Det här är Sparbanksstiftelsen Alfa

Page 1

Det här är Sparbanksstiftelsen Alfa


2

Det här är Sparbanksstiftelsen Alfa

Vi var en sparbank och vi blev en sparbanksstiftelse som är en av de större ägarna i Swedbank.


3

Det här är Sparbanksstiftelsen Alfa

Sparbanksstiftelsen Alfa är stor och stolt ägare i Swedbank. Utöver att vara en aktiv ägare i Swedbank driver vi projekt för sparande. Ytterligare en uppgift är att dela ut medel för lokal utveckling i de områden där stiftelsen och banken verkar – och där de värden som vi förvaltar uppstått. Vår historia sträcker sig tillbaka till 1820-talet då de första svenska sparbankerna kom till. 1991 delades dåvarande Sparbanken Alfa i ett sparbanksaktiebolag och en sparbanksstiftelse. Aktiebolaget skulle driva bank och sparbanksstiftelsen – vi – skulle äga bank.


4

Det här är Sparbanksstiftelsen Alfa

Det här är vårt uppdrag. Ägarroll • Äga bank • Verka för en konkurrens kraftig bank Idémässig roll • Främja sparsamhet • Arbeta för sparbanksidén Ung Ekonomi, som vi genomför tillsammans med Swedbank och Sparbankerna, är ett exempel på hur vi driver vårt uppdrag.


5

Det här är Sparbanksstiftelsen Alfa


6

Det här är Sparbanksstiftelsen Alfa

Hur lever vi vårt uppdrag, vad gör vi?


7

Det här är Sparbanksstiftelsen Alfa

Sti fte ad

va ra äg ar e

lse mi tio

At t

tra n

Sparsa mhet

ve På

Utbilda

rka

a verk

n dé ksi an arb Sp

Sam

nis

Kap ital för valt nin g Bidragsverksamhe t


8

Det här är Sparbanksstiftelsen Alfa

Sti fte ad

äg ar e

lse mi

tnin

n

g Bidragsverksamhe t

Sparsa mhet

ve På

én

d ksi an

Utbilda

rka

rka

arb Sp

ve Sam

At tv ar a

val

ti o

för

tra

ital

nis

Kap

Sparbanksidén Sparbanksidén är fundamentet, den genomsyrar vår verksamhet. Viktiga delar i idén är sparsamhet och det långsiktiga perspektivet. Andra är företagsformen i sig samt den folkliga och lokala förankringen där banken är både en samhälls- och marknadsaktör. Därför sysslar vi med utbildningsinsatser som når ut brett, stöttar ungt entreprenörskap och låter delar av vinsten bidra till lokal utveckling.


9

Det här är Sparbanksstiftelsen Alfa

Att vara ägare En ägare med evigt perspektiv som inför andra tydliggör bankens rötter och inriktning. Vi bildades för att äga bank och vill att Swedbank ska drivas utifrån de värderingar som kännetecknar sparbanksrörelsen. Sparbanksstiftelserna, Sparbankerna och Folksam utgör en ägargrupp som driver på för att Swedbank ska vara en självständig svensk bank, lokalt förankrad och öppen för alla. Vi har plats i bankens valberedning och är aktiv även mellan årsstämmorna. Exempel på det är samverkansprojekt inom sparande, engagemanget för lokala styrelser och bankens marknadsnytta av våra bidrag till lokal utveckling. Vi ska vara en ansvarsfull och likvid ägare som Swedbank sätter stort värde på. Sparsamhet Vi ska verka för sparsamhet – för en sund ekonomi och individens frihet. Sparande är viktigt för oss. Det hörs på namnet och så har det varit sedan 1821, då den första sparbanken i vårt område bildades. Kunskap och kommando över den egna ekonomin vidgar individens frihet. Det är särskilt värdefullt att nå unga. Därför har vi initierat Ung Ekonomi och engagerar oss i Lyckoslanten, två exempel på modern folkbildning.


10

Ung Ekonomi är ett projekt som griper in i många delar av vår verksamhet.

Det här är Sparbanksstiftelsen Alfa


11

Det här är Sparbanksstiftelsen Alfa

Sti fte ad

äg ar e

lse mi

tnin

n

g Bidragsverksamhe t

Sparsa mhet

ve På

én

d ksi an

Utbilda

rka

rka

arb Sp

ve Sam

At tv ar a

val

ti o

för

tra

ital

nis

Kap

Samverka, påverka och utbilda Sparbanksfamiljen består av många medlemmar. Vi vill hålla ihop laget. Som största ägarstiftelse i sparbanksrörelsen vill vi samverka, påverka och utbilda – och känner ett särskilt ansvar för att hålla samman gruppen av stiftelser. Vi vill dela erfarenheter inom hela rörelsen och samverka nära med den bank vi är ägare i. Kompetensutveckling ska prioriteras. Om och om igen ska vi föra samtal om vårt uppdrag och hur sparbanksidén kan utvecklas och tillämpas.


12

Det här är Sparbanksstiftelsen Alfa

Sti fte ad

äg ar e

lse mi

tnin

n

g Bidragsverksamhe t

Sparsa mhet

ve På

én

d ksi an

Utbilda

rka

rka

arb Sp

ve Sam

At tv ar a

val

tio

för

tra

ital

nis

Kap

Bidragsverksamhet Vi får dela ut bidrag inom vårt verksamhetsområde. Dessutom initierar vi egna projekt. Grunden är sparbanksidén där vinster, utöver att säkra spararnas kapital, ska göra nytta där de uppstått samt bidra till sparsamhet. Här följer några exempel. Sparsamhet

Ung Ekonomi är en utbildning för högstadie- och gymnasieelever som vi driver tillsammans med Swedbank och andra sparbanksstiftelser. Ekonomismart når unga vuxna.


13

Det här är Sparbanksstiftelsen Alfa

Näringsliv

Tillväxtdagar i Visby och Motala, företagsvecka i Sävsjö och idékväll om entreprenörskap i Vaggeryd är exempel på lokala initiativ. Nyföretagarcentrum och inkubatorer är naturliga samarbetspartners. Kultur

Blåsmusikfestival i Linköping, teaterföreställning i Kristinehamn och visualiseringsprojekt på Jönköpings läns museum, till nytta och glädje för både invånare och besökare. Lokal identitet

Hova Riddarvecka, slöjd- och hantverksdag i Filipstad och Skogsmulleriket på Billingen är exempel som stärker intresset för orterna och bidrar till den lokala besöksnäringen. Utbildning

Utbildning inom digitalisering i Värnamo är ett lokalt exempel. Ung Företagsamhets arbete för entreprenörskap i skolan stöttas inom hela verksamhetsområdet.


14

Det här är Sparbanksstiftelsen Alfa

Vi vill att fler ska förstå det stora värdet i att spara. Vi vill utveckla och tillämpa sparbanksidén. Vi vill att det ska gå bra för det vi äger – Swedbank. Det finns mycket kvar att göra för att lyckas med allt detta. Kanske kan vi göra det tillsammans – välkommen att kontakta oss. På vår hemsida finner du uppgifter om kansli, styrelse och huvudmän.


15

Det h채r 채r Sparbanksstiftelsen Alfa

V책rt verksamhetsomr책de


Vi var en sparbank, vi blev en sparbanksstiftelse. Idag är vi en stolt, stor och aktiv ägare i Swedbank och driver sparbanksidéns tankar om sparande, långsiktighet, lokal förankring och att delar av vinsten ska göra nytta där den uppstått.

Box 1037, 551 11 Jönköping www.sparbanksstiftelsenalfa.se