Page 1

BelgiĂŤ - Belgique P.B. 1099 Brussel X 1/2445

nespa? Brussel

juni 2011


FOTOWEDSTRIJD

Brusselse Kanaalzone

Schroot- en afvalhopen ter hoogte van het Vergotedok in Brussel... 2,5 km van de Grote Markt © Kim Van Semang

TEGEN DE STROOM IN Fotowedstrijd ‘Tegen de stroom in’ Inzendingen foto’s (maximum 3 per deelnemer) van 1 juli tot 31 augustus 2011 Selectie winnaars, uitreiking prijzen en expo vanaf september 2011 Meer info over de prijzen, de samenstelling van de jury en het wedstrijdreglement op www.curieus.be kanaal@curieus.be

In Brussel loopt er nog heel wat mis. Het gaat niet alleen over een fietspad dat plots stopt, maar ook en vooral over de grote ongelijkheid in onze stad. Brussel is een heerlijke maar oneerlijke stad. Het kanaal is een metafoor voor de problemen van onze stad, maar ook van het potentieel om er iets aan te doen. Boten brengen zand aan, maar onvoldoende oplossingen voor de enorme werkloosheid van de mensen die langsheen deze slagader wonen. Een fotograaf kan tegen de stroom in zwemmen. Een foto is een momentopname, maar ook een kritische blik en vaak een suggestie voor de toekomst. Zullen de kinderen van morgen aan het kanaal wonen? Zal er voor hen meer groen zijn of juist minder? Voeren de boten werk aan? En laten de bruggen en de oevers toe dat Brusselaars elkaar ontmoeten? Of keren we, zoals vandaag veel te vaak gebeurt in Brussel, onze rug naar het kanaal? Een uitdaging voor iedereen met een eigen verhaal voor het kanaal. Wordt wereldberoemd in Brussel en ga vooral tegen de stroom in!


vervuilde gronden

Fouad Ahidar

Brussels Parlementslid

sp.a wil onschuldige eigenaars van vervuilde gronden beschermen Ongeveer 9% van de oppervlakte van het Brusselse gewest is potentieel vervuild. 18.000 percelen met 37.000 eigenaars, individuen, gezinnen en ondernemingen, zijn betrokken. Alle eigenaars krijgen een brief van Leefmilieu Brussel om te melden dat hun perceel potentieel vervuild is. Wie niet binnen de drie maanden reageert en het tegendeel kan bewijzen, komt op een zwarte lijst te staan. De helft van de reeds aangeschreven eigenaars heeft nog niet gereageerd. Fouad Ahidar en Johan Vandenberghe van sp.a Jette willen dat het Brussels gewest een fonds aanlegt voor de sanering van historisch vervuilde gronden: “Vele nieuwe eigenaars die nu een brief ontvangen zijn niet zelf verantwoordelijk voor de vervuiling. Het gewest moet de historische vervuilers opsporen en hen laten opdraaien voor de kosten.” Indien de historische vervuiler niet te vinden is, moet het gewest de grond zelf saneren. Dat kan door een nieuw fonds op te richten, gefinancierd door de vervuilende sectoren. Het Vlaams gewest besteedt elk jaar 30 miljoen euro aan zo een fonds. Brussel moet dit voorbeeld volgen in plaats van onschuldige eigenaars te straffen. nespa? - juni 2011

UZ Brussel opent geïntegreerde diabeteskliniek Het UZ Brussel heeft in Jette de allereerste geïntegreerde diabeteskliniek van België geopend. Diabetes is een chronische ziekte die een veelzijdige behandeling vraagt. Dankzij de opstart van deze geïntegreerde diabeteskliniek kan het UZ Brussel de patiënten nog beter verzorgen. Het voordeel van de nieuwe, multidisciplinaire aanpak is dat de behandeling kwalitatiever en vlotter verloopt. Deze nieuwe kliniek omvat 50 specialisten inzake diabetes, waaronder voetspecialisten, psychologen, nierspecialisten en zelfs sportartsen. Er zullen elk jaar 4.000 patiënten worden behandeld. Hannes De Geest, voorzitter van sp.a Jette: “Ruim 8% van de bevolking in ons land heeft diabetes. Het aantal patiënten zal met 20% toenemen tegen 2020. Ook steeds meer kinderen worden getroffen. Deze geïntegreerde kliniek is erg belangrijk voor de Belgische samenleving. Bovendien wordt Jette hierdoor op de kaart gezet. sp.a hecht veel belang aan een goede zorgverlening en is dus zeer blij met de opening van de diabeteskliniek in Jette. We wensen het team van het UZBrussel veel succes.”

03


plein passiefwoningen

Hannes De Geest Gemeenteraadslid

Primeur: sociale passiefwoningen met nuluitstoot De Jetse Haard heeft samen met de Brusselse regering de allereerste sociale passiefwoningen met nuluitstoot van België ingehuldigd in de J. Loossensstraat. “Concreet betekent dit dat energie wordt geproduceerd op basis van energiebronnen die geen CO2 uitstoten. Een passiefwoning verbruikt tien keer minder energie dan een klassieke woning”, zegt Hannes De Geest, bestuurder van sociale huisvestingsmaatschappij De Jetse Haard. Het bijzondere aan de sociale passiefwoningen is dat de isolatie van de muren en ramen extra dik is en dat er zonnepanelen op het dak van deze luchtdichte duplexwoningen staan. De zonnepanelen maken dat de bewoners volledig autonoom zijn op het vlak van elektriciteit en ook grotendeels inzake warm water. De verwarmingsketels werken met goedkope houtpellets en een speciaal ventilatiesysteem recupereert de warmte van de vervuilde lucht die naar buiten gaat.

04

Hannes De Geest: “Deze woningen worden verhuurd aan mensen met een laag inkomen. Zij zullen dus nauwelijks energiekosten moeten betalen. Zij worden begeleid om de woning zo rendabel en optimaal mogelijk te kunnen gebruiken. Zo bieden we een antwoord op de terechte vraag van de huurdersbond om de energiekosten te verminderen”. De totale kostprijs voor deze twee grote milieuvriendelijke woningen bedraagt 650.000 euro. De Jetse Haard geeft dus het goede voorbeeld inzake energiebesparing. Vanuit de raad van bestuur ijveren sp.a’ers Christine Janssens en Hannes De Geest ervoor dat De Jetse Haard ook inzake veiligheid en op sociaal vlak een voortrekkersrol speelt in het Brussels gewest.

hannesdegeest@gmail.be

nespa? - juni 2011


politiezone Brussel-West

Nieuw actieplan voor de politiezone Brussel-West Op 10 mei heeft de politieraad van de zone Brussel-West, waartoe Jette behoort, een nieuw actieplan voor 2011 goedgekeurd. De koerswijziging is gebaseerd op de studie van de recentste criminaliteitscijfers in onze zone. 1. Door extra controles van brommers, het uitverkoren vervoersmiddel van daders van sac-jackings en grijpdiefstallen, wil de politie prioritair diefstal met geweld op de openbare weg aanpakken. 2. In 2010 waren 15% van de inbrekers in woningen in onze zone minderjarig. Door diepgravend onderzoek rond heling van gestolen goederen en extra speurwerk naar rondtrekkende daderbendes wil de politie het aantal woningdiefstallen verminderen. 3. In 2011 blijven drugdealers prioritair geviseerd, ook via controles van voertuigen. 4. Verkeersveiligheid is essentieel om onze wijken leefbaar te houden. Daarom zijn in 2010 tot 10% meer voertuigen gecontroleerd dan in 2009. Er werden 41.878 verkeersovertredingen beboet. In 2011 zijn de controles vooral gericht op snelheid, alcohol, verzekering en het dragen van de veiligheidsgordel. nespa? - juni 2011

5. In samenwerking met de gemeenten zal overlast zoals hondenpoep, sluikstorten, foutparkeren, vandalisme, lawaaihinder en inciviek gedrag meer bestraft worden met administratieve sancties. 6. De politie wil het geweld in het openbaar vervoer stoppen. De beveiliging van de metrostations, Simonis op kop, zal gebeuren in samenwerking met de federale spoorwegpolitie en de MIVB. Uiteraard blijft de politiezone ook nog optreden tegen diefstallen van en in voertuigen, jeugddelinquentie en steaming (afpersing in de schoolomgeving). “In moeilijke omstandigheden werkt het personeel van de politiezone BrusselWest hard om de veiligheid en de leefbaarheid in onze wijken te verbeteren. Maar alles kan beter en de criminele fenomenen veranderen. Daarom was dit nieuwe actieplan noodzakelijk�, stelt sp.apolitieraadslid Hannes De Geest. Heeft u graag bijkomende informatie over het veiligheidsbeleid? Wil u een opmerking of suggestie meedelen inzake veiligheid? Contacteer politieraadslid Hannes De Geest via hannesdegeest@gmail.com

05


leegstand

onderwijs Tania FouadDekens Ahidar

Brussels gemeenteraadslid Parlementslid

Stop leegstand en laat jonge architecten lege panden opknappen Meer dan 30.000 Brusselse woningen staan leeg. De verloedering van wijken neemt toe op een moment dat er een woningcrisis woedt. Brussels parlementslid Fouad Ahidar (sp.a) heeft een aantal oplossingen om leegstand te bestrijden. In Brussel woedt een woningcrisis. Op 10 jaar tijd verdubbelden de prijzen en steeg de huur sneller dan de koopkracht. Er is een enorme wachtlijst voor sociale woningen en tegen 2020 komen er nog eens 170.000 inwoners bij. “Brussel heeft nood aan een krachtig beleid voor betaalbaar wonen”, zegt huisvestingspecialist Fouad Ahidar (sp.a). “Ik pleit voor 20% sociale woningen, zoals in andere grootsteden. Maar ondertussen blijft het aandeel van sociale woningen in Brussel continu dalen. We gaan de verkeerde kant uit.” De leegstand bestrijden is een deel van de oplossing voor de woningcrisis. Volgens Fouad Ahidar moet de eigenaar van een leegstaande woning kiezen: de woning opknappen en zelf op de markt brengen of de woning in beheer geven aan de overheid. Wie geen van beiden doet, moet een erg hoge boete betalen.

Fouad Ahidar: “Wie beslist zijn leegstaande woning in beheer te geven aan de overheid, krijgt een renovatieontwerp van een jonge architect cadeau. Een ontwerp met aandacht voor energieverbruik en aantrekkelijke architectuur. Na de renovatie moet “Er staan evenveel woningen leeg dan er gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning staan. Hier hebben wij als politici een taak.”

de woning een aantal jaren aan een verlaagde prijs verhuurd worden aan mensen die recht hebben op een sociale woning. Het terugverdieneffect van deze maatregel is groot: leegstand bestrijden, stedelijke ontwikkeling, energie-efficiëntie en sociale huisvesting. Steden als Antwerpen en Kortrijk doen al iets gelijkaardigs, waarom Brussel niet?” Fouad roept iedereen op om leegstand te melden op de website www.leegstandinbrussel.be. Sinds de lancering werden al 145 leegstaande panden gemeld. fahidar@bruparl.irisnet.be - www.fouadahidar.be

nespa? - juni 2011

06


buurt in uw

Gemeentebestuur Wemmelsesteenweg 100 1090 Jette 02/423.12.11 www.jette.irisnet.be Openbare bibliotheek Jette Kardinaal Mercierplein 6
B 1090 Jette 02/427.76.07 www.jette.bibliotheek.be Politie Commissariaat centrum Jette Kardinaal Mercierplein 11 1090 Jette 02/412.68.06 Wijkantenne Mercure Henri Liebrechtlaan 76 1090 Jette 02/478.87.41 Foaud Ahidar Brussels parlementslid Gemeenteraadslid fahidar@bruparl.irisnet.be www.fouadahidar.be Hannes De Geest Politieraadslid bestuuurder De Jetse Haard hannesdegeest@gmail.com www.hannesdegeest.be

ag en da

26 juni, 2 juli en 3 juli - Plazey Festival Ook dit jaar slaan de gemeenschapscentra Essegem, De Platoo en De Zeyp de handen in mekaar voor de organisatie van Plazey, een gratis kindvriendelijk muziekfestival in het Elisabethpark te Koekelberg. Op 26 juni zijn er optredens van Flip Kowlier en Gorki en is er kinderanimatie met o.a. reusachtige zeepbellen blazen en muziek maken met muzikale kookpotten. Op 2 juli wordt er geswingd op het ritme van Dr Bleu Beat en Billie Kawende en op 3 juli brengen Babylon Circus en Sarah Ferri leven in de brouwerij. Op 3 juli zijn er ook activiteiten voorzien zoals een reuzepicknick, petanque, fanfare, straattheater, kinderanimatie en sportinitiaties. Meer info: www.plazey.be 29 augustus - 135ste Jetse jaarmarkt Curieus Jette is zoals elk jaar een vaste gast op de Jetse Jaarmarkt. Op 29 augustus 2011 staat de 135ste editie van Jetse jaarmarkt op het programma. Tijdens deze feestelijke activiteit zullen honderden (rommel)marktkramers hun waren aanprijzen in het centrum van Jette. Er zullen tientallen indrukwekkende boerderijdieren door de jury gekeurd worden. Iedereen kan genieten van een uitgebreid én gratis aanbod aan animatie voor jong en oud, inclusief kermis en live concerten. Nieuw dit jaar is het “verenigingendorp”, een initiatief van GC Essegem op voorstel van Curieus Jette. Meer info: johanvandenberghe@chello.be 4 september - Rommelmarkt “Dieleghem” Rommelmarkt in de Dieleghemsesteenweg en de Decreestraat in Jette 17 september 2011 - Rommelmarkt “Vanderborght” Rommelmarkt in de Vanderborghtstraat in Jette

07


© Reporters

p

onderwijs

Pascal Smet

‘We nemen ten volle onze verantwoordelijk voor Nederlandstalige kinderen en voor kinderen die een duwtje in de rug kunnen gebruiken op basis van hun sociale of familiale achtergrond.’

Vlaams Minister van Onderwijs, Gelijke Kansen, Jeugd en Brussel

Pascal Smet creëert 1.700 nieuwe plaatsen in Brussel Minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) creëert de volgende jaren 1.700 nieuwe plaatsen in 9 Brusselse scholen. Met deze beslissing investeert hij in de toekomst van de Brusselse ketten. Er is gekozen voor een zogenaamde “slimme uitbreiding”, een uitbreiding van het aantal plaatsen waar dat het meest nodig is, met een garantie op kwaliteitsonderwijs. Pascal Smet: “De Vlaamse regering investeert op mijn initiatief de volgende twee jaar meer dan 21 miljoen euro in de uitbreiding van de Nederlandstalige scholen in Brussel. Meer dan de helft van het totale extra budget voor nieuwe scholen gaat naar Brussel. Die cijfers bewijzen het belang dat de Vlaamse regering, mijn partij sp.a en ikzelf hechten aan het Brussels Nederlandstalig onderwijs.” Naast de nieuwe investeringen heeft Minister Pascal Smet ook een aantal andere maatregelen genomen. De regel die het bouwen van scholen in elkaars buurt verbiedt, heeft hij afgeschaft. Zo kan er, in samenwerking met de VGC, meer capaciteit gebouwd worden waar de nood het hoogst is. Brusselse kinderen moeten immers dicht bij huis naar school kunnen gaan, en dat is vandaag in vele wijken niet mogelijk. De Vlaamse Regering heeft bovendien de voorrang voor kinderen waarvan minstens één

08

ouder Nederlands spreekt, opgetrokken tot 55%. Pascal Smet: “Ouders die bij inschrijving willen genieten van de voorkeur voor Nederlandstaligen zullen vanaf nu moeten bewijzen dat ze effectief Nederlands spreken. Voor alle duidelijkheid: de voorrang voor GOK-kinderen blijft volledig bestaan, zonder enig bewijs van taalkennis. We nemen ten volle onze verantwoordelijk voor Nederlandstalige kinderen en voor kinderen die een duwtje in de rug kunnen gebruiken op basis van hun sociale of familiale achtergrond. Door het behoud van de voorrangsregels voor Gelijke Onderwijskansen zijn de extra maatregelen voor Nederlandstalige kinderen niet ten nadele van de Brusselse GOKleerlingen.” Verder start op initiatief van Pascal Smet een werkgroep die nieuwe onderwijsmodellen binnen een grootstedelijke context zal onderzoeken. Alle onderwijsnetten en koepels zullen aan deze werkgroep deelnemen. Hiermee wil sp.a een oplossing bieden voor al die Brusselse jongeren die het Nederlandstalige onderwijs zonder diploma verlaten. info@pascalsmet.be - www.pascalsmet.be nespa? - juni 2011


plein mobiliteit

‘Er zijn genoeg plannen, studies en campagnes, nu nog realisaties. Voer het fietsbeleid ook uit alstublieft’

Jef Van Damme

Brussels Parlementslid

Waar blijven de fietspaden? Uit recente cijfers blijkt dat Grouwels en De Lille deze legislatuur nog maar 6,8 km fietspaden en -suggestiestroken hebben aangelegd. Vergeleken met de voorgaande regeerperiode is dat bedroevend weinig. In schril contrast met het stijgend aantal fietsers in Brussel, realiseert deze regering onvoldoende fietsinfrastructuur. Jef Van Damme (sp.a): “Tijdens de vorige legislatuur heeft Pascal Smet 47 km fietspaden en 35 km fietssuggestiestroken aangelegd. Voor nog eens 33 km liggen de plannen sinds 2009 klaar. Na anderhalf jaar legislatuur heeft het duo GrouwelsDe Lille slechts 6 km fietspaden aangelegd. In maart dit jaar is gebleken dat 4 ambtenaren uit de fietscel niet vervangen worden. De Lille is bevoegd voor de fietscel en dus schuift Grouwels de zwarte piet door naar haar collega. Het was onverstandig de bevoegdheden mobiliteit en openbare werken op te splitsen over twee ministers.” Natuurlijk kan deze regering niet alle fietsproblemen in Brussel in één keer oplossen. Er moeten dus slimme keuzes gemaakt worden om iets te doen aan de verkeersveiligheid, het onderhoud van fietspaden, het tekort aan fietsparkings, .... De keuze van De Lille voor dure studies en promotiecampagnes is niet de juiste. In plaats van een duur spelletje als de nespa? - juni 2011

20 miljoen km van Brussel had ik veel liever 20 km fietspaden gezien. Slechts 20% van alle Brusselse wegen zijn gewestelijk, de rest zijn gemeentewegen. sp.a vraagt zich af hoe Grouwels en De Lille ervoor gaan zorgen dat ook daar rekening wordt gehouden met de fiets. In Molenbeek heeft Jef Van Damme als schepen tot nu toe 11 km fietspaden aangelegd, maar dat kan jammer genoeg niet van elke gemeente gezegd worden. Een ander dossier dat maar niet van de grond komt is de 2de fase van het Villo-fietsdeelsysteem. Villo werd door de vorige regering op voorstel van sp.a ingevoerd en is ondertussen uitgegroeid tot een groot succes. Ondertussen zijn er al 22.000 abonnees en is de Villo-kaart geïntegreerd in het MOBIB-systeem van de MIVB. Maar vele Brusselse wijken die verder van het centrum liggen wachten nog altijd op hun Villostation. Nochtans is het vooral daar dat Villo een toegevoegde waarde heeft, omdat het openbaar vervoersnet er minder dicht is. De 2de fase van Villo moet zo snel mogelijk van start gaan: er zijn genoeg plannen, studies en campagnes, nu nog realisaties. jvandamme@bruparl.irisnet.be

09


Nieuws uit het Parlement

Begroting Brussels gewest

“Open VLD heeft al 11 jaar de Brusselse financiën in handen, maar resultaat is niet goed. We noteren vooral een onorthodox begrotingsbele een ongecontroleerd tekort, stijgende schulden en een systematisch gebrek aa begrotingscontroles. Uit de begrotingscontrole die ik zelf heb uitgevoerd blijk dat er dit jaar 40 miljoen extra beleidsruimte is. We zouden dit kunnen investeren in maatregelen om de armoede te bestrijden. Dat zijn twee vliegen in één klap: sociale vooruitgang mogelijk maken en op termijn ook de inkomsten van het Gewest verbeteren. De Regering heeft een gebrek aan visie en beheert Brussel te nonchalant.”

Sophie Brouhon - Brussels Parlementslid sbrouhon@bruparl.irisnet.be - www.sophiebrouhon.be

Leegstand “Er staan evenveel woningen leeg dan er gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning staan. Het is duidelijk dat de leegstand bestrijden een deel is van de oplossing voor de Brusselse woningcrisis. Volgens mijn voorstel moet de eigenaar van een leegstaande woning kiezen: de woning opknappen en zelf op de markt brengen of de woning in beheer geven aan de overheid die met jonge architecten energievriendelijke en aantrekkelijke renovatieprojecten kan uitwerken. Wie geen van beiden doet, moet een hoge boete betalen.”

Fouad Ahidar - Brussels Parlementslid fahidar@bruparl.irisnet.be - www.fouadahidar.be

10

nespa? - juni 2011


het eid, an kt n :

Kunst in het Beursgebouw “Het zou een mooi gebaar zijn dat banken en overheidsbedrijven hun unieke kunstcollecties permanent tentoonstellen aan het grote publiek zodat iedereen - Brusselaars, toeristen en pendelaars - kan genieten van dat patrimonium. Brussel heeft nood aan een nieuwe culturele hotspot met hedendaagse, moderne kunstwerken van internationaal niveau.”

Yamila Idrissi - Vlaams Parlementslid yamila.idriss i@vlaamsparlement.be - www.yamilaidrissi.be

Beliris “Beliris is het federaal fonds dat via investeringen instaat voor de nationale en internationale uitstraling van ons Gewest. Dat initiatief is zeer nuttig en we hebben dat meer dan ooit nodig. Maar de werking en de slagkracht van Beliris moet drastisch verbeteren. Om efficiënter te werken moeten de uitvoering en de verantwoordelijkheid over de projecten van Beliris in handen komen van het Brussels Gewest. De Brusselaar verdient een goed werkend Belirisfonds.”

Bert Anciaux - Senator bert@vlaanderen.net - www.bertanciaux.be

Statuut van Brussel “Voor ons is er maar één doelstelling: de toekomst van Brussel veilig stellen en onze instellingen hervormen om de leefbaarheid van onze hoofdstad te vergroten. Dan is er maar één oplossing mogelijk, en dat is Brussel zien als een volwaardig gewest, democratisch bestuurd door de Brusselaars zelf. Alleen een volwaardig gewest kan op basis van een gemeenschappelijk stadsproject een antwoord formuleren op de uitdagingen waar Brussel voor staat.”

Elke Roex - Brussels Parlementslid eroex@bruparl.irisnet.be - www.elkeroex.be

nespa? - juni 2011

11


EXCLUSIEF DEBAT

Johan Vande Lanotte

Zijn de federale onderhandelingen puur tijdverlies? Zijn er nog politici die weten hoe het verder moet met België? Welke Vlaamse partijen hebben een duidelijke visie op Brussel? Op 6 juli komt Johan Vande Lanotte naar Brussel om in debat te gaan met Brussels econoom en filosoof Philippe Van Parijs en met het publiek. Mis deze kans niet en leg Vande Lanotte op de rooster met uw vragen en stellingen over de toekomst van België en Brussel. Info en inschrijvingen T 02/549 66 55 - sp.a@bruparl.irisnet.be Wanneer? woensdag 6 juli 2011 – onthaal om 19u00, einde debat voorzien om 21u30, gevolgd door een open bar Waar? Koninklijk Conservatorium Brussel (Regentschapsstraat 30
- 1000 Brussel) Openbaar vervoer: halte Kleine Zavel – Tram (lijnen 91 / 94) en Bus (lijnen 20 / 34/ 48 / 95 / 96)

V.U. en verzendadres sp.a Brussel / Raf Devos Grasmarkt 105 bus 37 - 1000 Brussel

over het statuut van Brussel motor van het nieuwe België of 5de wiel aan de wagen?

Afgiftekantoor Brussel X Erkenningsnummer P 802013 Verschijnt 4 x per jaar in maart - juni - sep - dec

06 juli 2011

nespa Jette  

sp.a Jette Newsletter