Page 1

nespa? BelgiĂŤ - Belgique P.B. 1099 Brussel X 1/2445

Brussel

september 2012

Wij geloven niet in liefdadigheid Wij geloven in solidariteit

JETTE Fouad AHIDAR

Hannes DE GEEST PL.

12

PL.

PATRICIA RODRIGUES DA COSTA 2

PL.

11


De thema’s favoriete plekje van Hannes De Geest

We begeleiden werklozen en leefloners actief naar opleiding en werk i.s.m. Actiris om hun kansen te verhogen. We blijven hen intensief opvolgen tot ze volledig autonoom zijn. We creëren een partnerschap met grote openbare instellingen en privébedrijven om jaarlijks 200 stageplaatsen te creëren voor jonge werkzoekende Jettenaren.

JEF

We verbeteren de kwaliteit van het gemeentelijk onderwijs, o.a. door brede schoolprojecten op te starten in samenwerking met buurtverenigingen. We bouwen bijkomende scholen in Jette, want in de bestaande scholen is de maximale capaciteit bereikt.

We leggen meer veilige speelruimte aan voor kinderen in elke wijk van Jette. We bouwen een nieuwe polyvalente feestzaal ten dienste van alle verenigingen van Jette. We maken van het Koningin Astridplein een verkeersarm plein met grotere terrassen, meer groen en een ondergrondse parking. We richten een gemeentelijk energiebedrijf op om groepsaankopen van groene energie te organiseren zodat de Jettenaren een lagere energiefactuur krijgen.

02

nespa? - september 2012


HANNES DE GEEST

Als ik verkozen word, wil ik de kwaliteit van het onderwijs verbeteren, meer Jettenaren aan het werk krijgen en meer speelruimte voor kinderen creĂŤren in Jette.

Hannes De Geest Ik ben 32 jaar en heb twee zoontjes. Ik werk als adjunctdirecteur van het Gemeentebestuur Anderlecht. Daar bestuur ik acht scholen. In Jette ben ik de voorzitter van sp.a en verdedig ik de huurders in het bestuur van sociale woningmaatschappij De Jetse Haard. Ik werk ook aan een betere veiligheid als lid van de politieraad van de zone Brussel-West.

www.hannesdegeest.be 0486 645 615 hannesdegeest@gmail.com volg me op Facebook

PS-SP.A LIJST 11

www.spa-brussel.be

Het volledige verkiezingsprogramma van sp.a Jette kunt u nalezen op www.hannesdegeest.be, in het Nederlands en het Frans. nespa? - september 2012

2 03


De thema’s van Patricia Rodrigues da Costa favoriete plekje

We richten de eerste gemeentelijke Nederlandstalige crèche op en we breiden het aanbod in de naschoolse opvang uit. We geven nieuwkomers in Jette uitleg over hun rechten en plichten als burger en we verplichten hen een opleiding te volgen of te gaan werken. We voorzien elke straat die wordt gerenoveerd ook van een fietspad. We geven de Jettenaren goedkoop toegang tot het intercommunaal zwembad van Ganshoren. We stimuleren projecten voor tweetalig onderwijs en taalbaden. We breiden de premies voor gevelrenovatie uit om het straatbeeld in Jette zichtbaar te veranderen. We richten een Huis van de Participatie op: een infopunt waar workshops plaats vinden om de bevolking actief te betrekken bij het beleid. We zijn solidair met de kleine zelfstandigen en we creëren meer ruimte voor KMO’s, kleinhandel en horeca. We richten een containerpark op in Jette zodat niemand nog een excuus heeft om grof huisvuil zomaar op straat te dumpen.

04

nespa? - september 2012


PATRICIA RODRIGUES DA COSTA

Als ik verkozen word, wil ik vooral de solidariteit versterken en meer kinderopvang creĂŤren in Jette.

Patricia Rodrigues da Costa Ik ben 34 jaar en mijn roots liggen in Congo en Portugal. Ik ben in Brussel geboren en ging naar school in het Sint-Pieterscollege in Jette. Samen met mijn partner, een geboren en getogen Jettenaar, heb ik twee dochtertjes. Ik heb ervaring als persattachĂŠ van de senaatsvoorzitter. Momenteel werk ik op de communicatiedienst van de infrastructuurbeheerder van de Belgische spoorwegen.

patricia.rodriguesdacosta@gmail.com volg me op Facebook

PS-SP.A LIJST 11

www.spa-brussel.be nespa? - september 2012

11 03


De thema’s favoriete plekje van Fouad Ahidar

We maken betere afspraken met het parket om strafbare feiten effectief te vervolgen. We organiseren een striktere controle op de snelheid van auto’s en op het foutparkeren op fietspaden en voetpaden. We geven de politie opnieuw een gezicht door meer aanspreekbare wijkagenten op straat in te zetten. We ruimen zwerfvuil en sluikstorten sneller op en geven hogere boetes aan vervuilers. Eigenaars van een woning die langer dan een jaar leegstaat, verplichten we om de woning alsnog te verhuren of in beheer te geven van de overheid. We zijn solidair met de talrijke mensen op de wachtlijst voor een sociale woning en we renoveren de bestaande publieke woningen van de gemeente en de Jetse Haard sneller dan voorzien. We bouwen 300 nieuwe publieke woningen zonder hiervoor groene ruimtes op te offeren. We stimuleren de mobiliteit van Jetse werkzoekenden naar Vlaams-Brabant, waar vele bedrijven op zoek zijn naar nieuwe arbeidskrachten.

02

nespa? - september 2012


FOUAD AHIDAR

Als ik verkozen word, wil ik zeker iets doen aan de veiligheid, de netheid, de leegstand en de 6.000 werklozen van Jette aan een job helpen.

Fouad Ahidar Ik ben 39 jaar en leef al 18 jaar samen met Nathalie. Samen hebben we vijf kinderen. Ik woon acht jaar in Jette. Ik ben volksvertegenwoordiger. En dat neem ik letterlijk. Mensen, die je anders nauwelijks hoort, wil ik vertegenwoordigen. Ik bied sociale dienstverlening aan ieder die het nodig heeft. fahidar@bruparl.irisnet.be 0475 310 744 www.fouadahidar.be volg me op Facebook

PS-SP.A LIJST 11

www.spa-brussel.be nespa? - september 2012

12 03


Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 KIES VOOR VERANDERING EN SOLIDARITEIT IN JETTE VERKIEZINGSDRUKWERK

Nespa verschijnt 4 keer per jaar. Wil u deze Nespa in de toekomst niet meer ontvangen, bel naar 02-549 66 55 mail naar sp.a@bruparl.irisnet.be of stuur een brief met uw gegevens naar sp.a-fractie, Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 1005 Brussel.

Kies de gewenste taal: Nederlands Kies uw lijst: 11 PS-sp.a Geef uw voorkeurstem aan de sp.a-kandidaten U mag op verschillende kandidaten van dezelfde lijst stemmen.

1.

Mireille Hermanus-Francq

2.

Hannes De Geest

11. Patricia Rodrigues da Costa 12. Fouad Ahidar

sp.a heeft een duidelijke visie op Brussel. Die dragen de sp.a-verkozenen uit op alle beleidsniveaus. Ook op het lokale niveau willen we 19 keer de stad maken. www.spa-brussel.be

Afgiftekantoor Brussel X Erkenningsnummer P802013 Verschijnt 4 x per jaar in maart - juni - sep - dec

DIT ZIJN DE DRIE SP.A-KANDIDATEN OP DE TWEETALIGE PS-SP.A LIJST IN JETTE

V.U. Hannes De Geest, Van Swaestraat 41, 1090 Jette

HOE STEMMEN?

Nespa Jette  

Nieuwsbrief

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you