Page 1

nespa? Brussel

BelgiĂŤ - Belgique P.B. 1099 Brussel X 1/2445

september 2012

sp.a-kandidaten op de tweetalige PS lijst

samen werken aan een sociaal Etterbeek

ETTERBEEK Rik Baeten

Gemeenteraadslid Etterbeek PS LIJST


sp.a en PS: één gezamenlijke ambitie favoriete plekje

Etterbeek, pilootgemeente voor sociaal beleid

WAAR JE NOG EEN BETAALBARE WONING VINDT

bij ieder huisvestingsproject zoals de Tuinen van de Jacht, 20% betaalbare woningen voor mensen met laag inkomen.

WAAR SENIOREN ZICH GOED VOELEN

een gemeentelijke dienst voor zorg aan huis en meer ontmoetingsplaatsen.

WAAR DE JEUGD AAN ZIJN TREKKEN KOMT

ruimte voor sport en ontspanning in iedere wijk

WAAR KINDEROPVANG IS

een Nederlandstalige gemeentelijke crèche

WAAR PLAATS IS VOOR DE ZACHTE WEGGEBRUIKER

autovrije winkelstraten (Jourdanplein, Waversesteenweg tussen Jacht en Louis Schmidt, Tongerenstraat…), snelheidsbeperking tot 30 km/uur in alle woonstraten

02

nespa? - september 2012


Š Filip Van Zandyckz

sp.a kandidaten op de PS lijst

Meer dan een kwart van de bevolking van Etterbeek is niet-Belg. Voor hen wil ik me inzetten.

Meer betaalbare en sociale woningen in Etterbeek, want wonen in onze gemeente is duur geworden.

Aandacht voor kansarmen en een ďŹ etsvriendelijk Etterbeek, waar de zachte weggebruiker ook aan zijn trekken komt.

Jacques Vantomme

Rik BAETEN

Myriam Gistelinck

henry.baeten@telenet.be

mgistelinck@gmail.com

Europees ambtenaar

Jacques.vantomme@hotmail.com

33

Gemeenteraadslid in Etterbeek sinds 2006

3

Adviseur sociaal-democratische fractie Europees parlement

10

etterbeek.s-p-a.be nespa? - september 2012

03


Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 ETTERBEEK VERKIEZINGSDRUKWERK

Nespa verschijnt 4 keer per jaar. Wil u deze Nespa in de toekomst niet meer ontvangen, bel naar 02-549 66 55 mail naar sp.a@bruparl.irisnet.be of stuur een brief met uw gegevens naar sp.a-fractie, Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 1005 Brussel.

HOE STEMMEN? Kies de gewenste taal: Nederlands Kies uw lijst: 11 PS Geef uw voorkeurstem aan de sp.a-kandidaten U mag op verschillende kandidaten van dezelfde lijst stemmen.

1.

Rachid Madrane

3.

Rik Baeten

10.

Myriam Gistelinck

33.

Jacques Vantomme

sp.a heeft een duidelijke visie op Brussel. Die dragen de sp.a-verkozenen uit op alle beleidsniveaus. Ook op het lokale niveau willen we 19 keer de stad maken. www.spa-brussel.be

Afgiftekantoor Brussel X Erkenningsnummer P802054 Verschijnt 4 x per jaar in maart - juni - sep - dec

Dit zijn de sp.a-kandidaten op de PS lijsT

Nespa Etterbeek  

Nieuwsbrief sp.a Brusse

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you