Page 1

January-April Ionawr-E Ebrill 2017

Celfydd dydaau Span Arts

SPAN Jan_April 148x210 12pp.qxp_Layout 1 13/12/2016 15:35 Page 1

Jamie Smith’s Mabon 29 April Ebrrill 2017 spanarts s.org.uk | 01834 869323


January Ionawr

SPAN Jan_April 148x210 12pp.qxp_Layout 1 13/12/2016 15:35 Page 2

Find us | Dod o hyd i ni Span Arts, Town Moor, Narberth, Pembrokeshire SA67 7AG The Queens Hall, High Street, Narberth, Pembrokeshire SA67 7AS Parking | Parcio Parking is available in the nearby Town Moor Car Park approximately 50 metres from the Queens Hall. Disabled Parking at entrance. Mae lle parcio ar gael ym Maes Parcio Waun y Dref gerllaw, rhyw 50 metr o’r Queens Hall. Mae lle parcio i bobl anabl wrth y fynedfa. For information on other venues, please visit the Span Arts website. I gael wybodaeth am y lleoliadau eraill, cysylltwch a gwefan Celfyddydau Span. Accessibility | Mynediad Cyraeddadwy All venues are fully accessible. If you require special arrangements please contact the box office. Mae modd i ymwelwyr anabl gael mynediad llawn i bob lleoliad. Os hoffech gael trefniadau arbennig, cysylltwch â’r swyddfa docynnau. Eat and Drink | Bwyd a Diod Sospan Fach Café & Bistro is open during the day, for evening meals and interval food for selected events at The Queens Hall. Mae Caffi a Bistro Sospan Fach ar agor yn ystod y dydd, ar gyfer prydau gyda’r hwyr a bwyd adeg yr egwyl ar gyfer digwyddiadau dethol y Queens Hall. Support us | Cefnogwch ni Span Arts is a charity and welcomes donations online or over the phone. Elusen ydi Celfyddydau Span a chroesawn roddion ar-lein neu dros y ffôn. Become a volunteer. Contact: Dewch yn wirfoddolwr. Cysylltwch â: volunteers@spanarts.org.uk Become a Span Arts member and receive a number of benefits, including discounts to most events. Dewch yn aelod o Celfyddydau Span a chewch nifer o fanteision gan gynnwys gostyngiad i’r rhan fwyaf o ddigwyddiadau. • Single Membership/Aelodaeth Sengl: £20/£17.50 • Family (2 adults + 2 children)/Teulu (2 oedolyn a 2 blentyn): £40/£35 Ticket Prices | Pris Tocynnau Prices are listed as follows: Y prisiau wedi’u rhestru fel a ganlyn: Adult Oedolion/ Member Aelodau/Concession Gostyngiadau/Child Plant /Family Teuluoedd Follow us | Dilynwch ni Follow us: @SpanArts

2

spanarts

12 January Ionawr

19 January Ionawr

Comedy Club: Pierre Hollins

SpanJazz: The Dukes and The Duchess

Hollins covers all bases. A comedy favourite with a compulsion for absurd guitar posturing, he has headlined throughout the UK, Europe, the Middle East and Asia. Joined by Amy Howerska: Comedian, Actress and Writer, a Polish Irish Catholic Jew, born and raised in Wales. A diversity boxticking phenomenon. Food available. Mae Hollins wedi gweithio ar draws y DU, Ewrop ag Asia. Fydd Howerska yn eu ymuno fel digrifwr a ‘sgrifennyddes. Group discounts available.

This nine-piece line up combines the music of Duke Ellington, experienced jazz musicians from Wales and the voice of Sarah Benbow, under the direction of SaxPax's Jim Luxton. Inspired by classic jazz melodies and arrangements, this talented ninepiece are memorable - a lively start to your new year. Mae’r grwp yma yn perfformio clasuron a darnau safonol jazz Duke Ellington o dan cyfeiriad Jim Luxton. Workshop @ 6pm: Trumpet: £4

Venue Lleoliad: The Queens Hall Tickets Tocynnau: Advance: £10/8/8 Door: £12/10/10 Starts 8pm

Venue Lleoliad: Plas Hyfryd Hotel Tickets Tocynnau: Advance/Door: £10/9/9/5 (students) Starts 8pm

To book I archebu tocyn: spanarts.org.uk | 01834 869323


SPAN Jan_April 148x210 12pp.qxp_Layout 1 13/12/2016 15:35 Page 3

9 February Chwefror

16 February Chwefror

Aquarian Party

Comedy Club: Ian Boldsworth

SpanJazz: The John Gibbon Trio & Saxophonist Pete Hurt

Mount Nakara bring Bristol’s reggae and dub to the well-loved annual Aquarian Party. Weaving progressive songwriting, soulful melodies and deep bass lines, Mount Nakara has brought their heavyweight sounds to festivals including Boomtown and Soundwave, Croatia. Joined by brass fuelled Ska/Rock 'n' Roll party riot legends The Chalk Outlines and DJs Maya Mitten, Tom S and Shanna Mandira. Heb eithrio y flwyddun yma, mae’r parti Aquarian wedi ragori ar y disgwyliadau uchaf yn gyson dros 19 mlynnedd.

Boldsworth has worked with Russell Howard, Matt Lucas and Ardal O’Hanlon. His wit and comic timing will have you in stitches. He is joined by Tom Ward bringing fine jokes and smart routines: a star in the making. Look out for Dave Ward as MC. Food available at interval. Gydag arddull unigryw sy’n gyfuniad medrus o jôcs a straeon, cewch perfformiad hynod o rhyngweithiol ac egnïol gan Boldsworth a Tom. Group discounts available.

The inimitable John Gibbon is back with a great rhythm section and guest saxophonist Pete Hurt: the best kept secret in British jazz for forty years. He has worked with the BBC Big Band, Kenny Wheeler and Courtney Pine. One of the most distinctive tenor players in the UK. Mae John Gibbon yn ol gyda’i rhythm ardderchog ynghyd a Pete Hurt: gyfrinach jazz y DU am pedwardeg mlynedd, acfe fydd yma gyda sacsoffon ag adran rhythm. SpanJazz brings some of the finest jazz musicians to Pembrokeshire from Wales and the UK. As well as enjoying the high-quality concerts in the delicious comfort of the Plas Hyfryd Hotel, local musicians can also take this opportunity to come and play with the performers in a workshop before each concert. All ages are welcome - please book ahead. Contact Box Office for further information about each session. Workshop @ 6pm: Percussion: £4

Venue Lleoliad: The Queens Hall Tickets Tocynnau: Advance: £8/6/4 Door: £10/8/5 Starts 8pm

Venue Lleoliad: The Queens Hall Tickets Tocynnau: Advance: £10/8/8 Door: £12/10/10 Starts 8pm

Venue Lleoliad: Plas Hyfryd Hotel Tickets Tocynnau: Advance/Door: £10/9/9/5 (students)

To book I archebu tocyn: spanarts.org.uk | 01834 869323

January Ionawr | February Chwefrorr

20 January Ionawr

Starts 8pm

3


February Chwefrorr

SPAN Jan_April 148x210 12pp.qxp_Layout 1 13/12/2016 15:35 Page 4

21 February Chwefror

24-26 February Chwefror

Jungle Book

Narberth A Cappella Voice Festival

Visually mesmerising Indigo Moon bring us the well-known story of fearless and free Mowgli the ‘man-cub,’ finding fun and friendship, living by the Law of the Jungle in this old favourite. Inspired by the spirit of Kipling’s original books, the story of Mowgli's daring adventures in the dangerous world he inhabits are brought to life through stunning shadow theatre, powerful original music and colourful digital projections. A contemporary tale: the eternal quest for love, identity and belonging. Stay on for a demonstration afterwards. Ymunwch â ni ar y daith afaelgar hon drwy dirlun hud y Jungle Book, tra mae Mowgli yn dysgu syt i fyw yn y jwngl, yn gwneud ffridiau ag yn cyd-fyw a'r peryg wrth llaw. Gydag amrywiaeth o dechnegau pyped cewch mwynhau anturiaethau Mowgli. Age Oed 3+

Wales' only A Cappella Festival continues for its 9th year, with a packed weekend of performances and workshops from world class acts, for an uplifting celebration of song. The three-day festival has seen great headliners over the years and this year is no exception with a diverse range of artistes and styles. This February, Narberth A Cappella Voice Festival fuses the traditional and modern, featuring swashbuckling sea shanties; comic harmonies and ethereal tunes; rapping, circle singing and doowop singing. As ever, the festival features a range of exciting workshops and the chance to take part in a 150+ community singing day, fun for all ages and abilities.

Venue Lleoliad: Queens Hall Tickets Tocynnau: Advance: £5/17.50 Door: £6/22

4

Mae unig ŵyl A Capella Cymru’n parhau am ei 9fed flwyddyn, gyda phenwythnos llawn o pherfformaidau a gweithdai gan rhai o’r actau gorau’r byd yn perfformio holl fath o canu A Capella. Bydd cyfle hefyd i gymryd rhan mewn côr cymmunedol o dros 200 o pobl.

www.navf.co.uk

Venue Lleoliad: The Queens Hall and Others Tickets Tocynnau: Advance: Festival Weekend Ticket £70/65 Starts 2pm

To book I archebu tocyn: spanarts.org.uk | 01834 869323


SPAN Jan_April 148x210 12pp.qxp_Layout 1 13/12/2016 15:35 Page 5

25 February Chwefror

26 February Chwefror

25-26 February Chwefror

Helen Chadwick, Bella Voce, Môr Ladron

Fistful of Spookies, Oxford Gargoyles, Côr Pawb Bach

Sing for your Sarnies: Côr Pawb

Workshops

Helen Chadwick revives the ancient art of storytelling through the gift of enchanting music and ideas, presented with passion and intelligence. Joined by an exciting and fresh 16 piece all female vocal group, ‘Bella Voce’ have an incredible sound and tonal adaptability. Môr Ladron (The Pirates) is a fun-loving, beer-swilling four piece A Cappella shanty group from Ceredigion. Cewch streuon a cherddoriaeth gan Helen Chadwick, caneuon A Capella gan menywod Bella Voce a gwerin môr gan Môr Ladron.

Witness the Spookies comic and lighthearted sextet with a unique brand of hairy harmonies and tomfoolery. Joined by the Oxford Gargoyles a young group of crooning students with the perfect blend of toe-tapping jazz notes and grooving doowop tunes. Côr Pawb Bach is a slice of Côr Pawb, Cheerful Project’s uplifting intergenerational community singing project. Mwynhewch ceneuon ddoniol Fistful of Spookies a difyrwch wrth clywed nodiadau perffaith yr Oxford Gargoyles ag ymunwch gyda Côr Pawb Bach.

Following the heart-warming concert at last year’s festival, Côr Pawb (Everyone's Choir) returns this year with a feast of songs from around the world. Join over 150 singers aged 770+ in a celebration of singing and delicious food. Expect surprises, connections and enjoy the spirit of community. Visit www.navf.org.uk for further information. Côr sy’n codi yn y fan a’r lle gyda dros 150 o gantorion cymunedol, o 7 i 70+ oed.

Venue Lleoliad: The Queens Hall Tickets Tocynnau: Advance: £16/14 Door: £18/16 Starts 7.30pm

Venue Lleoliad: The Queens Hall Tickets Tocynnau: Advance: £16/14 Door: £18/16 Starts 7.30pm

Venue Lleoliad: The Queens Hall Tickets Tocynnau: Advance: £6/4/3 Door: £8/6/4 Starts 1pm

To book I archebu tocyn: spanarts.org.uk | 01834 869323

Helen Chadwick: Learn the art of A Capella Theatre. Môr Ladron: Blend humour and harmonies with the pirates from Borth. Jez King: Rap skills with the fast talking local rapping legend from Regime Fistful of Spookies: Harmonise with their off-piste style of comic A Cappella. Oxford Gargoyles: Toe-tapping warm-ups, choreography and blending voices. Molara and Camilo Menjura: Circle songs and global rhythms. Visit www.navf.org.uk for full details

Narberth A Cappella Voice Festival

24 February Chwefror

Venue Lleoliad: The Queens Hall Tickets Tocynnau: Advance: £12/10 Weekend ticket includes access to 3 workshops of your choice.

5


March Mawrth h | April Ebrill

SPAN Jan_April 148x210 12pp.qxp_Layout 1 13/12/2016 15:35 Page 6

6

9 March Mawrth

23 March Mawrth

6 April Ebrill

11 April Ebrill

Comedy Club: George Egg

Tim Garland Electric Quartet

Comedy Club: Sean Meo

Stone's Echo | Carreg Ateb

George is hailed as 'a Tommy Cooper for the twenty first century', a true mix of alternative stand-up comedy and original, whimsical music hall variety. Joined by Alexander Bennett, who is at the spearhead of a wave of great new comics. Food available at interval. Cymysgedd o comedi a sioe amrywiaeth ydi llafar George, ac fydd digrifwr newydd Bennett yn ei hymuno ar y llwyfan.

Grammy award winning saxophonist and composer Tim Garland has illuminated the UK music scene for 20 years. Playing with his electric quartet, featuring Jason Rebello on keys, guitarist Ant Law and percussionist Asaf Sirkis, expect an energetic, electrifying and virtuoso performance from four prominent champions of contemporary jazz. With support from Royal Welsh College of Music & Drama jazz ensemble. Gorffenwch Mis Mawrth gyda Tim Garland a’i bedwarawd Jazz Electroneg. Mae’n enwog am fod yn arbenigwr sacsoffon.

Former Time Out Comedian of the Year, Sean is surreal, sexy and very, very funny - one of the finest performers and writers on the UK comedy circuit. As seen on tour with Frankie Boyle, Meryl O’Rourke has a natural wit that few possess. Food available at interval. Mae Sean yn ddoniol ag un o ddigrifwyr gorau y DU ydyw, sydd wedi perfformio yng nhgyd a Frankie Boyle. Group discounts available.

Join lively storytelling puppet company Vagabondi on this captivating journey through the enchanted landscape of ancient Welsh myth. A bilingual production with atmospheric poetry, an evocative soundtrack and a variety of puppetry techniques, this show is designed to inspire and enthral young and old. Stay on afterwards to make your own puppet. Mae'r sioe hon yn gynhyrchiad gan 'Pypedau Vagabondi’ ag yn archwilio hen staeon y Cymru. Gweithdu ar ôl. Age Oed 3+

Venue Lleoliad: The Queens Hall Tickets Tocynnau: Advance: £10/8/8 Door: £12/10/10 Starts 8pm

Venue Lleoliad: The Queens Hall Tickets Tocynnau: Advance: £15/14/5 (students) Door: £16/15/5 (students) Starts 7.30pm

Venue Lleoliad: The Queens Hall Tickets Tocynnau: Advance/: £10/8/8 Door: £12/10/10 Starts 8pm

Venue Lleoliad: The Queens Hall Tickets Tocynnau: Advance: £5/17.50 Door: £6/22 Starts 2pm

To book I archebu tocyn: spanarts.org.uk | 01834 869323


SPAN Jan_April 148x210 12pp.qxp_Layout 1 13/12/2016 15:35 Page 7

Spring Fest Gwanwyn April Ebrill

20 April Ebrill

21 April Ebrill

29 April Ebrill

29 April Ebrill

SpanJazz: Gypsy Jazz: Hot Club de Paris

Queen Bee

Plant Sale

Jamie Smith’s Mabon

Enjoy a vintage evening of Hot Club music with the gypsy jazz guitar of Jean Louis Rimbaud. Jean-Louis plays gypsy swing guitar in the style of Django Reinhardt and will be joined by Scottish gypsy jazz guitarist David Lloyd. Expect a taste of Biel Ballester’s compositions among the Django Reinhardt, gypsy swing and Bossa Nova tunes. Joiwch noson poeth o cerdd Jean Louis Raimbaud a fydd yn chwarae yn steil Django Reinhardt. Gweithdu ar ôl. Workshop @ 6pm: guitar & violin: £4

As Spring stirs, Emily Laurens from award-winning Feral Theatre once again brings a magical mythical tale to Colby Woodland Garden. Join the Storywalk through the meadows and woods as you explore the plants and creatures that live there. A gorgeous family treat of song, storytelling and Feral's unique brand of visual theatre that quietly reminds us of the importance of bees to life. Mwynhewch straeon a theatr yng nghoedwig Colby tra mae Gwanwyn yn dechrau, gyda chyfeirnod at pwysicrwydd y gwenyn. Ticket provides FREE entry into Colby Woodland Garden.

The hugely popular annual Big Plant Sale is back and as busy as ever. Join us in our community celebration of all things Spring as the Town Moor buzzes into life. Enjoy local food and drinks, walks and talks, crafts and music, a treasure hunt, and of course a wide range of plants for sale. A bee-rilliant day for the whole family! Mae’r ‘Big Plant Sale’ yn ôl eto! Ymunwch a ni yn y gŵyl cymunedol poblogaidd yma, dydd allan ardderchog i’r holl teulu.

Continue our Spring celebrations with us in an evening of original music steeped in inter-Celtic sounds. Uplifting jigs and driving reels sit alongside haunting lovesongs and sing-along choruses; add Russian bears, Asturian weekends and Galician notes for a World Music tour by a truly international acoustic quartet of fiddle, accordion, guitar and percussion with serious Welsh roots. Mae Mabon yn chwarae gyda dylanwad celtaidd gyda pedwarawd ffidl, accordion, gitar a gwreiddiau Cymraeg. With Local support

Venue Lleoliad: Plas Hyfryd Hotel Tickets Tocynnau: Advance/Door: £9/8/8/5 (students) Workshop: £4 Starts 8pm

Venue Lleoliad: Colby Woodland Garden Tickets Tocynnau: Adults&Children: £5 Starts 11am&2pm

Venue Lleoliad: Town Moor Tickets Tocynnau: Entryr: £2 10am-4pm

Venue Lleoliad: The Queens Hall Tickets Tocynnau: Advance/: £12/10/5 Door: £14/12/6 Starts 7.30pm

To book I archebu tocyn: spanarts.org.uk | 01834 869323

7


SPAN Jan_April 148x210 12pp.qxp_Layout 1 13/12/2016 15:35 Page 8

Bringing workshops and social activities to rural communities in Pembrokeshire. Please get in touch if you need help getting to any of our events

Cheerful Workshops Jan-Apr 2017 Gweithdai llawen Ion-Ebr 2017

Jan Ion 19, 26 Feb Chwef 2, 9 Weaving Project: 4 sessions Prosiect gwehyddu: 4 sesiwn Bettina Becker is back with 4 half-day sessions. Learn how to weave in a relaxed atmosphere designing, weaving and finishing a project on a loom. No equipment necessary but let us know if you have your own fixed heddle loom when you book. Clarbeston Road Memorial Hall £16/12 for 4 sessions

10am-1pm

19 Jan Ion, 2, 16 Feb Chwef, 2, 16, 30 Mar Maw Act Your Shoe Size Actiwch Maint Eich 'Sgidiau Meet like-minded people at our fortnightly adult drama group and explore your playful side through theatre games, skills and techniques without the pressure to perform! AYSS is a collaboration with Narberth Youth Theatre. Book in advance to save money: £24 for the term. Old Court House, Narberth £6/4

7-9pm

To book: spanarts.org.uk / 01834 869323 8

facebook.com/cheerfulproject2

Jan Ion 21 Feb Chwef 11 Côr Pawb Singing Day Diwrnod canu Côr Pawb Join Côr Pawb for 2 uplifting community singing days, followed by a community singing celebration as part of Narberth A Cappella Voice Festival 2016. Bring and share lunch. Queens Hall, Narberth

Feb Chwef 1 Mar Maw 8 Apr Ebr 5 Skill Share | Rhannu Sgiliau Meet local people, have fun and do something different! Feb: Felting with Rosemary Graham. March: Apple tree grafting and gardening advice. April: Early Medieval crafts with Steve Arnold. Maenclochog Hall

Pay What You Can

Pay What You Can

11am-4pm

7-9pm

24 Jan, 7, 21 Feb, 7, 21 Mar 24 Ion, 7, 21 Chwef , 7, 21 Maw Creative Tuesdays Get creative at our global craft sessions; tea, cake, conversation and creativity all welcome! Tartan paper-weaving, Chocolate hearts, Mardi Gras beads, DIY colouring book, Holi paper marbling. Clunderwen Community Hall

Other Workshops Gweithdai eraill We have a fantastic selection of other workshops this season. Check out our website or Facebook page. Narberth, Maenclochog, Clarbeston Road and other rural venues in central Pembrokeshire

£2

Pay What You Can

1.30-3.30pm


SPAN Jan_April 148x210 12pp.qxp_Layout 1 13/12/2016 15:35 Page 9

9


SPAN Jan_April 148x210 12pp.qxp_Layout 1 13/12/2016 15:36 Page 10

10


SPAN Jan_April 148x210 12pp.qxp_Layout 1 13/12/2016 15:36 Page 11

11


Digwyddiadau

Dyddiad

SpanJazz Music

19 20

Theatre SpanJazz Family Theatre Music Workshops

11 16 21 24-26 26

SpanJazz

23

Family Theatre SpanJazz Family Storywalk Community Music

11 20 21 29 29

Act Your Shoe Size Creative Tuesdays Côr Pawb Singing Day

Feb 1st, Mar 8th, Apr 5th Fortnightly Thursday sessions Fortnightly Tuesday sessions Jan 21st, Feb 11th

Supported by | Gyda chefnogaeth:

rockpooldesign.co.uk

Queens Hall

Clunderwen Community Hall

Old Court House, Narberth

Maenclochog Hall

Clarbeston Road

Queens Hall

Span Arts Gallery

Queens Hall

The Town Moor

Colby Woodland Garden

Plas Hyfryd

Queens Hall

Queens Hall

Queens Hall

Queens Hall

Queens Hall and others

Queens Hall and others

Queens Hall

Plas Hyfryd

Queens Hall

Queens Hall

Queens Hall

Plas Hyfryd

Queens Hall

Lleoliad

Venue

To book I archebu tocyn: spanarts.org.uk | 01834 869323

Weaving Skill Shares

Jan 19th & 26, Feb 2nd & 9th

Singing Workshop NAVF Workshops

Feb 23rd and 24th

Spring Fest: Mabon

Spring Fest: Plant Sale

Spring Fest: Queen Bee

Gypsy Jazz: Hot Club de Paris

The Stones Echo | Carreg Ateb

Sean Meo & Meryl O'Rourke

Tim Garland Electric Quartet

George Egg & Alexander Bennett

NAVF

NAVF

Jungle Book

John Gibbon with Pete Hurt

Enough is Enough

Ian Boldsworth & Tom Ward

Aquarian Party

The Dukes and the Duchess

Pierre Hollins & Amy Howerska

Artist

Artist

Every 2nd and 4th Monday of the month

Workshops

Comedy Club

06

April Ebrill

Comedy Club

09

March Mawrth

Comedy Club

09

February Chwefror

Comedy Club

12

January Ionawr

Event

Date

At a glance Cipolwg

SPAN Jan_April 148x210 12pp.qxp_Layout 1 13/12/2016 15:36 Page 12

Span Arts Brochure Jan - April 2017  

Span Arts Brochure Jan - April 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you