Page 1

leest mijn thuis

v.u.: Alain AndrÊ, Grasmarkt 105/37, 1000 Brussel / Verkiezingsdrukwerk gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012. Niet op de openbare weg gooien aub. ŠJoren Van Utterbeeck


indrani muyldermans

• indrani_muyldermans@hotmail.com • 30 jaar • parlementair medewerker

7

1 mechelen, uw thuis Voor sp.a is Mechelen méér dan een aantrekkelijk, historisch centrum. Voor ons telt elke buurt, elke wijk en elk dorp. We willen dat iedereen zich in onze stad én in zijn buurt thuisvoelt. Iedere buurt is ook telkens weer anders, en die eigenheid koesteren we. sp.a is de voorbije maanden op bezoek geweest in Leest. We luisterden aandachtig naar wat er leeft. In deze folder stellen we graag een greep uit onze plannen voor. We doen er alles aan om dit engagement na te komen. Met uw steun en uw stem moet dat lukken. Samen maken we van Mechelen onze thuis.

annie selleslagh

39

• annie.selleslagh@telenet.be • 58 jaar • huisvrouw

Patrick riguelle

• 50 jaar • muzikant

30


gezellig

en landelijk leest

Leest is een aangenaam dorp gelegen in het groen. Het gezellige karakter en de open ruimte willen we bewaren. Er valt het hele jaar door van alles te beleven, met Posse Leest als uitschieter. sp.a wil het verenigingsleven meer ondersteuning bieden voor hun activiteiten. Maar het zwaar vrachtverkeer dat door het dorp passeert, is een doorn in het oog. Dat wil sp.a aanpakken. En Leest heeft de voorbije jaren ook meer dan genoeg omleidingen te slikken gekregen. In de landelijke gebieden kunnen we trage wegen aanleggen waar fietsers en voetgangers vrij spel krijgen.

kan de Leestenaar op zijn oude dag terecht in z’n eigen dorp. Wie geen auto heeft of kiest voor duurzaam vervoer, moet kunnen rekenen op een vlotte busverbinding tussen Leest en de binnenstad. Daarom wil sp.a een betere dienstverlening met

het openbaar vervoer en veilige fietspaden. Daarnaast kunnen de kinderen van Leest best nog een extra speelplek gebruiken. Aan de Kerkenblokweg wil sp.a een echt speelbos realiseren waar je volop mag ravotten tussen de bomen.

Jong en oud welkom

Ook in Leest zien we de bevolking vergrijzen. In het dorp zijn er te weinig zorgvoorzieningen voor ouderen. Meer serviceflats, een woonzorgcentrum en een antenne van een dienstencentrum zijn geen overbodige luxe. Zo

ŠJoren Van Utterbeeck


Natuur en recreatie hand in hand

Leest is van oudsher een echt plattelandsdorp. sp.a wil inspelen op het landelijke karakter en dit koppelen aan recreatie en zacht toerisme. Meer ‘Bed and Breakfasts’ en meer horeca zullen fietsers en voetgangers aantrekken. Ook plattelandstoerisme wordt populairder en Leest is een welkome afwisseling na een bezoek aan de historische binnenstad. Boerderijen kunnen hun producten rechtstreeks van het veld aanbieden aan de Leestenaars. sp.a wil hoevetoerisme en boerderijwinkels stimuleren. Kinderen uit de stad kunnen hier heel wat opsteken over waar ons voedsel vandaan komt.

Boodschappen doen in je eigen buurt

Leest kan best wat meer buurtwinkels gebruiken naast de Delhaize. Dan kan je je boodschappen doen in jouw eigen omgeving en hoef je niet de auto te nemen. Een PostPunt in het dorp is zeker welkom. Ook voor sociale contacten tussen de dorpsbewoners is dit een goede zaak. Regelmatig een babbeltje slaan bij de bakker of slager brengt mensen dichter bij elkaar.

Veilige fiets- en voetpaden

Veel bewoners hebben opmerkingen over de slechte staat van voeten fietspaden. De komende jaren willen we deze knelpunten aanpakken. We moeten meer aandacht hebben voor de toegankelijkheid, de verkeersveiligheid en het comfort van fietsers en voetgangers. Denk bijvoorbeeld aan een degelijk fietspad voor de Pastoor De Heuckstraat of een veilige oversteek ter hoogte van ‘het kapelleke’.

Binnen en buiten schaatsen

Leest heeft al een overdekte schaatsbaan. In openlucht schaatsen tijdens een strenge winter is ook echt genieten. sp.a wil in het overstromingsgebied van de Bleukens een natuurlijke schaatsbaan creëren, middenin het groen waar iedereen zich kan uitleven. ©Joren Van Utterbeeck


Geen wateroverlast meer

Leest heeft de voorbije jaren te kampen gehad met wateroverlast door de slechte rioleringen. sp.a vindt dit onaanvaardbaar: dit is een basistaak van de stad. We willen dit probleem oplossen met werkzaamheden en een beter onderhoud. De heraanleg van straten wil sp.a optimaal afstemmen op andere werken in de buurt om de hinder zo veel mogelijk te beperken.

Aandacht voor preventie en veiligheid

Iedereen moet zich veilig voelen in Leest. sp.a vindt dat de wijkagent op straat meer zichtbaar en gemakkelijk aanspreekbaar moet zijn. We werken preventief om mogelijke problemen, van sluikstorten tot overlast, te voorkomen en indien nodig grijpen we tijdig in. Zo dragen we bij tot de leefbaarheid van het dorp.

ŠJoren Van Utterbeeck

Benieuwd naar onze andere plannen voor Mechelen? sp.a wil de komende jaren meer investeren in mensen en minder in stenen. Met ons toekomstproject kiezen we voor een kindvriendelijke, sociale en duurzame stad. Hoe we dit willen realiseren, lees je op onze website http://mechelen.s-p-a.be/


mechelen 1. Gennez Caroline 2. Geys Karel 3. Salmi Ali 4. Van den Brande Tine 5. De Keersmaecker Liesbet 6. Nason Glenn 7. Muyldermans Indrani 8. De Vleeshouwer Johan 9. Delanoeije Bert 10. Van Eeckhout Gert 11. Pepermans Ilse 12. Alagas Savas 13. Van der Sande Carina 14. Bollen Sophie 15. Van Mossevelde Niels

30. Riguelle Patrick 31. Van Gucht Marleen 32. Van Damme Benediekt 33. Vaneeckhout Raymond 34. Hadnan Omkeltoum

16. Peeters Toon 17. Van Dijck Jo 18. Dens Kris 19. Somers Kristof 20. Bennasser Farid 21. Celis Karla 22. De Ridder Peter 23. Langenus Sandra 24. Hermans Steven 25. Buys Cathy 26. Straetmans Jan 27. Vanrompaey Tarik 28. De Maeyer Elke 29. De Preter Céline

35. Nieki Cyprien

36. Eyckmans Veerle 38. Schelkens Eddy 39. Selleslagh Annie 40. Vertommen Sonja 41. Van der Borght Ariane 42. Bervoets Geert 43. Janssens Rita

STEMTIPS

Hoe stemt u geldig?

provINCIE antwerpen Rita Janssens

Sophie Bollen

Op 14 oktober stemt u twee keer: voor stad Mechelen en provincieraad. In Mechelen stemmen we via computer. U krijgt 2 stemkaarten. Op het scherm duidt u eerst uw partijvoorkeur aan. U stemt geldig door één of meer bolletjes rood te kleuren op de sp.a lijst.

Hoe geeft u volmacht?

U kunt niet gaan stemmen? U bent op vakantie, u moet werken of u studeert in het buitenland? Of u bent ziek? Geen probleem: u kunt een volmacht geven. Info bij onze kandidaten, via 0474 41 59 48 of mechelen@s-p-a.be

Vervoer op verkiezingsdag

U wenst vervoer naar het stemlokaal? Dat kan. Een vrijwilliger van sp.a komt u thuis ophalen op het afgesproken uur. Schrijf ten laatste op 12 oktober in voor vervoer via 0474 41 59 48 of mechelen@s-p-a.be

Ik doe mee! Graag het kiesprogramma van sp.a Mechelen in mijn bus Graag een affiche Ik wil meewerken aan de campagne van sp.a Mechelen contacteer ons via mechelen@s-p-a.be, 0474 41 59 48 of Désiré Boucherystraat nr. 10

Leest  

sp.a is de voorbije maanden opbezoek geweest in Leest. Weluisterden aandachtig naar water leeft. In deze folder stellen wegraag een greep ui...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you