Page 1

nespa? Brussel

BelgiĂŤ - Belgique P.B. 1099 Brussel X 1/2445

december 2012

gemeenteraadsverkiezingen: andermaal een schot in de roos

etterbeek

Allerbeste wensen

Rik Baeten Schepen

Š Filip Van Zandycke

voor 2013

de Brusselse

sp.amandatarissen


gemeenteraadsverkiezingen 2012

Pascal Smet Pascal Smet

Kiezer waardeert aanpak sp.a Mooi resultaat na gemeenteraadsverkiezingen 2012 sp.a maakt 19 keer de stad sp.a is een echte stadspartij met een duidelijke visie op Brussel. Dat merk je op alle beleidsniveaus. Onze mandatarissen in de senaat, het Brussels en het Vlaams parlement, onze schepenen en gemeenteraadsleden volgen één lijn. Zeker op gemeentelijk vlak is dat nodig: de 19 Brusselse gemeenten moeten elkaar niet tegenwerken, maar werken aan een leefbare stad. Dat is de aanpak van sp.a en die wordt door de kiezer gewaardeerd. 17 gemeenteraadsleden in Brussel 19 sp.a wint er 3 gemeenteraadsleden bij t.o.v. de vorige legislatuur. We hebben nu 17 rechtstreeks gekozen gemeenteraadsleden. Bovendien staan er nog 5 eerste opvolgers klaar om een zitje op te nemen indien nodig. Qua aantal schepenen bevestigt sp.a haar leidende rol in Brussel 19. We hadden de vorige legislatuur 8 sp.a‐schepenen. Dat aantal behouden we. Bovendien komt er in Oudergem eindelijk een Vlaamse schepen, mede dankzij de bijdrage van sp.a aan de lijst Samen.

02

Een sterk verhaal werkt Of het nu gaat om parken, onderwijs, huisvesting of mobiliteit,… sp.a wil zich op vele vlakken laten gelden. Hoe? Door o.a. te werken aan een autoluwe stad. Stad Brussel neemt het voortouw en heeft nu al beslist het Beursplein verkeersvrij te maken. Het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen geeft sp.a de kans om in de 19 Brusselse gemeenten haar visie ingang te doen vinden. Het is ook een mooie positie om de campagne voor de gewestverkiezingen van 2014 op te starten. Want ook in het gewest wil sp.a zich laten gelden. Alleen zo kunnen we in ons geliefde Brussel het verschil blijven maken.

De lijst van de gekozenen en schepenen van sp.a vind je op www.spa-brussel.be

pas.smet@gmail.com

nespa? - december 2012


© Filip Van Zandycke

En nu aan de slag Voor een sociaal en leefbaar Etterbeek

Meer betaalbare en sociale woningen, een actieplan voor armoedebestrijding, autovrije winkelstraten, max 30 km/uur in alle woonstraten, een Nederlandstalige gemeentelijke kindercrèche… Dit zijn enkele van de prioriteiten waarmee sp.a, samen met de PS, op 14 oktober deelnam aan de Etterbeekse gemeenteraadsverkiezingen. Het sp.a-programma wist heel wat kiezers te bekoren. Rik Baeten behaalde het derde hoogste aantal voorkeurstemmen op de PSlijst. Ook onze tweede sp.a kandidaat Myriam Gistelinck, die voor het eerst opkwam, scoorde uitstekend (8ste score op de lijst). Jacques Vantomme tilde vanop de 33e plaats het totaal aantal voorkeurstemmen voor de sp.akandidaten op tot meer dan vierhonderd voorkeurstemmen (409 om precies te zijn). Samenwerking werpt vruchten af

De samenwerking PS-sp.a heeft gewerkt. Met vijf gekozenen hebben we recht op twee schepenen, één meer dan in de vorige legislatuur. De schepenmandaten gaan naar de eerste twee gekozenen. Lijsttrekker Rachid Madrane zette met 805 voorkeurstemmen een sterk resultaat neer. Colette Njomgangnespa? - december 2012

Fonkeu zorgt voor een versterkte vrouwelijke aanwezigheid in het college. Rik wordt schepen

Ondertussen is Rachid Madrane evenwel benoemd tot staatssecretaris in de Brusselse regering. Hij moet dus als schepen vervangen worden tot aan de gewestverkiezingen in juni 2014. Eind november besliste PS Etterbeek dat Rik Baeten dit schepenambt zal opnemen. Voor sp.a is het de kroon op het werk van haar dynamische Etterbeekse afdeling, zes jaar na het overlijden van Michiel Vandenbussche. Bedankt voor uw steun

We danken iedereen die een stem op de sp.akandidaten heeft uitgebracht van harte voor de steun. 409 maal dank! Feest van de Etterbeekse PS-sp.a mandatarissen Vrijdag 18 januari 2013 vanaf 19:30 uur Zaal Tuinen van Fontenay, Veldstraat 67 Uitgebreid buffet, voorstelling van de mandatarissen en muzikale omlijsting Reserveren/meer info bij Rik Baeten: 0479-600 820 of henry.baeten@telenet.be

03


FlatTrack Brusselse hoogteverschillen hoeven geen obstakel te zijn om makkelijk en snel te fietsen. Als je de juiste weg neemt (via bestaande valleien, plateaus en weginfrastructuur) kun je je reisweg afleggen op een vlak parcours. FlatTrack is een vlak fietsnetwerk voor snelle verplaatsingen binnen Brussel.

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie sp.a lanceert sp.a Brussel FlatTrack om fiZondag 13 januari 2013, 14 uur

Meer weten? Vraag de FlatTrack‐brochure aan. De brochure is tweetalig. Stuur een mail met uw gegevens naar kgoris@bruparl.irisnet.be of bel naar 02‐549 66 55 www.facebook.com/Flattrackbrussels

Jaarlijkse kindertekenwedstrijd sp.a Brussel

voor In de stad verplaats je fietsnetwerk je goedkoop, snel en snelle verplaatsingen Brussel. gezond met deprijsuitreiking fiets. binnen Met de offi ciële en tentoonstelling van de Metkindertekenwedstrijd FlatTrack wil van sp.a Brussel heeft inzendingen van deveel jaarlijkse Prachtige prijzen Brussel h o o gteve rs c h i l l e n . sp.a fietsen in Brussel sp.a Brussel organiseert jaarlijks een Nochtans hoeft de stimuleren. kindertekenwedstrijd, voor kinderen HealthCity Jette/ex-sportopolis geografie van Brussel Meer weten? Vraag tussen 3 en 12 jaar. Er zijn heel wat vlakbij VUB geen UZobstakel te de FlatTrack‐brochure mooie prijzen te winnen: de hoofdprijs Laarbeeklaan 125 aan zijn om makkelijk is een magische dag in Disneyland 1090 Jette brochure januari is en snel te fietsen. De Parijs ter waarde van €300, daarnaast Als juiste weg zijn er vier speelgoedbonnen ter Mivbje debus 13, 14, 84, 53 tweetalig. neemt bestaande waarde van €50. De prijsuitreiking de lijn (via 246 vindt plaats op 13 januari 2013. een mail met uw valleien, plateaus0486 en645 Stuur Info en reserveren: 614, ldesmedt@bruparl.irisnet.be weginfrastructuur) gegevens naar kun je je reisweg k g o r i s @ b r u p a r l . Zin om mee te doen? afleggen op een vlak irisnet.be Maak een tekeningook rond hetin themaof “feest in Brussel” (formaat op het nummer 02‐ A4 liggend). Stuur de tekening voor 7 januari 2013 naar de parcours, sp.aBrussel. fractie, Lombardstraat 57 te 1000 549brussel. 66 55 Noteer naam, adres, leeftijd en het telefoonnummer van mama of papa op de FlatTrack achterkant van tekening. is de een vlak Meer info : bel naar 02-549 64 64

13

V.U. en verzendadres sp.a Brussel / Raf Devos Grasmarkt 105 bus 37 ‐ 1000 Brussel

Afgiftekantoor Brussel X Erkenningsnummer P802054 Verschijnt 4 x per jaar in maart ‐ juni ‐ sep ‐ dec

sp.a lanceert FlatTrack om fietsen in Brussel te stimuleren

Nespa Etterbeek  

nieuwsbrief sp.a Brussel dec2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you