Page 1

nespa? Brussel

BelgiĂŤ - Belgique P.B. 1099 Brussel X 1/2445

december 2012

Van Brussel een echte ďŹ etsstad maken

Brussels Gewest Allerbeste wensen voor 2013

Pascal Smet

Voorzitter sp.a Brussel

de Brusselse

sp.amandatarissen


gemeenteraadsverkiezingen 2012

Pascal Smet Pascal Smet

Kiezer waardeert aanpak sp.a Mooi resultaat na gemeenteraadsverkiezingen 2012 sp.a maakt 19 keer de stad sp.a is een echte stadspartij met een duidelijke visie op Brussel. Dat merk je op alle beleidsniveaus. Onze mandatarissen in de senaat, het Brussels en het Vlaams parlement, onze schepenen en gemeenteraadsleden volgen één lijn. Zeker op gemeentelijk vlak is dat nodig: de 19 Brusselse gemeenten moeten elkaar niet tegenwerken, maar werken aan een leefbare stad. Dat is de aanpak van sp.a en die wordt door de kiezer gewaardeerd. 17 gemeenteraadsleden in Brussel 19 sp.a wint er 3 gemeenteraadsleden bij t.o.v. de vorige legislatuur. We hebben nu 17 rechtstreeks gekozen gemeenteraadsleden. Bovendien staan er nog 5 eerste opvolgers klaar om een zitje op te nemen indien nodig. Qua aantal schepenen bevestigt sp.a haar leidende rol in Brussel 19. We hadden de vorige legislatuur 8 sp.a‐schepenen. Dat aantal behouden we. Bovendien komt er in Oudergem eindelijk een Vlaamse schepen, mede dankzij de bijdrage van sp.a aan de lijst Samen.

02

Een sterk verhaal werkt Of het nu gaat om parken, onderwijs, huisvesting of mobiliteit,… sp.a wil zich op vele vlakken laten gelden. Hoe? Door o.a. te werken aan een autoluwe stad. Stad Brussel neemt het voortouw en heeft nu al beslist het Beursplein verkeersvrij te maken. Het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen geeft sp.a de kans om in de 19 Brusselse gemeenten haar visie ingang te doen vinden. Het is ook een mooie positie om de campagne voor de gewestverkiezingen van 2014 op te starten. Want ook in het gewest wil sp.a zich laten gelden. Alleen zo kunnen we in ons geliefde Brussel het verschil blijven maken.

De lijst van de gekozenen en schepenen van sp.a vind je op www.spa-brussel.be

pas.smet@gmail.com

nespa? - december 2012


uw 8 Brusselse fietsambassadeurs

Jutta BuYse

willeM stevens

ans persOOns

Maite MOrren

pasCal sMet

Matthias van wiJnendaele

elKe rOeX

JeF van daMMe

Flattrack: van Brussel een echte fietsstad maken waarOM de Fiets vOOr sp.a Brussel ZO BelangriJK is pascal smet, voorzitter sp.a Brussel: “De fiets is een snel en goedkoop vervoermiddel. Een fiets neemt minder plaats in dan een auto. Maar vooral: fietsen zorgt voor minder uitlaatgassen dan gemotoriseerd verkeer. Fietsen verbetert de levenskwaliteit voor de Brusselaar. Daarom willen we meer mensen overtuigen de fiets te nemen, zowel Brusselaars als pendelaars.” vlaKKe Fietssnelwegen ZiJn MOgeliJK in Brussel Heuvel op, heuvel af langs drukke wegen, het fietst niet makkelijk. Brusselse heuvels vormen vaak een drempel om de fiets te gebruiken. Toch kan het anders. Denk maar aan de verschillende valleien, de spoorwegbeddingen en de 19e eeuwse grote boulevards. Daarlangs fiets je op een vlak parcours, maar hoe vind je daarin je weg? Die route moet uitgestippeld worden. Met FlatTrack lanceert sp.a daarvoor een ambitieus plan. pascal smet: “Er zijn comfortabele fietspaden nodig in alle valleien, langs belangrijke spoorlijnen en vlakke invalswegen zoals de Wetstraat en nespa? - december 2012

de ringlanen. En een aantal liften. Zo maak je nieuwe trajecten mogelijk en wijs je de fietser de weg naar een vlak parcours. De Gewestelijke Fietsroutes moeten met dit parcours verbonden worden. Missing links op de gewestgrenzen moeten worden weggewerkt.” aCht FietsaMBassadeurs OM Fietsen evident te MaKen Een fietser moet zich niet alleen comfortabel kunnen verplaatsen in de stad, hij moet zijn fiets ook kunnen stallen en er is een aanpak nodig voor fietsdiefstal. sp.a Brussel heeft daarvoor acht fietsambassadeurs, allemaal overtuigde Brusselse fietsgebruikers. Pascal Smet en Ans Persoons (stad Brussel), Jef Van Damme (Molenbeek), Elke Roex (Anderlecht), Matthias Van Wijnendaele (Schaarbeek), Maite Morren (Elsene), Willem Stevens (Sint‐Gillis) en Jutta Buyse (Vorst) promoten de maatregelen die van fietsen in Brussel een evidentie moeten maken.

FlatTrack‐brochure aanvragen? Zie ommezijde.

03


FlatTrack Brusselse hoogteverschillen hoeven geen obstakel te zijn om makkelijk en snel te fietsen. Als je de juiste weg neemt (via bestaande valleien, plateaus en weginfrastructuur) kun je je reisweg afleggen op een vlak parcours. FlatTrack is een vlak fietsnetwerk voor snelle verplaatsingen binnen Brussel.

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie sp.a lanceert sp.a Brussel FlatTrack om fiZondag 13 januari 2013, 14 uur

Meer weten? Vraag de FlatTrack‐brochure aan. De brochure is tweetalig. Stuur een mail met uw gegevens naar kgoris@bruparl.irisnet.be of bel naar 02‐549 66 55 www.facebook.com/FlattrackBrussels

Jaarlijkse kindertekenwedstrijd sp.a Brussel

voor In de stad verplaats je fietsnetwerk je goedkoop, snel en snelle verplaatsingen Brussel. gezond met deprijsuitreiking fiets. binnen Met de offi ciële en tentoonstelling van de Metkindertekenwedstrijd FlatTrack wil van sp.a Brussel heeft inzendingen van deveel jaarlijkse Prachtige prijzen Brussel h o o gteve rs c h i l l e n . sp.a fietsen in Brussel sp.a Brussel organiseert jaarlijks een Nochtans hoeft de stimuleren. kindertekenwedstrijd, voor kinderen healthCity Jette/ex-sportopolis geografie van Brussel Meer weten? Vraag tussen 3 en 12 jaar. Er zijn heel wat vlakbij VUB geen UZobstakel te de FlatTrack‐brochure mooie prijzen te winnen: de hoofdprijs Laarbeeklaan 125 aan zijn om makkelijk is een magische dag in Disneyland 1090 Jette brochure januari is en snel te fietsen. De Parijs ter waarde van €300, daarnaast Als juiste weg zijn er vier speelgoedbonnen ter Mivbje debus 13, 14, 84, 53 tweetalig. neemt bestaande waarde van €50. De prijsuitreiking de lijn (via 246 vindt plaats op 13 januari 2013. een mail met uw valleien, plateaus0486 en645 Stuur info en reserveren: 614, ldesmedt@bruparl.irisnet.be weginfrastructuur) gegevens naar kun je je reisweg k g o r i s @ b r u p a r l . Zin om mee te doen? afleggen op een vlak irisnet.be Maak een tekeningook rond hetin themaof “Feest in Brussel” (formaat op het nummer 02‐ A4 liggend). Stuur de tekening voor 7 januari 2013 naar de parcours, sp.aBrussel. fractie, lombardstraat 57 te 1000 549Brussel. 66 55 Noteer naam, adres, leeftijd en het telefoonnummer van mama of papa op de FlatTrack achterkant van tekening. is de een vlak Meer info : bel naar 02-549 64 64

13

V.U. en verzendadres sp.a Brussel / Raf Devos Grasmarkt 105 bus 37 ‐ 1000 Brussel

Afgiftekantoor Brussel X Erkenningsnummer P802053 Verschijnt 4 x per jaar in maart ‐ juni ‐ sep ‐ dec

sp.a lanceert FlatTrack om fietsen in Brussel te stimuleren

Nespa gewest  
Nespa gewest  

Nieuwsbrief sp.a