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων, θα" μπορούσε να χαρακτηρισθεί εκρηκτικό. Ο «Νέος Αγών» επικοινώνησε με τους Προέδρους των ΤΟΕΒ στο Νομό Καρδίτσας και όπως μας επισήμαναν τα χρέη ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ. Ρεπορτάζ στη ΣΕΛΙΔΑ 3


4. ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΙΟ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΥΡΩ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΠΡΟΣ ΤΗ...

Μέσο: . . . . . . . . . ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ημ. Έκδοσης: . . .11/06/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .14/06/2018 Σελίδα: . . . . . . . . 3

ΣΤΟ IMOIVIO ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ξεπερνούν to ένα εκατομμύριο ευρύ οι οφειλές των ΤΟΕΒ προς τη ΔΕΗ σήμανε ο αριθμός των αρδευτών

που τροπολογία μπήκε στο νόμο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον θαλάσσιο σχεδιασμό δίνει μία ευκαιρία προς τους οφειλέτες για ρύθμιση των χρεών προς τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων προκειμένου και αυτοί να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους κυρίως προς την ΔΕΗ

Η

που έχουν χρέη προς τον ΤΟΕΒ φτάνουν τους 800 Μάλιστα ο μεγαλύτερος αρδευτής χρωστάει περίπου 8.000

χωροταξικό τελευταία

προχωρήσει

χαρακτηριστικά

TOU ΚΩΣΤΑ ΦΩΤΗ ρύθμιση που ψηφίστηκε προβλέπει ότι οι οφειλέτες των ΟΕΒ έχουν 12 μήνες προθεσμία Η

προκειμένου

να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους ή να τις ρυθμίσουν μέχρι και σε 36 δόσεις Για όσους δεν προσέλθουν ή δεν τηρήσουν το διακανονισμό προβλέπεται η μεταφορά του χρέους στη ΔΟΥ για είσπραξη με αναγκαστικά μέτρα Στο Νομό Καρδίτσας το μείγμα που έχει δημιουργηθεί με τις οφειλές των παραγωγών προς τους κατά τόπους Οργανισμούς Βελτιώσεων θα μπορούσε ληξιπρόθεσμες

Εγγείων

ευρώ Από το 2009 η ΔΕΗ έχει σε αυξήσεις 400 στο αγροτικό ρεύμα Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι αρδευτές να μην μπορούν να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους δήλωσε ο κ Μπεκιάρης ΤΟΕΒ Ταυρωπού Ο μεγαλύτερος ΤΟΕΒ του Νομού είναι αυτός του Ταυρωπού Ποτίζουν 17 χωριά από τη Μητρόπολη μέχρι το Μακρυχώρι Ο ΤΟΕΒ Ταυρωπού δεν έχει οφειλές προς την εφορία διότι οι αρδευτές ποτίζουν από τη Λίμνη Πλαστήρα με φυσικό τρόπο δήλωσε στο Νέο Αγώνα ο Πρόεδρος κ του Οργανισμού Θανάσης Μαρκινός Ωστόσο ο ίδιος σχολίασε πως οι ληξιπρόθεσμες ο'φειλές των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων προς τη ΔΕΗ θέτουν σε κίνδυνο του την παραγωγή αγροτικού κόσμου

να χαρακτηρισθεί εκρηκτικό Ο Νέος Αγών επικοινώνησε με τους Προέδρους των ΤΟΕΒ στο Νομό Καρδίτσας και όπως μας επισήμαναν τα χρέη ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ ΤΟΕΒ Τιτανίου Ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Τιτανίου κ Βασίλης Γιαννάκος πως οι οφειλές που έχει ο οργανισμός προς τη ΔΕΗ αγγί¬ υπογράμμισε

ζουν τις 300.000 ευρώ εκ των οποίων οι 50.000 ευρώ είναι τόκοι Οι οφειλές είναι παρελθόντων ετών σχολίασε ο κ Γιαννάκος Μάλιστα δεν παρέλειψε να αναφερθεί πως οι αρδευτές μέσα από το αγροτικό τιμολόγιο κι άλλους χρεώστες και αυτό όπως είπε είναι άδικο Υπάρχουν αγρότες που χρωστούν μέχρι 5.000 ευρώ σταματή πληρώνουν

σαν να έχουν επαγγελματική και δεν μπορούν να πληρώσουν Είναι λίγες οι 36 δόσεις ήταν τα λόγια του κ Γιαννά κου ΤΟΕΒ Σελλάνων Περίπου 600.000 ευρώ οφείλει στη ΔΕΗ ο ΤΟΕΒ Σελλάνων τόνισε ο Πρόεδρος του Οργανισμού κ Γιώργος Μπεκιάρης Σύμφωνα με τα όσα μας επι¬ δραστηριότητα

14 06 2018  

14 06 2018 dei,news,apodeltiosi,spartakos

14 06 2018  

14 06 2018 dei,news,apodeltiosi,spartakos

Advertisement