Page 1

Αποδελτίωση Τύπου

10.03.2018

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΥΠΟΥ & Μ.Μ.Ε. ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ


Contents 1. ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΟ BUSINESS PLAN ΤΗΣ... 2. 0 ΠΑΛΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 10/03/2018 page 21,25 ΤΑ ΝΕΑ 10/03/2018 page 32

3. ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ...

ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 10/03/2018 page 31

4. ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΣΤΗ ΔΕΗ

ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 10/03/2018 page 26

5. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΛΟΓΩ ΒΡΟΧΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ 10/03/2018 page 18

6. 1 2 ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟ

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 10/03/2018 page 1,14

7. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΔΜΗΕ ΔΕΔΔΗΕ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ...

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 10/03/2018 page 14

8. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΔΜΗΕ ΚΑΙ ΔΕΔΔΗΕ 9. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ν.Δ ΠΑΣΟΚ 10. ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 11. Η ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΩΝ 300 ΕΚΑΤ ΕΥΡΩ 12. INSIDER

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 10/03/2018 page 32 ΑΥΓΗ 10/03/2018 page 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10/03/2018 page 30 ΑΞΙΑ 10/03/2018 page 8 ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ 10/03/2018 page 28,29

13. ΤΟ ΝΕΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΟΥ ΧΑ ΚΑΙ ΤΟ COMEBACK ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10/03/2018 page 1,20,29 14. ΜΕ ΑΝΟΔΟ 1,11% ΣΤΙΣ 821,57 ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟ ΧΑ 15. CONTRARIAN STORIES

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 10/03/2018 page 21,29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10/03/2018 page 36


1. ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΟ BUSINESS PLAN ΤΗΣ ΔΕΗ

Publication: . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Date: . . . . . . . .10/03/2018 Clipping Date: . . .10/03/2018 Page: . . . . . . . 21

Υπό την εποπτεία

των τραπεζών το business plan της ΔΕΗ Υπό τη στενή εποπτεία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών Εθνική Alpha Bank Eurobank Πειραιώς αλλά και της ΕΤΕπ θο προχωρήσει η υλοποίηση του business plan της ΔΕΗ καθώς στη διετία 2018-2019 καλείται να αναχρηματοδοτήσει δάνεια ύψους 2,3 δισ ευρώ Το 2018 λήγουν δάνεια ύψους 250 εκατ

ευρώ προς τις ελληνικές τράπεζες και 190 εκατ ευρώ προς την ΕΤΕπ Σελ 25


1. ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΟ BUSINESS PLAN ΤΗΣ ΔΕΗ

Publication: . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Date: . . . . . . . .10/03/2018 Clipping Date: . . .10/03/2018 Page: . . . . . . . 25

Υπό την εποπτεία των πιστωτριών

ΔΕΗ business το της plan τραπεζών Η Επιχείρηση πρέπει να αναχρηματοδοτήσει δάνεια 2,3 δισ. τη διετία 201&-2019 ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΗ

ΓπςΧΡΥΣΑΕ ΑΙΑΓΓΟΥ Υπό τη στενή εποπτεία των

συστημικών τραπεζών (Εθνική,

Alpha Bank, Eurobank, αλλά και της ΕΤΕπ θα

ΛΗΞΕΙΣ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Βασικά οικονομικά μεγέθη

τεσσάρων

Πειραιώς)

προχωρήσει

η υλοποίηση του business plan της ΔΕΗ που καταρτίζει αυτή την περίοδο, για λογαριασμό της Επιχείρησης, η McKinsey. Η παραδοχή αυτή από τον επικεφαλήβ ins ΔΕΗ Μανόλη Παναγιωτάκη, με σχετική δήλωσή του

στην «Κ», καταδεικνύει τη βαρύτητα

του Θέματος των δανειακών υποχρεώσεων της ΔΕΗ τόσο για την ίδια όσο και για το τραπεζικό σύστημα, που στη διετία 20182019 καλείται να αναχρηματοδοτήσει δάνεια ύψοας 2,3 δισ. ευρώ. Το 2018 λήγουν δάνεια ύψους 250 εκατ. ευρώ προς τις ελληνικές τράπεζες και 190 εκατ. ευρώ προς την ΕΤΕπ. Το 2019 λήγει το κοινοπρακτικό

ill 9μηνο

2018

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΑΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

€250 εκατ. προς τις ελληνικές τράπεζες

ai 2016

13

9μηνο

9μπνο 2017

€3,98 εκατ. €3,74εκατ.

2016 9μηνο

€ΐ90εκατ. στην ΕΤΕπ

2017

€30 εκατ. €15,8εκατ.

2019

€ΐ,3δια κοινοπρακτικό προς τις ελληνικές τράπεζες

-47,3%

-6,1%

€350 εκατ. το υπόλοιπο από το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

ύψους 1 ,3 δισ. ευρώ προς

τις ελληνικές τράπεζες, 350 εκατ.

ευρώ από το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ, μετά την προπληρωμή ύψους 150 εκατ. ευρώ στους ομολογιούχους

προσφάτως και 200 εκατ.

ευρώ προς την ΕΤΕπ.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΔΕΗ και πιστωτών έχουν ξεκινήσει και προχωρούν παράλληλα χωριστά με την ΕΤΕπ και χωριστά με τις

συστημικές ελληνικός τράπεζες, οι οποίες συμμετέχουν με επιτροπές που έχουν συστήσει ειδικό για την αναχρηματοδότηση της ΔΕΗ, ενώ έχουν προσλάβει ως σύμβουλο και τη Rothchild, καθώς πρόκειται

για μια εξαιρετικά δύσκολη δεδομένης και της στενής εποπτείας τους από τον ESM.

φωνα με τον κ. Παναγιωτάκη, να ολοκληρωθεί το αμέσου επόμενο διάστημα. αναμένεται

Κρίσιμο θέμα είναι οι ανεξόφλητες

οφειλές που φθάνουν τα 2,8 δισ. ευρώ. λόγιο των τραπεζών που εστιάζει στην αποτύπωση μιας πλήρους

και αναλυτικής εικόνας του της κόστους και των λειτουργικού

Η διοίκηση της ΔΕΗ αναγνωρίζει από την πλευρά της την κρισιμότητα

του Θέματος αναχρηματοδότησης και για τις τράπεζες και έχει ήδη αποδεχθεί το πρώτο προαπαιτούμενο που έθεσαν οι ελληνικός τράπεζες αλλά και η ΕΤΕπ για στενή παρακολούθηση του 5ετθύς business plan που καταρτίζει η McKinsey. Ηδη μάλιστα, οι αρμόδιε5 υπηρεσίες της ΔΕΗ έχουν απαντήσει σε ένα εκτενέστατο ερωτηματο-

συνολικών υποχρεώσεών της,

Οι τράπεζε5 θα στοχεύσουν και στα πιθανά έσοδα από την των λιγνιτικών μονάδων Μεγαλόπολης και Μελίτης για τη μείωση της έκθεσής τους στον δανεισμό της ΔΕΗ. Καθοριστικά πώληση

διαχείριση,

Η βιωσιμότητα

Πώληση μονάδων

στους όρους της χρηματοδότησης

θα λειτουργήσει και n του στόχου περιορισμού αποτελεσματικότητα

προκειμένου

να κάνουν τους δικούς τους λογαριασμούς για την πορεία κρίσιμων μεγεθών αναφορικά με

τη βιωσιμότητα της εταιρείας.

Η μείωση των λειτουργικών και η ενίσχυση των εσόδων της ΔΕΗ αποτελούν επίσης βασικό προαπαιτούμενα για τη διασφάλιση της αναχρηματοδότησης από τις τράπεζες και είναι θέματα που έχει δαπανών

ήδη λάβει υπόψη της η McKinsey στο νέο business plan που, σύμ¬

των ανεξόφλητων οφειλών που έχει θέσει n ΔΕΗ συνεπικουρούμενη από την Qualco, οι οποίες κινούνται στα υψηλά επίπεδα των 2,8 δισ. ευρώ.

Η διοίκηση της ΔΕΗ μετά και

τις σοβαρές επισημάνσεις της

McKinsey για τον κίνδυνο χρεοKonias της επιχείρησης εάν δεν καταστεί βιώσιμη η σχέση λειτουργικός κερδοφορίας και δανείων,

φέρεται διατεθειμένη να υλοποιήσει

πρόγραμμα μείωσης του κόστους αγγίζοντας για πρώτη φορά και πολιτικό ευαίσθητους τομείς όπως η μείωση του προσωπικού. Δεν είναι καθόλου τυχαίες οι προχθεσινές δηλώσεις του κ. Παναγιωτάκη για συνολική ανακατάταξη του προσωπικού με μέτρα που θα συμπεριλάβουν και εθελουσία έξοδο με πρώτη εφαρμογή λειτουργικού

στις Μονάδες της Μεγαλόπολης

που θα τεθούν προς πώληση.

Βασική στόχευση της διοίκησης της ΔΕΗ, όπως επίσης προέκυψε από τις δηλώσεις Παναγιωτάκη, είναι και η μεγιστοποίηση της αξίας των npos πώληση μονάδων και στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνει να απορροφήσει ένα μέροε του του ΑΗΣ Μεγαλόπολης αλλά και να χρηματοδοτήσει την εθελουσία έξοδο ενός άλλου για να μειώσει το λειτουργικό κόστος για τον νέο επενδυτή. προσωπικού


2. 0 ΠΑΛΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΙΩΣ

Publication: . . .ΤΑ ΝΕΑ Date: . . . . . . . .10/03/2018 Clipping Date: . . .10/03/2018 Page: . . . . . . . 32

Ο

ΠΑΛΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΙΩΣ

Ens 9 Απριλίου λήγει η θητεία του προέδρου και διευθύνοντοβ

συμβούλου

ms ΔΕΗ Μανώλη Παναγιωτάκη Και στο παρελθόν πολλά είχαν γραφτεί και ακουστεί αναφορικά με το μέλλον του στο τιμόνι ms μεγα λύτερηβ επιχείρησα ms xcopas Σενάρια και εκτιμήσει μη ανανέωσηε ms θητείαε του έδιναν και έπαιρναν με αφορμή Tis όχι τόσο καλέε σχέ σειε που είχε με τον πολιτικό του προϊστάμενο τον υπουργό ΠεριΒάλλο VTOS και Ενέργειαβ Γιώργο Σταθάκη Αν και αυτέε τελευταία φαίνεται να αποκαταστάθηκαν Στην προχθεσινή συνάντηση με tous δημοσιογρά pous ο επικεφαλή ms εταιρίσβ απάντησε ότι δεν γνωρίζει αν θα παραμείνει στη θέση του Ωστόσο σε ερώτηση που του υποβλήθηκε αν θεωρεί ανανεωθεί η θητεία του και λόγω των εταιρικών και διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται μέχρι τον Ιούνιο για την πώληση των τεσσάρων μονάδων απάντησε Έχουμε τόσα ανοικτά μέτωπα στη ΔΕΗ που θα είναι δύσκολο το να τα χειριστεί Kânoios καινούργκβ neos θα


3. ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ ΚΑΙ...

Publication: . . .ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Date: . . . . . . . .10/03/2018 Clipping Date: . . .10/03/2018 Page: . . . . . . . 31

Nées προσλ nijjas eras εια ipiss του Ομίλου ΔΕΗ

και δυναιουπα κινήφων για εθελουσία αποχώρηση lus vies προσλήψειε

eras εταιρίεβ tou και ans véss ΔΕΗ προσκλήσεβ σε Ομίλου και παραγωγούε ρεύμακβ εγχώριοι να συμμετάσχουν στον επικείμενο διεθνή διαγωνισμό ηώλησηε ίων τεσσάρων λιγνιοκών μονάδων αναφέρθηκε ο πρόε βιομηχανίες

6pos rou ομίλου MavGüflns Παναγιωτάκη5 αναγγέλλοντα5 και to μετοχικό σχήμα για tnv αξιοποίηση tou Σταθμού tou Αμυνταίου AvoiYOvtas θέμα ευελιξίαε tns διοίκησα ιόσο για προσλήψεβ όσο και otn δυνατότητα

xopnynons κινήτρων για την εθελουσία αποχώρηση εργαζομένων στη ΔΕΗ στο περιθώριο εκδήλωσα που πραγματοποίησε η εταιρία την Πέμπτη 8 Μαρτίου με αφορμή την Ημέρα tns TuvaiKas ο κ Πα ναγιωιάκηε έθιξε to ζήιημα με αφορμή ιη μεταφορά ms εταιρία5 στο Υπερταμείο χα

paKtnpizovtas to συγκεκριμένο θεσμό gjs ευεργετικό néyovias ότι με το Υπερταμείο θα είναι πιο εύκολεε για παράδειγμα οι προσλήψεβ προσωπικού που θέλουμε Τώρα η εταιρία με πολιτικό προϊστάμενο είναι δύσκολο για παράδειγμα να λάβει τέ τοιε5 αποφάσεβ καθώε ο εκάστοτε unoupYÔs θα λαμβάνει υπόψη του το πολιτικό KÔOTOS

Συνεχίζονταε έθεσε θέμα και εθελουσία5 εξόδου προσωπικού από os εταιρίες τονίζο vTas nojs ο péoos ôpos ηλικίαε είναι στα 50 χρόνια σημειώνονταε noos μπορούν να κενά με véous εργαζομένου εξοικονομώντα5 με τον τρόπο αυτό λειτουργικά κόστη ενώ εξήγησε ότι οι όποιες αποφάσεβ θα ληφθούν υπόψη με βάση τη μελέτη ins McKinsey την οποία και περιμένει καλυφθούν

Ο npo£öpos ins ΔΕΗ κ ΜανώλΓΒ

Παναγιώτα kits


4. ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΣΤΗ ΔΕΗ

Publication: . . .ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Date: . . . . . . . .10/03/2018 Clipping Date: . . .10/03/2018 Page: . . . . . . . 26

Εθελουσία στη ΔΕΗ Περισσότεροι από 10 600 ζόμενοι περισσέψουν από Tis unäflrlnrloi εργάζονται οτη Δημόσια npos πώληση μονάδε σε Με Επιχείρηση Ηλεκτρισμού fliin και Μεγαλόπολη δεν θα απολυθούν αλλά θα φύγουν Για να γλυκάνει ιο χάπι ms με εθελουσία έξοδο και καλό ιδιωτικοποίησα ίων μονάδων συνταξιοδοτικό πακέτο Γιατί αυτοί γεννήθηκαν σε και να πείσει tous θερμόαιμοι συνδικαλιστεί η διοίκηση ins άλλη χώρα από tous υπολοί ΔΕΗ υπόσχεται ότι όσοι εργα¬

που5Έλληνε5 εργαζομένου


5. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΛΟΓΩ ΒΡΟΧΩΝ

Publication: . . .ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ Date: . . . . . . . .10/03/2018 Clipping Date: . . .10/03/2018 Page: . . . . . . . 18

ΔΕΗ

Ενίσχυση στα μεγέθη λόγω βροχών Οι évxovES βροχοπτώσειε και οι αυξημένκ nooointes νερού ενισχύουν τα υδατικά αποθέματα orous ταμιευτήρεβ ms ΔΕΗ ανεβάζονταε το ùijios tous στο επίπεδο των 2.835 Gwh Τα αποθέματα είναι αυξημένα κατά 22 έναντι του μέσου tos 201 5-201 7.Έτσι η όρου xpiEtias επιχείρηση ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφο pàs HrteKxpiKiis Ενέργειαε ΑΔΜΗΕ ώστε να υλοποιηθεί η

αναγκαία αύξηση tos υδροηλεκτρικήΒ παραγωγήβ


6. 1 2 ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟ

Publication: . . .ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Date: . . . . . . . .10/03/2018 Clipping Date: . . .10/03/2018 Page: . . . . . . . 1

2 μνηστήρες για τη μονάδα βιομάζας στο Αμύνταιο 1

Δώδεκα μη δεσμευτικές προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ελληνικές και ξένες εταιρείες μεγάλου βεληνεκούς υποβλήθηκαν στην ηρωτη

φάση της πρόσκλησης της ΔΕΗ Ανανεώσιμες για την εύρεση στρατηγικού συνεργάτη με σκοπό την ανάπτυξη χρηματοδότηση και λειτουργία μονάδος βιομάζας στο Αμύνταιο για τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού

και θερμκής ενέργειας

14


6. 1 2 ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟ

Publication: . . .ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Date: . . . . . . . .10/03/2018 Clipping Date: . . .10/03/2018 Page: . . . . . . . 14

ΔΕΗΑνανίϋΚΠμΐς Σύμπραξη για τη μονάδα βιομάζας

Ενδιαφέρον από 12 εταιρείες για συνεργασία στο Αμύνταιο Του Κώστα Δεληγιάννη kdel^naftemponkigr

Συμφωνά

μη δεσμευτικές εκδήλωσης ενδιαφέροντος

προτάσεις

Δώδεκα

από ελληνικές και ξένες εταιρείες μεγάλου βεληνεκούς

υποβλήθηκαν στην πρώτη φάσιι της πρόσκλησης της ΔΕΗ Ανανεώσιμες για την εύρεση στρατηγικού συνεργάτη με σκοπό την

ανάπτυξη χρηματοδότηση και λειτουργία μονάδας βιομάζας στο Αμύνταιο για τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμικής ενέργειας Έτσι n πρώτη φάση της η οποία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή επιβεβαίωσε την πρόθεση αρκετών επιχειρήσεων εντός και εκτός ουνόρων για τη σύμπραξη με τη θυγατρική της ΔΕΗ και την υλοποίηση του συγκεκριμένου πρότζεκτ

με το σχέδιο

της ΔΕΗ

Ανανεώσιμες η εγκατάσταση θα εχει θερμική ισχυ 45 MW και ηλεκτρική 25 flW ενω θα είναι η μεγαλύτερη μονάδα βιομάζας που λειτουργεί στη χωρα μας

τη Λάρισα σε κοινοπραξία με ξένες επιχειρήσεις Turboden Zor 1υ Kablitz DhP

Industrial

Από το εξωτερικό

τσεχική ενεργειακή εταιρεία ΕΡ Holding η οποία είναι η μεγαλύτερη παραγωγός θερμότητας

κτρικό Σταθμό ΑΗΣ Μάλιστα θα συνδεθεί με τις εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που σήμερα ο ΑΗΣ Έτσι αναμένεται να αναλάβει την της περιοχής με τηλε θέρμανση όταν διακοπεί η ιου ΑΗΣ

χρησιμοποιεί

τροφοδοσία

λειτουργία

Αηό την Ελλάδα Από ελληνικής πλευράς προτάσεις υπέβαλαν ο Όμιλος Μυτιληναίος η Ηλέκτωρ του Ομίλου Ελ λάκτωρ καθώς και η ΤΕΡΝΑ μαζί με τη βελγική Electrabel θυ¬

στην Τσεχία η δεύτερη μεγαλύτερη ηλεκτροπαραγωγός στη Σλοβακία αλλά και ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός λιγνίτη στη Γερμανία Στη φάση υποβολής μη προσφορών πήραν μέρος από το εξωτερικό και o γαλλικός Όμιλος CNIM ο οποίος στην ενέργεια και τις βιομηχανικές κατασκευές η Priit Uuemma από τη Βαλτική η

δεσμευτικών

δραστηριοποιείται

ισπανική ενεργειακή και

κατασκευαστική

και η Alfamar επίσης από την Ιβηρική Ενδιαφέρον ακόμη εκδήλωσαν SENER καθώς

Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης η θυγατρική της ΔΕΗ θα ξεκινήσει άμεσα την αξιολόγηση των φακέλων των 1 2 Όσες επιχειρήσεις ή συμμετεχόντων

ηλεκτρικής

μεγαλύτερη

εγκατασταθεί

δύο κινεζικές εταιρείες η Dongfang και η China Western Power

Στις ουμμετοχές εκτός ουνόρων συγκαταλέγονται η εσθονική Gran nul Invest η οποία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πέλετ στην Ευρώπη και διαθέτει έξι μονάδες ουμπαραγωγής θερμικής και ενέργειας καθώς και η

διαδικασίας

Σύμφωνα με το τχέδιο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες η εγκατάσταση θα έχει θερμική ισχύ 45 MW και ηλεκτρική 25 MW ενώ θα είναι η μονάδα βιομάζας που λειτουργεί στη χώρα μας Θα σε μία περιοχή έκτασης 58 στρεμμάτων στο Αμύνταιο δίπλα στις δύο λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ στον ομώνυμο Ατμοηλε

γατρική της γαλλικής Engie Το παρών έδωσε και η ΒΙΟΛΑΡ από

κοινοπραξίες ικανοποιούν τους όρους της πρόσκλησης θα περάσουν στη δεύτερη φάση της ώστε να αποκτήσουν

διαδικασίας

πρόσβαση σε λεπτομερείς για ιο πρότζεκτ και να αξιολογήσουν την υποβολή ή μη

πληροφορίες

δεσμευτικής προσφοράς Ο στρατηγικός επενδυτής θα αποκτήσει την πλειοψηφία στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας που θα δημιουργηθεί από κοινού με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες για την κατασκευή και τη διαχείριση της μονάδας Παράλληλα θα αναλάβει τη χρηματοδότηση του πρότζεκτ θα πάρει μέρος στη σχεδίαση της μονάδας θα επιβλέψει την κατασκευή της και θα αναλάβει τη λειτουργία και τη συν τήρησή της Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσει μέσω ουμφωνιών τις απαραίτητες ποσότητες για την τροφοδοσία του βιομάζας

εργοστασίου

S1D.I 1757814


7. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΔΜΗΕ ΔΕΔΔΗΕ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Publication: . . .ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Date: . . . . . . . .10/03/2018 Clipping Date: . . .10/03/2018 Page: . . . . . . . 14

cvipyaa Εφαρμογή νέων τεχνολογιών

Μνημόνιο συνε ργαοίας ΑΔΜΗΕ ΔΕΔΔΗΕ στα δίκτυα μεταφοράς

Η

σχεδίαση κοινών

δραστηριοτήτων

και ουνεργειώνστο

περιβάλλον αυξημένης διείσδυσης ίων ΑΠΕ και της εφαρμογής νέων τεχνολογιών στα δίκτυα διανομής και μεταφοράς της ενέργειας αποτελεί τον ηλεκτρικής

στόχο του μνημονίου συνεργασίας που υπέγραψαν χθες ο Ανεξάρτητος

Διαχειριστής Μεταφοράς Ενέργειας ΑΔΜΗΕ και ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΔΔΗΕ Με τη συμφωνία η

Ηλεκτρικής

οποία υπεγράφη από τον πρόεδρο

και διευθύνοντα σύμβουλο του ΑΔΜΗΕ Μάνο Μανουσάκη και τον ομόλογο του από τον ΔΕΔΔΗΕ Νίκο Χατζηαργυρίου σε ειδική στα κεντρικά γραφεία του ΑΔΜΗΕ οι δύο φορείς επιδιώκουν να επεκτείνουν περαιτέρω τη ου νεργασια τους σε τομείς αμοιβαί¬

εκδήλωση

ου ενδιαφέροντος Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί m νέα εποχή των δικτύων μεταφοράς και στην οποία οι ψηφιακές παρέχουν νέες δυνατότητες για καινοτομία και ανάπτυξη Ενδεικτικός καρπός της συ νεργασίας θα μπορούσε να αποτελέσει η χρήση της διεσπαρμέ

διανομής

τεχνολογίες

νης παραγωγής στο δίκτυο διανομής η οποία είναι δυνατόννα κατά τη διάρκεια αποκατάστασης

αξιοποιηθεί

του ουστήματος

επιταχύνοντας

τη διαδικασία αποκατάστασης και μειώνοντας τον χρόνο μη εξυπηρέτησης της ζήτησης Παράλληλα η ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στους δύο σε πραγματικό χρόνο μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βέλτιστη διαχείριση ουμφο ρήσεων του ουστήματος διαχειριστές

SID 11757600


8. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΔΜΗΕ ΚΑΙ ΔΕΔΔΗΕ

Publication: . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Date: . . . . . . . .10/03/2018 Clipping Date: . . .10/03/2018 Page: . . . . . . . 32

Μνημόνιο συνεργασίας ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ Μνημόνιο συνεργασίας για τον συντονισμό δράσεων με στόχο τη της ευστάθειας των δικτύων διανομής και συστήματος λόγω της μεγάλης διείσδυσης των ΑΠΕ αξιοποιώντας τις δυνατότητες της των λειτουργιών τους υπέγραψαν χθες ο ΑΔΜΗΕ και ο ΔΕΔΔΗΕ Οι δύο Διαχειριστές θα διερευνήσουν δυνατότητες συνεργασίας στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς και του δικτύου διανομής Βραχυπρόθεσμα προτείνονται η ανταλλαγή δεδομένων παραγωγής και κατανάλωσης για την πρόβλεψη των ροών ισχύος στους υποσταθμούς η ανταλλαγή πληροφοριών για τη δυνατότητα ένταξης μονάδων και τις προγραμματισμένες διακοπές για συντήρηση και η σύνταξη μελετών για τον προσδιορισμό πιθανών προβλημάτων είτε στο σύστημα μεταφοράς είτε στο δίκτυο διανομής Οι Διαχειριστές Θα μπορούν αξιοποιώντας τις δυνατότητες να ανταλλάσσουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο φορτίου και παραγωγής τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον ακριβέστερο υπολογισμό των περιθωρίων ευστάθειας τάσης διασφάλιση

ψηφιοποίησης

ψηφιοποίησης


9. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ν.Δ ΠΑΣΟΚ

Publication: . . .ΑΥΓΗ Date: . . . . . . . .10/03/2018 Clipping Date: . . .10/03/2018 Page: . . . . . . . 11

Σχεδιασμός Ν.Δ ΠΑΣΟΚ αέρα και για ta μάτια του Δ και ΠΑΣΟΚ Ένα χαρακτηριστικό

Κομβικά έργα στοη Ν

κόσμου

κατασκεύαζαν παράδειγμα είναι η μονάδα φυσικού αερίου ins ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη Oncos είπε ο υπουρ yôs Ενέργεια Γιώργοβ Σταθάκης χθε στη Βουλή ιδρύθηκε ο σταθμό το 201 2 aflflâ éoos το 201 5 που ολοκληρώθηκε το έργο δεν υπήρχε δίκτυο για να δώσει το ρεύμα που παρήγαγε Δεν έχω την παραμικρή επιφύλαξη ότι οι προηγούμενε5 κυβερνήσει ήταν καταπληκτικέε στον σχεδιασμό MovaôiKés Αυτό θα είναι μάθημα για πολλέ δεκαετίεε είπε ο Γ Σταθάκη Κ.ΠΟΥ


10. ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Publication: . . .ΚΕΦΑΛΑΙΟ Date: . . . . . . . .10/03/2018 Clipping Date: . . .10/03/2018 Page: . . . . . . . 30

Πώς αλλάζει την αγορά ηλεκτρισμού η Μυτιληναίος ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ πέρυσι στους μετόχους της εταιρείας ο Ευ Μυτιλπναί os είχε σταθεί με έμφαση στα σχέδια του για την αγορά της ενέργειας και τον στόχο να καταστεί η Μυτιληναίος ο μεγάλος ιδιωτικός πόλος απέναντι στη ΔΕΗ Τότε μάλιστα είχε προβλέψει ότι στην ελληνική αγορά χωρούν 2 έωε 3 σχήματα το πολύ και ως εκ τούτου αναμένεται το επόμενο να υπάρξει κινητικότητα συγκέντρωσης και συγχωνεύσεων

Μιλώντας

φιλόδοξα

διάστημα

Έναν χρόνο μετά και ο σχεδιασμός αυτός βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη όπως έδειξαν και οι ανακοινώσεις που έγιναν από τους Δελφούς για την κατασκευή νέας μονάδας φυσικού αερίου 650 MW στον Άγιο Νικόλαο Η νέα επένδυση ύψους 300 εκατ ευρώ θα δημιουργήσει

ένα ενεργειακό κέντρο με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 1 428 MW το οποίο όταν θα κατασκευαστεί θα είναι ευθέως του μεγαλύτερου ενεργειακού της χώρας στη Δ Μακεδονία που ελέγ¬ ανταγωνιστικό

κέντρου

χεται από τη ΔΕΗ Αλλωστε μετά την αποε πένδυση του 40 η ΔΕΗ θα έχει στον έλεγχο της μόνο το κέντρο του Αγίου Δημητρίου με συνολική ισχύ 456 MW και καύσιμο τον

τα στο σύστημα εκτοπίζοντας άλλες λιγότερο οικονομικές μονάδες Μόνο που με τις αλλαγές

λιγνίτη και εφόσον ολοκληρωθεί τη μονάδα Πτολεμαΐδα 5 με ισχύ 660 MW Η ανακοίνωση της νέας επένδυσης εξάλλου δημιουργεί νέα δεδομένα και για τον για τους λιγνίτες με απόδοση άνω το νέο εργοστάσιο θα λειτουργεί ως του 63 μονάδα βάσης και άρα θα έχει προτεραιότη¬

θα είναι λιγότερο ανταγωνιστικοί απέναντι στη νέα μονάδα κάτι που αναμένεται να επηρεάσει

1

διαγωνισμό

στο σύστημα εμπορίας ρύπων και την εκτίναξη των δικαιωμάτων εκπομπής οι λιγνίτες

και το επενδυτικό ενδιαφέρον Και βέβαια η ένταξη της νέας μονάδας είναι πιθανό

να προκαλέσει ανακατατάξεις και αλλαγές που θα επηρεάσουν τους συσχετισμούς της

αγοράς συνολικά


11. Η ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΩΝ 300 ΕΚΑΤ ΕΥΡΩ

Publication: . . .ΑΞΙΑ Date: . . . . . . . .10/03/2018 Clipping Date: . . .10/03/2018 Page: . . . . . . . 8

Η νέα επένδυση

των 300 εκατ ευρώ Μ Από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών κατέστη γνωστό πως η Μυτιληναίος Α.Ε κατέθεσε αίτηση στη ΡΑΕ για λήψη άδειας παραγωγής σταθμού συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 650 MW για το Ενεργειακό Κέντρο της εταιρείας στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας Το ύψος της επένδυσης θα φτάσει τα 300 εκατ ευρώ ενώ ο σταθμός θα έχει αέριο στρόβιλο υπερσύγχρονης τεχνολογίας class με θερμική απόδοση μεγαλύτερη

από 63

Η απόδοση αυτή

καθιστά το νέο εργοστάσιο τον πλέον αποδοτικό σταθμό συνδυασμένου

κύκλου στην

Ευρώπη

Το

έργο θα κατασκευα¬

στεί από τη MET ΚΑ η οποία

έχει αναλάβει δεκάδες ανάλογα έργα σε όλο τον κόσμο και εγγυάται την έγκαιρη και άρτια σε ποιότητα ταχεία κατασκευή της νέας μονάδας η οποία θα είναι έτοιμη να το 2020 Η κατασκευή της νέας μονάδας ισχύος 650 MW κύκλου φυσικού αερίου αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη της Μυτιληναίος Α.Ε Η πρώτη αφορούσε στην πρόταση για αναβάθμιση του ΑΗΣ Αμυνταίου που αποτελεί και τη μόνη βιώσιμη πρόταση που συνδυάζει την ουσιαστική στήριξη της ενεργοβόρου διασφαλίζει τη μη πώληση της μονάδας και την παραμονή κατά 1 00 στη ΔΕΗ και ταυτόχρονα εξασφαλίζει τη συνέχιση της τηλεθέρμανσης και της υποστήριξης των τοπικών κοινωνιών Αναφορικά με τη ΔΕΗ δήλωσε πως αν δεν στηρίξουμε τη ΔΕΗ και πέσει θα πέσουμε όλοι γιαυτό πρέπει να τη στηρίξουμε Τόνισε δε πόσο σημαντικό είναι να γίνουν επενδύσεις το αμέσως επόμενο διάστημα λειτουργεί

συνδυασμένου

πρωτοβουλία

βιομηχανίας

χαρακτηριστικά


12. INSIDER

Publication: . . .ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ Date: . . . . . . . .10/03/2018 Clipping Date: . . .10/03/2018 Page: . . . . . . . 28

28 Insider

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 201

διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ θεωρεί πως τα εξαιρετικά ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα των ιδιωτικοποιήσεων περιορίζουν τα περιθώρια ελιγμών με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος πώλησης περιουσιακών στοιχείων με χαμηλό τίμημα Αν ναι τότε θα προχωρήσει χωρίς ενδοιασμούς στη διεκπεραίωση ms εργολαβίας Αν όχι από πού θα αντλήσει αντίστοιχα έσοδα ώστε να μην πέσει έξω enous στόχους Η

Ουαίυμίν Γραμματείς και Φαρισαίοι θα διερευνήσει άραγε ο υπουργός Ναυτιλίας πώς βγαίνουν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών ΣΑΣ όπως ζήτησε ο επικεφαλής της Seajels Εμείς πάντως σε αντίθεση με τον κ Μάριο Ηλιόπουλο είμαστε υπέρ των εκπρόθεσμων δρομολογήσεων αν στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού λειτουργούν προς όφελος τόσο της σύνδεσης των νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα όσο και της τιμολόγησης των επιβατών Και κάτι ακόμα επειδή ακούμε και διαβάζουμε από κήνσορες αλλά όχι θεράποντες τα περί αυστηρής τήρησης των νόμων θα τους λέγαμε ότι φτιάχτηκαν από που ενίοτε κάνουν λάθη ή εξυπηρετούν σκοπιμότητες για αυτό και αλλάζουν αν είναι προς το δημόσιο συμφέρον και το καλό της κοινωνίας διάφορους

INSIDER

Ακούει Kônoiostn Ryanair Ακούει διαβάζει ενημερώνεται η Επιτροπή Ανταγωνισμού Η εταιρεία Ryanair κατή γγει λε στα ίσια τη Fraport για μονοπώλιο στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που οδηγεί σε επιβαρύνσεις οι οποίες δεν υπάρχουν πλέον πουθενά αλλού εκτός από την Ελλάδα Ανάλογες διαπιστώσεις φέρεται να έχει κάνει και η ανοικτή πρωτοβουλία πολιτών ενάντια στην εκχώρηση του αεροδρομίου Δασκαλογιά ννης περί αθέμιτου ανταγωνισμού

με

επιχειρηματολογία

ανθρώπους

Ντρέπεστε ή φοβάστε να δώσετε ονόματα και διευθύνσεις κύριε υποδιοικητά της Τράπεζας της Ελλάδος Ποιες είναι κ Μητράκο οι ασφαλιστικές εταιρείες για τις οποίες επιβάλλεται εντατικότερη κινητοποίηση ως προς τη διαχείριση κινδύνου την κανονιστική συμμόρφωση και τον εσωτερικό έλεγχο Και αυτά την ώρα που ακόμα μία επιχείρηση η Alpha l^urance A/S η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με ελεύθερης παροχής υπηρεσιών διέκοψε την ανάληψη νέων εργασιών κατόπιν εντολής της αρμόδιας εποπτικής Αρχής της Δανίας Μένει να αποδειχθεί στην πράξη ότι θα τηρήσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους ντόπιους ασφαλισμένους

να προέχουν η ποιότητα η αξιοπιστία και η στιβαρότητα του εταίρου που θα επιλεγεί

στον σχεδιασμό του προγράμματος Εξοικονομώ αφήνοντας ορθάνοιχτα παράθυρα ακόμα και για μαύρες συναλλαγές Τι άλλο να σκεφτεί κανείς όταν σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ η φοροαπαλλαγή είναι πιο συμφέρουσα από την επιδότηση ακόμη και στην περίπτωση που οι εργασίες αναβάθμισης έχουν γίνει χωρίς παραστατικά κατ Οίκον

δούμε αν η διοίκηση της εταιρείας θα προστατεύσει τα συμφέροντα όλων των insiders Ένα από τα θέματα ημερήσιας διάταξης της έκτακτης γενικής συνέλευσης της Εθνική Πανγαία είναι αυτό της έγκρισης της Για να

ενδιαφέροντα

σύμβασης τροποποίησης μισθώσεων με συμβαλλόμενα μέρη την εταιρεία και τη βασική μέτοχο αυτής

ΚεφαΑαιαγοράε Αφού στο πλαίσιο των δημόσιων προτάσεων επέτρεψε επί μακρόν σε βασικούς μετόχους εισηγμένων να ασελγήσουν στα σώματα των μικρομετόχων τους υφαρπάζοντας τα χαρτιά τους σε εξευτελιστικές τιμές έρχεται σήμερα με εισηγήσεις που μετουσιώθηκαν σε αλλαγές στη νομοθεσία να δημιουργήσει

γκρίζα ζώνη στην εν εξελίξει εταιρική ενέργεια της Nissos για την Κορρές και όχι μόνο αφού ουδείς εκ των εμπλεκομένων γνώριζε το συγκεκριμένο ενδεχόμενο ενώ εξακολουθούν να αγοράζονται μέσω Χρηματιστηρίου

καταλήγουν

Δουλειές του ποδαριού από το υπουργείο Οικονομίας

καθεστώς

Ένα πρόβλημα για κάθε λύση από την Επιτροπή

είχαν καλλιεργηθεί ψεύτικες προσδοκίες για την εκδήλωση σημαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος που στην πορεία σε ελάχιστες υποψηφιότητες οπότε πρέπει να υπάρχουν

Αλήθεια κύριε πρόεδρε και διευθύνων σύμβουλε της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων γιατί στους διαγωνισμούς παραχώρησης των περιοχών έρευνας και εκμετάλλευσης των εν λόγω κοιτασμάτων δόθηκε η δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σε πέραν του αρχικού στάδια Μήπως για να φύγουν οι εταιρείες λαγοί που η συμμετοχή τους έδινε αίγλη στη διαδικασία ή οι επιχειρήσεις που είναι μπροστινές ορισμένων άλλων οι οποίες δεν πληρούσαν τα βασικά κριτήρια συμμετοχής;Ή εξαιτίας του ότι

εφεδρείες για παν ενδεχόμενο Είναι άλλο οι insiders των εισηγμένων να πωλούν μετοχές των εταιρειών τους για να συμβάλουν στην είσοδο στρατηγικών επενδυτών ή την ενίσχυση της ελεύθερης των χαρτιών τους και άλλο επειδή θεωρούν ότι οι χρηματιστηριακές τιμές είναι υψηλές δημιουργώντας έτσι την εντύπωση πως δεν συμβαδίζουν με τα οικονομικά τους μεγέθη Σε ποια από τις παραπάνω περιπτώσεις συγκαταλέγονται άραγε οι συναλλαγές του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου διασποράς

της εταιρείας Σαράντης

Κάθε απάντηση δεκτή Με αφορμή την τοποθέτηση της κας Σαμπρίνας Τβισς ολλανδικής καταγωγής και ελληνικής ολλανδικής υπηκοότητας ως νέας υπεύθυνης Σχέσεων με Επενδυτές και προϊσταμένης της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων 8ι Εταιρικών Ανακοινώσεων της ημικρατικής εταιρείας ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν το εν λόγω

υψηλόβαθμο στέλεχος αφενός είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας όπου ζει και εργάζεται και αν το παγκόσμιο εισό δημά της δηλώνεται και φορολογείται στη χώρα μας

Έσφαξε με το γάντι η επικεφαλής του SSM κα Daneile Nouy Μπορεί οι ελληνικές τράπεζες να έχουν πραγματοποιήσει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις όπως οι αλλαγές στη σύνθεση των

διοικητικών τους συμβουλίων ωστόσο πρέπει να παράγουν αποτελέσματα κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο αν δεν αλλάξουν τη νοοτροπία και δεν βελτιώσουν περαιτέρω τη διακυβέρνηση

στα 5,08 ευρώ ανά τεμάχιο Και αυτά ενώ η απόφαση του Συμβουλίου της διασφαλίζει πλήρως την αρχή της Επικρατείας

ίσης μεταχείρισης όλων των μετόχων μιας εισηγμένης εταιρείας προστατεύει τα

Με άλλοθι τις εισηγήσεις της Qualco πρόσχημα το ενδεχόμενο να κατηγορηθεί

δικαιώματα

αυτών της μειοψηφίας κάνοντας δεκτό ότι ο αποκτών άμεσα ή έμμεσα και με συντονισμό τον έλεγχο της εταιρείας

για απιστία και γεγονός την ύπαρξη οικονομικών προβλημάτων η διοίκηση της ΔΕΗ έχει

υποχρεούται

αποφασίσει να προχωρήσει και σε δικαστική διεκδίκηση των χρεών από τους πελάτες ins

να προσφέρει με τη δημόσια πρόταση ίσο τίμημα σε όλους με αυτό που κατέβαλε για να αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας Μόνο τυχαία δεν είναι άλλωστε η επιβολή προστίμου στην Dromes Global σε χρόνο-ρεκόρ για τα δεδομένα της εποπτικής

Μονά-ζυγά υπέρ των πιστωτριών τραπεζών και στην περίπτωση της Εγνατίας Οδού ΑΕ Τι άλλο να πει κανείς όταν επί χρόνια ενώ η λειτουργία της στηριζόταν στη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό τα έσοδά της αρκούσαν μόνο για να πληρώνουν τους τόκους των πιστωτικών ιδρυμάτων

Αρχής για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης

Μια και σκοπός είναι να συμβάλει στη διατήρηση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος προς χάριν του δημόσιου συμφέροντος Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως βασικός μέτοχος των συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων αποδέχεται τις ζημιογόνες πωλήσεις των εξασφαλισμένων μη δανείων των τραπεζών Αν ναι τότε μέχρι ποιου ύψους αποκλίσεις τιμημάτων από την αξία που έχουν εγγραφεί στα βιβλία βάσει των οποίων θα προκύψουν οι κεφαλαιακές ανάγκες θεωρεί ως θεμιτές ελληνικού

Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της

εξυπηρετούμενων

Μέχρι και οι κουτόφραγκοι έχουν πάρει χαμπάρι την ενδοτικότητα της κυβέρνησης και έτσι όπως το πάνε στο τέλος θα της ζητήσουν να πληρώσουμε την εταιρεία τους Snam για να εξαγοράσει τον ΔΕ ΣΦΑ Ο Ιταλός πρέσβης Εφίζιο Λουίτζι Μά ρα μπορεί να αντιλαμβάνεται ότι σε αυτή την οικονομική συγκυρία το τίμημα έχει τη σημασία του ωστόσο θεωρεί πως θα έπρεπε

Αν και ολοένα περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις επιλέγουν να αντλήσουν ρευστότητα μέσω της εισαγωγής των μετοχών τους στο Χρηματιστήριο Κύπρου ήδη οκτώ ενώ αναμένονται άλ λες τρεις μέσα στη χρήση εντούτοις δεν φαίνεται να συγκινείτε ιδιαίτερα ο σύμβουλος του Ελληνικού Χρηματιστηρίου που ζώντας στον δικό του μικρόκοσμο μάλλον βλέπει μόνο αυτά που θέλει να δει εξ ου και η δήλω¬ διευθύνων

ση του πώς σε όλη την περίοδο της κρίσης όποιος αναζήτησε χρήματα από το Χρηματιστήριο τα πήρε Αν σε αυτά προστεθεί

και το γεγονός πως τον του 2018 οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές στην εγχώρια χρηματαγορά με εκροές κεφαλαίων ύψους 22,44 εκατ με τις μεγαλύτερες να προέρχονται από πιστωτικά ιδρύματα και πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες τότε

οικονομικών

Ελληνικής

Βιομηχανίας Ζάχαρης που παρουσίασαν ενίσχυση των επιμέρους μεγεθών βλέπε κύκλο εργασιών αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών και συνολικών αποσβέσεων κ.λπ θα θέλαμε να ρωτήσουμε τον ορκωτό της ελεγκτή τι άλλαξε και κατέστη εφικτό να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για τη θεμελίωση ελεγκτικής γνώμης

Φεβρουάριο

ΗΈνωση Ελληνικών Τραπεζών θεωρεί ότι τα μέλη της είναι σε θέση να το επιπλέον κόστος από την αντικατάσταση του δανεισμού τους μέσω Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και έναντι μηδενικού επιτοκίου με τη χρηματοδότηση μέσω ELA ή/και REPOS με επιτόκια 1,5 και 0,75 αντίστοιχα

αντέξουν


12. INSIDER

Publication: . . .ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ Date: . . . . . . . .10/03/2018 Clipping Date: . . .10/03/2018 Page: . . . . . . . 29

Insider

Στα άδυτα των αγορών και των επιχειρήσεων

Άλλο καπιταλιστική Αμερική άλλο σοσιαλιστική Ελλάδα

Τι δεν καταλαβαίνετε

VJVJ Τι δεν καταλαβαίνετε Ενώ στην καπιταλιστική Αμερική οι επιχειρηματίεβ και τα μαγαζιά tous έχουν κατοχυρωμένο

το δικαίωμα ins δεύτερικ ευκαιρία στη Ελλάδα οι πιστωτέ5 kovovtos χρήση των νομοθετικών εκτρωμάτων ins κυβέρνησα ΣΥΡΙΖΑ δεν αρκούνται oris προσημειώσει υποθηκεύσει πλει ornpiaopoùs των εταιρικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν μπει os εξασφαλίσει αλλά στρέφονται και κατά ins προσωπική5 περιουσία των πρωτοφειλετών σοσιαλιστική

εγγυητών και insiders Koßovtas tous κάθε ελπίδα να γλυτώσουν να διατηρήσουν τη δραστηριότητά tous να συνεχίσουν να παρέχουν θέσε εργασία και να στην ελληνική οικονομία Και σαν να μην έφθανε αυτό ακόμα και oris ρυθμίσεκ-αναδιαρθρώσεκ μη εξυπηρετούμενων δανείων με τρόπο υποτίθεται δίκαιο ρεαλιστικό και βιώσιμο οι υπόχρεοι μπαίνουν σε μαύρη λίστα για όσο καιρό εκκρεμούν οι οφειλέ tous δίχακ να έχουν πρόσβαση σε πιστοδοτήσει συνεισφέρουν

llcbs θα καταλάβουν αν είναι npos όφελ05 tous ώστε να

Επειδή όπου υπάρχει xanvôs υπάρχει και φωτιά Από πού τα αλλοδαπά επενδυτικά σχήματα άντλησαν

ίο δικαίωμα να λάβουν shorts θέσε οτη μετοχή tns Folli Fol lie Εντόπισαν κενά στα οικονομικά Tns μεγέθη βρήκαν δυσ

λειχουργίεβ στον τρόπο àoKnons του management ή

ρίχνουν

ζαριά και όπου κάτσει

Με τι είδου5 διαγωνιστι

διαδικασίε5 και βάσει ποιων

τεχνοκρατικών κριτηρίων η διοίκηση Tns ΔΕΠΑ είχε υπογράψει σύμβαση με την αλγερινή εταιρεία Sonatrach για το πλοίο Lalla Fatma που λειτούργησε cos πλωτή δεξαμενή LNG αυξάνοντα5 την αποθηκευτική δυναμικότητα και συμ βάλλοντα5 στην ενεργειακή ασφάλεια ins xcöpas

Αν και κανεί5 δεν μπορεί να προδικάσει το αποτέλεσμα pias léioias Épeuvas svioùiois θα περιμέναμε από ιη του ομίλου να πάρει σαφή θέση Τυχαία Kupies και κύριοι tns Cenergy Holdings SA η Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου των ΗΠΑ απεφάνθη ότι υπάρχει εύλογη ένδειξη ouoicbôous βλάβη5 ή απειλή ouoicbôous ß^äßns εναντίον βιομηχανιών τη5 λόγω των εισαγωγών σωλήνων μεγάλου διαμετρήματο5

διατηρήσουν ή όχι τη συμμετοχή tous Δεν κάνει να γνωρίζουν οι μικρομέτοχοι Tns εταιρεία5 Σφακιανάκη ποιοι είναι οι όροι ms συμφωνία5 που η διοίκηση υπέγραψε με Tis πι στώτριε5 τράπεζέ5 για την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων κοινοπρακτικών και διμερών δανείων

διευθύνων σύμ βουλθ5ΐπ5 EOS Capital Partners Σύμφωνα με τον κ Απόστολο Ταμβακάκη η εικόνα oris επιχειρήσει θα αλλάξει δραματικά και με βίαιο τρόπο καθακ οι τράπεζε5 θα αναζητήσουν λευκού ιππότε5 που θα βάλουν κεφάλαια ώστε εν συνεχεία να γίνουν διαγραφέ5 δανείων και να ανακτηθεί μέ pos των συνολικών χορηγήσεών tous Να πού προσβλέπει ο πρόεδρο5 και

Στοίχημα για την εταιρεία Chipita συμφερόντων του επιχειρηματία Ση θεοδωρόπουλου δεν αποτελεί μόνο

διοίκηση

και από τη θυγατρική aas εταιρεία Σωληνουργία Κορίνθου

Από το πόσο νερό είναι διαιεθειμένεε να ρίξουν στο κρασί tous οι πιστώτριε5 τράπεζε5 Tns αλλαντοβιομη xavias ΒΙΚΗ θα εξαρτηθεί εν πολλοί5 και το ενδιαφέρον των επενδυτικών σχημάτων για την απόκτηση μέρου ή/και ολόκληρου του μετοχικού Tns κεφαλαίου καθότι τα οικονομικά Tns ανοίγματα είναι υψηλά ενώ το σημαντικότερο τμήμα Tns ακίνητα περιουσία5τη5 υποθηκευμένο και προσημειωμένο

I

I

Εν όψει Tns

η επιτυχία Tns δημόσια5 εγγραφή5 για την εισαγωγή των μετοχών Tns στην αγορά αλλά και η παραμονή των υφιστάμενων βασικών Tns μετόχων με τα ίδια ποσοστά

Στο πλαίσιο Tns βελτίωσα των οικονομικών Tns αποτελεσμάτων Είναι e\ov0s ότι η διοίκηση Tns Βιοκαρπέτ προκειμένου να μειώσει τον τραπεζικό Tns δανεισμό αναζητά στρατηγικό επενδυτή για να του διαθέσει μέσω placement I

μέρο5του μετοχικού Tns κεφαλαίου Υπάρχουν cnŒTiKés εκτιμήσειε από τη διοίκηση Tns Vio halco Ποια τα αναμενόμενα οφέλη από την εισαγωγή Tns μετοχή5 ms στο FTSE Emerging Europe Small Cap Ειδικά cos npos το ùijjos των χρηματοροών από θεσμικά χαρτοφυλάκια

εφαρμογή του νέου γενικού κανονισμού

για την Προστασία Δεδομένων με eiôikés avacpopés oris επεξεργασία παροχή5 υπηρεσιών υγεία5 αναρωτιόμαστε αν η διοίκηση ins εισηγμένη5 Υγεία ΑΕ είναι σε θέση να διαβεβαιώσει μετόχου και apxés nebs έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση του Τα αλλοδαπά θετικά οικονομικά νέα για tous

μετόχου

Jumbo δεν είναι απαραίτητα καλά και για την εγχώρια ανεργία Με Tis πωλήσει των καταστημάτων του ομίλου να ενισχύονται σημαντικά σε Κύπρο κατά 5 Βουλγαρία κατά 23 και Ρουμανία άνω του 50 μάλλον ορθολογική είναι η στρατηγική επιλογή Tns διοίκησα για περαιτέρω επέκταση

Τυχαίο Γιατί η διοίκηση Tns εταιρεία5 Περσεύ5 στην ανακοίνωση του ημερολογίου 2018 έσπευσε να ξεκαθαρίσει noas δεν αναμένεται να προβεί σε ετήσια ενημέρωση αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά Tns αποτελέσματα Σε αυτή την απόφαση έπαιξε κάποιον ρόλο το θέμα ημερήσια5 διάταξα Tns TOKTiKhs γενική5 συνέλευση περί EyKpions

Διάθεση Αποτελεσμάτων Χρήσεω5 201 7

Tns

στο εξωτερικό

Άλλο η αντικατάσταση ενό5 οποιουδήποτε insider pias ει σηγμένη5 και άλλο του εσωτερικού ελεγκτή που υποτίθεται ότι δρα ανεξάρτητα ακόμα και από το διοικητικό συμβούλιο Με μια λιτή και απέριττη ανακοίνωση η εταιρεία ΠΑΙΡΗΣ ΑΒΕΕ ανακοίνωσε την αντικατάσταση του παλαιού Tns με νέο

Τα αναγραφόμενα στη στήλη εκφράζουν npoaconiKés απόψε

του INSIDER


13. ΤΟ ΝΕΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΟΥ ΧΑ ΚΑΙ ΤΟ COMEBACK ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ...

Publication: . . .ΚΕΦΑΛΑΙΟ Date: . . . . . . . .10/03/2018 Clipping Date: . . .10/03/2018 Page: . . . . . . . 1


13. ΤΟ ΝΕΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΟΥ ΧΑ ΚΑΙ ΤΟ COMEBACK ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ...

Publication: . . .ΚΕΦΑΛΑΙΟ Date: . . . . . . . .10/03/2018 Clipping Date: . . .10/03/2018 Page: . . . . . . . 20 Σάββατο 10 Μαρτίου 2018

Επιλεκτικά placements σε ελληνικές εισηγμένες

Τ0 στοίχημα τ0υ ΧΛ και το μεγάλο Η ΕΠΙΜΟΝΗ ΤΩΝ SHORT SELLERS Η ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΟΥΣ LONGS Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ FUNDS ΣΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΡΤΑΛΗ elefthena.kourtali@capital.gr

ερα στα πανιά των short sellers φύσηξε

το ξέσπασμα των αναταραχών στις διεθνείς αγορές στις αρχές του περασμένου το οποίο έφερε σύννεφα μήνα πάνω και από το Ελληνικό

Χρηματιστήριο με τα βρετανικά funds που έχουν κατοι κοεδρεύσει στην ελληνική αγορά από το περασμένο καλοκαίρι

να επιστρέφουν δριμύτερα μυρίζοντας ευκαιρίες ύστερα από το ισχυρό ράλι του διμήνου

Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου το οποίο είχε κάψει τα πο νταρίσματά τους

Η αγορά έχει χάσει όλα τα κέρδη του 2018 όμως τις ημέρες η κατάσταση δείχνει να διαφοροποιείται τελευταίες

τα ελληνικά ομόλογα κινούνται σε μια εντελώς

διαφορετική ταχύτητα έχοντας αυτονομηθεί έπειτα από πολύ καιρό από το Χ Α με τους αγοραστές να δηλώνουν

δυναμικό παρών τζίρο και τιμές τόσο στους βραχυπρόθεσμους όσο και στους μακροπρόθεσμους τίτλους Ωστόσο ο πολιτικός κίνδυνος που έχει επιστρέψει εκτοξεύοντας

στις διεθνείς αγορές μετά χα αποτελέσματα των ιταλικών εκλογών και λόγω των φόβων για εμπορικό πόλεμο από τις ανακοινώσεις Τραμπ περί στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου προκαλεί δασμών

σημαντικές

αναταράξεις και στέλνει τη μεταβλητότητα σία ύψη

Κινητικότητα από τα funds είνοι ΚΟΙ η κινητικότητα των ίυήσς σε αρκετές εισηγμένες όπως το deal στην Κορρές με τη Morgan Stanley οι εξελίξεις στη διαδικασία πώλησης των Νηρέα και Σελόντα καθώς και η είσοδος του βρετανικού fund Brevan Howard στην εταιρεία Π Πετρόπου Aos αποκτώντας ποσοστό 8 5 το οποίο και αποτελεί το πρώτο placement σε εισηγμένη εταιρεία μεσαίας το 20 8 Αξίζει να σημειωθεί ότι το βρετανικό fund το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα macro hedge funds στον κόσμο με υπό διαχείριση κεφάλαια 40 δισ δολ ξεκίνησε επισήμως να δραστηριοποιείται στην εγχώρια αγορά από τον με δύο funds τα οποία έχουν επίκεντρο τη χώρα μας Επικεφαλής των δύο funds είναι ο οικονομολόγος και πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της Eurobank Πλάτων Μο νοκρούσος ενώ την εποπτεία των funds έχει ο συνιδρυ τής του fund Τρύφων Νάτσης Όπως είχε ανακοινωθεί θα επενδύσει 500 εκατ δολάρια σε δύο τομείς σε ελληνικές μετοχές και ακίνητα καθώς η Ελλάδα ειδικά στο κομμάτι του real estate παρουσιάζει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον με δεδομένο ότι οι ripés των ακινήτων έχουν μειωθεί κατά 40 και οι εκτιμήσει5 των αναλυτών αναφέρουν ότι θα δώσουν μεγάλες υπεραξίεε Την ίδια στιγμή o Nîkos Σταθόπουλος επικεφαλή5 ms BC Partners UK ανέφερε στο φόρουμ των Δελφών ότι αυτήν τη στιγμή υπάρχουν 7 τρισ δολάρια απο private equity funds που δεν έχουν ακόμη επενδυθεί με την Ελλάδα να διαθέτει μοναδική ευκαιρία να απορροφήσει τμήμα ms συγκεκριμέ vns ρευστότητας Παράλληλα ο Απόστολος Ταμβακάκης πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της EOS Capital Partners τόνισε ότι το fund αναζητεί επενδυτικές ευκαιρίες σε μικρομεσαίες επιχειρήσει σε τομείς ôncos η βιομηχανία τροφίμων το λιανεμπόριο το Fintech και οι εξωστρεφείς βιομηχανικέ5 εταιρείες υπογραμμίζονταε ότι η ελληνική αγορά παρουσιάζει μια άνευ προηγουμένου ανάγκη για δεδομένου ότι η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων εταιρειών συρρικνώθηκε κατά 2 cpopés από το 2008 ΣΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

1

κεφαλαιοποίησης

1

Φεβρουάριο

1

ρευστότητα

1

Σαφέστερη εικόνα για τον κλάδο και τα stress tests θα υπάρχει μέσα από τις τηλεδιασκέψεις που θα συνοδεύσουν τα αποτελέσματα των τραπεζών τα οποία και ξεκινούν τη

Δευτέρα

Πάντως αν και το στο Χ.Α έχει

momentum

Κλειδί

οι τράπεζες Αυτό δημιουργεί ένα

έντονα

ασταθές περιβάλλον αντίθετα με τα ήρεμα νερά στα οποία κινούνταν οι αγορές για

μεγάλο διάστημα

χάσει

την ανοδική δυναμική του Ιανουαρίου οι πωλητές ακόμη δεν έχουν πάρει πλήρως τον έλεγχο με τον τζίρο να κινείται σε χαμηλά επί¬

πεδα και τον Γενικό Δείκτη να προσπαθεί για μέρες να κρατήσει τις 800 μονάδες στις οποίες

ουσιαστικά ξεκίνησε η φετινή

χρονιά χωρίς ακραίες Αν και οι 800 μονάδες αποτελούν μόνο ένα κρίσιμο

κινήσεις

μο προς τις 776 μονάδες όπου είχε βρεθεί τελευταία φορά στις

πηρετούμενων δανείων και της επιστροφής των καταθέσεων

19 Δεκεμβρίου ενώ αλλαγή του κλίματος μπορεί να επέλθει με τη διάσπαση των 807

ενώ η πολύ καλή επίδοση των ελληνικών ομολόγων πέρσι Θα ενισχύσει τα ίδια κεφάλαια των

μονάδων

τραπεζών Ωστόσο Θα ενσωματώνουν

ψυχολογικό όριο με τις 795 μονάδες να είναι n πρώτη στήριξη η απώλειά τους προκαλεί άγχος στην αγορά Σύμφωνα με τους αναλυτές πιθανή όμως διάσπαση των 795 μονάδων ανοίγει τον δρό¬

ημαντικό στήριγμα θα αποτελέσουν τα αποτελέσματα

των τραπεζών όπου οι αναλυτές επισημαίνουν ότι αναμένονται καλύτερες επιδόσεις λόγο της βελτίωσης της εικόνας των μη εξυ¬

τις προβλέψεις που Θα

επιβαρύνουν

τις τράπεζες με την εφαρμογή του νέου λογιστικού προτύπου IFRS 9

Όπως επεσήμανε

η

Moody's οι νέες καταθέσεις έχουν μέσο επιτόκιο 0,29

ετησίως στο τέλος του

Δεκεμβρίου

201 7 που σημαίνει ότι το κόστος χρηματοδότησης των

τραπεζών θα μειωθεί κατά 120

μονάδες βάσης τουλάχιστον εάν κατορθώσουν να αντικαταστήσουν τον ELA με νέες καταθέσεις πελατών Το χαμηλότερο

χρηματοδοτικό κόστος θα βελτιώσει το καθαρό περιθώριο από τόκους και την η οποία με τη σειρά της θα υποστήριζε την πιστωτική τους ισχύ κερδοφορία

δυσκολεύοντας

τις προσπάθειες του

Ελληνικού Χρηματιστηρίου να ξαναδεί τις 890 μονάδες που φλέρταρε τον Ιανουάριο το οποίο αν και έχει στα

χέρια του τον ισχυρό των ετήσιων του 2017 των ει

καταλύτη

αποτελεσμάτων

σηγμένων που είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι αντιμέτωπο και με ένα δύσκολο επόμενο

δίμηνο εσωτερικό

αφού

πολλά θα κριθούν από τη διαδικασία των stress tests των ελληνικών τραπεζών τα οποία ολοκληρώνονται τον

Μάιο

Η

άνοδος στην τιμή του 7ετούς

Η απόδοση του

δετούς ομοΒόνου 8

Σύμφωνα με τους αναλυτές αν και το momentum στο ΧΛ έχει χάσει την ανοδική δυναμική τον Ιανουαρίου οι πωλητές ακόμη δεν έχουν πάρει πλήρως τον έλεγχο

7

I

— 96,5

6

5

4

43 14 ΦεΒρ

20 ΦεΒρ

26 ΦεΒρ

4 Μαρτ

8 Μάρτ

Νοέμ

2017

Σεπτ

Νοέμ

2018


13. ΤΟ ΝΕΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΟΥ ΧΑ ΚΑΙ ΤΟ COMEBACK ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ...

Publication: . . .ΚΕΦΑΛΑΙΟ Date: . . . . . . . .10/03/2018 Clipping Date: . . .10/03/2018 Page: . . . . . . . 29 Κεφάλαιο

Επενδύσεις

Σάββατο 10 Μαρτίου 2018

ÎIU.I

comeback των ομολόγων ΊΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΘΕΙ ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

Πού οδηγεί η ανάκαμψη στα

ομόϋογα από αρκετές πτωτικές συνεδριάσεις

και έντονες πιέσεις οι αγοραστές φαίνεται να έχουν επανέλθει στα ελληνικά ομόλογα

Υστερα 0 τζίρος στη δευτερογενή αγορά ομαλόγων ΗΔΑΤ έχει ανεβάσει έντονα ρυθμούς αστόν τον μήνα ξεπφνώντας την περασμένη εβδομάδο σε αρκετές συνεδριάσεις τα 30 εκατ ευρώ που είναι τα υψηλότερα επίπεδο από τις αρχές του έτους

ακόμα περισσότερο τον ορι ζοντά τους αφού σύμφωνα

με τα τελευταία στοιχεία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο στόχαστρό τους έχει μπει πλέον και η μετοχή της Folli Follie Την ίδια στιγμή

αυξάνουν και το σορτά ρισμά τους στη μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς αλλά και της Alpha Bank

toi στις 28

Φεβρουαρίου

και ενώ οι πιέ —

σεις στην ελληνική αγορά

συνέχιζαν να είναι έντονες το Oceanwood Capital

γεωπολιτικής κρίσης που οι εντάσεις στο Σκοπιανό

δημιουργούν

και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις οι οποίες και την περασμένη εβδομάδα με τους δύο'Ελλη

κορυφώθηκαν

νες αξιωματικούς που κρατούνται στην Τουρκία

Μπορεί το ράλι που πραγματοποίησε το Ελληνικό Χρηματιστήριο το διάστημα

Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου

να

έκαψε shorts

πολλούς

ωστόσο

τα τρία βρετανικά funds Marshall

Wace Oceanwood Capital Management και Lansdowne Partners που

Οι shorts ξανά ξύπνησαν Η επιστροφή των short χαρτοφυλακίων στη συμπεριφορά

της αγοράς είναι ξεκάθαρη αφού μετά τη χαμένη μάχη του Δεκεμβριου Ιανουαρίου έχουν βρει ευκαιρία στην αδυναμία της αγοράς

αλλά και στο ταραχώδες κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές που δεν ευνοεί τις risk on στρατηγικές μυρίζοντας

νέο

πόλεμο και ποντάρο¬

ντας σε νεο σφυροκοπημα τόσο των τραπεζών όσο και μετοχών του FTSE-20 Παράλληλα το τελευταίο

διάστημα έχουν εντάξει τόσο τον πολιτικό όσο και τον γεωπολιτικό κίνδυνο στη στρατηγική τους

βλέποντας

πως το προφίλ

κινδύνου

της Ελλάδας επιδεινώνεται

με την πολιτική αστάθεια που έχει προκαλέσει η υπόθεση Novartis αλλά και ης εστίες

έχουν κατασκηνώσει στο Χ.Α το τελευταίο διάστημα δεν το βάζουν κάτω Αν και είχαν τηρήσει στάση αναμονής από τις 12 Ιανουαρίου και έως τις αρχές Φεβρουαρίου εμμένοντας και μη μεταβάλλοντας τις short θέσεις που είχαν χτίσει σε τράπεζες και ΔΕΗ εδώ

και έναν μήνα έχουν αρχίσει και κινητοποιούνται πιο έντονα/Οπως φαίνεται το sell-off που έχει παρασύρει και την ελληνική αγορά άνοιξε

Management προχώρησε στο άνοιγμα short θέσεων στη μετοχή της Folli Follie και στο 0,50 των μετοχών της δηλαδή μια θέση ύψους 5,6 εκατ ευρώ στη συνολική κεφαλαιοποίηση της εταιρείας

Την ίδια ημερομηνία το Lansdowne Partners αύξησε κι άλλο τις short θέσεις του στη μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς και στο 1 64 από το 1,51 που τις είχε αυξήσει στις 6 Φεβρουαρίου φέρνοντάς τες στα 24,75 εκατ ευρώ Τη Δευτέρα 5

Μαρτίου το Oceanwood Capital Management στην αύξηση των short θέσεών του στην Alpha Bank Πλέον το

προχώρησε

βρετανικό

fund διατηρεί short θέσεις 0,71 επί των μετοχών της Alpha Bank

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες θέσεις των funds το Marshall Wace διατηρεί short θέσεις επί των μετοχών της Εθνικής και στο 0,68 καθώς και στην Πειραιώς και στο 0,80 Το Lansdowne Parnters επιμένει short σε ΔΕΗ 0,80 και Eurobank 0,62 και το Oceanwood Capital Management συνεχίζει να σορτάρει την Εθνική 0,70

αυξάνοντας τις τιμές και βελτιώνοντας τις αποδόσεις τόσο των βραχυπρόθεσμων όσο και των μακροπροθέσμων τίτλων οι οποίες πλησιάζουν ολο και περισσότερο τα επίπεδα στα οποία βρίσκονταν πριν από το ξέσπασμα του πρόσφατου sell-off Οι ελληνικοί τίτλοι έχουν επωφεληθεί Tis ήμερες από το διεθνές κλίμα τόσο από την υποχώρηση των διεθνών μετοχών που προκάλεσαν οι ανακοινώσεις Τραμπ για τους δασμούς σε χάλυβα και αλουμίνιο οι οποίες και ευνόησαν τις αγορές κρατικών τίτλων άσο και από τη βελτίωση στην ευρωπεριφέρεια η οποία ξεπέρασε το εμπόδιο της ιταλικής κάλπης και υπεραπέδωσε σε σχέση με τον πυρήνα Αξίζει να σημειώσουμε πως ο τζίρος στη τελευταίες

δευτερογενή

αγορά ΗΔΑΤ έχει ανεβάσει έντονα ρυθμούς αυτόν τον μήνα ξεπερνώντας την εβδομάδα σε αρκετές συνεδριάσεις τα 30 εκατ ευρώ που είναι τα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές του έτους ενώ από τις αρχές του μήνα κινείται κοντά σε αυτά τα επίπεδα Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς αυτή η περασμένη

εκτόξευση του τζίρου είναι σημαντικό ότι συνοδεύεται από ράλι στα ομόλογα γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει ότι οι αγοραστές έχουν επιστρέψει δίνοντας

δυναμικό παρών Σε αυτό το πλαίσιο αξίζει να αναφέρουμε πως τον Φεβρουάριο και ενώ το sell-off ήταν σε πλήρη εξέλιξη ο μέσος ημερήσιος τζίρος στην ΗΔΑΤ διαμορφώθηκε στα 0 εκατ ευρώ ενώ τον Ιανουάριο όπου το ράλι κορυφωνόταν και η απόδοση στο θετές ομόλογο άγγιξε τα χαμηλά 2ετίας ο μέσος ημερήσιος τζίρος δεν ξεπέρασε τα 5 εκατ ευρώ Η απόδοση του 1 θετούς ελληνικού ομολόγου άγγιξε το 4 1 0 1 την περασμένη εβδομάδα έχοντας βελτιωθεί κατά 9 από τις αρχές του μήνα η απόδοση στο 5ετές διαμορφώθηκε στο 3,405 με πτώση κατά 9,3 την τελευταία εβδομάδα ενώ η απόδοση του 7ετούς ομολόγου έχοντας βελτιωθεί υποχώρησε στο 3,78 όπου βρέθηκε σημαντικά απο τα επίπεδα άνω του 4 στην πρεμιέρα της έκδοσης του 1

1

1

Οι

επενδυτές αυτήν τη στιγμή εκμεταλλεύονται τη βουτιά που σημείωσαν οι ελληνικοί τίτλοι το τελευταίο διάστημα και βλέπουν

ευκαιρία αφού η γ αξιολόγηση έκλεισε η

δόση εκταμιεύθηκε και οι τεχνικές συζητήσεις για το χρέος ξεκινούν ενώ σημαντικό χέρι βοηθείας έχει ήδη δοθεί από τους οίκους αξιολόγησης με Tis

αναβαθμίσει και Tis θετικές προοπτικές που έχουν δώσει στην Ελλάδα Όπω5 είχε σημειώσει σε πρόσφατη ανάλυσή ms η UBS το περιβάλλον της αγοράς ομολόγων στην Ευρώπη καθώς και οι χαμηλές αποπληρωμές χρέους κατά τους επόμενους 2 μήνες ένα πολύ θετικό περιβάλλον για τα κρατικά ομόλογα Νέες εκδόσεις καθώς και η εκταμίευση των δόσεων του ipéxovras θα παρέχουν στην ελληνική κυβέρνηση 1

Η απόδοση ίου 1 θετούς ομολόγου

0 Γενικός Δείκτης από ης πρχές του έτους

δημιουργούν

ελληνικά

προγράμματος

αρκετή ρευστότητα για να καλύψει τις υποχρεώσεις xpéous και us χρηματοδοτικέε ανάγκε5 μέχρι τα τέλη του 20 9 Παράλληλα όπως είχε αναφέρει οι οίκοι αξιολόγησης έχουν ανταποκριθεί στην οικονομική ανάκαμψη και στπν επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές δίνοντας θετικές προοπτικές και αναβαθμίσεις στην κατηγορία Β ενώ η έξοδος από το πρόγραμμα και η ενδεχόμενη του χρέους θα οδηγήσουν σε περαιτέρω 1

ελάφρυνση

αναβαθμίσεις της Ελλάδας στην κατηγορία του επενδυτικού βαθμού Μάιος

Ιούιΐ

Σεπι

Νοέμ

2018

Μάρτ

2018

ΦεΒρ

Μάρι


14. ΜΕ ΑΝΟΔΟ 1,11% ΣΤΙΣ 821,57 ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟ ΧΑ

Publication: . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Date: . . . . . . . .10/03/2018 Clipping Date: . . .10/03/2018 Page: . . . . . . . 21


14. ΜΕ ΑΝΟΔΟ 1,11% ΣΤΙΣ 821,57 ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟ ΧΑ

Publication: . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Date: . . . . . . . .10/03/2018 Clipping Date: . . .10/03/2018 Page: . . . . . . . 29

Με άνοδο 1,11% στις 821,57 μονάδες έκλεισε το ΧΑ Σημαντικά κέρδη κατέγραφαν οι μετοχές των συοτημικών τραπεζών συνηθίζουν κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις, το τελευταίο εικοσάλεπτο (17.00-17.19) των δημοπρασιών και ' έδωσαν την απαραίτητη ώθηση στο Χρηματιστήριο, που έκλεισε με κέρδη 1.11%, στις 821,57 μονάδες.

Οι αγοραστές, όπως

εμφανίσθηκαν

Σε εβδομαδιαία βάση, η Αθήνα ενισχύθηκε 1 ,04%, ενώ από την αρχή του 2018 η αγορά σημειώνει κέρδη 2,39%. Στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας διακρίθηκαν από πλευράς ημερήσιων κερδών οι συστημικές τραπεζικές μετοχές 2,5%, Εθνική 2,30%, Πειραιώς 2,01%, Alpha Bank 1,36%). (Eurobank

Την επένδυση σε τραπεζικές

μετοχές ενίσχυσε η θετική έκθεση

της Goldman Sachs. Το αγοραστικό ενδιαφέρον για τις τραπεζικές μετοχές ενίσχυσε η της Goldman Sachs, που συγκρατημένα αισιόδοξη τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών για stress tests όσον αφορά Tis εγχώριε5 τράπεζες. Καλή εικόνα, εκτόβ των τραπεζικών μετοχών, παρουσίασαν οι μεέκθεση

εμφανίστηκε

Toxés των Lamda Development (5,76%), OTE (2,32%), Jumbo (1,80%) και ΔΕΗ (0,29%). Αντιθέτου, ο τίτλοε της Folli Follie Group υπέστη απώλειε5 1,19% και διολίσθησε στα 16,64 ευρώ. Η αξία των συναλλαγών σε υποτονικά επίπεδα και διαμορφώθηκε στα 54,527 εκατ. ευρώ, ενώ n κεφαλαιοποίηση ανήλθε παρέμεινε

στα 56,078 δισ. ευρώ. Ο δείκτης υψηXns κεφαλαιοποίησης έκλεισε με κέρδη 1,20%, oris 2.113,77 μονάδε5, ενώ κέρδη 0,65% σημείωσε ο δείκτης μεσαία5 κεφαλαιοποίησης. Ο τρα-

πεζικό5 δείκτης έκλεισε με άνοδο 1,92%, axis 879,49 μονάδε5. Η αποκλιμάκωση της καμπύλης των αποδόσεων συνεχίσθηκε για πέμπτη διαδοχική μέρα στη δευτερογενή αγορά τίτλων, κυρίως για τις κρατικές εκδόσεις xpéous ΙΟετούς και 7εταύς διάρκειας. Αντιθέτου,

σταθερή εικόνα παρουσίασε το

δετέβ, με την απόδοση να τελεί υπό διαπραγμάτευση στο 3,25%, που

ήταν η μέση τιμή κλεισίματοε της απόδοσης την περασμένη Πέμπτη. Η απόδοση του 10ετού5 ομολόγου υποχώρησε την Παρασκευή στο 4,13% από 4,16% της προχθεσινής μέρας, ενώ η απόδοση του 7ετούς

ομολόγου διαπραγματεύθηκε στο 3,82% από 3,84% της συνεδρίασης της περασμένης Πέμπτης. To spread του ΙΟετούς ομολόγου ενισχύθηκε ελαφρά και τελεί υπό στις 349 μονάδεβ βάσης από 346 μονάδε5 βάσης της περασμένης συνεδρίασης. Στα εγχώρια εταιρικό ομόλογα, οι αποδόσεις παρουσίασαν την εξής εικόνα: ΟΠΑΠ 2,76%, Μυτιληναί05 2,82%, Τέρνα Ενεργειακή 3,23%, Housemarket 3,73% και Sunlight 3,74%. Στις καλυμμένες τραπεζικές ομολογίεε, η απόδοση της EOvikAs διαμορφώθηκε στο 1,81%, για την Eurobank η απόδοση ανήλθε στο 2,35% και για την Alpha Bank η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,66%. διαπραγμάτευση

a.ntoka5@kathimerini.gr


15. CONTRARIAN STORIES

Publication: . . .ΚΕΦΑΛΑΙΟ Date: . . . . . . . .10/03/2018 Clipping Date: . . .10/03/2018 Page: . . . . . . . 36 •Κεφάλαιο Σάββατο 10 Μαρτίου 2018

ΔΕΗ

ΧΑ

WÊÊÊÊÊË®$ÊÎl

Bàaipes ανησυχίεε

MÊÈÈË

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ

13

11

9

7

5

3

2.72

20 14

26 15

20

ίί

2 72 € 4.73 € 1,75 €

Τιμή YuiiWto 52 EB6 Χαμηλό 52 EB6

20 17

Κεφαλαιοπ Καθαοή θέση Ρ/Ε 2016 P/BV P/Sales

www.dei.gr

20 18

633,30 εκατ € 5.910 εκατ € 9,2 0,11 0,11

Ο

Πρόσφατα η McKinsey

η οποία είχε

προσληφθεί ως σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού εκτίμησε πως η σχέση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA και δανεισμαύ είναι μη βιώσιμη και θα πρέπει ήδη από φέτος η εταιρεία να προχωρήσει σε σημαντικές εξοικονομήσεις της τάξης των 500 εκατ ευρώ

Οι πρώτες διαπιστώσεις δημιουργούν ανησυχία για το μέλλον της εταιρείας και έρχονται να επιβεβαιώσουν τα συσσωρευμένα προβλήματα και κυρίως τη διόγκωση των ανεξόφλητων οφειλών σε συνδυασμό με την πολιτική τής μη διεκδίκησης αυτών των οφειλών

Ο

Τα χρήματα αυτά η ΔΕΗ προτείνεται να τα αναζητήσει μέσω της αύξησης της εισπμαξιμό τητας των ανεξόφλητων οφειλών της αύξησης της λιγνιτικής παμανωγής και μέσω εθελούσιας εξόδου

Ο

Ο

θετικό γεγονός αποτελείτο ενδιαφέρον

που έχει εκδηλωθεί για την επένδυση εκσυγ χρονισμαύ της λιγνιτικής μανάδος του Αμύνταιου ισχύος 600 MW από τον ιδιωτικό τομέα στο πλαίσιο μιας συνιδιοκτησίας με τη ΔΕΗ

Ρίσκο

I

Προσδοκίες

Τον πήχη κρατούν οι διεθνείς εξελίξεις Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΟΣΩΝ ΑΝΤΕΞΑΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ίΧΑί

ΤΕΡΝΑ Ενεον ire>pfe I

Τιμή

Υψηλό 52 ΕΒ6 Χαμηλό 52 ΕΒ6 www.terna-energy.gr

5,01 € 5.28 € 2,66 €

Ä

Κεφαλαιοπ Καθαρή Θέση Ρ/Ε 2016

P/BV P/Sales

m

Ο

Η τελευταία γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κατάρνηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων κατά το ποσό των 2,85 εκατ ευρώ με καταβολή μετρητών

Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου θα λάβει χώμα με την έκδοση 9.500.000 κοινών με ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης και με τιμή διάθεσης 4,35 ευρώ ανά μετοχή

Ο Παράλληλα ενέκρινε

Τέλος με γρήγορους ρυθμούς προχωρά η κατασκευή του έργου επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου Πμακει ται για επένδυση ύψους 52,6 εκατ ευρώ που θα την επεξεργασία σε ετήσια βάση 105.000 τόνων απορριμμάτων

πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 10 επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου Τούτο σημαίνει ότι η αγορά ιδίων θα μπορούσε να φτάσει τις 11.391.893 μετοχές

Χαμηλό 52 EB6

www.titan-cement.com

I

Χρηματοοικονομική ενίσχυση

14

20 1.6

20,85 € 27,20 € 19.50 €

επιτρέψει

Ρίσκο

Η εταιρεία θα παρουσιάσει τα επίσημα αποτελέσματα για το 2017 την επόμενη εβδομάδο Δεν αναμένονται ανατροπές της τάσης που είχε εμφανίσει στα προηγούμενα τρίμηνα

τιτκ

20 1

20 18

Κεφαλαιοποίηση 1.670 εκατ € 1.590 εκατ € Καθαρή θέση Ρ/Ε 2016 12.60 P/BV 1,05 P/Sales 1,20

Κατά το 9μηνο του πεμασμένου χρόνου

β παμαυσίασε κύκλο εργασιών που έφτασε τα

1.144,5 εκατ ευρώ σημειώνοντας αύξηση 1,8 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 Επίσης εμφάνισε μικρή αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας

17

20 L5

Ο

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ

20.85 20

26 14

Ο

25

23

Τιμή Υψηπό 52 EB6

ΤΕΝΕΡΓ

ΙΣΧΥΡΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

557,50 εκατ € 341,80 εκατ € 25 1.63 2,81

ψ

ΤπήνίΧ.Δ

Κεφαλαιακή ενδυνάμωση

l^Py

Η διοίκηση του ομίλου εκτιμά πως οι θετικές συνεισφορές από τις διεθνείς αγορές θα συνεχιστούν Η ανορά των ΗΠΑ που έχει σημαντικό βάρος στην κερδοφορία του ομίλου θα συνεχίσει μέχρι το 2020 να παρουσιάζει ανάπτυξη

Ο Πρόσφατα ο όμιλος

προχώρησε στη διάθεση νέων ομολογιών ύψους 250 εκαι ευρώ με ιδιαίτεμα ελκυστικό επιτόκιο της τάξης ταυ 2,37 To ύψος των εντολών που υποβλήθηκαν ξεπέμασε το τριπλάσιο του ποσού της αρχικής αναγγελίας

ι

Ρίσκο

Επέκταση στο εξωτερικό

Profile Χ.Α

ΠΡΟΦ

ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΜΕΣΩ ΕΙΑΓΟΡΩΝ

1.2

1.05

o,se 0.9

Ο

Βελτίωση εμφάνισαν τα οικονομικά

μεγέθη της ελληνικής εισηγμένης εταιρείας λογισμικού Profile τον χρονο που πέρασε με τις πωλήσεις να σημειώνουν αύξηση κατά 24 στα 11,5 εκστ ευρώ έναντι 9,3 εκαι ευρώ το 2016

Ο

Ένα από τα πλέον ενδιαφέμαντα στοιχεία

Ο

Το 2017 ο όμιλος πραγματοποίησε την

είναι πως οι πωλήσεις εκτός Ελλάδος συνεχίζουν να αυξάνονται και ανήλθαν στο 63 επί των συνολικών πωλήσεων έναντι 57 το 2016

0.75

Η ανάπτυξη του ομίλου οφείλεται στην υλοποίηση νέων έργων χμαματσοικονομι κών λύσεων σε Ευρώπη Αμερική Αφρικλ αλλά και στη συνεχόμενη πματίμηση υφιστάμενων πελατών ατις νέες λύσεις που αναπτύσσει η εταιρεια

Ο 2015

Τιμή

Υιΐιηλό 52 EB6 Χαμηλό 52 Εβδ www.profHesw.com

2016

0.96 € 1.04 € 0.48 €

2017

2018

Κεφαλαιοποίηση 11,90 εκατ € Καβαοήθέση 16.80 εκατ € Ρ/Ε 2017 11.50 P/BV 0,71 P/Sate 1,20

Ρίσκο

εξανομα της Login S.A μιας εξειδικευμένης γαλλικής εταιρει'ας ανάπτυξης συστημάτων Treasury τα προϊόντα της οποίας έχουν ήδη ενσωματωθεί στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του ομίλου και διατίθενται διεθνώς

Προσδοκίες

10 3 2018  
10 3 2018  

10 03 2018 dei,news,apodeltiosi,spartakos

Advertisement