Page 1

battel mijn thuis

v.u.: Alain AndrÊ, Grasmarkt 105/37, 1000 Brussel / Verkiezingsdrukwerk gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012. Niet op de openbare weg gooien aub. ŠJoren Van Utterbeeck


sonja vertommen

40 1 mechelen, uw thuis Voor sp.a is Mechelen méér dan een aantrekkelijk, historisch centrum. Voor ons telt elke buurt, elke wijk en elk dorp. We willen dat iedereen zich in onze stad én in zijn buurt thuisvoelt. Iedere buurt is ook telkens weer anders, en die eigenheid koesteren we. sp.a is de voorbije maanden op bezoek geweest in Battel. We luisterden aandachtig naar wat er leeft. In deze folder stellen we graag een greep uit onze plannen voor. We doen er alles aan om dit engagement na te komen. Met uw steun en uw stem moet dat lukken. Samen maken we van Mechelen onze thuis.

• sonja_sv@hotmail.com • 53 jaar • gemeenteraadslid

tine van den brande

• facebook.com/vdbrandetine • 46 jaar • Actrice - presentatrice

4

elke de maeyer

28

• elkedemaeyer@gmail.com • 24 jaar • Studente

raymond van eeckhout

• raymondve@telenet.be • 67 jaar • gepensioneerd

33

De productie van dit drukwerk gebeurt voor 100% op groene energie.Het is gedrukt met mineraalolievrije offsetinkten van vegetale basis, en is FSC gecertifieerd (FSC streeft naar verantwoord bosbeheer wereldwijd);


aangename wijk

tussen drie waterlopen

Door de ligging aan de E19 en de N16 wordt Battel geconfronteerd met heel wat verkeer. Geluidsschermen kunnen een oplossing zijn voor de overlast die hieruit voorkomt. De laatste jaren zijn er onder impuls van sp.a al maatregelen genomen die de verkeersveiligheid verhoogd hebben. Met nog meer en veiligere oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers trekken we deze lijn door. Het zwaar verkeer op de Battelsesteenweg willen we beperken. Ook in de wijk zelf kan het beter: auto’s rijden er te snel. Met snelheidsremmende maatregelen en meer controle grijpen we in en van rustige woonstraten maken we zones 30.

en ook vlot open en toe gaat. Voor fietsers en voetgangers moet de brug een veilige oversteek bieden.

Hedendaags wijkhuis als ontmoetingsplek

Al enkele jaren vraagt Battel om een nieuw wijkhuis, en terecht. Het bestaande gebouw voldoet niet

aan de noden van de bewoners en de ligging aan de rand van de wijk is niet ideaal. sp.a wil werk maken van een nieuw en hedendaags wijkhuis dat centraal gelegen is. Dit moet een echte ontmoetingsplek worden voor de Battelaars waar ze terecht kunnen voor informatie of gewoon een gezellige babbel. Het

Een nieuwe brug voor Battel

De brug van Battel is in slechte staat en kampt te vaak met technische problemen. Recent werden nog aanpassingswerken uitgevoerd om het wegdek op te kalefateren, maar dit zijn slechts tijdelijke oplossingen. Battel is toe aan een nieuwe brug die het vele verkeer aankan

Onder impuls van sp.a is de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers aan het Battelcomplex sterk verbeterd. sp.a wil nog meer veilige oversteekplaatsen en snelheidsremmende maatregelen in de wijk.


project met het uitleenpunt van de bibliotheek kan dan ook uitgebreid worden.

Rijke natuur rond het Zennegat

Battel heeft met het rivierengebied tussen de Dijle, de Leuvense Vaart en de Zenne prachtige en waardevolle natuur. De nieuwe bruggen aan het Zennegat zijn een geschenk voor fietsers en wandelaars. Recent zijn ook de werken gestart voor het Sigmaplan dat Battel moet vrijwaren van overstromingen. Tussen de Dijle en de Vaart wordt er een gecontroleerd overstromingsgebied gecreĂŤerd. Voor de natuur heeft dit eveneens grote voordelen: de natte weilanden zorgen voor een rijke biodiversiteit van fauna en flora. sp.a wil deze inspanningen verder zetten: we maken het groen toegankelijker voor natuurliefhebbers en geven het alle kansen om zich te ontwikkelen. Langs het water zijn er ook mogelijkheden om een Finse looppiste aan te leggen.

dat er voor hen een oplossing komt, dit kan met een belbus. De bussen komende van Battel rijden bovendien niet meer tot in het centrum van de stad. Een vast tarief voor een taxirit van en naar het centrum zorgt ook voor een betere bereikbaarheid.

kingen over de slechte staat van sommige straten in de wijk. De komende jaren willen we deze knelpunten aanpakken. De voetpaden in de Hoge Weg verdienen bijvoorbeeld een opknapbeurt. We moeten meer aandacht hebben voor de toegankelijkheid, de verkeersveiligheid en het comfort Nieuwe straten met fiets- en van fietsers en voetgangers. Aan de voetpaden Veel bewoners hebben opmer- Arkkade kan er ook een openbare

Battel beter bereikbaar

Sommige delen van Battel kunnen niet rekenen op een busverbinding. Bewoners van de Hoge Weg of de Baron Empainlaan moeten zelfs meer dan 1km stappen. sp.a wil

De nieuwe brug aan het Zennegat is een grote meerwaarde voor fietsers en wandelaars die de waardevolle natuur willen ontdekken.


fietspomp komen voor de Battelaars en de vele passerende wielertoeristen.

Aandacht voor preventie en veiligheid

Iedereen moet zich veilig voelen in de wijk. sp.a vindt dat de wijkagent op straat meer zichtbaar en gemakkelijk aanspreekbaar moet zijn. We werken preventief om mogelijke problemen te voorkomen en indien nodig grijpen we tijdig in. Zo dragen we bij tot de leefbaarheid van Battel. Betere verlichting onder de bruggen aan de Neerweg kan overlast voorkomen, ook langs de Dijle en de Vaart zorgt dit voor meer veiligheid voor fietsers.

Boodschappen doen in je eigen buurt

Battel kan best wat meer buurtwinkels gebruiken. Dan kan je je boodschappen doen in jouw eigen omgeving en hoef je niet de auto te nemen. Ook voor sociale contacten tussen de Battelaars is dit een goede zaak. Regelmatig een babbeltje slaan bij de bakker of slager brengt mensen dichter bij elkaar.

Benieuwd naar onze andere plannen voor Mechelen? sp.a wil de komende jaren meer investeren in mensen en minder in stenen. Met ons toekomstproject kiezen we voor een kindvriendelijke, sociale en duurzame stad. Hoe we dit willen realiseren, lees je op onze website http://mechelen.s-p-a.be/

Beste, U kon een greep uit onze plannen voor Battel lezen in deze wijkfolder, bezorgd door onze kandidaten. Als afsluiter van ons bezoek aan Battel nodigen wij u uit in CafĂŠ ‘t Bergske, woensdag 26/09 vanaf 21u. Patrick Riguelle zal de sfeer erin brengen met enkele nummers. Wij hopen u te mogen begroeten!


mechelen 1. Gennez Caroline 2. Geys Karel 3. Salmi Ali 4. Van den Brande Tine 5. De Keersmaecker Liesbet 6. Nason Glenn 7. Muyldermans Indrani 8. De Vleeshouwer Johan 9. Delanoeije Bert 10. Van Eeckhout Gert 11. Pepermans Ilse 12. Alagas Savas 13. Van der Sande Carina 14. Bollen Sophie 15. Van Mossevelde Niels

30. Riguelle Patrick 31. Van Gucht Marleen 32. Van Damme Benediekt 33. Vaneeckhout Raymond 34. Hadnan Omkeltoum

16. Peeters Toon 17. Van Dijck Jo 18. Dens Kris 19. Somers Kristof 20. Bennasser Farid 21. Celis Karla 22. De Ridder Peter 23. Langenus Sandra 24. Hermans Steven 25. Buys Cathy 26. Straetmans Jan 27. Vanrompaey Tarik 28. De Maeyer Elke 29. De Preter Céline

35. Nieki Cyprien

36. Eyckmans Veerle 38. Schelkens Eddy 39. Selleslagh Annie 40. Vertommen Sonja 41. Van der Borght Ariane 42. Bervoets Geert 43. Janssens Rita

STEMTIPS Hoe stemt u geldig?

provINCIE antwerpen

Op 14 oktober stemt u voor de gemente en voor de provincie. U stemt geldig door één of meer bolletjes rood te kleuren op de sp.a-lijst.

Hoe geeft u volmacht?

U kunt niet gaan stemmen? U bent op vakantie, u moet werken of u studeert in het buitenland? Of u bent ziek? Geen probleem: u kunt een volmacht geven. Info via 0474 41 59 48 of mechelen@s-p-a.be

Vervoer op verkiezingsdag

Rita Janssens

Sophie Bollen

U wenst vervoer naar het stemlokaal? Dat kan. Een vrijwilliger van sp.a komt u thuis ophalen op het afgesproken uur. Schrijf ten laatste op 12 oktober in voor vervoer via 0474 41 59 48 of mechelen@s-p-a.be

Ik doe mee! Graag het kiesprogramma van sp.a Mechelen in mijn bus Graag een affiche Ik wil meewerken aan de campagne van sp.a Mechelen contacteer ons via mechelen@s-p-a.be, 0474 41 59 48 of Désiré Boucherystraat nr. 10

Battel, mijn thuis  
Battel, mijn thuis  

sp.a is de voorbije maanden op bezoekgeweest in Battel. We luisterden aandachtignaar wat er leeft. In deze folderstellen we graag een greep...

Advertisement