Page 1

Uzupełnij brakującą literę: ó-u, rz-ż-sz.

And_ejki Był p_źny wiecz_r listopadowy. Delikatna mgła ot_lała pola i d_ewa w sadach. Tylko w oknie najbogat_ego gospoda_a paliło się światełko. U jego pięknej c_rki zebrały się w_ystkie dziewczęta ze wsi. Leją ciepły wosk na zimną wodę. Kiedy zak_epnie, z jego k_tałtu pr_bują odgadnąć swoją p_yszłość. Ustawiają b_ty _ędem w kier_nku d_wi. Wybiegają przed dom i obejm_ją sztachety w płocie. Jeżeli ich liczba będzie pa_ysta, wkr_tce pojawi się na_eczony. Tak się bawiono, kiedy nie było radia, telewizji ani Internetu.


Andrzejki Był późny wieczór listopadowy. Delikatna mgła otulała pola i drzewa w sadach. Tylko w oknie najbogatszego gospodarza paliło się światełko. U jego pięknej córki zebrały się wszystkie dziewczęta ze wsi. Leją ciepły wosk na zimną wodę. Kiedy zakrzepnie, z jego kształtu próbują odgadnąć swoją przyszłość. Ustawiają buty rzędem w kierunku drzwi. Wybiegają przed dom i obejmują sztachety w płocie. Jeżeli ich liczba będzie parzysta, wkrótce pojawi się narzeczony. Tak się bawiono, kiedy nie było radia, telewizji ani Internetu.

Andrzejki dyktando  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you