Page 1

UWAGA Rodzice! Rusza rekrutacja do szkół podstawowych

17.02.2018

DZIEŃ OTWARTY jedna zmiana • klasy dwujęzyczne • doskonała baza sportowa kandydaci do oddziału przedszkolnego i do klas pierwszych

1000-1200

Zajęcia plastyczne • Zajęcia przyrodnicze • Zajęcia sportowe

kandydaci do do klas IV-VII

1300-1500

Warsztaty z przedsiębiorczości „Jestem człowiekiem kreatywnym” • Świat pod mikroskopem • Doświadczenia z chemii i fizyki • Planetarium • Tworzenie modelu układu słonecznego z kulek styropianowych • „Matematyczne origami” • „Co ty wiesz o tabliczce mnożenia?” • „Odyseja umysłu” • Warsztaty polonistyczne • Zabawy językowe (jęz. angielski, niemiecki, hiszpański) • Twórcze warsztaty plastyczne • Pokazy gier zespołowych

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 369 (dawne Gimnazjum nr 72) ul. Przybyszewskiego 45 www.sp369.edupage.org przybyszewskiego45

poznaj nas lepiej


Dni otwarte

Zajęcia dodatkowe

co nas wyróżnia

Lekcje przedsiębiorczości

• jednozmianowość (lekcje kończą się o 1515)

• klasy dwujęzyczne ( z j. angielskim i j. hiszpańskim)

• wykwalifikowana, życzliwa kadra pedagogiczna (w tym egzaminatorzy OKE) • wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych i konkursach • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych • dobrze wyposażone pracownie, hala sportowa, stołówka • wycieczki edukacyjne, zagraniczne warsztaty językowe • wyjazdy integracyjne i zielone Szkoły

• zajęcia z przedsiębiorczości

• bogaty program ekologii • współpraca z wieloma instytucjami, np. NBP, Związek Bankowców Polskich • udział w programach ogólnopolskich, np. Bakcyl • opieka psychologa, doradcy zawodowego, pedagoga i pielęgniarki • wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

zapraszamy

jesteśmy placówką godną uwagi, warto się o tym osobiście przekonać

!

Klasy dwujęzyczne

Wyjazdy językowe

Nowoczesna hala sportowa

Opieka psychologa i pedagoga

Zapraszmy na Dzień Otwarty 2018  

Program spotkania i najważniejsze atrakcje

Zapraszmy na Dzień Otwarty 2018  

Program spotkania i najważniejsze atrakcje

Advertisement