{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

SpæncomNyt November 2019 • Nr.61

3D MODEL EN STOR HJÆLP

– SKIBAKKE TAGET I BRUG

NYT PRODUKT

EFFEKTIVISERER MONTAGEN

BLOMSTER, FRUGT OG GRØNT

I NY INDPAKNING


3D MODEL EN STOR HJÆLP

– SKIBAKKE TAGET I BRUG ET AF DE MEST SPEK TAKUL ÆRE OG OMTALTE DANSKE BYGGERIER I NYERE TID ER UDEN TVIVL AMAGER BAKKE, HJEMSTED FOR AMAGER RESSOURCE CENTER – ET GIGANTISK FORBR ÆNDINGSANL ÆG MED SKIBAKKE, KL ATREVÆG OG REKREATIVE ANL ÆG PÅ TOPPEN.

Et spændende og visionært projekt åbnede dørene for publikum i starten af oktober måned. Et projekt, hvor Consolis Spæncom har bidraget med 1.700 m2 vægge og 21.000 m2 huldæk. For at gøre skibakken så udfordrende som muligt, hælder taget i alle mulige retninger, og derfor har projektet ikke været muligt at gennemføre uden brug af en 3D model, da der ikke er nogle af huldækkene, som har samme hældning eller placering. Det fortæller ingeniør i Consolis Spæncom Henrik Jensen. ”Vi udviklede et designværktøj i Tekla specifikt til denne sag, som effektiviserer optegningen af huldæk på baggrund af de allerede kendte placeringer i den modtaget Tekla model. I samme ombæring modificerede vores tekniske designere elementerne i forhold til nødvendige vederlag og inddelinger. Huldækkene blev herefter sammenlignet med rådgiverens model, og derved kunne det ses, om der var dele, der ikke passede sammen. Ved hjælp af Tekla blev der herefter udarbejdet arbejdstegninger, nummerering af tegningerne og antal varianter for produktionen.” At informationen flød åbent, og oplysningerne blev udvekslet løbende, var med til at sikre et effektivt og godt samarbejde mellem de forskellige aktører. For stålleverandøren gav det f.eks. en stor fordel at kunne bruge placeringen af Consolis Spæncoms huldæk til at svejse kiler og opklodsninger på stålbjælkerne. Dermed kunne de svejse under ordnede forhold på fabrikken frem for at gøre det på byggepladsen. Projektet er tegnet af BIG - Bjarke Ingels Group, og fagentreprisen på bl.a. montage og sammenstøbning af de mange betonelementer stod Züblin for.


NY ADM. DIREKTØR

TIL CONSOLIS SPÆNCOM vi bl.a. har øget vores produktion væsentligt og igangsat tiltag, der på sigt vil gavne både Consolis Spæncom og Consolis Spæncoms kunder,” siger Stine Egsgaard. Magnus Ström er svensker og har en bred professional baggrund med solid ledelseserfaring i en projekttung virksomhed. Han kommer fra en stilling som VP hos den internationale teknologi- og industrivirksomhed ABB, hvor han har arbejdet i både Sverige og Kina.

MAGNUS STRÖM (49) ER BLEVET UDNÆVNT SOM NY ADM. DIREK TØR I CONSOLIS SPÆNCOM, HVOR HAN TILTR ÅDTE 1. OK TOBER. HAN HAR AFLØST STINE EGSGA ARD, DER I MARTS MÅNED BLEV HENTET IND I EN MIDLERTIDIG ROLLE SOM ADM. DIREK TØR MED SPECIFIKKE LEDELSESMÆSSIGE OPGAVER.

”Jeg har været rigtig glad for at kunne bidrage med mine kompetencer og erfaring i det sidste halve års tid, hvor

”Jeg er rigtig glad for at have fået denne spændende mulighed og er gået til opgaven med stor ydmyghed”, fortæller Magnus Ström. ”Det er en ny branche, så jeg har haft mine øjne og ører åbne, så jeg efterfølgende kan medvirke til yderligere at styrke Consolis Spæncom på det danske marked. Derudover ser jeg store muligheder for at udnytte vores tilhørsforhold til den internationale koncern Consolis til gavn for Consolis Spæncoms kunder.” Stine Egsgaard fortsætter sin bestyrelses- og interimkarriere. Hun er dog til rådighed i en overgangsfase for at sikre den bedst mulige overlevering til den nye direktør.

NYT PRODUKT

EFFEKTIVISERER MONTAGEN SOM EN VIDEREUDVIKLING AF ELEVATORSK AK TENE HAR CONSOLIS SPÆNCOM UDVIKLET EN PR ÆFABRIKERET ELEVATORTOP OG GUBBE, DER ER MED TIL AT GIVE EN MERE EFFEK TIV MONTAGE.

Elevatortoppen og gubben består af fire vægge og en plade støbt i ét stykke på fabrik med fire løft i toppen, så den er nem at montere på byggepladsen. Hermed kan den også monteres uden afstivninger og vertikale sammenstøbninger, hvilket reducerer montagetiden og samtidig øger sikkerheden. Toppene leveres med indstøbte løfteøjer, som senere skal anvendes i forbindelse med installationen af elevatoren. Alternativet til elevatortoppen er at montere og sammenstøbe fire vægge på byggepladsen og efterfølgende toppladen. Antallet af løft er derfor fem i stedet for ét, og der skal i alt indstøbes 12 løfteankre i de fem elementer. Dermed bliver denne løsning væsentlig dyrere end den nye præfabrikerede løsning. Der er således både en pris-

mæssig, tidsmæssig og sikkerhedsmæssig fordel med de nye elevatortoppe og gubber. Det første projekt, hvor den nye løsning er benyttet, er boligbyggeriet Stationskvarteret, Nærheden, på Consolis Spæncoms gamle fabriksgrund i Hedehusene.


BLOMSTER, FRUGT OG GRØNT

I NY INDPAKNING

TRANSPORTVIRKSOMHEDEN ALEX ANDERSEN ØLUND A/S HAR I ODENSE FÅET OPFØRT NYE TERMINALBYGNINGER, ADMINISTRATIONSBYGNINGER, VÆRKSTED, TANKANLÆG OG VASKEHAL. ALT SAMMEN OPBYGGET SOM ET STORT H.

Alex Andersen Ølund A/S er siden starten i 1964 vokset konstant og er i dag en af de store transportfirmaer i Danmark. De beskæftiger sig bl.a. med transport af blomster, frugt og grønt og andre temperaturfølsomme varer samt stykgods af enhver art for mere end 20.000 kunder i Skandinavien og Centraleuropa. I 2017 blev det besluttet at bygge nyt i Højme ved Odense. MJT blev hyret til at stå for opgaven, og Mogens Linnebjerg Mortensgaard blev sat på opgaven som projektchef. ”Bygherren ønskede en fremtidssikret og bæredygtig bygning, og derfor valgte vi en betonelementløsning med sandwichfacader, der sikrede fuldisolerede koldhaller. Som bygherrerådgiver udbød vi de enkelte fag­ entrepriser i åben udbud, og i samarbejde med bygherren valgte vi de virksomheder, hvor tid, kvalitet og pris hang bedst sammen. Vi ville gerne have Consolis Spæncoms

SpæncomNyt Spæncom A/S Akacievej 1 DK-2640 Hedehusene

store erfaring i spil, og derfor var der en vurdering af, hvilken bips model, der skulle vælges, så vi fik Consolis Spæncom mest muligt med og dermed sikrede det bedste projekt for bygherren.” Consolis Spæncom har leveret og monteret huldæk, TTS tagelementer, søjler, bjælker, vægge og facader. Sidstnævnte i såvel grå afsyret og sort frilagt til terminalhallerne og hvid afsyret til administrationsdelen.

dersen Ølund A/S og de relaterede virksomheder, der lejer sig ind, fik brug for mere plads. Det samlede antal kvadratmeter endte derfor på 28.000 m2, og så er byggeriet af en 8.000 m2 ny terminal 3, ved siden af det nye store byggeri, netop startet op.

”Et eksempel er, at facadeelementerne er med til at danne soklen, så der ikke skulle støbes et skaft op. Med denne løsning er der isolering helt ned til jorden, så energimæssigt er det en langt sundere konstruktion. Samtidigt sparede vi beton, tid og arbejdskraft og skulle ikke tænke på at beskytte mod kuldebro’er. For at have samme udseende var de nederste 1,10 m i grå afsyret, og resten af facadeelementet var en sort frilagt overflade.”

"Det er gået hurtigt, og vi har oplevet Consolis Spæncom som en ekstrem professionel samarbejdspartner, der har leveret elementer til tiden”, siger Mogens Linnebjerg Mortensgaard. ”Da det er et dyrt set-up med kraner og personale, skal svar og reaktionstider hænge sammen, og det har det gjort. Derudover har der været en faglig og ærlig dialog gennem hele processen, og især samarbejdet med Consolis Spæncoms montageafdeling har været godt. Alle terminerne er overholdt, og sikkerhedsmæssigt faldt bygherrens krav helt naturligt for montageafdelingen, som gjorde en stor indsats på alle fronter. Det er altid en fornøjelse at kunne skabe mere værdi for bygherren ved at bruge gode leverandører, og det må vi sige, at vi har for Alex Andersen Ølund A/S”.

Byggeriet var oprindeligt planlagt til at være på 16.000 m2, men blev løbende udvidet, da både Alex An-

Byggeriet blev taget i brug som planlagt tilbage i marts måned, hvor blomstersæsonen startede op.

Mogens Linnebjerg Mortensgaard fortæller, at Consolis Spæncom bød ind med flere gode detaljeløsninger.

udgives af Spæncom A/S - Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Borgergade 102 DK-4241 Vemmelev

Soneberg 7 DK-6000 Kolding

Letvadvej 37 DK-9200 Aalborg SV

Tlf. (+45) 8888 8200 E-mail: info@spaencom.dk www.spaencom.dk

Profile for Spæncom A/S

SpæncomNyt 61  

SpæncomNyt 61  

Profile for spaencom