Page 1

nespa? Brussel

BelgiĂŤ - Belgique P.B. 1099 Brussel X 1/2445

december 2012

uitdagingen te over in onze prachtige gemeente

elsene

Allerbeste wensen voor 2013

Maite Morren

Schepen Elsene

de Brusselse

sp.amandatarissen


gemeenteraadsverkiezingen 2012

Pascal Smet Pascal Smet

Kiezer waardeert aanpak sp.a Mooi resultaat na gemeenteraadsverkiezingen 2012 sp.a maakt 19 keer de stad sp.a is een echte stadspartij met een duidelijke visie op Brussel. Dat merk je op alle beleidsniveaus. Onze mandatarissen in de senaat, het Brussels en het Vlaams parlement, onze schepenen en gemeenteraadsleden volgen één lijn. Zeker op gemeentelijk vlak is dat nodig: de 19 Brusselse gemeenten moeten elkaar niet tegenwerken, maar werken aan een leefbare stad. Dat is de aanpak van sp.a en die wordt door de kiezer gewaardeerd. 17 gemeenteraadsleden in Brussel 19 sp.a wint er 3 gemeenteraadsleden bij t.o.v. de vorige legislatuur. We hebben nu 17 rechtstreeks gekozen gemeenteraadsleden. Bovendien staan er nog 5 eerste opvolgers klaar om een zitje op te nemen indien nodig. Qua aantal schepenen bevestigt sp.a haar leidende rol in Brussel 19. We hadden de vorige legislatuur 8 sp.a‐schepenen. Dat aantal behouden we. Bovendien komt er in Oudergem eindelijk een Vlaamse schepen, mede dankzij de bijdrage van sp.a aan de lijst Samen.

02

Een sterk verhaal werkt Of het nu gaat om parken, onderwijs, huisvesting of mobiliteit,… sp.a wil zich op vele vlakken laten gelden. Hoe? Door o.a. te werken aan een autoluwe stad. Stad Brussel neemt het voortouw en heeft nu al beslist het Beursplein verkeersvrij te maken. Het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen geeft sp.a de kans om in de 19 Brusselse gemeenten haar visie ingang te doen vinden. Het is ook een mooie positie om de campagne voor de gewestverkiezingen van 2014 op te starten. Want ook in het gewest wil sp.a zich laten gelden. Alleen zo kunnen we in ons geliefde Brussel het verschil blijven maken.

De lijst van de gekozenen en schepenen van sp.a vind je op www.spa-brussel.be

pas.smet@gmail.com

nespa? - december 2012


Maite Morren,

kersvers Schepen van Nederlandstalige aangelegenheden Dank voor uw stem en uw steun Ik werd verkozen in de gemeenteraad en word schepen. Een woordje van dank daarvoor aan mijn medekandidaat van sp.a Madeline Lutjeharms. Deze dame met ervaring heeft mij in de campagne als jonge socialiste gesteund. Maar vooral dank aan u, beste kiezer, voor uw stem en uw vertrouwen. Uitdagingen te over Elsene is een pracht van een gemeente met heel wat uitdagingen, zeker op het vlak van Nederlandstalige aangelegenheden. Maar ook op thema’s zoals openbare ruimte en mobiliteit wil ik de komende zes jaar wegen. De openbare ruimte is niet alleen van auto’s. Ze moet aangenamer, veiliger en socialer. Nederlandstalige aangelegenheden Het huidige aanbod van Nederlandstalige crèches in Elsene is ontoereikend. Daarom wil ik dat er een gemeentelijke Nederlandstalige crèche komt. Meer kinderopvang betekent meer kansen op maatschappelijke ontplooiing. De Nederlandstalige scholen in Elsene verdienen ondersteuning. Dat kan via het nespa? - december 2012

decreet ‘Brede School’. Er zijn daarvoor middelen beschikbaar. De Brede School maakt van de school een brede leeromgeving, waar kinderen ook in de vrije tijd (in naschoolse activiteiten) spelenderwijs leren. Bij het uitstippelen van beleid is het nuttig over gemeentegrenzen heen te kijken. Ik wil overleg met de Nederlandstalige schepenen uit de omliggende gemeenten om tot een gewestelijke visie te komen. Veel Brusselse gemeenten staan immers voor gelijkaardige uitdagingen. Tweetalige dienstverlening Elsene is een internationale gemeente. Dat mag geen reden zijn om het Nederlands naar de achtergrond te verdringen. De dienstverlening en de publicaties van de gemeente Elsene horen perfect tweetalig zijn. Wie taalklachten heeft, kan terecht bij de ombudsman van de gemeente. Het gemeentepersoneel moet zijn SELOR-taalexamen afleggen. Heeft u nog ideeën om Elsene te verbeteren en te vernieuwen? Laat het me weten op maite.morren@gmail.com

03


FlatTrack Brusselse hoogteverschillen hoeven geen obstakel te zijn om makkelijk en snel te fietsen. Als je de juiste weg neemt (via bestaande valleien, plateaus en weginfrastructuur) kun je je reisweg afleggen op een vlak parcours. FlatTrack is een vlak fietsnetwerk voor snelle verplaatsingen binnen Brussel.

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie sp.a lanceert sp.a Brussel FlatTrack om fiZondag 13 januari 2013, 14 uur

Meer weten? Vraag de FlatTrack‐brochure aan. De brochure is tweetalig. Stuur een mail met uw gegevens naar kgoris@bruparl.irisnet.be of bel naar 02‐549 66 55 www.facebook.com/FlatTrackBrussels

Jaarlijkse kindertekenwedstrijd sp.a Brussel

voor In de stad verplaats je fietsnetwerk je goedkoop, snel en snelle verplaatsingen Brussel. gezond met deprijsuitreiking fiets. binnen Met de offi ciële en tentoonstelling van de Metkindertekenwedstrijd FlatTrack wil van sp.a Brussel heeft inzendingen van deveel jaarlijkse Prachtige prijzen Brussel h o o gteve rs c h i l l e n . sp.a fietsen in Brussel sp.a Brussel organiseert jaarlijks een Nochtans hoeft de stimuleren. kindertekenwedstrijd, voor kinderen HealthCity Jette/ex-Sportopolis geografie van Brussel Meer weten? Vraag tussen 3 en 12 jaar. Er zijn heel wat vlakbij VUB geen UZobstakel te de FlatTrack‐brochure mooie prijzen te winnen: de hoofdprijs Laarbeeklaan 125 aan zijn om makkelijk is een magische dag in Disneyland 1090 Jette brochure januari is en snel te fietsen. De Parijs ter waarde van €300, daarnaast Als juiste weg zijn er vier speelgoedbonnen ter Mivbje debus 13, 14, 84, 53 tweetalig. neemt bestaande waarde van €50. De prijsuitreiking de lijn (via 246 vindt plaats op 13 januari 2013. een mail met uw valleien, plateaus0486 en645 Stuur Info en reserveren: 614, ldesmedt@bruparl.irisnet.be weginfrastructuur) gegevens naar kun je je reisweg k g o r i s @ b r u p a r l . Zin om mee te doen? afleggen op een vlak irisnet.be Maak een tekeningook rond hetin themaof “Feest in Brussel” (formaat op het nummer 02‐ A4 liggend). Stuur de tekening voor 7 januari 2013 naar de parcours, sp.aBrussel. fractie, Lombardstraat 57 te 1000 549Brussel. 66 55 Noteer naam, adres, leeftijd en het telefoonnummer van mama of papa op de FlatTrack achterkant van tekening. is de een vlak Meer info : bel naar 02-549 64 64

13

V.U. en verzendadres sp.a Brussel / Raf Devos Grasmarkt 105 bus 37 ‐ 1000 Brussel

Afgiftekantoor Brussel X Erkenningsnummer P802054 Verschijnt 4 x per jaar in maart ‐ juni ‐ sep ‐ dec

sp.a lanceert FlatTrack om fietsen in Brussel te stimuleren

Nespa Elsene  

Nieuwsbrief sp.a Brussel dec2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you