Page 1

nespa? Brussel

juni 2011

BelgiĂŤ - Belgique P.B. 1099 Brussel X 1/2445


FOTOWEDSTRIJD

Brusselse Kanaalzone

Schroot- en afvalhopen ter hoogte van het Vergotedok in Brussel... 2,5 km van de Grote Markt © Kim Van Semang

TEGEN DE STROOM IN Fotowedstrijd ‘Tegen de stroom in’ Inzendingen foto’s (maximum 3 per deelnemer) van 1 juli tot 31 augustus 2011 Selectie winnaars, uitreiking prijzen en expo vanaf september 2011 Meer info over de prijzen, de samenstelling van de jury en het wedstrijdreglement op www.curieus.be kanaal@curieus.be

In Brussel loopt er nog heel wat mis. Het gaat niet alleen over een fietspad dat plots stopt, maar ook en vooral over de grote ongelijkheid in onze stad. Brussel is een heerlijke maar oneerlijke stad. Het kanaal is een metafoor voor de problemen van onze stad, maar ook van het potentieel om er iets aan te doen. Boten brengen zand aan, maar onvoldoende oplossingen voor de enorme werkloosheid van de mensen die langsheen deze slagader wonen. Een fotograaf kan tegen de stroom in zwemmen. Een foto is een momentopname, maar ook een kritische blik en vaak een suggestie voor de toekomst. Zullen de kinderen van morgen aan het kanaal wonen? Zal er voor hen meer groen zijn of juist minder? Voeren de boten werk aan? En laten de bruggen en de oevers toe dat Brusselaars elkaar ontmoeten? Of keren we, zoals vandaag veel te vaak gebeurt in Brussel, onze rug naar het kanaal? Een uitdaging voor iedereen met een eigen verhaal voor het kanaal. Wordt wereldberoemd in Brussel en ga vooral tegen de stroom in!


plein school

Bernadette Vriamont Gemeenteraadslid

Ineens twee nieuwe Nederlandstalige scholen Het Brussels onderwijs staat onder druk. Elk jaar opnieuw zetten ouders hun tent op voor de schoolpoort om een plaatsje voor zoon of dochter te kunnen bemachtigen. Tegen 2014 zijn in Schaarbeek 1.000 extra plaatsen nodig. De helft van de Nederlandstalige Schaarbeekse kinderen loopt vandaag al school buiten de gemeente, maar ook daar wordt het steeds moeilijker om een plaats te vinden. Het resultaat ligt voor de hand: dit schooljaar werden 81 kinderen geweigerd in de Mariaschool en maar liefst 107 in het Boodschapinstituut. En het probleem bestaat niet alleen in Schaarbeek. Daarom trok Vlaams Onderwijsminister Pascal Smet meer dan 21 miljoen euro uit voor investeringen in schoolinfrastructuur in Brussel. In Schaarbeek leidde de goede samenwerking over de partijgrenzen en bestuursniveaus heen tot de opening van maar liefst 2 nieuwe scholen in september. Het gemeenschapsonderwijs draagt bij met een nieuwe school in de Jan Blockxstraat, ‘De Muziekladder’, goed voor 180 nieuwe plaatsen.

nespa? - juni 2011

Na 33 jaar komt er eindelijk ook opnieuw een Nederlandstalige gemeenteschool in Schaarbeek die op termijn plaats biedt aan 190 leerlingen. Voorlopig wordt deze school ondergebracht in de Kattepoel, maar op termijn verhuist ze naar de Van Ooststraat. sp.a-gemeenteraadslid Bernadette Vriamont zal de verdere uitbouw van de gemeenteschool vanuit de oppositie verder opvolgen. MR-FDF stond er immers op dat de opening van de gemeenteschool de gemeente niks mocht kosten. “Vandaag is er een ambtenaar voor het Nederlandstalig onderwijs, maar ik zal ervoor blijven vechten dat de gemeente in de gemeenteschool investeert. Prioritair denk ik dan aan een sterk aanbod naschoolse activiteiten en een snelle verhuis naar een geschikt gebouw!”. Meer info over de inschrijvingsprocedure vindt u op www.inschrijveninbrussel.be bernadette.vriamont@s-p-a.be

03


armoede

interview met

Cani Nas

coรถrdinator van het Wijkpartenariaat.

Mensen in armoede geen prioriteit voor de VGC Omdat de VGC niet investeert in armoedeprojecten in Schaarbeek, dreigt 12 jaar ervaring van werken met mensen in armoede verloren te gaan. Bovendien gooit de VGC de enige Nederlandstalige armoedeorganisatie die actief is in de Brabantwijk overboord. Weinig mensen kennen het Wijkpartenariaat, waar zijn jullie mee bezig? Het Wijkpartenariaat is 20 jaar actief rond welzijn en armoede in de Brabantwijk. Dat is de wijk tussen het Noordstation en de Koninklijke-SintMariastraat. We zijn, naast 2 scholen, de enige Nederlandstalige organisatie in deze wijk. In 20 jaar hebben we daarmee een grote bekendheid verworven bij de buurtbewoners. Jullie proberen mensen in armoede zelfredzaam te maken. Hoe doen jullie dat? We geven vormingen, organiseren activiteiten voor jongeren, gepensioneerden en moeders. We merken dat veel informatie over de meest evidente dingen zoals pensioenen, studietoelagen, enz. niet doorstroomt tot de mensen in de wijk. Ze behoren tot de meest kwetsbaren in de samenleving en weten bijvoorbeeld niet dat ze een studiebeurs

04

kunnen aanvragen. Het VGC-college, samengesteld uit Open VLDCD&V-Groen! bespaart dit jaar zwaar op dergelijke werkingen? Dit jaar zullen we door de besparingen een tekort hebben van 40.000 euro. In 2012 geeft de VGC ons zelfs geen subsidies meer. Wij moeten in oktober al ons personeel in vooropzeg plaatsen. De VGC wil vooral in stenen investeren en niet meer in mensen. En al helemaal niet in mensen die in armoede leven. De zwaksten in Brussel zelfredzaam maken is geen prioriteit. Wie wordt het eerste slachtoffer van dat beleid? Als het Wijkpartenariaat verdwijnt, stopt de wijkwerking De Schakel, stopt onze klusjesdienst voor mensen met een laag inkomen en de Hogeschoolbuurtwerking met wie we een hangmeubel gaan maken voor de jongeren hier. We beheren met de straathoekwerkers de gemeentelijke sportzaal 58 in de Dupontstraat. Daarnaast geven we lokalen aan de WMKJ Ratatoei en Samenlevingsopbouw Brabantwijk. Waar moeten die allemaal naar toe?

nespa? - juni 2011


plein mobiliteit

Ab Polspoel bestuurslid

Mobiliteitsbeleid: twee maten en twee gewichten Als het op mobiliteit en openbare werken aankomt, hanteert de Schaarbeekse meerderheid twee maten en twee gewichten: in hoog-Schaarbeek worden zware inspanningen geleverd om de problemen aan te pakken, in laag-Schaarbeek moeten de mensen het zelf maar zien op te lossen. De mondige bevolking van hoog-Schaarbeek kan rekenen op investeringen in infrastructuur om de veiligheid te verhogen, er zijn fietsboxen en er is een groot aanbod aan Villo-stations. Wat een schril contrast met de armere buurten van laagSchaarbeek waar amper inspanningen geleverd worden om het gemotoriseerd verkeer terug te dringen, alternatieven aan te moedigen en de mobiliteit van de buurtbewoners te verhogen. Meer zelfs, onlangs werd het Villo-station aan de Kwatrechtstraat verwijderd. Een jaar geleden werd dit fietsdeelstation aan de drukke Brabantstraat ge誰nstalleerd maar het werd nooit in gebruik genomen. De Schaarbeekse bestuursmeerderheid vindt dat er met een Villo-station aan het Noordstation en aan het Liedtsplein voldende aanbod is. sp.a-Schaarbeek vindt van niet. Er moeten veel meer inspanningen geleverd worden nespa? - juni 2011

om een eerlijk mobiliteitsbeleid te voeren en zo de leefbaarheid te verhogen. Niet alleen in welgestelde buurten maar overal in de gemeente hebben de Schaarbekenaars recht op verkeersveiligheid, mobiliteit en mooie infrastructuur.

ab.polspoel@gmail.com

05


respect voor talen

Papieren in de juiste taal? Het blijft moeilijk… Schaarbeek maakt het geregeld te bont als het aankomt op respect voor talen. De stroom van klachten houdt niet op. “De politie spreekt voortreffelijk de twee talen, maar op het gemeentehuis is dat iets anders,” getuigt Matthias V. uit Schaarbeek, “De loketbediende kon ons niet bedienen in het Nederlands en vroeg over te schakelen op Frans”. Een andere getuigenis: “Vorig jaar vroeg ik in het Nederlands een identiteitskaart aan voor mijn dochtertje, maar ik kreeg ze in het Frans. De onbeschoftheid van deze bestuursdaad deed mij in een Spaanse colère schieten.” Maar daar stopt het niet bij. “Mijn echtgenoot ontving vorige week een Franstalige brief met de melding dat zijn Franstalige identiteitskaart beschikbaar was. Mijn echtgenoot is nochtans Nederlandstalig en heeft een Nederlandstalige kaart aangevraagd.” Intussen bood de gemeente haar excuses aan en beloofde een nieuwe identiteitskaart. “Allemaal goed en wel, maar ik kan niet meer geloven in toeval”, besluit de getuige.

06

Blijkbaar gaat de gemeente ervan uit dat wonen in Schaarbeek je automatisch Franstalig maakt. sp.a luistert naar uw ervaring en pleit tegelijkertijd voor een doorlichting: worden goedgelovige Nederlandstaligen systematisch Franstalige identiteitskaarten aangesmeerd? “Hier gaan niet de inwoners, maar de overheid in de fout. Wij hebben geen taalstrijd nodig, maar respect van openbare diensten en een gegarandeerde dienstverlening in het Nederlands”, aldus sp.a-gemeenteraadslid Bernadette Vriamont.

bernadette.vriamont@s-p-a.be

nespa? - juni 2011


w

buurt in uw

Gemeentehuis Colignonplein 1030 Schaarbeek 02/244.75.11 www.schaarbeek.irisnet.be

Openbare bibliotheek Schaarbeek Lambermontlaan 224 1030 Schaarbeek 02/245.32.90 www.schaarbeek.bibliotheek.be Politie Georges Rodenbachlaan 15 1030 Schaarbeek 02/249.24.00 02/249.22.11 (dispatching) www.lokalepolitie.be/schaarbeek

ag en da

7 juli - Seniorenwandeling door “onbekend Brussel” Van 10u tot 12u wandelen we door onbekend Brussel onder de professionele en passionele begeleiding van de Brusselse historicus Roel Jacobs. Afspraak om 10u aan FSMB, Zuidstraat 111, 1000 Brussel. Kostprijs: 5€ - mogelijkheid om daarna te eten in de “St- D’Hic” op het Rouppeplein Info en inschrijvingen: Rohnny Buyens, 02/546 15 03 25 juli - The Hillbilly Hellcats (Colorado, USA) Gratis optreden vanaf 20u00 in Café Sans Nom, E. Fiersstraat 2A in Schaarbeek Info : Walter Vermander, curieus Schaarbeek, 0470/76 68 47 hellcats@intou.org

Bernadette Vriamont Gemeenteraadslid Jacques Rayéstraat 44 1030 Schaarbeek 0497/11.04.50 bernadette.vriamont@s-p-a.be www.bernadettevriamont.be

25 tot 29 augustus - Jaarlijks avontuurlijk kampeerweekend in de bossen bij Bouillon Curieus Schaarbeek organiseert ook dit jaar een kampeerweekeind op een Ardense wei naast een oude watermolen…een goedkope zomeruitstap met spel en sport voor alle leeftijden. Info: Curieus Schaarbeek, Walter Vermander, 0470/76 68 47, kamp@intou.org

Spreekuur Bernadette Vriamont U kan er terecht met al uw vragen over de gemeente Schaarbeek Elke vrijdag tussen 17u00 en 18u00 in Café Eden, Colignonplein 21, in Schaarbeek. Na telefonische afspraak bij Walter Vermander op 0496/67.42.21

Ronde van Schaarbeek Vanaf juli tot oktober 2011 gaat sp.a op ronde door alle wijken om u te bevragen over het leven in uw wijk, in Schaarbeek. Elke zaterdag in de voormiddag zijn onze mensen op pad. Meer info op www.iloveschaarbeek.be


© Reporters

p

onderwijs

Pascal Smet

‘We nemen ten volle onze verantwoordelijk voor Nederlandstalige kinderen en voor kinderen die een duwtje in de rug kunnen gebruiken op basis van hun sociale of familiale achtergrond.’

Vlaams Minister van Onderwijs, Gelijke Kansen, Jeugd en Brussel

Pascal Smet creëert 1.700 nieuwe plaatsen in Brussel Minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) creëert de volgende jaren 1.700 nieuwe plaatsen in 9 Brusselse scholen. Met deze beslissing investeert hij in de toekomst van de Brusselse ketten. Er is gekozen voor een zogenaamde “slimme uitbreiding”, een uitbreiding van het aantal plaatsen waar dat het meest nodig is, met een garantie op kwaliteitsonderwijs. Pascal Smet: “De Vlaamse regering investeert op mijn initiatief de volgende twee jaar meer dan 21 miljoen euro in de uitbreiding van de Nederlandstalige scholen in Brussel. Meer dan de helft van het totale extra budget voor nieuwe scholen gaat naar Brussel. Die cijfers bewijzen het belang dat de Vlaamse regering, mijn partij sp.a en ikzelf hechten aan het Brussels Nederlandstalig onderwijs.” Naast de nieuwe investeringen heeft Minister Pascal Smet ook een aantal andere maatregelen genomen. De regel die het bouwen van scholen in elkaars buurt verbiedt, heeft hij afgeschaft. Zo kan er, in samenwerking met de VGC, meer capaciteit gebouwd worden waar de nood het hoogst is. Brusselse kinderen moeten immers dicht bij huis naar school kunnen gaan, en dat is vandaag in vele wijken niet mogelijk. De Vlaamse Regering heeft bovendien de voorrang voor kinderen waarvan minstens één

08

ouder Nederlands spreekt, opgetrokken tot 55%. Pascal Smet: “Ouders die bij inschrijving willen genieten van de voorkeur voor Nederlandstaligen zullen vanaf nu moeten bewijzen dat ze effectief Nederlands spreken. Voor alle duidelijkheid: de voorrang voor GOK-kinderen blijft volledig bestaan, zonder enig bewijs van taalkennis. We nemen ten volle onze verantwoordelijk voor Nederlandstalige kinderen en voor kinderen die een duwtje in de rug kunnen gebruiken op basis van hun sociale of familiale achtergrond. Door het behoud van de voorrangsregels voor Gelijke Onderwijskansen zijn de extra maatregelen voor Nederlandstalige kinderen niet ten nadele van de Brusselse GOKleerlingen.” Verder start op initiatief van Pascal Smet een werkgroep die nieuwe onderwijsmodellen binnen een grootstedelijke context zal onderzoeken. Alle onderwijsnetten en koepels zullen aan deze werkgroep deelnemen. Hiermee wil sp.a een oplossing bieden voor al die Brusselse jongeren die het Nederlandstalige onderwijs zonder diploma verlaten. info@pascalsmet.be - www.pascalsmet.be nespa? - juni 2011


plein mobiliteit

‘Er zijn genoeg plannen, studies en campagnes, nu nog realisaties. Voer het fietsbeleid ook uit alstublieft’

Jef Van Damme

Brussels Parlementslid

Waar blijven de fietspaden? Uit recente cijfers blijkt dat Grouwels en De Lille deze legislatuur nog maar 6,8 km fietspaden en -suggestiestroken hebben aangelegd. Vergeleken met de voorgaande regeerperiode is dat bedroevend weinig. In schril contrast met het stijgend aantal fietsers in Brussel, realiseert deze regering onvoldoende fietsinfrastructuur. Jef Van Damme (sp.a): “Tijdens de vorige legislatuur heeft Pascal Smet 47 km fietspaden en 35 km fietssuggestiestroken aangelegd. Voor nog eens 33 km liggen de plannen sinds 2009 klaar. Na anderhalf jaar legislatuur heeft het duo GrouwelsDe Lille slechts 6 km fietspaden aangelegd. In maart dit jaar is gebleken dat 4 ambtenaren uit de fietscel niet vervangen worden. De Lille is bevoegd voor de fietscel en dus schuift Grouwels de zwarte piet door naar haar collega. Het was onverstandig de bevoegdheden mobiliteit en openbare werken op te splitsen over twee ministers.” Natuurlijk kan deze regering niet alle fietsproblemen in Brussel in één keer oplossen. Er moeten dus slimme keuzes gemaakt worden om iets te doen aan de verkeersveiligheid, het onderhoud van fietspaden, het tekort aan fietsparkings, .... De keuze van De Lille voor dure studies en promotiecampagnes is niet de juiste. In plaats van een duur spelletje als de nespa? - juni 2011

20 miljoen km van Brussel had ik veel liever 20 km fietspaden gezien. Slechts 20% van alle Brusselse wegen zijn gewestelijk, de rest zijn gemeentewegen. sp.a vraagt zich af hoe Grouwels en De Lille ervoor gaan zorgen dat ook daar rekening wordt gehouden met de fiets. In Molenbeek heeft Jef Van Damme als schepen tot nu toe 11 km fietspaden aangelegd, maar dat kan jammer genoeg niet van elke gemeente gezegd worden. Een ander dossier dat maar niet van de grond komt is de 2de fase van het Villo-fietsdeelsysteem. Villo werd door de vorige regering op voorstel van sp.a ingevoerd en is ondertussen uitgegroeid tot een groot succes. Ondertussen zijn er al 22.000 abonnees en is de Villo-kaart geïntegreerd in het MOBIB-systeem van de MIVB. Maar vele Brusselse wijken die verder van het centrum liggen wachten nog altijd op hun Villostation. Nochtans is het vooral daar dat Villo een toegevoegde waarde heeft, omdat het openbaar vervoersnet er minder dicht is. De 2de fase van Villo moet zo snel mogelijk van start gaan: er zijn genoeg plannen, studies en campagnes, nu nog realisaties. jvandamme@bruparl.irisnet.be

09


Nieuws uit het Parlement

Begroting Brussels gewest

“Open VLD heeft al 11 jaar de Brusselse financiën in handen, maar resultaat is niet goed. We noteren vooral een onorthodox begrotingsbele een ongecontroleerd tekort, stijgende schulden en een systematisch gebrek aa begrotingscontroles. Uit de begrotingscontrole die ik zelf heb uitgevoerd blijk dat er dit jaar 40 miljoen extra beleidsruimte is. We zouden dit kunnen investeren in maatregelen om de armoede te bestrijden. Dat zijn twee vliegen in één klap: sociale vooruitgang mogelijk maken en op termijn ook de inkomsten van het Gewest verbeteren. De Regering heeft een gebrek aan visie en beheert Brussel te nonchalant.”

Sophie Brouhon - Brussels Parlementslid sbrouhon@bruparl.irisnet.be - www.sophiebrouhon.be

Leegstand “Er staan evenveel woningen leeg dan er gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning staan. Het is duidelijk dat de leegstand bestrijden een deel is van de oplossing voor de Brusselse woningcrisis. Volgens mijn voorstel moet de eigenaar van een leegstaande woning kiezen: de woning opknappen en zelf op de markt brengen of de woning in beheer geven aan de overheid die met jonge architecten energievriendelijke en aantrekkelijke renovatieprojecten kan uitwerken. Wie geen van beiden doet, moet een hoge boete betalen.”

Fouad Ahidar - Brussels Parlementslid fahidar@bruparl.irisnet.be - www.fouadahidar.be

10

nespa? - juni 2011


het eid, an kt n :

Kunst in het Beursgebouw “Het zou een mooi gebaar zijn dat banken en overheidsbedrijven hun unieke kunstcollecties permanent tentoonstellen aan het grote publiek zodat iedereen - Brusselaars, toeristen en pendelaars - kan genieten van dat patrimonium. Brussel heeft nood aan een nieuwe culturele hotspot met hedendaagse, moderne kunstwerken van internationaal niveau.”

Yamila Idrissi - Vlaams Parlementslid yamila.idriss i@vlaamsparlement.be - www.yamilaidrissi.be

Beliris “Beliris is het federaal fonds dat via investeringen instaat voor de nationale en internationale uitstraling van ons Gewest. Dat initiatief is zeer nuttig en we hebben dat meer dan ooit nodig. Maar de werking en de slagkracht van Beliris moet drastisch verbeteren. Om efficiënter te werken moeten de uitvoering en de verantwoordelijkheid over de projecten van Beliris in handen komen van het Brussels Gewest. De Brusselaar verdient een goed werkend Belirisfonds.”

Bert Anciaux - Senator bert@vlaanderen.net - www.bertanciaux.be

Statuut van Brussel “Voor ons is er maar één doelstelling: de toekomst van Brussel veilig stellen en onze instellingen hervormen om de leefbaarheid van onze hoofdstad te vergroten. Dan is er maar één oplossing mogelijk, en dat is Brussel zien als een volwaardig gewest, democratisch bestuurd door de Brusselaars zelf. Alleen een volwaardig gewest kan op basis van een gemeenschappelijk stadsproject een antwoord formuleren op de uitdagingen waar Brussel voor staat.”

Elke Roex - Brussels Parlementslid eroex@bruparl.irisnet.be - www.elkeroex.be

nespa? - juni 2011

11


EXCLUSIEF DEBAT

Johan Vande Lanotte

Zijn de federale onderhandelingen puur tijdverlies? Zijn er nog politici die weten hoe het verder moet met België? Welke Vlaamse partijen hebben een duidelijke visie op Brussel? Op 6 juli komt Johan Vande Lanotte naar Brussel om in debat te gaan met Brussels econoom en filosoof Philippe Van Parijs en met het publiek. Mis deze kans niet en leg Vande Lanotte op de rooster met uw vragen en stellingen over de toekomst van België en Brussel. Info en inschrijvingen T 02/549 66 55 - sp.a@bruparl.irisnet.be Wanneer? woensdag 6 juli 2011 – onthaal om 19u00, einde debat voorzien om 21u30, gevolgd door een open bar Waar? Koninklijk Conservatorium Brussel (Regentschapsstraat 30
- 1000 Brussel) Openbaar vervoer: halte Kleine Zavel – Tram (lijnen 91 / 94) en Bus (lijnen 20 / 34/ 48 / 95 / 96)

V.U. en verzendadres sp.a Brussel / Raf Devos Grasmarkt 105 bus 37 - 1000 Brussel

over het statuut van Brussel motor van het nieuwe België of 5de wiel aan de wagen?

Afgiftekantoor Brussel X Erkenningsnummer P 802015 Verschijnt 4 x per jaar in maart - juni - sep - dec

06 juli 2011

nespa Schaarbeek  

sp.a Schaarbeek newsletter

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you