Page 1

Rachunek nr 1/9/2012 Oryginał Data wystawienia: 22.09.2012r. Data sprzedaży: 22.09.2012r. Miejsce wystawienia: Warszawa

Sprzedawca Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Adres: Miejscowość Kod pocztowy i poczta: NIP

Nabywca Anna Kowalska

Imię i nazwisko lub nazwa firmy:

Otolińska 8

Adres:

Warszawa 10-203

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100

Miejscowość

Poznań

Kod pocztowy i poczta:

61-773

994-36-27-354

NIP

778-14-35-103

Uwagi: Nauka wystawiania dokumentów księgowych. L. p. 1. 2. 3.

Nazwa towaru lub usługi Tłumaczenie pisemne POL->ENG (PDF) 793008 znaków Tłumaczenie pisemne POL->ENG (PPT) 7746 znaków Tłumaczenie pisemne POL->ENG (DOC) 118384 znaków

J.m.

Ilość

1125 zn. 1125 zn. 1125 zn.

Do zapłaty Słownie: Forma zapłaty:

Cena

Wartość

705

45.03

31746.15

7

45.03

315.21

105

45.03

4728.15

Suma:

36789.51

36 789.51

Trzydzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć zł pięćdziesiąt jeden gr Przelew 14 dni

………………………………………………. Osoba upoważniona do wystawienia

………………………………………………. Osoba upoważniona do odbioru

rachunek za tłumaczenie  

Mam nadzieję, że został wystawiony poprawnie, ale większych problemów z nim nie było.

Advertisement