Page 1

nespa? BelgiĂŤ - Belgique P.B. 1099 Brussel X 1/2445

Brussel

Juni 2012

Belastingbrief invullen? Ik kan u helpen 4

Bernadette Vriamont Gemeenteraadslid


zwembad

Zinkend schip zoekt kapitein Dat het gemeentelijk zwembad Neptunium geen directeur heeft, is ook de Schaarbeekse zwemmers niet ontgaan. Ze protesteerden luidkeels tegen het erbarmelijke beleid en vragen de aanstelling van een nieuwe directeur. Een jaar geleden stapte de directeur van Neptunium op. FDF-schepen voor sport Sait Köse probeerde zijn kabinetschef als nieuwe directeur aan te stellen. Dat was buiten de zwembadgebruikers gerekend. Zij vroegen een open en correcte procedure. De schepen vindt het niet zo’n goed idee om de procedure nog voor de verkiezingen op te starten. Fout, vindt sp.a Schaarbeek, want er is een nieuw beleid nodig voor het zwembad en dat is dringend. De waterkwaliteit van Neptunium behoort tot de beste van Brussel, maar voor de rest zijn er veel problemen: de hygiëne laat te wensen over, warme lucht verdwijnt langs tochtige kieren, de toegangspoortjes vertonen defecten, verf bladdert af en over de dringende renovatie blijft het oorverdovend stil. Hiervoor is een directeur nodig die de leiding op zich neemt, zodat mensen terug graag en goed in Neptunium kunnen zwemmen.

02

OCMW in nood Steeds meer mensen kloppen aan bij het OCMW van Schaarbeek. Daardoor wordt de werkdruk bij het personeel almaar hoger. Het ongenoegen bij het OCMW-personeel is groot en leidde dit voorjaar tot een staking. Het is niet de eerste noodkreet. Bernadette Vriamont, gemeenteraadslid: “De vakbonden zijn misnoegd over enkele ontslagen die ze onterecht vinden. Maar hun ergste klacht gaat over de werkomstandigheden en het gebrek aan personeelsbeleid. Maatschappelijk werkers moeten zeer veel dossiers behandelen. De kwaliteit van de dienstverlening lijdt daaronder.” Het Schaarbeekse OCMW kwam al eerder negatief in het nieuws. Bernadette: “Er was de fraude met een schoolverlater en misbruik met frauduleuze echtscheidingen. Nu groeit de financiële crisis het OCMW en de gemeente boven het hoofd. Hoog tijd voor een ernstig debat over de toekomst van het OCMW.”

nespa? - juni 2012


favoriete plekje

De Linthoutse werkmanswoonwijk uit 1870 Het favoriete plekje van Matthias Van Wijnendaele Tussen de Generaal Gratrystraat en de drukke Roodebeeklaan ligt een baken van rust en groen. Hier wordt het drukke stadsritme even onderbroken. Dit eilandje midden in de stad lijkt wel een rustig plattelandsdorp. Kleine, perfect onderhouden privétuintjes geven uit op een openbaar pad. Vrijstaande werkmanshuisjes wisselen hoge woongebouwen af. Moestuintjes worden gedeeld, twee doodlopende straten houden auto’s tegen en zorgen voor speelruimte. Je hoeft je nergens onveilig te voelen. Dit is een leefbare verdichting van de stad. De sociale cohesie is groot. Bordjes verwijzen naar het grootste probleem in deze wijk: ‘les crottes de chien’. Deze wijk werkt! Mijn favoriete plekje bewijst dat een duurzame stadsvisie op mensenmaat in 150 jaar tijd amper is veranderd. Architecten kunnen Brussel wel hertekenen, maar om succesvol te zijn komen ze best hier eens kijken. Projectontwikkelaars ‘toeteren’ graag dat torens het beste antwoord zijn op de bevolkingsgroei. Deze oase van rust bewijst dat het anders kan.

Municipal Elections of October 14: Want to vote? Please register first. The competences of Belgian municipalities are broad. Their decisions have a direct impact on daily life such as parking policy, waste, road construction, housing, squares and parks, schools, culture, sport, security and much more. Citizens of the European Union living in another Member State have the right to vote in municipal elections in their place of residence. They also have the right to run for office in the municipality where they live. Are you a citizen of an EU-Member State (+18 years) and resident in a Belgian municipality? You can vote too in October, but you have to register before July 31, 2012. You retain the right to vote in local, regional and European elections in your country of origin. http://www.blbe.be/en/elections2012 http://brusselverkiezingen2012.irisnet.be

matthias.vanwijnendaele@gmail.com

nespa? - juni 2012

03


parkeerbeleid

Creatief parkeren De meerderheid heeft voor de zoveelste keer het parkeerreglement gewijzigd. Bezoekers kunnen een krasbiljet van 5 euro kopen waarmee ze vier uur kunnen parkeren. Bezoekers van een toprestaurant parkeren gratis… Aan het gemeentehuis zijn 15 parkeerplaatsen voorbehouden voor de schepenen. Op vraag van een restaurant besliste de meerderheid om vier van die plaatsen te verhuren aan het restaurant, voor 200 euro per jaar per plaats. Bernadette Vriamont, gemeenteraadslid: “Parkeren is een probleem in Schaarbeek, daar moeten we niet flauw over doen. Toch is deze aanpak ongehoord. De meerderheid bevoordeelt één enkele handelszaak. Waren de andere handelaars op het plein wel op de hoogte van dit initiatief?” De burgemeester liet intussen weten dat de overige beschikbare parkeerplaatsen geveild zullen worden aan de hoogste bieder. Bernadette: “Wellicht komt er nu een prijzenopbod. Uiteindelijk zal de doorsnee Schaarbekenaar daarvan de dupe zijn. Ik betreur dat.”

04

Hulp nodig bij het invullen van uw belastingbrief? Wij helpen u graag op woensdag 13 juni en donderdag 21 juni, van 16 tot 18 uur Café Eden (Pasta & Basta), Colignonplein 21, 1030 Schaarbeek (naast het gemeentehuis) Maak een afspraak bij Bernadette Vriamont, 0497-110 450

bernadette.vriamont@s-p-a.be

nespa? - juni 2012


© Stad Gent

mobiliteit

Meer ruimte voor beter zichtbare fietsers Fietsen is de snelste, gezondste en goedkoopste manier om zich te verplaatsen in de stad. De fiets palmt heel wat minder ruimte in dan de auto. Redenen genoeg om de fiets de plaats te geven die hem toekomt. Niet ten koste van, wel naast de auto. Verkiezingskandidaat Matthias Van Wijnendaele : “In Schaarbeek fietsen is niet evident. Fietsers krijgen in onze gemeente amper ruimte. Ze laveren tussen voorbijrazende auto’s, moeten dubbelparkeerders en openslaande deuren ontwijken en zich een weg banen door smalle en steile eenrichtingsstraten. De Schaarbeekse meerderheid heeft hier geen aanpak voor.” Fietsstraten tussen de pleinen Hoe maak je de fiets zichtbaar in de stad? Hoe geef je een fietser de nodige ruimte in de smalle straten van Schaarbeek? Matthias: “De Gentse fietsstraten zijn een goede praktijk. Ook Gent heeft veel smalle straten. Een fietsstraat wordt aangelegd in een straat met vooral plaatselijk verkeer, waar geen ruimte is voor een apart fietspad. De fietser heeft voorrang, maar autoverkeer blijft mogelijk.” Gent is vlak. Schaarbeek heeft veel hoogteverschillen. Zullen fietsstraten dan de Schaarbekenaren op de fiets krijgen? Matthias: “Er zijn heus wel mogelijkheden om comfortabel

nespa? - juni 2012

te fietsen in Schaarbeek. Je moet fietsers de weg wijzen. Er bestaan vandaag al gewestelijke fietsroutes. Laat met de fietsstraten zien hoe een fietser een vlak parcours kan rijden. Maak van de Maalbeekvallei een vlakke fietsas tussen het SintJoostplein en het station van Schaarbeek. Fietsen van Plasky tot het kanaal zou een evidentie moeten worden, geen uitdaging.” sp.a Schaarbeek heeft een ambitieus plan met een netwerk van fietsstraten die langs de as Sint-Joost — station Schaarbeek aansluiten op het kanaal. Het plan verbindt de Schaarbeekse pleinen met elkaar via fietsstraten. Autoverkeer blijft beperkt tot de hoofdwegen.

Sinds het eerste fietsplan van toenmalig minister van mobiliteit Pascal Smet werd bijna 100 kilometer fietspad in het Brussel gewest aangelegd. Met resultaat: sinds 2003 stijgt het aantal fietsers jaarlijks met 13 tot 25%. Maar Brussel is er nog lang niet. Amper 4% van alle verplaatsingen gebeurt met de fiets, terwijl het gewestelijk mobiliteitsplan 20% vooropstelt. In Kopenhagen gebeurt 40% van alle verplaatsingen met de fiets.

05


Mid-term rapport Brusselse regering

sp.a-fractie Brussels parlement evalueert Ninoofsepoort werk gewestregering

Kwart van eigen doelstellingen niet gehaald Op 12 juli 2009 had de huidige Brusselse regering een regeerakkoord klaar. De regering is dus al meer dan 2,5 jaar bezig en de legislatuur duurt tot 2014. Tijd voor een mid-term evaluatie, vonden de Brusselse sp.a-parlementsleden. sp.a screende het werk van de Brusselse regering, volgens de prioriteiten die ze zelf heeft bepaald in haar regeerakkoord. Hieronder leest u de belangrijkste bevindingen.

Elke Roex

Fouad Ahidar

Jef Van Damme

Sophie Brouhon

eroex@bruparl.irisnet.be

fahidar@bruparl.irisnet.be

jvandamme@bruparl.irisnet.be

sbrouhon@bruparl.irisnet.be

Brussels parlementslid

Brussels parlementslid

Demografische groei

1 Ninoofsepoort

De Brusselse bevolking groeit nog sneller dan verwacht, maar slimme maatregelen voor meer crèches en scholen blijven uit. De regering maakt haar regierol niet waar. Het creëren van nieuwe woningen versnelt, maar niet genoeg. Om de doelstellingen inzake huisvesting te halen is nog 30 jaar nodig. Het begrotingsbeleid is onzorgvuldig. Nieuwe middelen zoals bij de herfinanciering van Brussel worden meteen opgesoupeerd en de schuldlast per gezin neemt voortdurend toe.

2800 06

Extra plaatsen kinderopvang te creëren tegen 2014 (Barcelonanorm).

Brussels parlementslid

Brussels parlementslid

Werkgelegenheid 2 Ninoofsepoort De minister van werk weet heel goed wat hij moet doen om de werkloosheid te doen dalen: investeren in een individuele begeleiding op maat van de werkzoekende. Maar andere regeringspartners zijn er tegen, vinden het te duur of willen geen werkzoekenden opjagen… Tja, dan bereik je natuurlijk weinig. Ook op de beloofde jobs is het nog wachten.

1/350

Brussel heeft 1 arbeidsbemiddelaar voor 350 werkzoekenden. De EU-norm is 1 consulent per 60 werkzoekenden. Wallonië (1/150) en Vlaanderen (1/70) scoren beter.


Duurzame ontwikkeling

3 Ninoofsepoort Uitgerekend het departement leefmilieu bracht de kandidatuur voor Eco Capital in gevaar. Het Gewest heeft de shortlist van de Europese commissie (die het label Eco Capital uitreikt) niet gehaald. Te veel fijn stof en slechte luchtkwaliteit leverden het Gewest slechte punten op. Concrete maatregelen tegen verkeerspollutie, zoals diesel ontmoedigen via een hervormde verkeersbelasting, blijven uit. Ook met afvalrecyclage vlot het niet: Brussel heeft nog altijd maar twee gewestelijke containerparken. Het beleid om de autodruk te verminderen is ondermaats. 20 miljoen kilometer, Cyclovia, Lyon fietsstad,… Mooie communicatie over het fietsbeleid, maar op het terrein valt er weinig van te merken: geen nieuwe fietspaden of een Gewestelijke Fietsroute. Tegengestelde visies en de versnippering van de bevoegdheid mobiliteit over twee regeringsleden maken van Brussel een autostad en file-hoofdstad.

4

Armoede

Het armoederapport is een schitterend instrument, het actieplan armoedebestrijding een afknapper. Op doortastende acties blijft het wachten. Samenwerking met andere overheden blijft uit.

24,5%

In 2010 groeide één kind op vier op in een gezin zonder een inkomen uit arbeid. Geen werk hebben verhoogt het risico op armoede aanzienlijk.

100

82 KM

90 80

Aanleg gewestelijke fietsinfrastructuur Legislatuur 2004-2009 Legislatuur 2009-2014

70 60 50 40 30

7,6 KM

20 10 5 PERIODE SMET

5

GROUWELS DE LILLE

Internationalisering

Brussel heeft veel troeven voor bedrijven en qua toerisme. Die troeven worden niet uitgespeeld. Brussel moet zowat de enige stad zijn op het Noordelijk halfrond zonder citymarketing.

17 miljoen euro Budget voor internationale uitstraling van Brussel. Veel geld voor weinig resultaten.

Conclusie De Brusselse regering haalt nog geen 25% van haar eigen vooropgestelde doelen. Die 25% zijn vooral studiewerk en plannen, geen echte realisaties. Wil de regering tegen 2012 effectief een verschil maken op het terrein, dan zal ze een serieus tandje moeten bijsteken. De bevindingen van sp.a werden gebundeld in een rapport. Wil u de uitgebreide versie van het rapport nalezen? Bel naar 02-549 66 55 of mail naar sp.a@bruparl.irisnet.be. Zie ook www.spa-brussel.be.

07


RAPPORT VAN DE REGERING

11 juli

MID LEGISLATUUR EVALUATIE 2009-2014

Feest van de Vlaamse Gemeenschap

Het rapport is beschikbaar in het Nederlands en het Frans.

Bel naar 02-549 66 55, mail naar sp.a@bruparl.irisnet.be of stuur een brief naar sp.a-fractie, Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 1005 Brussel. U vindt het rapport ook digitaal op www.spa-brussel.be

in de Steenstraat, in De Markten, het Brussels Parlement, de Bijstandskerk Raymond-wandelingen imposante muzikale afsluiter op de Grote Markt Levende legende Raymond van het Groenewoud is spilfiguur van deze editie. Woensdag 11 juli 2012 vanaf 12 uur in hartje Brussel gratis www.feestinbrussel.be

Met de steun van Pascal Smet Vlaams minister voor Brussel

V.U. en verzendadres sp.a Brussel / Raf Devos Grasmarkt 105 bus 37 - 1000 Brussel

5.

Arm

4.

De vier Brusselse s.pa parlementsleden evalueerden het werk van de Brusselse regering in een rapport. Wil u het volledige rapport nalezen op papier? Dat kan.

Concerten op een 20-tal locaties

Afgiftekantoor Brussel X Erkenningsnummer P802015 Verschijnt 4 x per jaar in maart - juni - sep - dec

oe ikk de elin g Int ern ati on Co alis ncl usi eri es ng

id

ntw

eo

he

3.

Du

urz am

gen

gel e

gra fisc

We rk

mo

2.

De 1.

Inl

eid

ing

he

gro

ei

Dat wordt gevierd, zeker in Brussel

nespa Schaarbeek  
nespa Schaarbeek  

nieuwsbrief sp.a Brussel