Page 1

nekkerspoel mijn thuis

v.u.: Alain AndrĂŠ, Grasmarkt 105/37, 1000 Brussel / Verkiezingsdrukwerk gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012. Niet op de openbare weg gooien aub.


indrani muyldermans

• indrani_muyldermans@hotmail.com • 30 jaar • parlementair medewerker

1

savas alagas

mechelen, uw thuis Voor sp.a is Mechelen méér dan een aantrekkelijk, historisch centrum. Voor ons telt elke buurt, elke wijk en elk dorp. We willen dat iedereen zich in onze stad én in zijn buurt thuisvoelt. Iedere buurt is ook telkens weer anders, en die eigenheid koesteren we. sp.a is de voorbije maanden op bezoek geweest in Nekkerspoel. We luisterden aandachtig naar wat er leeft. In deze folder stellen we graag een greep uit onze plannen voor. We doen er alles aan om dit engagement na te komen. Met uw steun en uw stem moet dat lukken. Samen maken we van Mechelen onze thuis.

7

12

• savas_alagas@hotmail.com • 27 jaar • zelfstandige

benediekt van damme

• benediekt.vandamme@vlaanderen.be • 39 jaar • raadgever kabinet Freya Van den Bossche

32

omkeltoum hadnan

34

• omhadnan@hotmail.com • 52 jaar • bediende


vooreneen veiligere meer aantrekkelijke wijk De voorbije jaren is er al heel wat ge誰nvesteerd in de opwaardering van Nekkerspoel. sp.a vindt dat we deze lijn moeten doortrekken. De wijk heeft veel potentieel maar verdient een grondige opknapbeurt. Met om te beginnen de Nekkerspoelstraat. De invalsweg verkeert in slechte staat en is bepalend voor het uitzicht van de wijk. sp.a wil dat de Vlaamse overheid dringend werk maakt van de heraanleg, of dat de stad het beheer overneemt. De Nekkerspoelstraat moet een veilige en aangename weg worden met fietspaden en verkeersremmers. In de buurt rond de Grote Nieuwedijkstraat pleiten we voor eenrichtingsstraten om sluipverkeer te bannen.

Leefbaarheid als prioriteit

sp.a wil van Nekkerspoel een meer aangename wijk maken waar het voor iedereen goed wonen is. We zetten volop in op het verbeteren van de leefbaarheid. De leegstand en verkrotting moeten aangepakt worden. De wijk heeft behoefte

aan meer adem- en speelruimte. Het oude oefenterrein van het leger op de grens met St.-Katelijne-Waver kunnen we inrichten als speelbos. In de Caputsteenstraat waar vroeger de fabriek Verbeemen stond, kiezen we voor een nieuwe groene buurt met betaal-

De Nekkerspoelstraat verkeert in slechte staat en bepaalt de uitstraling van de wijk. sp.a wil dat dit een veilige en aangename weg wordt met fietspaden en verkeersremmers.


bare woningen en een park. De Ford-garage aan de Nekkerspoelstraat en Lakenmakersstraat gaat verhuizen: hier is plaats voor sociale woningen, een park en een speelplein.

Huis van de Verenigingen én van de buurt

De leegstaande politiegebouwen aan de Nekkerspoelstraat en Paardenkerkhofstraat tovert sp.a om tot een ‘Huis van de Verenigingen’. Allerlei verenigingen krijgen hier een plaats. En er is meer: ook de buurt zal hiervan kunnen genieten. De kinder- en tienerwerking verhuist naar deze nieuwe ontmoetingsplek en we leggen een buurtpark met speelruimte aan.

meer kinderopvang, zoals in de buurt van het station voor pendelaars.

we uit naar nieuwe buurtparkings, bijvoorbeeld aan de Kapoenenweg

Parkeren in je buurt

Nieuwe fiets- en voetpaden

Nekkerspoel kampt met een tekort aan parkeerplaatsen. Bewoners hebben het vaak moeilijk om hun auto kwijt te raken in hun buurt. Een uitbreiding van de blauwe zone in woonstraten is een oplossing: enkel bewoners mogen dan onbeperkt parkeren. Ook kijken

Veel bewoners hebben opmerkingen over de slechte staat van voeten fietspaden in Nekkerspoel. De komende jaren willen we deze knelpunten aanpakken. We moeten meer aandacht hebben voor de toegankelijkheid, de verkeersveiligheid en het comfort

Thuis voor jong en oud

Iedereen moet van Nekkerspoel zijn thuis kunnen maken, een wijk waar we met z’n allen gezellig samenleven in diversiteit. Voor de ouderen is een dienstencentrum in de wijk welkom. En waarom geen petanquebaan aanleggen, bijvoorbeeld op de hoek van de Frans Halsvest met het Ontvoeringsplein. In Nekkerspoel wonen er ook steeds meer jonge gezinnen met kinderen. We voorzien

Op de hoek van de Frans Halsvest met het Ontvoerings©Joren Van Utterbeeck plein is er nog plaats voor een petanquebaan.


van fietsers en voetgangers. Langs de spoorlijn kan je binnenkort onbezorgd fietsen op de ‘fiets-ostrade’. In de wijk is er ook plek voor meer fietsenstallingen en fietsboxen. De heraanleg van straten wil sp.a optimaal afstemmen op andere werken in de buurt om de hinder zo veel mogelijk te beperken.

Aandacht voor veiligheid

Iedereen moet zich veilig voelen in Nekkerspoel. sp.a vindt dat de wijkagent op straat meer zichtbaar en gemakkelijk aanspreekbaar moet zijn. Bij problemen grijpen we tijdig in, van sluikstorten tot overlast. Zo dragen we bij tot de leefbaarheid van onze wijk.

Fit en gezond

Sportievelingen krijgen in Nekkerspoel meer ruimte. Zo pleit sp.a voor een Finse looppiste langs de Vrouwvliet. Langs het populaire looptraject tussen de Lakenmakersstraat en Muizen duiden we voor joggers de afstanden aan.

Benieuwd naar onze andere plannen voor Mechelen? sp.a wil de komende jaren meer investeren in mensen en minder in stenen. Met ons toekomstproject kiezen we voor een kindvriendelijke, sociale en duurzame stad. Hoe we dit willen realiseren, lees je op onze website http://mechelen.s-p-a.be/

Beste, U kon een greep uit onze plannen voor Nekkerspoel lezen in deze wijkfolder, bezorgd door onze kandidaten. Als afsluiter van ons bezoek aan Nekkerspoel nodigen wij u uit in Café Sport, woensdag 3/10 vanaf 21u. Wij zorgen voor info en muziek Wij hopen u te mogen begroeten!


mechelen 1. Gennez Caroline 2. Geys Karel 3. Salmi Ali 4. Van den Brande Tine 5. De Keersmaecker Liesbet 6. Nason Glenn 7. Muyldermans Indrani 8. De Vleeshouwer Johan 9. Delanoeije Bert 10. Van Eeckhout Gert 11. Pepermans Ilse 12. Alagas Savas 13. Van der Sande Carina 14. Bollen Sophie 15. Van Mossevelde Niels

30. Riguelle Patrick 31. Van Gucht Marleen 32. Van Damme Benediekt 33. Vaneeckhout Raymond 34. Hadnan Omkeltoum

16. Peeters Toon 17. Van Dijck Jo 18. Dens Kris 19. Somers Kristof 20. Bennasser Farid 21. Celis Karla 22. De Ridder Peter 23. Langenus Sandra 24. Hermans Steven 25. Buys Cathy 26. Straetmans Jan 27. Vanrompaey Tarik 28. De Maeyer Elke 29. De Preter Céline

35. Nieki Cyprien

36. Eyckmans Veerle 38. Schelkens Eddy 39. Selleslagh Annie 40. Vertommen Sonja 41. Van der Borght Ariane 42. Bervoets Geert 43. Janssens Rita

STEMTIPS

Hoe stemt u geldig?

provINCIE antwerpen

Op 14 oktober stemt u voor de gemente en voor de provincie. U stemt geldig door één of meer bolletjes rood te kleuren op de sp.a-lijst.

Hoe geeft u volmacht?

U kunt niet gaan stemmen? U bent op vakantie, u moet werken of u studeert in het buitenland? Of u bent ziek? Geen probleem: u kunt een volmacht geven. Info via 0474 41 59 48 of mechelen@s-p-a.be

Vervoer op verkiezingsdag

Rita Janssens

U wenst vervoer naar het stemlokaal? Dat kan. Een vrijwilliger van sp.a komt u thuis ophalen op het afgesproken uur. Schrijf ten laatste op 12 oktober in voor vervoer via 0474 41 59 48 of mechelen@s-p-a.be

Sophie Bollen

Ik doe mee! Graag het kiesprogramma van sp.a Mechelen in mijn bus Graag een affiche Ik wil meewerken aan de campagne van sp.a Mechelen contacteer ons via mechelen@s-p-a.be, 0474 41 59 48 of Désiré Boucherystraat nr. 10

Nekkerspoel mijn thuis  

sp.a is de voorbije maanden opbezoek geweest in Nekkerspoel.We luisterden aandachtig naarwat er leeft. In deze folder stellenwe graag een gr...

Advertisement