Page 1

#JIJMAAKT

G I N G E L O M

1

SEPTEMBER 2018

ONS RAPPORT Met durf heeft het sp.a-goesting-team een beleid gevoerd dat antwoorden zocht en vond op de nieuwe uitdagingen die grote en kleine gemeenten moesten verwerken. De besparingen van de hogere overheden hebben het ons niet gemakkelijk gemaakt. Toch zijn de genomen maatregelen indrukwekkend. Het overzicht hiervan wordt vanaf blz. 4 weergegeven.

Zorgzekerheid: minder procedures en meer zorgverleners

foto: reporters

BRUSSEL - “Bij zowel mensen die werken in de zorgsector als bij mensen die zorg nodig hebben, staat het water tot aan de lippen”, zegt sp.a voorzitter John Crombez. Om die zorgcrisis op te lossen, pleit hij voor zorgzekerheid. Door de aanhoudende besparingen en het gebrek aan investeringen in de zorgsector is de werkdruk niet langer houdbaar. Toch blijven zovele zorgverleners zich dagelijks inzetten om mensen de beste zorg te geven. Hun noodkreet om extra personeel en middelen valt bij deze regeringen echter in dovemansoren.

Ook de mensen die zorg nodig hebben, krijgen vaak het deksel op de neus. “Mensen met een beperking, een psychologisch probleem of jongeren in nood belanden vaak op een lange wachtlijst. De procedures zijn onvoorstelbaar lang en je krijgt geen enkele zekerheid.” Om die zorgcrisis op te lossen, pleit sp.a voor zorgzekerheid: minder procedures en meer zorgverleners. Zodat je gepaste zorg krijgt op het juiste moment. LEES MEER op pagina 4

Curieus daagt je uit om je buurt te dromen. Wij dagen jullie uit om verbeterplekjes in jouw omgeving aan te kaarten en vooral… zélf aan te pakken. Bezorg ons jouw of jullie verbeterplekje via onze website. Wij helpen je verder op weg. www.droomjebuurt.be DEZE #JIJMAAKT GINGELOM IS EEN UITGAVE VAN SP.A GINGELOM - V.U. DAAN DECKERS, GUFFENSLAAN 108, 3500 HASSELT


EDITO

KOEN PUTZEYS: ONZE KANDIDAAT VOOR DE PROVINCIERAAD

ZIJN ER NOG MENSEN? Kinderen in kooien in de VS, hulpdiensten die drenkelingen moeten laten verdrinken in de Middellandse Zee, Italië dat geen bootvluchtelingen meer toelaat, Hongarije dat hulp aan ‘sans-papiers’ bestraft en de EU die vluchtelingen wil sorteren in Noord-Afrika en de Balkan. De haat voor al wie asielzoeker of politiek vluchteling is, neemt schrikbarend toe, het taalgebruik wordt in een woord: wansmakelijk. In Oostenrijk wil een FPÖ-politicus joden en moslims die koosjer eten, laten registreren. In Nederland wil de minister van Buitenlandse Zaken nog migranten toelaten, enkel voor de schoonmaak. En dichter bij ons schuwt onze Staatssecretaris voor Asiel en Migratie de provocatie evenmin: hij beschuldigt Artsen zonder Grenzen van mensensmokkel, stuurde de beruchte #opkuisen-post de wereld in, vindt dat artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (dat verhindert dat mensen worden gefolterd) “omzeild moet worden”. NV-A spint garen uit dit ranzig rechts populistisch gedachtengoed en heeft dus – na de Walen, en de PS in het bijzonder – een nieuwe vijand gevonden. Van een volgende staatshervorming is in de verste verte geen sprake meer. Eerder dan de Franstaligen zijn nu migratie en islam, de grootste bedreigingen. Bovendien mooi meegenomen: op die manier wordt de besluiteloosheid van de federale regering en de NV-A in het bijzonder, in tal van staatszaken ondergesneeuwd. De beloofde hervormingskracht is op zijn zachtst gezegd, nogal tegen gevallen. De grootste zijn is dus geen garantie voor succes. De sp.a-goesting ploeg heeft In Gingelom als grootste fractie, ‘de kracht van de verandering’ wel laten zien. Het zijn enkelingen die hier niet graag wonen. Bijna 80% is tevreden en fier over hun gemeente. Wie verder in dit blad het beleidsrapport van de afgelopen zes jaar leest, beseft waarom. Gingelom kan, ondanks tal van uitdagingen waarvoor kleine gemeenten geplaatst werden, een mooi palmares voorleggen. En tijdens het wereldbekertornooi toonden we ons meer Belg dan Vlaming, toen we met meer dan 1.000 eensgezind voor onze Rode Duivels supporterden. En weten dat de VLD zich tegen dit ”verbroederingsfeest” opstelde...

Het is moeilijker aan de top te blijven dan er te komen. Uw sp.a-goesting beleidsploeg slaagt hierin door onder meer gestaag nieuwe kandidaten een kans te geven, eensgezind, het algemeen belang boven het persoonlijke stellend. Zoals je kan vaststellen (zie laatste blz.) engageren veel jonge kandidaten zich op onze lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Gemiddelde leeftijd, allen samen: 44 jaar! Tussen hen een jonge man van 29 uit Boekhout, Koen Putzeys, programmadirecteur bij Ethias. En al was de druk groot om onze burgemeester op de sp.a-lijst van de provincieraad te plaatsen, in Gingelom denken we daar anders over. Wij bouwen aan de toekomst door aan jonge mensen die dat verdienen, een kans te geven. Ook al omdat ook zijn kandidatuur door alle onderafdelingen gedragen wordt maar nog meer omdat hij een visie heeft over de toekomst van Gingelom én van Limburg. Een kort interview maakt dit duidelijk. Waarom stel je je, naast de gemeenteraad, ook kandidaat voor de provincie? Limburg is voor mij meer dan een provincie. Het is gevoel. Eens Limburger, altijd Limburger. Het is meer dan een bestuur of een samenwerkingsvorm, het is iets dat in ons zit. Voor mij is Limburg dan ook geen keuze maar een evidentie. Dit zomaar opgeven zou fout zijn. NV-A vindt dat tussenniveau overbodig. Voor mij is het net die onmisbare schakel tussen de verschillende beleidsniveaus. Zeg nu zelf, wie ligt er in Brussel wakker van een slecht onderhouden fietspad in Gingelom? Ik vind dat we onze zaken zelf moeten beredderen en ons niet altijd laten dicteren door Brussel of Antwerpen. Trouwens, waarom zouden we iets afschaffen wat goed is? Ook hier is de boodschap: ‘koesteren wat goed is’! Ik ben duidelijk niet alleen als je ziet dat meer en meer toeristen afzakken naar onze mooie provincie. Ook dat is mede dankzij een sterk provinciaal beleid. Maar concreet nu: wat zou Limburg voor Gingelom kunnen betekenen? Wel, ik pleit voor een Gingelom op eigen kracht in een sterke provincie. Nu reeds werkt onze gemeente al uitvoerig samen voor allerlei projecten en laten we dat vooral verder uitbreiden. Ik denk dan aan concrete samenwerking rond milieu en klimaat, ruimtelijke ordening en toerisme.

Wat ik concreet wil proberen te bereiken is dat deze provincie als één blok: •

Een autostrade door Gingelom afzweert

Het fietsroutenetwerk in Gingelom verder uitbouwt

Investeert in nieuwe coöperatieve energieprojecten

Ondersteuning biedt voor de lokale en circulaire economie

Een duurzaam beleid uittekent

Een eigen openbaar vervoersnetwerk uitbouwt dat Gingelom niet links laat liggen

Het toeristische speerpunt nog scherper stelt

Een mantelzorgbeleid uitstippelt

Meer acties onderneemt tegen dierenmishandeling

In Gingelom zijn er dus nog mensen met het hart op de juiste plaats, en gelukkig leven die heel kort bij ons.

Misschien nog een laatste vraag om af te sluiten: wat vind jij zo mooi aan Limburg? Limburg is een van de mooiste provincies waar je nog steeds kan genieten van mooie stukjes natuur en open ruimte! Dit in combinatie met de gastvrijheid en vriendelijkheid maakt dat ik absoluut nooit zou willen verhuizen!

Gui Abrahams Koepelvoorzitter sp.a-goesting

We wensen je veel succes Koen!

2

#JIJMAAKT GINGELOM - SEPTEMBER 2018


WK-GEKTE IN GINGELOM Precies een maand lang, hebben veel inwoners van Gingelom mooie momenten beleefd op Den Dries genietend van de prestaties van onze Rode Duivels. De afspraak was dat wij enkel de wedstrijden van de Belgen op het groot scherm zouden uitzenden. Het werden er zeven, meer kon niet … of toch? De zevende wedstrijd op zaterdag 14 juli was de wedstrijd voor de derde plaats. Allen hadden wij gehoopt dat de zevende wedstrijd daags nadien zou gespeeld worden, de dag van de grote finale. Dit was onze Rode Duivels net niet gegund, maar op de dag van de finale werd onze Belgische ploeg door tienduizenden supporters verwelkomd in Brussel met een onvergetelijke en verdiende hulde voor hun behaalde bronzen derde plaats op het WK. Maar nu even terug naar Den Dries. De uitzendingen van de wedstrijden van de Rode Duivels waren telkens een gigantisch succes of wat de denken van tussen de 700 en de 1.200 supporters die in een sportieve en plezante ambiance en in een sfeer van samenhorigheid en sociale verbondenheid feest vierden. En laat dit nu precies de sterkte zijn van dergelijke organisaties. Jong, oud, man, vrouw, iedereen gehuld in alle mogelijke attributen in de Belgische driekleur, voetbalkenners of mensen die gewoon van de sfeer kwamen genieten. Bij elk doelpunt van onze voetballers ging Den Dries telkens volledig uit de bol, iedereen viel elkaar in de armen. Iedereen Belg. Mooi toch! Bij dit succes passen woorden van dank voor allen die aan het succes van deze organisatie hebben bijgedragen. De Rode Duivels uiteraard in de eerste plaats maar natuurlijk ook voor de massa supporters die het WK hebben beleefd, telkens op een fantastische manier die wij allen ons nog lang zullen herinneren. Bedankt iedereen voor deze sportieve maand met mooi voetbal, veel ambiance en amusement, vriendschap en vooral sportief entertainment in een sfeer van tousensemble, tousensemble, tousensemble, … We kijken nu reeds uit naar het EK 2020 waar de Belgen niet minder kunnen dan de finale spelen! Jan Wicheler Schepen van sport

GEEN VRIENDJESPOLITIEK Groot ophef op de gemeenteraad. Een krantenartikel vol leugens en aantijgingen. Een furieuze Open VLD (of moet ik zeggen Leef-fractie). De gemeente Gingelom is tegen groene bouwprojecten… Maar gelukkig is er nog altijd de waarheid. De gemeente Gingelom legt in zijn verkavelingsvoorwaarden op dat de bouwpromotor gas voorziet in de gemeenschappelijke sleuf. Dit om te voorkomen dat een nieuwe inwoner die gas wil, de volledige kost moet dragen van het kortste aansluitpunt tot aan zijn huis. Dit samen met het feit dat we niet willen dat om de haverklap de straat ‘open’ ligt is een visie die er is om de burger, de nieuwe inwoner, te beschermen tegen hoge kosten en ongemakken. Deze voorwaarden voor de verkaveling werden dan ook door de volledige gemeenteraad goedgekeurd in de maand februari. Tijdens de gemeenteraad van juni kwam de Open VLD fractie hier echter op terug. Wij werden gevraagd te stemmen om de vorige beslissing te herzien en de bouwpromotor vrij te stellen van gas te leggen en zo de nieuwe inwoner te beperken in zijn voorzieningen. De bouwpromotor was thans volledig op de hoogte van deze voorwaarden. Wij zijn in dialoog geweest om een alternatief te bieden. Dit was een nieuwe aanvraag indienen als bouwproject. Dit wil zeggen dat de koper van de woning een afgewerkt huis koopt waarin die groene voorzieningen voor energie met zekerheid inzitten en gas dus overbodig is. Bij een verkaveling is hier echter geen garantie op, dus wij beschermen de koper. In het artikel van Het Belang van Limburg werd geschreven dat de halsstarrigheid van de gemeente het project hypothekeerde. De meerkost bedroeg tot 100.000 euro. Een grote leugen. Een opvraging van de werkelijke meerkost voor de aanleg van het aardgasnet voor de geplande woningen leert ons dat infrax hiervoor in totaal slechts 4.483,11 euro aanrekent. De aanleg van de verschillende nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, telecom, water) gebeurt immers in de gemeenschappelijke sleuf, waardoor de meerkost voor aardgas minimaal is, en ons inziens geen beperking oplegt voor de realisatie van dit project. Over het aantal kavels is de meerkost nog geen 500 euro per woning. Wij willen vanuit sp.a-goesting een zo groen mogelijk beleid voeren, maar niet op de kap van de burger. #JIJMAAKT GINGELOM - SEPTEMBER 2018

3


ZO HOOR JE HET OOK EENS VAN EEN ANDER De afgelopen 6 jaar hebben we als bestuursploeg met volle goesting aan de woon- en leefkwaliteit van onze gemeente gewerkt. En in alle bescheidenheid: sp.a-goesting heeft opnieuw grote stappen gezet en Gingelom verder uitgebouwd tot een mooi pareltje in Haspengouw. Dit is niet enkel onze indruk. Het agentschap ‘Binnenlands Bestuur Vlaanderen’ ondernam eind vorig jaar een grootschalige bevraging bij een representatief staal van de inwoners van elke Vlaamse gemeente, dus ook van Gingelom. In dit rapport ‘Gingelom in cijfers’ kan je – van een geheel onaf hankelijk orgaan – lezen hoe onze gemeente door de 930 ondervraagde inwoners beoordeeld werd. Met enige fierheid vatten we dit rapport voor jouw kort samen. Wil je het volledige rapport bekijken surf dan naar www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be. Aan de inwoners te horen is Gingelom ‘the place to be’. 93% van de ondervraagden woont hier graag en 79% is tevreden en fier over onze gemeente. Hierdoor scoren wij beduidend beter dan de ons omliggende steden en gemeenten. Men geeft ons een dikke pluim op het vlak van huisvuilverwerking (91%, een recordaantal) en groenvoorziening. Wel verwacht men meer openbaar vervoer en meer fietspaden. Gingelom scoort markant beter dan het Vlaams gemiddelde inzake het informeren en het betrekken van de bevolking bij beleidsaangelegenheden alsook de manier waarop gestelde vragen van inwoners worden behandeld. Nog een opvallend cijfer: het aantal leef loontrekkers is vijfmaal lager dan het Vlaams gemiddelde! Ons activeringsbeleid werkt dus. Spijtig genoeg wordt er ook in Gingelom ingebroken maar toch ligt het aantal inbraken de helft lager dan het Vlaamse gemiddelde. Slechts 3% van onze inwoners voelt zich onveilig terwijl 10% klaagt over een te agressief verkeersgedrag en bijna 50 % vindt dat er te snel gereden wordt. Het aanbod aan onderwijs, gezondheids- en bejaardenzorg wordt als toereikend beschouwd. Mooie cijfers en bijzonder stimulerend nu deze van jullie komen!

150 NIEUWE INITIATIEVEN OVER 6 JAAR Van 2013 tot 2018 werden er in Gingelom, los van de uitgevoerde wegenis- en rioleringswerken meer dan 150 nieuwe initiatieven genomen. In onderstaand overzicht belichten we de belangrijksten.

Gingelom is financieel gezond De financiële situatie in onze gemeente wordt, vertrekkend van een meerjarenplan opgemaakt. Zo houden we ook de inkomsten en uitgaven op langere termijn onder controle. De positieve gemeenterekeningen van de eerste jaren gaven ons meer ruimte om in de laatste jaren van de legislatuur zowel nieuwe investeringen te plannen als een belastingvermindering door te voeren. De dienstenbelasting werd twee jaar geleden immers verlaagd met 25 euro per belastingplichtige. Daarenboven werd de gemeenteschuld, zoals beloofd bij de aanvang van deze beleidsperiode, drastisch verder afgebouwd.

4

#JIJMAAKT GINGELOM - SEPTEMBER 2018


Wij zetten in op duurzame energiebronnen In 2009 werden er 50 fotovoltaïsche zonnepanelen geplaatst op het dak van de school in Montenaken. In 2017 brachten deze zonnepanelen 8.579 kWh op, hetgeen overeenkomt met een CO² reductie van 1.776,5 ton/jaar. Eind 2015 werden er 7 windmolens in Gingelom in werking gesteld. Deze hebben een vermogen van elk 2MW, hetgeen overeenkomt met een equivalent verbruik van 10.286 gezinnen en een besparing van 16.416 ton/jaar CO². In 2016 is de gemeente overgeschakeld naar een groene stroom leverancier die 100% hernieuwbare energie levert voor alle gemeente- en OCMW gebouwen. Er werden in 2017 ook twee oplaadpunten voor elektrische wagens geïnstalleerd aan het gemeentehuis en in de volgende twee jaar zullen er nog drie oplaadpunten bijkomen. Stap voor stap verkleinen we ook in Gingelom onze ecologische voetafdruk. We sensibiliseren onze inwoners om bepaalde gewoontes te veranderen. We subsidiëren het gebruik van herbruikbare luiers, we betoelagen mulchsystemen, we organiseren de dikke truien dag, we gaan zuinig om met verwarming/elektriciteit, we wieden pesticidenvrij …. Respect voor onze natuurlijke hulpbronnen, voor fauna en f lora en voor alles wat de natuur ons biedt ligt ons nauw aan het hart!

Gemeente en OCMW werden één De overheid wil dat in 2019 de OCMW ’s integreren in de gemeentelijke diensten. In Gingelom hebben we daar niet opgewacht. Medio 2016 werd de interne fusie tussen gemeente en OCMW gerealiseerd, Deze integratie van alle beleidsdomeinen in één managementcomité, onder leiding van één algemeen directeur en allemaal samen onder één dak (met nieuwe kantoren) sloot volledig aan bij onze visie op de samenleving, de integratie van welzijn en gezondheid. Éen beleidsvisie, één toegangspoort, één personeelsbeleid, geen bevoegdheidsconf licten, geen afgunst, geen doolhof voor onze burgers: dat is de meerwaarde van deze fusie. Waar in vele andere steden en gemeenten al deze thema’s harde discussies worden gevoerd, in Gingelom niet. Wij zijn alvast klaar om in 2019 volgens het nieuwe wettelijk kader onze werking gewoon verder te zetten!

Voor ons hebben kerkhoven een diepe betekenis Gingelom telt 12 begraafplaatsen en die willen we mooier maken. De verloedering van sommige graven aanpakken is emotioneel geladen en delicaat. Dat neem echter niet weg dat we sinds een paar jaar de ruimtelijke, esthetische en infrastructurele tekortkomingen op onze kerkhoven aanpakken. Deze zullen in een gefaseerde uitvoering mooier en groener worden en meer rust uitstralen. Het kerkhof van Gingelom kwam als eerste aan de beurt en in Borlo werd de procedure ook al opgestart. Na samenspraak met de familie of nabestaanden worden de graven opgeknapt en/of opgeruimd. Wij willen dat onze begraafplaatsen evolueren naar een rustplaats waar niet alleen de overleden dierbaren kunnen bezocht worden maar waar ook plaats zal zijn om even tot rust te komen, te bezinnen en te ontmoeten. Wij willen met het opknappen van onze kerkhoven een sfeer creëren die een bezoek zo aangenaam mogelijk maakt en de pijn een beetje helpt verzachten.

Een actieplan tegen woninginbraken Gingelom investeerde de laatste jaren in moderne technieken om de criminaliteit een halt toe te roepen. Zo zijn er in 2016 en 2017 op 5 verschillende plaatsen in Gingelom camera’s met nummerplaat herkenning (ANPR) geïnstalleerd om een beter zicht te krijgen op wie er allemaal Gingelom in- en uitrijdt. In de strijd tegen inbraken komen we tussen in de aankoop van een alarminstallatie. Er kan ook een gratis advies gevraagd worden waarbij onze lokale politie bij u thuis richtlijnen geeft om uw woning met kleine ingrepen beter te beveiligen. Toen medio 2017 er een wettelijk kader was voorzien voor de WhatsApp toepassing, heeft Gingelom hier fors op ingezet. Ondertussen zijn er al vier dergelijke buurtpreventie groepen actief. Wanneer iemand in de WhatsApp groep iets verdachts ziet of hoort, zoals vermoedens van inbraak of diefstal, kan dit eenvoudig via de groep gemeld worden. Deze buurtpreventiegroepen zijn eigenlijk extra oren en ogen van de politie.

Investeren in meer verkeersveiligheid Als automobilist, als fietser, als voetganger, iedereen kijkt door zijn eigen bril naar de veiligheid op de weg. Ook in Gingelom verschillen de meningen over hoe mobiliteit en veiligheid moeten aangepakt worden. Na vele vergaderingen, contacten, discussies, rondvragen en adviezen werd goedkeuring gegeven aan ons mobiliteitsplan. Een eerste concreet gevolg van dit plan zijn de vertragende poorteffecten die op een 10-tal plaatsen geplaatst werden en de f litscontroles die opgevoerd werden. Met de scholen worden veelvuldige acties opgezet om onze kinderen op de gevaren van het dodend verkeer te wijzen. Initiatieven zoals de dag van de jonge fietser, de ‘strapdag’, de autoluwe schooldag, verkeersinfo door de politie in de scholen, … zullen hier zeker toe #JIJMAAKT GINGELOM - SEPTEMBER 2018

5


bijdragen. Ook werd de parkeerproblematiek aan de school in Montenaken, na de aanleg van een extra parking achter de sporthal, onder de vorm van een ‘kiss & ride-zone’ aangepakt.

Een beleid dat mensen samenbrengt Als beleidsploeg vinden wij de verbondenheid tussen de inwoners belangrijk. In een maatschappij waar vluchtige contacten de norm zijn, waar we steeds minder tijd hebben voor elkaar, voor onze buren, voor onze vrienden, willen wij de mensen terug meer samen brengen. Onze groeiende wijk- en buurtfeesten en onze dorpspuzzel zijn wat dat betreft een schot in de roos. En wat te denken van onze oproep om samen op de Groenplaats voor onze Rode Duivels te supporteren: dat werd een grandioos succes. In deze sociale verbondenheid speelt ook het verenigingsleven een belangrijke rol. Wij hebben dan ook getracht al deze sociale netwerken wat meer subsidies toe te stoppen hetgeen resulteerde in een verhoging van dit budget met 8.000 euro. Eveneens werd de toelage voor het organiseren van wijk- en/of straatfeesten opgetrokken en werden de dorpskermissen ondersteund door aan kinderen tot 12 jaar kortingsbonnen aan te bieden. Ondertussen zijn ook de eerste afspraken voor een samenwerking rond het jeugdvoetbal tussen onze drie voetbalverenigingen gemaakt. Sinds twee jaar nodigen we al onze inwoners uit op een nieuwjaarsdrink, wat door honderden aanwezigen zeer gesmaakt wordt. Bovendien werd op 17 december 2017 de sport- en recreatiesite ‘Het Meerplein’ in Montenaken geopend. Hiermee kreeg Gingelom meer dan 8.200 m² bijkomende sport- speel en parkeerruimte. ‘Het Meerplein’ is voorzien van de nodige verlichting en is uitgerust met een kunstgrasveld, polyvalent basketterrein, een Finse piste en een speeltuin.

Zwerfvuil: hoe is dat toch mogelijk! Net zoals velen van jullie storen ook wij ons aan het feit dat de grachten en bermen bevuild worden met blikjes, plastieken f lessen en andere rommel. Om onze gemeente netjes, proper en leef baar te houden, is onze technische dienst dagelijks op de baan om straten te vegen, zwerfvuil en sluikstort op te ruimen en huisvuilbakjes te ledigen. Wij doen dit echter niet alleen. In oktober 2016 lanceerden we ons project van zwerfvuil meter- en peters. Dit bleek al snel een succesvolle formule. Ondertussen telt onze gemeente een 60 tal vrijwilligers die het openbaar domein in Gingelom opruimen. Als gemeentebestuur zijn we dankbaar voor zoveel medewerking. Het vuil weg en bloemenperkjes erbij. Zo wordt onze gemeente nog f leuriger.

Het afvalbeleid in Gingelom: anders en goedkoper dan elders In tegenstelling tot haast alle Limburgse steden en gemeenten stapte Gingelom niet mee in het verhaal van de Limburgse afval-intercommunale Limburg.net omdat we niet willen dat de afvalfactuur zou verhaald worden op de inwoners. In Gingelom kost de verwerking van het afval 500.000 à 600.000 euro per jaar. De gemeente blijft deze kost op zich nemen en rekent hem bewust niet door aan de inwoners. Aansluiten bij Limburg.net zou betekenen dat de afvalkost tussen de 80 en 150 euro duurder zou worden. En dan tellen wij nog niet de verhoogde opgelegde kostprijzen op het containerpark mee. Immers, als Limburg.net overneemt zal ook deze kost stijgen onder meer door het opgelegde gebruik van een weegbrug.

Van peuter tot jongvolwassene: wij denken aan iedereen De gemeente Gingelom probeert aan de vragen van de jeugd op meerdere manieren tegemoet te komen. Wij steunen de jeugd- en socio-culturele verenigingen in de uitbouw van hun werking door bijvoorbeeld aankopen te doen zoals een EHBO-koffer, veiligheidsvestjes, sorteerbakken (om bewust te recycleren), en een spel- en fuif koffer. Daarnaast organiseren wij jaarlijks een aantal evenementen. Het sinterklaasfeest, de computer- en wetenschapskampen, schoolsportdagen en technopolis@school, kleuternamiddagen, sportkampen, noem maar op. Hier willen we de kinderen van Gingelom de kans geven om zichzelf sportief, cultureel en sociaal te ontplooien. Wij houden bewust onze prijzen laag opdat niemand uit de boot zou vallen. In de zomer ligt onze focus op de speelpleinwerking. Een groep van jonge, gedreven animatoren vangen 6 weken lang gemiddeld 100 kinderen per dag op. Leuke dagelijkse activiteiten worden afgewisseld met uitstappen allerhande. Regelmatig krijgen de kinderen op het speelplein zelf bezoek van o.a. een poppentheater, een dierenshow, een minicircus. Genieten geblazen! Voor onze studenten en jong volwassenen lanceerden we het project ‘nestverlaters’ met als doel deze jongeren wegwijs te maken in het reilen en zeilen van het alleen wonen. Jonge ouders ontvangen een geboortepremie en worden op het gemeentehuis uitgenodigd voor een gezellig onderonsje met nuttige opvoedings- en verzorgingstips. De opvangcapaciteit van onze gemeentelijke crèche ‘Minimax’ werd verhoogd. Vanzelfsprekend schenken we extra aandacht aan kinderen die opgroeien in armoede. Voor begeleiding van deze gezinnen is er extra personeel aangetrokken en vanaf dit jaar is er een septembertoelage goedgekeurd om de schoolkosten in deze gezinnen te verzachten.

6

#JIJMAAKT GINGELOM - SEPTEMBER 2018


Infrastructuurwerken

Wegenis en rioleringswerken, zijn voor ons een nooit eindigend verhaal! Van 2013 tot eind dit jaar zullen we voor 2.060.000 euro geïnvesteerd hebben in de aanleg en onderhoud van veilige wegen en rioleringen, in de verfraaiing van pleintjes, in de aanleg van stoepen enz. Ondertussen zijn haast alle dorpskernen vernieuwd en/of verfraaid. Gingelom vervult een pioniersrol inzake erosiebestrijding. De laatste 20 jaar werden er meer dan 20 water- en modder beheersingswerken uitgevoerd. Deze mix aan kleine en grote ingrepen heeft ondertussen zijn nut bewezen. Samen met wateringen Sint-Truiden zetten wij onverminderd deze strijd verder, een strijd waar we nog altijd jaarlijks tussen de 150en 200.000 euro aan besteden.

Wonen in Gingelom Zoals blijkt uit de bevraging van het agentschap ‘Binnenlands Bestuur Vlaanderen’, wonen de mensen heel graag in Gingelom (91% van de 930 ondervraagden). Wij zetten dan ook hoog in op kwaliteitsvol wonen. Een woonbeleid omvat niet enkel grote projecten en acties, ook de individuele bewoner wordt begeleid en geholpen om zijn woonsituatie te verbeteren. Naast onze eigen zeer kwaliteitsvolle medewerkers biedt de Stebo-adviseur persoonlijk advies aan ons woonloket. Daarnaast staat een architect ter beschikking voor technische en stedenbouwkundige vragen. Ook worden er regelmatig infosessies gehouden over onderwerpen als energie, premies, vergunningen, enz. …. De laatste tien jaar zijn in Gingelom 1000 inwoners bijgekomen, een uitzondering in Limburg. Een recent gepubliceerde studie in het Belang van Limburg toonde immers aan dat in alle andere Limburgse gemeenten het aantal inwoners afnam waardoor ook de vergrijzing toenam. Niet zo bij ons! De vergrijzing zal in Gingelom geen impact hebben op het financiële evenwicht van onze gemeente!!

Er bij horen en meedoen De informatiekanalen die Gingelom aanreikt zijn talrijk en gevarieerd. Ons maandelijks infoblad, onze gemeentelijke website, onze digitale nieuwsbrief, onze facebookpagina, en zelfs als je even moet wachten in het gemeentehuis wordt u geïnformeerd via verschillende infoschermen in de hal. Mensen inspraak geven en laten meedenken is onze betrachting. Ons meldpunt is alom gekend en we hebben ook verschillende adviesraden in werking. Heel regelmatig houden wij ook infovergaderingen over diverse onderwerpen, herinner u de toelichting over het erfenisrecht, over de bouwpremies, de herbestemming van kerken, … Tot slot hebben wij ook de digitale sneltrein niet gemist. Via de elektronische identiteitskaart kunnen jullie allerlei attesten en dossiers opvragen, is er ons e-loket, iedere dienst heeft zijn eigen mailadres en je kan uw bouwdossier digitaal indienen. Patrick, Jan, Ingrid, Rita, Annick en Geert

ROMEINEN GESPOT IN GINGELOM Gallo-Romeinse graf heuvels of tumuli liggen overal verspreid in Haspengouw maar Gingelom telt er wel zes op een boogscheut van elkaar. Deze 2000 jaar oude graf heuvels getuigen van een rijke geschiedenis en maakten deel uit van Romeinse villa’s. In 2014 werden de 3 tumuli-sites volledig gerestaureerd en in hun oude glorie hersteld. Bomen werden gekapt, natuurlijke materialen zoals een vlinderpad, rustbanken, picknicktafels en infopanelen aangekocht. Om de 2 jaar vindt er een tumuli-event plaats en ook dit jaar op 25 juni waanden we ons even voor één dag een Romein. 350 bezoekers wandelden, fietsten of namen de huif kar naar de twee en drie Tommen waar een workshop en metaaldetectoren even de Gallo-Romeinse cultuur terug lieten heropleven. In Gingelom loopt het toeristisch seizoen door alle seizoenen heen want de bloesems, de vierkantshoeven, de kerken en kapellen, allen in een mooi glooiend landschap gelegen, maken van Gingelom een aantrekkelijke toeristische pleister. Ingrid Scheepers Schepen van toerisme

#JIJMAAKT GINGELOM - SEPTEMBER 2018

7


sp.a goesting 1

LISMONT Patrick

2

SCHEEPERS Ingrid

3

THIERIE Rita

4

PRINCEN Annick

5

VANMOLLE Pascal

6

WILLEMS Ruth

7

BEX Rohnny

8

PUTZEYS Koen

9

BEX Linda

10

ABRAHAMS Winand

11

KNAEPEN Vanessa

12

OP DE LOCHT Evy

13

DE GEYTER Filip

14

STRAUVEN Elke

15

INGELBOSCH Benny

16

VOLONT Malorie

17

BOYEN Ferdi

18

MOYAERS Geert

19

WICHELER Jan

HOE MOET JE GELDIG STEMMEN? •

Naast de naam van elke kandidaat staat een bolletje dat je kan inkleuren. Je kan de bolletjes van één of meerdere kandidaten inkleuren, zo breng je een naamstem of voorkeurstem uit. Opgelet, je mag maar op één lijst stemmen!

Bovenaan de lijst staat ook een bolletje dat je kan inkleuren. Zo geef je een lijststem of kopstem en geef je aan akkoord te zijn met de volledige volgorde van de lijst van die ene partij.

Naast deze lijststem mag je op dezelfde lijst, niet op een andere, nog één of meerdere naamstemmen geven.

Je stem is ongeldig wanneer je op verschillende lijsten hebt gestemd. Als er op papier gestemd wordt, mag je niets schrijven of tekenen op het stembiljet. Je mag het ook niet beschadigen of er iets tussen steken. Geen enkel bolletje aanduiden, levert een blanco stem op. Deze worden samengeteld met de ongeldige.

Bovenaan vlnr: Vanessa Knaepen - Malorie Volont - Geert Moyaers - Koen Putzeys - Patrick Lismont - Filip De Geyter - Evi Op de Locht - Ferdi Boyen - Pascal Vanmolle - Rohnny Bex - Jan Wicheler - Winand Abrahams Onderaan vlnr: Annick Princen - Ruth Willems - Rita Thierie - Ingrid Scheepers - Linda Bex - Elke Strauven - Benny Ingelbosch

DEZE #JIJMAAKT GINGELOM IS EEN UITGAVE VAN SP.A GINGELOM - V.U. DAAN DECKERS, GUFFENSLAAN 108, 3500 HASSELT

#JIJMAAKT GIngelom september  

Lees onze september uitgave van JIJ MAAKT Gingelom

#JIJMAAKT GIngelom september  

Lees onze september uitgave van JIJ MAAKT Gingelom

Advertisement