__MAIN_TEXT__

Page 1

NOORD Noel KERST 2020


Komt allen tezamen jubelend van vreugde KOMT NU, O KOMT NU NAAR BETHLEHEM ZIET NU DE VORST DER ENG'LEN HIER GEBOREN KOMT, LATEN WIJ AANBIDDEN KOMT, LATEN WIJ AANBIDDEN KOMT, LATEN WIJ AANBIDDEN DIE KONING Eerste componist John Francis Wade, Bundel Liedboek voor de Kerken

2

3


INHOUD

KERST 2020

Dit magazine is een uitgave van GKV Spakenburg Noord

Kersteditie | December 2020

Kerkstraat 15-20 3751 AR Bunschoten-Spakenburg www.spakenburg-noord.nl

NOORD Noel

Hoofd- en eindredactie: Noorderkerk Spakenburg Uitgever:

Commissie Communicatie Noord

Tekst:

Margré van de Geest

Fotografie:

Anniek Hoolwerf | de Fototheek

Famke Koops | @veel.liefs.fotografie

Vormgeving:

Margé van de Geest | Esmee Heinen | Lilian Folkersma

Illustraties:

Esmee Heinen

Drukwerk:

De Bunschoter | debunschoter.nl

Aan deze editie werkten mee: Cees Bos, Henriëtte Bos, Wesley Blokhuis, Jordi Priem, Jelle Priem, Luc van de Geest en de leden van de verschillende commissies van Noord

© 2020 - NOORDERKERK - BUNSCHOTEN-SPAKENBURG Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

6

NOORD NIEUWE STIJL

28 NOORD NAAR BUITEN

12

OVERDENKING ‘IK ZAL ER ZIJN’

29

14

GEBOREN OP 25 DECEMBER

30 JEUGDCATECHISATIE

15

ANDERE KIJK OP CORONA

31

16

MOOISTE KERSTLIED

33

KERKVRIENDINNEN

18

NOORD KIDS

34

GEDICHT

24

YOUTH

35

AGENDA + BINNENKORT

RECEPT

SPRANKELENDE KERST


NOORD

Nieuwe stijl

N

OORD nieuwe stijl, is de titel van het eerste artikel in dit magazine. Dit was u vast al wel opgevallen. Het Magazine heeft een vernieuwend, fris uiterlijk gekregen. Een nieuwe huisstijl voor Spakenburg NOORD. We willen een kerk in beweging zijn, een levende gemeente en daar hoort een huisstijl bij van deze tijd. Toch hebben wij bij het maken van de nieuwe huisstijl, met een nieuw logo, ook goed gekeken naar het oude logo en waar dat voor stond. Hiernaast staat het oude logo met daarbij de vertaling en uitleg van de teksten die verwerkt zijn in dit logo. Eben Haëzer De verschillende onderdelen uit dit oude logo zijn vertaald naar het heden en daarnaast ook gericht op de toekomst. Zo weten we dat Here ons tot hiertoe heeft geholpen, maar we geloven ook dat Hij ons nooit zal afvallen, nooit zal verlaten en vertrouwen we erop dat Hij ook in deze tijd onze Helper is en dat we ook voor de toekomst niets te vrezen hebben.

HIJ HEEFT IMMERS ZELF GEZEGD NOOIT ZAL IK U AFVALLEN, NOOIT ZAL IK U VERLATEN, ZODAT WE VOL VERTROUWEN KUNNEN ZEGGEN

'DE HEER IS MIJN HELPER IK HEB NIETS TE VREZEN' 

Hebreeën 13 : 5-6

Ecclesia Reformata Semper Reformanda De Latijnse spreuk in het logo krijgt zijn vertaling in ons visiedocument: “Onze gemeente bestaat uit gelovigen die door de liefde en genade van God samengebracht zijn, die door de Geest verbonden zijn met Christus en met elkaar. De Bijbel is ons fundament, het gezaghebbend Woord van God. Dat wordt duidelijk samengevat in onze gereformeerde belijdenissen. Wij willen als gelovigen de Bijbel trouw navolgen en gebruiken als wegwijzer voor het leven met God en onze naasten. Als leeswijzer gebruiken we daarbij de belijdenisgeschriften. Als gelovigen ervaren wij de krachtige werking van de Heilige Geest in ons en die ons helpt God lief te hebben boven alles en de naasten als onszelf.” Spacenbyrgensis Septentrionalis Als laatste staat in het logo de naam Spacenbyrgensis Septentrionalis oftewel Spakenburg Noord. Dit beschrijven van het Noorden aan de hand van de sterren in de lucht is meegenomen in de uiting d.m.v. icoontjes die terugkomen in de huisstijl.

6

7


NOORD Nieuw LOGO

8

=

+

+ RAMEN

KRUIS

STER

LOGO

Het silhouet van de raampartijen in de Noorderkerk staan symbool voor het kerkgebouw

Het kruis laat zien dat we als gemeente verbonden zijn met Christus

De gestyleerde ster laat de verschillende delen van onze gemeente zien. Ieder neemt daarin zijn eigen plaats in, met eigen talenten en overtuigingen, maar ook vanuit ieders eigen achtergrond; een eenheid in verscheidenheid.

Door de verschillende onderdelen over elkaar heen te leggen ontstaat er een nieuwe vorm. Een cherub, teken van Gods nabijheid en bescherming.

KOMPAS

CHRISTOGRAM

BIJBEL

IJKPUNT

Het kompas is gelinkt aan de naam NOORD. Het kompas is een hulpmiddel om het Noorden te bepalen en zo kan iemand zijn richting bepalen. Met het kompas kan iemand Noord altijd vinden.

Het Christusmonogram of Christogram verwijst naar Jezus Christus. Met Hem zijn wij verbonden.

Wij willen als gelovigen de Bijbel trouw navolgen en gebruiken als wegwijzer voor het leven met God en onze naasten.

Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid! Hij is ons ijkpunt.

9


Gods kleuren God geeft opdracht tot het maken van een heiligdom. De HEER zei tegen Mozes: 'Vraag de IsraĂŤlieten mij geschenken te geven; neem van ieder die daartoe bereid is een bijdrage in ontvangst. Je moet het volgende van hen vragen: goud, zilver en koper, blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol, fijn linnen garen en geitenhaar, ...... Ik zal je een ontwerp laten zien van de tabernakel en van alle voorwerpen die bij deze tent horen; houd je daar nauwkeurig aan. Exodus 25 : 1 - 9

BLACK

ROOD PURPER

KARMOZIJN

BLAUW PURPER

GOUD

Maak een voorhangsel van blauwpurperen, roodpurperen

en karmozijnrode wol en getwijnd linnen garen. Het moet vakkundig geweven worden, met een patroon van cherubs. Exodus 26 : 31

11


Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim. Uw naam is ‘Ik Ben’ en ‘Ik zal er zijn’. Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij U veilig, U die mij ziet. Refrein: ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij; Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet, dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. Naam aller namen, aan U alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer: geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. (Refrein) Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. Opwekking 770 Exodus 3:14, Romeinen 8:35-39 Tekst: Hans Maat Muziek: Kinga Bán / Adrian Roest

De naam

van God

Kerst, we kijken er lang naar uit of we zien er enorm tegenop. Het is een feestelijke tijd, met versieringen in huis, feestelijke kleding en mooi gedekte tafels. We vieren met elkaar de geboorte van Jezus en dit vieren we samen als een echt familiefeest, een tijd van vreugde. Maar wat kan de Kerstperiode ook een tijd van verdriet zijn. Want juist in deze tijd wordt het zo pijnlijk duidelijk dat er mensen gemist worden. Geliefden die overleden zijn, we missen ze aan tafel, we missen ze in de familie- of vriendenkring. Kerstfeest, het feest van licht, kan daarom ook zo donker ervaren worden. Wat een troost en bemoediging is het dan te weten dat God er altijd bij is. In tijden van vreugde en ook van verdriet, zijn wij bij Hem veilig. Hij die ons ziet. Hij belooft het zelf. ‘IK ZAL ER ZIJN’. Het is zelfs Gods naam. IK ZAL ER ZIJN zo wil God genoemd worden, door ons en door alle generaties na ons, zodat we nooit zullen vergeten dat we op Hem kunnen vertrouwen. HIJ ZAL ER ALTIJD ZIJN.

Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: ‘Wat is de naam van die God?’ Wat moet ik dan zeggen?’ Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: ‘IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.’ Ook zei hij tegen Mozes: ‘Zeg tegen hen: ‘De HEER heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. En hij heeft gezegd: ‘Zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties.’ - Exodus 3 : 13-15

In Jezus naam

En nu is het Kerst en vieren we de geboorte van Jezus. En met zijn geboorte geeft God zelf Jezus weer zo’n mooie, bemoedigende naam. Weer belooft God dat Hij er voor ons zal zijn. Jezus krijgt de naam Immanuel mee. ‘GOD MET ONS’.

• Luistertip: What a beautiful name it is, the name of Jesus - (Hillsong Worship)

IK ZAL ER ZIJN

‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent ‘God met ons’. - Matteüs 1 : 23 ‘IK ZAL ER ZIJN’ en ‘GOD MET ONS’, prachtige namen en grote beloften. Lees ook de volgende Bijbelteksten en laat je bemoedigen in de naam van Jezus.

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige Vader, Vredevorst. - Jesaja 9 : 5 Op zijn naam zullen alle volken hun hoop vestigen. - Matteüs 12 : 21 Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. - Johannes 14 : 14 ‘Wie in Hem gelooft, komt niet bedrogen uit’, want ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’ - Romeinen 10 : 11, 13

13


H

oe we vroeger Kerst vierden kan ik me eigenlijk niet eens zo goed herinneren. Ik was natuurlijk jarig en dat was feestelijk, maar ik vond het hoe jong ik ook was toch ook altijd wel heel speciaal dat ik tegelijk met de Here Jezus jarig was. Als kind besefte ik al wel dat Jezus heel belangrijk voor mij was, maar de diepte van het geloof had ik nog niet. Nu beleef ik Kerst natuurlijk anders, niet meer zo kinderlijk als vroeger, maar het geeft me nog altijd wel een heel speciaal gevoel. Wat ik nu zo mooi vind is te weten dat Jezus onze verlosser is. Hoe speciaal wij mensen zijn. De kroon op Gods schepping. Dat ontroerd mij nu ik ouder ben.

Joosje de Graaf

IK VOND HET, HOE JONG IK OOK WAS, WEL ALTIJD HEEL SPECIAAL DAT IK TEGELIJK MET DE HERE JEZUS JARIG WAS.

ANDER E Kroon Hem KIJK OP COR ONA met gouden kroon 2020 zullen we vooral herinneren als het jaar van Corona. Over de hele wereld wordt het dagelijks leven hierdoor bepaald. Corona heeft lijden en sterven, financiële problemen en moeiten gebracht. De naam Corona betekend Kroon, als je daar bij nadenkt is dat wel ironisch, een kroon voor een nare heerser... Voor nu nog heerst Corona. Voor nu, op deze wereld, want er is een reddingsplan...

veel mensen geworden. Zo moest het gebeuren. Zo wilde God de mensen redden. Jezus werd geboren op aarde. Hij werd mens zoals wij. Hij noemt ons zelfs zijn broers en zussen. Hij zegt: ‘God, ik zal aan mijn broers en zussen over U vertellen. Samen met hen zal ik U prijzen.’ Verder zegt Jezus: ‘God, op U zal ik vertrouwen. En ‘God, hier ben ik, samen met de kinderen die U mij hebt gegeven.’ Wij zijn dus Gods kinderen.

Een plan voor een nieuwe wereld waar Jezus heerser is. Hij is onze redding. Met Kerstfeest vieren we de geboorte van Jezus. Een baby, liggend in een voerbak. Hij werd mens net als wij. Jezus heeft op aarde moeten lijden en sterven. Hij heeft zijn leven gegeven voor alle mensen. En omdat Jezus zijn lijden tot het einde toe heeft volgehouden, heeft God hem alle eer gegeven in de hemel. Zo is Hij de redder van

Een kind in een kribbe, een broer voor ons allemaal. Hij kwam ons over God vertellen, hij kwam samen met ons God loven en prijzen. Hij nam ons onder zijn hoede en zal dat altijd blijven doen. Hij steunt ons en zorgt voor ons. Hij is heerser over alles.

• Lied: Kroon Hem met gouden kroon, Evangelische Liedbundel

GEBOREN OP 25 DECEMBER

(n.a.v. Hebreeën 2 : 5-18)

Ik heb altijd van Jezus gehouden, ondanks dat wij als familie een groot verdriet te verwerken kregen. Toen ik 24 jaar was verongelukten 2 jongere broertjes van mij. De oudste was 10 jaar en de jongste 6. Dit heeft ons een immens groot verdriet gebracht. Een oceaan van tranen. Ik vond het vooral zo vreselijk erg voor mijn ouders. Tijdens een familiefeest als Kerst of Oud en Nieuw zei mijn vader dan: ’Mijn mond lacht wel, maar mijn hart schreeuwt.’ Ook ikzelf heb gedacht ‘Hoe moet ik hier mee leven? Ik hoef hier geen 80 jaar oud mee te worden.’ Toch heb ik altijd beseft, ‘We zijn geleend goed.’ Maar dat neemt niet weg dat het gemis er nog altijd is. Ik heb bijvoorbeeld een fotootje van mijn broertjes in de woonkamer staan, dit fotootje kan ik bij het afstoffen nog steeds tegen me aandrukken. Meer dan 40 jaar geleden, maar het gemis blijft. Ondanks dit grote verdriet kan ik wel weer genieten. Ik geniet bijvoorbeeld als ik met Kerst iedereen om mij heen heb. Kinderen, kleinkinderen, verdere familie. Omdat ik met Kerst ook jarig ben, is het wel altijd extra feestelijk. Helaas zullen we Kerst door Corona dit jaar een beetje anders moeten gaan vieren, iets rustiger maar we passen ons wel aan.

14

15


MOOISTE KERSTLIED VAN

Wout Kok Een kleine greep uit ons repertoire, (voor veel jongeren vergane glorie): ‘Scheepke onder Jezus hoede’, ‘Als g’in nood gezeten’, Psalm 42 en de topper met stip... ‘Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam’. Met Kerst zongen we vaak wat oudere liederen zoals: “t was nacht in Bethlehems dreven’, ‘Heerlijk klonk het lied der engelen’, ‘Nu zijt wellekome’ en het mooie ‘Daar is uit ‘s werelds duistre wolken’. Het ene na het ander, gelukkig was er altijd wel één van de vijf broers die begon te klagen dat zijn keel nu wel erg droog werd. Nog ééntje dan, het laatste was vaak een wat luchtiger lied, om de overgang naar het wel verdiende biertje of advocaa tje niet te veel te bezwaren. Bij mij kwam dan al snel naar boven... ‘Daar moet op gedronken worden’, maar het was meestal iets vaderlands lievend ‘Gelukkig is het land’ ofzo.

O

f ik iets wilde vertellen over het - voor mij persoonlijk - mooiste kerstlied. ‘Maar hou het wel een beetje luchtig als het kan, niet al te zwaar dus.’ Daar zit je dan, waar begin je? Mijn vroegere kindertijd? Als je de zeventig bent gepasseerd, is er trouwens heel veel vroeger. Als zevende kind uit een gezin van acht, geboren en getogen naast ‘Peep’ op de ‘entewei’ (na de bouw van het gemeentehuis alleen nog maar stadsspui genoemd) werd het zingen ons met de paplepel ingegoten. Met een vader, die ook altijd zong op z’n werk, …als we hem zagen. In mijn kinderlijke voorstelling, bij het zingen van de herdertjes lagen bij nachte, zag ik de weilanden, toen nog rijkelijk aanwezig rond het kerkhof, vol met schapen onder de sterrenhemel, de herders moesten toen Van de Geest, Pruis en A. ter Beek zijn geweest. Kerst of geen Kerst er moest bij ons gezongen worden. Met aanvulling van twee zwagers en vijf schoonzussen (de meesten gelukkig goed bij stem) was dat ook de regel voor verjaardagen. Eerst koffie met hart, daarna de kopjes van tafel en dan... zingen onder leiding van pa, uit volle borst. Meer stemmig en muzikaal begeleid op de mondharmonica door broers Driek en Gerrit.

16

Kerst was er later ook met mijn Maria en onze (toen nog) kleine kinderen. Ik denk nog terug aan het ontstaan van een nieuw kerstliedje. (Vooraf verteld dat mijn vrouw een broer heeft met de naam Aart.) Ons oudste zoontje, amper anderhalf jaar, had zich genesteld op de trap in de gang, zitten op de vierde tree kon hij zichzelf gadeslaan in de grote spiegel die daar hing. En ook hij zong toen al uit volle borst ‘Er is een kindeke geboren op… ’ome Aart’. Ik wilde zijn serieuze blik niet verstoren en met moeite ook niet die van mij. “Mooi gezongen lieverd, maar het is op aard”. Zonder een enkele blik in mijn richting, zong hij wederom ‘Er is een kindeke geboren op... ‘ome Aart’. Goed dan lieverd, dan houden we voortaan deze uitvoering aan. Het kereltje, nu zelf vader van drie lieve kinderen, wordt rond deze tijd nog wel eens herinnerd aan dit speciale optreden. Ik heb nu al veel kerstliederen genoemd, maar de vraag was eigenlijk ‘Wat is voor jouw persoonlijk het mooiste Kerstlied?’ Mijn mooiste Kerstlied komt met een mooie herinnering: Kerst vier je met de familie thuis of je gaat met z’n allen op pad naar Oostenrijk, zoals die keer naar het mooie Sol. Het reisverslag zal ik u besparen, (sneeuw, ijzel, file, wegversperring) maar de beleving in een witte betoverende wereld tijdens die dagen is de moeite waard. Iets ander dan thuis, maar aanpassen aan het aangename gaat snel. Zo ook de Kerstviering met de Oostenrijkers. Met z’n allen naar de nachtmis. In een klein wit gepleisterd kerkje zongen we de liederen mee, in het Duits alsof we nooit anders deden. En toen gebeurde het, na afloop van de dienst schuifelden we allemaal naar buiten en bleven dichtbij elkaar op de stoep staan. De nacht was koud, de sneeuw dwarrelde naar beneden. Aan de overzijde van de weg was een groot karakteristiek Oostenrijks huis met een groot houten balkon. En op dat balkon stond een koor in prachtige kledij. Er hing

‘Ook voor mij

hebt Ge U rijkdom

ontzegd’

een serene stilte. En ineens klonk daar ‘Stille nacht, heilige nacht’ bijgestaan door trompetgeschal aan beide zijden. Wat was dat mooi, alsof het rechtstreek van boven kwam. De ontroering maakte zich van ons meester. Buiten in de vrieskou, samen met Maria en onze kinderen, werden we warm van binnen. Nooit meer een mooier kerstlied gehoord als toen. ‘Ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd’, wat een boodschap! Het laat zich nu al wel raden welk lied mijn (onze) voorkeur geniet.Kerstfeest vier je thuis, ook als kerkgezin...? De Corona leert ons anders. Met dertig broeders en zusters in de kerk, zingend alleen met je hart, klinkt het ‘Ere zij God’ aan het einde van de dienst, wel wat ongemakkelijk. Maar ook onder deze omstandigheden is de boodschap gelijk gebleven. “Hij kwam om zalig te maken op aard.”

17


BIJBELVERHAAL Bij Johannes 1:1-18 Op 1e Kerstdag wordt in de Kerkdienst een Bijbelverhaal verteld voor de jonge kinderen. Deze plaat kun je bekijken terwijl het verhaal verteld wordt. Kan je vertellen wat je allemaal ziet?

NIEUW LOGO

18

Jezus

Onze kerk Spakenburg NOORD heeft een nieuw logo gekregen. Dat is een plaatje waaraan je de gemeente kan herkennen. Weet jij mooie kleuren voor dit logo?

is het ware licht Johannes 1:9

19


Luisterop EERSTE KERSTDAG

naar het verhaal dat Johannes vertelt en speel daarbij

KERST

BINGO NOORDKIDS

4-8 jaar OM OVER DOOR TE PRATEN

Wat heb je nodig? - een bingokaart - een pen of een potlood

Zijn er ook extra lichtjes? Waarom zijn er juist extra lichtjes met Kerst?

En verder: - het bijbelverhaal van deze zondag

Zou Jezus jullie huis mooi vinden zoals het nu versierd is? Jezus kwam bij ons op aarde wonen. Weet je waarom Hij dat deed?

Waarom zou Johannes zo graag een boek over Jezus hebben willen schrijven? Johannes schrijft dat Jezus het licht is voor alle mensen. Kunnen wij zijn licht ook zien? Op welke manier? Hoe zou jij een licht kunnen zijn voor mensen om je heen?

20

Kerst BINGO! (voor kinderen van 4-8 jaar)

Hoe ziet jullie huis er nu met Kerst uit?

8-12 jaar OM OVER DOOR TE PRATEN

OM TE ZINGEN Zing met elkaar Als je veel van iemand houdt (Elly & Rikkert), Hij is de rots (Elly & Rikkert) Kom vier het feest met mij (Hemelhoog 141), Lied van het licht (Hemelhoog 143), Vrolijk kerstfeest iedereen (Oké4kids)

BINGO!

KerstVERHAAL ZONDER KERSTSTAL

Aan de slag: - Pak een pen en leg je bingokaart voor je. - Luister goed naar het verhaal. - Zie je een plaatje van wat er wordt voorgelezen, dan zet je een kruisje door het plaatje.

Op Eerste Kerstdag wordt een bijzonder kerstverhaal voorgelezen: het verhaal over de komst van Jezus in de wereld, zoals Johannes dat vertelt. Geen Jozef en Maria, geen herders en engelen, en ook geen voerbak, zoals bij Matteüs en Lucas. En al helemaal geen kerststal, die komt eigenlijk niet eens in de Bijbel voor. Zo lijkt het, op het eerste gezicht, helemaal geen kerstverhaal. Maar door hoe Johannes zijn verhaal vertelt, ontdek je juist weer heel andere dingen over Jezus’ komst naar de wereld. Lees het maar in Johannes 1:1-18!

21


Jouw KOMPAS B

en jij de weg weleens kwijt? Of ben jij weleens verdwaald? Vast wel! En hoe vond je dan de weg weer terug? Waarschijnlijk niet door een kompas te gebruiken, want een kompas wordt tegenwoordig niet vaak meer gebruikt. Toch is een kompas enorm handig. Het helpt je om weer op de goede weg te komen of om juist op de goede weg te blijven. Weet jij hoe een kompas werkt? Misschien heb je er weleens een gezien. Een kompas lijkt op een klokje: Het is rond en er zit een wijzer in. Toch kun je er niet op zien hoe laat het is. Een kompas doet eigenlijk maar één ding: Hij wijst naar het NOORDEN! Nu denk je misschien: “Wat heb ik daar nou weer aan?!” Maar dat kon weleens handiger zijn dan je denkt! Al eeuwenlang gebruiken mensen een kompas om de weg te vinden. Op veel boten en schepen vind je trouwens nog steeds een kompas. Je kunt er namelijk zeker van zijn dat hij je altijd de goede kant op wijst. Toen er nog geen kompassen waren, gebruikten mensen de sterren om de goede weg te vinden. Net als de Wijzen uit het Kerstverhaal bestudeerden ze dan ’s nachts de sterren en keken ze welke kant ze op moesten gaan.

Wil je meer weten over hoe een kompas werkt? Of wil je weten hoe je zelf een kompas kunt zijn? Kijk dan op Tweede Kerstdag naar het KINDERKERSTFEEST van NOORD! YouTube-kanaal: Spakenburg Noord

22

Heb jij weleens naar de sterren gekeken? Wat zijn het er veel hè?! En ze hebben allemaal hun eigen plekje aan de hemel! Misschien heeft iemand je weleens het ‘steelpannetje’ aangewezen. Dat is een stukje van het sterrenbeeld Grote Beer. Als je de helderste ster van het pannetje volgt kom je uit bij een nog veel helderdere ster: De Poolster. Deze ster werd gebruikt om de goede weg te vinden. Want deze ster staat altijd op dezelfde plek. En weet je waar? Het NOORDEN natuurlijk! Onze kerk staat ook in het NOORDEN van ons dorp. Daarom noemen we hem ook de Noorderkerk. Eigenlijk zou je dus met een kompas heel makkelijk onze kerk kunnen vinden! En in de kerk gebruiken we ook een kompas. Geen echt kompas of Poolster, maar nog iets veel mooiers! We mogen er met elkaar leren uit de Bijbel. Het Woord van God. Dat is het kompas wat God ons geeft, want het wijst ons precies de juiste weg. Dat mag je heel zeker weten. Dit kompas wijst namelijk niet naar het NOORDEN, maar juist omhoog: Naar Jezus. De Zoon van God. Ook deze Kerst mogen we weer vieren dat Hij voor ons op aarde kwam. Voor jou en mij. Voor mensen die de weg kwijt zijn en mensen die op koers willen blijven. Vier je met ons mee?!

23


TIPS VOOR JOU De Jeugdcommissie heeft een aantal kijk- en luistertips voor jou samengesteld. Hier kom je de Kerst wel mee door.

PODCASTTIP

Luister elke dag, onderweg naar je werk of school de podcast van EerstDit. Dit is een podcast van 7-8 minuten die te beluisteren is via Spotify. Zo kom je dagelijks toe aan je persoonlijke tijd met God.

FILMTIP

Mocht je je een beetje vervelen tijdens Kerst... Stephanie, Willemijn en Tim raden de volgende films aan: - The Blindisde - De prins van Egypte - A Christmas Prince - The Polar Express

MUZIEKTIP

Tim is in de (kerst)muziek gedoken en heeft een leuke top-10 samengesteld. Zoek ze op in Spotify en voeg ze toe aan je eigen Spotify lijst(en)! 1: What a beuatiful name (Hillsong Worship) 2: Hallelujah (Pentatonix) 3: Lion and the Lamb (Bethel music) 4: O Holy Night (Pentatonix) 5: Mary dit you know (Cimorelli) 6: God rest ye merry gentleman (Pentatonix) 7: Good good father (Chris Tomlin) 8: All I want for Christmas is you (Mariah Carey) 9: Last Christmas (Wham) 10: Why couldn’t it be Christmas everyday (Bianca Ryan)

Of bekijk het aanbod op www.newfaithnetwork.com/nl (christelijke variant van Netflix)

Ú Ù Î à

@YouthNoord Youth Noord

Leon Bos - Jongerenwerker In 2020 is Leon Bos als jongerenwerker in Spakenburg NOORD aan de slag gegaan.

24

Youth Noord Youth Noord

YOU YOU YOU YOU

NOORD

25


JESUS IS KING

AND I WILL EXTOL HIM GIVE HIM THE GLORY AND HONOUR HIS NAME KANYE WEST

YOUR

26

CHURCH 27


NOORD NAAR BUITEN

Miranda Koelewijn

Sinds oktober woont gemeentelid Miranda Koelewijn in Kenia. Voor haar dit jaar geen ‘winter wonderland’ en familieleden rond de kerstboom. Miranda vertelt over haar bijzondere ervaringen en hoe zij Kerst denkt te vieren ver weg van familie en vrienden.

28

Hallo allemaal, In januari 2020 ben ik voor het eerst vertrokken naar Kenia om daar stage te lopen in het speciaal basisonderwijs. Helaas door COVID-19 heb ik deze reis eerder moeten beëindigen en ben ik in maart weer naar Nederland gevlogen. In juni ben ik afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs en daarna als leerkracht aan de slag gegaan. Toch bleef ik Kenia ontzettend missen en toen ik dan ook een vacature langs zag komen van de Nederlandse school in Kenia, heb ik direct gesolliciteerd. Na vele online interviews, werd ik aangenomen als juf van groep 3. Dit voelde echt als een zegen van God. Ik voel dat ik in Kenia hoor te zijn. Maar alle coronamaat-

regelen maakten het mij wel moeilijk om er te komen. Ik heb er veel voor moeten doen. Ik was aangenomen voor de baan en zou in augustus vertrekken, maar weer werd mijn baan gecanceld door alle gevolgen van corona. Dit was een enorme teleurstelling. Op het moment dat ik toch besloot om naar Kenia te reizen voor een vakantie, kreeg ik op Schiphol te horen dat ik vanaf oktober toch kon beginnen op de Nederlandse school. Dit was een bizarre wending en kan alleen Gods plan zijn. Tijdens deze vakantie heb ik mijn contract getekend en ben ik na 3 weken weer terug naar Nederland gevlogen om mijn spullen in te pakken en al het papierwerk te regelen. Maandag 19 oktober ben ik geëmigreerd naar Kenia. Ik woon en werk in Karen, dit is een wijk in Nairobi. Ik heb het ontzettend naar mijn zin en mijn baan is geweldig. Ik geef les aan Nederlandse kinderen die in Nairobi wonen. Helaas door corona zijn de scholen hier nog niet volledig open. Ik heb het geluk dat ik leerkracht ben van groep 3 en deze leerlingen mogen wel naar school. Ik werk fulltime dus ben veel te vinden in school, maar in de weekenden ben ik vrij en ontdek ik Nairobi. Nairobi is een stad met 2 kanten; een hele rijke wijk met grote villa’s en grote sloppenwijken waar veel armoede te zien is. Dit contrast is lastig, aangezien ik in een rijke wijk woon maar ook de armoede zie als ik stad in ga. Afgelopen maand zijn mijn ouders langst geweest en hebben wij een heerlijke tijd gehad waar wij God dankbaar voor zijn. Het is nu wel mijn eerste Kerst zonder mijn familie, dus dit zal best een lastig moment worden. De feestdagen ga ik vieren aan de kust in Mombasa. Of ik naar de kerk kan is nog niet zeker vanwege de corona maatregelen, maar gelukkig kan alles online gevolgd worden. Oud en nieuw wordt hier niet gevierd zoals in Nederland. De meeste christenen in Kenia zorgen ervoor dat ze op het moment van de jaarwisseling in de kerk zijn, zodat zij het jaar eindigen en beginnen met God. Ik hoop dit ook mee te kunnen maken! Ik wens jullie allemaal een gezegend kerstfeest en nieuwjaar. Koester wat God je geeft in deze tijd en we bidden dat God met ons is in 2021. Liefs, Miranda

Ook Henk en Linda van de Geest wonen in het buitenland. Benieuwd hoe zij Kerst vieren in Zuid-Afrika? Ze hebben daar op hun website iets voor ons over geschreven. www.henklindainafrika.nl/kerst

OREO CHEESECAKE MET FRAMBOZEN

Recept

VOOR DE BODEM: 200 g Oreo koekjes 60 g gesmolten boter VOOR DE VULLING: 400 g roomkaas 300 g crème fraîche 150 g suiker 4 eieren 100 g Oreo koekjes

Kijk op het YouTube-kanaal Spakenburg Noord en zie hoe Ina van Noort deze mooie taart maakt.

VOOR DE DECORATIE: 100 g slagroom 100 g crème fraîche 1 el agavesiroop 100 g Oreo koekjes 125 g frambozen BEREIDINGSWIJZE: + 1 uur wachttijd Verwarm de oven voor op 160 graden. Hak de oreo koekjes samen met de gesmolten boter in een keukenmachine fijn tot een kruimelig mengsel. Bekleed de bodem van een springvorm met bakpapier en verdeel het kruimelmengsel erover. Druk de koekjesbodem stevig aan met de achterkant van een lepel. Zet tot gebruik in de koelkast. Meng de roomkaas, crème fraîche, suiker en eieren tot een beslag. Schep vervolgens de grofgesnedene oreo koekjes door het beslag. Neem de springvorm uit de koelkast en schep de cheesecakevulling op de bodem. Bak de cheesecake 1 uur af in het midden van de voorverwarmde oven. Laat de cheesecake volledig afkoelen in de springvorm op een rooster. Klop intussen de slagroom lobbig samen met de crème fraîche en agavesiroop. Versier de taart met slagroom, oreo koekjes en frambozen.

Recept: Lidl

29


Sprankelende Kerst

Jeugdcatechisatie VRIJDAGAVOND

35 PERSONEN LEIDING

JAN HENDRIK

JANNIE

KITTY

Ik vind het leuk om met Kerst met familie te eten en hoop dat dat dit jaar ook kan.

Met Kerst denk ik aan de geboorte van Jezus, de herders en een stal. Jezus is naar de wereld gekomen om voor onze zonden te sterven.

Jezus is gekomen met Kerst. Jezus is ook in mij. Mijn lichaam is niet zo mooi en beschadigd maar sinds kort mag ik voelen dat Hij mij raakt en er voor mij is als ik het moeilijk heb.

INA

CO

LUBBERT

Kerst is voor mij bij mijn familie zijn en samen naar de kerkdienst gaan. Ik wordt blij van de sfeer die er rondom Kerst hangt. Ik hoop dat ik mee kan naar de kerkdienst, dat heb ik zo gemist.

Ik kan dit jaar niet naar de kerk en dat vind ik jammer Ik vier Kerst bij zijn broer en schoonzus en ik denk dat we dan wel iets lekkers gaan eten.

Kerst betekent voor mij gezellig met elkaar samen zijn en samen Kerst vieren. Dit jaar vier ik samen met mijn vrouw Kitty Kerst bij een vriendin van ons.

AGEETH

TIJMEN

BEA

Kerst is voor mij heel belangrijk, want Jezus is geboren in Bethlehem. Ik weet nog niet waar ik deze Kerst ga vieren.

Kerst is voor mij gezelligheid met allemaal lichtjes. Dit jaar vier ik Kerst thuis met elkaar maar ik vind het jammer dat ik niet naar de kerk mag.

Ik ben zo blij dat ik niet alleen ben met Kerst. Dit vier ik samen en hier thuis op Urk.

CATERING 80 JONGEREN DOMINEE & JEUGDWERKER 6 GROEPEN GASTCATECHISANTEN DRINKEN, SNOEPEN, RENNEN ONLINE SIRKELSLAG KERST ESCAPEROOM BINGO MOOIE AVONDEN DANKBAAR ‘schitter als sterren aan de hemel’ - Filippenzen 2:15

30

31


- ADVERTORIAL -

h n et land i n i c c ... va

i e n j t d a e a h c a o nd! v dA Kerkvriendinnen Kidist en Trijnie

de ouderen ontmoetings & middagen senioren alpha ZODRA HETWEER KAN • BINGO •

• SAMEN ETEN • SAMEN ZINGEN

GASTVROUW MARGRIET HOPMAN & ALPHA-LEIDING NOORD

Kerkvriendinnen Trijnie en Kidist zijn een prachtig voorbeeld van hoe we als gemeenteleden aan elkaar gegeven zijn. Hoe we elkaar kunnen bemoedigen en versterken. Hoe we met elkaar een liefdevol gezin kunnen zijn. De vriendinnen hebben elkaar 5 jaar geleden leren kennen. Trijnie is 64 jaar, geboren in Leens (Groningen) en na een aantal verhuizingen uiteindelijk op haar 11e in Spakenburg komen wonen. Trijnie ging werken bij het Nederlands Dagblad en daarna bij de Geo Meetdienst het bedrijf van haar vader. Daar leerde ze Adri kennen. Adri en Trijnie zijn inmiddels 43 jaar getrouwd en kregen 4 kinderen. Pas getrouwd, woonde het jonge stel 2 jaar op Aruba. Een onvergetelijke tijd. Tegenwoordig werkt Trijnie als onderwijsassistent op een basisschool. Kidist is 43 jaar en is geboren in Ethiopië. Samen met haar zus is zij op 17-jarige leeftijd in Nederland komen wonen. In Amersfoort leerde zij haar grote liefde René kennen. René en Kidist trouwden en zijn ook in Amersfoort gaan wonen tot ze de mogelijkheid kregen om in het ouderlijk huis van René te gaan wonen. En zo kwam het dat ze verhuisden naar Spakenburg. Helaas sloeg daar het noodlot toe. René werd ziek en kon niet meer beter worden. Een onzekere tijd brak aan. René kreeg

geloofsvragen en zo kwam het dat hij een Alpha-cursus ging volgen. Daar vond hij zijn God. René is 5 jaar geleden overleden in het volste vertrouwen dat hij naar zijn Vader in de Hemel ging. Kidist was toen 38 jaar. Ze bleef achter met 3 kinderen. Kidist werkt als chemie analist in Barneveld. Zoals gezegd hebben Trijnie en Kidist elkaar 5 jaar geleden leren kennen. Dit was op de verjaardag van een gezamenlijke vriendin. Ze raakten aan de praat en spraken daarna ook samen af. René, de man van Kidist, was nog maar 2 maanden daarvoor door God thuisgehaald en Kidist wilde graag leren haken om zo wat afleiding te hebben. Haken dus met z’n tweeën. Op een gegeven moment werden de haaknaalden ingeruild voor wandelschoenen. De vriendinnen gingen wekelijks een wandeling maken. En al pratend leerden ze elkaar steeds beter kennen. Kidist kon haar hart luchten over het verlies van René, haar jeugd en vertrek uit Ethiopië, de kids, over God...enz. Mooie, waardevolle en therapeutische gesprekken, waarin de vriendinnen naar elkaar luisterden en elkaar adviezen gaven. “Door God aan elkaar gegeven”, zo voelen ze het beiden.

33


Het kerstfeest is een geweldig feest...

Agenda KERST2020 24 December - 20.00 uur

KERSTAVONDDIENST - uitzending via Kerkomroep en YouTube

...maar daarna begint het pas. Als je het kerstevangelie hebt gehoord, gelezen, gezongen en gevierd, moet je het handen en voeten gaan geven. Dat is het werk van Kerst…

25 December - 09.30 uur

KERSTDIENST vanuit de Noorderkerk - voorganger ds. Jan Meijer

26 December - 10.00 uur

KINDERKERSTFEEST Première op YouTube vanaf 10.00 uur

When the song of the angels is stilled, when the star in the sky is gone, when the kings and princes are home, when the shepherds are back with their flocks, the work of Christmas begins: to find the lost, to heal the broken, to feed the hungry, to release the prisoner, to rebuild the nations, to bring peace among the people, to make music in the heart. (Howard Thurman)

26 December - 19.00 uur

KERSTUITZENDING LOS-TV - Voor en door Kerken

27 December - 10.00 uur

KERKDIENST vanuit de Noorderkerk - voorganger ds. Arie Reitsema

27 December - 19.00 uur

KERKDIENST vanuit de Noorderkerk - voorganger ds. Anne Rienks Alle diensten zijn te volgen via Kerkomroep en YouTube

BINNENKORT NOORDSHOP

(Als het lied van de engelen is verstomd, als de ster aan de hemel is verdwenen, als de koningen en prinsen weer thuis zijn, en de herders teruggekeerd naar hun kudde, dan begint het werk van Kerst: de verlorenen zoeken, de gebrokenen helen, de hongerigen te eten geven, de gevangenen bevrijden, de naties herbouwen, vrede brengen aan de mensen, en harten vullen met muziek.)

ICONIC CHURCH

Liefs, Zussen van Noord WORK IN PROGRESS

NIEUW JAAR NIEUWE WEBSITE 34

DE VOLGENDE EDITIE VAN NOORD, ZOMER 2021 VERWACHT

35


Wie mij zoekt, zal mij vinden Spreuken 8 : 17

36

Profile for Spakenburg Noord

NOORD Magazine  

NOORD Magazine  

Advertisement