Page 1

PISMO MŁODZIEśOWEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. ALFREDA SZKLARSKIEGO W RYBNIKU NR 3 / 3 LISTOPAD 2007

W numerze m.in.: • Ogromne zmiany w SP 32 od września! • Dzień chłopca — relacja z… ;) • Sprawy bieŜące z Ŝycia szkoły • Czarodziejski konkurs w SP32 • Andrzejkowe wróŜby • Co nas przyciąga do Rud? • Dzień Drzewa, Sprzątanie świata — ekologia w SP32 • Kącik komputerowy • Ach, te mundurki... • Nowe ksiąŜki w bibliotece • KrzyŜówka dla znawców W CIENIU WYBORÓW… DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Pod koniec września w naszej szkole odbyły się wybory. Kampania była krótka, ale zaŜarta. Kandydaci przedstawili swoje programy na plakatach. Z miaŜdŜącą przewagą głosów wygrała Sylwia Wróbel. Zastępcą zostali: Fabian Bogusz i Szymon Adamczuk. Samorząd szkolny ma spory plan wyborczy i myślę, Ŝe zrobią duŜo dobrego dla naszej szkoły. Skład samorządu w roku szkolnym 2007/2008 — na str. 3. Coola

ANDRZEJKI, ANDRZEJKI 30 listopada Andrzejki! Czas wróŜb, przepowiedni, duchów i fantastycznej zabawy! Koniecznie zerknijcie na 2 str.

III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS POLSKO-ANGIELSKI CZYTELNICZOCZARODZIEJSKI We wtorek, 30 października, Szkołę Podstawową nr 32 w Rybniku opanowały juŜ po raz trzeci magiczne postacie znane z kart ksiąŜek o Harrym Potterze, Hobbitach i Narnii. JuŜ od rana kolorowe „czarownice”, „czarodzieje” i inne magiczne postacie czekały, by wziąć udział w III Międzyszkolnym Konkursie Polsko-Angielskim CzytelniczoCzarodziejskim. Więcej na str. 2

DZIEŃ CHŁOPCA OKIEM UCZESTNIKA Relacja z przymruŜeniem oka ;) - na str. 3

NOWY DZIAŁ — BAZAREK

RELACJA Z OTWARCIA FOCUS PARK W RYBNIKU

Otwieramy dział w naszej gazetce z ogłoszeniami - jeśli macie jakieś, zapraszamy do naszej redakcji. Zajrzyj koniecznie na ostatnią stronę!

Wielki Focus Park otwarty juŜ od 2 miesięcy! Czy to powaŜna konkurencja dla Plazy? Czy warto tam pójść? Co ciekawego znajdziemy na ? Przeczytajcie naszą relację na 3 str.

DZIEŃ DRZEWA Po raz piąty w Szkole Podstawowej nr 32 10 października 2007roku odbył się apel z okazji Dnia Drzewa. Apel miał miejsce na sali gimnastycznej. Uczniowie z kółka przyrodniczego przedstawili najwaŜniejsze informacje związane z ideą tego przedsięwzięcia. Odbył się teŜ konkurs dla klas od 1 do 6 -uczestnicy musieli wykazać się wiedzą przyrodniczą. W konkursie nie mogli brać udziału uczniowie z kółka przyrodniczego :) Jeśli mam być szczery, pytania były raczej łatwe. TOMEK 1


PODSŁUCHANE NA KORYTARZU Oto kilka informacji z bieŜących spraw szkolnych: • NOWY DYREKTOR, NOWI NAUCZYCIELE - od września nowym dyrektorem jest pani Joanna Thomas. Zastępcą został pani Daria Rudnicka. Jest teŜ kilku nowych nauczycieli (zob. na stronie SP32: sp32.rybnik.pl) • DYśURY UCZNIÓW Z SU – koledzy z samorządu będą sprawdzać czystość i dyŜurować na przerwach. Będą teŜ stawiać minusy za złe zachowanie. Trzy minusy i autograf pani dyrektor w zeszycie... • DYśURY NAUCZYCIELSKIE — od października br. nauczyciele pełnią dyŜury w określone dni tygodnia – pełna tabela z terminami dyŜurów poszczególnych nauczycieli na stronie www.sp32.rybnik.pl i na gazetce przy wejściu do szkoły. • SZAFKI W SZKOLE - szafki są, kluczyki teŜ. Na razie szafki są tylko dla szóstych i piątych klas. Gdy pani wicedyrektor dała kluczyki uczniom w posiadanie, zaraz na przerwie wszyscy wyskoczyli do szafek... Agata, anonim=P

III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS POLSKOANGIELSKI CZYTELNICZO-CZARODZIEJSKI C.d. Do udziału w konkursie zgłosiło się 10 szkół podstawowych z Rybnika. Uczestników powitała Pani dyrektor Joanna Thomas, która równieŜ wcieliła się w jedną z postaci ksiąŜek Harry’ego Pottera. Do konkurencji przystąpili takŜe uczniowie Szkoły Podstawowej nr 32 (Karolina Benko, Katarzyna Skrzypiec i Kamil Jonderko), tradycyjnie juŜ był to udział honorowy – poza konkursem. KaŜdą szkołę reprezentowała trzyosobowa grupa. Uczniowie, którzy brali udział w konkursie, byli „najlepszymi z najlepszych”, więc walka była zacięta i wyrównana. Ostatecznie zwycięŜyła grupa reprezentująca Szkołę Podstawową nr 15, uzyskując 128 punktów ze 146 moŜliwych do uzyskania. W jej skład weszli: Julia Malinowska, Michał Olszowski i Kamil Gurgul. Zwycięzcy otrzymali wspaniałe nagrody, m.in. torby, kubki, albumy, zaproszenia do teatru, oraz materiały do nauki j. angielskiego (gramatyki, słowniki, płyty CD, plakaty). Tradyc yjnie ocenie podlegały równieŜ przebrania uczestników. W tym roku razem z Jury oceniali teŜ stroje sami uczniowie, kaŜdy mógł zagłosować na jedną osobę. I nagrodę w tej kategorii otrzymała uczennica z SP 5, Karolina Kotas, przebrana za Sybillę Trelawney, II nagrodę otrzymał uczeń SP 32 - Kamil Jonderko, który wcielił się w postać Hagrida i III nagrodę otrzymał Dawid Buchalski (ZSP 4), który wystąpił w roli ŚmiercioŜercy. WyróŜniono teŜ trzech uczniów za najciekawsze stroje: Katarzynę Skrzypiec (SP 32), Darię Olborską (ZSP 4), Kamila Hamrusa (SP 22). Pełna relacja i zdjęcia - na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 32: www.sp32.rybnik.pl. Daria Rudnicka, Anna Urbaniak 2

ANDRZEJKOWE WRÓśBY SZPILKI Do tej wróŜby potrzeba 7 lub 13 szpilek. Następnie trzeba włoŜyć je do kubeczka, potrząsnąć i wysypać na stół pokryty obrusem. Następnie naleŜy odczytać, jakie literki zostały utworzone przez rozsypane szpilki. oto ich znaczenie: A - przed tobą podróŜ lub przeprowadzka E - pomyślność w szkole H - szczęście w miłości K - sukcesy w nauce i towarzystwie L - uwaŜaj na złodziejaszków kieszonkowych (jeŜeli litera jest odwrócona - ostrzega przed chorobą lub wypadkiem M - wyjątkowo korzystna propozycja N - dobra passa w najbliŜszej przeszłości T - pomoc oddanych przyjaciół W - uwaŜaj na oszustów wokół ciebie V - ktoś będzie chciał cię wykorzystać X - szczęście sprzyja ci we wszystkim. BUT ZA PROGIEM Dzięki niej moŜemy dowiedzieć się, która z panien pierwsza wyjdzie za mąŜ. NaleŜy ustawić buty (z lewej nogi) rzędem na przeciw drzwi. Właścicielka buta, który jako pierwszy przekroczy próg, moŜe liczyć na błyskawiczną zmianę stanu cywilnego. Więcej - na stronie internetowej naszego koła: sp32info.net

DZIEŃ NAUCZYCIELA 15 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Klasa 6a przygotowała śmieszną scenkę pod tytułem "Nauczyciele teŜ popełniają błędy". Było ciekawie, na samym końcu uczniowie z kółka tanecznego zatańczyły taniec. Gdy wszyscy rozeszli się do klas czekała nas "niespodzianka" - oczywiście lekcje!!! Niezadowoleni uczniowie byli załamani .... Dominika Konsek czenia 2 jajka pół stopionej margaryny trochę śliwek Ciasto: Wszystko wsypać do miW związku z nadchodzącyseczki i zamieszać tylko tyle, mi Andrzejkami proponujeby składniki się razem połąmy Wam rewelacyjne ciasto czyły. Następnie uformować (skutek magiczny - gwaranna blaszce i włoŜyć do natowany!). grzanego piekarnika na pół godziny. Zimne ciasto przySkładniki: stroić bitą śmietaną i podać 1szklanka mąki na małych talerzykach. 1szklinka cukru

PRZEPIS NA CIASTO ŚLIWKOWE (na Andrzejki)

2 łyŜeczki proszku do pie-

Karcia


RUDY JESIENIĄ Pewnego niby słonecznego dnia trzeciego października pojechaliśmy do Rud Wielkich na warsztaty przyrodniczo-historyczne, aby zwiedzać piękny park oraz zabytki jakie posiadają Rudy. Najpierw poszliśmy zwiedzać piękny cysterski kościół po mniej więcej godzinie poszliśmy pooglądać piękne ogrody oraz cały pozostały teren. Po dwóch godzinach nieustannego chodzenia w końcu poszliśmy na konkursy. Związane one były z tym, co oglądaliśmy. KaŜdy wykorzystał wszelkie informacje jakie zdobył w czasie zwiedzania, oraz oglądania i podziwiania. Gdy skończyliśmy wszystkie konkurencje, wrzucaliśmy kartki z pieczątkami i swoimi danymi oraz nazwą szkoły. Czekaliśmy z niecierpliwością na wyniki przez 20 minut. Szczerze mówiąc uwaŜam, Ŝe całe te czekanie poszło na marne, poniewaŜ na 34 osoby z naszej szkoły, nagrody dostało tylko około 5 osób. Ale poza tymi konkursami było fajnie i akurat tej wycieczki nie uwaŜam za stratę czasu Kar@ np.: rośliny, skóry, zbroje, bronie oraz walczysz z róŜnymi wrogami. MoŜna teŜ przez telefon komórkowy zamawiać smocze łzy, za które moŜna wynajmować domki lub kupować rzeczy. Mati

KĄCIK KOMPUTEROWY PRZEGLĄD STRON Polecam ciekawe strony z grami: www.cda.pl www.in4.pl www.wyspagier.pl www.gry.pl www.mojegry.pl www.cda.pl to fajny rozbudowany serwis grami dla wszystkich dzieci - krótko mówiąc to zbiór bardzo wielu gier. www.in4.pl to gra, w której moŜna wybierać statystki (bijatyka, platformowa zręcznościowa i wiele innych. Ta strona tym się róŜni od www.cda.pl, Ŝe ma około 160 stron i na kaŜdej jest 5 albo więcej gier. www.gry.pl to stronka stworzona dla małolatów ze śmiesznymi i zabawnymi grami. www.mojegry.pl zawiera gry dla chłopców i dziewcząt. Podobna strona do www.in4.pl Tomek Filipczak

MARGONEM Margonem to gra dość wciągająca. Masz własne konto, login i hasło, które się wpisuje przy logowaniu. Polega na tym, Ŝe zdobywasz poziomy, zbierasz róŜne rzeczy,

DZIEŃ CHŁOPCA OKIEM UCZESTNIKA (przymruŜonym ;) Dnia tego i tego (koniec września – przyp. red.), na sali gimnastycznej odbył się konkurs na najsympatyczniejszego chłopaka, niestety, wygrał jakiś lamer ... Jury wybierało najlepszego po odpowiedzi na pytanie, tańcu, śpiewie i przedstawieniu siebie (zupełnie jakbym powtórkę z wyborów Miss World oglądał...). Kolejno startowali uczniowie : 4a : lamerzy 4b : lamerzy 5a : lamerzy 5b : lamerzy 6a : super gościu 6b : lizusy i lamerzy (zbieŜność imion i wydarzeń przypadkowa i niezamierzona ;P) Coola

MAI W FOCUSIE — relacja 21 września 2007 roku wybraliśmy się z kółka dziennikarskiego na wycieczkę terenową do Focus Park, aby przeprowadzić małe rozpoznanie i parę wywiadów z klientami, ochroną oraz ekspedientkami i kasjerami. Dowiedzieliśmy się, Ŝe w Focus Park jest duŜo sklepów (co widać zresztą na pierwszy rzut oka) np.: spoŜywcze, sportowe, zoologiczne i z perfumami oraz sprzętem RTV i AGD. W czasie naszej wizyty Multikino było jeszcze w budowie, teraz jest juŜ otwarte. Słodycze w Focusie kupimy takie jak w „Plazie” tyle, Ŝe cena jednej gałki lodów jest wyŜsza. Jest tam równieŜ ruchoma taśma zamiast schodów i winda dla ludzi niepełnosprawnych, którzy chcą wejść na inne poziomy niŜ parter. Klienci zmotoryzowani, którzy chcą wjechać samochodem na parking do Focusa, muszą mieć pojazd nie wyŜszy niŜ dwa metry. śyczymy miłego zwiedzania do zobaczenia !!!! :-) Więcej - naszej stronie internetowej: sp32info.net

SEKCJA KULTURALNA Przewodnicząca - Karolina Pompa Członkowie: Aleksandra Bochenek, Barbara Jonak, Katarzyna Skrzypiec, Klaudia Przedstawiamy podział sa- Zalas, Magdalena Kurasz, Paulina Korona, morządu na sekcje: Sylwia Wróbel

SEKCJA RADIOWA Przewodniczący- Szymon Adamczuk Członkowie: Robert Ostrowski, Wojciech Pope, Magdalena Bartnicka, Fabian Bogusz, Aleksandra Bochenek, Karolina Pompa

SEKCJA DEKORACYJNA Przewodniczący – Dominika Kąsek Członkowie: Magdalena Bartnicka, Agata Skrzypiec, Zuzanna Sobiecka, Olga Sawicka, Hanna Knesz, Karolina Pompa, Klaudia Zalas

SEKCJA GOSPODARCZA Przewodnicząca - Paulina Korona Członkowie: Dominika Konsek, Magdalena Bartnicka, Barbara Jonak, Monika Sobik, Hanna Wencel

NASZ SAMORZĄD 2007/2008

SEKCJA PORZĄDKOWA Przewodniczący - Fabian Bogusz Członkowie: Karolina Pompa, Paulina Korona, Krystian Tkocz, Aleksandra Bochenek, Sylwia Wróbel

3


KRZYśÓWKA - ŁAMIGŁÓWKA 1

3 4

6 9

4

2

1

2

5

7

3

10

8

11

5

6

7 8

9

10 11 12

13

Pionowo: 1. Ten , kto naleŜy do spisku 2. Stoi na czele państwa 3.UŜywano go do polowania na wieloryby 4.Inaczej sposób 5. ….. uŜytkownika lub w banku 6.Bez tego gazu nie da się Ŝyć. 7.Zdjęcie zrobione z boku to inaczej …… 8.Nauka, która zajmuje się ochroną przyrody 9.Szybki ruch, bieg. 10.Połączenie geografii i biologii w szkole podstawowej. 11.Przysłowie-……. głowa pusta.

Poziomo: 1.Inaczej zabawa 2.Święty byk w Egipcie 3.Inaczej renesans 4.Literatura naukowa dla laika 5.Matka źrebaka 6.Przeciwieństwo "pod" 7.Bez tego nie widzimy 8.Gotuje się na nim jedzenie 9.Mniej niŜ przyjaciel 10.Najpopularniejsza przeglądarka internetowa 11.Czynność tkacza (bezokolicznik) 12."Nasz" kierowca formuły 1 13.Wykonuje zbroje

NOWE KSIĄśKI W BIBLIOTECE W naszej bibliotece moŜna juŜ wypoŜyczać koleje nowe ksiąŜki. Naprawdę warto tam pójść, bo są m.in.. wszystkie części „Serii Niefortunnych Zdarzeń”, „Ostatnia bitwa” Lewisa (ostatnia część „Opowieści z Narnii”), kolejne przygody Koszmarnego Karolka, baśnie, bajki i wiele innych. Sporo ksiąŜek pochodzi z darów (pamiętacie Wielką Akcję Zbierania KsiąŜek w czerwcu 2007?), część została kupiona za pieniądze uzyskane ze zbiórki surowców wtórnych we wrześniu. Pełna lista wraz z opisami znajduje się na stronie biblioteki:

sp32.bibliotekaszkolna.net BAZAREK Agata z VIa ma na sprzedaŜ telefon SAGEM M400X Cena proponowana : 150 zł Jeśli masz jakieś ogłoszenie, zgłoś się do naszej redakcji (biblioteka)

Więcej – na sp32.info.net. Zapraszamy! STOPKA REDAKCYJNA Siedziba redakcji: Szkoła Podstawowa nr 32 im. A. Szklarskiego, 44-200 Rybnik, ul. Łączna 14 Opiekun: Anna Urbaniak Redakcja: uczestnicy zajęć MłodzieŜowej Agencji Informacyjnej. Kontakt: sp32biblioteka@gmail.com; www: sp32info.net Gazetka jest efektem prac uczniów podczas zajęć prowadzonych w ramach projektu „Równy start w przyszłość— wyrównywanie szans edukacyjnych w Rybniku”. Szczegółowe informacje na stronie: sp32.rybnik.pl

4

MAI gazetka  

Gazetka uczniów SP 32 w Rybniku

MAI gazetka  

Gazetka uczniów SP 32 w Rybniku

Advertisement