Page 1

Låneansøgning

S PA N I E N


Budgetskema (Udgifter pr. måned) Husleje Boliglån Banklån + øvrige lån Ejendomsskat Fællesudgifter (grundejer) Forsikringer Varme El Vand Billån Forsikring Vægtafgift Andet (Falck, FDM) Andre forsikringer Licens Telefon/Internet Kontingenter (golf mm.) Andet

TOTAL

Danmark

Spanien


L å neans ø g nin g S P A N I E N låneansøger 1: Fulde navn: Fast adresse:

Postnummer: Boligform:

By / provins: Ejerbolig

Land:

Andelsbolig

Lejebolig

Sommerhus

Telefon:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Stilling:

Påbegyndt år:

Årlig indtægt:

A-kasse:

Skatteresident:

Spanien

Civilstatus:

Gift

Samboende

Anden fast adresse de seneste 5 år: Primære bankforbindelser:

Ja

Nej

CPR/Personnr.: Alene

Antal hjemmeboende børn:

Ja: 1:

Nej

2:

låneansøger 2: Fulde navn: Fast adresse:

Postnummer: Boligform:

By / provins: Ejerbolig

Land:

Andelsbolig

Lejebolig

Sommerhus

Telefon:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Stilling:

Påbegyndt år:

Årlig indtægt:

A-kasse:

Skatteresident:

Spanien

Civilstatus:

Gift

Anden fast adresse de seneste 5 år: Primære bankforbindelser:

Ja

Nej

CPR/Personnr.:

Samboende

Alene

Antal hjemmeboende børn:

Ja: 1:

Nej

2:


låneoplysninger: Låneønske:

Lån ønskes i:

¤

DKK

Lån til:

Nybyggeri

Lånetype:

Variabel rente

Afdragsfrihed (maks. 10 år):

Forventet overtagelsesdato (ved køb): Brugt bolig

Løbetid:

Friværdi

Kassekredit

Låneformål og anden information:


Nødvendig dokumentation i forbindelse låneansøgning SKAL vedlægges: Seneste årsopgørelse fra skattevæsenet

Lønmodtager: Seneste 3 lønsedler

Kopi af skattemappen

Selvstændig: Seneste 2 års regnskaber Ved overgang til pension indenfor 10 år:

Årsoversigt fra bank og realkreditinstitut

Forventede pensionsindtægter

Dokumentation for eventuel anden gæld Låneformål og anden information:

Pensionsmodtager: Oversigt over udbetaling

O  versigt over værdipapirbeholdning

Pensionsmodtager:  Dokumentation for udbetalingsperiode

og eventuel anden formue

(tidsbegrænset eller livsvarig)

Budget over faste udgifter inkl. Spanien (bagsiden)

Ved køb af ejendom: Salgsopstilling/købsaftale

Kopi af pas og NIE nummer

Oplysningsskema: Husstandsindkomst (efter skat): AKTIVER

PASSIVER

Indestående i bank:

Banklån:

Obligationer/aktier:

Boliglån 1:

Værdi af bolig 1:

Boliglån 2:

Værdi af bolig 2:

Anden gæld 1:

Andet:

Anden gæld 2:

HUSK: Bilag på ovenstående SKAL vedlægges.


Samtidig med ansøgningen accepteres følgende forhold: • a t SPARBANK må indhente de nødvendige kredit­ oplysninger samt foretage kontrol af afgivne oplysninger

• a t der ikke kan afkræves begrundelse for eventuelt afslag

• a t SPARBANK kan udbede sig yderligere dokumentation til brug for kreditbehandlingen

• a t lånene er standardprodukter uden individuel rådgivning­

• a t SPARBANK må bestille en vurdering af ejendommen på ­l åntagers bekostning, såfremt lånetilbuddet accepteres

• a t SPARBANK må tage kontakt per telefon eller e-mail omkring vores fremtidige kundeforhold

• a t, hvis lånet, efter accept af lånetilbud, ikke ydes skal de påløbende dokumenterede omkostninger betales af låneansøger

• a t SPARBANK tilråder, at der søges advokatbistand i ­f orbindelse med lånoptagelsen

Dato

1. Låneansøgers underskift

2. Låneansøgers underskift

Formidlerstempel: H OV E D KO N TO R S PA R B A N K A / S ADELGADE 8 - 7800 SKIVE INFO@SPARBANK.DK T 9616 1616 - F 9616 1615 W W W. S PA R B A N K . D K

sparbank - bolig

Låneansøgning Spanien  

SPANIEN Låneansøgning Andet (Falck, FDM) Andet Telefon/Internet Andre forsikringer Fællesudgifter (grundejer) (Udgifter pr. måned) Husleje F...

Advertisement