Page 1

nespa? Brussel

BelgiĂŤ - Belgique P.B. 1099 Brussel X 1/2445

september 2012

Een gemeente op mensenmaat, met respect voor ieders eigenheid

OUDERGEM

Anne Van Asbroeck Lijstduwer

Lijst SAMEN

PL.

19


Samen voor Oudergem favoriete plekje

sp.a, CD&V, OpenVLD en een aantal onafhankelijken hebben hun krachten gebundeld om SAMEN op te kom – wie weet zelfs een Vlaamse schepen met taaloverschrijdende bevoegdheden – die onze programmapunte

Ik wil gelijke kansen voor alle inwoners van Oudergem, ongeacht hun afkomst, taal of leeftijd, een plaats voor elk kind in crèche en school en een ruimtelijke ontwikkeling op mensenmaat.

Samenleven, daar moet je sterke bibliotheken en ste en het jeugdwerk. Samen omgeving en mobiliteit daaro een oplossing voor buslijn 34

Anne Van ASBROEcK

Dirk Hoornaert

55 jaar, geboren en getogen in Brussel

woont sinds 1991 in Oudergem sinds 1978 actief betrokken in het politieke leven: als militant in Etterbeek, als Vlaams minister, als volksvertegenwoordiger, als gemeenteraadslid en OCMW-raadslid in Oudergem.

02

LIJST SAMEN PL.

19

57 jaar, geboren Bruggeling en supporter

woont sinds 1969 in Oudergem manager, bestuurservaring als gewezen gem Oudergem en OCMW-raadslid Oudergem, a verschillende vzw’s en bij Den Dam, voorma van de Raad van bestuur van TV Brussel

nespa? - september 2012


samen4oudergem.be

komen voor een levendig en open Oudergem. De lijst wil minstens één verkozene halen in de gemeenteraad punten zal verdedigen en ten dienste zal staan van alle inwoners van onze gemeente.

et je aan werken. O.a. met n steun aan verenigingen amenleven gaat beter als daarop afgestemd zijn. Ik wil lijn 34 en meer fietsgebruik.

pporter Club

zen gemeenteraadslid ergem, actief bij voormalig voorzitter ussel

LIJST SAMEN PL.

1

nespa? - september 2012

Oudergem is een prachtige gemeente met veel groen, rust en charme, terwijl de stad vlakbij is. Zich in Oudergem ontplooien, onbezorgd zijn oude dag tegemoet zien, samenleven in respect voor elkaars eigenheid: daar zet ik me graag voor in.

Anne-Marie Van de Voorde 52 jaar, geboren en getogen in Brussel

woont sinds 2001 in Oudergem werkt sinds 1979 in Gemeenschapscentrum WaBo en verzorgt de culturele en educatieve programmatie geëngageerd vrijwilliger bij de Derde Wereld werking creatieve duizendpoot

LIJST SAMEN PL.

5 03


Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 OUDERGEM VERKIEZINGSDRUKWERK

HOE STEMMEN? Kies de gewenste taal: Nederlands Kies uw lijst: SAMEN Geef uw voorkeurstem aan de sp.a-kandidaten U mag op verschillende kandidaten van dezelfde lijst stemmen.

1.

Dirk Hoornaert

Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 5.

Anne-Marie Van de Voorde

19. Anne Van Asbroeck

sp.a heeft een duidelijke visie op Brussel. Die dragen de sp.a-verkozenen uit op alle beleidsniveaus. Ook op het lokale niveau willen we 19 keer de stad maken. www.spa-brussel.be

Afgiftekantoor Brussel X Erkenningsnummer P802053 Verschijnt 4 x per jaar in maart - juni - sep - dec

Dit zijn de sp.a-kandidaten op de lijsT SAMEN

V.U. Anne Van Asbroeck, AndrĂŠ Drouartlaan 18, 1160 Brussel

Nespa verschijnt 4 keer per jaar. Wil u deze Nespa in de toekomst niet meer ontvangen, bel naar 02-549 66 55 mail naar sp.a@bruparl.irisnet.be of stuur een brief met uw gegevens naar sp.a-fractie, Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 1005 Brussel.

Nespa Oudergem  

Nieuwsbrief