Page 1

nespa? BelgiĂŤ - Belgique P.B. 1099 Brussel X 1/2445

Brussel

Juni 2012

Jef Van Damme Schepen

Š Hilde Verbeken

Blijven werken aan veiligheid

3


werk

Tania maakt werk van werk Tania Dekens is kabinetschef van minister van Werk Monica De Coninck (sp.a). Ze timmert samen met de minister hard aan de weg om meer mensen aan het werk te krijgen. Meer mensen aan de slag vergt niet alleen goed onderwijs en opleidingen, maar ook het activeren en begeleiden van wie werk zoekt.

Er zijn ook jongeren die echt hun best doen om werk te vinden, maar daar om allerlei redenen niet in slagen (wegens geen diploma, vreemde origine of een handicap,...). De minister van Werk heeft voor hen bijzondere maatregelen in petto: zij kunnen een werkervaring opdoen met vergoede stages en specifieke lastenverlagingen.

Vanaf juli 2012 krijgt wie een inschakelingsuitkering (de nieuwe naam voor de wachtuitkering) ontvangt een uitnodiging om langs te komen bij de RVA. Die persoon moet dan aantonen welke inspanningen hij heeft gedaan om werk te vinden. Wie dat niet voldoende kan aantonen, verliest 6 maanden zijn inschakelingsuitkering. Daarna moet hij opnieuw langs bij de RVA. Vanaf 1 november 2012 zal de werkloosheidsuitkering bovendien sterker dalen in de tijd.

Pensioengolf = arbeidsplaatsen vrij. Tania: “De inspanningen om werkzoekenden naar werk te begeleiden moeten in Molenbeek worden opgedreven. Molenbeek telde eind maart 11.444 werkzoekenden waarvan 40% minder dan 25 jaar oud is. In Vlaanderen, maar ook in Brussel, zijn er veel vacatures vacant. Door de pensioengolf zullen er nog meer arbeidsplaatsen vrijkomen. Brusselaars moeten de weg naar die jobs vinden. De VDAB werkwinkels (Jerusalemstraat 46, Schaarbeek - Birminghamstraat 225, Anderlecht Rouppeplein 15, Brussel) kunnen daarbij een grote hulp zijn.”

Werkzoekenden en werkgevers aanporren. Tania Dekens: “Dit zijn maatregelen om werkzoekenden aan te sporen hun kansen te grijpen en niet bij de pakken te blijven zitten. Maar ook de werkgevers worden ‘aangepord’. Iets minder winst en bonussen en iets meer mensen aan het werk, dat moet toch mogelijk zijn.”

02

tania.dekens@gmail.com

nespa? - juni 2012


veiligheid

Schietincident in wijk Vierwinden Veiligheid op de agenda

In februari 2012 belandde na een schietincident een verdwaalde kogel in de deur van De Verliefde Wolk, een Initiatief Buitenschoolse Opvang. De schietpartij gebeurde ’s nachts. Het incident veroorzaakte angst en spanningen bij bewoners en ouders. Begrijpelijk. Schepen Jef Van Damme nam het initiatief om de betrokkenen rond de tafel te brengen en twee vergaderingen te organiseren: één over veiligheid en één over netheid. Een schietpartij is problematisch Jef Van Damme, schepen: “Het incident deed zich voor in een café waarrond vier scholen liggen en een IBO. Ook al zijn de kinderen niet in gevaar geweest, begrijp ik de onrust van bewoners en ouders heel goed. Je wil niet dat je kinderen worden geconfronteerd met kogels in de muur. Als volwassene wil je dat ook niet. De schietpartij is problematisch voor de hele wijk. Vandaar de twee vergaderingen: we wilden met de gemeente naar de opmerkingen van ouders en bewoners luisteren.” De bijeenkomst over veiligheid vond plaats in de wijk Vierwinden op 17 april. Een 150-tal personen was aanwezig. Ondanks alle eerdere commotie verliep de vergadering zeer sereen. De nespa? - juni 2012

burgemeester en de korpschef waren aanwezig. Ze boden hun excuses aan omwille van de slechte communicatie met het IBO en de Vierwindenschool naar aanleiding van het incident. Zij gaven toe dat ze het belang van deze communicatie verkeerd hadden ingeschat. Blijven werken aan veiligheid De korpschef lichtte het beleid van de politiezone toe en toonde hoe de politie de drugshandel probeert terug te dringen. Een lange vragenronde breidde het debat uit naar de veiligheidsproblemen van Molenbeek. Er wordt al jaren hard gewerkt aan oplossingen, maar een mirakeloplossing is er niet. De burgemeester beloofde wel extra aandacht voor de wijk en voor de school en het IBO in het bijzonder, o.a. door meer stewards in te zetten in de schoolomgeving. De tweede vergadering over netheid in deze wijk vond plaats op 2 mei in het Huis der Culturen.

jvandamme@molenbeek.irisnet.be

03


Sylvie Aerts

Sandra Noben

Sylvie Aerts en Sandra Noben, geboren en getogen Brusselessen “Zinnekeparade = Brussel op zijn mooist” Sylvie Aerts woont in de buurt van de Zwarte Vijvers. Sinds enkele jaren is ze enthousiast medewerkster van de Molenbeekse ‘Zinnode’ van de Zinnekeparade. Sylvie Aerts: “Dit jaar bracht de Zinnekesparade alweer het mooiste van Brussel naar boven. Samen met jongeren uit de buurt heb ik aan ons stuk van de parade gewerkt. Zo tof. Naast een fijne tijd en veel plezier, heb ik er ook een hele hoop bekenden uit eigen buurt bij. Mensen waar ik anders misschien geen contact mee zou hebben.”

sylvie.aerts@gmail.com

04

“Laat mij maar flaneren langs het kanaal” Sandra Noben woont in de Maritiemwijk. Ze houdt er van om er met een fototoestel op uit te trekken. Sandra Noben: “De buurt van het kanaal levert mooie plaatjes op. Een mooie lucht, water, de kleurrijke molentjes langs het kanaal, het gedicht in het trottoir van de pas heraangelegde kaaien, de ode aan de scheepvaart aan de Sainctelettebrug,… Het zijn stuk voor stuk dankbare onderwerpen. Het kanaal is echt een troef voor Molenbeek. Ik hoop dat de kanaalbuurt na de heraanleg langs de Brusselse kant een heuze flaneerbeurt wordt!”.

sandra.noben@gmail.com

nespa? - juni 2012


Hassan Rahali

Zelfstandig ondernemer met hart voor de wijk Hassan Rahali is samen met zijn goede vriend Fouad Ahidar al jaren de drijvende kracht achter vzw Averroës in Molenbeek. Averroës wil de dialoog en de samenwerking tussen Molenbekenaren met diverse achtergrond verbeteren. Averroës organiseert tal van activiteiten en ieder is bij de VZW welkom voor een kopje thee of een gesprek. Hassan is ook zelfstandig ondernemer in Molenbeek. Aandacht voor zelfstandigen Hassan Rahali, lid sp.a Molenbeek: “Als zelfstandige ken ik de problemen waarmee ondernemers worden geconfronteerd zeer goed. Ondernemers zijn de economische motor van onze samenleving. Ze zorgen voor heel wat tewerkstelling. Daarom vind ik dat het beleid, en dus ook onze gemeente, aandacht moet hebben voor zelfstandigen. Het is voor een ondernemer heel belangrijk dat de omgeving van zijn zaak, de Molenbeekse straten dus, er net bij liggen en veilig zijn.” nespa? - juni 2012

Investeren in de jeugd Naast aandacht voor zelfstandigen vindt Hassan het ook belangrijk te investeren in de Molenbeekse jeugd. Hassan: “Molenbeek heeft een erg jonge bevolking. Die jongeren zijn onze toekomst. We moeten in hen investeren. Voor mij is dat in de eerste plaats zorgen voor gratis, kwalitatief en bereikbaar onderwijs, waar jongeren hun diploma effectief halen. Toch leidt een goede opleiding en een diploma niet voor iedereen tot een goede job. Ik zie veel discriminatie op de arbeidsmarkt. Die moet de wereld uit.” Om tegengewicht te bieden aan het eenzijdig negatieve beeld dat de media soms geven over Molenbeek maakt Hassan sinds 2006 ook zelf reportages. Deze reportages worden regelmatig getoond op TV Brussel en andere media. VZW Averroës, Leopold II-laan 95, Molenbeek.

hassan.rahali@arabesk.tv www.arabesk.tv

05


Mid-term rapport Brusselse regering

sp.a-fractie Brussels parlement evalueert Ninoofsepoort werk gewestregering

Kwart van eigen doelstellingen niet gehaald Op 12 juli 2009 had de huidige Brusselse regering een regeerakkoord klaar. De regering is dus al meer dan 2,5 jaar bezig en de legislatuur duurt tot 2014. Tijd voor een mid-term evaluatie, vonden de Brusselse sp.a-parlementsleden. sp.a screende het werk van de Brusselse regering, volgens de prioriteiten die ze zelf heeft bepaald in haar regeerakkoord. Hieronder leest u de belangrijkste bevindingen.

Elke Roex

Fouad Ahidar

Jef Van Damme

Sophie Brouhon

eroex@bruparl.irisnet.be

fahidar@bruparl.irisnet.be

jvandamme@bruparl.irisnet.be

sbrouhon@bruparl.irisnet.be

Brussels parlementslid

Brussels parlementslid

Demografische groei

1 Ninoofsepoort

De Brusselse bevolking groeit nog sneller dan verwacht, maar slimme maatregelen voor meer crèches en scholen blijven uit. De regering maakt haar regierol niet waar. Het creëren van nieuwe woningen versnelt, maar niet genoeg. Om de doelstellingen inzake huisvesting te halen is nog 30 jaar nodig. Het begrotingsbeleid is onzorgvuldig. Nieuwe middelen zoals bij de herfinanciering van Brussel worden meteen opgesoupeerd en de schuldlast per gezin neemt voortdurend toe.

2800 06

Extra plaatsen kinderopvang te creëren tegen 2014 (Barcelonanorm).

Brussels parlementslid

Brussels parlementslid

Werkgelegenheid 2 Ninoofsepoort De minister van werk weet heel goed wat hij moet doen om de werkloosheid te doen dalen: investeren in een individuele begeleiding op maat van de werkzoekende. Maar andere regeringspartners zijn er tegen, vinden het te duur of willen geen werkzoekenden opjagen… Tja, dan bereik je natuurlijk weinig. Ook op de beloofde jobs is het nog wachten.

1/350

Brussel heeft 1 arbeidsbemiddelaar voor 350 werkzoekenden. De EU-norm is 1 consulent per 60 werkzoekenden. Wallonië (1/150) en Vlaanderen (1/70) scoren beter.


Duurzame ontwikkeling

3 Ninoofsepoort Uitgerekend het departement leefmilieu bracht de kandidatuur voor Eco Capital in gevaar. Het Gewest heeft de shortlist van de Europese commissie (die het label Eco Capital uitreikt) niet gehaald. Te veel fijn stof en slechte luchtkwaliteit leverden het Gewest slechte punten op. Concrete maatregelen tegen verkeerspollutie, zoals diesel ontmoedigen via een hervormde verkeersbelasting, blijven uit. Ook met afvalrecyclage vlot het niet: Brussel heeft nog altijd maar twee gewestelijke containerparken. Het beleid om de autodruk te verminderen is ondermaats. 20 miljoen kilometer, Cyclovia, Lyon fietsstad,… Mooie communicatie over het fietsbeleid, maar op het terrein valt er weinig van te merken: geen nieuwe fietspaden of een Gewestelijke Fietsroute. Tegengestelde visies en de versnippering van de bevoegdheid mobiliteit over twee regeringsleden maken van Brussel een autostad en file-hoofdstad.

4

Armoede

Het armoederapport is een schitterend instrument, het actieplan armoedebestrijding een afknapper. Op doortastende acties blijft het wachten. Samenwerking met andere overheden blijft uit.

24,5%

In 2010 groeide één kind op vier op in een gezin zonder een inkomen uit arbeid. Geen werk hebben verhoogt het risico op armoede aanzienlijk.

100

82 KM

90 80

Aanleg gewestelijke fietsinfrastructuur Legislatuur 2004-2009 Legislatuur 2009-2014

70 60 50 40 30

7,6 KM

20 10 5 PERIODE SMET

5

GROUWELS DE LILLE

Internationalisering

Brussel heeft veel troeven voor bedrijven en qua toerisme. Die troeven worden niet uitgespeeld. Brussel moet zowat de enige stad zijn op het Noordelijk halfrond zonder citymarketing.

17 miljoen euro Budget voor internationale uitstraling van Brussel. Veel geld voor weinig resultaten.

Conclusie De Brusselse regering haalt nog geen 25% van haar eigen vooropgestelde doelen. Die 25% zijn vooral studiewerk en plannen, geen echte realisaties. Wil de regering tegen 2012 effectief een verschil maken op het terrein, dan zal ze een serieus tandje moeten bijsteken. De bevindingen van sp.a werden gebundeld in een rapport. Wil u de uitgebreide versie van het rapport nalezen? Bel naar 02-549 66 55 of mail naar sp.a@bruparl.irisnet.be. Zie ook www.spa-brussel.be.

07


RAPPORT VAN DE REGERING

11 juli

MID LEGISLATUUR EVALUATIE 2009-2014

Feest van de Vlaamse Gemeenschap

Het rapport is beschikbaar in het Nederlands en het Frans.

Bel naar 02-549 66 55, mail naar sp.a@bruparl.irisnet.be of stuur een brief naar sp.a-fractie, Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 1005 Brussel. U vindt het rapport ook digitaal op www.spa-brussel.be

in de Steenstraat, in De Markten, het Brussels Parlement, de Bijstandskerk Raymond-wandelingen imposante muzikale afsluiter op de Grote Markt Levende legende Raymond van het Groenewoud is spilfiguur van deze editie. Woensdag 11 juli 2012 vanaf 12 uur in hartje Brussel gratis www.feestinbrussel.be

Met de steun van Pascal Smet Vlaams minister voor Brussel

V.U. en verzendadres sp.a Brussel / Raf Devos Grasmarkt 105 bus 37 - 1000 Brussel

5.

Arm

4.

De vier Brusselse s.pa parlementsleden evalueerden het werk van de Brusselse regering in een rapport. Wil u het volledige rapport nalezen op papier? Dat kan.

Concerten op een 20-tal locaties

Afgiftekantoor Brussel X Erkenningsnummer P802014 Verschijnt 4 x per jaar in maart - juni - sep - dec

oe ikk de elin g Int ern ati on Co alis ncl usi eri es ng

id

ntw

eo

he

3.

Du

urz am

gen

gel e

gra fisc

We rk

mo

2.

De 1.

Inl

eid

ing

he

gro

ei

Dat wordt gevierd, zeker in Brussel

nespa molenbeek  

nieuwsbrief sp.a Brussel

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you