Page 1

nespa? Brussel

juni 2011

BelgiĂŤ - Belgique P.B. 1099 Brussel X 1/2445


FOTOWEDSTRIJD

Brusselse Kanaalzone

Schroot- en afvalhopen ter hoogte van het Vergotedok in Brussel... 2,5 km van de Grote Markt © Kim Van Semang

TEGEN DE STROOM IN Fotowedstrijd ‘Tegen de stroom in’ Inzendingen foto’s (maximum 3 per deelnemer) van 1 juli tot 31 augustus 2011 Selectie winnaars, uitreiking prijzen en expo vanaf september 2011 Meer info over de prijzen, de samenstelling van de jury en het wedstrijdreglement op www.curieus.be kanaal@curieus.be

In Brussel loopt er nog heel wat mis. Het gaat niet alleen over een fietspad dat plots stopt, maar ook en vooral over de grote ongelijkheid in onze stad. Brussel is een heerlijke maar oneerlijke stad. Het kanaal is een metafoor voor de problemen van onze stad, maar ook van het potentieel om er iets aan te doen. Boten brengen zand aan, maar onvoldoende oplossingen voor de enorme werkloosheid van de mensen die langsheen deze slagader wonen. Een fotograaf kan tegen de stroom in zwemmen. Een foto is een momentopname, maar ook een kritische blik en vaak een suggestie voor de toekomst. Zullen de kinderen van morgen aan het kanaal wonen? Zal er voor hen meer groen zijn of juist minder? Voeren de boten werk aan? En laten de bruggen en de oevers toe dat Brusselaars elkaar ontmoeten? Of keren we, zoals vandaag veel te vaak gebeurt in Brussel, onze rug naar het kanaal? Een uitdaging voor iedereen met een eigen verhaal voor het kanaal. Wordt wereldberoemd in Brussel en ga vooral tegen de stroom in!


plein Statuut van Brussel

Elke Roex

Brussels Parlementslid

Brussel een volwaardig Gewest De federale onderhandelingen slepen al meer dan een jaar aan. In de marge hiervan hebben verschillende kopstukken van zowat alle partijen uitspraken gedaan over de toekomst van België en… van Brussel. N-VA wil het Brussels Gewest afschaffen, CD&V zegt dat Brussel geen volwaardig gewest is dat bovendien bestuurd moet worden door de Vlaamse en de Franse Gemeenschap. sp.a is het met geen van deze uitspraken eens. “Voor ons is er maar één doelstelling: de toekomst van Brussel veilig stellen en onze instellingen hervormen om de leefbaarheid van onze hoofdstad te vergroten. Dan is er maar één oplossing mogelijk, en dat is Brussel als een volwaardig gewest, democratisch bestuurd door de Brusselaars zelf. Alleen een volwaardig gewest kan op basis van een gemeenschappelijk stadsproject een antwoord formuleren op de uitdagingen waar Brussel voor staat”, zegt Elke Roex, fractieleider in het Brussels parlement. Elke Roex heeft in het Brussels parlement een resolutie ingediend waarin sp.a bevestigt dat Brussel een volwaardig gewest is. Ook Johan Vande Lanotte ondersteunt deze visie in zijn recente publicatie “De

nespa? - juni 2011

Belgische Unie”. In dat boekje trekt Vande Lanotte lessen uit zijn taak als koninklijk bemiddelaar. Over het statuut van Brussel gaat hij geen enkel taboe uit de weg. De uitdagingen van vandaag vergen immers ingrijpende veranderingen, vooral in Brussel. Vande Lanotte pleit voor een verregaande staatshervorming waarbij het Brussels gewest meer slagkracht zou krijgen, zonder de Vlaamse bevoegdheden inzake cultuur, onderwijs en Nederlandstalige welzijnsinstellingen in vraag te stellen. Elke Roex organiseert een debat over het statuut van onze hoofdstad waarbij Johan Vande Lanotte zijn visie zal geven over de toekomst van België en van Brussel. Hij zal in debat gaan met Philippe Van Parijs, met vertegenwoordigers van het Brusselse middenveld en met het publiek. Woensdag 6 juli 2011 - 19u00 – 22u00, Koninklijk Conservatorium Brussel Regentschapsstraat 30
 - 1000 Brussel Info en inschrijvingen : 02/549.66.55 eroex@bruparl.irisnet.be www.elkeroex.be

03


plein armoede

Hilde Duroi

Strijden tegen armoede in Anderlecht Het OCMW in Anderlecht werkt verschillende maatregelen uit om armoede te bestrijden. sp.a staat ten volle achter het huidige OCMWbeleid en is zich ervan bewust dat sommige maatregelen nog verder doorgedreven kunnen en moeten worden, uiteraard binnen de financiĂŤle mogelijkheden van zowel de gemeente als het OCMW. Een van de maatregelen bestaat erin om mensen met een leefloon tijdelijk in dienst te nemen. Dergelijke arbeidscontracten (Artikel 60) moeten ervoor zorgen dat de betrokken persoon voldoende werkdagen verwerft om recht te hebben op een werkloosheidsuitkeringen. Via een Artikel 60-contract kunnen mensen in orde komen met hun sociale zekerheid. Bovendien ontwikkelen ze via een werkervaring ook nieuwe competenties waardoor een integratie op de arbeidsmarkt kan ingezet worden. Het werk dat de betrokkene in het kader van zijn arbeidsovereenkomst verricht, heeft meestal plaats bij het OCMW, de gemeente of bij een vereniging. De doelstelling van het OCMW van Anderlecht is om ruim 20% meer Artikel 60-

04

jobs te voorzien. Daarvoor werd extra personeel aangeworven. Dat kan alleen maar toegejuicht worden en sp.a waakt er nauwgezet over dat van die doelstelling werk gemaakt wordt. Het beleid mag echter niet beperkt blijven tot dit aspect. sp.a wil meer jongeren toeleiden naar een baan of naar een gekwalificeerde opleiding. Door een strikte opvolging van de geĂŻndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie die we met de jongeren zijn aangegaan kunnen we dit realiseren. Verder zal ook de zoektocht naar samenwerking met de openbare sector, het verenigingsleven en de sociale economie versterkt worden. We willen komen tot een dynamisch beleid, met veel aandacht voor bijkomende opleidingen en vormingen. OCMW Andelecht zoekt permanent naar nieuwe, aantrekkelijke en succesvolle initiatieven om zoveel mogelijk mensen uit de armoede te halen en te houden.

tania.dekens@mail.be (CHECK) h.duroi@skynet.be

nespa? - juni 2011


plein © Lisa Akinyi May

in cijfers

Armoede in cijfers Anderlecht telde in 2010 meer dan 104.000 inwoners, waarvan 53.000 vrouwen en 51.000 mannen. Onze bevolking heeft een zeer uiteenlopend profiel. In het oosten van Anderlecht, voornamelijk de kanaalzone en Kuregem, wonen vooral gezinnen uit de arbeidersklasse. De westkant daarentegen wordt hoofdzakelijk bewoond door gezinnen uit de middenklasse. Hieronder volgen enkele cijfers uit het armoederapport van 2010: • Het gemiddeld inkomen is in Anderlecht lager dan het gemiddelde van heel Brussel. Er zijn veel lage inkomens en vervangingsinkomens zoals uitkeringen of pensioenen. • Merkwaardig genoeg is de activiteitsgraad voor alle leeftijden samen, zowel voor mannen als vrouwen, een beetje hoger dan het gewestelijk gemiddelde. Dat komt omdat er bij de middenklasse meer vrouwen op de arbeidsmarkt zijn, een evolutie die ook bij de allochtone bevolking toeneemt. Maar omdat de lonen van vrouwen meestal niet zo hoog zijn zorgt de hoge activiteitsgraad niet voor een hoog gemiddeld inkomen. • 4.253 Anderlechtenaren kregen in 2010 een leefloon, dat is 10% van de leefloners in het Brusselse

nespa? - juni 2011

gewest (39.700) en 4% van het totaal in heel België (95.000) • 2.980 personen kregen een of andere vorm van maatschappelijke hulp. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waren dat er 28.000. • In totaal kan men stellen dat in 2010 meer dan 7.000 personen financieel afhankelijk waren van het OCMW. Daarvan is meer dan 30% jonger dan 30 jaar en wonen er quasi de helft in Kuregem. • In 2010 waren er 266 studenten die een leefloon ontvingen, zij maken 13% uit van de 1.902 leefloners jonger dan 30 jaar. • Anderlecht doet het niet opvallend slechter dan andere Brusselse gemeenten met een vergelijkbaar aantal inwoners. Zo heeft Molenbeek minder inwoners maar telt onze buurgemeente meer leefloners. Omgekeerd doet bijvoorbeeld Schaarbeek het veel beter. • Het feit dat zoveel jongeren niet de weg vinden naar werk en zelfs geen recht hebben op werkloosheidsuitkeringen is daarentegen alarmerend en bedroevend. Dat heeft te maken met de lage scholingsgraad. Onze jongeren beschikken niet over voldoende competenties om aan de slag te kunnen.

05


plein Leopold Lapage

10 jaar Tournée Général 2 juli 2011: een feesteditie sp.a-schepen Leopold Lapage is blij om u te kunnen uitnodigen voor de tiende editie van het zomerfeest van de Anderlechtse Vlaamse gemeenschap: Tournée Général. Op 2 juli kan iedereen op het Dapperheidsplein genieten van een zeer gevarieerd programma: • Boekenmarkt: speciale kindereditie (meedoen is gratis, inschrijven bij de bibliotheek is verplicht). • Water en zand, sport en spel voor de kinderen In de schaduw van de kerk vinden kinderen alles terug om zich een hele namiddag te amuseren. Samen met de begeleiders van Buurtsport maken we er een geweldige zomerdag van met steps, driewielers, een rollebollenparcours, een zandbak én een zwembad. Grotere kinderen kunnen springen, koprollen, radslag, handstand, salto’s en andere gymnastische oefeningen doen op de air track (een soort grote luchtmatras). Voor de durvers zijn er initiatielessen rope skipping (een acrobatische vorm van touwspringen). • Tournee Dansant Oma’s samen met coole breakdancers op de dansvloer ? Op Tournee General gebeurt het!

06

Schepen

Een choreografe leert in juni verschillende groepen een dans aan senioren, volwassenen en tieners, afkomstig uit alle gemeenschappen die Anderlecht rijk is. Kortom, iedereen danst samen op het Dapperheidsplein tijdens Tournee Dansant. Wil je ook meedoen? Dat kan! Leer de dans met ons aan om 15u30. Deelname is gratis, Alors on danse! • Krema Kawa en Raymond van het Groenewoud op het podium En natuurlijk wordt Tournee General ook dit jaar afgesloten met artiesten op het grote podium. Om 19u zal Krema Kawa (vroeger El Creme Glace Ques) ons in zonniger sferen brengen en het plein opwarmen voor het sluitstuk van de avond: na 10 jaar zal Raymond van het Groenewoud het Dapperheidsplein opnieuw uit zijn dak laten gaan! • Neem de feesttrein Ter gelegenheid van de feestelijke 10de editie zal een treintje 4 Anderlechtse wijken bedienen om u naar het Dapperheidsplein en terug te brengen. Het volledige programma vindt u op : www.tourneegeneral.be

nespa? - juni 2011


buurt in uw

Gemeentehuis Raadsplein 1 1070 Anderlecht 02/558.08.00
 www.anderlecht.be

Politie Demosthenesstraat 36 1070 Anderlecht 02/559.80.00 www.lokalepolitie.be/anderlecht Elke Roex Brussels parlementslid/Gemeenteraadslid eroex@bruparl.irisnet.be 02/549.66.55 Leopold Lapage Schepen llapage@anderlecht.irisnet.be 02/558.08.23 Hilde Duroi OCMW-Raadslid h.duroi@skynet.be 02/527.42.22 Fernand Mus Afgevaardigde Anderlechtse Haard mus-ferdinand@hotmail.com

07


© Reporters

p

onderwijs

Pascal Smet

‘We nemen ten volle onze verantwoordelijk voor Nederlandstalige kinderen en voor kinderen die een duwtje in de rug kunnen gebruiken op basis van hun sociale of familiale achtergrond.’

Vlaams Minister van Onderwijs, Gelijke Kansen, Jeugd en Brussel

Pascal Smet creëert 1.700 nieuwe plaatsen in Brussel Minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) creëert de volgende jaren 1.700 nieuwe plaatsen in 9 Brusselse scholen. Met deze beslissing investeert hij in de toekomst van de Brusselse ketten. Er is gekozen voor een zogenaamde “slimme uitbreiding”, een uitbreiding van het aantal plaatsen waar dat het meest nodig is, met een garantie op kwaliteitsonderwijs. Pascal Smet: “De Vlaamse regering investeert op mijn initiatief de volgende twee jaar meer dan 21 miljoen euro in de uitbreiding van de Nederlandstalige scholen in Brussel. Meer dan de helft van het totale extra budget voor nieuwe scholen gaat naar Brussel. Die cijfers bewijzen het belang dat de Vlaamse regering, mijn partij sp.a en ikzelf hechten aan het Brussels Nederlandstalig onderwijs.” Naast de nieuwe investeringen heeft Minister Pascal Smet ook een aantal andere maatregelen genomen. De regel die het bouwen van scholen in elkaars buurt verbiedt, heeft hij afgeschaft. Zo kan er, in samenwerking met de VGC, meer capaciteit gebouwd worden waar de nood het hoogst is. Brusselse kinderen moeten immers dicht bij huis naar school kunnen gaan, en dat is vandaag in vele wijken niet mogelijk. De Vlaamse Regering heeft bovendien de voorrang voor kinderen waarvan minstens één

08

ouder Nederlands spreekt, opgetrokken tot 55%. Pascal Smet: “Ouders die bij inschrijving willen genieten van de voorkeur voor Nederlandstaligen zullen vanaf nu moeten bewijzen dat ze effectief Nederlands spreken. Voor alle duidelijkheid: de voorrang voor GOK-kinderen blijft volledig bestaan, zonder enig bewijs van taalkennis. We nemen ten volle onze verantwoordelijk voor Nederlandstalige kinderen en voor kinderen die een duwtje in de rug kunnen gebruiken op basis van hun sociale of familiale achtergrond. Door het behoud van de voorrangsregels voor Gelijke Onderwijskansen zijn de extra maatregelen voor Nederlandstalige kinderen niet ten nadele van de Brusselse GOKleerlingen.” Verder start op initiatief van Pascal Smet een werkgroep die nieuwe onderwijsmodellen binnen een grootstedelijke context zal onderzoeken. Alle onderwijsnetten en koepels zullen aan deze werkgroep deelnemen. Hiermee wil sp.a een oplossing bieden voor al die Brusselse jongeren die het Nederlandstalige onderwijs zonder diploma verlaten. info@pascalsmet.be - www.pascalsmet.be nespa? - juni 2011


plein mobiliteit

‘Er zijn genoeg plannen, studies en campagnes, nu nog realisaties. Voer het fietsbeleid ook uit alstublieft’

Jef Van Damme

Brussels Parlementslid

Waar blijven de fietspaden? Uit recente cijfers blijkt dat Grouwels en De Lille deze legislatuur nog maar 6,8 km fietspaden en -suggestiestroken hebben aangelegd. Vergeleken met de voorgaande regeerperiode is dat bedroevend weinig. In schril contrast met het stijgend aantal fietsers in Brussel, realiseert deze regering onvoldoende fietsinfrastructuur. Jef Van Damme (sp.a): “Tijdens de vorige legislatuur heeft Pascal Smet 47 km fietspaden en 35 km fietssuggestiestroken aangelegd. Voor nog eens 33 km liggen de plannen sinds 2009 klaar. Na anderhalf jaar legislatuur heeft het duo GrouwelsDe Lille slechts 6 km fietspaden aangelegd. In maart dit jaar is gebleken dat 4 ambtenaren uit de fietscel niet vervangen worden. De Lille is bevoegd voor de fietscel en dus schuift Grouwels de zwarte piet door naar haar collega. Het was onverstandig de bevoegdheden mobiliteit en openbare werken op te splitsen over twee ministers.” Natuurlijk kan deze regering niet alle fietsproblemen in Brussel in één keer oplossen. Er moeten dus slimme keuzes gemaakt worden om iets te doen aan de verkeersveiligheid, het onderhoud van fietspaden, het tekort aan fietsparkings, .... De keuze van De Lille voor dure studies en promotiecampagnes is niet de juiste. In plaats van een duur spelletje als de nespa? - juni 2011

20 miljoen km van Brussel had ik veel liever 20 km fietspaden gezien. Slechts 20% van alle Brusselse wegen zijn gewestelijk, de rest zijn gemeentewegen. sp.a vraagt zich af hoe Grouwels en De Lille ervoor gaan zorgen dat ook daar rekening wordt gehouden met de fiets. In Molenbeek heeft Jef Van Damme als schepen tot nu toe 11 km fietspaden aangelegd, maar dat kan jammer genoeg niet van elke gemeente gezegd worden. Een ander dossier dat maar niet van de grond komt is de 2de fase van het Villo-fietsdeelsysteem. Villo werd door de vorige regering op voorstel van sp.a ingevoerd en is ondertussen uitgegroeid tot een groot succes. Ondertussen zijn er al 22.000 abonnees en is de Villo-kaart geïntegreerd in het MOBIB-systeem van de MIVB. Maar vele Brusselse wijken die verder van het centrum liggen wachten nog altijd op hun Villostation. Nochtans is het vooral daar dat Villo een toegevoegde waarde heeft, omdat het openbaar vervoersnet er minder dicht is. De 2de fase van Villo moet zo snel mogelijk van start gaan: er zijn genoeg plannen, studies en campagnes, nu nog realisaties. jvandamme@bruparl.irisnet.be

09


Nieuws uit het Parlement

Begroting Brussels gewest

“Open VLD heeft al 11 jaar de Brusselse financiën in handen, maar resultaat is niet goed. We noteren vooral een onorthodox begrotingsbele een ongecontroleerd tekort, stijgende schulden en een systematisch gebrek aa begrotingscontroles. Uit de begrotingscontrole die ik zelf heb uitgevoerd blijk dat er dit jaar 40 miljoen extra beleidsruimte is. We zouden dit kunnen investeren in maatregelen om de armoede te bestrijden. Dat zijn twee vliegen in één klap: sociale vooruitgang mogelijk maken en op termijn ook de inkomsten van het Gewest verbeteren. De Regering heeft een gebrek aan visie en beheert Brussel te nonchalant.”

Sophie Brouhon - Brussels Parlementslid sbrouhon@bruparl.irisnet.be - www.sophiebrouhon.be

Leegstand “Er staan evenveel woningen leeg dan er gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning staan. Het is duidelijk dat de leegstand bestrijden een deel is van de oplossing voor de Brusselse woningcrisis. Volgens mijn voorstel moet de eigenaar van een leegstaande woning kiezen: de woning opknappen en zelf op de markt brengen of de woning in beheer geven aan de overheid die met jonge architecten energievriendelijke en aantrekkelijke renovatieprojecten kan uitwerken. Wie geen van beiden doet, moet een hoge boete betalen.”

Fouad Ahidar - Brussels Parlementslid fahidar@bruparl.irisnet.be - www.fouadahidar.be

10

nespa? - juni 2011


het eid, an kt n :

Kunst in het Beursgebouw “Het zou een mooi gebaar zijn dat banken en overheidsbedrijven hun unieke kunstcollecties permanent tentoonstellen aan het grote publiek zodat iedereen - Brusselaars, toeristen en pendelaars - kan genieten van dat patrimonium. Brussel heeft nood aan een nieuwe culturele hotspot met hedendaagse, moderne kunstwerken van internationaal niveau.”

Yamila Idrissi - Vlaams Parlementslid yamila.idriss i@vlaamsparlement.be - www.yamilaidrissi.be

Beliris “Beliris is het federaal fonds dat via investeringen instaat voor de nationale en internationale uitstraling van ons Gewest. Dat initiatief is zeer nuttig en we hebben dat meer dan ooit nodig. Maar de werking en de slagkracht van Beliris moet drastisch verbeteren. Om efficiënter te werken moeten de uitvoering en de verantwoordelijkheid over de projecten van Beliris in handen komen van het Brussels Gewest. De Brusselaar verdient een goed werkend Belirisfonds.”

Bert Anciaux - Senator bert@vlaanderen.net - www.bertanciaux.be

Statuut van Brussel “Voor ons is er maar één doelstelling: de toekomst van Brussel veilig stellen en onze instellingen hervormen om de leefbaarheid van onze hoofdstad te vergroten. Dan is er maar één oplossing mogelijk, en dat is Brussel zien als een volwaardig gewest, democratisch bestuurd door de Brusselaars zelf. Alleen een volwaardig gewest kan op basis van een gemeenschappelijk stadsproject een antwoord formuleren op de uitdagingen waar Brussel voor staat.”

Elke Roex - Brussels Parlementslid eroex@bruparl.irisnet.be - www.elkeroex.be

nespa? - juni 2011

11


EXCLUSIEF DEBAT

Johan Vande Lanotte

Zijn de federale onderhandelingen puur tijdverlies? Zijn er nog politici die weten hoe het verder moet met België? Welke Vlaamse partijen hebben een duidelijke visie op Brussel? Op 6 juli komt Johan Vande Lanotte naar Brussel om in debat te gaan met Brussels econoom en filosoof Philippe Van Parijs en met het publiek. Mis deze kans niet en leg Vande Lanotte op de rooster met uw vragen en stellingen over de toekomst van België en Brussel. Info en inschrijvingen T 02/549 66 55 - sp.a@bruparl.irisnet.be Wanneer? woensdag 6 juli 2011 – onthaal om 19u00, einde debat voorzien om 21u30, gevolgd door een open bar Waar? Koninklijk Conservatorium Brussel (Regentschapsstraat 30
- 1000 Brussel) Openbaar vervoer: halte Kleine Zavel – Tram (lijnen 91 / 94) en Bus (lijnen 20 / 34/ 48 / 95 / 96)

V.U. en verzendadres sp.a Brussel / Raf Devos Grasmarkt 105 bus 37 - 1000 Brussel

over het statuut van Brussel motor van het nieuwe België of 5de wiel aan de wagen?

Afgiftekantoor Brussel X Erkenningsnummer P 802010 Verschijnt 4 x per jaar in maart - juni - sep - dec

06 juli 2011

nespa Anderlecht  

sp.a Anderlecht newsletter

Advertisement