Page 1

www.s-p-a.be/oostende

FEBRUARI 2014

Betaalbaar wonen voor jongeren

PAGINA

05

Met de korting op de onroerende voorheffing drijft het stadsbestuur de inspanningen verder op om betaalbaar wonen voor jongeren te ondersteunen.

Arno wordt 65 en dat vieren we in zijn thuisstad Oostende met twee optredens in het Kursaal

Uitbreiding kinderopvang

PAGINA

09

Een nieuw subsidiereglement voor de zelfstandige kinderopvang in Oostende moet een gevoelige uitbreiding van het aantal plaatsen in kinderopvang mogelijk maken.

PAGINA

12

ARNO jarig


02

Edito

Oostende sportstad

In dit nummer Oostende sportstad Een aangepast Albertstadion voor KVO en een grondige renovatie van het stedelijk zwembad vormen deze legislatuur twee investeringen van formaat. PAGINA

Beste lezer, We pikken terug de draad op met een opgefrist huisblad. Met onze SPOTS willen we terug alle Oostendenaars op regelmatige basis informeren over de realisaties en toekomstplannen van de sp.a-ploeg. Ondertussen meer dan een jaar geleden trok sp.a Oostende onder de noemer “een tweede jeugd voor Oostende” met een ambitieus verkiezingsprogramma naar de kiezer. Dankzij de steun van 1 op 3 Oostendenaars zijn onze voorstellen grotendeels overgenomen in het bestuursakkoord dat volop inzet op een actiever, jonger, kansrijker en veiliger Oostende. Zoals u zult kunnen lezen in dit nummer ontplooien we diverse initiatieven om deze ambitie waar te maken. Woonpremies om betaalbaar wonen voor jongeren te ondersteunen. Een nieuw ondersteuningsreglement om het aantal plaatsen in de kinderopvang gevoelig te verhogen. De verdere uitwerking van een toeristisch aanbod dat ook veel eigen inwoners kan bekoren. En last but not least de noodzakelijke investeringen in het Albertpark en de geplande renovatie van het stedelijk zwembad. Want een actieve stad is een sportieve stad. Alvast veel leesplezier gewenst!

03

Stad en KVO investeren in het Albertpark

Oostende valt in de prijzen Oostende is bekroond met een aantal prijzen voor duurzame en innovatieve stadsprojecten. PAGINA

04

Tien miljoen euro voor vernieuwing domein Raversyde

Met een naamsverandering en een investering van 10 miljoen euro mikt de provincie op een verdubbeling van de bezoekersaantallen. Franky De Block licht deze ambitieuze plannen toe.

PAGINA

06

Oostendse sportclubs meer dan 15.000 leden, verspreid over meer

Burgemeester en schepenen in actie

PAGINA

07

dan 40 sporttakken. Arne Deblauwe (sp.a), schepen van Sport, ziet in

Onze sp.a-mandatarissen zijn iedere dag op het terrein te vinden. Een compilatie van enkele toffe sfeerfoto’s .

Toerisme en werk Schepen Niko Geldhof is tien maanden aan de slag en heeft al heel wat zaken in beweging gebracht. PAGINA

09

Postbodes op zoek naar zorgnoden bij ouderen Het Sociaal Huis Oostende (SHO) en bpost hebben een opmerkelijke samenwerking opgezet. Postbodes nemen in opdracht van het Sociaal Huis enquêtes af bij de Oostendse 80-plussers om sociaal isolement en zorgnoden in kaart te brengen.

Jeroen Soete

PAGINA

voorzitter sp.a Oostende 0485/800802 Jeroen.soete@s-p-a.be v.u. John Crombez, Groenendaallaan 12, 8400 Oostende foto’s - sp.a

De sportmicrobe leeft onder de Oostendenaars. Vandaag tellen de

10

deze legislatuur twee belangrijke investeringen op sportgebied: een aangepast Albertstadion en een grondige renovatie van het stedelijk zwembad. Nu de apotheose van dit seizoen nadert, wordt het duidelijk dat KV Oostende haar strepen in eerste klasse verdient. “Sinds de promotie van KVO naar eerste klasse speelt het stadsbestuur zeer kort op de bal. Daarom investeert de stad samen met de club de volgende jaren in een vernieuwd Albertpark zodat ‘uus weireldploegsje de weireld’ kan veroveren”, aldus een tevreden sportschepen. “We willen het stadion laten voldoen aan de categorie 4-norm van de UEFA. Concreet betekent dit dat er een capaciteit moet zijn voor 8.000 toeschouwers, dat het speelveld iets groter moet zijn en dat de belichting beter moet.” Tegen 2017 hoopt de schepen van Sport de renovatie rond te hebben. “De werken zullen gefaseerd verlopen

met in een laatste fase het voorzien van zitplaatsen in het bezoekersvak. De stad neemt 70 procent van de investering voor haar rekening, KV Oostende 30 procent.”

renovatie is één van de belangrijkste investeringsdossiers van de komende legislatuur”, meent de sportschepen. “Op dit moment zoeken we samen met de Vlaamse Bouwmeester naar de beste architect voor deze complexe opdracht. We houden rekening met vragen van clubs, scholen, individuele zwemmers maar ook van gezinnen en toeristen. In het najaar van 2016 zouden de werken van start gaan en ongeveer twee jaar duren.”

We gaan ook voor een grondige renovatie van het stedelijk zwembad Renovatie zwembad Niet alleen voetballiefhebbers hebben iets om naar uit te kijken, ook de zwemmers komen aan hun trekken. Vorig jaar besliste het stadsbestuur immers om over te gaan tot een grondige renovatie van het stedelijk zwembad. “De

Arne Deblauwe

Schepen van Sport Hamsterstraat 1 059 56 20 03 arne.deblauwe@oostende.be

03


Oostende valt in de prijzen

05

Oostende bekroond met een aantal prijzen voor duurzame en innovatieve projecten

Stad Oostende ondersteunt betaalbaar wonen voor jongeren

PAGINA

04

Jonge gezinnen zijn de zuurstof voor een ambitieuze stad. Het is dan ook belangrijk dat jonge Oostendse gezinnen in Oostende kunnen blijven wonen. Bij de opmaak van het Woonplan 2011-2020 werden Het Zeeheldenplein als voorbeeld van duurzaam kustbeheer De Vlaamse Overheid ondersteunt jaarlijks steden en gemeenten die initiatieven nemen op vlak van zeewering en kustbeheer. Stad Oostende sprong mee op de kar met een duurzaam ontwerp voor het Zeeheldenplein. Het resultaat is een aantrekkelijk groot plein dat de stad moet beschermen tegen mogelijke extreme weersomstandigheden en overstromingen. Oostende werd hiervoor beloond met een award voor duurzaam kustbeheer door de provincie West-Vlaanderen. ‘Thuis in de Stad’-prijs 2013 voor Groen Lint Freya Van den Bossche beloont jaarlijks als Vlaams minister van Steden, projecten die getuigen van innovatieve stadsontwikkeling. Oostende kaapt met het project

Groen Lint de eerste prijs weg en ontvangt hiermee 75.000 euro. Groen Lint is met z’n 30 km een grote tuin voor alle Oostendenaars en bezoekers met o.a. nieuw aangelegde wandel- en fietspaden, een biopluktuin en extra volks- en moestuinen. De verdere ontwikkeling van het project Groen Lint blijft de komende jaren een prioriteit voor het stadsbestuur. Vlaamse steun voor project Oosteroever Stad Oostende krijgt 3 miljoen euro subsidiesteun voor de ontwikkeling van de Oosteroever als volwaardig stadsdeel. De huidige inwoners, handelszaken en kleine bedrijven worden nauw betrokken in de uitwerking van het project dat aandacht zal hebben voor betaalbaar en sociaal wonen en de integratie van ondersteunende functies zoals kinderopvang en

speelruimte. De aanpak van de Oosteroeverduinen met de verdere aanleg van de terreinen van Duin en Zee en de integratie van Fort Napoleon met een betere toegankelijkheid van duinen en stranden passen in een visie van innovatieve stadsontwikkeling met respect voor erfgoed en natuur.

Jean Vandecasteele 059 80 55 00 jean.vandecasteele@oostende.be

reeds diverse woonpremies ingevoerd. “Met de terugbetaling van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing gedurende drie jaar, willen we jonge gezinnen die een woning kopen en verbouwen bijkomend ondersteunen”, vertelt schepen voor Wonen Nancy Bourgoignie (SP.A). De premie voor het huren van een eerste woning en de premie voor de verwerving van een eerste woning zijn sinds reeds enkele jaren in voege. De huurpremie is er om jongeren en jonge gezinnen – met beperkte financiële mogelijkheden - die de ouderlijke woning verlaten te helpen op eigen benen te staan. Op vandaag werden er 24 van deze huurpremies uitbetaald en dit voor een bedrag van 30.000 euro. Ook bij de aankoop van een eerste en enige woning op het grondgebied van Oostende ondersteunt het bestuur jonge gezinnen met

beperkte financiële mogelijkheden. Deze premie (slechts éénmalig te verkrijgen) bedraagt 5.000 euro. Op vandaag werden er 141 dossiers uitbetaald, goed voor een bedrag van 705.000 euro. Met de korting op de onroerende voorheffing drijft het stadsbestuur de inspanningen verder op om betaalbaar wonen voor jongeren te ondersteunen. “Het gaat meer specifiek om gezinnen jonger dan 30 jaar die hun eerste en enige woning in Oostende kopen en structurele verbouwingswerken uitvoeren met een minimum van 10.000 euro. Eén van de aanvragers moet in

Oostende gedomicilieerd zijn en het gezin moet zich in de woning laten domiciliëren. De onroerende voorheffing wordt pas terugbetaald als aan alle voorwaarden wordt voldaan. Iedereen die een woning kocht vanaf 1 januari 2013 komt in aanmerking. Gemiddeld komt de besparing neer op 500 à 600 euro per jaar”, legt schepen Bourgoignie uit. Schepen voor Wonen Nancy Bourgoignie 059 56 20 68 nancy.bourgoignie@oostende.be


JEAN VANDECASTEELE Onze burgemeester gidst geïnteresseerde inwoners doorheen het groen lint

ARNE DEBLAUWE

Arne bezoekt alle Oostende sportclubs: meet the opex girls

PAGINA

07

06 Tien miljoen euro voor vernieuwing

PAGINA

domein Raversyde

Franky De Block is na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe uitdaging aangegaan bij de provincie. Het zal u niet verbazen dat hij zich als gedeputeerde voor Toerisme en voorzitter van Westtoer even dynamisch blijft inspannen voor Oostende als weleer. Eerste blikvanger van formaat: de provincie investeert tien miljoen euro in het provinciaal domein Raversyde.

een brug te bouwen over de Koninklijke Baan, zodat je vanop de zeedijk in het domein terecht kan. Overleg met De Lijn moet een nieuwe tramhalte aan het domein mogelijk maken. Er komt ook een nieuw indoorgedeelte met een museum, zodat het domein het ganse jaar toegankelijk is voor bezoekers. Kers op de taart is ongetwijfeld de geplande restauratie van de Atlantikwall.”

Met een naamsverandering- zeg niet langer Raversijde, maar Raversyde- en een investering van 10 miljoen euro mikt de provincie op een verdubbeling van de bezoekersaantallen. “We streven naar een grotere dynamiek op de 44 hectaren grote site. Zo voorzien we de aanleg van een centraal wandel- en fietspad en verschillende waterpartijen. De oude parking ruimt plaats voor een natuurlijke speelzone en een hondenweide (kant Nieuwpoortsesteenweg). Verder onderhandelt de provincie met het Vlaams gewest om

De Kust: toekomstgericht, veelzijdig én jaarbreed toerisme Als voorzitter van Westtoer buigt Franky zich tevens over een strategische toekomstvisie voor het kusttoerisme. “Dit is een zeer belangrijke economische activiteit (jaarlijkse omzet van 3 miljard euro en 42.000 jobs) met bovendien een sociale dimensie omdat het heel wat arbeidsplaatsen voor mindergeschoolden oplevert. Jobs die bovendien niet naar het buitenland verplaatst kunnen wor-

den. Met de opmaak van een nieuw beleidsplan 2015-2020 willen we nog meer innoverende inspanningen doen om onze kust nog hipper en trendy te maken. Samen met de private sector investeren we verder in het Q-traject (kwaliteitszorg). Het toeristisch seizoen aan onze kust moet zich verder uitbreiden naar de vroege lente, de winter en de late herfst. “

Franky De Block

0495 246573 franky.deblock@west-vlaanderen.be

Burgemeester en schepenen in actie Vanessa Vens feliciteert ocmw-cliënten met de succesvolle afronding van hun vdab-opleiding.

NIKO GELDHOF

Niko Geldhof feliciteert de eigenaar van ‘Le Grillon’ voor zijn jarenlange inzet in de Oostende horeca.

Tom Germonpré

trekt met de campagne ‘I BIKE OSTD’ voluit de kaart van de fietser.


Elke extra job telt In het kader van Oostende@work werken het Sociaal Huis en het Economisch Huis/ VDAB gerichter samen. Het Sociaal Huis leidt mensen met leefloon op, de jobmarketeer van het Economisch Huis zoekt aansluitend voor stageplaatsen of werk. Vroeger verzeilden veel laaggeschoolden na hun opleiding bij het Sociaal Huis rechtstreeks in de werkloosheidsstatistieken, nu kunnen/moeten ze aan de slag. PAGINA

08

Samen met de Verenigde Handelaarsbonden en Unizo werkt Niko Geldhof een systeem uit van centrummanagement. Een aantrekkelijke shoppingzone in het stadscentrum laat de winkels immers toe betere cijfers te halen en bijgevolg meer mensen tewerk te stellen. Tot slot vestigden zich vorig jaar, ondanks de crisis, zes nieuwe bedrijven op de terreinen van Plassendale en Kromme Elleboog. Goed voor een stijging van de netto-tewerkstelling met 120 jobs. Meer info op www.oostendewerkt.be

Oostende ondersteunt kindercrèches Niko Geldhof geeft startschot van de Nieuwjaarsduik editie 2014

TOERISME kwaliteitsvolle evenementen, ook voor Oostendenaars Toerisme Oostende organiseert doorheen het jaar een zeer divers aanbod aan evenementen. De evenementenkalender richt zich niet enkel tot de vele toeristen maar ook onze eigen Oostendse bevolking komt telkens weer massaal genieten van de vele leuke activiteiten.

Oostende heeft de ambitie een kindvriendelijke stad te zijn. Het uitbreiden van het aantal plaatsen in de kinderopvang is dan ook een prioriteit in het bestuursakkoord. Met de goedkeuring van een nieuw reglement ter ondersteuning van de zelfstandige kinderopvang zetten we volgens bevoegd schepen Tom Germonpré (sp.a) een flinke stap voorwaarts. Geen enkele ouder in Oostende mag volgens sp.a tegenover de keuze tussen werk en gezin geplaatst worden. Een verblijf in een crèche is belangrijk voor mensen die werken maar is bovendien ook belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen zelf. Volgens bevoegd schepen Tom Germonpré is kinderopvang de beste voorberei-

ding voor de kleuterschool. “Een plaats in de kinderopvang zou een recht moeten zijn voor ieder kind. Net zoals dat vandaag het geval is in Denemarken. Het Deens model is mijn inspiratiebron.” Een nieuw subsidiereglement voor de zelfstandige kinderopvang moet een gevoelige uitbreiding van het aantal plaatsen mogelijk maken. De ondersteuning is dan ook de moeite: “We voorzien een subsidie van 2000 euro per nieuwe plaats. Wie een crèche start van 100 plaatsen kan bijkomend rekenen op een financiële ondersteuning van 40.000 euro per jaar.” Een nieuwe aanpak die zijn effect duidelijk niet mist. “Verschillende personen hebben reeds hun interesse betoond en vragen

onze hulp bij het zoeken naar een geschikt pand.” De schepen gaat hiernaast ook actief de boer op met het nieuwe reglement: “We nemen momenteel contact op met alle organisaties die kinderopvang organiseren om het nieuwe reglement bekend te maken.” Naast de inspanningen voor de zelfstandige kinderopvang loopt er ook een campagne om nieuwe onthaalouders warm te maken en wordt er gewerkt aan een strategische nota met de toekomstige investeringen in de stedelijke kinderopvang. “De diverse initiatieven zouden het tekort aan kinderopvangplaatsen gedurende deze legislatuur moeten wegwerken”, besluit de schepen.

Zo pakken we in de Paasvakantie uit met Springtij, een nieuw kindercultuurfestival. Gedurende 17 dagen brengen we samen met de vele Oostendse actoren een brede waaier aan culturele, sportieve, creatieve en muzikale activiteiten voor kinderen en jongeren die bestaat uit zowel gratis als betalende voorstellingen. “Het ruime vrijetijdsaanbod waar Toerisme Oostende gedurende het jaar voor zorgt, maakt van toerisme opnieuw een belangrijke motor van de economie in onze stad”, aldus schepen Niko Geldhof. Alle evenementen op www.visitoostende.be Niko Geldhof, schepen Lokale Economie (Middenstand, Werk, Economisch Huis Oostende), Toerisme, Kursaal Oostende, Bezetting Openbaar Domein, RESOC en Carnaval.

Het Goorhof Johan Vande Lanotte en earumendae Niko Geldhof bezoeken Ugia poreprest iligenimus sitiur alia

bedrijven op Energy Port

0495 518 234 niko.geldhof@oostende.be

Wie een crèche wil starten of thuis voor kindjes wil zorgen, neemt best contact op met schepen tom.germonpre@oostende.be

09


Postbodes op zoek naar zorgnoden bij ouderen

Gemeenteraadsleden John Crombez Fractieleider 059 51 28 78 info@crombez.fed.be www.facebook.com/john.crombez

Johan Vande Lanotte Nieuwpoortsesteenweg 365 059 51 28 78 info@vandelanotte.fed.be www.facebook.com/johan.vandelanotte

Yves Miroir Violierenlaan 61 8400 Oostende yves.miroir@oostende.be

Jan Vanroose Schelpenstraat 15 8400 Oostende jan.vanroose@s-p-a.be

Charles Wyllie Zandvoordestraat 60 8400 Oostende charlie.wyllie@telenet.be

Bart Bronders Ter Zwaanhoek 55 8400 Oostende bart.bronders@oostende.be

Shaireen Aftab Fregatstraat 18 8400 Oostende aftab.shaireen@gmail.com

Stefanie Monsaert Eksterstraat 34 8400 Oostende stefanie.monsaert@gmail.com

PAGINA

10

Karel Labens Steense Dijk 28 8400 Oostende karel.labens@telenet.be

Het Sociaal Huis Oostende (SHO) en bpost hebben een opmerkelijke samenwerking opgezet. Postbodes nemen in opdracht van het Sociaal Huis enquêtes af bij de Oostendse 80-plussers om sociaal isolement en zorgnoden in kaart te brengen. Nadien kan de maatschappelijk assistent van het Sociaal Huis dan op preventief huisbezoek gaan bij die ouderen, waar dit nodig is. Volgens Vanessa Vens (sp.a), voorzitter van het Sociaal Huis, is het sociaal isolement bij ouderen al langer een noodzakelijk aandachtspunt. “Oostende kent een sterke vergrijzing en een groot sociaal isolement bij 80+ers. We willen deze sociale problematiek grondig aanpakken met onze thuiszorgdiensten. Het is de bedoeling dat de maatschappelijk assistent op preventief huisbezoek gaat om na te gaan of er een zorgnood is en Neem dan contact opworden.” met onze voorzitter hoe hieraan kan verholpen Hilde Bouckenooghe 0473 80 70 24 hilde.bouckenooghe@telenet.be

Oostende telt op dit moment 6.000 80-plussers wat maakt dat het operationeel, logistiek en financieel onmogelijk is om iedereen via intensief maatschappelijk werk te bezoeken. “Daarom kiezen we voor een samenwerking met bpost. De postbodes zorgen via een korte bevraging op hun ronde voor een eerste screening. Er zijn immers ook nog veel zelfredzame 80-plussers die niet geïsoleerd leven. Op deze manier kunnen we na de bevraging onze maatschappelijke assistenten gericht inzetten daar waar de nood het hoogst is”, aldus voorzitter Vens. De postbodes zijn gestart met hun bevraging in het Westerkwartier en bellen aan op 840 adressen. Eind februari zouden de eerste analyses klaar moeten zijn. Op basis hiervan zal beslist worden over de verderzetting van het project in de rest van Oostende. De eerste reacties waren alvast positief.

OCMW-raadsleden Raymonde Declercq Begonialaan 35 8400 Oostende raymonde.declercq@pandora.be

Claudine Vanacker Voorhavenlaan 120 2 8400 Oostende claudine.vanacker@telenet.be

Nancy Moyaert Hamsterstraat 7 8400 Oostende nancy.moyaert@telenet.be

Edwin Rouzee Leffingestraat 309 8400 Oostende edwin.rouzee@telenet.be


ARNO viert zijn verjaardag in het Kursaal Arno wordt 65 en viert dat in zijn thuisstad Oostende. De snelle uitverkoop van het optreden op 21 mei is een bewijs van zijn populariteit. Om toch met zoveel mogelijk mensen te kunnen vieren geeft Arno op donderdag 22 mei nog eens het beste van zichzelf. Niet twijfelen en snel reserveren is de boodschap. www.kursaaloostende.be

PLANT JE EIGEN BOOM

en help mee aan de uitbreiding van het Stadrandbos Kom op 22 maart ‘14 mee planten met Curieus Oostende! Kom als dat lukt te voet of met de fiets vanaf 14u met laarzen en handschoenen naar de Karperstraat. Ongeveer halfweg de Karperstraat ligt het plantperceel. Gratis wafel en warme chocomelk voor alle planters! Wie te voet of met de fiets komt krijgt een extra wafel! Schrijf je nu in voor deze plantactie op www.curieus-oostende.be Curieus verzamelde meer dan 10 000 oude gsm’s. Nu planten we voor elke gsm een boom.

Spots oostende februari 2014  

Spots op Oostende

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you