Page 1


SCRIPT OF THE PLAY “THE WORLD IS OUR PLAY GROUND” ACT I

SCENARIUSZ SZTUKI “ŚWIAT JEST NASZYM PLACEM ZABAW” SCENA I

A boy is sitting at a computer. He is surrounded by scattered papers, soda cans, crumbs, baggies, etc. Judging by the boys face it is plain that he’s very tired. He is typing with effort, he’s straining his eyes to see something on the screen. Through the window we hear voices calling:

Przy komputerze siedzi chłopiec. Wokół niego porozrzucane papierki, puszki po napojach, okruszki, woreczki itp. Po twarzy chłopca można poznać, że jeston bardzo zmęczony. Z trudem klika na klawiaturze, wysila wzrok, by zobaczyć coś na ekranie. W pewnej chwili przez okno słychać wołanie:

FRIENDS - Jacek ! Jacek! Koledzy- Jacek! Jacek! The boy hardly rises his head and answers: Chłopiec z trudem podnosi głowę i odkrzykuje: JACEK - What now?! Jacek - Co znowu?! FRIEND - Come out, the weather is great! K - Chodź na dwór, jest piękna pogoda! JACEK - I have no time! J - Nie mam czasu! The boy focuses on the computer. Moment of silence. And then (we hear) again.

Chłopiec skupia uwagę na komputerze. Chwila ciszy, po czym znów słychać:

FRIEND 1- Jacek! Come out to play ball, Andrzej’s got a new one! K1 - Jacek! Weź chodź pograć w piłkę, Andrzej ma nową piłkę! JACEK - I don’t feel like it! J - Nie chce mi się! FRIEND 2 - You never feel like anything! K2 - Tobie nigdy nic się nie chce!


Jacek gets up (with difficulty), trips over some junk and closes the window, finally (huffing and puffing heavily) he sits back down in an arm chair.

Jacek z trudem wstaje, potykając się o śmieci i zamyka okno, w końcu, sapiąc ciężko siada na fotelu. Wraca do swego zajęcia.

He returns to the computer. A few boys dressed in sweats enter mid stage, one of them is holding a ball. They face the audience: FRIEND 1 - Jacek wasn’t always like that. FRIEND 2 - He used to run and play ball with us. FRIEND 3 - We often used to play hide-and-go-seek and paper chase FRIEND 4 - That’s was like until he got a computer. FRIEND 3 - Since then he ignores us. FRIEND 2 - The internet and computer games are more important for him.

Następuje stop-klatka, na środek wychodzi kilku chłopców ubranych na sportowo, jeden z nich trzyma piłkę w rękach. Zwracają się w stronę widzów: K 1 - Jacek nie zawsze był taki.. K 2 - Kiedyś lubił biegać po dworze i kopać z nami piłkę. K 3 - Często bawiliśmy się w chowanego i podchody… K 1 - Było tak, dopóki w jego domu nie pojawił się komputer. K 2 - Od tego czasu nie poświęca nam już uwagi. K 3 - Ważniejszy jest dla niego Internet i gry komputerowe

FRIEND 1 - Unfortunately this is true. The computer is all Jacek sees. Such a life style may cause many health problems: overweight, bad eye sight, being out of shape, as well as losing your friends and poor performance at school… This situation could have been totally different.

Chłopcy wychodzą. Na środek sceny wychodzi uczeń i mówi: K1 - Niestety, to prawda. Całym światem Jacka jest teraz komputer. Taki tryb życia może prowadzić do wielu problemów ze zdrowiem: nadwagą, pogorszeniem wzroku, brakiem kondycji, a także utratą kolegów, złymi wynikami w nauce… Ta sytuacja mogła wyglądać zupełnie inaczej.

A student enters. Jacek is typing again, playing a fascinating game. Through the window a voice can be heard: FRIENDS - Jacek! Jacek!

Uczeń wychodzi. Jacek znów klika na klawiaturze, gra w jakąś pasjonującą grę. Przez okno słychać wołanie: K 1,2,3,4 - Jacek! Jacek!

JACEK - What?!

J - No, co?!

FRIEND 1 - Come out, let’s do something. Everyone is here.

K 1 - Chodź na dwór, pogramy w coś! Są wszyscy!


JACEK - I don’t feel like it. I have more important things to do.

J - Nie chce mi się, mam ważniejsze sprawy na głowie.

Jacek returns to the game. Somebody is knocking, then Jacek’s friends enter the stage.

Jacek wraca do gry. Nagle słychać pukanie i koledzy Jacka wchodzą na scenę.

FRIEND 2 - Jacek get away from that computer !

K 2 - Jacek, odejdź wreszcie od komputera!

FRIEND 3 - You’ve been at it all day.

K 3 - Siedzisz przy nim już cały dzień

FRIEND 4 - Do you wanna waste all Saturday?

K 4 - Chcesz zmarnować całą sobotę?

FRIEND 1 - Take a look at yourself, you look awful! Unlike me!

K 1 - Spójrz na siebie, jak ty wyglądasz? Nie to, co ja.

Shows off his muscles.

Demonstruje swoje muskuły.

FRIEND 2 - Look at the mess around you!

K 2 - Patrz, jak brudno wokół ciebie!

FRIEND 3 - There’s trash everywhere!

K 3 - Wszędzie jakieś śmieci!

He motions “all around” with his arm. Jacek turn’s off his computer. JACEK - You’re right. I don’t want to live like this. I have to change something! No more games. The computer is just a source of information, otherwise this will not end well. Let’s go!

Zatacza ręką koło. Jacek w końcu wyłącza komputer. J - Macie rację. Nie chcę już tak żyć, muszę coś zmienić! Koniec z grami, będę traktował komputer jako źródło wiedzy, inaczej może się to źle skończyć. Idziemy!

The boys exit, patting Jacek on the shoulder, they’re laughing and joking. A student enters the stage. FRIEND 1 -We know which solution is better. Spending too much time in front of the computer can even lead to addiction. Let’s not allow that to happen, and let’s help those who are addicted to computer games. It’s better for the health to spend more time outside

Chłopcy wychodzą, poklepując Jacka po ramieniu, śmieją się, żartują. Na scenę wychodzi Uczeń. K 1 - Wiemy, które rozwiązanie jest lepsze. Zbyt długie spędzanie czasu przed komputerem może prowadzić nawet do uzależnienia. Nie dopuśćmy do tego i przestrzegajmy innych, pomagajmy osobom, które mają problem z przesiadywaniem przy komputerze. Zdrowiej jest wyjść na podwórko! .


ACT II A girl sitting in a chair. She’s holding a book, next to her there are more books. A voice is coming from the window.

SCENA II Na krześle siedzi dziewczynka. W ręce ma książkę, obok niej jeszcze kilka stosików. Zza okna dochodzi głos:

FRIENDS - Kasia! Kasia!

Koleżanki - Kasia! Kasia!

Sucked in to the book she’s not answering. We hear:

Zafascynowana lekturą nie odpowiada na wołanie. Znów słychać:

FRIEND 1 - Kasia?!

K 1 - Kaśka!

KASIA - Yes?!

KASIA - Tak?!

FRIEND 2 - Want to skip the rope with us?

K 2 - Idziesz z nami na skakankę?

FRIEND 3 - I don’t have the time, maybe later…

K 3 - Nie mam czasu, może później…

FRIEND 4 - But it’s Saturday, you don’t have to study!

K 4 - Przecież jest sobota, nie ma nauki!

FRIEND 2 - You’re reading again!

K 2 - Pewnie znowu czytasz!

FRIEND 3 - Leave your books and come out for a moment!

K 3 - Zostaw książki i wyjdź z nami na chwilę!

KASIA - I can’t, my mom needs me.

KASIA - Nie mogę, mama mnie woła!

Kasia closes the window, then she sits back down in the chair and returns to her reading. Some girls with jump ropes enter the stage and they address the audience:

Kasia podchodzi do okna i zamyka je, po czym z powrotem siada na krześle i wraca do przerwanej lektury. Stop-klatka. Na scenę wychodzą dziewczynki ze skakankami i mówią do widowni:


FRIEND 2 - Kasia wasn’t always like that.

K 2 - Kasia nie zawsze taka była

FRIEND 3 - She used to play with us more often.

K 3 - Kiedyś bawiła się z nami częściej

FRIEND 1 - Recently something changed and she doesn’t come out at all.

K 1 - Ostatnio coś się zmieniło i w ogóle nie wychodzi na dwór. K 2 - Dobrze, że czyta, ale przez to nie ma dla nas ani chwili…

FRIEND 2 - It’s good that she reads, but she doesn’t have a single moment for us…

Dziewczynki wychodzą. Na scenie pojawia się uczeń.

Kasia turns a page. A voice is heard:

K 3 - Kasia jest wzorową uczennicą i ciężko na to pracuje. Ma zawsze odrobione lekcje, uczy się pilnie. Jednak każdą swoją wolną chwilę spędza na czytaniu. Często czyta do późnej nocy przy świetle lampki, dlatego jest niewyspana oraz boli ją głowa, niszczy się też jej wzrok. Przez swoje zamiłowanie do książek traci przyjaciółki… Ta scena także mogła potoczyć się inaczej. Kasia przewraca kartkę. Słychać znów głos:

FRIENDS - Kasia, Kasia

K 1,2,3 - Kasia! Kasia! Kasia! Kasia!

KASIA! - What?

KASIA - Słucham?!

FRIEND 1 - Come join us. We already drew hopscotch

K 1 - Wyjdź do nas, narysowałyśmy już klasy

KASIA - I can’t, I have a lot of studying to do. Preoccupied by reading she doesn’t notice her friends’ entrance. One nudges her and Kasia looks at them in surprise with sleepy eyes.

KASIA- Nie mogę, muszę jeszcze dużo się pouczyć!

FRIEND 3 - Kasia is an excellent student and she works hard for it. Her homework is always done, she studies (diligently) a lot. Yet she spends all of her free time reading. She often reads late into the night and for that she is tired and she gets head aches. Her eye sight is also suffering. Her love for literature is causing her to loose her friends… This story also could have ended differently.

Po chwili, zajęta czytaniem nie zauważa wejścia swych koleżanek. Jedna szturcha ją, a Kasia, wyrwana ze swej czynności z zaskoczeniem spogląda na nie zaspanymi oczyma.


FRIEND 1 - What’s wrong with you?

K 1 - Kasiu, co się z tobą ostatnio dzieje?

FRIEND 2 - You don’t go out at all, you’re reading all the time!!!

K 2 - W ogóle nie wychodzisz na dwór, tylko czytasz!

FRIEND 3 - It’s been a long time since we’ve played Chinese jump rope FRIEND 4 - Be active with us, let’s go to the playground! FRIEND 3 - I’ll take my sophie ball, we can play it

K 3 - Od dawna nie skakałaś z nami w gumę…

Kasia jumps out of the chair and says:

Kasia wstaje z rozmachem i mówi:

KASIA - Yes, you’re right. The books can wait, and I need some time for myself. Reading and studying will be a pleasure again!

KASIA - Tak, macie rację. Książki mogą poczekać, a ja muszę mieć trochę czasu dla siebie. Czytanie i nauka znów zaczną sprawiać mi przyjemność!

The girls exit, laughing and skipping. A student enters the stage. FRIEND 1- Sometimes it’s important to give something up for your own good. The stories of Kasia and Jacek tell us how important it is to be physically active and to spend time outdoors. LET THE WORLD BE OUR PLAYGROUND. Everyone enters the stage, they bow.

THE END

K 4 - Ruszaj się z nami, chodźmy na plac zabaw! K 3 - Wezmę zośkę, pogramy.

Dziewczynki wychodzą, śmiejąc się i podskakując. Na scenę znów wchodzi uczeń. K 1 - Czasem trzeba zrezygnować z czegoś dla własnego dobra, odpuścić sobie coś, by dbać o siebie i swoje zdrowie. Przykład Kasi i Jacka pokazuje, jak ważny jest ruch i przebywanie na świeżym powietrzu. Niech od dziś ŚWIAT BĘDZIE NASZYM PLACEM ZABAW!! Wszyscy wychodzą na scenę, kłaniają się. KONIEC


PLAY THE WORLD IS OUR PLAYGROUND - SCRIPT  

Uczniowie napisali scenariusz sztuki teatralnej, przetłumaczyli na język angielski, stworzyli ebooka w dwóch wersjach językowych. Następnie...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you