Page 1

nespa? Brussel

BelgiĂŤ - Belgique P.B. 1099 Brussel X 1/2445

december 2012

Molenbeek: boeiende gemeente met veel uitdagingen

Molenbeek

Allerbeste wensen voor 2013

Jef

Van Damme

Gemeenteraadslid Molenbeek

de Brusselse

sp.amandatarissen


gemeenteraadsverkiezingen 2012

Pascal Smet Pascal Smet

Kiezer waardeert aanpak sp.a Mooi resultaat na gemeenteraadsverkiezingen 2012 sp.a maakt 19 keer de stad sp.a is een echte stadspartij met een duidelijke visie op Brussel. Dat merk je op alle beleidsniveaus. Onze mandatarissen in de senaat, het Brussels en het Vlaams parlement, onze schepenen en gemeenteraadsleden volgen één lijn. Zeker op gemeentelijk vlak is dat nodig: de 19 Brusselse gemeenten moeten elkaar niet tegenwerken, maar werken aan een leefbare stad. Dat is de aanpak van sp.a en die wordt door de kiezer gewaardeerd. 17 gemeenteraadsleden in Brussel 19 sp.a wint er 3 gemeenteraadsleden bij t.o.v. de vorige legislatuur. We hebben nu 17 rechtstreeks gekozen gemeenteraadsleden. Bovendien staan er nog 5 eerste opvolgers klaar om een zitje op te nemen indien nodig. Qua aantal schepenen bevestigt sp.a haar leidende rol in Brussel 19. We hadden de vorige legislatuur 8 sp.a‐schepenen. Dat aantal behouden we. Bovendien komt er in Oudergem eindelijk een Vlaamse schepen, mede dankzij de bijdrage van sp.a aan de lijst Samen.

02

Een sterk verhaal werkt Of het nu gaat om parken, onderwijs, huisvesting of mobiliteit,… sp.a wil zich op vele vlakken laten gelden. Hoe? Door o.a. te werken aan een autoluwe stad. Stad Brussel neemt het voortouw en heeft nu al beslist het Beursplein verkeersvrij te maken. Het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen geeft sp.a de kans om in de 19 Brusselse gemeenten haar visie ingang te doen vinden. Het is ook een mooie positie om de campagne voor de gewestverkiezingen van 2014 op te starten. Want ook in het gewest wil sp.a zich laten gelden. Alleen zo kunnen we in ons geliefde Brussel het verschil blijven maken.

De lijst van de gekozenen en schepenen van sp.a vind je op www.spa-brussel.be

pas.smet@gmail.com

nespa? - december 2012


Gemeenteraadsverkiezingen 2012

sp.a Molenbeek dankt haar kiezers FRAAIE SCORE VOOR SP.A Op 14 oktober koos u een nieuw gemeentebestuur. In Molenbeek kwam de Lijst van de Burgemeester, met daarop sp.a, PS en enkele onafhankelijke kandidaten, als grootste lijst uit de bus. sp.a behaalde drie gemeenteraadsleden. Dat is het beste resultaat van sp.a de afgelopen 20 jaar in Molenbeek. Uittredend schepen Jef Van Damme en Hassan Rahali werden rechtstreeks verkozen, Tania Dekens komt door opvolging in de gemeenteraad. Ook Sandra Noben en Sylvie Aerts haalden een mooie score. sp.a Molenbeek dankt van harte alle kiezers voor dit vertrouwen! NAAR OPPOSITIE Toch liep het fout. sp.a belandt in de oppositie. Ondanks het feit dat de Lijst van de Burgemeester het meeste stemmen had gekregen en ondanks afspraken over een progressieve olijfboomcoalitie kozen cdHCD&V en Ecolo-Groen ervoor om met de MR een centrumrechtse meerderheid te vormen. Dat is jammer, zeker na het harde werk van sp.a de vorige jaren in het gemeentebestuur. nespa? - december 2012

INZET VOOR ALLE INWONERS Vanuit de oppositie zal sp.a kritisch maar constructief toekijken op het beleid van het nieuwe schepencollege. Onze boodschap aan de nieuwe meerderheid: voer een beleid voor alle inwoners en alle wijken in Molenbeek. Doe geen afbraak van de verwezenlijkingen van sp.a op vlak van een progressief mobiliteitsbeleid, de uitbouw van het Nederlandstalig onderwijs en van een Nederlandstalig cultuuraanbod. Molenbeek blijft een boeiende gemeente met heel wat uitdagingen. Ze verdient een gemeentebestuur dat zich inzet voor al haar inwoners.

Nieuwjaarsreceptie sp.a Molenbeek

Zondag 3 februari, 14 uur in Dienstencentrum Randstad, Hoveniersstraat 42, Molenbeek. Zoals elk jaar zet sp.a het nieuwe jaar in met een hapje en een drankje. In het bijzonder willen we iedereen bedanken die tijdens de voorbije campagne geholpen heeft met bussen, flyeren, plakken, versturen. Neem gerust buren, vrienden of familie mee want iedereen is welkom.

03


FlatTrack Brusselse hoogteverschillen hoeven geen obstakel te zijn om makkelijk en snel te fietsen. Als je de juiste weg neemt (via bestaande valleien, plateaus en weginfrastructuur) kun je je reisweg afleggen op een vlak parcours. FlatTrack is een vlak fietsnetwerk voor snelle verplaatsingen binnen Brussel.

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie sp.a lanceert sp.a Brussel FlatTrack om fiZondag 13 januari 2013, 14 uur

Meer weten? Vraag de FlatTrack‐brochure aan. De brochure is tweetalig. Stuur een mail met uw gegevens naar kgoris@bruparl.irisnet.be of bel naar 02‐549 66 55 www.facebook.com/FlattrackBrussels

Jaarlijkse kindertekenwedstrijd sp.a Brussel

voor In de stad verplaats je fietsnetwerk je goedkoop, snel en snelle verplaatsingen Brussel. gezond met deprijsuitreiking fiets. binnen Met de offi ciële en tentoonstelling van de Metkindertekenwedstrijd FlatTrack wil van sp.a Brussel heeft inzendingen van deveel jaarlijkse Prachtige prijzen Brussel h o o gteve rs c h i l l e n . sp.a fietsen in Brussel sp.a Brussel organiseert jaarlijks een Nochtans hoeft de stimuleren. kindertekenwedstrijd, voor kinderen HealthCity Jette/ex-Sportopolis geografie van Brussel Meer weten? Vraag tussen 3 en 12 jaar. Er zijn heel wat vlakbij VUB geen UZobstakel te de FlatTrack‐brochure mooie prijzen te winnen: de hoofdprijs Laarbeeklaan 125 aan zijn om makkelijk is een magische dag in Disneyland 1090 Jette brochure januari is en snel te fietsen. De Parijs ter waarde van €300, daarnaast Als juiste weg zijn er vier speelgoedbonnen ter Mivbje debus 13, 14, 84, 53 tweetalig. neemt bestaande waarde van €50. De prijsuitreiking de lijn (via 246 vindt plaats op 13 januari 2013. een mail met uw valleien, plateaus0486 en645 Stuur info en reserveren: 614, ldesmedt@bruparl.irisnet.be weginfrastructuur) gegevens naar kun je je reisweg k g o r i s @ b r u p a r l . Zin om mee te doen? afleggen op een vlak irisnet.be Maak een tekeningook rond hetin themaof “Feest in Brussel” (formaat op het nummer 02‐ A4 liggend). Stuur de tekening voor 7 januari 2013 naar de parcours, sp.aBrussel. fractie, Lombardstraat 57 te 1000 549Brussel. 66 55 Noteer naam, adres, leeftijd en het telefoonnummer van mama of papa op de FlatTrack achterkant van tekening. is de een vlak Meer info : bel naar 02-549 64 64

13

V.U. en verzendadres sp.a Brussel / Raf Devos Grasmarkt 105 bus 37 ‐ 1000 Brussel

Afgiftekantoor Brussel X Erkenningsnummer P802013 Verschijnt 4 x per jaar in maart ‐ juni ‐ sep ‐ dec

sp.a lanceert FlatTrack om fietsen in Brussel te stimuleren

Nespa Molenbeek  
Nespa Molenbeek  

Nieuwsbrief sp.a Brussel dec2012