Page 1

S ZKOŁA

PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR

114

P ORADNIK TERAPEUTYCZNY DLA P ORADNIK

R ODZICÓW N UMER 4

WYDAWANY PRZEZ TERAPEUTÓW

MAJ MIESIĄCEM MÓZGU Ludzki mózg to genialny instrument pozwalający na odbieranie, przetwarzanie i generowanie bodźców, steruje wszelkimi procesami zachodzącymi w organizmie. Nasze życie trwa dopóki działa i żyje nasz mózg. Mózg człowieka waży średnio od 1200 do 1400 g (u osób dorosłych). Mózg mężczyzny jest nieco cięższy od mózgu kobiety, ale ma to związek jedynie z masą ciała. Mimo że masa mózgu stanowi średnio 2% masy ciała, wykorzystuje on aż 20 % przechodzącego przez organizm tlenu, a jego zużycie energii jest 10 razy szybsze niż pozostałych narządów. To dzięki mózgowi odbieramy bodźce nie tylko ze świata zewnętrznego, ale także z wnętrza swojego ciała, przetwarzamy informacje i adaptujemy swój organizm do zmieniających się warunków. To swoiste centrum sterowania sprawdza naszą temperaturę, położenie ciała, pracę narządów wewnętrznych i koryguje ewentualne wypaczenia. Mózg jest odpowiedzialny za wszelkie procesy poznawcze. Funkcje mózgu to nie tylko proste sytuacje typu bodziec – reakcja, takie jak błyskawiczne odwrócenie się, gdy usłyszymy głośno wypowiadane swoje imię, zanim jeszcze zorientujemy się co tak naprawdę się stało (kto woła, skąd woła, czy chodzi o nas). To także tak skomplikowane procesy jak obliczanie ryzyka giełdowego, wymyślanie nowych teorii o wszechświecie czy pisanie opowiadań. Każdego dnia mózg radzi sobie z ogromną ilością informacji docierających z otoczenia. To on je segreguje i sprawia, że świadomie odbieramy te najważniejsze. Ciekawostką jest, że mózg człowieka doskonale potrafi sobie radzić z przeładowaniem bodźcami. Reguluje próg wrażliwości receptorów, szybko zaczyna

ignorować bodźce nieprzynoszące nowych informacji (habituacja), a w każdej chwili może szczególnie uwrażliwić się na określony typ stymulacji. Nadmierna stymulacja może być jednak dla mózgu niebezpieczna, ale równie, a czasem i bardziej, szkodliwy może być niedobór bodźców – w skrajnych przypadkach może prowadzić do poważnych zaburzeń w jego działaniu. Funkcjonowanie mózgu zależy w dużej mierze od nas. Jeśli nie dostarczamy swojemu umysłowi nowych zadań do rozwiązania, nie podsuwamy różnorodnych aktywności, nie angażujemy neuronów codziennymi wyzwaniami, tkanka mózgowa zwyczajnie zaczyna gnuśnieć, degenerować się i obumierać! Stymulacja mózgu jest szczególnie istotna dla jego rozwoju. To właśnie środowisko bogate w różnorodne doświadczenia sprawia, że dzieci w nim przebywające rozwijają się prawidłowo. Dzięki uczeniu się w mózgu powstają nowe połączenia między komórkami nerwo-

Z ESPÓŁ TERAPEUTÓW : • Bożena Kalata-Grula logopeda, terapeuta pedagogiczny-opracowanie graficzne • Elżbieta Ołdakowska teraeuta pedagogiczny • Agnieszka Sieradzka—Słyk terapeuta pedagogiczny • Joanna Ogórek terapeuta pracujący metodą integracji sensorycznej

W AŻNE

TEMATY :

-Potęga umysłu– Bożena Kalata-Grula -Ruch jest ważnyElżbieta Ołdakowska


S TR . 2

P ORADNIK

TERAPEUTYCZNY

wymi. Stymulacja umysłu przez angażowanie go w coraz to nowe, interesujące zadania, kontakt z różnorodnymi bodźcami, aktywuje go i napędza tworzenie nowych komórek nerwowych.

Płat potyliczny Umieszczony jest w tylnej części kory mózgowej. Odpowiada za widzenie i skojarzenia z nim związane, a także po części za rozpoznawanie barw i głębi. Jego uszkodzenie może skutkować zaburzeniami widzenia, trudnościami w rozpoznawaniu obiektów, zaburzeniami czytania i pisania, halucynacjami wzrokowymi. Płat ciemieniowy Sąsiaduje i współpracuje (przy analizie barw, głębi, czytaniu i pisaniu) z płatem potylicznym. Odpowiada za wrażenia pochodzące z naszego ciała – orientację w przestrzeni, rozpoznawanie ruchu, odczucie temperatury, bólu, dotyku. Jest także istotny dla integracji bodźców ruchowych, wzrokowych, słuchowych i czuciowych. W płacie ciemieniowym zachodzą najprawdopodobniej procesy odpowiedzialne za rozumienie pojęć symbolicznych i geometrii. Jego uszkodzenia prowadzą do zaburzeń uwagi, równowagi i koordynacji ruchowej, postrzegania twarzy, a także braku świadomości niektórych obszarów ciała jak i części przestrzeni zewnętrznej. Mogą również skutkować trudnościami w liczeniu i matematyce. Płat skroniowy Położony jest w bocznej części kory mózgowej. Odpowiada za odbiór wrażeń słuchowych oraz rozumienie mowy. Jest ważny dla funkcji językowych (werbalnych). Po uszkodzeniu ośrodków odpowiedzialnych za analizę i syntezę bodźców słuchowych dźwięki nadal są słyszane, ale nie są rozpoznawane. Płat czołowy Związany jest z czynnościami ruchowymi a także wyższymi funkcjami psychicznymi – jest odpowiedzialny za zachowanie charakterystyczne dla człowieka (planowanie działań, taktowne postępowanie, przestrzeganie norm etycznych, analiza i kontrola stanów emocjonalnych, podejmowanie decyzji, myślenie abstrakcyj-


P ORADNIK

WYDAWANY PRZEZ TERAPEUTÓW

S TR . 3

(planowanie działań, taktowne postępowanie, przestrzeganie norm etycznych, analiza i kontrola stanów emocjonalnych, podejmowanie decyzji, myślenie abstrakcyjne). Jego uszkodzenie może doprowadzić do zaburzeń ruchu – paraliżu lub niedowładów lub zaburzeń zachowania i osobowości. Pacjenci z uszkodzonym płatem czołowym m.in. nie odczuwają wstydu, nie dbają o konsekwencje swoich czynów, ich zachowanie może więc być niebezpieczne, niedostosowane i nieprzemyślane.

Ciekawostki ze strony www.StrategieNauki.pl W trakcie codziennej aktywności Twój mózg generuje około 25 watów energii elektrycznej. Wystarczy to, aby rozświetlić żarówkę! Przeciętny człowiek wykorzystuje zaledwie 2-10% swojego potencjału umysłowego! Praktyka czyni mistrza! Im więcej powtórzeń danej czynności, tym robisz to lepiej i szybciej! Mózg stanowi zaledwie 2,5% masy ciała, a otrzymuje aż 30% krwi, 20% tlenu i 60% energii (w postaci glukozy) całego ciała. Woda stanowi około 80% mózgu, podobnie jak w całym układzie nerwowym. To dlatego tak ważne jest odpowiednie nawodnienie organizmu, dobre krążenie i dostarczanie tlenu (sporty i rekreacja na powietrzu, przewietrzanie miejsca pracy) oraz zdrowe odżywianie, dla jego prawidłowego funkcjonowania. Wielkość mózgu nie decyduje o ilorazie inteligencji , lecz stopień unerwienia w centralnym układzie. Ludzki mózg ma tendencję do rozpoznawania ludzi i zwierząt oglądając nietypowe kształty elementów krajobrazu (np. chmury). W związku z intensywnym krążeniem, około 90% ciepła człowieka ucieka przez głowę. Czy już wiesz, po co Ci czapka w zimie?


Codzienne zajęcia ruchowe jako profilaktyka i stymulacja rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym.

Dzieci rozwijają się przez ruch. Ta oczywistość czasem staje się zapomniana. Codzienny ruch jest podstawą do harmonijnego rozwoju w aspekcie rozwoju koordynacji ruchowej, wzrokowej oraz funkcji grafomotorycznych. W ciągłym pośpiechu, w natłoku obowiązków, dzieci mają ograniczoną możliwość ruchu. Rezultatem jest statyczność i brak możliwości ruchu w takiej ilości, jaka jest dzieciom potrzebna. Potrzebą ruchu zajmowali się filozofowie, mówiąc o związku rozwoju duchowego z rozwojem ciała „ W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Psychologiczny aspekt potrzeby ruchu mówi o potrzebie akceptacji, dotyku. Gary Chapman w „Pięciu językach miłości”, pisał o pięciu formach – językach miłości, które każdy człowiek przyjmuje w życiu i większość z nich nierozerwalnie związane są w ruchem.

KONTAKT Z NAMI

W sytuacji, w której dzieci nie mają w sposób naturalny możliwości ruchu, alternatywną i odpowiedzią na taką potrzebę są zajęcia ruchowe w szkole. Zajęcia ruchowe prowadzone np. metodą Weroniki Sherborne są wplatane w zajęcia terapeutyczne, ćwiczą prawidłową postawę ciała oraz ustawienie obręczy barkowej i biodrowej, uczą relacji opartej na współpracy, ponieważ te umiejętności podnoszą sukcesy w szkole.

E-mail:

Rodzice mogą wykorzystać ćwiczenia zaczerpnięte z zajęć Ruchowych metodą Weroniki Sherborne w codziennych sytuacjach i podczas zabawy:

terapiapedagog@sp114.edu.pl terapia logo@sp114.edu.pl

J ESTEŚMY W I NTERNECIE!!! WWW. SP1 1 4 .EDU.PL

Tel.: (22) 679 46 92

Ćwiczenia prowadzące do poznania siebie i własnego ciała Kołysanie/ kołysanie się i masowanie Wzajemne uściski i obejmowanie Wskazywanie części ciała Ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i budować poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu. przewracanie się i czworakowanie pełzanie i czołganie się przechodzenie przez „domki”, „tunele” pod i nad osobami lub przedmiotami

E-mail: sekretariat@sp114.edu.pl

Remiszewska 40 03—550 Warszawa

S ZKOŁA

Ćwiczenia nawiązujące kontakt oraz współpracę z partnerem bezpieczne przewracanie, bujanie i przechodzenie przez przeszkody balansowanie, przytrzymywanie się naśladowanie ruchu samolotu przenoszenie ciężaru ciała i innych osób*

PODSTAWOW

NR

114

IM . J ĘDRZEJA

C IERNIAKANR 114 IM . J ĘDRZEJA C IERNIAKA

W CELU ZWIĘKSZENIA SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI Z DYSLEKSJĄ PRZYSTĄPILIŚMY DO PROGRAMU

„ ORTOGRAFFITI”

Zachęcam co stwarzania dziecku codziennych sytuacji, w których mogą ruszać się w sposób spontaniczny – spacery do szkoły i na zakupy, wchodzenie do schodach, zabawy na świeżym powietrzu, wspinanie się po drzewach, place zabaw i zabawy w domu. Elżbieta Ołdakowska – terapeuta pedagogiczny, animator społeczno – kulturalny *ŹRÓDŁO: Bogdanowicz M., Kisiel B., Przasnyska B, Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997

Poradnik nr 5  

Poradnik dla rodziców

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you