Page 1

STOP-M OBILITEIT Sint-Truiden zit vaak toe. Vooral ’s morgens en ’s avonds slibben de wegen in het centrum dicht. Ouders vinden het te onveilig verkeer om er hun kinderen met de fiets door te sturen en worden zo eigenlijk zelf deel van het probleem. Meer nog dan Sint-Truiden geschikt maken voor nog meer auto’s kiezen we ervoor de alternatieven aantrekkelijker te maken.

Wij kiezen voor het

STOP-principe: stappen eerst , dan trappen,

daarna openbaar vervoer en tot slot de personenwagen.

S TAPPEN Sp.a ijvert voor een doordacht verkeersbeleid in Sint-Truiden. In samenspraak met de inwoners krijgen alle verblijfsgebieden waarin ‘leven’ belangrijker is dan ‘verplaatsen’ het statuut van voetgangerszone. Het stadscentrum maken we

autoluw en de winkelstraten autovrij. Het

verkeer op de grote markt dient in fase afgebouwd te worden, in samenspraak met alle betrokkenen en met aandacht voor de uitbouw van parkeergelegenheid in de rand. Tijdens de weekends in de zomermaanden zou de markt vanaf de zaterdagmiddag terug aan de Truienaar moeten gegeven worden en niet aan zijn auto. De voetpaden die leiden van de parkings naar het stadscentrum dienen verfraaid te worden met groen, banken en liefst duidelijk afgescheiden van de autoweg. Hoe aangenamer de wandeling van en naar de parking aan de rand, hoe minder mensen het centrum als een parkeermust gaan zien.


We blijven ook een prioriteit maken van het onderhoud van voetpaden. Dat doen we door, waar nodig, voetpaden te herstellen of opnieuw aan te leggen. Bij de aanleg en vernieuwing van de voetpaden houden we steeds rekening met de noden van iedereen, van rolstoelen tot hoge

hakken!

OLIFANTENPADEN Vaak liggen er in de dorpen

vergeten paden die afstanden te voet

verkleinen maar in onbruik geraakt zijn. In samenspraak met het dorp en de hogere overheden moet er gekeken worden deze weer gebruiksvriendelijk te maken.

T RAPPEN Fietsen is het nieuwe rijden. We breiden de bestaande fietsvoorzieningen uit en investeren verder in het ontplooien van een fietsnetwerk dat samenhangend, direct, aantrekkelijk, veilig en comfortabel is. GROENE VINGERS Groene vingers vanuit de verschillende deelgemeenten leiden de fietsers op fietspaden gescheiden van de weg het stadscentrum in. Waar de ruimte voor fietspaden ontbreekt, richten we ‘fietsstraten’ in. In een fietsstraat heeft elke fietser voorrang en is het autoverkeer ondergeschikt aan het fietsverkeer. Auto’s zijn er ‘te gast’. Zo moeten ze achter de fietsers blijven rijden. Dergelijke fietsstraten worden belangrijke verbindingen in het fietsnetwerk. STADSVEST IS FIETSVEST Op stadsvesten en stadspark dienen

fietsstroken aangebracht te

worden om de veiligheid van fietsers en voetgangers te waarborgen. De ring van stadsvesten zelf dient gesloten te worden door de brede stoep op de

Tichelrijstraat te “vervesten”.

Op die manier wordt het centrum van Sint-Truiden voor fietser veilig en vlot bereikbaar. SCHOOLROUTEKAARTEN VOOR FIETSERS Met een schoolroutekaart per deel- en omliggende gemeente wordt de best uitgeruste en veiligste fietsroutes van en naar de scholen in kaart gebracht. De scholen kunnen zo’n kaart gebruiken voor gezamenlijke uitstapjes per fiets, leerlingen en ouders zien nu welke weg wél

veilig is.


FIETSKLUIZEN Niet iedereen heeft genoeg

plaats om een fiets te stallen.

We plaatsen fietskluizen en minstens ĂŠĂŠn fietstrommel per woonwijk. Een fietskluis is een afgesloten ruimte of hok waarin je een fiets veilig kunt opbergen. In een fietstrommel passen tot vijf fietsen.

GLADDE FIETSPADEN Bij het onderhoud van fietspaden wordt er rekening gehouden met de groeiende groep

wielerliefhebbers. Klinkers en ander oneffen

materiaal wordt geweerd.

O PENBAAR

VERVOER

De stad dient een actievere rol te spelen om openbaar vervoer meer af te stemmen op de noden van de Truienaar. Schoolgaande jeugd wil iets anders dan forenzen of gepensioneerden. Dorpen moeten goed verbonden worden met de binnenstad. De Lijn, de NMBS, de stad en de gebruikers zelf moeten

samen

werken voor optimaal resultaat. Zolang een route nog steeds onveilig is met de fiets dient de stad op die route tussen te komen door

goedkopere bustickets zodat openbaar

vervoer aantrekkelijker wordt dan de auto. Veilige opstapplaatsen zijn een must, vooral op plaatsen waar veel schoolgaande jeugd samen de bus neemt (Europaplein bijvoorbeeld)

P ERSONENWAGEN

Parkeren op parkings aan de rand van de stad moet gestimuleerd worden, gemeenschapswachten houden er bijvoorbeeld een oogje in het zeil. Een duidelijke parkeerroute met aanduiding van het resterende aantal plaatsen moet langparkeerders uit het centrum houden.

STOP mobiliteit  

Wij kiezen voor het STOP -principe: stappen eerst , dan trappen, de autoweg. Hoe aangenamer de wandeling van en naar de parking aan verkeer...

STOP mobiliteit  

Wij kiezen voor het STOP -principe: stappen eerst , dan trappen, de autoweg. Hoe aangenamer de wandeling van en naar de parking aan verkeer...

Advertisement