Page 1

nespa? Brussel

BelgiĂŤ--Belgique Belgique BelgiĂŤ P.B. P.B. 1099Brussel Brussel X X 1099 1/2445 1/2445

december 2012

1.306 keer bedankt, schaarbeek

schaarbeek

Allerbeste wensen voor 2013

de Brusselse

sp.amandatarissen


gemeenteraadsverkiezingen 2012

Pascal Smet Pascal Smet

Kiezer waardeert aanpak sp.a Mooi resultaat na gemeenteraadsverkiezingen 2012 sp.a maakt 19 keer de stad sp.a is een echte stadspartij met een duidelijke visie op Brussel. Dat merk je op alle beleidsniveaus. Onze mandatarissen in de senaat, het Brussels en het Vlaams parlement, onze schepenen en gemeenteraadsleden volgen één lijn. Zeker op gemeentelijk vlak is dat nodig: de 19 Brusselse gemeenten moeten elkaar niet tegenwerken, maar werken aan een leefbare stad. Dat is de aanpak van sp.a en die wordt door de kiezer gewaardeerd. 17 gemeenteraadsleden in Brussel 19 sp.a wint er 3 gemeenteraadsleden bij t.o.v. de vorige legislatuur. We hebben nu 17 rechtstreeks gekozen gemeenteraadsleden. Bovendien staan er nog 5 eerste opvolgers klaar om een zitje op te nemen indien nodig. Qua aantal schepenen bevestigt sp.a haar leidende rol in Brussel 19. We hadden de vorige legislatuur 8 sp.a‐schepenen. Dat aantal behouden we. Bovendien komt er in Oudergem eindelijk een Vlaamse schepen, mede dankzij de bijdrage van sp.a aan de lijst Samen.

02

Een sterk verhaal werkt Of het nu gaat om parken, onderwijs, huisvesting of mobiliteit,… sp.a wil zich op vele vlakken laten gelden. Hoe? Door o.a. te werken aan een autoluwe stad. Stad Brussel neemt het voortouw en heeft nu al beslist het Beursplein verkeersvrij te maken. Het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen geeft sp.a de kans om in de 19 Brusselse gemeenten haar visie ingang te doen vinden. Het is ook een mooie positie om de campagne voor de gewestverkiezingen van 2014 op te starten. Want ook in het gewest wil sp.a zich laten gelden. Alleen zo kunnen we in ons geliefde Brussel het verschil blijven maken.

De lijst van de gekozenen en schepenen van sp.a vind je op www.spa-brussel.be

pas.smet@gmail.com

nespa? - december 2012


Van links naar rechts: Matthias Van Wijnendaele, Liesbet Polspoel, Bernadette Vriamont en Walter Vermander

gemeenteraadsverkiezingen 2012

dank voor uw vertrouwen Bernadette, Matthias, Liesbet en Walter, de vier Schaarbeekse sp.a‐kandidaten, behaalden op 14 oktober samen 1.306 voorkeurstemmen. De hele sp.a‐ploeg wil al deze kiezers danken voor het vertrouwen, al bleek het net niet genoeg om een gekozene te halen. Na het verwerken van de eerste teleurstelling is sp.a Schaarbeek strijdlustiger dan ooit. Tijdens de campagne hebben we veel nieuwe

en enthousiaste mensen ontmoet. Daaruit bleek hoeveel werk er nog is. Schaarbeek kan inderdaad beter. Wil u mee discussiëren over de manier waarop en meewerken aan de verdere uitbouw van sp.a Schaarbeek? Neem contact op en bepaal mee de richting die we uitgaan. bernadette.vriamont@gmail.com

neuzen in schaarbeek printed by

Neuzen in

www.zwartopwit.com

NEUZEN IN SCHAARBEEK

Schaarbeek telt meer kappers dan restaurants. De laatste Brusselse stokerij ligt in de Thiéfrystraat en maakt kriekenjenever. Samen water drinken van de minnebron in het Josaphatpark garandeert eeuwige liefde. Het boekje Neuzen in Schaarbeek van de socioculturele vereniging Curieus staat boordevol tips en weetjes over onze ezelsgemeente.

SCHAARBEEK

V.u.: Jurgen Theunissen, p/a Grasmarkt 105/41, 1000 Brussel. Niet op de openbare weg gooien ajb.

nespa? - december 2012

Interesse voor een gratis exemplaar? Bel walter vermander op het nummer 0496 67 42 21 of stuur een berichtje naar w.vermander@myonline.be

03


FlatTrack Brusselse hoogteverschillen hoeven geen obstakel te zijn om makkelijk en snel te fietsen. Als je de juiste weg neemt (via bestaande valleien, plateaus en weginfrastructuur) kun je je reisweg afleggen op een vlak parcours. Flattrack is een vlak fietsnetwerk voor snelle verplaatsingen binnen Brussel.

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie sp.a lanceert sp.a Brussel fl attrack om fiZondag 13 januari 2013, 14 uur

Meer weten? Vraag de flattrack‐brochure aan. De brochure is tweetalig. Stuur een mail met uw gegevens naar kgoris@bruparl.irisnet.be of bel naar 02‐549 66 55 www.facebook.com/FlattrackBrussels

Jaarlijkse kindertekenwedstrijd sp.a Brussel

voor In de stad verplaats je fietsnetwerk je goedkoop, snel en snelle verplaatsingen Brussel. gezond met deprijsuitreiking fiets. binnen Met de offi ciële en tentoonstelling van de Metkindertekenwedstrijd flattrack wil sp.a van sp.a Brussel heeft inzendingen van deveel jaarlijkse Prachtige prijzen Brussel h o o gteve rs c h i l l e n . fietsen in Brussel sp.a Brussel organiseert jaarlijks een Nochtans hoeft de stimuleren. kindertekenwedstrijd, voor kinderen HealthCity Jette/ex-Sportopolis geografie van Brussel Meer weten? Vraag de tussen 3 en 12 jaar. Er zijn heel wat vlakbij VUB geen UZobstakel te flattrack‐brochure aan mooie prijzen te winnen: de hoofdprijs Laarbeeklaan 125 De brochure is zijn om makkelijk is een magische dag in Disneyland 1090 Jette en snel te fietsen. tweetalig. Parijs ter waarde van €300, daarnaast januari Als juiste weg zijn er vier speelgoedbonnen ter Mivbje debus 13, 14, 84, 53 neemt bestaande Stuur een mail met uw waarde van €50. De prijsuitreiking de lijn (via 246 vindt plaats op 13 januari 2013. naar valleien, plateaus0486 en645 gegevens info en reserveren: 614, ldesmedt@bruparl.irisnet.be weginfrastructuur) k g o r i s @ b r u p a r l . kun je je reisweg irisnet.be Zin om mee te doen? afleggen op een vlak of op het nummer 02‐ Maak een tekeningook rond hetin thema549 “Feest 66in55Brussel” (formaat A4 liggend). Stuur de tekening voor 7 januari 2013 naar de parcours, sp.aBrussel. fractie, Lombardstraat 57 te 1000 Brussel. Noteer naam, adres, leeftijd en het telefoonnummer van mama of papa op de Flatt achterkant tekening. info : bel naar 02-549 64 64 www.facebook.com/ rack van is de een vlak Meer

13

V.U. en verzendadres sp.a Brussel / Raf Devos Grasmarkt 105 bus 37 ‐ 1000 Brussel

Afgiftekantoor Brussel X Erkenningsnummer P802015 Verschijnt 4 x per jaar in maart ‐ juni ‐ sep ‐ dec

sp.a lanceert FlatTrack om fietsen in Brussel te stimuleren

Nespa Schaarbeek  

Nieuwsbrief sp.a Brussel

Nespa Schaarbeek  

Nieuwsbrief sp.a Brussel