Issuu on Google+

Rachunek nr 1/9/2012 Oryginał Data wystawienia: 22.09.2012r. Data sprzedaży: 22.09.2012r. Miejsce wystawienia: Warszawa

Sprzedawca Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Adres: Miejscowość Kod pocztowy i poczta: NIP

Nabywca Anna Kowalska

Imię i nazwisko lub nazwa firmy:

Otolińska 8

Adres:

Warszawa 10-203

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100

Miejscowość

Poznań

Kod pocztowy i poczta:

61-773

994-36-27-354

NIP

778-14-35-103

Uwagi: Nauka wystawiania dokumentów księgowych. L. p. 1. 2. 3.

Nazwa towaru lub usługi Tłumaczenie pisemne POL->ENG (PDF) 793008 znaków Tłumaczenie pisemne POL->ENG (PPT) 7746 znaków Tłumaczenie pisemne POL->ENG (DOC) 118384 znaków

J.m.

Ilość

1125 zn. 1125 zn. 1125 zn.

Do zapłaty Słownie: Forma zapłaty:

Cena

Wartość

705

45.03

31746.15

7

45.03

315.21

105

45.03

4728.15

Suma:

36789.51

36 789.51

Trzydzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć zł pięćdziesiąt jeden gr Przelew 14 dni

………………………………………………. Osoba upoważniona do wystawienia

………………………………………………. Osoba upoważniona do odbioru


rachunek za tłumaczenie