Page 1

2 12

«En enkel ba nk»-ka mpa njen Det digitale annonsebilaget får stor oppmerksomhet » Det lastes ned apper som aldri før » Slik følger bankene opp kampanjen

MellomOss – et magasin for ansatte i SpareBank 1-alliansen

8

Vet du hva som er 3 X «enkelt»?

10

Nye mobilløsninger for SMB: Slik blir de tatt i bruk

14

ODIN:

En tøffere og tydeligere investor MellomOss mai 2012

1


side

13

«Handel og Kontor er svært fornøyd med at Barne- og ungdomsforsikringen nå er på plass. Vi har merket oss at den er kåret til markedets beste.»

2/12

Kristin Nielsen, administrasjonssjef i Handel og Kontor Norge.

Ansvarlig redaktør: Thoralf Granerød • mob. 918 30 369 Redaktør dette nummer: Sissel Grieg Viig • mob. 911 87 068 Layout: Kirell Design • mob. 97 67 66 65 Trykk: Merkur Trykk AS • tlf. 23 33 92 00 UTGIVER: SpareBank 1 Gruppen AS ADM. DIR.: Kirsten Idebøen BESØKSADRESSE: Hammersborggata 2, Oslo POSTADRESSE: Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo TELEFON: (+47915) 09020 – FAX: 21 02 50 51 HJEMMESIDE: www.sparebank1.no E-MAIL REDAKTØREN: mayka.brevik@sparebank1.no Forsidefoto: Rune Kongsro Redaksjonen avsluttet: 19.04.2012 Utgivelsesplan MellomOss 2012: Nr.1/2012 - Uke 8 Nr.2/2012 - Uke 18 Nr.3/2012 - Uke 26 Nr.4/2012 - Uke 40 Nr.5/2012 - Uke 49 MellomOss utgis med 5 utgaver per år. Opplaget er 7500. Bladet distribueres fritt til alle ansatte i SpareBank 1-bankene, SpareBank 1 Gruppen og SpareBank 1s produktselskaper samt eksterne forbindelser. SpareBank 1 Gruppen er ikke ansvarlig for – eller nødvendigvis enig i – uttalelser eller meninger uttrykt av eksterne bidragsytere eller intervjuobjekter. MellomOss lar seg gjerne sitere, men det skal da ledsages av en henvisning til bladets navn.

2

MellomOss mai 2012

04

08


innhold 04

Den nasjonale og regionale: «En enkel bank»-kampanjen

– Det digitale annonsebilaget får stor oppmerksomhet – Det lastes ned apper som aldri før – Slik følger bankene opp kampanjen – Vet du hva som er 3 X «enkelt »? – De nye «Min oversiktssidene» - knallbra – Slik vil de nye moblilløsningene for SMB bli tatt i bruk

11 12

– Vil forsterke samarbeidsplattformen 8 av 10 fornøyde med «MellomOss»

13 LO favør Barne- og ungdomsforsikring: Bred markedsføring i LO og i massemarkedet 14 Odin – En tøffere og tydligere investor 15 Conecto – Utestående fordringer 16 Ingen grenser – for SMNs kunderoadshow 18 Når kroppen sier stopp – hva da med sponsorene 20

tar de yngere med storm

21 Beholder ungdommen 22 Sosiale medier og kundeinnovasjon: Hvordan bli best på kundetilfredshet? 24 Internett: Hvor sårbare er vi – egentlig? 26 Pensjonsmagasinene på nett 31 fotokonkurransen

10

13

15

18

LOfavør Barneog ungdomsforsikring

MellomOss mai 2012

3


God nyhet:

Nå kan du enkelt si hvor mye storesøster skylder deg.

En enkel bank

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Dårlig nyhet:

Nå kan du enkelt få beskjed om hvor mye du skylder lillesøster.

Med Venneregnskap er det enkelt å holde oversikten over hvem du skylder penger, og hvem som skylder deg penger. Venneregnskap er en del av vår mobilbank. Mobilbank laster du gratis ned i App Store, Android Market eller Windows Marketplace. Søk etter «mobilbank» eller «SpareBank 1».

– I tillegg til å øke Top of Mind og posisjonere oss som nær og dyktig, skal kampanjen bidra til å fortelle at SpareBank 1 har «én bred fysisk og digital dør» til banken og våre gode og fremtidsrettede tjenester, forteller Mellbye. Bank. Forsikring. Og din frihet.

Over ser vi en printannonse fra kampanjen og bilder fra reklamefilmen: «Evig stillhet» og til høyre et bilde fra filmen «App-bank».

Den nasjonale og regionale

«En enkel bank»-kampanjen Som du mest sannsynlig har fått med deg, kjører SpareBank 1 denne våren en storstilt nasjonal, regional og lokal kampanje, som alliansen har valgt å kalle «En enkel bank». Tekst Sissel Grieg Viig foto Rune kongsro

best kan bruke oss som bank – i alle kanaler, ikke har vært konkret eller god nok, forteller Mellbye. – Og, fordi det i år kommer en rekke nye mobile bank- og nettbankløsninger (les om disse på s. 8 og 9), ønsker vi å sette fokus på «den brede, gjenkjennelige døren», gjennom kampanjekonseptet: «Enklere hverdagsbank».

som enkel og moderne. I tillegg ønsker vi spesielt å styrke oss på det folk oppfatter som enkelt, innovativt og moderne. Vi håper også at kampanjen bidrar til å skape intern stolthet over at SpareBank 1 bidrar til gode og enkle løsninger for kundene, avslutter Tora Mellbye.

» SpareBank 1 er banken med de enkle og

– Selv om SpareBank 1-alliansen har valgt en multikanalstrategi for sine tjenester, skal kunden likevel oppleve at de bare trenger gå gjennom «én bred dør» for å komme til banken og våre tjenester, forteller Mellbye. – Dette betyr at alle våre kanaler, samlet sett, skal skape størst mulig tilgjengelighet for kunden. Og dette må vi være flinke til å fortelle om.

– For å få frem budskapet, skildrer vi mennesker som bruker SpareBank 1s selvbetjente løsninger i ulike hverdagssituasjoner, sier Mellbye, og forteller at det er lagt stor vekt på at hver historie skal ha en sjarmerende og nær «twist», som gir det teknologiske aspektet en mer myk side, helt i tråd med SpareBank 1s verdier. Det har alliansen fått hjelp til – av den ikke ukjente skuespilleren Aksel Hennie, som har vært regissør for de fire reklamefilmene som er produsert.

«Enklere hverdagsbank» – Etter år med stor utvikling på kanalområdet, ser vi at vår kommunikasjon om hvordan kunden

Hva er forventingene? – Vi ønsker å etterlate et inntrykk av at SpareBank 1 er en personlig og vennlig bank som oppleves

– Kampanjen er utarbeidet med bakgrunn i ny markedsstrategi, forteller direktør for marked og merkevare, Tora Mellbye. «Én dørs-opplevelse» – enkelt å komme inn SpareBank 1 har de siste årene hatt et sterkt fokus på kanalsamspill og alliansen har, blant annet, vært helt i front når det gjelder utvikling av mobile bankløsninger.

4

MellomOss mai 2012

Etterlatt inntrykk skal være:

kundevennlige løsningene » Vi er tilgjengelig og lett å nå, og gjør kundens hverdag enklere » Det er enkelt å benytte seg av våre selvbetjente løsninger » Det er intuitivt hvilken kanal man skal bruke for ulike henvendelser » Kommunisere nye produkter og løsninger og hjelpe kundene å ta disse i bruk I første fase er kampanjekonseptet lagt opp for privatkundemarkedet, men vil også kunne utvides til bedriftsmarkedet senere, dersom alliansebankene blir enige om dette.


Kampanjeopplegget:

»

Les mer på: https://nyheter.sparebank1.no

» Fire reklamefilmer for TV, kino,

bankenes hjemmesider og sosiale kanaler Tittel: Generasjoner, som handler om vår mobilbank for alle generasjoner Tittel: Jobbintervju, som handler om vår «Ukepengeapp» for foreldre og barn Tittel: App-bank: som handler om at kunden både kan bruke mobilbank og rådgiver Tittel: Evig stillhet: som handler om Venneregnskapet, som fins i mobilbanken

» Tre produktfilmer til bankenes – – –

hjemmesider og sosiale kanaler Mobilbank Venneregnskap Ukepenge-app

» Annonser for aviser, magasiner ol » Webbannere til bankenes hjemmesider » Radiospotter til kommersielle radiokanaler » Digitalt annonsebilag (nytt i allianse sammenheng) - med redaksjonelle artikler og filmer for en rekke nettsteder/nettaviser

Det digitale annonsebilaget får stor oppmerksomhet En del av kampanjen, og helt nytt i alliansesammenheng, er samarbeidet om et digitalt redaksjonelt annonsebilag som er å se på flere nasjonale nettsider, og i noen utvalgte digitale storbybilag. I løpet av de 15 første dagene hadde bilaget over 100 000 unike besøk. – Det digitale annonsebilaget er på flere nettsider, men det er «Startsiden.no og VGnetts forside» som viser seg å være de massive vinnerne, så langt, men også de nettbaserte «Storbybilagene» rundt om leverer tilfredsstillende resultater, forteller Markdessjef Hilde Johnsen i SpareBank 1 SMN. Skyhøy klikkrate – Vi ser mye positivt og spennende i denne formen for redaksjonell annonsering, mener hun. – For det første er den såkalte klikkraten skyhøy. Den ligger på 0,89, som er superbra sammenlignet med vanlig nettannonsering som normalt ligger på 0,07. Stort engasjement – mange kommentarer – Dessuten får vi svært mange kommentarer, som viser at det et stort – og for oss verdifullt

– engasjement rundt, spesielt de nye og fremtidsrettede produktene til SpareBank 1, forteller Johnsen. Også filmene får mye oppmerksomhet i sosiale medier. (Se tweet-sitatene.) Bruker mer tid fra lesebrett Det viser seg at 20 prosent leser artiklene i annonsebilaget fra sine iPader og iPhoneer. – Og en annen interessant ting, forteller Johnsen, er at de som klikker seg inn fra lesebrett er også de som bruker mest tid på artiklene. Dette bekrefter trenden om at mobile enheter er vil være viktige kanaler for redaksjonelt innhold. – Det kan indikere at SpareBank 1 bør gjøre flere tilpasninger for nettbrett, mener Johnsen, som har tro på at alliansen også fremover vil satse mer på felles redaksjonell annonsering.

Hva vil vi oppnå? Nasjonalt: • Bidra til å skape Top of Mind – økt oppmerksomhet – for SpareBank 1 • Bidra til å posisjonere SB1 både som nær og dyktig, enkel og fremtidsrettet • Appellere til både eksisterende kunder og potensielle kunder av bankene – folk som har tatt i bruk og som ikke tatt i bruk selvbetjente løsninger • Skape engasjement og invitere til handling Regionalt/lokalt: • Bidra til å skape Top of Mind – økt oppmerksomhet – for den lokale SpareBank 1-banken • Bidra til å posisjonere den lokale banken både som nær og dyktig, enkel og fremtids- rettet • Bidra til å beholde og rekruttere nye kunder lokalt • Bidra til atferdsendring hos egne kunder i forhold til de nye selvbetjente løsningene • Skape engasjement og invitere til handling

– De mange kommentarene på de ulike artiklene, tyder på at dette er en måte å annonsere på – som skaper engasjement, forteller Markdessjef Hilde Johnsen i SpareBank 1 SMN.

MellomOss mai 2012

5


En enkel bank

» Det lastes ned

apper

som aldri før

Under «Enkelhetskampanjen» økte ned-lastingene med 60-70 prosent i forhold til ukene før.

Det lastes jevnt over om lag 1000 mobilapper fra SpareBank 1 om dagen. Siden SpareBank 1s første app-lansering i september er engangskode på mobil og mobilbank lastet ned hele 250 000 ganger. – Og over 70 000 SpareBank 1-kunder har tatt i bruk mobilbank frem til nå, forteller Baard Slaattelid, systemeier for selvbetjent PM – SpareBank 1. – Dette er rundt 10 prosent av kundemassen eller rundt 13 prosent av kundene med nettbank, forteller han.

Bilder fra reklamefilmene: Over:Generasjoner, under til venstre: App-bank. Under til høyre en printannonse.

Med engangskode på mobil kan du trygt legge den gamle kodebrikken i boden

Kampanjen – et bra løft Under «Enkelhetskampanjen», og spesielt i andre uke etter at kampanjen gikk på lufta, økte nedlastingene med 60-70 prosent i forhold til ukene før. – Dette er veldig bra med tanke på at tjenestene har vært i markedet vårt såpass lenge, mener Slaattelid.

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Før påske hadde vi rundt 3000 nedlastninger per uke. – Dette er svært bra, men likevel ikke på langt nær så mange som da vi lanserte de første appene i fjor høst. Da lå antallet på rundt 15 000 per uke i noen uker, forteller Slaattelid. På toppen av listene for «finans» Slaattelid mener likevel at selv om antall nedlastingene skjer jevnt og trutt gjennom året, har SpareBank 1s apper helt klart fått en boost av enkelhetskampanjen, noe også plasseringen på markedsplassene for nedlasting viser. Nå troner SpareBank 1 nok en gang på toppen av listene under «finans». Selv om antall nedlastinger ikke er fokus i kampanje, mener Slaattelid likevel at SpareBank 1 – med kampanjen – får vist omgivelsene at SpareBank 1 er en moderne bank, som er å regne med når det gjelder fremtidens bankløsninger.

Kampanjen har fått stor oppmersomhet i sosiale medier

Nå kan du enkelt bruke mobilen din istedenfor kodebrikke når du skal hente frem din engangskode. Engangskode aktiviserer du i nettbanken din. Applikasjonen kan lastes ned gratis i App Store og Android Market. Søk etter «engangskode» eller «SpareBank 1».

Bank. Forsikring. Og din frihet.

6

MellomOss mai 2012


» Slik følger bankene opp enkelhetskampanjen 1. Hva gjør dere på markedsførings-/rådgiversiden lokalt? 2. Hvilke forventinger og ambisjoner har dere til det nasjonale og lokale trykket på «En enkel bank»-kampanjen?

– Vi viser filmene på kinoer over hele Nord-Norge utover våren. Vi vil også annonsere. Her vil vi legge hovedvekten på digitale annonser, men også noe på print, forteller kommunikasjonssjef i banken, Geir Håvard Hanssen.

1

Kommunikasjonssjef Geir Håvard Hanssen i SpareBank 1 Nord-Norge

– Vi sender nyhetsbrev med aktuelle temaer åtte ganger i året til de mer enn 70 000 kundene våre. Der er mobile løsninger ett prioritert tema i år, samtidig som vi vil synliggjøre elementer fra enkelthetskampanjen, forteller markedssjef Hilde Johnsen i SMN. – Vi kommer også til å lenke til bloggen, der vi publiserer redaksjonelt stoff om temaer fra kampanjen. Selvbetjente løsninger er et prioritert område hos oss. Her kan du lese bloggartiklene om mobilbank og selvbetjente løsninger: http://blogg.smn.no/privat/mobilbank/

1

– Vi viser filmene på kino, er på sistesiden til Boligavisa til EiendomsMegler 1 hver uke, og vi bruker Facebook. Siden nyttår har vi kjørt kampanje på engangskode på mobil og bruker alle våre

– Vi har også i forkant av kampanjen jobbet for at alle våre rådgivere skal ha tatt i bruk Mobilbanken, slik at de kan gi gode råd om bruk til kundene. Her har vi premiert bankene der alle har lastet ned Appen – med kake til fredagskaffen, forteller Hanssen. Mange har fått kake, men det er fortsatt noen banker som har en kakefest like rundt hjørnet. – For å forenkle kommunikasjonen med kunden har vi samlet informasjon om hvordan kundene bruker banken på på en enkel måte og publisert

– SpareBank 1 leder an når det gjelder selvbetjente løsninger på mobile flater. Med denne kampanjen får vi kommunisert dette ut i markedet på en spennende måte, hvor humor er et sentralt virkemiddel. Vi har klare forventninger til at kampanjen skal bidra til å styrke vår profil som en enkel bank å bruke, samt bidra til at vi tar markedsandeler i det nordnorske markedet, forteller Hanssen.

2

– Engasjementet lokalt er stort, og mange er fornøyd med de uttrykkene vi er kommet fram til. Det er vi glade for.

kanaler ukentlig til dette. Vi lokket med iPad i premie, noe som gjorde at vi fikk stor fart i antall kunder som tok i bruk engangskode på mobil. – Vi har også i lang tid jobbet overfor egne ansatte for å få de til å ta i bruk de selvbetjente løsningene, fordi vi mener at det er viktig at de er gode ambassadører. Vi hadde en stor kampanje på «engangskode», som resulterte i at 556 ansatte på 2 uker tok i bruk engangskode på mobil. – Vi har forventinger om at kampanjen skal bidra til økt «top of mind» (oppmerksomhet), en styrket posisjon i markedet, og ikke minst at kunnskapen om at SpareBank 1 har gode, enkle og trygge løsninger på mobile flater øker.

2

Vi annonserer digitalt i de største avisene i vårt markedsområde, i tillegg til å gjøre litt på print. Vi har konsentrert oss om de folketunge områdene, men har også valgt ut noen mer lokale aviser for å dekke hele området vårt. Vi bruker blant annet enkelhetskampanjen til å fortelle om åpning av nytt kontor på Stord. I tillegg til avis/nettavis, lokaltilpasser vi det digitale bilaget og prøver å utnytte det best mulig. Vi kjører også reklamefilmene på kino, og har litt annonsering på Spotify og Facebook.

1

Konsernmarkedssjef PM Aina Sandvik i SpareBank 1 SR-Bank

det på «snn.no/bruk». Vi vil også gjennomføre andre tiltak som fokuserer på hvordan kundene kan bruke banken.

Rådgiverne skal være godt informert om kampanjen, blant annet via SPiN. Vi har også hatt førpremiere av reklamefilmene på vår månedlige tv-sending fra SRtv. Også før enkelhetskampanjen kom skikkelig i gang, startet vi en

Markedssjef Hilde Johnsen i SpareBank 1 SMN

konkurranse for å få flest mulig kunder over på engangskode på mobil. Her ble også rådgiverne utfordret til å finne gode måter å spre det glade budskapet på. Det resulterte blant annet i at våre kollegaer på Karmsund- og Åkra-kontoret arrangerte egen engangskode-dag med spesiallagde t-skjorter og hjemmelagde kanelboller. Folk oppfatter oss som en lokal bank, og det er veldig bra. Men vi vil gjerne hevde oss på andre måter også. Det håper vi denne kampanjen skal bidra til. I tillegg vet vi at kunder er mer lojale når de bruker oss i flere kanaler. De selvbetjente tjenestene våre er veldig gode, og da er det gøy å kunne vise de fram på en ordentlig måte.

2

MellomOss mai 2012

7


En enkel bank

» – Vi har så vidt startet på vår reise, som skal føre SpareBank 1 til suksess også i fremtiden, sier leder for KM Kanaler, Anne Marte Kjersem.

Vet du hva som er 3 X «enkelt»? Jo, det er – kort oppsummert – SpareBank 1s krav til våre selvbetjente løsninger for nett og mobil.

1. Enkelt å søke. 2. Enkelt å lese.

3. Enkelt å kjøpe. I tillegg skal de gi gode kundeopplevelser. Tekst Sissel Grieg Viig

Kanskje har du allerede sett de nye «stormenyene» og «søk-funksjonen» som er på vei ut på bankenes hjemmesider i disse dager?

vi i SpareBank 1-alliansen må ha en enda raskere endringstakt enn tidligere – for å holde tritt, sier hun. Klare føringer i strategien Kjersem forteller at alliansestrategien har klare føringer for at SpareBank 1s selvbetjente løsninger skal være på nivå med de beste i markedet. Dessuten er bankene enige om at de fremtidsrettede nett- og mobile tjenestene til SpareBank 1, skal gjøre det enkelt å være kunde.

«Brukertester har vist seg å være en genial måte å utvikle og videreutvikle tjenester på – i en nærmest – kontinuerlig prosess.» Stort behov – Det er liten tvil om at den utrolig kjappe utviklingen i behovet for selvbetjente løsninger har vært utslagsgivende for at det kommer så mange nye løsninger fra SpareBank 1 fremover nå, forteller Anne Marte Kjersem, prosjekteier og leder av Kompetansemiljø Kanaler i alliansen. – Utviklingen skjer raskere og raskere. Det er et eskalerende behov der ute. Det betyr at også

8

MellomOss mai 2012

– Da alliansen, i en konkurrentsammenligning i fjor, fikk vite at enkelte av våre løsninger lå bak noen av konkurrentene, bevilget styret for alliansesamarbeidet (SAS) ekstra midler til straksutvikling av prioriterte løsninger, forteller Kjersem. – Dermed satte vi i gang et litt hektisk, men utrolig morsomt utviklingsløp, forteller hun, og avslører at hun ikke er så rent lite stolt av at utviklingsprosjektet vil få ferdig

et titalls selvbetjente løsninger på under ett år. Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

D

enne våren lanseres om lag 20 selvbetjente løsninger for SpareBank 1s privat- og bedriftskunder. Først ut i april, og før konkurrentene, lanserer vi «Mobilbank» for bedriftskunder. Og til høsten kommer nye «Min oversiktsside» med mange nye funksjoner i nettbanken for begge kundegrupper.

Så lenge du har dekning på mobilbanken kan du enkelt godkjenne eFaktura

Bred involvering Kjersem forteller at både kunder og ansatte har vært med i utviklingen av de nye selvbetjente løsningene – i et mye større omfang enn i tidligere. – Mange av rådgiverne har vært med. Og vi har kjørt flere brukertester og latt kunder teste uferdige versjoner i bruk. Dette har vist seg å være en genial måte å videreutvikle tjenester på, forteller Kjersem.

Bankene har selv ansvar Bankene har selv ansvar for implementeringen, og det er, i følge Kjersem, lagt opp et bra løp for at bankene skal få ting opp og gå. Kjersem understreker viktigheten av at rådgiverne får nødvendig kompetanse på de nye løsningene før de lanseres, og at det er viktig for bankene å lykkes med løsningene i markedene. – Det er alfa og omega for oss å lykkes med dette nå. Det er det som skal sikre SpareBank 1 fremtidig suksess, avslutter hun.

I vår siste versjon av mobilbank kan du nå enkelt godkjenne eFaktura uansett hvor du er. Mobilbank laster du gratis ned i App Store, Android Market eller Windows Marketplace. Søk etter «mobilbank» eller «SpareBank 1». Du kan også gå via nettadressen: m.sparebank1.no.

Bank. Forsikring. Og din frihet.


» De nye «Min oversiktssidene» Både privatkunder og bedriftskunder kan snart glede seg over de nye, og mye mer brukervennlige og visuelle «Min oversiktssider» som lanseres i nettbanken til høsten. » Begge kundegruppene får en visuell, grafisk fremstilling av forbruk og transaksjoner på de nye «Min oversiktssidene», noe som vil gi kundene mye bedre oversikt over egen økonomi. » De får god oversikt over kontoene sine og raskere tilgang til tjenestene de bruker mest. Dessuten blir det mye enklere å søke i transaksjoner de har gjort. » For privatkundene blir søkene i tillegg å finne i en såkalt «sky», slik at gamle søk, eller søk man gjør ofte, blir lette å finne igjen i «skyen». » Det blir også mulig å kjøre en viss form for segmentert direktereklame på de nye «Min oversiktssidene». Såkalt personifisert – eller skreddersydd reklame – blir ikke tilgjengelig, enn så lenge. Den muligheten kommer senere.

Til venstre ser du foreløpige bilder av nye og visuelle «Min-oversiktsidene» til BM og PM som lanseres til høsten.

Nå rettes blikket mot bedriftsmarkedet

U

ndersøkelser viser at svært mange bedriftsledere i små og mellomstore bedrifter (SMB) bruker mobile enheter i hverdagen, og at behovet for tjenester på mobile plattformer er stort. – Derfor er det utrolig bra at vi nå lanserer flere nye løsninger for SMBkundene til SpareBank 1, mener leder av Kompetansemiljø Kanaler, Anne Marte Kjersem. – Her har bankene virkelig vært klare på hvilke behov bedriftskundene har. De har både tatt initiativ og involvert seg i utviklingen, forteller hun. Gode forretningsmuligheter Kjersem mener at det ligger gode forretningsmuligheter i flere av løsningene.

– Det bør være mulig for nye betaltjenester i noen av løsningene. Både fordi det teknisk er mulig for bankene å gjøre dette, og fordi betalingsviljen er større blant bedriftskunder, enn det vi vet den er hos personkunder, sier hun.

» Med nye «Mobilbank» for bedriftskunder er vi første bank ut med å tilby en bankløsning som vil gjøre arbeidsdagen for SpareBank 1 – bankenes små og mellomstore bedriftskunder (SMB) mye enklere.

» Med nye «Min oversikt» får bedriftskundene en intuitiv og visuell løsning, fjernt fra gammeldagse tall- og tabellsider. De får rett og slett en langt bedre og enklere oversikt over bedriftens økonomi, enn det de er vant med fra dagens løsning.

» Pålogging » Oversikt over kontoer » Transaksjonsdetaljer » Godkjenne betalinger » Forfallsregister » Overføring mellom kontoer

I tillegg lanseres følgende tjenester, som ikke krever innlogging: » Kontakt oss » Sperre kort » Melde skade » Bestill rådgivning

MellomOss mai 2012

9


En enkel bank

»

Slik vil de nye moblilløsningene for SMB bli tatt i bruk 1. Hva betyr det at Mobilbank BM nå kommer? 2. Hvor viktig er denne tjenesten for bankens bedriftskunder/banken? 3. Hvordan vil dere promotere de nye tjenestene i deres markeder? Tore Medhus, Konserndirektør bedriftsmarked SpareBank 1 SR-Bank

«Dette er den første mobilbanken i det norske markedet som er rettet mot bedriftsmarkedet.»

– Jeg synes det er spennende å vise kundene at vi fortsetter mobilsatsningen, også mot bedriftskundene våre. Dette er den første mobilbanken i det norske markedet som er rettet mot bedriftsmarkedet. Målgruppen er SMB-segmentet, som vi hele tiden må prøve å håndtere mest mulig effektivt.

1

Tore Medhus

2

– Det viktige er at kundene våre får gode og relevante banktjenester. Vi vet at tilgang til bank, også på mobil, er viktig for bedriftskundene. Det er viktig å ha direkte kanaler til kundene våre, og mobilbank ses på som et verdifullt supplement i hele produktspekteret. Med mobilbank får vi åpnet en kanal inn mot daglig leder i bedriften og gir ham en enkel og relevant informasjon direkte på mobilen.

3

– Det blir laget nye nettsider med demo for kundene våre i tillegg til bannere på egne sider. Vi vil starte med en pilot mot utvalgte kunder, før vi gjør en samlet lansering i SpareBank 1, samtidig med utsendelsen av pressemeldingen 2. mai.

Monica Hoff Mathisen, Direktør bedriftsmarked, SpareBank 1 Oslo Akershus

– Dette er kjempebra. Nå blir SpareBank 1 den første banken i Norge som tilbyr en skreddersydd mobilløsning for bedrifter. Mobilbanken vil bidra til gode og brukervennlige selvbetjeningsløsninger til bedriftsmarkedet.

1

– Det viktigste er å ha en direkte kanal i lomma på kundene våre. Med mobilbanken får vi åpnet en kanal inn mot daglig leder i bedriften, noe som gir enkel og relevant informasjon direkte på mobilen når det passer kunden best. Mobilbanken er et verdifullt supplement til nettbank bedrift og som en del av hele produktspekteret vi har mot kundene.

2

– Vi ønsker å markedsføre tjenesten som et supplement til nettbank bedrift. Prosjektet lager mye materiell som banken kan benytte i lokal markedsføring. Vi lager blant annet nye nettsider om mobilbanken, hvor vi også lenker til en demo som legges på YouTube, slik at rådgivere enkelt kan vise den frem til kunder. Vi lager også bannere for bruk i nettbank og på nettsidene, samt annet materiell som vi vil bruke i lokalaviser og i banklokalet.

3

10

MellomOss mai 2012

« Mobilbanken er et verdifullt supplement til nettbank bedrift og som en del av hele produktspekteret vi har mot kundene.» Monica Hoff Mathisen


LOs nestleder er klar og tydelig når LO og SpareBank 1 nå etablerer en felles bankproduktpakke. Tekst Thoralf Granerød

Nestleder i LO, Gerd Kristiansen, ønsker alle nye fellesprodukter i samarbeidet med SpareBank 1 velkommen. – Tidligere har vi hatt produktavtaler lokalt med bankene. Ved å løfte slike produkter opp som fellesprodukter, skaper vi bedre oversikt, gir produkttilgang til flere og kan enklere informere medlemmene om fordelene. Gerd Kristiansen mener det nye bankproduktet er en god start på en bankproduktpakke som over tid bør utvikles. – Jeg har tro på at dette vil bli både stort og viktig for LOs medlemmer. For LO er det viktig å utvide porteføljen med stadig flere produkter og tjenester. Jeg vil også tro at dette er interessant for SpareBank 1. En viktig bærebjelke i samarbeidet – De ny LOfavør-bankproduktene er en viktig bærebjelke i samarbeidet mellom

– Vil forsterke samarbeidsplattformen LO og SpareBank 1, mener direktør Kristin Leegaard Halvorsen, som leder SpareBank 1s arbeid i forbindelse med organisasjonsmarkedet og LO. Hun er tilfreds med nå å ha fått på plass et enhetlig og felles totalprodukt på bankområdet, skreddersydd for LOs medlemmer og lokale klubber/foreninger. – Jeg minner om at de nye produktene kompletterer en bred og god forsikringspakke som LOs medlemmer allerede har tilgjengelig – en annen bærebjelke som hele tiden forsterkes og utvides. – Både LO og SpareBank 1 vil høste fordeler av nye produkter. Et felles bankprodukt, som erstatter et begrenset tilbud, vil forsterke samarbeidsplattformen. LOs medlemmer får nye fordeler, og SpareBank 1 vil få tilgang på solide og spennende kunder. Felles jobb nummer en er nå å gjøre produktene og tjenestene godt kjent hos rådgiverne i bankene og for LOs medlemmer, understreker Kristin.

MellomOss mai 2012

11


Planarbeidet med det nye bankproduktet har hatt mange faser, men det var i januar 2011 at det for alvor ble fart i sakene. Et eget prosjekt ledet av Kalle Seip i Organisasjonsmarked så dagens lys, med det formål å etablere et program med konkrete bankfordeler for LOs medlemmer, innenfor rammene av LOfavør.

Nytt løft for bankene Konserndirektør Friestad i SpareBank 1 SR-Bank er svært positiv til den felles produktpakken som nå lanseres. – Til nå har vi presentert lokale varianter, noe som har vært kommunikasjonsmessig utfordrende. Nå får vi et helhetlig opplegg som forenkler både rådgivningsprosesser og kundekommunikasjonen. I tillegg vil LO i økende grad kunne markedsføre dette i egne rekker, til fordel for alle interessenter. Jan ser ikke at bankene vil jobbe annerledes enn i dag. – Med den nye produktpakken vil vi likevel kunne høste mer av et allerede godt regionalt samarbeid mellom banken og LO. Vi opplever allerede en noe større vekst i LO-segmentet enn i andre segmenter. Det er all grunn til å tro at denne farten nå vil øke ytterligere, mener Jan.

8 av 10 fornøyde med «MellomOss» I en fersk undersøkelse, der nærmere 2000 medarbeidere i SpareBank 1-alliansen har svart, svarer over 85 prosent at de er fornøyd med vårt felles interne alliansemagasin. Nærmere 90 prosent (86,2) svarte fra 4-6 på en fornøydhetsskala fra 1-6 hvor, 1 er svært lite fornøyd og 6 er svært fornøyd. Mer enn 40 prosent svarte 5, og hele 20 prosent syntes «MellomOss» fortjente en 6-er, som viser at de er svært fornøyde. Rundt én prosent svarte at de var svært lite fornøyd. Rundt 3 prosent la seg på 2-eren, og om lag 9 prosent av medarbeiderne la seg midt på skalaen, på en 3-er.

Innholdet i den nye bankproduktpakken LOfavør banktilbud til medlemmer Produktoversikt - finansiering • LOfavør Konfliktlån • LOfavør Forskudd på lønnsgaranti – lån • LOfavør Boliglån • LOfavør lån til bil, båt, mc og campingvogn

100% 90%

3 av 5 leser mer en halve Nesten hele 58 prosent av medarbeiderne svarte at de hadde lest mer enn halve innholdet i forrige nummer. Nesten 1 av 3 oppga at de hadde lest en fjerdedel, mens 1 av 10 oppga at de hadde lest mindre enn ti prosent. Er samlende, bygger kunnskap og forteller viktige historier Over halvparten av alliansens medarbeidere mener MellomOss har en samlende funksjon i alliansen. Nærmere halvparten mener at internmagasinet bygger kunnskap og forteller viktige historier. 1 av 5 mener magasinet skaper stolthet og setter ting i sammenheng. 1 av 10 (10 prosent) mener magasinet har minimal betydning og 7 prosent vet ikke.

80% 70%

Produktoversikt - sparing • LOfavør Sparekonto • LOfavør BSU

60%

Produktoversikt - betalingsformidling • LOfavør Brukskonto • Økonomisk rådgivning

40%

Hvilke utsagn mener du er dekkende for rollen/funksjonen MellomOss har i alliansen? (Flere svar er mulig)

50%

10%

7%

20%

30%

43% 55%

20%

LOfavør PRO for klubber og foreninger i LO-forbund • LOfavør PRO – konto/betalingsformidling • LOfavør sparekonto PRO • Veiledning og støtte Mer og utfyllende informasjon om det enkelte produkt finnes på lofavor.no

10%

20%

0% 1

2

3

4

5

6

40%

7

Alt i alt, på en skala fra 1-6, hvor fornøyd er du med MellomOss? (Svar på en skala fra 1-6 der 1 er lite og 6 er svært fornøyd, 7 er vet ikke.)

Bygger kunnskap Forteller viktige historier Setter ting i sammenheng Er samlende for alliansen

Fakta om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på e-post i perioden 16. - 29. mars 2012. Nærmere en fjerdedel, 1912 av 8209, medarbeidere i SparBank 1-alliansens selskaper har svart.

12

MellomOss mai 2012

Har minimal betydning Vet ikke Skaper stolthet


– Handel og Kontor er svært fornøyd med at Barne- og ungdomsforsikring nå er på plass, og har merket oss at den er kåret til markedets beste. I et kvinnedominert forbund er det viktig at vi kan tilby gode familierettede forsikringer, sier Kristin Nielsen, administrasjonssjef i Handel og Kontor Norge.

I mai starter en bred lansering og markedsføring av LOfavør Barneog ungdomsforsikring. Tekst Sissel Grieg Viig

Det var Fellesutvalget som i desember i fjor bestemte at forsikringen, som i januar ble kåret som den beste B&U-forsikringen i markedet, skulle promoteres overfor LO-forbundenes medlemmer i vår. Bred anlagt kampanje Kampanjen skal først og fremst nå de av LO-forbundenes medlemmer som er foreldre til barn og unge, samt tillitsvalgte og folk som er tilknyttet forbundene på bred basis. Kampanjen vil helt klart også nå mange «ikkemedlemmer» med blant annet radioreklamer i både P4 + og Radio Norge. Det ligger også planer om annonseringer i kommersielle nisjemagasiner for hovedmålgruppen – foreldre med barn. Målrettet direktekommunikasjon Alle forbund får god informasjon om så vel forsikringen, som kampanjen. Og de tillitsvalgte får tilsendt informasjon, slik at de kan følge opp sine medlemmer lokalt i alle forbundene. Rett før kampanjen går «på lufta» i fagbladene og i de utvalgte massemediene, får alle medlemmene, direktesendt informasjon om forsikringen og medlemsfordelen. Det legges også opp til redaksjonelle medieutspill i tillegg til aktiviteter i sosiale medier.

LOfavør Barne- og ungdomsforsikring:

Bred markedsføring i LO og i massemarkedet Slik er kampanjeopplegget: » Direkte kommunikasjon med forbund, tillitsapparat og medlemmer » Annonsering i forbundenes fagblader og i andre forbundskanaler » Bred annonsering med kommersielle radioer (hovedkanal) og i utvalgte nisjemagasiner » Medieutspill og bruk av sosiale medier Livselskapet om kampanjen – Kampanjen for Barne- og ungdomsforsikringen i LO gir også SpareBank 1-bankene en glimrende anledning til å profilere seg som leverandør av den nylig kårede «Norges beste barne- og ungdomsforsikring», sier administrerende direktør i SpareBank 1 Livsforsikring Aud Lysenstøen, og forteller at oppdatert informasjon og markedsmateriell fra livselskapet finnes på Markedsplassen. Direktekjøpsløsning Lysenstøen forteller også at en direktekjøpsløsning på www.lofavor.no vil bli testet i kampanjeperioden. – Vi vil prøve å nå ut til alle LOorganiserte, også de som ikke er kunder i en SpareBank 1-bank, med ambisjon om å etablere nye kunderelasjoner til LO-organiserte gjennom barne- og ungdomsforsikringen. Relasjoner som forhåpentligvis kan utvikles til noe langt mer gjennom bankenes systematiske jobbing med egen kundeportefølje, avslutter Aud Lysenstøen.

OM LOs satsing på LOfavør I 2009 satte LO Kongressen et mål om at LOfavør skal være det mest kjente fordelsprogrammet til LO-forbundenes medlemmer innen 2013. Siden da har forbundene satset mye på å bygge kunnskap om medlemsfordelskonseptet, der flere produkter fra SpareBank 1 har et helt spesielt fokus. Nå er det altså Barne- og ungdomsforsikringen som skal være spydspissen for dette arbeidet i vår.

Dette er nytt i LOfavør Barne- og ungdomsforsikring Medlemmene i LO-forbund får nå tilbud om en barne- og ungdomsforsikring med disse utvidelsene og fordelene: 1) Ingen gebyrer (medlemmer som er e-kunder) 2) Ingen egenandeler 3) Veiledningstelefon (for å hjelpe medlemmer med å orientere seg i offentlige ytelser ved barns sykdom eller ulykke) 4) Økning i dekning for sykehusopphold 5) Utvidete hjelpestønadssatser 6) Muligheter for å kjøpe tilleggsforsikringer som uførepensjon og uførekapital Dersom forbundsmedlemmer har skadeforsikringer og er kunde av SpareBank 1, teller den nye LOfavør Barne- og ungdomsforsikringen med i rabatten for skadeforsikringer. Dette betyr at forbundsmedlemmer også kan får rabatt ut over medlemsfordelene.

– Kampanjen i LO gir SpareBank 1-bankene en glimrende anledning til å profilere seg som leverandør av den nylig kårede, «Norges beste barneog ungdomsforsikring». Administrerende direktør i SpareBank 1 Livsforsikring Aud Lysenstøen

MellomOss mai 2012

13


Jarle Sjo begynte i ODIN 1. januar 2011 og har siden da vært ansvarlig forvalter for ODIN Maritim og ODIN Offshore. Han har vært investeringsdirektør i ODIN siden desember 2011. Fra tidligere har Jarle mer enn 15 års erfaring med forvaltning og analyse blant annet fra Storm Capital Partners, Range Capital Partners, First Securities og Enskilda Securities. Jarle er ofte sitert i finanspressen og en anerkjent autoritet i Norge på aksjeplukking generelt og offshore/maritim-sektorene spesielt.

En tøffere og tydeligere investor Jarle Sjo ble ansatt som investeringsdirektør i ODIN fra og med desember 2011. Og han har slagplanen klar. Tekst Andreas Andersen

– Fundamentet i ODINs forvaltningsfilosofi ligger fast. Vi er fortsatt en aktiv forvalter som plukker de mest attraktive investeringsmulighetene i markedet. Men vi skal bli tøffere, tydeligere, og klarere på hva som gjør en investering attraktiv. Samtidig skal vi være en mer aktiv eier i selskapene vi investerer i, sier Sjo. Aktivt eierskap Ifølge Sjo kommer ODINs forvaltere til å intensivere sin egeninnsats innen aktiv eierstyring, samtidig som de også er i ferd med å hente mer bistand på dette feltet fra eksterne leverandører. – Vi har tro på at aktivt eierskap kan være å foretrekke fremfor å selge oss ut av selskaper som ikke leverer i henhold til forventningene, fordi det sjelden er en svart-hvitt-situasjon. Det kan finnes gode og lovende elementer i et selskap som gjør feil på enkelte områder, og de gode elementene kan gjøre det verdt å kjempe for endringer fra innsiden, forteller Sjo. Tydeliggjort filosofi I 2011 har ODINs forvaltningsteam gjennomført en grundig gjennomgang og reevaluering av hva som gjør en investering attraktiv, og hvordan de skal vektlegge de ulike faktorene i sin vurdering av nye investeringsmuligheter. Det er tre bærende elementer i ODINs forvaltningsfilosofi:

14

MellomOss mai 2012

» 1. Kompetanse i samspill: Å dele kunnskap og informasjon, spille hverandre gode og jobbe mot et felles mål er sentralt i ODINs forvaltningskultur. ODIN legger derfor vekt på tett samarbeid blant sine erfarne forvaltere og analytikere. » 2. Konsentrerte porteføljer: ODIN tror det er mulig å plukke gode investeringer til en attraktiv pris, og at om forvalterne holder seg kun til disse, så vil de få bedre betalt enn om de spredte porteføljen bredt i markedet. Forvalterne plukker derfor ut og satser på et mindre utvalg av kun de beste investeringsmulighetene de finner. Dermed får de merkbar effekt av det enkelte investeringsvalg.

Posisjonering Prosess Pris

» 3. Konsistent tilnærming: For å identifisere de beste kjører ODIN alle potensielle investeringer gjennom samme grundige analyserammeverk. Målet er å identifisere selskaper som har gode fremtidsutsikter samtidig som de evner å skape god avkastning på kapitalen og kan kjøpes til en attraktiv pris. Analysen av hver enkelt investering kan således deles inn i tre elementer som vi kan kalle posisjonering, prosess og pris (se bilde). – Våre krav til investeringene balanserer de tradisjonelle prisegenskapene mot selskapets posisjon og evne til å generere tilstrekkelig avkastning på kapitalen. Dermed unngår vi billige, men potensielt verdiødeleggende selskaper, sier Sjo.

Sentrale verdidrivere i økonomien som definerer fremtidsutsikter Evne til å skape avkastning utover kapitalkostnaden Virkelig verdi versus nåværende og sannsynlig fremtidig markedsverdi


»

En fordrings verdikjede Selve prosessen går fra å velge de riktige kundene – til å sørge for at pengene er på konto. Mellom disse ytterpunktene ligger det en rekke oppgaver, som kundeutvelgelse, fakturering, finansiering, reskontroføring, purring, inkasso, og muligheten for porteføljesalg. Verdikjeden kan sammenlignes med en produksjonsprosess, der resultatet avhenger av effektiviteten i prosessen og at de enkelte elementene spiller sammen. Kritiske suksessfaktorer er hastighet, tidsstyring, effektiv flyt av informasjon og gode kommunikasjonsevner.

– Norske bedrifter ønsker å konsentrere sine ressurser rundt kjernevirksomheten – rundt utvikling, produksjon og salg – ikke rundt innkreving av penger, forteller Petter Adde, direktør for allianseutvikling i Conecto.

Utestående fordringer Stadig flere norske bedrifter lar spesialister ta hånd om hele verdikjeden. Tekst Sissel Grieg Viig

I følge tall fra NIF (Norske Inkassobyråers Forening) øker trenden med at norske bedrifter setter ut jobben med å sende fakturaer, purringer og inkassobrev for å få inn betalinger fra kundene raskere. Og det er nettopp dette SpareBank 1-alliansen nå kan tilby sine kunder gjennom leveransene fra Nets (fakturering), Conecto (purring og inkasso), SpareBank 1 Factoring (finansiering av fordringer) og avdelingen for Porteføljekjøp (kjøp av fordringer). For bankene – like om hjørnet Alliansebankene tilbyr allerede en e-fakturatjeneste og går snart i gang med en inkassotjeneste, som også innlemmes i PRO-konseptet som lanseres for SMB-kunder i vår. – Nå kan bankene også, snart, gjøre hele tjenestespekteret for fordringer og innkreving tilgjeng-

elig for sine bedriftskunder gjennom et tett samarbeid med Conecto, forteller Petter Adde, Direktør for allianseutvikling i Conecto. – Og for de bankene som velger dette, vil de være blant de første i Norge som kan tilby hele breddeproduktspekteret overfor sine kunder. En unik posisjon som bankene kan få stor nytte av, mener Adde. Kan også belånes eller selges Bedriftskunder kan også velge å benytte andre tjenester, som å finansiere sine utestående fordringer ved å låne på verdien eller selge fordringene sine. Det å låne på – eller å selge – fordringer kan skje på forskjellige tidspunkt, uavhengig av fakturatidspunktet. – Å benytte disse tjenestene kan gi «raske» penger på konto til bedriften, og tar normalt bare to til tre dager. Alternativt kan bankene bidra

med salg/kjøp på et senere tidspunkt eller senere i verdikjeden, og kan da enten skje som løpende salg, eller som ett porteføljesalg – alt etter hva som passer den enkelte banks bedriftskunde.

Om Conecto: » Conecto er eid av SpareBank 1 Gruppen Finans » Tredje største inkassoselskap i Norge » Spisskompetanse i mange bransjer » Eneste i Norge med ISO 9001 sertifisering » 171 MNOK i omsetning » 150 ansatte, 5 avdelingskontorer

MellomOss mai 2012

15


Ingen grenser – for SMNs kunderoadshow

16

MellomOss mai 2012


«Dette er det beste kundearrangementet vi har hatt de siste 10 år. Nå har vi 700 ambassadører som snakker positivt om banken i vårt markedsområde. Jeg er stolt av å være med på laget.» Inge Grøntvedt, banksjef BM Stjørdal

SpareBank 1 SMN arrangerer jevnlig temamøter for kunder for å gi merverdi til kundene sine og for å pleie relasjoner. I år gjorde de det litt annerledes enn før og arrangerte fire møter i løpet av fire dager, fra Ålesund i sør til Steinkjer i nord, som i følge banken var en krevende, men effektiv øvelse.

«Bolig» - en rød tråd «Bolig» var en rød tråd i år. Det krydret også Lars Monsen med da han innledet sine foredrag om at han skulle snakke om «boligmarkedet i Alaska». EiendomsMegler 1 informerte om hvordan det stod til i det lokale boligmarkedet, mens lokalbankene snakket om finansiering og om mulighetene for å komme inn i boligmarkedet. De lokale banksjefene var kveldens verter og konferansierer. Suksessformel Med et godt faglig program, en dyktig Monsen og god underholdning fra lokale Tæl-artister – med stipend fra banken

«i baklommen», var både kunder og ansatte fornøyde. Opplegget ble en knallsuksess. Også media ble trigget og laget en rekke reportasjer til lokalavisene.

» Lars Monsen når bredt, høyaktuell på

TV, god profil, passer SMN

forhold til aktualitet

» Å bruke trekkplaster hjelper – timing i » God kombinasjon av faglig og underholdning

» God planlegging av prosjektet » God forankring og godt samarbeid

med banksjefene ute

» Kvalitet i alle ledd

Fulle hus på 1-2-3 Trondheim – Byscenen

500 deltakere, 100 på venteliste

Stjørdal – Rica Hell Hotel

700 deltakere, 54 på venteliste

Steinkjer – Dampsaga kulturhus

500 deltakere, 84 på venteliste

Ålesund – Parken Kulturhus

511 deltakere

MellomOss mai 2012

17


Når kroppen sier stopp – hva da med sponsorene? Tekst Mayka Brevik Foto Gunvor Austheim og Mayka Brevik

bra, og bidratt til å bygge meg opp, sier han. Johan forteller at for å kunne satse 100 prosent, var han helt avhengig av sponsorer i ryggen.

MellomOss møter Johan Remen Evensen mens jublene runger i Vikersundbakken under VM i skiflyvning. Denne februardagen er bakken full av 25 000 ivrige publikummere. Hoppene er lange. Men ingen kan hamle opp med rekorden til Johan på 246,5 meter. Det lengste hoppet denne helgen var det Anders Fannemel som stod for. Han strakk seg til 244,5 meter.

Vinn-vinn – Sponsoravtalen har bidratt til en vinn-vinnsituasjon. SpareBank 1 Nordvest får frem at vi skihoppere støtter opp om det lokale, samtidig som min verdi stiger, sier Johan. – Blant annet har vi dekorert et stort bankvindu av deg i Molde sentrum, skyter Gunvor Austheim inn. Hun er markedskonsulent i SpareBank 1 Nordvest.

Avhengig av sponsorer I år holder verdensrekordholder Johan Remen Evensen seg på bakkenivå, sammen med venner og sponsorer, blant annet representanter for SpareBank 1 Nordvest. – Jeg har hatt et sponsorat fra SpareBank 1 Nordvest siden 2009, noe som har vært helt fantastisk. Det har vært utelukkende

Møtte veggen Men nå har altså kroppen til Johan sagt stopp. – Jeg skulle gjerne gitt 100 prosent til sponsorene, men når jeg ikke engang hadde energi til å leke med den lille datteren min, sier det seg selv at jeg måtte lytte til kroppen. Johan vet ikke enda hva livet vil by på videre. – Nå

18

MellomOss mai 2012

må alt som har skjedd få synke inn. Så får jeg se hvor vinden tar meg. Jeg har allerede fått flere tilbud, men jeg må finne ut av hva jeg egentlig har lyst til, sier han ettertenksomt. Han ser for seg en jobb i næringslivet, og stiller gjerne opp med sine erfaringer fra toppidrett dersom sponsorene spør. Full respekt Hans Mellemsæther, markedskonsulent og sponsoransvarlig i SpareBank 1 Nordvest, forteller at de fullt ut respekterer Johan sin beslutning om å legge opp. – Vi har samarbeidet med ham siden han var på B-landslaget, via verdens lengste skihopp, til han nå velger å avslutte sin karriere. Vi kommer nok til å bruke Johan sin kompetanse fremover, både internt og på kundearrangementer. – Jeg tror mange vil kunne ta lærdom av Johans suksesshistorie der fokus på forbedringer har


Folkefest i Modum. I midten, markedskonsulent i SpareBank 1 Nordvest, Gunvor Austheim og eks-skihopper Johan Remen Evensen. Nederst til høyre, Geir Østensen fra SpareBank 1 Modum, i samtale med Gunvor Austheim.

»

Fantastisk innsatsvilje

Geir Østensen er markedsansvarlig for SpareBank 1 Modum. Han forteller om en enorm interesse og dugnadsinnsats i forbindelse med den store skiflyvningsbegivenheten. vært en sentral drivkraft. Det å tørre å satse har vært nøkkelen for en god samarbeidsavtale med skihopperen. Nå håper vi på samme suksess med alpinisten Ragnhild Mowinckel, som i mars måned ble juniorverdensmester i storslalåm, sier Hans Mellemsæther. Et forbilde Johan håper at han kan være et forbilde selv om hoppkarrieren nå er over. – Jeg håper at jeg kan bidra til at folk kan få et mindre usunt forhold til kroppen sin, sier ekshopperen som for øvrig elsker taco, pizza og hjemmelagede fiskeboller. På tampen av dette intervjuet må bare Mellom Oss sin utsendte spørre om Johan faktisk puster når han hopper, og hvordan det egentlig er å lande i 140 km/t. Og her er svaret: – Jeg puster med nesa frem til hoppkanten. Men derfra holder jeg pusten og trekker haka innover helt til jeg lander. Og det å lande i 140 km/t på er brutalt. Det gjør vondt i ryggen!

– Dette hadde ikke gått dersom det ikke hadde vært for en enorm innsatsvilje. Hele 1300 frivillige har bidratt, både før og under VM. Det har vært forberedelser både tidlig og sent, sier han. Samlingspunkt Østensen forteller at hoppanlegget har blitt et samlingspunkt for de 13000 innbyggerne i Modum. – Og når det nå er VM, kommer alle moinger hjem til bygda. Husene er fulle av slekt og venner. – For oss som lokalbank har selvsagt VM i skiflyvning mye å si. SpareBank 1 Modum har sponset den nye vingen med glassfasade øverst i hoppbakken, samt bidratt med å forbedre den totale infrastrukturen. Mange klikk Da Johan Remmen Evensen satte verdensrekord, var dette med SpareBank 1 på brystet. De mange tusen visningene av hoppet på YouTube – gjør SpareBank 1 kjent over hele verden. Kjempehoppet ble forresten også vist i Washington Post, avslutter Østensen fornøyd. Han legger til at det har vært en voldsom utvikling av skianlegget de siste årene. Vi i SpareBank 1 Modum har bidratt med 8,5 millioner, og bankens bidrag har vært helt avgjørende for at verdens største hoppbakke nå fremstår som en av verdens aller beste. I tillegg til SpareBank 1 Modum har både SpareBank 1 og flere av SamSpar-bankene vært sponsorer under de siste rennene.

MellomOss mai 2012

19


Tar de yngre

med storm I Hedmark regner 73 prosent i aldersgruppen 18 - 25 år Sparebanken Hedmark som sin hovedbank. En vellykket ungdomssatsing handler om mye, hardt og målbevisst arbeid. Tekst Magne Gundersen Foto Siv Stenseth og ricardofoto.no

– Vi har lykkes med vår satsing på ungdomssegmentet de siste årene. Med tanke på årene som kommer og bankens fremtidige inntjening er dette et fantastisk utgangspunkt, sier Stine Østby Nilsen, markedskoordinator i Sparebanken Hedmark. Men hva har banken gjort for å oppnå slike resultater? Rundt annenhver innbygger i fylket er kunde i Sparebanken Hedmark og regner den som sin hovedbankforbindelse. Det er en meget god markedsposisjon og blant de beste i SpareBank 1alliansen. Men posisjonen blant unge er unik. Årelang satsing – Vi har jobbet planmessig med barn- og unge over en årrekke og har mange ulike tiltak og initiativ rette mot barn og unge helt fra de er små. Vi satser aktivt på Sparebankuka og arrangerer blant annet klasseturer for alle 5-klassinger til Norsk Skogmuseum, sier Stine. Hele intensjonen med satsingen er å vise samfunnsansvar, gi gode råd og bygge gode relasjoner til denne aldersgruppen på et så tidlig tidspunkt som mulig. Bankens mål er å bidra til å gjøre ungdom økonomisk bevisste og selvstendige og på den måten legge grunnlaget for et godt framtidig kundeforhold. Hele 25 ungdomskonsulenter bidrar hver dag til å bygge framtidens bank i Innlandet.

Markedskoordinator Stine Østby Nilsen i Sparebanken Hedmark legger til rette for at 25 dyktige ungdomskonsulenter skal kunne jobbe aktivt mot ungdom i Hedmark og Oppland.

»

20

MellomOss mai 2012

Noen tiltak som har ført til bankens unike posisjon i ungdomsgruppa

»

Banken deltar i undervisningsopplegg for 9. klasse i samarbeid med Ungt Entreprenørskap og har undervist om lag 1.500 elver i 2011 Alle konfirmanter får gavebrev og tilbud om bankkort Banken støtter elever i etablering og drift av elevbedrift på ungdomsskolen Alle 10. klasser får tilbud om skolebesøk der bankens ungdomskonsulenter snakker om privatøkonomi, jobbsøking og CV På videregående støtter banken elever i etablering og drift av ungdomsbedrift, og banken bidrar både med rådgivning og startkapital Tilbud til alle 18 og 23-åringer om samtale og rådgivning med banken Personlig brev til alle avgangselever i videregående skole om «Veien videre» med informasjon om mobilbank, sparing lån og forsikring BSU- kickstart med 1000 kroner til alle som åpner BSU

» » » » » »

»

Ungdom som utmerker seg Tiltakene bevarer og styrker merkevaren, samtidig som det gir nye kunder og økt salg. Og satsingen på unge gir ikke bare utslag i bankens omdømme og markedsandel. Ungdomsbedrifter fra Hedmark har med bankens bidrag utmerket seg på nasjonalt nivå. I 2011 vant lokale ungdomsbedrifter prisen for Beste Ungdomsbedrift, Beste innovative produkt på nasjonalt nivå og Beste regnskap i EM. For sitt arbeid med faget Økonomi og karrierevalg på ungdomstrinnet vant Sparebanken Hedmark Finansstafetten 2011 i skarp konkurranse med deltakere fra femten fylker.


Også i Trøndelag:

Beholder ungdommen Starthjelp, dobbel BSU-rente og boliglånsgaranti. SMN lykkes med offensiv ungdomssatsing i sitt marked.

B

ankene kappes om å gi attraktive betingelser på BSU for å kapre og holde på de unge kundene. DNB har truffet godt med BSU 2.0 og dobbelt sparebeløp. SMN har valgt å fokusere på å være annerledes. Og lykkes godt med å gå mot strømmen. Dobbel rente og boliglånsgaranti har gitt SMN tusenvis av nye BSU-konti. Samtidig har banken hatt en minst like stor kredittvekst som DnB i regionen. – I kamp med en slik bankgigant er hver omgang med uavgjort en seier, sier privatøkonom Endre Jo Reite i SpareBank 1 SMN. Når ungdommen gjennom foreldrene Mange unge bytter bank når de flytter ut for å studere. For å tette denne lekkasjen har SMN tatt et helt nytt grep. Med produktet «Starthjelp» gir banken foreldre mulighet til å hjelpe sine barn med egenkapital til bolig, uten å sette egen bolig på spill. Med et allerede godt grep om foreldregenerasjonen åpner «Starthjelp» for å vinne ungdommen tilbake. – Vi merker at veien til ungdommen, gjennom foreldrene, hver uke gir oss nye kunder fra for eksempel Skandiabanken og DNB. Barn og ungdom sammen, velger helt tydelig banken som både kan gi foreldre og barn de beste rådene. Selvfølgelig under forutsetning om at produktene våre også er konkurransedyktig, sier Reite.

Gründerjentene i Captura UB fra Hamar katedralskole startet eget ungdomsmagasin og vant priser i både NM og EM for ungdomsbedrifter. Sparebanken Hedmark har vært en støttespiller med rådgivning og startkapital.

MellomOss mai 2012

21


Når du allerede har Norges mest fornøyde kunder, hva gjør du da? Hviler på laurbærene eller setter inn et ekstra gir? Og hvem kan du dra opp av hatten for å gjøre ting enda bedre?

Sosiale medier og kundeinnovasjon:

Hvordan bli best på kundetilfredshet? Tekst og foto Christian Brosstad

I dag har SpareBank 1 Norges mest fornøyde forsikringskunder både før og etter skade, i følge Norsk Kundebarometer og EPSI. – Vi har en ambisjon om å beholde og videreutvikle denne posisjonen, forteller Maria Wollert-Nielsen, ansvarlig for kundekonsepter i Skadeoppgjør. De beste til å hjelpe oss med dette, er nettopp kundene våre. Hva er det som betyr mest for dem når de har en skade? Og hvordan kan vi skape gode opplevelser i møte med kundene? Og hva kan vi gjøre for å skille oss fra konkurrentene? Spør du, får du svar – I februar i år spurte vi kundene våre om hjelp til å svare på disse spørsmålene via bloggen, Facebook og Twitter, sier Maria Wollert-Nielsen. Og gjett om vi fikk svar. Flere hundre innspill og kommentarer tikket inn, noe vi er kjempefornøyde med. Alle disse innspillene er nå tatt

22

MellomOss mai 2012

med videre inn i prosjektarbeidet og vil ende opp med konkrete forslag til tiltak for øke kundetilfredsheten. – Det er betryggende å se at kundene stort sett sier det samme som vi trodde på forhånd og som andre undersøkelser viser. Kundene vil ha enkle, raske og riktige skadeoppgjør – og de krever at vi skal holde det vi lover. Vi ser også at god og riktig informasjon er viktig for forsikringskundene når de først opplever en skade og trenger hjelp. Det skal være trygt og godt med SpareBank 1 i ryggen. Folk – villige til å hjelpe – Det er så gøy se at folk der ute er så villige til å hjelpe oss, fortsetter Maria Wollert-Nielsen. – Konkurransen er hardere en noen gang, og produktene blir stadig mer like. Det betyr at det er helt andre ting som vi kan differensiere oss på –

og da er det fantastisk gøy å ha kundene med på utviklingen av selskapet. Ved å involvere kundene får vi både bedre produkter og kunder med større eierskap til disse. Jeg gleder meg til det videre arbeidet, avslutter Maria.

Hva er det viktigste for deg i forbindelse med et skadeoppgjør? Flere svar mulige.

» 1. Enkelt å melde skade » 2. Får riktig erstatning » 3. Raske svar » 4. Vi er serviceinnstilte » 5. Holder det vi lover

54,7 % 52,3 % 41,0 % 37,8 % 36,7 %


Snart er sommeren her – med stort press i hyttemarkedet

I Norge planlegger nesten fire ganger så mange å kjøpe fritidsbolig, som å selge. I tillegg planlegger mange å kjøpe fritidsbolig i utlandet. Dette viser det ferske «Boligmeteret» fra EiendomsMegler 1 i mars. Tekst Sissel Grieg Viig Foto Shutterstock

Kjørevei, utsikt og nærhet til vann For hyttekjøp i Norge trekker 7 av 10 i undersøkelsen frem «kjørevei, utsikt og nærhet til vann» som viktige kriterier for valg av fritidsbolig. Høy standard derimot er mindre viktig – færre enn 2 av 10 mener det har betydning.

60 prosent av verdien, mens en tredjedel sier de vil låne fra 60 og opp mot 100 prosent. Øvre grense for hva majoriteten av norske hyttekjøpere har tenkt å investere er 2,1 millioner kroner.

kjøpe hytte skal lånefinansiere kjøpet, i ulik grad De som har høyest betalingsvillighet er to voksne uten hjemmeboende barn De viktigste hyttekjøpskriteriene er uavhengige av hyttetype – helt klart bekvemmelighetsartet Både andelen som vil selge og kjøpe hytte/ fritidsbolig har økt i mars fra 2010 til 2012

»

Lite viktig

Nøytral

Viktig

Billigere å bo i utlandet

Innlagt strøm

Bedre klima

Kjørevei frem

Vil bo deler av året i utlandet

Næthet til vann

Bra investering

Utsikt

For dyrt i Norge

Høy standard

60%

24%

20-39% lånefinansiering

14%

1-19% lånefinansiering

7%

Hvorfor folk kjøper hytte? Innlagt vann

50%

40-59% lånefinansiering

Svært viktig

Har spesiell tilknytning til landet

40%

17%

Dette BoligMeteret™ ble gjennomført 13-20. mars av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1. 1000 respondenter er spurt via Norstats webpanel.

»

Hvorfor kjøper folk fritidsbolig i utlandet?

30%

60-79% lånefinansiering

»

Ikke viktig

20%

6%

80-100% lånefinansiering 17%

Lånevilje De aller fleste lånefinansierer deler av hyttekjøpet. En fjerdedel ser ut til å ville låne opp til

10%

Vet ikke

» Omtrent ¾ – deler av de som planlegger å

Klima og lavere kostnadsnivå Når det gjelder kjøp av fritidsbolig i utlandet oppgir mer enn 8 av 10 «bedre klima» og «lavere kostnadsnivå» som viktigste årsaker til at de planlegger kjøp. Spania er på topp – de andre Middelhavslandene, likeså.

0%

Lånevilje

70%

80%

90%

100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

MellomOss mai 2012

23


Internett:

Hvor sårbare er vi – egentlig? Trusselbildet for sårbarhet på internett er klart økende – totalt sett i Norge. Hendelsene er mer alvorlige. Både det offentlige, bedrifter og enkeltpersoner BØR følge med i timen og gjøre det de kan for å sikre seg.

Tekst Sissel Grieg Viig

Større omfang - større verdier I følge Eiliv Ofigsbø, som er avdelingsdirektør i NorCERT, og en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) i Norge, har også hendelsene et større omfang i dag enn tidligere. Også verdiene som utsettes for angrep øker – både i volum og i betydning. – Det er en mer og mer avansert verden der ute, forteller han. Angrepsprogramvare er i dag lett tilgjengelige på internett, og de kriminelle er raske til å utnytte svakheter i stadig mer komplekse ITsystemer. I 2008 registrerte NordCERT om lag 1000 hendelser hvert kvartal. I 2011 ble 2000 saker registret bare siste kvartal. En fordobling på fire år. Ingenting tyder på at omfanget vil stagnere i fremtiden. Er det grunn til bekymring? – Ja, det er vel strengt tatt det, hvis jeg skal være

24

MellomOss mai 2012

ærlig. Vi føler at vi beveger oss på grensen av det vi greier å håndtere og må stadig prioritere alvorlige hendelser, forteller Eiliv Ofigsbø.

» » »

– Vi ser et klart bilde på et stadig økende antall saker som utgjør en sikkerhetsmessig risiko for så vel næringsliv, som for det offentlige, sier Ofigsbø. Også privatpersoner er mer utsatt i dag enn tidligere.

Det er blant annet virksomheter innen forsvar, energi, teknologi og olje og gass som har vært utsatt. – Vi ser også i noen tilfeller at aktiviteten øker rundt kontraktsforhandlinger når store verdier står på spill, forteller Ofigsbø.

– Truslene øker, helt klart. Det samme gjør sårbarhetene i systemene, sier Ofigsbø. Tiltakene øker ikke i samme takt, og det bekymrer avdelingsdirektøren.

– Når det gjelder økonomisk kriminalitet kjenner vi de stadig hyppigere forsøkene med trojanere og nettbanksvindel.

Topp-tre trusseløkninger Ofigsbø ser helt klart tre klare trender i trusselbildet. Industrispionasjen øker, den økonomiske kriminaliteten eskalerer, og NorCERT ser klare tendenser til flere sabotasjeaksjoner fra nettaktivister, som hacker seg inn i bedrifter og/eller organisasjoner.

Industrispionasjen øker Økonomisk kriminalitet øker Sabotasjeaksjoner fra nettaktivister øker

– Rene sabotasjeaksjoner er også aktuelt i tiden, sier Ofigsbø. Og det er sikkert flere, som gjennom avisoppslag, kjenner til at både Høyre og Arbeiderpartiet ble utsatt for dette da de for litt siden skulle behandle datalagringsdirektivet, sier Ofigsbø.


NorCERT og SpareBank 1 SpareBank 1 er medlem i NorCERT og har vært det siden opprettelsen av organisasjonen for rundt 10 år siden. – NorCERT har mange bedrifter og organisasjoner med kritisk infrastruktur som medlemmer. Forutsetningene er at bedriftene har god beredskap og dyktige folk i sine sikkerhetsavdelinger, sier Eiliv Ofigsbø.

Hva er NorCERT? Norwegian Computer Emergency Response Team (NorCERT) er del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). De varsler om alvorlige angrep, trusler og sårbarhet mot samfunnskritisk infrastruktur, og koordinerer aktiviteter i forbindelse med alvorlige sikkerhetsangrep. NorCERT har et operasjonssenter, en seksjon for hendelseshåndtering og en for varslingssystemer. NorCERT er knyttet til et internasjonalt nettverk tilsvarende organisasjoner.

3 råd til SpareBank 1 1) Ha en god kultur og et kontinuerlig fokus på nettsikkerhet internt 2) Lær kundene opp – kontinuerlig, slik at de blir gode aktører på nett og mobil 3) Det må være superenkelt for kundene å laste ned det beste av antivirusprogram og å ta kontakt med banken om sikkerhetsspørsmål

Kommentar på sårbarheten fra leder IT-sikkerhet: Leder av IT-sikkerhet i SpareBank 1alliansen, Mari Grini, bekrefter den negative utviklingen når det gjelder ITkriminalitet. Hun forteller at SpareBank 1, blant annet, samarbeider med andre banker i den norske finansnæringen for å forebygge og bekjempe denne trenden. – Siden dette som regel er internasjonal kriminalitet, er det viktig at vi samtidige også retter blikket ut av landet og følger med på det som skjer i Europa og i resten av verden, forteller Grini. – Det gjør vi blant annet ved å holde kontakten med våre nordiske bankkollegaer og ved å delta på konferanser for sikkerhetsområdet der vi holdes oppdatert på det siste som skjer. – Vi følger også med på hva leverandører på sikkerhetsområdet kan bistå oss med, forteller Grini. Like viktig mener Grini det er å bygge god sikkerhetskompetanse i egen organisasjon og hos våre kunder. Hun mener noe av det viktigste SpareBank 1 kan gjøre er å bidra til at kundene kontinuerlig oppdaterer programvarene på PC-ene sine. Det er hull her, som kan være kritiske. Grini mener at mye i dag kan forebygges ved at kundene kjører oppdaterte versjon av nettleserene sine, av Java og av Adobe Acrobat Reader og Adobe Flashplayerprogrammene, fordi det er disse programmene som har vært mest utsatt, frem til nå. – Siden dette som regel er internasjonal kriminalitet, er det viktig at vi følger med på det som skjer i Europa og i resten av verden, forteller Leder av IT-sikkerhet i SpareBank 1-alliansen, Mari Grini.

Viktige nettsteder Nasjonal sikkerhetsmyndighet og NorCERT: https://www.nsm.stat.no/ – Truslene øker, helt klart. Det samme gjør sårbarhetene i systemene, sier Ofigsbø. Tiltakene øker ikke i samme takt, og det bekymrer avdelingsdirektøren.

Sikkerhetsbloggen: http://blogg.nsm.stat.no/ Norsk senter for informasjonssikring: http://www.norsis.no/

MellomOss mai 2012

25


Pensjonsmagasinene på nett Nå er papirutgavene til Livselskapets to magasiner «Tjenestepensjonen» og «Pensjonen din» blitt digitale og samlet på: sparebank1.no/pensjonsnytt. De to magasinene har, siden 2008, blitt sendt til bedrifter og ansatte med innskuddspensjon fra SpareBank 1 - sammen med kontoutskriftene.

Tekst Sissel Grieg Viig

P

å den nye nettsiden kan bedriftsledere og privatpersoner heretter holde seg oppdatert på aktuelle saker og temaer om pensjon.

Økende informasjonsbehov Det er SpareBank 1s Pensjonsøkonom, Kristin Myrmo, som jevnlig skal gi leserne nyttig informasjon om pensjon på nettsiden. Hun vil fokusere på pensjonsspørsmål som er aktuelle i mediebildet og i det politiske landskapet, men vil også forsøke å dekke informasjonsbehov SpareBank 1 selv fanger opp. Til en hver tid Etter at pensjonsreformen ble innført i 2011, er pensjonsspørsmål er et tema stadig flere er opptatt av. Og SpareBank 1 vil gi folk den kunnskapen de trenger og er opptatt av – til en hver tid. Den nye nettsiden er i prinsippet gjenbruk av

26

MellomOss mai 2012

nettsiden fra alliansens nasjonale Pensjonskampanje fra 2010. Nettstedet benytter derfor struktur og oppbygging, og består av kun 3 menyer.

Nederst på siden kan brukeren å be om å bli kontaktet av en rådgiver fra banken brukeren velger.

3 menyer:

Allerede brukt av media Forklaringene til kontoutskriften har allerede vært kilde for VGs Dinepenger.no, da nettmagasinet i mars skrev artikkelen med tittelen: «Denne konvolutten bør du åpne», på samme tidspunkt som livselskapene sendte kontoutskriftene for innskuddspensjon til det norske folk.

1 Pensjonskalkulatoren: som gir brukeren

enkel oversikt over hva pensjonen blir, og er den samme som de fleste bankene har på sine nettsider og som Livselskapet administrerer

2 Pensjonsnytt: som er en «nyhetsfeed» fra

Pensjonsøkonom Kristin Myrmos artikler om pensjon, og som skal være temaer både bedriftsledere og privatpersoner vil finne interessant

3 Kontoutskriften: som er en kundevennlig og

enkel tekst om postene i kontoutskriftene for innskuddspensjon, er lagt opp både for bedriftslederne som administrerer ordningen og for ansatte som får sin tjenestepensjon fra SpareBank 1

Send tips om temaer til SpareBank 1s pensjonsøkonom: Kristin.Myrmo@sparebank1.no


»

Følg med på Facebook – vær med og stem på din favoritt. Spre dette til dine venner og kjente:)

Vi biter fra oss Bra medieoppmerksomhet første kvartal. Hvert kvartal måler vi hvor stor andel av medieoppmerksomheten SpareBank 1 har innenfor nyhetsbildet om forbrukerøkonomi – den såkalte «share of voice-målingen». SpareBank 1 hadde en fjerdedel av medieoppslagene siste kvartal. Forbrukerøkonom Magne Gundersen topper fortsatt SpareBank 1s representasjon i mediene med hele 12 prosent av medieoppmerksomheten.

Facebook-aksjon: Gi en ti’er! »

I mai kan folk over hele landet være med å bestemme hvilke personer, organisasjoner og prosjekter som fortjener pengestøtte fra bankene – fordi de gjør noe som er viktig for lokalsamfunnene.

Dette går over to runder: I første runde kan folk være med å nominere kandidater som fortjener støtte. Deretter blir det avstemning. Jo, flere stemmer en kandidat får, jo flere penger får kandidaten til å drive med sitt lokale engasjement. Hver stemme er verdt 10 kroner.

SpareBank 1-bankene tar i bruk Facebook for å skape engasjement for sitt samfunnsengasjement.

Skadeforebygger Fred Nilsen landet på åtte prosent, mens privatøkonom Endre Jo Reite hadde tre prosents medieoppmerksomhet første kvartal. Norges første pensjonsøkonom, Kristin Myrmo, er også begynt å markere seg og landet på en prosents oppmerksomhet. Forbrukerøkonom Silje Sandmæl fra DNB, tok også denne gangen (som ventet) førsteplassen med 44 prosents oppmerksomhet. Sissel Olsvik Vammervold, spareøkonomen fra Nordnet, gjorde også et godt kvartal med 18 prosent av den totale medieomtalen, og klatret forbi Nordeas forbrukerøkonom, Christine Warloe.

Hvert år støtter SpareBank 1-bankene tusenvis av prosjekter innen kunst, kultur, idrett eller velferd. Dette er en viktig del av sparebankideen om å gi tilbake til lokalsamfunnene.

12%

Aksjefondet ODIN Eiendom tildelt Lipper Fund Award 2012 » Lipper Fund Award representerer en uavhengig,

internasjonal anerkjennelse av kvaliteten på vår forvaltning av ODIN Eiendom over lang tid. Vi er svært tilfredse med at ODINs forvaltning hevder seg i teten av kapitalforvaltning internasjonalt, og prisen er en god inspirasjon til vårt fortsatte arbeid med å levere internasjonalt ledende forvaltningstjenester, sier investeringsdirektør Jarle Sjo.

Færre fødsler og høyere fødealder »

I 2011 ble det født 60 200 barn i Norge, 1 200 færre enn året før. Gjennomsnittsalderen ved første barns fødsel var 28,4 år for mor og 31,1 år for far. Det er henholdsvis 0,3 og 0,2 år over nivået for årene 2006-2010. Kilde: Statistisk sentralbyrå

8% 40% 14% 3% 1%

18%

Silje Sandmæl, DNB Kristin Myrmo, SpareBank 1 Sissel Olsvik Vannmervold, Netfonds

Fleire i arbeid »

Talet på sysselsette auka med 19 000 personar frå oktober 2011 til januar 2012, syner arbeidskraftundersøkinga (AKU). Kilde: Statistisk sentralbyrå

Endre Jo Reite, SpareBank 1 SMN Christine Warloe, Nordea Fred Nilsen, SpareBank 1 Magne Gundersen, SpareBank 1

MellomOss mai 2012

27


»

I sin nye kampanje om alkohol og helse oppfordrer Helsedirektoratet nordmenn til å ta «Hvite uker». En fersk undersøkelse fra Helsedirektoratet viser at ledere, og folk som jobber mye overtid, drikker oftest, og at mange bruker alkohol som belønning for å feire egen innsats og til å slappe av. Alkohol brukes altså i gråsonen mellom arbeid og fritid. For å sette fokus på alkohol i forbindelse med jobb, har Helsedirektoratet utviklet en mobilapp og oppfordrer nå næringslivet til en «mobilstafett». Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen har selv utfordret sentrale samfunnstopper innen norsk idrett, kultur, politikk, nærings- og samfunnsliv til å ta to hvite uker, og bedt dem gjøre det samme i sine nettverk. Målet er en nasjonal stafett.

Kun én helseerklæring »

Nå kan kunder i Sparebank 1 bruke samme helseerklæring, uavhengig av om de har kjøpt forsikringen i Liv- eller Skadeselskapet. Dette forutsetter at de velger å fylle ut den elektroniske helseerklæringen. Tidligere var den elektroniske helseerklæringen kun forbeholdt personforsikring, men nå kan den altså brukes av kunder ved kjøp av behandlingsforsikring og andre kollektive forsikringer, også.

Gla’sak fra Agder Dette er gjengen som jobber i næringslivsavdelingen i Agder. Ta kontakt med oss på 02008 eller ta en tur innom i Markensgt. 8.

» I Kristiansand og omegn jobber

» Én milliard Den 1. mars nådde Livselskapet milliarden på bestanden i personforsikringer. Det er milepæl i SpareBank 1s historie. Adm. direktør Aud Lysenstøen takker bankene og mener at alle er vinnere. Lysenstøen forteller om fortsatt gode salgsresultater, og i midten av mars ble det satt ny salgsrekord. Da ble det solgt personforsikringer for over 4 millioner på én uke.

18 glade og konkurranseinnstilte bankansatte sammen om å tilby folk i Agder et fullverdig finanshus. Den sammensveisede gjengen jobber som et team mot felles kunder. På bildet over er nesten alle samlet. – Det at vi sitter tett sammen gir oss lærdom og forståelse for hverandres jobbhverdag, mener Gøran Heggen, senior bedriftsrådgiver forsikring i SpareBank 1 SR-Bank Kristiansand. – Trivselsfaktoren er høy, vi jobber alltid mot felles mål og det å lykkes gjør oss glade.

MellomOss mai 2012

ET HELT LAG

TIL DIN VI HAR ET STERKT DISPOSISJON ENGASJEMENT FOR BEDRIFTENE I AGDER. VÅRT MÅL ER AT DU SKAL LYKKES. DERFOR ER VI EN OFFENSIV BANK SOM UTFORDRER OG PEKER PÅ MULIGHETER. >> >>

>> >>

Vi ønsker å gi våre kunder råd som gir grunnlag for et lønnsomt samarbeid. Derfor er staben av spesialister et viktig verktøy for våre rådgivere. Vi har spesialister innen skadeforsikring, pensjon, sparing, kapitalforvaltning, Disse guides viser minimums området som skal være rundt logoen. betalingsformidling og leasing. Logoen må plasseres på riktig mørkeblå farge.

For mer info om bruk, formater og spesialvarianter, se designmanual. NB; husk å gjøre navnet om til “outline” før du lagrer den nye logoen.

Nettverk. Muligheter. Og din bedrift.

Nettverk. Muligheter. Og din bedrift.

28

>> >> >> >> LEIF PEDERSENTROND ANTON RINGØEN, SENIOR BEDRIFTSRÅDGIVER LEDER BEDRIFTSMARKED AGDER

Disse guides viser minimums området som skal være rundt logoen. Logoen må plasseres på riktig mørkeblå farge. For mer info om bruk, formater og spesialvarianter, se designmanual. NB; husk å gjøre navnet om til “outline” før du lagrer den nye logoen.


«Ukepengeapp» er det nye – riktige – navnet

Overføring fra kredittkort til brukskonto

»

»

Den nylanserte Appen for barn/unge og foreldre/foresatte, heter nå Ukepengeapp og ikke Lommepengeapp fordi det opprinnelig foreslåtte navnet var for langt i AppStore. I appen kan både barn og foreldre bli enige om hvilke arbeidsoppgaver hjemme – barna kan få ukepenger for. Og barna kan sette opp sparemål og sette av deler av sparepengene sine til det de ønsker seg. Appen er et praktisk virkemiddel i hverdagen – på en plattform som barna bruker og er opptatt av. Med Ukepengeappen kan barn og unge virkelig lære – erfare – verdien av penger og arbeid/innsats i hjemmet.

22. februar lanserte SpareBank 1 en ny tjeneste i nettbanken. Nå kan kunder enkelt overføre penger fra kredittkortet til en konto kunden disponerer. Pengene overføres i det øyeblikk kunden godkjenner. Tjenesten er tilgjengelig i nettbanken under menypunktet «Betaling». Tjenesten passer for dem som trenger litt ekstra fleksibilitet i privatøkonomien, hvis det skulle dukke opp uforutsette utgifter eller at de rett og slett ønsker å slå til på et godt tilbud, men ikke har penger på konto – der og da. Sparebanken Hedmark tilbyr foreløpig ikke denne tjenesten.

SpareBank 1 er først ute i markedet med denne appen og befester dermed posisjonen til SpareBank 1 på mobilområdet.

Vil ha dine 50-øringer »

Har du noen 50-øringer i en lomme eller en skuff? Nå samles småpengene inn til kreftsaken. 50-øringen utgår som gyldig betalingsmiddel fra 1. mai. Ifølge Kreftforeningen finnes det 180 millioner kroner i 50-øringer i Norge. SpareBank1 tar imot 50-øringene kostnadsfritt for Kreftforeningen sammen med DNB og Sparebanken pluss. Bankene tar imot, teller og setter pengene inn på Kreftforeningens konto – gratis.

Magne Gundersen tilbake i Luksusfellen » Forbrukerøkonom

Magne Gundersen i SpareBank 1 er nå tilbake i den populære TV3-serien Luksusfellen. Denne sesongen har Magne ansvaret for de økonomiske løsningene, mens hans nye makker – psykolog Cecilie Lynum – motiverer og coacher deltakerne til fornuftig forbruk. Denne våren er syvende sesong av den populære tv-serien, som ligger helt i teten av TV3s seeroppslutning, kun slått av Robinson-ekspedisjonen i 2011.

Cecilie Lynum og Magne Gundersen er makkere i årets sesong av Luksusfellen.

Nå kan «livkunder» melde erstatningskrav på nett » Fra rett før påske ble det mulig for

SpareBank 1s kunder å melde erstatningskrav på nett. Så nå kan kundene melde både tingskader og livskader på samme «Meld skadeside». Dette forenkler først og fremst kundenes innsats, og fører til at behandlingstiden også forkortes ved at bankene- og produktselskapenes jobb forenkles.

Luksusfellen sendes på TV 3, onsdager kl. 20.30.

MellomOss mai 2012

29


Ekspertene svarer på LOfavør.no »

Nå er de tre SpareBank 1-ekspertene også klare for å svare på spørsmål fra LO-forbundenes medlemmer på LOfavørs nettside. Forbrukerøkonom Magne Gundersen svarer på alt om personlig økonomi. Skadeforebygger Fred Nilsen fra Skadeselskapet svarer på spørsmål om forsikring og forebygging av skader. Og pensjonsøkonom, Kristin Myrmo fra Livselskapet - svarer på alt som har med pensjon å gjøre. Medlemmene kan spørre ekspertene direkte på nettsiden. Og hver måned presenterer hver av dem «månedens spørsmål og svar». LOfavør har tro på at dette har stor verdi for medlemmene.

http://www.lofavor.no/id/1457

Husker du La Juanita? »

Totale helseutgifter for 2011 ble om lag 250 milliarder kroner. Det tilsvarer 50 000 kroner til helse per innbygger. 85 prosent av helseutgiftene ble finansiert av det offentlige. Kilde: Statistisk sentralbyrå. SSB

30

MellomOss mai 2012

Kooperativet som tilbyr jobber til fattige voksne og driver gratis barnehage og skole i drabantstrøket La Juanita utenfor Buenos Aires? MellomOss besøkte dette stedet for tre år siden, da SR-Banks Tore Drange jobbet som frivillig der. Etter å ha vært på besøk dro vi sammen i gang en innsamlingsaksjon på Facebook. Kronerullingen den gang gjorde at barnehagen fikk nok penger til drift i 2009. Siden dette har fadderordninger, der flere SpareBank 1-ansatte har deltatt, og andre tiltak til sammen ført til at alle de gamle bygningene ble revet, og et helt nytt skolebygg åpnet i 2011. I år vil det være over 100 elever på skolen. Dette gleder oss.


Neste nummers tema er

1

fotokonkurransen

«Det som virkelig rører ditt hjerte»

2

3

4

5

5 bilder med hederlig omtale:

(SpareBank 1 Bank 1 Oslo Akershus – med storeslem i denne konkurransen)

»

«Marsvinter i Oslo» Tormod Rødshagen, markedsanalytiker i Marked og fagstøtte PM SpareBank 1 – Bank 1 Oslo Akershus «Sunset» Simen Andersen i kundekonsulent PM Sparebanken Hedmark «Snø gir muligheter» Kjell Erik Engmark, Lokalbanksjef i Ski, SpareBank 1 – Bank 1 Oslo Akershus AS «Vinjar på barneskirenn» Vibeke Jansen, Kunderådgiver betaling/Markedskonsulent SpareBank 1 Buskerud-Vestfold «Føtter» Svein Øvregård, webredaktør i Marked og fagstøtte PM i SpareBank 1 – Bank 1 Oslo Akershus

MellomOss mai 2012

»

1 » 2 » 3 » 4 » 5

vinnerbide side 32

«Gøy med vinter»

31


fotokonkurransen

– Vinner –

«Operasjon vinterferie» Juryens begrunnelse: Fotoet svarer godt på oppgaven «Gøy med vinter». Det er mye gnist og moro i disse to barnas basing i snøen. Man formelig sanser yrheten og hører gledeshylene. Dessuten er komposisjonen god: Vi opplever vi både harmoni og kontrast i snøen som møter himmelen, eller omvendt. Fotoet er tatt av Heidi Westum Kjerngård i SpareBank 1 Skadeforsikring. En gave/forundringspakke til en verdi av 500 kroner kan ventes i posten. Juryen og redaksjonen gratulerer!

Neste nummers tema er: «Det som virkelig rører ditt hjerte». Frist: 30. mai. Vi gleder oss til å se hva som rører deg!

32

MellomOss mai 2012

MellomOss nr.2 2012  

SpareBank 1 sitt internmagasin

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you