Page 1

nespa? BelgiĂŤ - Belgique P.B. 1099 Brussel X 1/2445

Brussel

september 2012

Investeren in mensen

SINT PIETERS WOLUWE Bjorn Andries

Lijst PS-SP.A

3

PS-SP.A LIJST


PS en sp.a

Bjorn Andries, lijst 11, pl. 3 Cécile Vainsel, lijst 11, pl. 2 Emmanuel Degrez, lijst 11, pl. 1

Projecten op lange termijn én aandacht voor dagelijkse problemen Wat wil jij voor Sint-Pieters-Woluwe? Droom jij van een gemeente waar er naar jouw mening wordt geluisterd bij de heraanleg van de straat? Waar mensen effectief beboet worden als ze rotzooi op straat gooien? Waar er voldoende kinderopvang is? Waar het gemeentebestuur jou helpt om de beste energieprijzen te krijgen? Waar senioren zelfstandig kunnen blijven wonen? PS en sp.a investeren in mensen PS en sp.a willen die gemeente samen met jou realiseren. Sint-Pieters-Woluwe doen bruisen, door te investeren in mensen: iedereen betrekken bij het beleid, mensen helpen om wonen betaalbaar te maken, met aandacht voor de dagelijkse zorgen en noden van de Woluwenaars,… Ook al hebben ze vaak een andere thuistaal, hun noden zijn meestal dezelfde.

02

Uiteraard hebben we oog voor de culturele verscheidenheid van onze gemeente. Met wederzijds respect voor ieders eigenheid en met als doel een hechte gemeenschap te bouwen, waar je niet alleen kan genieten van de culturele activiteiten van jouw taalgemeenschap, maar ook van die van je Franse, Duitse, Engelse of Spaanse buur. Samenwerken over taalgrenzen Wij trekken resoluut de kaart van de evenwaardige samenwerking. Dat zie je niet alleen aan onze lijstnaam PS-sp.a, maar ook aan ons programma en aan een Nederlandstalige kandidaat op de derde plaats. Geen enkele andere lijst in Sint-Pieters-Woluwe doet beter. Meer weten? Ons volledig programma vind je op www.ps1150.be en www.sint-pieters-woluwe.s-p-a.be Emmanuel Degrez (PS) Lijsttrekker lijst PS-sp.a

Bjorn Andries (sp.a) 3de plaats lijst PS-sp.a


Betaalbaar wonen voor jonge gezinnen mogelijk maken, daarin moet de gemeente het voortouw nemen: groepsaankopen voor gas en elektriciteit, voor isolatiemateriaal en zonnepanelen. Ook de zachte weggebruiker verdient ondersteuning met meer en veilige fietspaden en de introductie van Villo!, het fietsdeelsysteem.

Teveel verdienen voor een sociale woning, te weinig voor een huurappartement. In Woluwe is die kans groot. Daarom zoeken veel jonge Woluwenaars hun geluk elders. Senioren kloppen bij gebrek aan thuiszorg aan bij een rusthuis, maar komen op de wachtlijst terecht‌ Sint-Pieters-Woluwe moet kansen bieden aan alle generaties: betaalbaar wonen voor jongeren en een goed uitgebouwd zorgnet voor senioren.

Onze gemeente is welvarend, maar niet iedereen is er rijk. Ik wil onze sociale verworvenheden verdedigen en verbeteren. Sint-Pieters Woluwe is nog relatief veilig. Dat wil ik zo houden met een streng politiebeleid: ervoor zorgen dat mensen van alle leeftijden nog steeds buiten kunnen komen, voor een veilig en aangenaam leven in onze gemeente.

Bjorn ANDRIES

Kristine van Driel

Reginald Goossens

37 jaar, communicatie-adviseur. Studeerde politieke wetenschappen aan de VUB. Woont sinds 2005 in Sint-Pieters-Woluwe. bjorn.andries@yahoo.com

53 jaar, getrouwd met Didier en moeder van Patrik en Gregory Werkt als vertaalster en directieassistente bij de socialistische mutualiteit. Zetelt in de gezinsraad.

59 jaar, ambtenaar Studeerde Internationale Betrekkingen. Overtuigd atheĂŻst. Links en westers zonder complexen.

k.vandriel@brutele.be

3

30

23 03


Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 SINT-PIETERS-WOLUWE VERKIEZINGSDRUKWERK

Hoe stemmen? Kies de gewenste taal: Nederlands Kies uw lijst: 11 PS-sp.a Geef uw voorkeurstem aan de sp.a-kandidaten U mag op verschillende kandidaten van dezelfde lijst stemmen.

3.

Bjorn Andries

12. Marie-Rose De Wit 23. Reginald Goossens

30. Kristine van Driel

sp.a heeft een duidelijke visie op Brussel. Die dragen de sp.a-verkozenen uit op alle beleidsniveaus. Ook op het lokale niveau willen we 19 keer de stad maken. www.spa-brussel.be

Afgiftekantoor Brussel X Erkenningsnummer P802053 Verschijnt 4 x per jaar in maart - juni - sep - dec

1. Emmanuel Degrez

V.U. Bjorn Andries, Bosstraat 582, 1150 Sint-Pieters-Woluwe

Nespa verschijnt 4 keer per jaar. Wil u deze Nespa in de toekomst niet meer ontvangen, bel naar 02-549 66 55 mail naar sp.a@bruparl.irisnet.be of stuur een brief met uw gegevens naar sp.a-fractie, Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 1005 Brussel.

Nespa Sint-Pieters-Woluwe  

Nespa Sint-Pieters-Woluwe

Advertisement